Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kantlijn’ Category

Ewout Klok, benzineboer te Hoogeveen (voor wie hem nog niet kent), vindt dat de vakbonden geen bestaansrecht meer hebben en adviseert hen zich om te vormen tot scholingsinstituten. Klok is ondernemer. Niks mis mee, wie niks onderneemt komt geen stap verder in het leven. Tenzij de verkeerde route wordt gekozen. Het is niet makkelijk om de goede route te vinden, dus een verkeerde keus is gauw gemaakt. De snelwegen van de verkeerde route zitten derhalve vaak verstopt en stilstand in lange files is dan het gevolg. Iets wat deze benzineboer behoorlijk steekt. Zijn advies aan de lotgenoten in de file is dan: stap uit de auto en ga fietsen.


Er zijn mensen die een Heilig Boek als Tom Tom in het leven gebruiken, nog onlangs veroorzaakte deze groep met de Nashvilleverklaring een grandioos routeinfarct. Dat schiet dus niet op.

Anderen navigeren op de eigen creativiteit. Zij geloven heilig dat elke route maakbaar is en leggen kris kras door het leven routes aan, die elkaar op de meest ongelukkige momenten kruisen, waardoor heftige botsingen ontstaan.

Weer anderen koersen op het kompas der eigen identiteit. Zij zijn er van overtuigd dat hoge muren elke stormloop tegen zullen houden. En elke dijk elk springtij kan weerstaan.

Anderen navigeren op het kompas van hun beurs. Zij letten voortdurend op de koers, slaan meteen linksaf of rechtsaf als de koers aangepast moet worden, springen desnoods uit hun voertuig en laten dat zo nodig ter plekke aan zijn lot over.

Elk mens heeft recht op zijn eigen koers, maar als er geen eensgezindheid komt zal de chaos alleen maar groeien. De benzineboer kan daarom beter bij zijn pomp blijven dan verkeersinformatie te verstrekken. Dan komt hij een stuk geloofwaardiger over.

Lees voor de achtergrond van deze Kantlijn dit artikel over de benzine boer in de Hoogeveensche Courant.

.


Read Full Post »

In reactie op de Nashville-verklaring, die ook in Nederland ondertekend is, vraagt een voormalig theologie-studente de ondertekenaars het volgende: (serieus bijzonder om even te lezen.. , ik heb deze samenvattig niet geschreven en kan niet meer vinden wie wel. De bron staat echter onderaan).

Beste (mede-)ondertekenaars van de #Nashvilleverklaring,

Hartelijk dank dat jullie ons weer even herinneren aan de onwrikbaarheid van de Bijbel. Wij weten nu weer hoe homosexuele onreinheid en transgenderisme afgekeurd dient te worden omdat de Bijbel dit zegt (Leviticus 18:22).

Mag ik jullie advies vragen in enkele andere zaken die in de Bijbel staan, waarvan ik ook graag zou willen weten hoe ik die regels moet opvolgen? Want dat alles wat in de Bijbel staat opgevolgd dient te worden, staat uiteraard buiten kijf.

1. Leviticus 25:44 zegt dat ik slaven mag bezitten, zowel mannelijk als vrouwelijk, maar alleen als ze aangekocht zijn van buurlanden. Geldt dit nou alleen voor Duitsland en België? Een vriend zegt dat Engeland uitgesloten is, omdat de Noordzee er tussen ligt, maar ik zou toch wel heel graag een Brit bezitten!

2. Ik wil een van mijn dochters als slaaf verkopen, zoals toegestaan volgens Exodus 21:7. Volgens Leviticus 27:4 is een vrouw dertig gram zilver waard, maar onder de twintig jaar is ze maar tien gram zilver waard. Als mijn dochters al wel volgroeid zijn, maar nog geen twintig, wat is dan in deze huidige economie een redelijke prijs?

3. Een vriend zit met het volgende probleem: volgens Leviticus 15:19-24 mag een man geen contact hebben met een vrouw die in haar menstrueel onreine periode zit. Dat is wel wat lastig te zien. Hoe kan een man dit vermijden? Gewoon vragen valt tegenwoordig niet meer zo lekker, de meeste vrouwen nemen hier aanstoot aan.

4. Als ik een stier op het altaar verbrand als offer, creëert dit een geur die God welgevallig is, aldus Leviticus 1:9. Ik krijg echter klachten van de buurt als ik dit doe. Zij vinden de geur niet welgevallig. Mag ik ze nu neerslaan?

5. In mijn straat zijn diverse mensen die maar blijven doorwerken op zondag, Sabbath. In Exodus 35:2 staat duidelijk dat ik ze moet doden. Ben ik nu moreel verantwoordelijk om ze zelf te doden, of mag ik de politie vragen dit voor mij te doen?

6. Varkensvlees (Leviticus 11:7) en oesters en mosselen (Leviticus 11:10) zijn onreine dieren en mogen niet gegeten worden of aangeraakt worden, en wie ze aanraakt wordt zelf ook onrein. In mijn koor zitten een slager en een visboer, kan ik ze nog wel aanraken als ik handschoenen draag? Oh, en hoe zit dat met het aanraken van een voetbal, gemaakt van varkenshuid?

7. Volgens Leviticus 21:20 mag ik Gods altaar niet naderen als ik een afwijking in mijn zicht heb. Ik moet toegeven dat ik een bril draag, maar met mijn bril zie ik wel scherp… is hier enige onderhandelingsruimte mogelijk?

8. Een priester moet trouwen met een maagd, aldus Leviticus 21:13. Daar hebben de katholieken dus al een probleem, hoe gaan de protestanten dit oplossen?

9. Bijna alle mannen en veel vrouwen in mijn omgeving laten hun haar knippen, óók het haar bij hun slapen. Dit is expliciet verboden in Leviticus 19:27. Hoe moeten ze ter dood gebracht worden?

10. Een oom van mij heeft een zondige boerderij, want hij plant twéé soorten gewassen in één veld. Daarmee overtreedt hij Leviticus 19:19. Zijn kinderen zijn volgens datzelfde bijbelvers ook zondig, want ze dragen kleding gemaakt van meer dan één soort stof: hun jassen zijn van katoen en polyester.
Nog lastiger: zijn vrouw heb ik ‘gvd’ horen vloeken. Nou is het best een heel gedoe om het hele dorp bij elkaar te krijgen om haar te stenigen, zoals Leviticus 24:10-16 voorschrijft. Mogen we ze niet gewoon in een privé-familie-aangelegenheid op de brandstapel verbranden, zoals we doen met mannen die het met hun schoonmoeder aanleggen, zoals voorgeschreven in Leviticus 20:14?

11. Mijn collega’s lezen de horoscoop in de krant. Volgens Leviticus 19:26 mag je je niet inlaten met waarzeggerij. Hoe lang moet ik ze onrein beschouwen?

Beste ondertekenaars, jullie hebben de Bijbel veel langer en intensiever bestudeerd dan ik, dus jullie kunnen me hier vast bij helpen. Help mij de wijsheid te verkrijgen om hiermee om te kunnen gaan… hoewel ik nog steeds niet zeker weet of het verstandig is om die wijsheid nou wel te vergaren (Spreuken 3:13-18, gelukzalig hij die wijsheid vindt) of niet (Prediker 1:18, veel wijsheid is veel verdriet).
Hartelijk dank dat jullie ons nogmaals duidelijk erop gewezen hebben dat als het maar in de Bijbel staat, het nagestreefd moet worden!

PS Ik zou toch echt heel erg graag een Brit hebben…

(NB: Tekst gebaseerd op o.a. een brief van Prof. James M. Kauffman, in reactie op een statement van Dr Laura Schlesinger)

Read Full Post »

De Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring die is ondertekend door een aantal fundamentalistische christenen plaatst mij voor een uitdaging. Een van mijn voornemens was dat ik in 2019 minder vaak de polemiek zou zoeken, maar meer zou gaan voor de genuanceerde dialoog.


Genuanceerd schrijven over ongenuanceerde afwijzing van mensen is dan een uitdaging van heb ik jou daar. Mijn primaire reactie is om de ondertekenaars van de verklaring weg te zetten als godsdienstfanatici, voor wie geen andere waarheid bestaat dan de Bijbelse waarheid. Ik zou dan schrijven dat het wel heel gemakkelijk is om zich te beroepen op een god, waarvan het bestaan zeer betwijfelbaar is. Zich te beroepen op woestijnmythologie, waarvan menig predikant al heeft verkondigd dat het verzinsels zijn, die op zijn best als symbool gezien kunnen worden.

Zou ik dat doen dan doe ik hetzelfde als de ondertekenaars, ik acht mij dan de pachter van de wijsheid, die wel even zal zeggen hoe het zit. Ik laat het dus bij de constatering dat ik voor het ondertekenen van deze verklaring geen begrip heb. Zo min als ik begrip kan opbrengen voor die ondertekenaar die op twitter meldde zijn ondertekening te betreuren, omdat de verklaring “slechts een studiestuk” zou zijn dat helemaal niet naar buiten had moeten komen. Op de vraag waarom hij het dan had ondertekend meldde hij dat hij “de argumentatie uit het stuk kracht bij wilde zetten.”

Mijn oma zaliger was een godvruchtige, gereformeerde vrouw, die mij altijd voorhield niet te makkelijk te oordelen omdat de Heer de maatstaven die ik aanlegde om over anderen te oordelen zou gebruiken om over mij te oordelen. Je zou daardoor in de verleiding kunnen komen om nergens over te oordelen in de overtuiging dat er over jou dan ook niet zal worden geoordeeld. Het oordeel dat in Nashville op de Zuid-Hollandse eilanden wordt uitgesproken, is natuurlijk niet meer dan een interpretatie. Die wat mij betreft op gespannen voet staat met het gebod over het liefhebben van de ander alsof jij het zelf bent. Ik kan me nog wel voorstellen dat de ondertekenaars een homofiel of een transgender niet kunnen zien alsof zij het zelf zijn, maar dat hoort dan voor hen een probleem te zijn omdat zij niet in staat zijn een gebod van hun Heere op te volgen. Dat zij er in plaats daarvan een probleem van de ander van maken is betreurenswaardig, maar zou niet meer dan dat moeten zijn. Op Golgotha werd vanaf het middelste kruis geroepen “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Helaas is mijn vergevingsgezindheid nog lang niet op dat niveau. En daarom is het schrijven van deze Kantlijn een enorme uitdaging voor mij.

Veel erger is het dat figuren als Geert Wilders en Thierry Baudet en hun adepten zich nu stilhouden, of erger nog ageren tegen de “selectieve linkse verontwaardiging.” Alsof links Nederland de aanslagen van fundamentalistische Jihad criminelen niet erg vond.

Ik blijf voor vrijheid van meningsuiting, al was het alleen maar omdat je beter openlijk kunt horen wat andersdenkenden ergens van vinden. Het is dus goed dat dit weer eens onder de aandacht van iedereen is gekomen. Maar er zijn grenzen.

Naast moslimfundamentalisten kent Nederland ook vele christenfundamentalisten. Als besluit van deze Kantlijn plaats ik toch maar een ongenuanceerde opmerking: fundamentalisme is een gevaar voor elke samenleving, waar dan ook. Haatpredikers met een dubbele nationaliteit mogen van mij zonder omhaal worden uitgezet. En hun evenknieën met de alleen de Nederlandse nationaliteit? De ondertekenaars van de verklaring zijn wat mij betreft goed voor een winters werk- en heropvoedingskamp  in de Oostvaardersplassen.

.


 

Read Full Post »

Dat de marktwerking in de zorg rampzalig uitpakt weet elke inwoner van Dokkum, Lelystad, Stadskanaal en Hoogeveen. Ziekenhuizen vallen om of worden leeggeroofd zoals geldbeluste investeringsmaatschappijen gezonde bedrijven uitbenen om tenslotte het leeggeroofde karkas nog te koop te zetten voor de naïeveling die er een woekerprijs voor wil betalen.

VVD politicus Arno Rutte is zo’n naïeveling. Zonder benul van zaken. Een onbenul dus. Dat laat hij in de NRC zien. Hij beweert daar zonder enige gêne “Dat zoveel mensen een budgetpolis hebben, laat zien dat het een goed product is.” Hij heeft het daarbij over een product dat op de rand van het misdadige balanceert en speculeert op de noden van de zwaksten in de samenleving die op zoek zijn naar goedkope polissen. Een product dat verboden zou moeten worden, maar VVD-er Rutte vindt het juist een goed product. Omdat zoveel mensen er intrappen.

De vogelvrije huisarts uit Heerhugowaard reageert op Twitter: “Tja, er zijn ook veel mensen die roken en er te laat achter komen dat het een slecht product is.”

Inspirerend. Laten we er een competitie van maken. Wie bedenkt het mooiste ArnoRuttetje? Ik geef een voorbeeld: Dat zoveel mensen in een sjoemeldiesel rijden, laat zien dat het een goed product is.

U kunt uw ArnoRuttetje indienen onder deze Kantlijn. Doe mee en stel het stuitende onbenul van deze VVD-er aan de kaak.

Read Full Post »

Oudejaarsdag 2018, ik neem afscheid van een voor mijn geliefde en mij persoonlijk prachtig jaar, dat slechts door één ding werd verpest. De sluiting van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in ziekenhuis Bethesda is de vogelpoep op de deksel van de kist waarin 2018 de geschiedenis ingaat. Het actiecomité waarvan ik sinds 2012 het boegbeeld (volgens RTV Drenthe) mocht zijn, heeft de strijd definitief gestaakt, maar dat wil niet zeggen dat ik de ontwikkelingen rond Bethesda niet op de voet zal blijven volgen en daar via Uitkijkpunt Bethesda melding van zal blijven maken.


Het einde van het comité heeft zo zijn voordelen. Ik kan nu weer zonder overleg mijn gal spugen over het verwerpelijke zorgsysteem en de wijze waarop de Treant Zorggroep daar gestalte aan geeft. Na zes jaar op de rem getrapt te hebben, schreeuwt mijn geest om een grondige reiniging van het hok met onuitgesproken gedachten en gevoelens. Hou u dus maar vast.

Bij de aanbieding van de 15.000 handtekeningen onder mijn petitie zei toenmalig RvB voorzitter Kees Donkervoort “Respect.” En op vragen van RTV Drenthe over ons bericht dat we stoppen zei de woordvoerder van Treant, het opnieuw. Treant heeft “respect” voor ons besluit. De zorggroep etaleert haar schijnheiligheid schaamteloos.
Hoezo ‘respect’? Als men eerlijk is dan laat men David Post aan het woord, die ons oproerkraaiers noemde, ons zelfs schuldig verklaarde aan een mogelijke ondergang van het ziekenhuis. Of Marcel Kuin, die in Cassata zei “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.” Hij besefte toen nog niet dat zijn stafvoorzitter (Post) zijn grootste vijand was. Lees mijn samenvatting van de rechtszaak over het ontslag van Guus Bruins er maar op na.

Vanaf het moment dat voormalig huisarts en toezichthouder bij Bethesda, Klaas Reenders, in de Hoogeveensche Courant als actievoerder uit de kast kwam, heeft David Post zich als slippendrager van de medische staf in Emmen gedragen. Hij schreef in een ingezonden reactie op de brief van Reenders dat diens houding onbegrijpelijk was en sprak van “onze vestiging in Emmen”.
Tijdens de vele gesprekken die wij (toen nog wel) met de Raad van Bestuur voerden, zat hij er verveeld en met chagrijnig gezicht bij. Het was overduidelijk dat wij de luizen in zijn pels waren. Grootspraak (binnen twee jaar staat Bethesda in de top10 van het AD) en leugens (Bethesda zal verloskunde nooit opgeven) in de Hoogeveensche Courant waren de wapens waarmee hij ons bestreed. In een van die aanvallen sprak hij over huilende zusters aan zijn bureau. Volgens hem hadden wij hun vakbekwaamheid in twijfel getrokken. De werkelijkheid is dat de IC-verpleegkundigen door Post en intensivist Passier werden verdacht van lekken naar het actiecomité en onder enorme druk werden gezet op zoek naar het (nooit gevonden) lek. De fustratie daarover was ongetwijfeld groot, want in een van de gesprekken met ons kwalificeerde hij onze bronnen als “verzuurde zusters, die hun zin niet krijgen”.

Een andere vijand van Kuin en Bruins bleek de Raad van Toezicht te zijn. In het vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg inzake het ontslag van Guus Bruins valt te lezen dat in het remuneratiegesprek (soort van functionerings/beoordelingsgesprek) de RvT het functioneren van Bruins als zeer positief beoordeelde. Letterlijk meldt het vonnis dat Bruins geen enkele aanleiding had om voor ontslag te vrezen.
Maar toen Post (namens de medische staf) een dolk in de rug van de Raad van Bestuur stak sloeg de RvT als een blad aan een boom om en sprak zelfs voor zijn beurt via de media over het ontslag van Bruins en het (vrijwillige) vertrek van Kuin (die de bui wel had zien aankomen en naar Sneek verkaste). Niet lang daarna vertrok RvT-voorzitter Bas Eenhoorn, met als enige verklaring een verschil van inzicht met waarnemend voorzitter Carla van de Wiel. In het vonnis van het Scheidsgerecht krijgt (de Raad van Toezicht van) Treant over deze gang van zaken “een ernstig verwijt van slecht werkgeverschap“. In plaats van daar de consequenties uit te trekken en voltallig af te treden liet men, bij monde van waarnemend voorzitter Coba Anninga, weten “te leren” van dit vonnis.

Ik haal dit hier zo uitvoerig aan omdat op Uitkijkpunt Bethesda van Emmer zijde verwijten worden gemaakt, dat wij Treant in een kwaad daglicht zetten en dat het vooral daarom lastig is om nieuwe specialisten aan te trekken. Van enige zelfreflectie hebben die criticasters klaarblijkelijk geen last, want wie wil er nou werken voor een zo prominent als slecht werkgever afgeschilderde organisatie? De Raad van Toezicht, die in mijn beleving uit beroepstoezichthouders bestaat, voor wie het traktement en het eigen cv belangrijker zijn dan de organisatie waarop men toezicht moet houden, heeft het oor gewillig aan de medische staf geschonken en is daarmee verantwoordelijk voor de fiasco’s in Stadskanaal en Hoogeveen.

Het verweer van Treant tegen ons toetsingsverzoek bij het Scheidsgerecht beperkte zich tot onze ontvankelijkheid. Wij moesten niet denken dat wij een volwaardige gesprekspartner van de Raad van Bestuur waren geweest. Zelfs de Gemeenteraad zou dit gehoord hebben, als zij de moed had gehad om een toetsingsverzoek te doen. Treant beschouwt de bevolking van Hoogeveen niet als belanghebbend genoeg om een dergelijk verzoek te doen.

Ik zal nooit oproepen om Treant te boycotten, de keuze voor een zorgverlener is ieders persoonlijke vrijheid waar ik mij niet in ga mengen. Iets wat alle zorgverzekeraars ook zouden moeten doen, maar helaas… met goedkope budgetpolissen (altijd nog duurder dan het hele pakket bij DSW) lokt men de mensen toch uit die keuzevrijheid weg.

Zo. Dat lucht op. Iedereen die ons heeft gesteund in de afgelopen zes jaar wil ik daarvoor hartelijk danken. Ik wens u allen een goed en bovenal gezond 2019 toe.

.


Read Full Post »

Vrijheid. Wie is er op tegen? Ik niet. Ik koester mijn vrijheid tot in het oneindige. Maar is vrijheid, wat u betreft, ook oneindig. Of stelt u grenzen?

Natuurlijk stelt u grenzen. U zult mij vermoedelijk niet de vrijheid gunnen uw partner te vermoorden, tenzij u juist van uw partner af wilt. Een enkeling schijnt daar zelfs (veel) geld voor over te hebben. Gunt u in dat geval die enkeling de vrijheid om zich van de partner te laten ontdoen? Ik vermoed van niet.

De vraag is echter niet zozeer of vrijheid oneindig is, maar waar vrijheid eindigt. Mag ik zeggen dat iemand een vieze vuile fascist is? Of moet ik zeggen dat ik iemand een vieze vuile fascist vind? In het eerste geval doe ik een bewering die ik zou moeten kunnen bewijzen, dus echt slim is de constructie voor die uitspraak niet. In het tweede geval zeg ik wat ik vind. Mag ik mij in dat geval dan wat u betreft beroepen op de vrijheid van meningsuiting?

Dé dooddoener bij uitstek voor dit soort discussies is de uitspraak “Jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint.” Nietszeggende symboliek omdat in deze uitspraak het ongedefinieerde begrip vrijheid wordt gebruikt om het te definiëren. Waarmee het onverminderd ongedefinieerd blijft.

Toch suggereert die dooddoener wel dat er een moreel einde aan de vrijheid is en dat ‘de ander’ bepalend is voor de plek van dat einde. Voor mij bent u de ander en voor u ben ik dat dus wij zullen er samen uit moeten komen om te bepalen waar het einde van de vrijheid ligt.

Voor een groeiend aantal mensen lijkt de vrijheid van de ander te eindigen wanneer die er een afwijkende mening op nahoudt. Men mag dan de ander bijvoorbeeld van haatzaaierij beschuldigen en er vervolgens bezwaar tegen hebben om dan zelf van haatzaaierij beschuldigd te worden. Wie dat pad bewandelt begeeft zich op glad ijs. Maar we bevinden ons dan nog steeds op het terrein van de discussie, de rede, de redetwist, die veel beter een dialoog zou zijn.

Met de actuele problemen rond Lelystad Luchthaven  komen we vanuit het ongrijpbare ineens op het uiterst grijp- en graaibare terrein van de financiën. En niet zo’n klein beetje ook. Het gaat om miljoenen, waarschijnlijk miljarden. Nederland mag van Europa niet de zogenoemde verkeersverdelingsregel toepassen, omdat daarmee de “markttoegang voor nieuwe gegadigden” volledig wordt afgesloten. Er zijn politici in Nederland die dan de schouders ophalen. Europa? Nou en? Waarmee zij de vrijheid van dienstenverkeer schenden. Het zou een misdaad zijn tegen de vrije markt. Maar is die markt wel zo vrij? Mag ik er verhandelen wat ik maar wil? Ook drugs, wapens, mannen, vrouwen….?

In 2006 werd in Nederland de vrije markt ingevoerd op terreinen als zorg, onderwijs, energie, openbaar vervoer en sociale woningbouw. Hoofdwet van die markt is “Een ieder wordt geacht de eigen broek op te houden.” Een uitdrukking overigens die aanpassing behoeft, omdat de vrijheid van de genderneutraliteit mogelijk in gevaar wordt gebracht. Er zou iets moeten staan als “Een ieder wordt geacht de eigen bedekking van het onderlichaam op te houden.” Of wordt hiermee de vrijheid van de naturist om die bedekking te laten vallen tekort gedaan?

Laat de illusie dat vrijheid bestaat dus maar varen. Vrijheid bestaat niet. Of misschien is er toch een uitzondering… de vrijheid van gedachten daar heb ik u niet bij nodig. Die kunt u niet inperken tenzij u mij vermoordt, maar dan moet ik die gedachten dus wel eerst naar buiten hebben gebracht. Mijn Kantlijnen zijn voor mij het middel om dat te doen.

Omdat Kerstmis voor de deur staat wil ik eindigen met twee spreuken. Misschien wilt u die spreuken wel onthouden.

Als het hart bitter is, helpt zelfs suiker in de mond niet.
(Oud jiddisch gezegde)

Wie voor cynisme kiest het hart bevriest.
(Van Kooten, de Bie en de Jonge tijdens een gala-avond voor Amnesty International jaren geleden)


 

Read Full Post »

Ook ik ontkom er niet aan. De kersttijd is de tijd voor overpeinzingen. Dagelijks peins ik heel wat af. Ik ervaar dat niet als een last, dus u hoeft u niet te haasten om mij morele steun te bieden. Het is verrijkend om te doen. Mits niet begrensd door wat voor vooringenomen standpunten dan ook.


Vandaag is het koopzondag in Hoogeveen en hoewel ik de 24/7 economie verfoei vind ik niet dat ik dat een ander mag verhinderen om op zondag boodschappen te kunnen doen. In veel christelijke kringen denkt men daar anders over. In een verhaal dat zich niet op enig historisch bewijs kan beroepen wordt gezegd dat de 7e dag een rustdag is. Prima. Heb ik niets tegen. Ik rust heel graag. Maar het gaat mij te ver om dit anderen te gaan opleggen. Wat is het verschil tussen een kledingverbod en het zondagse winkelverbod? Wie dat kan uitleggen verdient de titel Rechtprater van het jaar.

Ik ga met deze overpeinzing op tenen staan. Lange en gevoelige tenen. Dat realiseer ik mij, maar waarom zou een atheïst (die overigens niet per se zonder een geloofsovertuiging in het leven staat, al is het dan geen religieuze geloofsovertuiging) op zondag geen boodschappen mogen doen en moet de atheïst zich verdedigen tegen (voor)oordelen als, je hebt zes dagen tijd voor je boodschappen, daar heb je die zevende dag niet voor nodig. Wordt de christen daar gelukkiger van? Komt het eeuwige leven daardoor dichterbij voor de christen? Vanwaar die dwang?

Toen ik een reis door Pakistan maakte heb ik in bewoonde gebieden respect getoond voor de daar geldende zeden door niet in korte broek rond te gaan lopen. Had ik vergelijkbaar gedrag vertoond als veel moslims in Europa dan had ik gewoon in mijn korte broek moeten blijven lopen. Volledig gezichtsbedekkende kleding is in onze cultuur (mild uitgedrukt) niet wenselijk. Maar met een beroep op met vergelijkbare (christelijke) geschriften wordt het in bepaalde kringen wel voorgeschreven.

Ik stoor mij aan religieuze dwang, zo gauw die mij beperkt. Als iemand er voor kiest om met inachtneming van religieuze voorschriften te leven prima. Zolang het mij niet belemmert heb ik er geen enkel bezwaar tegen. Ik stoor mij er niet aan omdat ik respect heb voor een oprechte levensovertuiging, ook al begrijp ik die voor geen meter. Waarom is het dan nodig dat de koopzondag pas om één uur begint? Omdat de kerkbezoekers er dan niet mee geconfronteerd worden. Komt door die confrontatie het eeuwig leven in gevaar? Is men bang verleid te worden? Twijfelt men aan de eigen standvastigheid? Vanwaar die dwang, gebaseerd op geschriften zonder enig historisch bewijs?

In mijn jeugd was het heel bijzonder dat in Winterswijk een predikant een homo-gespreksgroep startte. Het werd hem door velen ernstig kwalijk genomen dat hij weigerde om homoseksualiteit te veroordelen, omdat er in die oude geschriften staat dat het de Heer een gruwel is.
Hoe kan iemand zich er op beroepen dat de Heer een god van de Liefde is en tegelijk een ander mens om zijn of haar anders zijn veroordelen, discrimineren en doden? Wat is het verschil tussen het christendom en de islam hierin, in aanmerking genomen dat de profeet van de islam zes eeuwen later de ‘uiteindelijke openbaring’ van God heeft ontvangen? En als je beseft dat in Amerika christelijke gemeentes zijn die homoseksualiteit net zo erg vinden als moord?

Psychiater Tjeerd Jongsma zei ooit in een seminar: “Kijk uit voor de nederigen want zij zijn vaak het arrogantst.”


Ik wens u prettige kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.

Read Full Post »

Older Posts »