Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ChristenUnie’

Met scherpe blik schreef Harald Buit in het Dagblad van het Noorden een analyse van de poltieke status quo in Hoogeveen. Wie de optelsom van de laatste twee jaar tot zich door laat dringen zal moeten erkennen, dat het huidige bestuur van de gemeente Hoogeveen weinig successen op zijn palmares kan schrijven.

Op zich moet dat geen probleem hoeven zijn. De coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie weet zich verzekerd van een comfortabele 18-13 meerderheid en zolang die drie partijen de rijen gesloten houden zal het college niet in de problemen raken. En toch is er keer op keer rumoer in de tent.

Buit besluit zijn analyse met de conclusie dat Hoogeveen geen baat heeft bij een politieke crisis. Dat ben ik met hem eens. Het college moet volgens Buit op zoek naar een politieke antenne en vaardigheden om effectief te communiceren. Volgens hem is dat te leren, en dat durf ik te betwijfelen. Ik vrees dat het hier gaat om een mission impossible. Gelet op de woorden van burgemeester Loohuis dat de gemeente de communicatie en informatievoorziening anders gaat inrichten. Met als uitgangspunten: inwonerparticipatie en het delen van onze drijfveren.

Het klinkt als de middelbare scholier die voor de zoveelste keer belooft dat hij nu zijn huiswerk anders gaat aanpakken, dat hij een planning gaat maken en daar geregeld met de mentor over zal praten. Gaat de gemeente nu een dure communicatieadviseur inhuren? Van de mensen die tot heden de communicatie voor hun verantwoording hebben gehad, kun je niet zeggen dat er veel resultaat is geboekt. En dat biedt dus geen hoop voor de toekomst.

Wat bedoelt Loohuis verder met het delen van onze drijfveren? En waarom moet daar burgerparticipatie aan te pas komen? De burgers hebben de raadsleden juist gekozen om het bestuur te controleren en waar nodig bij te sturen. Daar moet het college vertrouwen winnen. Bij de oppositie. De coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen in de kundigheid van dit college.
En de burgers? Die zitten volgens mij echt niet te wachten op een college dat gaat uitleggen waarom zij te werk gaan zoals zij te werk gaan.

Maar waarom zou het college daar überhaupt energie in steken vraag ik mij al schrijvend ineens af. Er is toch geen enkel probleem? De steun van de drie collegefracties is bijkans onvoorwaardelijk. Waarom maakt men zich zo druk om het gemopper van de oppositie? Zou het dan toch zijn, wat wethouder Jacob van der Heide onlangs liet doorschemeren, dat men bang is voor 2022. De gemeenteraadsverkiezingen. Van der Heide gaf aan dat men niet de artikel 12 status wil aanvragen, omdat dit voor de burgers een lastenverzwaring zou betekenen van misschien wel € 200,00 per jaar. Daarmee maakt een college zich niet geliefd.

Ruiken we daar dan toch angst voor verkiezingen? De coalitie is democratisch tot stand gekomen en heeft een comfortabele meerderheid. Het enige probleem voor mij is dat die meerderheid niet op mijn sympathie kan rekenen, maar dat is nou eenmaal democratie. Daarin word je soms bestuurd door mensen die je nooit zou kiezen.

En toch belooft Loohuis beterschap. Niet voor het eerst. En naar mijn bescheiden mening ook niet voor het laatst. Het ontbreekt de heren namelijk gewoon aan het politieke gevoel, en dan met name de intuïtie waardoor bruggenbouwers op het juiste moment de juiste keuzes maken. Over twee weken komt er een onaangename motie op tafel. Als de oppositie verstandig is trekken ze samen op en blijft het bij één motie, maar die zal de wethouders niet aan het wankelen brengen. Ik voorspel u dat de motie met 18 stemmen tegen zal worden verworpen.

Of ook de kiezers van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie tevreden zijn met wat de partijen van hun keuze er van hebben gebakken? Ik weet het niet. Dat zal voorjaar 2022 duidelijk worden.

Lees ook:

Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?
Met wat voor H handelt Hoogeveen?

Read Full Post »

Gisteravond uitgebreid de digitale raadsvergadering gevolgd die handelde over de aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage. Azijnpisser en stemmingmaker, zoals ik door sommigen genoemd wordt, begint dan natuurlijk meteen met op te merken dat het presidium met de kleine p dit onderwerp aan het eind van de vergadering had gepland. Op verzoek van de oppositie werd het echter naar voren geplaatst.

Alleen dit gegeven al laat zien dat veel antennes voor gevoeligheden in de Hoogeveense samenleving niet goed zijn afgestemd aan het Raadhuisplein. De burgemeester ging zelfs over tot een herhaling van de reactie die hij en de wethouder gaven bij de presentatie van het vernietigende rapport van de Rekenkamercommissie inzake het IJZ-project. Opnieuw dient zich de vergelijking met een licht verongelijkte puber aan: “Ja maar, we doen ook heel veel wel goed en daar hoor je dan niemand over.”

Loohuis had deze woorden beter niet kunnen uitspreken want nadat CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze had laten weten dat het CDA er van baalt dat wethouder Giethoorn de gevoeligheid van de winkelaankoop had onderschat, liet de wethouder al meteen zien dat zijn antennes nog steeds niet goed zijn afgestemd. Het feit dat de gemeente geen informatie aan de raad heeft gegeven, komt volgens hem omdat de eigenaresse van Taska vreesde dat haar collega-winkeliers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken, als bekend werd dat zij haar units aan de gemeente heeft verkocht.

Mevrouw was kennelijk bang dat de ondernemers haar als een verraadster van het totale Tamboerpassagebelang zouden zien en op maatschappelijk onaanvaardbare wijze hun ongenoegen daarover zouden laten blijken. Een goede kennis van mij, ondernemer en met hart en ziel aan de passage vergroeid liet mij desgevraagd weten: “Zij heeft altijd in alle vergaderingen gezeten om de gemeente tegen te houden en ogenschijnlijk vormde zij samen met de andere ondernemers een front. Ze zat nota bene in het bestuur van de winkeliersvereniging en vertegenwoordigde ons! Persoonlijk vind ik het echt een luizenstreek van haar.”

Dat de gemeente dit verzoek heeft gehonoreerd in plaats van de raad te informeren is voor de oppositie onverteerbaar. Giethoorn werd er stevig op aangesproken en liet zich verleiden tot de opmerking dat dit ook wat zegt over de ‘sfeer binnen de ondernemers’. En daarmee liet hij zien hoe zijn antennes staan afgesteld. Want of dit nou klopt of niet maakt niet uit; de gemeente moet – op liefst goede voet – verder aan tafel met de ondernemers en door hen te betichten van mogelijk maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft hij de goede verstandhoudingen, waar recent nog over in de Hoogeveensche Courant werd gepocht, geen dienst bewezen.

Dit lijkt niet op Handelen met de grote H.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: 
Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?

Read Full Post »

Het zal mij ongetwijfeld weer zure en bittere reacties opleveren. Het zij zo. We leven in een gemeente die door de christelijk-rechtse coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie in zes jaar tijd aan de rand van de financiële afgrond is gebracht en waar de raad slecht of niet wordt ge-informeerd. Een houding die duidt op minachting.


Het nieuws dat de gemeente, kort voor de uitgavenstop begin dit jaar werd afgekondigd, nog even snel een winkelpand in de Tamboerpassage heeft aangekocht is, blijkens een brief van het college aan de raad willens en wetens stil gehouden. De firma stiekem laat dit als volgt aan de raad weten: “Wij waren voornemens u binnen enkele weken te informeren over deze aankoop, op het moment van het passeren van de akte bij de notaris, begin juni. Echter, nu er vandaag persvragen zijn gesteld, lijkt het ons gepast u hierover eerder te informeren zodat u het niet uit de krant hoeft te vernemen.” Omdat de pers met vragen kwam is men gauw nog even met een korte brief aan de raad uit de kast gekomen.

Recent werd mij verweten dat ik bezig ben het CDA in Hoogeveen te bashen en te framen. Het is geen geheim dat ik momenteel weinig tot geen respect kan en wil opbrengen voor de christen democratische wijze van besturen en politiek bedrijven in Hoogeveen. En ik ben ook niet verbaasd dat men zich verdedigt door de vermoorde onschuld uit te hangen en te klagen dat men wordt gebashd. Men toont al jaren namelijk weinig tot geen bereidheid tot zelfreflectie.

Toen het CDA onlangs de bevolking opriep om toch vooral geld uit te gaan geven bij lokale ondernemers, omdat die het momenteel zo moeilijk hebben, schoot dit mij in het verkeerde keelgat en heb ik met een giftige tweet naar ze uitgehaald. Zo maak ik geen vrienden, maar dit soort vrienden hoef ik ook niet. Groots werd de oproep via de media gedeeld. Het was koketteren. “Kijk eens hoe goed wij van het CDA zijn.” Het was netter geweest als het CDA hier alle andere partijen bij had betrokken in plaats van zich opportunistisch te gedragen. Toen een trits insprekers – waaronder Dominee Wietze van den Hoek met een vlammend betoog – de raad eind 2019 vroeg om vooral niet zo rigide te bezuinigen gaf het CDA niet thuis. Omzien naar de zwaksten is in het huidige politieke klimaat in Hoogeveen geen vaardigheid die men goed beheerst.

Het was ook het CDA dat bij monde van haar lijsttrekker en huidig wethouder de kop in het zand stak waar het ging om het behoud van verloskunde en kinderafdeling in Ziekenhuis Bethesda. De lijsttrekker en huidig wethouder verklaarde tijdens de verkiezingscampagne in de CDA-winkel met luide stem en begeleid door een aantal instemmende ja-knikkers dat “hij het zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten”, want daar had hij recent nog “met Carla (van der Wiel – fk) over gebeld”.
Kort daarna riep hij zelfs in de Hoogeveensche Courant op om vertrouwen in Treant te hebben want er waren volgens de lijsttrekker en huidig wethouder “veel goede ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda”. We weten hoe dit is afgelopen.

Met de aankoop van vastgoed heeft het college de afgelopen jaren een zeer ongelukkig beleid gevoerd. De aankoop van Maxx Sports en Events moest onder de € 750.000-grens blijven omdat boven dat bedrag het college de raad moet informeren. Over die aankoop loopt nog een rechtszaak waarin een miljoenenclaim door de voormalig eigenaar van Maxx is neergelegd
Ook de aankoop van Villa de Terp past in dit kader. Allemaal om het project IJZ te realiseren. Een project waartegen van diverse kanten fel is geprotesteerd en geargumenteerd, maar het college bleef doof, gesteund door de voltallige raad (op de PvdA en – in de huidige raadsperiode – de SGP na). Op zijn minst twee miljoen euro verspeeld.

Vlak voor de uitgavenstop gaf het college nog opdracht aan een duur architectenbureau in Amsterdam om plannen te maken voor het Cultuurhuis dat er nog lang niet zal komen. Men moet geweten hebben hoe slecht men er voor stond. En zo niet dan is alleen dat gegeven al een brevet van onvermogen van het viertal heren dat het college vormt.

Nu blijkt dat het college in diezelfde periode een winkelpand heeft aangekocht, terwijl winkelnering bij mijn weten niet een van de inkomstenbronnen van de gemeente is en men geen ambities heeft om als vastgoedondernemer de financiële tekorten van Hoogeveen te doen verdwijnen. Allemaal binnen de regels van het Binnenstadsfonds maar het moest geheim blijven. Anders valt niet te concluderen uit de haast waarmee men na vragen van de pers plotseling met een verklaring richting raad kwam. Reden voor de aankoop: men wil er invloed – lees macht – mee kopen om in de vereniging van eigenaren als deelnemer te kunnen praten. Men heeft zichzelf tot gesprekspartner van zichzelf gemaakt dat zal een boeiende dialoog worden.

Dat Gemeentebelangen zich heeft laten verleiden om mee te gaan in een politiek van achterkamertjes en verspilling en heeft verzuimd zuinig om te springen met gemeenschapsgelden is verbijsterend. De partij heeft zich kennelijk bekeerd tot het politieke establishment waar men in het verleden tegen is opgericht. Leg dat in 2022 maar eens aan je kiezers uit.

De Christenunie is kennelijk te klein om principieel te zijn en is gevallen voor de verzoekingen van de macht en het CDA voelt zich klaarblijkelijk in Hoogeveen nog steeds onaantastbaar. Hoogmoed komt een keer voor de val. Men werkt er hard aan om dat in 2022 te realiseren. Waarschijnlijk hunkert het CDA naar de oppositiebanken, want repareren wat men al vernietigd heeft wordt een heidense klus.

🕸


Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Soms vraag ik mij af wat er toch met de bestuurders in Hoogeveen aan de hand is. Het zijn geen Groningers die de kettingen waarmee ze uit de klei zijn getrokken nog aan hun polsen hebben zitten. Het moeten dus planken zijn. Die voor hoofden zitten. In zes jaar christelijk-rechts bestuur is de gemeente aan de rand van de afgrond gekomen.


Een volslagen mislukt plan voor een ijsbaan- zwembad combinatie heeft miljoenen gekost, waar vrijwel niets tegenover staat. De gemeente is nu eigenaar van een desolaat stuk kale grond aan de Hoogeveense Vaart nabij de Edisonbrug, maar daarover loopt nog een rechtszaak met een miljoenenclaim.

Terwijl wethouder van der Heide eind 2019 bekend maakte dat Hoogeveen de grenzen van de wet gaat opzoeken als het gaat om zaken als jeugdzorg, WMO en thuiszorg, werd wel opdracht gegeven aan een architectenbureau uit Amsterdam om alvast een plan te maken voor het Cultuurpaleis. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ook dat weggegooid geld.

De wethouders hebben de afgelopen zes jaar laten zien niet over veel realiteitszin te beschikken. Koppig en halsstarrig hielden zij vol dat we aan  het ijsbad zouden gaan verdienen. Of dat Hoogeveen een meer dan sociale gemeente was. Protesten tegen bezuinigingen, die vooral de armste en kwetsbaarste inwoners van onze gemeente raken, werden genegeerd.  Een vlammend protest vanuit de gezamenlijke kerken werd eveneens door het christen-rechtse college en de coalitiepartijen aan de kant geschoven.

Daar kwam vervolgens begin 2020 een financiële tijdbom overheen. De schatkist van Hoogeveen is leeg, de reserves zijn op. En er dreigt een tekort van zes miljoen euro. De broek die de gemeente op wil houden is duidelijk te groot gebleken. Mede door toedoen van een uiterst onfatsoenlijke landelijke overheid bij het over de schutting gooien van verantwoordelijkheden zonder daar een passend budget bij te sluiten. Terwijl in Den Haag het geld tegen de muren klotste werden de gemeentes uitgeknepen.

Onze toch al niet zo talentvolle bestuurders houden zich doof voor de enig juiste reactie. Men wil hoe dan ook niet de artikel 12 status aanvragen. Door dit samen met andere gemeentes te doen en tegelijk in gezamenlijkheid tegen de overheid te zeggen: “Legt u ons nou maar eens uit hoe wij de taken waar u ons mee opzadelt naar behoren moeten uitvoeren als u ons een aalmoes biedt om dat mee te betalen.”

De koppigheid en de halsstarrigheid van de Hoogeveense bestuurselite is schrijnend en maakt van onze gemeente een lachertje. Men wil eigen baas blijven. Op een zinkend schip, waarop mede zo’n 55.000 passagiers ten onder dreigen te gaan. Men wil als het ware het lek van de Titanic dichten terwijl het schip al zwaar slagzij maakt.

De VVD kondigde afgelopen donderdag in de online raadsvergadering aan met plannen te komen waardoor zes miljoen euro bezuinigd kan worden op het samenwerkingsverband met de Wolden. Terwijl het college maar al te vaak beantwoordingstermijnen niet haalt, lag nu vrijdagavond al een niet mis te verstane brief van het college bij de partijen, waarin stevig naar de VVD wordt uitgehaald. Alsof men door een slang is gebeten.

En opnieuw haalt Hoogeveen hiermee de landelijke pers. Maar niet op een manier waar wij als burgers blij mee moeten zijn.

Lees in de Hoogeveensche Courant
VVD: zes miljoen bezuiniging mogelijk op samenwerking met de Wolden
De Wolden vreest vechtscheiding met Hoogeveen (HC)

Lees in het Algemeen Dagblad: VVD Hoogeveen wil zes miljoen op samenwerking met de Wolden bezuinigen

Lees: Brief van college aan de raad 

Read Full Post »

ScreenHunter_04 Feb. 09 11.59

Terwijl buiten storm Ciara steeds krachtiger van zich laat horen, woedt binnen de politieke storm die afgelopen donderdag boven Hoogeveen losbarstte, toen het college van B&W bekend maakte dat tot een onmiddellijke uitgavenstop is besloten vanwege de precaire financiële toestand van de gemeente.


Ik bekijk het leven graag door de ogen van de schippers in de recreatievaart met een klein kajuitzeiljacht. Wil je weten wat voor bemanning zo’n scheepje heeft dan moet je kijken hoe er bij harde wind wordt gevaren. Dan leert men de schipper en de bemanning pas echt goed kennen. Vuistregel hierbij is dat goede schippers hun schip zelfs bij windkracht 11 veilig thuis weten te brengen, maar dat de beste schippers niet in windkracht 11 terechtkomen.

Natuurlijk valt hier het nodige bij aan te tekenen. Dat is bij vuistregels altijd het geval. En natuurlijk kunnen ook de beste schippers in windkracht 11 verzeild raken. Waar het om gaat is dat schippers doorgaans ver vooruit kijken om te voorkomen dat ze in ongewenste omstandigheden terechtkomen. De weersvoorspellingen worden nauwlettend gevolgd, er wordt veel naar de lucht gekeken en soms wordt besloten om niet uit te varen, maar beter weer af te wachten. In de jachthavens houden de recreatieschippers doorgaans veel contact met elkaar over de omstandigheden op de te varen routes.

In de politiek regeren andere vuistregels en wetten, omdat politici elke vier jaar afgerekend worden op hun al dan niet goed functioneren. Ik heb de stellige indruk dat de collegepartijen in Hoogeveen het niet aandurven om op dit moment de rekening van hun onzalige beleid bij de burgers te leggen. In 2019 werd al duidelijk dat er een forse verhoging van de OZB (onroerende zaak belasting) aan zat te komen. Men wil met alle geweld verdere maatregelen die invloed hebben op de inkomenskant van de burgers voorkomen. Dat ligt politiek veel te gevoelig, liet het college donderdag op een persconferentie weten.

Daaruit blijkt klip en klaar dat men bevreesd is voor de politieke gevolgen. Als burgers nu meteen in de portemonnee gaan voelen welke schade deze coalitie aan Hoogeveen heeft toegebracht, dan is dat over twee jaar bij de volgende verkiezingen niet uit hun geheugen verdwenen. Daarom gaat de wethouder nu zoeken in de diverse begrotingen waar hij uitgaven kan schrappen. Althans dat gaan de ambtenaren doen, want het wil er bij mij niet in dat een onervaren bestuurder als wethouder van der Heide in no time zo’n financiële expert is geworden dat hij dat zelf kan doen. Onze bestuurders zijn dan ook vaak niet veel meer dan de stembanden van hun ambtenaren.

CDA fractievoorzitter Kreuze noemt de maatregelen op zijn weblog kreuzeman.nl een lapmiddel. Waar hij wel begrip voor heeft. Maar wat is een lapmiddel nou eigenlijk? Als we kijken naar de definities die voor lapmiddel worden gebruikt dan komt het er telkens op neer dat het een middel is dat niet werkt.

Lapmiddel wordt gedefinieerd in termen als

  • geknoei
  • noodoplossing
  • onvoldoende hulpmiddel
  • provisorische oplossing
  • slechte remedie

Kreuze vervolgt met de bekentenis dat bij ingewijden de precaire financiële toestand al veel langer bekend was: “er is iets goed mis met de financiën van Hoogeveen.” Dat dit vooral de schuld van Den Haag is, betekent ook dat het voor het CDA van Kreuze vooral eigen schuld betreft. Immers het kabinet en ook de CDA-TK-fractie wijst (volgens Kreuze zelfs terecht) op de “eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten”.

“Er is iets goed mis met de begrotingen in Hoogeveen,” schrijft hij vervolgens. En hij probeert opzichtig de indruk te weken dat het CDA dat al veel langer doorhad en er voor waarschuwde. Dit is natuurlijk een poging om de verantwoordelijkheid vooral neer te leggen bij coalitiegenoot Gemeentebelangen. Maar Kreuze gaat daarmee voorbij aan de verantwoordelijkheid van zijn fractie voor de instandhouding van dit college, waar zolang als ik de lokale politiek intensief volg het CDA veelal zelfs de dominante rol in vervulde. Bij de laatste verkiezingen verloor men weliswaar een wethouder aan Gemeentebelangen, maar men heeft het college niet gehinderd bij het opstellen van de begrotingen. Laat staan de stekker uit de onverantwoorde samenwerking te trekken. Men gaf ondanks de wetenschap over de beroerde financiën het college gewoon de ruimte om een gerenommeerd architectenbureau een plan voor het Cultuurpaleis te ontwikkelen.

De CDA-fractievoorzitter vervolgt de bijna onverholen beschuldigingen aan het adres van Gemeentebelangen als hij schrijft: “Bij begroting 2020 ging CDA mokkend akkoord met halfzachte bezuinigingsberekeningen op thuiszorg.” Mokkend akkoord gaan met halfzachte berekeningen? Wat is dat nou voor gezwets? Zo ga je niet om met gemeenschapsgelden, Erik-Jan. Als je echt verantwoordelijkheid neemt laat je het college dan op de rotsen lopen, maar daar ontbreekt het CDA de moed voor. En wat zal het CDA gaan doen nu het college kiest voor een korte termijn oplossing? Ik voorspel dat de halfslachtige houding van de christen democraten overeind blijft. Bang als men is voor de electorale rekening die men ongetwijfeld zal moeten gaan betalen.

Mijn oproep aan het college om samen met alle gemeentes die in de problemen zitten de artikel 12 status aan te vragen en zo met gestrekt been in de aanval tegen Den Haag te gaan werd door Kreuze afgewezen. Hij liet mij weten er alles aan te zullen doen die status tegen te houden en adviseerde om eens in Loppersum en Almelo te gaan informeren naar de gevolgen van die status, “ook voor de sociale voorzieningen”.

De oplossing die Kreuze aandraagt voor de Hoogeveense problemen noemt hij De positieve spiraal. “Het lijkt makkelijk, maar we moeten Hoogeveense zorg in een positieve spiraal brengen. Daarop mag dus niet bezuinigd worden. Van mij mag er heel veel uitgesteld en gesloten worden, maar de zorgkosten moeten omlaag door een methode waarop zorgverleners niet meer nodig zijn omdat de Hoogeveense ouders, kinderen, gezinnen zichzelf weer kunnen redden! Dat vraagt nu veel lef, lobby en doorzettingsvermogen. Hoogeveen moet zich ontworstelen uit de Bermuda Driehoek van onmogelijke oplossingen. Het is een mooie tijd om ambtenaar van Hoogeveen te zijn, je mag laten zien hoe creatief en vindingrijk men is. Onder (financiele) druk worden de mensen het meest creatief. We houden ons daar aan vast. Er moet meer gebeuren dan een uitgavenstop. Dat is na donderdag 6 febrauri 2020 wel duidelijk geworden.” (inclusief verschrijvingen gekopieerd van het weblog kreuzeman.nl)

Ik heb er totaal geen vertrouwen in dat deze coalitie de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt zal oplossen. Mooie praatjes als hierboven vullen geen gaatjes. Er is geen zachte uitweg uit deze problemen. Daarom pleit ik opnieuw voor de harde heelmeesters die in elk geval geen stinkende wonden achterlaten. En die heelmeesters doen het volgende:

  1. zij sturen het huidige college naar huis;
  2. zij zoeken contact met alle gemeentes die in vergelijkbare woelige wateren zijn verzeild geraakt en vormen een coalitie die overgaat tot hetgeen hieronder bij punt 3 staat;
  3. zij vragen gezamelijk de artikel 12 status aan en krijgen in ruil voor die (curatele)status extra geld uit het gemeentefonds.

Mocht die gezamenlijkheid niet gerealiseerd worden dan nog is de artikel 12 status het meest wenselijke voor de bevolking. De positieve spiraal van Erik-Jan Kreuze is wensdenkerij die ons alleen maar verder in het moeras zal doen zinken. Voor het CDA, Gemeentebelangen én Christenunie ziet de politieke toekomst er beroerd uit. Geween en knersing der tanden dreigt alom.

🕸


Read Full Post »

Het Supèrbia-virus dat hoogmoed veroorzaakt, waart rond in het Hoogeveense Raadhuis. Het college van B&W is in ieder geval besmet en moet feitelijk twee jaar in quarantaine. Supèrbia of hoogmoed is gelukkig niet makkelijk overdraagbaar, maar wie er desondanks mee besmet wordt, komt er moeilijk weer vanaf. Het virus maakt deel uit van de zeven hoofdvirussen, die in religieuze kringen vaak worden opgevat als hoofdzonden.


Afgelopen donderdagavond werd tijdens het debat over de zeer precaire financiële toestand van Hoogeveen duidelijk dat in ieder geval wethouder Jacob van der Heide een van de slachtoffers van het virus is. Die duidelijkheid ontstond toen Catharina van Hien (Groenlinks) wilde weten of was overwogen de artikel 12 status aan te vragen. Dit is een regeling waarbij gemeentes, die over langere tijd grote financiële tekorten op de begroting hebben, extra geld uit het gemeentefonds kunnen vragen. Daarvoor moet de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel inleveren. Een voorstadium van deze status is provinciale ondertoezichtstelling zoals in Assen onlangs gebeurde. Voor elke uitgave moet dan toestemming van de provincie komen.

Wethouder van der Heide reageerde geprikkeld op de vraag van de fractievoorzitter van GL. Daar wil het college namelijk niet aan, want dat betekent dan meteen een forse verhoging van de onroerend-zaak-belasting (OZB). Volgens de wethouder dan. En of dat waar is? Bovendien wil het college de regie niet uit handen geven. “Passiviteit past ons niet”, reageerde de wethouder en verraadde daarmee dat hij is besmet met het Superbia virus. Arme wethouder, zo kort nog maar in het college als opvolger van Jan Steenbergen en dan al deze vreselijke kwaal.

De veroorzakers van de financiële afgrond waar Hoogeveen voor staat, willen het roer niet uit handen geven. Zij willen de problemen, die zij voor een groot deel zelf hebben veroorzaakt op hun eigen manier oplossen. Te vrezen valt dat dit uiteindelijk betekent dat de gemeente blindelings de afgrond in gaat.

Het college heeft zich bij het aantreden gepresenteerd als een daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg. Toen al moet het virus in het Raadhuis hebben rondgewaard. Men droomde van een energieneutrale ijsbaan met bijbehorend zwembad, behandelde ondernemer Max Jacobsen dusdanig dat hij nu een miljoenenclaim tegen de gemeente bij de rechtbank heeft ingediend en toen duidelijk werd dat het project een faliekante misrekening was, kwamen de daadkrachtige, innovatieve mannen niet eens bij elkaar, ze informeerden elkaar zelfs niet en gingen op vakantie, een onervaren nieuweling achterlatend. Die overigens wel zo verstandig was om de juiste keus te maken en eigenhandig de stekker uit project IJZ te trekken.

Diezelfde daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg kondigde rigide bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg af, omdat de begroting voor 2020 opnieuw de verkeerde kleur dreigde te krijgen onder de streep. Breed maatschappelijk verzet mocht niet baten, de heren deden de oogkleppen voor en de oordoppen in en gaven doodleuk eind 2019 architectenbureau Common Affairs uit Amsterdam opdracht om een plan te maken voor het Cultuurpaleis dat men in gedachten heeft. Klaarblijkelijk zonder het besef dat ze boven hun stand leefden. Met gemeenschapsgeld, ook dat nog eens. De opdracht annuleren gaat zeker € 50.000 kosten maar zal volgens een goed ingevoerd raadslid zeker € 200.000,00 besparen.

Een daadkrachtig innovatief netwerkend college zou samen met andere gemeentes in vergelijkbare problemen de artikel 12 status moeten aanvragen. Dan maken ze een vuist richting de landelijke overheid die op een schaamteloze wijze de gemeentes heeft opgezadeld met taken waar ze niet voldoende budget voor krijgen. Niet wijzen naar den Haag om je te verschuilen. Met gestrekt been in de tegenaanval. Samen sta je sterk. Dat is innovatief, daadkrachtig en wordt al netwerkend bereikt.

Terugtrekken op je eilandje en de regie niet uit handen willen geven is het domste dat je maar kunt doen. Het college heeft met die houding dan ook een daverend brevet van onvermogen afgegeven en dient naar huis gestuurd te worden, maar de rechts confessionele coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie is al te diep met Supèrbia besmet om dat in te zien. Ze sluiten de rijen en hopen maar dat ze niet al te zeer zullen worden afgerekend bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als iedere burger inmiddels in de beurs heeft gevoeld hoeveel schade door deze ploeg is aangericht.

Ik roep de heren daarom op: Vraag die artikel 12 status aan en stel dan orde op zaken. De raad roep ik op om een raadsenquête te organiseren. Daarin moet duidelijk worden wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze rampzalige ontwikkeling. Daarbij zal ook de rol van de raad niet onbesproken mogen blijven. Instemmen met rampzalig beleid, maakt medeplichtig. De verantwoordelijken dienen verantwoording af te leggen tegenover de hele bevolking van Hoogeveen! En zo niet, wegwezen dan!

Lees het verslag van de 1e debatronde in de gemeenteraad over deze problemen

🕸


Read Full Post »

Desastreus nieuws gisteren in Hoogeveen. De solvabiliteit van onze gemeente is nul. Is dat erg? Jazeker is dat erg, want solvabiliteit heeft te maken met het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn: hoe groter de solvabiliteit, hoe groter in het algemeen het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen (Meer weten? Kijk op deze pagina op Wikipedia)


In verband met de gevoeligheid van dit onderwerp wilde het college aanvankelijk de raad in een besloten vergadering informeren, maar de fracties wilden dit unaniem alleen in een openbare vergadering bespreken. Daarom werd het onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering van gisteravond toegevoegd.

Een voorstel van orde van Inge Oosting (PvdA) om dit punt als eerste te behandelen werd afgewezen. De coalitiepartijen vonden dat het ook wel aan het eind van de vergadering kon. Daardoor ontstond de merkwaardige situatie, dat er eerst werd gepraat over de fietsnota, die naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet uitgevoerd zal kunnen worden omdat nieuwe investeringen ten gevolge van de afgekondigde uitgavenstop onmogelijk zijn. Plannen als tweerichtingenfietspaden en veranderde voorrangsregels op rotondes kosten nogal wat.

Het was al ruim na tien uur toen de hete aardappel aan de raad werd geserveerd door wethouder Jacob van der Heide, die in een kort betoog vertelde wat hij eerder die dag al aan de media had verteld. Hoogeveen staat er financieel hondsberoerd voor. De solvabiliteit is nul. Het weerstandsfonds, waarmee tegenvallers opgevangen moeten worden, is leeg. Hoogeveen kan zich dus geen enkele tegenvaller meer permitteren. En dat terwijl er nog een miljoenenclaim van ondernemen Max Jacobsen tegen Hoogeveen bij de rechter ligt.

Bij het nemen van maatregelen is vooral gekeken naar de gemeente Coevorden die een aantal jaren geleden in enigszins vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Van der Heide vergat erbij te vertellen dat Coevorden geld achter de hand had, waar Hoogeveen niet over beschikt. Om de ontstane problemen het hoofd te bieden is met onmiddellijke ingang een uitgavenstop opgelegd aan alle geledingen van de gemeente die over uitgaven kunnen beslissen. Dit alles onder het motto, als je niks uitgeeft hou je uiteindelijk geld over.

Daarnaast moeten er extra bezuinigingen gevonden worden op de in november vastgestelde begroting voor 2020. Van der Heide rekende het de raad diverse malen voor: er was al een tekort van vijf miljoen over 2019. Voor 2020 wordt een tekort van € 888.000 verwacht. Daar bovenop wil het college nog eens twee miljoen euro bezuinigen om onverwachte tegenvallers op te vangen.
De miljoenenclaim die ondernemer Max Jacobsen tegen de gemeente bij de rechter heeft gedeponeerd hangt het college daarbij als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Desondanks werd daar met geen woord over gerept.

Het werd een lastige avond voor van der Heide, die geregeld moest zeggen dat het allemaal echt niet anders kon, maar dat we als we doen wat het college voorstelt hopelijk spoedig weer dertien miljoen euro in het weerstandsfonds hebben zitten. Over hoever we nog van spoedig verwijderd zijn liet hij zich overigens niet uit.

Ida Gerda Emmens (PvdA) vroeg tijdens het debat of er een vacaturestop komt. Daarnaast wilde zij weten of de gemeente zich gaat houden aan haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ten slotte wilde zij weten hoe het kon gebeuren dat we zo plotseling door het ijs zijn gezakt.

In zijn antwoord liet de wethouder weten, dat een vacaturestop een van de opties voor Hoogeveen is. Nadrukkelijk meldde hij hierbij dat dit niet geldt voor de Wolden, waar Hoogeveen een samenwerkingsverband mee heeft. Over de sociale en maarschappelijke verantwoordelijkheid verwees hij naar de eerdere (en nog vaak herhaalde) uitspraak dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke en contractueel vastgelegde financiële verplichtingen, maar ook geen cent meer dan dat. Dat Hoogeveen zo plotseling door het ijs is gezakt komt doordat “de maatregelen die wij in 2019 hebben bedacht onvoldoende zijn.”

Debbie Bruijn (VVD) verweet het college in cynische bewoordingen veel te makkelijk naar de regering te wijzen met betrekking tot de oorzaak van het tekort, “Wijzen naar Den Haag is een zwaktebod voor dit daadkrachtige, innovatieve, netwerkende college.” Zij wilde vooral weten hoe het komt dat het college nu ineens wakker is geworden en tot voor zeer kort investeringen deed zoals de architect voor het Cultuurhuis. Daarnaast vroeg zij hoe het college tot een besparing van acht miljoen euro is gekomen. Ook vroeg zij of er naar de ambtelijke organisatie gekeken gaat worden. Zij verwees hierbij naar twee moties van de VVD over een bezuiniging van 2% op de Samenwerkingsorganisatie met de gemeente de Wolden

In zijn antwoord legde de wethouder maar weer eens uit dat er een tekort van 5 miljoen was over 2019, voor 2020 bijna een miljoen tekort wordt verwacht en dat 2 miljoen gereserveerd moet worden als een soort buffer voor onverwachte tegenvallers. De 2% motie SWO van de VVD wordt “meegenomen” voor zover het betrekking heeft op Hoogeveen. De opdracht aan de architect voor het Cultuurhuis was bedoeld om de voorbereiding van dit project af te ronden, zodat we over een aantal jaren, als de financiële situatie van Hoogeveen weer gezond is, verder kunnen gaan waar we gebleven waren.

“Vindt u het zelf ook niet schokkend dat u in deze situatie bent beland?” wilde Philip Oosterlaak (SP) weten. “Onze regering reageert niet eerlijk op gerechtvaardigde verzoeken van gemeentes. Wat gaat u daaraan doen?” Tenslotte wilde Oosterlaak nog weten wat de consequenties van de uitgavenstop zijn.

Van der Heide vond schokkend “een groot woord”. “We zijn al een tijd bezig met pijnlijke discussies en ja het doet pijn. Wij zitten ook liever met een bak vol geld. Maar wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid en u kunt als raad helpen door via uw lijnen naar Den Haag invloed uit te oefenen.” Over consequenties van de uitgavenstop durfde de wethouder nog geen uitspraken te doen. “We hopen u 25 februari de eerste consequenties te kunnen melden.”

Hettie Pullen (Christenunie) wilde weten of het college ook naar andere gemeentes dan alleen Coevorden kijkt en wat het college gaat doen aan de relatie met de Wolden. Dit zowel op niveau van de raad als van de organisatie. Ten slotte wilde zij weten of er een nieuwe verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) zit aan te komen.

De wethouder liet weten er alles aan te willen doen om een situatie zoals in Assen te voorkomen. “Daarom treden we pro-actief op.” Aan de Wolden is duidelijk gemaakt dat het voorlopig slechts een Hoogeveense zaak is en de dienstverlening aan de Wolden blijft zoals die is.
Verhoging van de OZB is een politieke keus die meegenomen kan worden in het begrotingsplan 2021-2024. “Daar zullen we keuzes in moeten maken en die liggen dan ook voor. Verhoging van de OZB kan daarbij een keuze zijn, zoals ook verhoging van de gemeentelijke leges een optie is.”

Brand van Rijn (SGP) verweet het college onder meer niet geluisterd te hebben naar waarschuwingen uit de raad. “Ons uitgavenpatroon ging ver over onze inkomsten heen. Wij hebben dit al lang aan zien komen en er vele malen voor gewaarschuwd, maar daar is nooit iets mee gedaan.” Van Rijn vroeg het college hoe realistisch een bedrag van acht miljoen is en wat het college gaat doen bij onverwachte tegenvallers. Ook wilde hij weten of de gemeente stille reserves gaat inzetten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld grondverkoop.

Van der Heide rekende vervolgens nogmaals voor hoe men tot acht miljoen was gekomen, meldde dat de twee miljoen extra voor het opvangen van onverwachte tegenvallers zijn bedoeld en nee, “de stille reserves gaan we niet inzetten”.

Catharina van Hien (Groenlinks) wilde voorbeelden van verplichtingen horen en vroeg wat het college over de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dacht. Tenslotte wilde zij weten of men heeft overwogen zelf de artikel 12 regeling (soort van onder curatelestelling) aan te vragen.

Voorbeelden van verplichtingen wilde van der Heide niet geven. “Dan moet ik gaan vooruitlopen op de lijst van 25 februari en dat doe ik liever niet.” Over de VNG was hij kort: “Wethouder Vos heeft op harde klompen meegelopen in een VNG demonstratie in Den Haag.” Over de artikel 12 procedure meldde hij: “Dat zou een fikse OZB verhoging betekenen van ca. € 200,00 per jaar. Dat willen we (nu nog) niet. En we willen zelf de regie in handen houden. Passiviteit past ons niet.”

“Het college luistert nooit naar de raad,” verweet Peter Scheffers (D66). Hij wilde weten wat voor verantwoordelijkheid de raad heeft om sturing te geven, of alle belanghebbenden (stakeholders) meegenomen worden in het proces en in hoeverre de onderwijshuisvesting betrokken zal raken.

Van der Heide hoopte in zijn antwoord dat de lijst van 25-2 “hopelijk groot genoeg zal zijn om keuzes uit te maken en dan komt u aan bod.” Of het anders slikken of stikken wordt vermeldde hij er niet bij. Er zal een taskforce worden samengesteld waarin naast van der Heide ook wethouder Giethoorn zal plaatsnemen, aangevuld met interne ambtenaren en een of twee financieel deskundigen. Omdat de onderwijshuisvesting nog niet op de begroting voor 2020 staat, zal die pas bij 2022-2025 aan de orde komen.

Arno Sieders (Gemeentebelangen) informeerde of het college straks voor acht miljoen euro bezuinigingen gaat voorstellen. “Of kunnen we nog ergens uit kiezen?”

“Alle portefeuilles zullen moeten bloeden. Vandaag is het proces Waar halen we acht miljoen vandaan? gestart”, aldus van der Heide, “Dat kan leiden tot een begrotingswijziging voor 2020 en die zal de raad dan moeten goedkeuren. Hopelijk valt er dan ook nog iets te kiezen.”

Erik-Jan Kreuze (CDA) vroeg hoe het college terugkijkt op de totstandkoming van de begroting voor 2020. Hij wilde ook weten of er sprake is van een kerntakendiscussie en hoe het college het begrip uitgavenstop definieert.

Van der Heide: “Richting begroting 2021-2024 kan een kerntakendiscussie een mogelijkheid zijn.” Eerder kennelijk niet. Over de vaststelling van de begroting voor 2020, die in november 2019 plaatsvond: “De ambities van toen zouden realiseerbaar moeten zijn, maar we willen voorblijven dat we niet meer kunnen sturen. Elke dag dat je langer wacht zal betekenen dat het moeilijker wordt.” Over de uitgavenstop was van der Heide kort en herhaalde zichzelf: “Alles wat niet wettelijk of contractueel verplicht is wordt gestopt.”

Het is duidelijk dat er inktzwarte wolken boven Hoogeveen hangen. Misschien moet men eens aankloppen bij Talpabaas John de Mol. Zou het geen goed idee zijn om een duur betaalde real life soap te starten, waarbij het college en ambtenaren op de voet worden gevolgd bij het pareren van de ontstane problemen? Hoogst actueel. Een bescheiden acht miljoen is dat format vast wel waard. Titel van de soap: FAILLIET OF NIET?

🕸


Read Full Post »

Older Posts »