Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kantlijn’ Category

Scheiden doet lijden. Of het nu om een huwelijk gaat, een vriendschap, een arbeidsrelatie, of het vertrouwen in een ziekenhuis. Het doet pijn als je beseft belazerd te zijn, bedrogen en bestolen. Vandaag neem ik afscheid van Bethesda, het ziekenhuis waar ik mij schatplichtig aan voelde na de geweldige (en gelukkig geslaagde) behandeling die mijn geliefde daar onderging toen bij haar borstkanker was vastgesteld. Een tien met een griffel. En wie mij als leerkracht heeft gekend weet dat ik niet gauw een tien uitdeelde. Er moet altijd ruimte voor verbetering blijven.


Vandaag neem ik afscheid van ons Bethesda dat wreed is vermoord, door leugenaars en misleiders, graaiers die kwamen en gingen, maar wel rustig en met droge ogen €250.000,00 declareerden voor een half jaartje (!) werk. Vreemdelingen zijn het passanten. Zoals matrozen in vreemde havens vroeger de schaamluis bij de lokale hoeren verzamelden, vernielen zij de ziekenhuizen en voeren de rigide agenda van de grote zorgverzekeraars uit, met als gevolg dat het aantal ziekenhuizen in dit land verder en verder gereduceerd wordt.

Met de mooist mogelijke praatjes en mantra’s wordt de bevolking gehersenspoeld. Op informatiebijeenkomsten worden succesverhalen verteld. Onlangs nog in de Magneet in Hoogeveen. Er wordt volgens de artsen Kleingeld en Huvers in Bethesda meer gedaan dan ooit tevoren. Ze deden hun best, ere wie ere toekomt, om de aanwezige 15(!) betrokken Hoogeveners te overtuigen. Ze deden zo hun best om de blijde boodschap te verkondigen dat CFO JP van Beers (ook zo’n passant) vergat om te zeggen dat Treant extra geld nodig heeft uit het transitiefonds, anders valt het om. Personeel loopt weg, patiënten lopen weg en Treant redt het niet zonder extra geld.

Maar het meest kwalijke is dat men dondersgoed wist dat de huisartsenpost zou gaan sluiten om 23:00 uur. En dat men dat verzweeg. Dat Treant niet transparant is en een eigen waarheid loopt te verkondigen weten we in Hoogeveen al jaren. Maar dat men zo laf is dat men dit verzwegen heeft… het doet mij denken aan een specialist die tegen een terminale patiënt zegt dat er nog wel hoop bestaat, omdat de moed om de waarheid te vertellen ontbreekt.

Naar zo’n ziekenhuis zal ik niet gaan. Mijn vertrouwen is te vaak beschadigd door de bazen en de collaborateurs. We zijn te vaak belogen met betrekking tot IC, verloskunde en wat al niet meer. Wat zal mij worden voorgelogen als ik mijn gezondheid en daarmee mijn leven moet toevertrouwen? Onlangs moest ik voor een behandeling van (overigens geen levensbedreigende vorm van) huidkanker naar een dermatoloog. Het stelde mij voor de vraag die bij iedere huwelijkscrisis beantwoordt moet worden: heb ik nog vertrouwen in de goede bedoelingen van de ander?

Ik heb die vraag in dit geval beantwoord met NEE. En daarom zeg ik nu Adieu Treant, Vaarwel Bethesda. Ik wil behandeld worden in een ziekenhuis waar ik geen twijfels bij hoef te hebben.
.


Read Full Post »

De “zorgomleiding” voor patiënten van VGZ zorgt voor grote verontwaardiging. Tijdlijnen lopen vol op Twitter. Er wordt aangevallen en er wordt verdedigd. Stellingen worden betrokken en hakken staan in het zand. Hoe dat kan? Simpel, de overheid wil geen morele verantwoordelijkheid dragen voor goede zorg op basis van solidariteit in plaats van winstbejag. In de vrije zorgmarkt is daardoor een belangrijke rol weggelegd voor woordvoerders als Jaap de Bruijn en adviseurs bedrijfsvoering in de zorg, zoals Ivo Knotnerus. Reden om de spotlight eens te richten op wat uitspraken van hen.


Knotnerus vindt dat “ons eigen ziekenhuis” een achterhaald begrip is.

ScreenHunter_186 Jul. 09 10.00

Mijnheer denkt zelfs voor Ikazia. Zoals mijnheer ook denkt voor ons. Maar mijnheer heeft geen idee van wat zich op het platteland, in dunbevolkte gebieden afspeelt. Dat “ons eigen ziekenhuis” binnen een straal van 35 km het enige ziekenhuis is kan hij zich waarschijnlijk niet voorstellen. En dat in ruimere zin “ons eigen ziekenhuis” het ziekenhuis is waar wij het meeste vertrouwen in hebben komt vermoedelijk ook niet in het brein van de heer Knotnerus op.

Mensen die in december vorig jaar een naturapolis bij VGZ afsloten konden niet weten dat zij halverwege 2019 al niet meer in het (door VGZ wel voor die polis gecontracteerde) Ikazia ziekenhuis terecht zouden kunnen. VGZ stuurt patiënten met een naturapolis volkomen tegen hun verwachting in naar een ander ziekenhuis dan het door VGZ wel voor de naturapolis gecontracteerde Ikaziaziekenhuis.

Dat was tijdens het laatste overstapcircus in 2018 niet bekend. Knotnerus vindt dat terecht. In onderstaande tweet laat hij weten dat het riskant is om dat al tijdens het circus bekend te maken, omdat je dan de kans loopt “dat patiënten meteen gaan wegblijven.”
Of misschien zelfs helemaal geen VGZ polis gaan afsluiten mijnheer Knotnerus? Is dat wat u bedoelt?

ScreenHunter_191 Jul. 09 10.19

Let ook even op wat Knotnerus “het beste” noemt: Ikazia had zelf al patiënten subtiel naar andere ziekenhuizen moeten leiden. Met wat voor argument? Het enige eerlijke argument is Dat het van VGZ moet. Wat voor argumentatie had mijnheer Knotnerus in gedachten voor het Ikazia? Toch niet dat patiënten in een ander ziekenhuis beter af zijn?

Maar we zijn er nog niet. Ook woordvoerder Jaap de Bruijn van VGZ doet de nodige duiten in het zakje. Zo vindt hij dat VGZ de patiënten duidelijk genoeg heeft geïnformeerd, althans dat mag je uit onderstaande tweet van hem opmaken.

ScreenHunter_187 Jul. 09 10.05

Mijnheer de Bruijn heeft klaarblijkelijk geen idee van de problemen waarmee veel ouderen, maar ook laaggeletterden en mensen die onder de armoedegrens leven elk jaar weer kampen tijdens het overstapcircus.

Bij het afsluiten van polissen als de naturapolis, de budgetpolis en hoe deze woekerproducten ook mogen worden genoemd zou de zorgverzekeraar verplicht moeten worden om groot op het beeldscherm een waarschuwing te laten verschijnen: PAS OP! MET DEZE POLIS BEPAALT U NIET ZELF WAAR EN DOOR WIE U WORDT BEHANDELD. ALS HET ONS UITKOMT BEPALEN WIJ DAT VOOR U!
En die waarschuwing moet ook schriftelijk nog worden herhaald, voor al die ouderen die niet op internet hun weg kunnen vinden.

En bij onvoldoende duidelijkheid hierover dient de zorgverzekeraar net zo behandeld te worden als de banken met hun woekerpolissen. Maar dat zal nog wel even duren. Kort geleden hadden we nog een minister van volksgezondheid die getrouwd was met een zorgconsultant, die ziekenhuizen leerde om erg creatief te declareren. Weet u nog? Mevrouw Edith Schippers, gehuwd met (toenmalig) zorgconsultant Sander Spijkers.
.


Read Full Post »

De nieuwste nagel aan de doodskist voor veel ziekenhuizen in Nederland is het verzoek van zorgverzekeraar VGZ aan de huisartsen in het verzorgingsgebied van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis groeit te snel. In de ogen van overheid en zorgverzekeraar VGZ wel te verstaan. Daarom roept VGZ de huisartsen op om patiënten niet meer naar het Ikazia ziekenhuis te verwijzen.


De vier grote zorgverzekeraars, VGZ, Menzis, CZ en Achmea hebben met de overheid een afspraak dat ziekenhuizen niet meer dan 0,8% meer behandelingen mogen uitvoeren dan in het voorgaande jaar. Daarmee omzeilen de zorgverzekeraars en de overheid de vrijheid van specialistenkeuze. Je zult als verzekerde maar een verzekering bij VGZ hebben afgesloten en om jou moverende redenen voor het Ikazia willen kiezen, dan ben je dus mooi de sjaak bij VGZ.

Een overheid en een zorgverzekeraar die met een ziekenhuis een behandelplafond afspreekt, waarbij afspraak een eufemisme is voor dictaat, gaat op de stoel van de arts zitten en dient in geen geval het belang van de patiënt, voor wie daarmee de vrijheid van specialistenkeuze in het gedrang komt.

In reactie op tweets bericht Jaap de Bruijn van VGZ dat Ikazia een afspraak over die doorleverplicht niet wilde aangaan. Hij vergat er alleen bij te vertellen, dat Ikazia het jaar daarvoor uit eigen middelen drie miljoen euro heeft bijgepast om patiënten de zorg te geven die zij nodig hadden. Dat heeft VGZ kennelijk niet willen bijpassen.

Jaren geleden is er door de overheid in samenspraak met de zorgverzekeraars besloten dat het aantal ziekenhuizen in Nederland drastisch terug gebracht moet worden. Onder het mom “Betere zorg voor een lagere prijs” heeft het paarse kabinet Kok met steun van het CDA de zorg uitgeleverd aan de vrije markt. En je weet dat je in die markt slechts een object bent waar een verdienmodel op wordt losgelaten.

Coöperatie VGZ (waar onder meer Univé deel van uitmaakt) maakt met deze rigide ingreep halverwege het jaar duidelijk dat zeker ouderen helemaal niets bij VGZ te zoeken hebben, noch er iets goeds te verwachten hebben.

Marktwerking is de doodskist voor de ziekenhuiszorg en VGZ is een van de nagels aan deze kist.

.


 

Read Full Post »

Beste Frans,

Je vergelijkt jouw nederlaag met de val van Dylan Groenewegen in de laatste kilometers van de 1e etappe van de Tour. Op weg naar het geel sloeg het noodlot voor hem genadeloos toe.

Met deze vergelijking verdien jij een standje. Dylan was en is (naast Steven Kruiswijk) een prijswinnende kapitein bij Team Jumbo Visma. Dat blijft hij ook na zijn val. En hij zeurt er niet over, noch vergelijkt hij zich met wie dan ook. In tegendeel. Tijdens de ploegentijdrit heeft hij gedaan wat hij kon, in het belang van de ploeg. Niet voor eigen eer en roem.

Jouw nederlaag is van heel andere aard. Jij ben gedegradeerd. In plaats van onbetwiste kopman ben je waterdrager geworden. Als je ook maar een greintje de mentaliteit van Dylan Groenewegen had gehad, dan zou je zonder zeuren bedanken voor het vice-voorzitterschap en als lijsttrekker van de PvdA gewoon netjes in het Europees Parlement plaatsnemen.

Niet jij maar jouw ijdelheid is gevallen. Vanitas vanitum et omnia vanitas.

Foei Frans Foei!


Read Full Post »

Onlangs vertelde internist dokter Frank Huvers (Treant) mij tijdens een publieksavond in de Magneet in Hoogeveen dat “de verzekeraar” aan het begin van het traject van de werkgroep Zorg voor de regio heeft gezegd dat er twee ziekenhuizen uit Drenthe moeten verdwijnen. Ook vertelde Huvers dat diezelfde verzekeraar opmerkte dat hun winstmarge in Drenthe 10% lager is dan in de rest van het land. Deze week twitterde raadslid Brand van Rijn (SGP) na een bijpraatsessie van de gemeenteraad met Treant CFO JP van Beers: Het was vermakelijk hoe hij (van Beers, FK) als hij het over zaken had die geld gaan kosten met oogcontact richting Zilveren Kruis keek of hij niet zijn boekje te buiten ging.


Opnieuw wordt het beeld bevestigd dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea de grote booswicht is, die handig gebruik maakt van de rampzalige invoering van marktwerking in de zorg, die door de paarse kabinetten van Wim Kok (met steun van het CDA) werd ingevoerd. PvdA, D66 en VVD zijn de ouders die aan de wieg van dit gedrocht stonden en het CDA is de peetouder die het duiveltje begerig heeft omarmd.

Met fraaie mantra’s als Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet wekt de verzekeraar de indruk het beste met de patiënten voor te hebben. Men gedraagt zich als de hoeder van de gezondheidszorg, maar tegelijkertijd liet Achmea recent weten dat men nooit aan ziektekostenverzekeringen zou zijn begonnen als bekend was geweest dat winstuitkeringen verboden zouden worden/blijven.

In diepste wezen gaat het hen niet om uw of mijn belang. Het gaat om de winst en het wordt – net als door de banken – met fraaie en soms chanterende woorden verhuld, maar u en ik worden beroofd van de zorg dichtbij die wij gewend waren.

Laten wij Achmea dan in november maar eens beroven van de klanten die zij gewend waren. Ik wil nog wel één keer in actie komen daarvoor, maar dat ga ik niet alleen opknappen, daar is – gedurende korte tijd (max 3 maand) – veel hulp bij nodig.

Bent u die streken ook zat? Biedt uw hulp dan aan via een mailbericht aan fritskappers@gmail.com Ik zal het erg op prijs stellen als u, die dit bericht leest, het in uw sociale wereld zo veel en zo ver mogelijk wilt verspreiden.

Lees ook: De leegloop bij Treant


Read Full Post »

Het goede nieuws kwam deze week uit Denemarken: de sociaaldemocraten hebben daar een grote overwinning bij de verkiezingen behaald. Welzijn, klimaat, kinderen, onderwijs en de toekomst krijgen weer de volle aandacht. In combinatie met een strenger asielbeleid. Hopelijk trekken de SP en de PvdA hier lering uit. GroenLinks laat ik buiten beschouwing want dat vind ik toch veel te veel op salonsocialisme lijken, maar wie weet komt men ook daar tot inkeer. Ik laat me graag verrassen.


Links op economisch gebied en streng op immigratiebeleid. Dat laatste klinkt rechts en dat is ook wel zo, maar net zoals niet al het goede van links komt, is ook niet al het slechte afkomstig van rechts. Partijen horen volksvertegenwoordiger te zijn. Daar probeert T. Baudet handig gebruik van te maken. Hij praat zoals mijn oma deed toen ze mij in mijn jongste jaren over satan vertelde. Die fluisterde en lasterde, smeerde stroop en verleidde mensen om hém te geloven en niet de kwade god die alles voor eigen eer en glorie deed. Wie van satan heil verwachtte was niet goed snik. Naarmate ik ouder word begrijp ik haar steeds beter. Zij was oprecht, zowel in haar eenvoud als in haar rotsvaste geloof.

Eenvoud en geloof. Ik vertaal dat geloof ruimer dan oma het bedoelde. Ik geloof niet in een god waar alle heil van is te verwachten. Ik geloof in overtuiging, innerlijke overtuiging, gebaseerd op levenswijsheid. Maar ik geloof ook in de Sturm und Drang van de jongeren. De toekomst is langer voor hen dan voor mij. Ik geloof niet in makkelijke oplossingen en al helemaal niet in de markt waar de hebzucht te makkelijk de stem van oma’s satan volgt. Ik geloof niet in een regering die de publieke omroep de nek omdraait, de hele publieke sector om zeep helpt en in handen laat komen van de adepten van Donald Trump. Machtswellustelingen die alleen in macht en geld denken, met hun portemonnee en niet met hun hart. En politici, die zich richten op het in de val lokken van de kiezers, die het wel gehad hebben met de bestaande politieke cultuur.

T. Baudet speelt de beschaafde geleerde, praat in (veel te) mooie woorden en zaait leugens in de geesten van de onnadenkenden onder de kiezers. Je moet sterk in je schoenen staan als je principieel stemt. Dat heb ik zelf gemerkt bij de Europese verkiezingen. Uit boosheid op de SP had ik bijna op Frans Timmermans gestemd. Een man die ik voor geen cent vertrouw. En met reden. Hij is ijdel, dol op aandacht en ambieert de macht. Om de macht. Daar ben ik van overtuigd. Hij pleegde er zelfs verraad op links voor. Lees mijn column over dat verraad er maar op na. Op het laatste moment won mijn politieke geweten het van mijn teleurstelling in de partij waarvan ik het beginselprogramma van harte onderschrijf.

De winst van de sociaaldemocraten in Denemarken geeft mij hoop. De Denen hebben blijkbaar genoeg van de populisten en hun duivelse mooipraterij. Links op economisch terrein en rechts op het gebied van migratie. Daarmee bind je een groot kiezerspotentieel aan je partij. Dat willen honderdduizenden Nederlandse kiezers ook. Dat de IND uit gemakzucht en kruideniersrekenarij het personeel onder druk zette om de verblijfsvergunning van buitenlandse criminelen niet in te trekken, zegt genoeg. Dat beleid is failliet en komt voor rekening van rechts onder aanvoering van deVVD van Mark Rutte. Het is de hoogste tijd voor linkse wederopstanding. En voor linkse eenheid, maar dat zal nog wel teveel gevraagd zijn. Daar heeft dat stomme filmpje van de SP ook geen positieve bijdrage aan geleverd. Maar al vind je mensen als Timmermans ratten, als ze bij jouw blok horen moet je er wel mee willen samenwerken. Anders komt die linkse eenheid er nooit en zal Denemarken geen navolging krijgen in ons land.

En dat zou jammer zijn. Heel jammer.

.


Read Full Post »

Je moet maar durven. Juichverhalen vertellen op maandag aan wel 15 (!) geïnteresseerden uit de bevolking van Hoogeveen en op een ander moment en een andere plek waarschuwen dat er extra geld naar Treant moet om te voorkomen dat de zorggroep omvalt.


Ik heb in meerdere Kantlijnen en iSays Treant gewaarschuwd dat de Hoogeveners de blik van oudsher niet op het oosten richten. Ooit lag daar het turfgebied, de woeste wereld waar straatarme verschoppelingen ploeterden en zwoegden voor een karig maal. Nu ligt er het Scheperziekenhuis waar veel Hoogeveners niet naar toe willen.

Reden voor bestuursvoorzitter de Folter om de gemeenteraad in februari bijna dwingend op te dragen “er voor te zorgen dat er geen patiënten bij Treant weglopen.” Alsof we in een soort van planeconomie leven zoals ooit in de SowjetUnie.

Jammer genoeg voor de Folter is het niet de taak van de gemeenteraad om hier zorg voor te dragen, maar is het zijn eigen duurbetaalde werk.

Het tekent de arrogantie van de hedendaagse bestuurders, die met een soort van aangeleerd autisme hun destructieve besluiten nemen. De hoogmoed waarmee zij menen dat slechts hún visie de goede is en dat Hoogeveen blij moet zijn met de kruimels die ons gegund worden, is ongekend. De leugens en de valse beloften, onder meer gebezigd door CMO David Post (Bethesda zal verloskunde nooit opgeven; de IC gaat niet sluiten), maken dat geen Hoogevener de Raad van Bestuur van de zorggroep nog serieus neemt.

Het is zelfs de vraag of Treant nog in staat is om werkelijk goede bestuurders aan te trekken. Wie boekt er nu een reis op een zinkend schip? De financiële topman van Treant vertrok om onduidelijke redenen uit het Elkerliek ziekenhuis in Helmond (zie Uitkijkpunt Zorgzaken). Iemand die na drie jaar al toe is aan een nieuwe uitdaging is geen blijver, laat staan een bouwer.

Ik zie de toekomst van Treant dan ook somber in. Van de zorgverzekeraars moeten er twee ziekenhuizen uit Drenthe verdwijnen, want de winstmarges van Zilveren Kruis zijn in Drenthe 10% lager dan elders in ons land. Het kernteam Zorg voor de regio voert die opdracht braaf uit. Waarmee zij als een soort van collaborateurs van de zorgverzekeraars de geschiedenisboekjes in kunnen gaan. Het is niet anders. Verzet is zinloos geworden. Hoogeveners bezint u eer u naar een ziekenhuis gaat. En bedenk dat vrijwel alles waarvan Post c.s. zeiden dat het in Hoogeveen zou blijven er is verdwenen dan wel zeer binnenkort verdwijnt.

Na het leegroven komt de leegloop en smeekt van Beers om extra geld.

.


Read Full Post »

Older Posts »