Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘armoede’

Op donderdagochtend ga ik altijd met een goede vriendin koffie drinken in een van de horeca gelegenheden nabij de markt. Onlangs was ik erg van de vroege en omdat ik geen genoegen beleef aan marktbezoek in miezerige regen nam ik vast plaats in ons vaste koffiehuis. Aan het tafeltje naast mij zat een enigzins sjofel geklede heer van zo ongeveer mijn leeftijd en een jongeman die er uit zag alsof hij naar een bijeenkomst moest waarvoor dresscode “keurig in het pak” was vermeld op de uitnodiging. Ze waren intensief en redelijk luid in gesprek en ik luisterde achter mijn exemplaar van het Dagblad van het Noorden wat deze twee totaal verschillende generaties met elkaar bespraken.


Nee opa, dat kunt u niet menen. De rekening bij de rijken leggen dat is net zoiets als een student die zegt papa en mama betalen alles wel. U moet echt eens stoppen met het lezen van die socialistische Volkskrant.
Opa glimlachte en wees de jongeman terecht. Erik Daniël het wordt hoog tijd dat de rijken gaan betalen wat ze horen te betalen. Vooral de graaiers en de uitbuiters. Ze kunnen het beter goedschiks accepteren want anders loopt het op een gegeven moment gigantisch uit de klauwen en dan krijg je vanzelf een gewelddadige uitbarsting waar niemand op zit te wachten.
De jongeman veerde op. Dus als iemand veel geld in zijn leven heeft weten te verdienen is het meteen een graaier of een uitbuiter? En dat geeft dan de armen het recht om de boel fysiek te gaan slopen? Dat vind ik holbewonersgedrag.
Daar gaat het niet om Erik Daniel, ik praat dat gesloop niet goed. Het gebeurt gewoon en het zijn niet de armen die daar verantwoordelijk voor zijn. Er lopen goed getrainde extreme figuren rond, die dit soort momenten aangrijpen om onrust te zaaien. Die misbruiken de mensen die terecht demonstreren omdat elke maand een week langer is dan hun salaris toestaat. Die klootzakken willen zoveel mogelijk onrust in de hoop dat ze op de langere termijn dan de macht kunnen grijpen. Dat ging zo in Hitler Duitsland met de bruinhemden, dat ging ook zo in Rusland met de revolutionairen van Lenin. Links of rechts, het maakt niet. Ken je geschiedenis jongen, alleen dan kun je voorkomen dat die zich herhaalt.
Dat heeft niks te maken met die rekening voor de rijken opa. Mensen die een goed eigen inkomen hebben geven meer uit, dat geld komt bij bedrijven en de staat via belastingen terecht. Deze mensen geven dus zeker dubbel zoveel geld uit en dus wordt aan hen ook meer verdiend dan aan iemand die zijn eten bij de voedselbank haalt. Wel een goed concept trouwens, die voedselbank.
Oh ja? Vind jij dat? Heb jij enig idee hoe het voor een vader van twee kinderen is, die een volle baan heeft en net teveel verdient om nog voor een toelage of een extra belastingvoordeeltje in aanmerking te komen? Dan ben je beter af als je in de bijstand zit. Die vader wil zijn kinderen ook wel eens wat extra’s geven, maar als je aan het eind van de maand drie dagen salaris tekort komt dan is dat allemaal niet voor hen weggelegd. Dat ziet die VVD van jou niet.
Maar zo iemand kan toch ook nog een extra baantje zoeken en in de avonduren een paar uren gaan werken opa? Dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid serieus en gaat ie niet lopen bedelen bij de overheid.

Op dat moment kwam mijn goede vriendin binnen. Gelukkig maar want ik voelde de neiging op komen om het jong een glas ijskoud water in zijn gezicht te gooien.

.


Read Full Post »

In Utrecht, Wageningen, Groningen en Tilburg start, met toestemming van staatssecretaris Jetta Klijnsma, een experiment met de bijstand. Kern van het experiment is meer vrijheid voor bijstandsgerechtigden. Onderzoeksvraag is (vrij weergegeven) Pakken bijstandsgerechtigden meer kansen als ze meer mogen?


Een interessant project, maar Jetta Klijnsma zou Jetta Klijnsma niet zijn als er niet aan de vrijheid van de onderzoekers getornd werd. De bijstandsgerechtigden die uitverkoren worden voor die experiment mogen niet (zoals de onderzoekers wilden) bijverdienen tot maximaal het wettelijk minimumloon. Nee, men mag de helft van de inkomsten houden tot een maximum van €199,00 per maand. Daar is een jaar over onderhandeld. Reden? Bijverdienen in de bijstand riekt de VVD teveel naar een vorm van basisinkomen, en daar zijn VVD-ers nu eenmaal mordicus op tegen.

Klijnsma verwoordt het echter anders. Zij ziet het als bescherming van de deelnemers aan het experiment. Want het is onwenselijk om bijstandsgerechtigden zonder plafond te laten bijverdienen. Daarmee laat de staatssecretaris zien dat ze niet goed heeft geluisterd tijdens het jaar van onderhandelen. Er is in de oorspronkelijke opzet wel degelijk sprake van een plafond. Het wettelijk minimum inkomen was het door de onderzoekers gewenste plafond.

De zichzelf socialist noemende staatssecretaris speelt in haar motivatie graag de beschermengel bij uitstek van de kwetsbaren in onze samenleving: “Dan kunnen ze in een armoedeval terecht komen, omdat ze hun toeslagen verliezen.” Alsof bijstandsgerechtigden dat zelf niet in de gaten kunnen houden.

Maar ook de politica Klijnsma doet een duit in het zakje. De solidariteit waarop ons stelsel van sociale zekerheid is gebaseerd komt onder druk te staan als een van de groepen deze vrijheid zou krijgen. Waarmee Klijnsma laat zien wetenschappelijk niet echt goed onderlegd te zijn. Het is namelijk juist heel wenselijk om juist deze twee aspecten in het experiment mee te nemen. Misschien worden de hypotheses van Klijnsma wel ontkracht en komen bijstandsgerechtigden niet in de door haar genoemde armoedeval terecht. En wie weet komt de solidariteit (zo die in onze samenleving nog bestaat) er helemaal niet door onder druk te staan, maar vinden we er nieuwe vormen en wegen voor.

Er is in ons land immers gewoon veel minder werk beschikbaar voor steeds meer mensen. Robotisering en verplaatsing van werk naar lagelonenlanden zijn daar de belangrijkste oorzaak van en met dank aan de wet Werk en Inkomen van Lodewijk Asscher (de man die onterecht AOW uitkeringen zonder korting verstrekt aan Joodse kolonisten in bezet gebied) is menig oudere het uitzicht op een vaste betrekking ontnomen. Hetgeen de politica Klijnsma wijselijk vergeet in haar ongetwijfeld door de aanstaande verkiezingen beïnvloede betoog.

Met het oog op de afname van de hoeveelheid beschikbaar werk staan wij voor een belangrijke principiële keus: Of we leveren allemaal grofweg 25% van onze arbeidsomvang in, waardoor velen weer aan het werk kunnen, of we kiezen voor een vorm van basisinkomen dat iedereen de mogelijkheid biedt een leefbaar menswaardig bestaan te leiden in Nederland.

Zolang links zich in de armen van Rutte c.s. laat drijven zal er voor de minst gefortuneerden in ons land echter weinig hoop zijn.

Bron: Volkskrant van 1 oktober 2016

.


 

Read Full Post »

Het staat op de website van de gemeente Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst! Uitroepteken er bij. Men zegt niet zo maar wat. Men roept een diep gevoelde overtuiging de wereld in. Dat is de betekenis van dat uitroepteken. Althans, als de gemeente taalkundig voldoende vaardig is.

ScreenHunter_01 Feb. 14 10.19

Je mag gezien bovenstaande uitroep van Hoogeveen dus wat verwachten als het er op aankomt om kinderen uit de financieel zwakkere gebieden van de lokale samenleving te helpen bij dat ‘meedoen’ in de maatschappij.

Hoe anders is echter de realiteit. Goede kennis van mij is weduwnaar en heeft twee zoons, die beiden achttien zijn geworden. Intelligente jongens die komend voorjaar hun VWO diploma hopen te behalen. De kennis is helaas chronisch ziek en door fysiek malheur langdurig afhankelijk geworden van de sociale dienst. Hij kreeg tot de verjaardag waar jongelui altijd hartstochtelijk naar uitzien, kinderbijslag én kindgebonden budget.
Die twee geldstromen stoppen zo gauw een kind achttien wordt. Ze zijn vervangen door een scholieren tegemoetkoming en een zorgtoeslag, maar er moet nu twee keer een zorgverzekering betaald worden, inclusief €385,00 eigen risico omdat een van de boys net als vader chronisch ziek is.

De kennis heeft een wettelijke zorgplicht tot de jongens 21 zijn, maar krijgt een uitkering voor een alleenstaande. Kennis heeft geen cent om aan de kinderen uit te geven. Hulp van familie of vrienden kan hij niet aanvaarden want iedere euro die wordt gestort op zijn rekening wordt door de sociale dienst meteen gekort.

Mijn kennis zit aan alle kanten klem. De jongens overwegen om te stoppen met school. Studeren zit er niet in omdat ze niet kunnen sparen voor de eerste maanden kamerhuur. De vakken die ze nu al vullen naast hun huiswerk leveren niet genoeg op om een financieel buffertje op te bouwen.

Gemeente Hoogeveen wat doet u om deze boys te helpen? Hoe zorgt u dat ze de periode tot september zodanig kunnen overbruggen, dat ze wel kunnen gaan studeren? Hoe maakt u waar dat u een omgeving schept waarin ‘alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen’ of geldt dat niet voor iedereen? Is het zoals in Animal Farm van George Orwell. Zijn kinderen in Hoogeveen allemaal gelijk? Alleen de een wat meer dan de ander? Is bovenstaande uitroep op uw gemeentewebsite een loze kreet, of maakt u die waar? In dat laatste geval steek ik hier op mijn weblog de vlag voor u uit!
Maar dan moet u het wel even melden natuurlijk!

.

 

Read Full Post »

Met de grootst mogelijke moeite zal ik mij niet verlagen tot het maken van misselijke toespelingen op de handicap waarmee oud-Hoogeveense Jetta Klijnsma door het leven moet gaan. Zij heeft er zelf niet om gevraagd.

In bovenstaande mededeling zit natuurlijk al wel een toespeling op deze handicap en wie zich daar aan stoort verzoek ik om onderstaande ook nog te lezen en vervolgens mijn excuses al dan niet te aanvaarden.

Steeds meer mensen (waaronder heel wat kinderen) leven in armoede waar zij niet om hebben gevraagd. Wat zouden zij vinden van de uitspraken die IJzeren Jetta deed op de Limburgse tv zender L1?

Klijnsma is een wolf in schaapskleren, en hoe eerder zij van het politieke toneel verdwijnt hoe liever het mij is. “Het zou geweldig zijn als de armoe verdwijnt, maar dat zal niet gebeuren,” is de misselijk makende teneur van haar betoog.

Om deze armoede heeft de overgrote meerderheid van de armen in Nederland ook niet gevraagd. De kinderen al helemaal niet. En van wie hebben zij de afgelopen jaren steun gekregen? Niet van Jetta en haar partijgenoten.

Mijn excuses aan wie zich hier aan stoort. U had ook gewoon mijn verzoek kunnen negeren, maar u hebt er blijkbaar voor gekozen dat niet te doen. Dat soort keuzes hebben de armen in Nederland niet eens.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

 

Read Full Post »

Het kabinet Rutte II vraagt het land om tijd, geduld en hulp. Tijd, om te werken aan het herstel van de economie. Geduld, omdat de resultaten maar mondjesmaat en langzaam merkbaar worden. En hulp, van de oppositie, belangenverenigingen en van gewone Nederlanders, die meer zelf moeten betalen en meer zelf moeten doen. Aldus de opening van de Volkskrant daags na de troonrede van onze verse koning.

Kort gezegd: We moeten meer betalen en krijgen daar minder voor terug. Niet eens meer de boodschap dat “na het zuur, het zoet komt.” De premier doet nog wel een voorzichtige belofte dat “we” er volgend jaar beter voor staan dan nu, maar daar hebben ouderen die hun baan zijn kwijtgeraakt helemaal niets aan. Voor hen is de toekomst allesbehalve rooskleurig.

Dijsselbloem is duidelijk. Het geld van de overheid is op. Zal ongetwijfeld kloppen. Dat probleem ontken ik niet. Elf miljard euro aan rente per jaar is niet voor te stellen zo veel. Dat er bezuinigd moet worden bestrijd ik niet. Privé ben ik daar ook aan begonnen. Jaren geleden heb ik zoals zovelen een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek genomen. De hypotheekrente aftrek stimuleerde dat. De overheid wilde particulier woningbezit bevorderen en plukt daar nu de wrange vruchten van, omdat wij met zijn allen enthousiast hebben gedaan wat de overheid wilde. Voor alle zekerheid ben ik inmiddels begonnen op dat aflossingsvrije deel toch zo veel mogelijk af te lossen. Gelukkig kan ik dat nog. Bezuinigen. Maar hoeveel mensen kunnen niet meer bezuinigen? Hoeveel mensen  hebben de broekriem al maximaal strak zitten? In elke schoolklas van gemiddeld 27 leerlingen zitter drie kinderen die onder de armoedegrens leven.

Uit mijn jeugd weet ik nog hoe dat voelde. Mijn moeder werd weduwe in 1958. Twee kinderen (zeven en twee) om voor te zorgen. Geen enkele voorziening, ze was aangewezen op hulp van haar zwagers. De dominee kwam haar namens de kerk aanbieden om haar wintervoorraad steenkolen te betalen. Maar dan wilde dominee wel eerst haar huishoudboekje inzien. Moeder sprak toen de historische woorden: “Ik vries nog liever dood met mijn kinderen dan dat ik u mijn huishoudboekje laat zien.”
Gelukkig werd in 1959 de Algemene weduwen- en wezenwet ingevoerd en had mijn moeder een basis die het haar mogelijk maakte mijn broer en mij te laten studeren. Iets dat ongewoon was in die tijd, als je niks te makken had. Te vaak moest ze uitleggen waarom ze mij na de 3e klas van de HBS niet naar de fabriek stuurde, maar door liet leren. Waarom zij een armoedig leven prefereerde om haar kinderen een betere toekomst te kunnen garanderen. Gelukkig bestonden in die tijd de buitenlandse reizen van de middelbare school nog niet en met een krantenwijk kon ik mij op mijn vijftiende een platenspeler en wat langspeelplaten permitteren. Rubber Soul. De hoes van die plaat is voor mij een mijlpaal die ik nog steeds koester.

Je zal tegenwoordig maar in zulke omstandigheden zitten. Ouders buiten hun schuld in de problemen gekomen. Vader midden vijftig, baan kwijt, geen nieuwe baan, hypotheek niet meer op te brengen, huis met grote restschuld verkocht. De sportclub wordt onbetaalbaar en dan krijg je te horen dat je moet participeren! Dat je, als je dat kunt (dat dan nog wel), “verantwoordelijkheid moet nemen voor jouw eigen leven en omgeving.” Alsof je ouders dat niet hebben gedaan!

Rutte en Dijsselbloem hebben geen flauw idee wat voor mokerslag zulke woorden zijn voor de mensen die al aan de rand zitten.

.

ScreenHunter_01 Sep. 18 12.13

foto: Volkskrant

.

Read Full Post »

Lezeres maande mij om een positief gestemde kantlijn te schrijven. Zij had blijkbaar genoeg van mijn azijn en liet weten dat er zoveel moois is om over te schrijven. Dat klopt.
Mijn lief, maar daar heb ik al een heel boek aan gewijd, mijn hond, maar die laat ik zelf schrijven, mijn vrienden, maar die gaan niemand wat aan en wat blijft er dan nog over?

“Genoeg'” zal lezeres zeggen, “als je het maar wilt zien.” Daar heeft zij gelijk in. En wat nog mooier is, ik kan haar geruststellen. Ik zie het ook wel. Maar daarnaast zijn er zoveel dingen die ik niet zie en waarvan ik hoop dat iemand ze mij zal laten zien.

Zo zie ik niet hoe we een eind kunnen maken aan het asociale gegraai van autistisch aandoende bestuurders in de publieke sector.
Ik zie niet hoe we een kabinet er toe moeten bewegen om het principe van eerlijk delen te hanteren en de zwaarste lasten neer te leggen op de sterkste schouders.
Ik zie niet hoe we kunnen zorgen dat niet langer in elke schoolklas met gemiddeld 27 kinderen drie leerlingen beneden de armoedegrens moeten leven.

Ik kan natuurlijk weer gaan mopperen, azijn urineren of nog ergere dingen doen, maar het is Prinsjesdag dus ik doe mijn best om me positief op te stellen en daarom vraag ik aan lezeres mij de ogen te openen. Mij te laten zien hoe we hier wat aan kunnen doen. Dat hoeft ze niet perse alleen te doen, daar mag ze hulptroepen bij zoeken.

Ik beloof mijn eeuwige dankbaarheid voor het geval haar missie slaagt.

.

Read Full Post »