Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kantlijn’ Category

De gemeente Hoogeveen bevindt zich in een lastige situatie.  De landelijke overheid heeft de jeugdzorg bij de gemeentes over de schutting gekieperd in combinatie met een forse bezuiniging, omdat lokale overheden de mond te groot hadden en meenden dat zij dezelfde zorg goedkoper konden aanbieden. Hoogmoed, die nu voor de val komt.


Vanavond vergadert de gemeenteraad van Hoogeveen op verzoek van de oppositie over de bezuinigingen die als een grote donkere wolk aan de horizon voor ons klaar liggen. Van de coalitiepartijen hoefde de discussie niet, maar ze willen ook niet dwars liggen, zeggen ze. Logisch want er zijn maar drie partijen nodig om dit agendapunt af te dwingen en de voltallige oppositie wil de discussie.

Fractievoorzitter van der Heide van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. meldt in de Hoogeveensche Courant: “Het opstellen van de begroting is een taak van het college. Het college heeft al een kleine richting aangegeven. Dat is hun goed recht. Wanneer de begroting gepresenteerd wordt, zullen wij onze mening over de bezuinigingen geven. Dan hebben wij ook onze invloed op de begroting.”

Hierin vergist van der Heide zich behoorlijk. Tegen de tijd dat hij invloed wil aanwenden zijn belangrijke beslissingen, zoals al dan niet doorgaan met het ijsbaan-zwembad project, waarschijnlijk genomen en niet meer terug te draaien. Dus de invloed van Jacob van der Heide c.s. is dan beperkter dan wanneer nu kritisch wordt gekeken naar de vraag hoe je sociaal verantwoord bezuinigt. Door nu te beïnvloeden kun je het beleid beter bijsturen, maar de vraag is natuurlijk of de coalitiepartijen dat wel willen. Straks is het makkelijker om te zeggen: “Als het aan ons had gelegen was het anders geregeld, maar we kunnen helaas nu niet meer anders.”

Men staat er namelijk gewoon achter dat voor de bezuiniging van negen miljoen euro zeven miljoen euro wordt weggehaald uit het sociale domein. De hardste klappen geeft de coalitie daarmee aan de zwaksten in de Hoogeveense samenleving. De fractievoorzitters zullen dat ontkennen en het recht proberen te praten, maar wat krom is wordt echt niet recht in het gemeentelijke zwambad, wat de raadsvergadering vaak is.

De elasticiteit van de coalitie is groot, evenals de flexibiliteit. Aanvankelijk kon de ijsbaan in Hoogeveen alleen gerealiseerd worden als er een zwembadcomplex aan werd gekoppeld. In het interview met wethouder Erwin Slomp, dat onlangs op RegionieuwsHoogeveen werd gepubliceerd klinkt nu een tegengesteld geluid. Het zwembad is niet meer nodig om de ijsbaan te realiseren. De ijsbaan is nodig om het zwembad te realiseren. Zonder ijsbaan ook geen zwembad.

Slomp is nu bijna een jaar wethouder en ik waardeer zijn functioneren als toegankelijk bestuurder zeer, maar ik vrees dat hij teveel afgaat op zijn ambtenaren. Zij zijn de constante factor, de wethouders slechts passanten. Ik heb menig gesprek met wethouders gevoerd en in het rijtje Bargeman, Hiemstra, Smid, Giethoorn, Steenbergen, Slomp was Anno Wietze Hiemstra de enige waar geen ambtenaar bij het gesprek aanwezig was. Toch richten de pijlen zich op de wethouders, zij hebben de keus om de ambtenaren te volgen of eigen beleid uit te zetten. Zij zijn politiek verantwoordelijk. Niet de ambtenaren.

In “kindvriendelijk Hoogeveen” dreigen straks de kinderen die toch al in het hoekje opgroeien waar de klappen vallen nog grotere klappen te krijgen. Een ontwikkeling die de lokale samenleving meer gaat kosten dan kortzichtige bezuinigingen opleveren, maar dan zitten er weer andere wethouders en wie dan leeft die dan zorgt. Steenbergen zie ik geen derde termijn doen.

,


 

Read Full Post »

Zoals altijd laten de mensen met een negatief oordeel zich het hardst horen. Of dat nou over een parkeergarage gaat of over een ijsbaan, al dan niet in combinatie met een zwembad. En centrale vraag is dan uiteindelijk altijd wie zoete lieve Gerritje zal worden. Wie zal dat betalen? Een terechte vraag, die een verantwoord eerlijk en open antwoord verdient. Bij uitblijven van zo’n antwoord ontstaat wantrouwen.


Parkeergarage de Kaap in het centrum van Hoogeveen heeft de gemeente twaalf miljoen euro gekost. Het is er – eerlijk is eerlijk – uitstekend parkeren, altijd plaats zat en dat is nou net het zorgwekkende. Het lijkt er niet op dat met dit aantal parkeerders die garage quitte zal kunnen spelen. Wat ons wel is beloofd. Zoals ons nu ook wordt beloofd dat we aan de ijsbaan gaan verdienen. Volgens mij zou dat voor het eerst in Nederland zijn dat een indoor kunstijsbaan winstgevend geëxploiteerd wordt in Nederland.

Niemand kan op dit moment zeggen wat dat IJ-Z project nou echt zal gaan kosten. Er is nog niet eens een aanbesteding afgerond. En de deadline die de Provincie Drenthe aan de vijf miljoen euro subsidie heeft gesteld, loopt eind dit jaar af. Er is al aangekondigd dat om uitstel gevraagd zal worden, maar dat verzoek kan pas ingediend worden als het bouwplan klaar is. Eerder is het noemen van een datum waarop het complex  open zal kunnen gaan natte vingerwerk.  Eind mei begin juni verwacht men het bouwplan klaar te hebben, dus op 1 juli moet er een verzoek kunnen liggen bij de gedeputeerde die we nu nog niet kennen, want de formatie is nog niet achter de rug.

En niemand weet voor hoeveel euro de “winnende aannemer” het complex zal denken te bouwen. Ja u leest het goed denken te bouwen. Geen project zonder overschrijding van de begroting. En dat zal ook nu niet anders zijn. Daar kun je vergif op innemen. 78% zoals bij de scholen in Wolfsbos zou betekenen dat het project tussen de twintig en dertig miljoen extra zal gaan kosten. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar … het is dus al een gegeven dat het om zulke percentages kan gaan. Het is te hopen dat de dames en heren leden van de gemeenteraad van Hoogeveen zich zo kapot zijn geschrokken dat ze straks tot op het bot geïnformeerd en gemotiveerd zijn om niet zomaar in dom blind vertrouwen te geloven wat het college van B&W hen voorhoudt. Het is te hopen dat men deskundigheid van elders inroept om tot een verantwoord oordeel te komen.

Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet wat domheid kost en ook niet wat onwetendheid aanricht, zei Alexander Rinnooy Kan, tijdens de Kohnstammlezing 2015. Ik ben het roerend met hem eens. Het geldt vooral voor megalomane plannenmakers, die de lat onmogelijk hoog leggen en daar dan de gemeenschap uiteindelijk voor laten opdraaien. Speciaal voor hen zou het goed zijn als we pek en veren uit de kast haalden en een jaarlijks pek’nveren festival houden.

Ik ga het dit keer maar eens niet op de man spelen. In het college zit bij mijn weten geen enkele vrouw, noch lijkt het mij waarschijnlijk dat een van de wethouders in stilte een geslachtstransitie wenst. Dus namen ga ik niet noemen, men is wat mij betreft in gelijke mate de vader van het succes (wat mij het meest wenselijk lijkt) of de sukkel van het debacle (wat mij het meest waarschijnlijk voorkomt).

Een project zoals Project IJ-Z moet rekening houden met een overschrijding van 30 tot 40%. Bij een verwachte prijs van 32 miljoen euro is  dat al gauw 12 miljoen overschrijding. Een volledige parkeergarage dus.

.


 

Read Full Post »

Het onderzoeksvoorstel naar de gang van zaken rond het “ijsbaandossier” betreffende het Kleine Bols ijsstadion in Hoogeveen maakt grote kans de tweede ronde van de pitchcompetitie van onderzoeksplatform Follow the money te halen. Initiatiefnemer Gerard Booij is optimistisch gestemd over de kansen van zijn voorstel.

Follow the Money (www.ftm.nl) is een journalistiek onderzoeksplatform dat de geldstromen in ons land volgt en zo nodig in kaart brengt. Het platform bracht een aantal geruchtmakende zaken aan het licht, waaronder de dubieuze handel en wandel van de voorzitter van de VVD, Henry Keizer.

Met de Noord & Oost Pitch (hashtag #noordoostpitch) kan het publiek onderwerpen aandragen voor journalistieke onderzoeken, een zogeheten pitch. Het gaat in deze competitie om ideeën voor verhalen die zich afspelen in de regio Noord- en Oost-Nederland. Iedereen met een goed voorstel kan meedoen. Vervolgens kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op het onderzoeksvoorstel dat zij het beste vinden. Het is mogelijk om op meerdere pitches te stemmen, maar op een pitch kan men slechts een keer stemmen.
De vijf voorstellen met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. Uit deze vijf voorstellen kiest een redactionele jury vervolgens één voorstel. De redactie heeft daarin ook een stem, want het is immers een journalistiek project; uiteindelijk is en blijft de hoofdredactie verantwoordelijk. Het winnende onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd door een redactioneel team dat bestaat uit journalisten van FTM en van de regionale omroepen van Noord- en Oost-Nederland: Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost.

Gerard Booij is optimistisch over de kansen van zijn voorstel. “In de huidige top 3 zijn de beide andere voorstellen niet echt puur regionaal. Het ene betreft de geldstromen van gemeentes naar de jeugdzorg en dat is een probleem dat zijn oorzaak vindt in de manier waarop de landelijke overheid taken naar gemeentelijke overheden heeft overgeheveld. Het andere gaat om de versterkingsoperatie in door aarbevingen beschadigde huizen in Groningen. Ook daar ligt de oorzaak buiten de regio.”

In het geval van het Kleine Bols stadion is er volgens Booij sprake van een uiterst kritisch rapport van de rekenkamer, dat in een la is weggestopt en een zeer merkwaardige voorgenomen deal met Bouwgroep Bam waarbij de Bam als een soort filantropische instelling werd afgeschilderd die zo maar vier miljoen euro wilde bijdragen in de kosten van het ijsstadion. Booij: “De bijdrage van de gemeente lijkt daardoor slechts ruim vier miljoen te zijn, maar is in werkelijkheid een dikke acht miljoen euro. De raad wordt dus verkeerd geïnformeerd. Voeg daarbij dat de secretaris van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen destijds raadslid was en meestemde over de ijsbaanplannen, dan is er reden genoeg om de gang van zaken eens grondig te onderzoeken.”

Booij werft zeer actief steun voor zijn voorstel via de sociale media. Hij roept ook de mensen in Assen, die zich destijds kwaad hebben gemaakt om de wijze waarop Hoogeveen de vijf miljoen subsidie van de provincie wist binnen te halen op om te stemmen op zijn voorstel. “Duidelijkheid over de gang van zaken is ook voor Assen van groot belang,” aldus de gedreven Hoogevener, die onder meer een verzoek tot in de plaats stelling van de gemeente Hoogeveen heeft ingediend bij de Commissaris van de Koning in Drenthe. “Ik heb mij in niet mis te verstane bewoordingen uitgedrukt en riskeer een aanklacht wegens belediging en/of smaad. Toch zwijgt het gemeentebestuur in alle talen. Dat zegt toch wel iets of niet soms?”

Stemmen kan nog tot 15 april 24:00 uur via https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/91

.


 

Read Full Post »

Hoogevener Gerard Booij ageert al een tijd tegen de wijze waarop het gemeentebestuur de gemeenteraad (en daarmee de burgers van Hoogeveen) informeert over de financiering van de het Kleine Bols IJsstadion in combinatie met een nieuw te bouwen zwembad. Volgens Booij wordt een bedrag van vier miljoen euro gepresenteerd op een manier die (zacht gezegd) niet klopt met de werkelijkheid.


Ik ben geen dossiervreter zoals Booij, dus ik vind het lastig om zijn argumentatie te volgen. Wat ik er van begrijp is dat het college de indruk wekt (of heeft gewekt) dat de firma BAM vier miljoen euro in de bouw van de ijsbaan-zwembad combintatie zou stoppen. Merkwaardige gang van zaken als die waar is. Waarom zou BAM dat doen zonder tegenprestatie? En die tegenprestatie is er volgens Booij nadrukkelijk wel.

Verder verwijt Booij de vorige fractievoorzitter van GroenLinks in de raad meegestemd te hebben over het project, terwijl hij zelf secretaris was van de stichting Kunstijsbaan, die bij de gemeente aanklopte om steun. Kwestie van belangenverstrengeling dus?

Onderzoeksplatform Follow the Money bekend van veel geruchtmakende zaken die door hen aan het licht zijn gebracht, heeft onlangs een afspraak gemaakt met de regionale omroepen om gezamelijk onderzoeksjournalistiek in de regio te gaan bedrijven. Inwoners kunnen daarvoor onderzoeksvoorstellen indienen bij Follow the Money en het winnende voorstel zal beloond worden met een daadwerkelijk onderzoek.

Gerard Booij heeft daarvoor het IJsbaandossier Kleine Bols aangemeld en in de tussenstand staat dit onderzoeksvoorstel momenteel (3 april) op de 2e plaats. Het maakt dus met uw steun een goede kans om als beloond voorstel uit de bus te komen. Als schaatsliefhebber zou ik de bouw van een ijsbaan verwelkomen, maar als sociaal betrokken burger heb ik zo mijn bedenkingen bij de financiële haalbaarheid. Bezuinigingen op jeugdzorg en WMO doorvoeren en tegelijk een prestige object bouwen vind ik onverteerbaar. Daarom heb ik op het voorstel van Booij gestemd en roep ik iedereen die de ijsbaan met vraagtekens benadert op dit ook te doen. U moet daarvoor wel een (volkomen vrijblijvend en kosteloos) account aanmaken, laat u daardoor niet weerhouden.

We hebben recht op duidelijkheid en die wordt nog steeds niet gegeven. Booij heeft zich ondertussen al zo vaak in niet mis te verstane bewoordingen beschuldigend uitgelaten, dat een aanklacht wegens smaad en belediging helemaal niet raar zou zijn, maar het enige geluid dat van de zijde van het gemeentebestuur is gekomen, is een oproep aan de raad, die verhuld neerkomt op: “Neem Booij niet serieus.” Als ik voor leugenaar uitgemaakt wordt reageer ik heel anders, dat kan ik u wel vertellen.

U kunt stemmen op het onderzoeksvoorstel op: https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/91

Ik zeg: DOEN! Al was het maar om antwoord te krijgen op de vraag: Liegt het gemeentebestuur of kraamt Booij onzin uit?

.


 

Read Full Post »

Er is geen twijfel over: het wordt warmer en warmer. Wat Donald en Thierry ook beweren. En CO2 is daar een belangrijke factor in, maar niet de enige. Al zolang als de aarde bestaat wisselen warme en koude perioden elkaar af. Sterven diersoorten uit. Zelfs de grootste die ooit hebben bestonden hebben het niet volgehouden. Al is daar vermoedelijk een enorme botsing met een rondracende ruimterots voor nodig geweest.


De industriële revolutie was minstens net zo’n enorme stap voorwaarts voor de mensheid als de eerste stap van Neil Armstrong op de maan. Maar ook het begin van de klimaatruzies die momenteel worden uitgevochten. De revolutie is geheel gebouwd op het fundament van de fossiele brandstoffen. Verbranding daarvan levert water en koolstofdioxide, beter bekend als CO2, op. Vanaf deze revolutie stijgt het CO2 gehalte van onze atmosfeer spectaculair.

CO2 is als een ultra-slim dekbed. Het laat de zonnewarmte van buiten naar binnen door, maar niet omgekeerd. Een groot deel van de warmtestraling van de opgewarmde aarde wordt door de CO2 in de lucht tegengehouden. Daardoor schommelen de temperaturen op aarde veel minder dan op bijvoorbeeld de maan, waar het verschil tussen de maandag en de maannacht bijna 300 graden Celsius is. Dat noemen we het broeikaseffect: de warmte komt makkelijk binnen en gaat er moeilijk weer uit. Daardoor is het leven op aarde mogelijk.

Zonder broeikaseffect geen leven op aarde dus, MAAR (en nu komt het) vanaf de industriële revolutie is het evenwicht tussen CO2 productie en CO2 opname (door groene planten) verstoord. Er komt meer CO2 vrij dan de groene planten bij de fotosynthese kunnen verwerken. En daardoor wordt het dekbed dat om de aarde zit dikker en neemt de gemiddelde temperatuur langzaam toe. Dit heet het versterkte broeikaseffect. De gigantische ontbossing in de regenwouden op aarde verlaagt de CO2 opname enorm en versterkt het broeikaseffect extra.

Klimaatdrammers wijzen steeds op dit versterkte broeikaseffect. Klimaatsceptici pareren dat met een verwijzing naar het gewone broeikaseffect wat voor het leven op aarde een absolute voorwaarde is. In de discussies hierover gedragen beide groepen zich regelmatig echter als klimaatklunzen.

In de miljoenen jaren oude bestaansgeschiedenis van de aarde hebben ijstijden en hete perioden elkaar afgewisseld. Onlangs is ontdekt dat de botsende aardschollen, waardoor de Himalaya en de Karakorum zijn ontstaan, ook opwarming teweeg brengen en mogelijk het einde van de laatste ijstijd hebben ingeleid. Koren op de molen van de klimaatsceptici, die maar wat graag de ogen sluiten voor de rol van de CO2, waar de klimaatdrammers vooral bevreesd voor zijn.

Toch zijn beide groepen klimaatklunzen. Ieder om andere redenen. De drammers hebben veel te weinig oog voor de kosten/baten verhouding van rigoureuze klimaatambities in een speldenknop als Nederland en de klimaatsceptici beseffen niet dat de mensheid bij voortgaande opwarming van de aarde gedecimeerd zal worden, als ze al niet helemaal uit zal sterven (wat voor het leven op aarde als geheel een zegen zou zijn, maar dit terzijde).

Alleen wereldwijde consensus biedt soelaas. En die is er niet en zal op korte termijn ook niet bereikt worden. En dan is alles wat wij in ons kleine volgepakte landje doen weggegooid geld. Het is vervelend, maar het is niet anders. Of we moeten het dat geld waard vinden om voorop te gaan lopen (wat we momenteel absoluut niet doen, China doet meer dan wij!) Een referendum over het klimaatakkoord zal er niet komen, al was het alleen maar omdat het klimaatakkoord er dan niet zal komen.

Samengevat: we gaan zonder drastische mondiale klimaatmaatregelen met zijn allen naar de kloten, maar we moeten ook realistisch zijn in wat wij daadwerkelijk kunnen bereiken en ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat realiteitszin in ons landsbestuur dik gezaaid is. Niet bij de sceptici en niet bij de drammers.

.


 

Read Full Post »

Mea culpa. Fateor me. (Mijn schuld, ik beken). Jarenlang heb ik mijn leerlingen dag in dag uit geïndoctrineerd. Vanaf de eerste minuut van het eerste lesuur tot en met de laatste seconde van de verplichte bijles na het laatste uur. Op een goede dag haalde ik makkelijk tien uur indoctrinatie. Ik schaam mij daar diep voor. Ik weet niet wat mij bezielde om zoveel wantrouwen te zaaien.


Haec est confessio mea (Dit is mijn bekentenis). Ik heb mijn leerlingen vanaf 1972 stelselmatig en structureel beïnvloed. In de richting waarvan ik vond dat het de enig juiste was. Ik zie nu in dat ik zelf het slachtoffer van indoctrinatie ben geworden. Vooral van mijn geschiedenisleraar. Die leerde ons bij staatsinrichting, waaronder ook de politiek viel, dat we nooit zomaar ergens iets over mochten vinden. We moesten het altijd kunnen onderbouwen. Nooit mochten we iets vinden, “omdat wij dat nou eenmaal vonden.”

Als je zoals ik zes jaar lang zo intensief bent gehersenspoeld, ga je natuurlijk geloven dat je iedereen met gezond wantrouwen moet bejegenen. Dat je altijd vragen moet stellen bij wat de ander zegt. Dat je altijd de brug naar de ander toe moet willen bouwen, om in het midden daarvan tot een ontmoeting te komen en misschien wel samen een compromis te sluiten.

Daar, edelachtbare, heb ik (en met mij de overgrote meerderheid van mijn generatiegenoten) gedurende bijna veertig jaar in het voortgezet onderwijs mijn leerlingen mee geïnfecteerd en dat had ik nooit moeten doen. Ons land telt nog uitsluitend bruggenbouwers die overal hun vragen bij stellen en vervolgens compromissen willen sluiten. Dat spijt mij.

Ik heb daarmee betonrot gezaaid in het fundament van de politieke macht. Nu zelfs zij zich moeten verantwoorden staat ons land aan de vooravond van een internitionem (totale ondergang). Ik ben dan ook mede schuldig aan het einde van die mooie eeuwenoude wereldwijde beschaving, waarin de potentaten, bloedraden en volksgerichten het volk de juiste weg konden wijzen.

.


Eerder verschenen in deze serie
Levert Forum straks gedeputeerden?
Jezelf doorgronden is een stuk lastiger dan een ander afbranden
Trial by speech nadat de uil is uitgevlogen
De kuil van de uil
Carolien, kom je een kuiltje knappen?
De heer Hiddema blijft liever staan

Read Full Post »

Schoolvriend Jacob reageert nogal eens op mijn schrijfsels met één enkel woord, soms in hoofdletters, soms in kleine letters: bananenrepubliek. En daar bedoelt hij Nederland mee. Voor de duidelijkheid Jacob is een eerzaam mens, na een arbeidzaam en betrokken leven in het onderwijs geniet hij nu – net als ik – van pensioen. Wij hebben beiden niets te klagen op materieel gebied. We kleden ons alleen in gele hesjes als we in het donker autopech hebben. En we zijn al helemaal geen op straat rellende hooligans. Toch – begin ik te vrezen – kon Jacob wel eens gelijk hebben.


De Volkskrant meldt vandaag dat er nieuwe stront, excuus ontlasting in de Deventer moordzaak is opgedoken. De recherche zou sjoemelend en frauduleus te werk zijn gegaan. Rechercheurs maken close-up-foto’s van het moordwapen. Meerdere vingerafdrukken duidelijk zichtbaar, maar in hun rapport schrijven zij dat er geen vingerafdrukken zijn gevonden. Diezelfde rechercheurs hebben eerder een vals proces-verbaal opgemaakt over de veiligstelling van ‘de bloes’, een belangrijk bewijsstuk. Het gerechtshof noemde het pv ‘vals en evident niet-professioneel.’ Het aantal sterke aanwijzingen die de kritiek van advocaat Knoops op het onderzoek ondersteunen lijkt dus groter te worden. In plaats van Knoops kritiek te ontkrachten.

Je kunt sowieso maar beter op het rechte pad blijven, hoewel dat dus geen garantie is dat je niet in de begerige klauwen valt van rechercheurs die het – om wat voor reden dan ook – niet zo nauw nemen met de zuiverheid van hun onderzoek. Zij spelen daarbij letterlijk met mensenlevens. Natuurlijk is dit niet maatgevend voor de politie in het algemeen, maar in toenemende mate blijkt dat ook bij onze misdaadbestrijders de druk te groot wordt en onder voldoende druk worden zelfs de sterkste benen slap. En het zuiverste geweten onrein.

Als je in handen van justitie valt moet je maar hopen dat het de moeite waard is geweest, want, afgezien van dodelijke geweld, lijkt niets mij erger dan slachtoffer te worden van rechterlijke dwalingen of incompetent recherchewerk. Voeg daarbij de belemmeringen die de overheid voor de gemiddelde Nederlander heeft opgebouwd om zijn of haar recht bij justitie te halen. Grote groepen zijn al uitgesloten van de mogelijkheid hun recht te halen. Met dank aan de VVD, de partij waar de corruptie klaarblijkelijk net zo welig tiert als het zevenblad in menig tuin in Nederland. Onuitroeibaar.

Europa heeft onlangs officieel gesteld dat Nederland een belastingparadijs is. Van onze eigen Tweede Kamer mogen wij niet eens hardop zeggen dat we zo’n paradijs zijn. Ik moet dus echt toegeven dat mijn schoolvriend gewoon gelijk heeft.  Hoewel? Op één punt heeft hij het mis.  We zijn geen bananenrepubliek maar een bananenmonarchie.

.


 

Read Full Post »

Older Posts »