Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kantlijn’ Category

Met scherpe blik schreef Harald Buit in het Dagblad van het Noorden een analyse van de poltieke status quo in Hoogeveen. Wie de optelsom van de laatste twee jaar tot zich door laat dringen zal moeten erkennen, dat het huidige bestuur van de gemeente Hoogeveen weinig successen op zijn palmares kan schrijven.

Op zich moet dat geen probleem hoeven zijn. De coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie weet zich verzekerd van een comfortabele 18-13 meerderheid en zolang die drie partijen de rijen gesloten houden zal het college niet in de problemen raken. En toch is er keer op keer rumoer in de tent.

Buit besluit zijn analyse met de conclusie dat Hoogeveen geen baat heeft bij een politieke crisis. Dat ben ik met hem eens. Het college moet volgens Buit op zoek naar een politieke antenne en vaardigheden om effectief te communiceren. Volgens hem is dat te leren, en dat durf ik te betwijfelen. Ik vrees dat het hier gaat om een mission impossible. Gelet op de woorden van burgemeester Loohuis dat de gemeente de communicatie en informatievoorziening anders gaat inrichten. Met als uitgangspunten: inwonerparticipatie en het delen van onze drijfveren.

Het klinkt als de middelbare scholier die voor de zoveelste keer belooft dat hij nu zijn huiswerk anders gaat aanpakken, dat hij een planning gaat maken en daar geregeld met de mentor over zal praten. Gaat de gemeente nu een dure communicatieadviseur inhuren? Van de mensen die tot heden de communicatie voor hun verantwoording hebben gehad, kun je niet zeggen dat er veel resultaat is geboekt. En dat biedt dus geen hoop voor de toekomst.

Wat bedoelt Loohuis verder met het delen van onze drijfveren? En waarom moet daar burgerparticipatie aan te pas komen? De burgers hebben de raadsleden juist gekozen om het bestuur te controleren en waar nodig bij te sturen. Daar moet het college vertrouwen winnen. Bij de oppositie. De coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen in de kundigheid van dit college.
En de burgers? Die zitten volgens mij echt niet te wachten op een college dat gaat uitleggen waarom zij te werk gaan zoals zij te werk gaan.

Maar waarom zou het college daar überhaupt energie in steken vraag ik mij al schrijvend ineens af. Er is toch geen enkel probleem? De steun van de drie collegefracties is bijkans onvoorwaardelijk. Waarom maakt men zich zo druk om het gemopper van de oppositie? Zou het dan toch zijn, wat wethouder Jacob van der Heide onlangs liet doorschemeren, dat men bang is voor 2022. De gemeenteraadsverkiezingen. Van der Heide gaf aan dat men niet de artikel 12 status wil aanvragen, omdat dit voor de burgers een lastenverzwaring zou betekenen van misschien wel € 200,00 per jaar. Daarmee maakt een college zich niet geliefd.

Ruiken we daar dan toch angst voor verkiezingen? De coalitie is democratisch tot stand gekomen en heeft een comfortabele meerderheid. Het enige probleem voor mij is dat die meerderheid niet op mijn sympathie kan rekenen, maar dat is nou eenmaal democratie. Daarin word je soms bestuurd door mensen die je nooit zou kiezen.

En toch belooft Loohuis beterschap. Niet voor het eerst. En naar mijn bescheiden mening ook niet voor het laatst. Het ontbreekt de heren namelijk gewoon aan het politieke gevoel, en dan met name de intuïtie waardoor bruggenbouwers op het juiste moment de juiste keuzes maken. Over twee weken komt er een onaangename motie op tafel. Als de oppositie verstandig is trekken ze samen op en blijft het bij één motie, maar die zal de wethouders niet aan het wankelen brengen. Ik voorspel u dat de motie met 18 stemmen tegen zal worden verworpen.

Of ook de kiezers van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie tevreden zijn met wat de partijen van hun keuze er van hebben gebakken? Ik weet het niet. Dat zal voorjaar 2022 duidelijk worden.

Lees ook:

Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?
Met wat voor H handelt Hoogeveen?

Read Full Post »

Gisteravond uitgebreid de digitale raadsvergadering gevolgd die handelde over de aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage. Azijnpisser en stemmingmaker, zoals ik door sommigen genoemd wordt, begint dan natuurlijk meteen met op te merken dat het presidium met de kleine p dit onderwerp aan het eind van de vergadering had gepland. Op verzoek van de oppositie werd het echter naar voren geplaatst.

Alleen dit gegeven al laat zien dat veel antennes voor gevoeligheden in de Hoogeveense samenleving niet goed zijn afgestemd aan het Raadhuisplein. De burgemeester ging zelfs over tot een herhaling van de reactie die hij en de wethouder gaven bij de presentatie van het vernietigende rapport van de Rekenkamercommissie inzake het IJZ-project. Opnieuw dient zich de vergelijking met een licht verongelijkte puber aan: “Ja maar, we doen ook heel veel wel goed en daar hoor je dan niemand over.”

Loohuis had deze woorden beter niet kunnen uitspreken want nadat CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze had laten weten dat het CDA er van baalt dat wethouder Giethoorn de gevoeligheid van de winkelaankoop had onderschat, liet de wethouder al meteen zien dat zijn antennes nog steeds niet goed zijn afgestemd. Het feit dat de gemeente geen informatie aan de raad heeft gegeven, komt volgens hem omdat de eigenaresse van Taska vreesde dat haar collega-winkeliers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken, als bekend werd dat zij haar units aan de gemeente heeft verkocht.

Mevrouw was kennelijk bang dat de ondernemers haar als een verraadster van het totale Tamboerpassagebelang zouden zien en op maatschappelijk onaanvaardbare wijze hun ongenoegen daarover zouden laten blijken. Een goede kennis van mij, ondernemer en met hart en ziel aan de passage vergroeid liet mij desgevraagd weten: “Zij heeft altijd in alle vergaderingen gezeten om de gemeente tegen te houden en ogenschijnlijk vormde zij samen met de andere ondernemers een front. Ze zat nota bene in het bestuur van de winkeliersvereniging en vertegenwoordigde ons! Persoonlijk vind ik het echt een luizenstreek van haar.”

Dat de gemeente dit verzoek heeft gehonoreerd in plaats van de raad te informeren is voor de oppositie onverteerbaar. Giethoorn werd er stevig op aangesproken en liet zich verleiden tot de opmerking dat dit ook wat zegt over de ‘sfeer binnen de ondernemers’. En daarmee liet hij zien hoe zijn antennes staan afgesteld. Want of dit nou klopt of niet maakt niet uit; de gemeente moet – op liefst goede voet – verder aan tafel met de ondernemers en door hen te betichten van mogelijk maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft hij de goede verstandhoudingen, waar recent nog over in de Hoogeveensche Courant werd gepocht, geen dienst bewezen.

Dit lijkt niet op Handelen met de grote H.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: 
Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?

Read Full Post »

Corona heeft in Duitsland inmiddels twee keer laten zien dat er geen sprake is van controle . Elf besmettingen door een besloten feestje in Moormerland (vlakbij Nieuweschans) en 107 besmettingen door een kerkviering in Frankfurt.

Met de naderende versoepelingen komen nu al de zwakheden in onze samenleving bovendrijven. Mensen zijn de onvrijheid zat. Ongeduld en gebrek aan zelfbeheersing liggen op de loer. En de vijand? Dat is slechts een hoopje levenloos(!) erfelijk materiaal, dat geen ongeduld kent. Een minieme hoeveelheid eiwitten, die geduldig wacht tot er levende menselijke cellen binnengedrongen kunnen worden. En dan gaat het meteen weer mis, maar dat merk je pas na twee weken.

De deskundigen tuimelen over elkaar heen. Het is één grote chaos, en daarin raakt een mens makkelijk de weg kwijt. Zoveel deskundigen, zoveel meningen. Achteraf kan iedereen zeggen hoe het had gemoeten, maar tijdens de chaos zijn het enkelingen die de boel op koers moeten houden. En zij zullen later vooral horen wat ze anders hadden moeten doen.

Wachten op een vaccin lijkt uitzichtloos. Tegen griep is nog steeds geen definitief vaccin gevonden. Elk jaar wordt er op de wetenschappelijke gok een cocktail samengesteld en die laat ik braaf injecteren. Tegen HIV is ook nog steeds geen vaccin gevonden. We moeten hopen dat er spoedig een medicijn gevonden wordt.

Dat voorkomt de ziekte niet, maar zal hopelijk de heftigheid van de ziekte verminderen, waardoor de IC’s niet overbelast raken en de ziekenhuiszorg intact kan blijven. Dan mogen vreselijk veel mensen ziek worden zonder dat de hele samenleving met een lockdown ontwricht moet worden.

Er is tijd nodig om zo’n medicijn te vinden, en wij kunnen helpen om extra tijd te winnen door geduld te oefenen en uit de buurt van het virus te blijven. Daar is discipline voor nodig en zelfbeheersing. En dat is iets wat de moderne mens maar moeilijk lijkt te kunnen opbrengen.

Gelukkig lijkt het er nu wel op dat je buiten een veel kleinere kans hebt om besmet te raken dan binnen, maar daarmee is niet gezegd dat het buiten niet kan. Ik blijf dus afstand bewaren. Omdat mijn gezondheid me lief is en daarmee bewijs ik meteen jouw gezondheid een (weliswaar kleine) dienst. En bedenk: alle kleine beetjes helpen! Denk dus goed na, en hou afstand, hoe ongelooflijk vervelend dat ook is.

Read Full Post »

Als het aan de advocaat van de Vereniging van Eigenaren van panden in de Tamboerpassage in Hoogeveen ligt, moeten de ambtenaren die belast zijn met het plan om de Tamboerpassage te doen sluiten, eerst worden vervangen, anders kunnen geen gesprekken over de toekomstplannen met betrekking tot woningbouw meer worden gevoerd. [Bron: Dagblad van het Noorden]

Is de soap over het IJZ-project achter de rug, zitten we middenin de meest rigide bezuinigingsoperatie, die Hoogeveen in de 42 jaar dat ik er woon heeft beleefd, krijg je dit er nog eens overheen. De houding van de wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier, begint ondertussen zielig te worden. Man vertoont echt tekenen van een ernstige contactstoornis. Heeft in elk geval geen enkel idee wat hij moet verstaan onder de door zijn eigen fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze op 28 november vorig jaar gevraagde transparante afweging en verantwoording.

Naast de vraag wie de ambtenaren zijn, die over dit beleid adviseren, is er een andere vraag interessant. Ik kan mij niet voorstellen dat CDA fractievoorzitter Kreuze niet van deze aankoop heeft geweten. En ik neem aan dat ook de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en de Christenunie vanaf de overeenstemming over de aankoop hier kennis van hebben gehad. Maar in het geval van Kreuze is het gegeven dat hij om transparantie vroeg een pittige zaak. Ofwel hij heeft van niks geweten en is dan een fractievoorzitter van lik me vestje, ofwel hij heeft er destijds al mee ingestemd en laat zien dat zijn woorden niet serieus te nemen zijn. Een onvervalste Catch 22.

Op 28 mei is er een spoeddebat over dit onderwerp, aangevraagd door de voltallige oppositie. Dat kan wat worden. We varen recht op lager wal af en de schipper en zijn officieren zetten de desastreuze koers onverdroten voort. Als de bemanning dit wil overleven lijkt muiterij het enige redmiddel.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens.

Read Full Post »

Het zal mij ongetwijfeld weer zure en bittere reacties opleveren. Het zij zo. We leven in een gemeente die door de christelijk-rechtse coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie in zes jaar tijd aan de rand van de financiële afgrond is gebracht en waar de raad slecht of niet wordt ge-informeerd. Een houding die duidt op minachting.


Het nieuws dat de gemeente, kort voor de uitgavenstop begin dit jaar werd afgekondigd, nog even snel een winkelpand in de Tamboerpassage heeft aangekocht is, blijkens een brief van het college aan de raad willens en wetens stil gehouden. De firma stiekem laat dit als volgt aan de raad weten: “Wij waren voornemens u binnen enkele weken te informeren over deze aankoop, op het moment van het passeren van de akte bij de notaris, begin juni. Echter, nu er vandaag persvragen zijn gesteld, lijkt het ons gepast u hierover eerder te informeren zodat u het niet uit de krant hoeft te vernemen.” Omdat de pers met vragen kwam is men gauw nog even met een korte brief aan de raad uit de kast gekomen.

Recent werd mij verweten dat ik bezig ben het CDA in Hoogeveen te bashen en te framen. Het is geen geheim dat ik momenteel weinig tot geen respect kan en wil opbrengen voor de christen democratische wijze van besturen en politiek bedrijven in Hoogeveen. En ik ben ook niet verbaasd dat men zich verdedigt door de vermoorde onschuld uit te hangen en te klagen dat men wordt gebashd. Men toont al jaren namelijk weinig tot geen bereidheid tot zelfreflectie.

Toen het CDA onlangs de bevolking opriep om toch vooral geld uit te gaan geven bij lokale ondernemers, omdat die het momenteel zo moeilijk hebben, schoot dit mij in het verkeerde keelgat en heb ik met een giftige tweet naar ze uitgehaald. Zo maak ik geen vrienden, maar dit soort vrienden hoef ik ook niet. Groots werd de oproep via de media gedeeld. Het was koketteren. “Kijk eens hoe goed wij van het CDA zijn.” Het was netter geweest als het CDA hier alle andere partijen bij had betrokken in plaats van zich opportunistisch te gedragen. Toen een trits insprekers – waaronder Dominee Wietze van den Hoek met een vlammend betoog – de raad eind 2019 vroeg om vooral niet zo rigide te bezuinigen gaf het CDA niet thuis. Omzien naar de zwaksten is in het huidige politieke klimaat in Hoogeveen geen vaardigheid die men goed beheerst.

Het was ook het CDA dat bij monde van haar lijsttrekker en huidig wethouder de kop in het zand stak waar het ging om het behoud van verloskunde en kinderafdeling in Ziekenhuis Bethesda. De lijsttrekker en huidig wethouder verklaarde tijdens de verkiezingscampagne in de CDA-winkel met luide stem en begeleid door een aantal instemmende ja-knikkers dat “hij het zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten”, want daar had hij recent nog “met Carla (van der Wiel – fk) over gebeld”.
Kort daarna riep hij zelfs in de Hoogeveensche Courant op om vertrouwen in Treant te hebben want er waren volgens de lijsttrekker en huidig wethouder “veel goede ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda”. We weten hoe dit is afgelopen.

Met de aankoop van vastgoed heeft het college de afgelopen jaren een zeer ongelukkig beleid gevoerd. De aankoop van Maxx Sports en Events moest onder de € 750.000-grens blijven omdat boven dat bedrag het college de raad moet informeren. Over die aankoop loopt nog een rechtszaak waarin een miljoenenclaim door de voormalig eigenaar van Maxx is neergelegd
Ook de aankoop van Villa de Terp past in dit kader. Allemaal om het project IJZ te realiseren. Een project waartegen van diverse kanten fel is geprotesteerd en geargumenteerd, maar het college bleef doof, gesteund door de voltallige raad (op de PvdA en – in de huidige raadsperiode – de SGP na). Op zijn minst twee miljoen euro verspeeld.

Vlak voor de uitgavenstop gaf het college nog opdracht aan een duur architectenbureau in Amsterdam om plannen te maken voor het Cultuurhuis dat er nog lang niet zal komen. Men moet geweten hebben hoe slecht men er voor stond. En zo niet dan is alleen dat gegeven al een brevet van onvermogen van het viertal heren dat het college vormt.

Nu blijkt dat het college in diezelfde periode een winkelpand heeft aangekocht, terwijl winkelnering bij mijn weten niet een van de inkomstenbronnen van de gemeente is en men geen ambities heeft om als vastgoedondernemer de financiële tekorten van Hoogeveen te doen verdwijnen. Allemaal binnen de regels van het Binnenstadsfonds maar het moest geheim blijven. Anders valt niet te concluderen uit de haast waarmee men na vragen van de pers plotseling met een verklaring richting raad kwam. Reden voor de aankoop: men wil er invloed – lees macht – mee kopen om in de vereniging van eigenaren als deelnemer te kunnen praten. Men heeft zichzelf tot gesprekspartner van zichzelf gemaakt dat zal een boeiende dialoog worden.

Dat Gemeentebelangen zich heeft laten verleiden om mee te gaan in een politiek van achterkamertjes en verspilling en heeft verzuimd zuinig om te springen met gemeenschapsgelden is verbijsterend. De partij heeft zich kennelijk bekeerd tot het politieke establishment waar men in het verleden tegen is opgericht. Leg dat in 2022 maar eens aan je kiezers uit.

De Christenunie is kennelijk te klein om principieel te zijn en is gevallen voor de verzoekingen van de macht en het CDA voelt zich klaarblijkelijk in Hoogeveen nog steeds onaantastbaar. Hoogmoed komt een keer voor de val. Men werkt er hard aan om dat in 2022 te realiseren. Waarschijnlijk hunkert het CDA naar de oppositiebanken, want repareren wat men al vernietigd heeft wordt een heidense klus.

🕸


Read Full Post »

ScreenHunter_20 May. 11 16.47Via de sociale media opperde Winterswijker Jan van der Lende dat het een krachtig wapen tegen de groeiplannen van het Slingelandziekenhuis zou zijn, als de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre, Bronkhorst, Aalten en Winterswijk zouden besluiten tot een coalitie van de “echte Achterhookers” in de strijd tegen de overheersing door de zelfbenoemde hoofdstad, Doetinchem. Misschien zelfs te komen tot een nieuwe gemeente Oost-Achterhoek.

 


Van der Lende heeft daar zeker een punt. Eendracht maakt macht. De gezamenlijke vuist is sterker dan de som der individuele vuisten. Mogelijk zou die coalitie zelfs via de Autoriteit Consument en Markt de reeds aangegane fusie kunnen laten ontbinden. De ACM heeft zich immers bij het toestaan van de fusie gebaseerd op de toen voorliggende plannen om twee volwaardige, gelijkwaardige ziekenhuizen te behouden. Het is maar helemaal de vraag of de ACM had toegestemd in een plan om van twee volwaardige gelijkwaardige ziekenhuizen één ziekenhuis te maken, waarbij in de uiterste hoek van het verzorgingsgebied een ziekenhuis wordt opgeofferd. In zo’n plan kun je een vijandige overname zien en dat kan in het kader van de taak van de ACM, om de concurrentie (een basisvoorwaarde voor vrije marktwerking) te bewaken, een zwaarwegende reden zijn om toestemming voor de fusie te weigeren.

Het feit dat alle belanghebbenden in Winterswijk gezamenlijk hebben opgeroepen om de fusie te ontbinden en SKB als zelfstandig ziekenhuis verder te laten gaan is een mooie stap op weg naar die coalitie, waarin de Winterswijkse Eendracht kan uitgroeien tot Oost-Achterhoekse Eendracht (OAE). Of de vorming van een nieuwe gemeente daarvoor nodig is daar durf ik mij niet over uit te laten. Voor intensieve samenwerking is fusie niet nodig. Dat is in de achter ons liggende jaren bij vele ziekenhuisfusies meer dan duidelijk geworden. De meeste fusies leveren stijgende kosten op en een dalend zorgaanbod. En dan te bedenken dat bij de invoering van marktwerking in de zorg de belofte werd gedaan van meer en betere zorg voor een lagere prijs.

De ontvlechting van de ziekenhuizen van de Reinier Haga groep (RHG) in Den Haag, Delft en Zoetermeer bewijst dat ten halve keren goed mogelijk is. De drie ziekenhuizen werkten bestuurlijk al jaren samen in de RHG en onderzochten of ze een stap verder wilden gaan, met een juridische fusie. Een gevolg van zo’n complete fusie zou zijn dat de werknemers samen onder een nieuwe werkgever zouden vallen. Dat leverde verzet op van de medici. Ook de cliëntenraad en de verpleegkundige raad van het Delftse ziekenhuis waren tegen. Eind december werd duidelijk dat de raad van bestuur en raad van toezicht van de RHG afzagen van die volledige fusie. De bestuurlijke fusie wordt derhalve teruggedraaid (bron: AD 18-02-20).

Dit soort besluiten wordt niet afgedwongen door tweespalt. Om dit soort kwesties een bepaalde richting uit te duwen is grote eendracht nodig, in combinatie met daadkracht en vastberadenheid. Alleen dan heb je kans op succes. Hieronder als afschrikwekkend voorbeeld de wijze waarop het in Hoogeveen volkomen fout is gelopen. Ik hoop vurig dat een jonge, ambitieuze burgemeester, die ook nog eens kind van het dorp is, niet op zo’n manier de geschiedenis in wil gaan. Eendracht maakt macht. Die macht is nodig om de fusie tussen SKB en SZ te ontvlechten, maar er is ook wijsheid nodig, om na de ontvlechting als goede vrienden verder samen te kunnen werken.

Het nachtmerriescenario in Hoogeveen
Het gemeentebestuur had geen rechte rug en enorm slappe knieën. Ook de gemeenteraad verschool zich voortdurend achter “daar gaan wij niet over” en de wethouder die zorg in de portefeuille had kon “zich niet voorstellen dat Treant verloskunde en kinderafdeling zou sluiten”. In de lokale media riep hij zelfs op om vertrouwen te hebben in het beleid dat de raad van bestuur van de zorggroep voerde. Met zulke schippers vaar je recht op lager wal af en lijdt je onherroepelijk schipbreuk. Met zulke soldaten win je geen enkele oorlog.

De gemeenteraad was vanaf het begin ronduit negatief over het Comité Actie voor Bethesda en wilde in de praktijk niets met het comité van doen hebben, ook al zat er een gynaecoloog in, twee huisartsen en een voormalig lid van de Raad van Toezicht. Het gaf Treant alle gelegenheid om tweedracht te zaaien op de rode loper die door college en raad voor de zorggroep werd uitgelegd. De dankbare stafvoorzitter deed vervolgens alles om de leden van het actiecomité zwart te maken.

Toen twee specialisten zich een plaats in de Raad van Bestuur elleboogden wilde de ondernemingsraad van het Hoogeveense ziekenhuis naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam stappen om de benoeming van beide heren te voorkomen. Op intimiderende manier heeft de Raad van Toezicht de OR op andere gedachten weten te brengen. In Drenthe zijn de mensen van nature nogal timide en makkelijk te manipuleren.

Het actiecomité stelde vervolgens de gemeenteraad voor om bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een toetsingsverzoek in te dienen in verband met ongeoorloofde belangenverstrengeling. De kans dat de raad ontvankelijk zou zijn met zo’n verzoek was namelijk vele malen groter dan de kans dat een actiecomité ontvankelijk zou zijn. De gemeenteraad durfde niet en er bleef geen andere mogelijkheid dan dat wij als comité een bijna onmogelijke missie zouden proberen te volbrengen. Hoewel wij zeer welwillend door de leden van de Governance commissie van het Scheidsgerecht werden bevraagd, achtten zij ons uiteindelijk toch niet ontvankelijk en deden geen uitspraak. Een moedigere gemeenteraad had mogelijk meer bereikt.

Daarom spreek ik opnieuw de hoop en de verwachting uit dat de Winterswijkse raad wel standvastig, daadkrachtig en vastberaden zal zijn en in grote eendracht met alle groeperingen zal blijven knokken voor SKB.

Hou de rug recht, de poot stijf en de hakken in het zand mensen. SKB is het meer dan waard!

🕸

.

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Menzis doet inzake de uitgelekte plannen van Santiz over de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de A18 bij Varsseveld verhullende uitspraken waar iedereen alle kanten mee op kan. Maar ondertussen weten ze bij Menzis heel goed welke kant ze op willen. Alleen moeten de geesten daar nog rijp voor worden gemaakt. En dat gebeurt allemaal in “samenspraak” met de stakeholders. In regionaal verband nog wel. Want het belang van de regio dat dient voorop te staan.


Ik kan Menzis een hoop tijd en geld besparen door ze te melden dat het belang van “de regio” in de Achterhoek bestaat uit twee gelijkwaardige en volwaardige basisziekenhuizen, waar mensen dichtbij de zorg wonen en waar korte lijnen bestaan tussen de huisartsen en de specialisten. Die twee ziekenhuizen moeten intensief samenwerken, maar een fusie is de slechtst mogelijke manier. Voor beide ziekenhuizen.

Huisarts Joke Dijkema sprak op 13 februari 2017 een stampvol theater de Tamboer in Hoogeveen toe over de korte lijnen tussen huisartsen en specialisten in Hoogeveen. Over spoedeisende hulp, waarin elke seconde telt. Over niet nagekomen beloftes met betrekking tot de SEH in Hoogeveen. Niemand kan het beter verwoorden dan zij op dat moment deed. Weliswaar over de Hoogeveense situatie van toen, maar die is evenzeer van toepassing op de situatie in de Achterhoek nu.

(tekst gaat verder onder de video)Het scenario en de riedels van zorgverzekeraars zijn steeds hetzelfde. Erg creatief zijn ze niet. Omroep Gelderland meldde op 9 mei: “Op inhoudelijke vragen over het concept wil Menzis niet ingaan. Een woordvoerder bestrijdt dat het document hét concept is en beweert in een reactie dat er meerdere concepten zijn die telkens (met ‘voortschrijdend inzicht’) worden aangepast.”

Voortschrijdend inzicht suggereert groeiende wijsheid, maar is in werkelijkheid niets anders dan We doen het straks gewoon op onze manier en we zorgen ervoor dat we dat kunnen brengen als de uitkomst van veel overleg met alle stakeholders. Dat voortschrijdende inzicht is alleen bedoeld om helemaal nergens aan gebonden te zijn.

Het zogenaamd voortschrijdende inzicht van Menzis zal gericht zijn op onweerlegbaar duidelijk maken dat de enige manier om de zorg in de Achterhoek op peil te houden de bouw van een nieuw ziekenhuis is. Aan de A18 bij Varsseveld wel te verstaan. Let wel: in de ogen van Menzis. Er is voldoende tegen in te brengen. En dat doen ze in Winterswijk: voortvarend, standvastig en steekhoudend.

Met de uitspraken van Menzis kan iedereen elk moment alle kanten op. “Menzis sluit in de toekomst één nieuw groot ziekenhuis in Varsseveld niet uit. Een andere mogelijkheid is het behoud van de bestaande ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, maar dan wel met een onderscheidend aanbod.”

Zelden werden zoveel woorden gebruikt om helemaal niks te zeggen. Alles in dienst van nergens aan gebonden zijn en gewoon de eigen agenda met list, leugen, bedrog en sluwe manipulatie doordrukken. Want wat is dat onderscheidend aanbod? Daarover kun je slechts speculeren. Menzis doet alsof er wordt gewikt en gewogen, en misbruikt straks de deelnemers aan de regiogroep om de eigen agenda te legitimeren.

Het is aan Winterswijk om eendrachtig te blijven. Vol overtuiging dat SKB zelfstandig en volwaardig de toekomst in moet gaan. De eendracht die ik proef in mijn geboorteplaats is groot. Ik zal dat voortaan Winterswijkse Eendracht noemen.

Menzis moet op andere gedachten gebracht worden. Dan volgt Santiz vanzelf, want maak je geen illusies. Het zijn de grote zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, Menzis en CZ) die – met instemming van de landelijke overheid – de dienst uitmaken. Zij zijn de baas. En zij dulden geen tegenspraak. Dat hebben ze meer dan eens laten blijken als voormalig DSW-baas Chris Oomen uitermate kritische kanttekeningen bij de handel en wandel van het verzekeraarskartel plaatste. Een overstapactie zou geen slechte optie zijn voor de bevolking van Winterswijk.

Daarom roep ik alle betrokken partijen in de Winterswijkse Eendracht opnieuw op om de rug recht en de poot stijf te houden en de hakken in het zand te houden. Blijf u verzetten. SKB is dat meer dan waard!

🕸

 

 

Read Full Post »

Older Posts »