Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ChristenUnie’

Een topteam dat op het toppunt van het eigen kunnen wil presteren besteedt veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Zo’n team bestaat uit sporters die elkaar tijdens de wedstrijden continu coachen. Daardoor maak je de kans op onverwachte en onaangename verrassingen heel klein. Misschien moet het gemeentebestuur van Hoogeveen maar eens in de leer bij mensen als Joop Albeda, Max Caldas of Erik ten Hag. Topcoaches bij wie communicatie een basisvoorwaarde voor presteren is.


Burgemeester Loohuis zag “geen enkele aanleiding” om wethouder Slomp te benaderen over de voor het college rampzalige uitkomst van de aanbesteding van project IJZ. Loohuis diskwalificeert zichzelf daarmee als bestuurder. Dat hij de volgende dag op vakantie ging toont een gebrek aan teamgeest.

De burgemeester maakt daarmee pijnlijk duidelijk hoe de onderlinge samenhang in het college is. Wist Loohuis dat Slomp er van wist? Wilde hij niet weten wat Slomp van plan was er mee te doen? Wethouder Vos was ook op de hoogte? Over wethouder Giethoorn wordt niet geschreven. Wist hij er nou wel of niet van? Pas deze week kregen ze te horen dat Slomp de plannen in de ijskast had gezet. Natuurlijk proberen de heren nu het beeld van gebrek aan samenhang en teamspirit te corrigeren, maar daar is het te laat voor.

Het CDA laat op haar website weten dat Bert Otten het “jammer vindt dat de raad, maar vooral ook vele andere betrokkenen deze ingrijpende ontwikkeling via de media moesten vernemen.” Koekje van eigen deeg. De minima moesten ook via de media en op het allerlaatste moment vernemen dat de regeling die een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk maakte, per direct was stopgezet.

Binnen het CDA bestaat overigens geen eenstemmigheid over de vraag wat stopzetten van project IJZ betekent. Fractievoorzitter Kreuze had niet in de gaten dat een stem in de poll van de Hoogeveensche Courant niet geheim was. Kreuze vindt de stopzetting een gemiste kans. Zijn partij daarentegen noemt de stopzetting een logische stap.
Niet alleen het college bestaat uit los zand.

In mijn Kantlijn over het drinkwater in Hoogeveen beschreef ik aan het eind de  pijnlijke hoeveelheid onvermogen van het college om onze gemeente naar behoren te besturen. Dat het college zo snel de juistheid van die bewering zou laten zien had ik in mijn stoutste dromen niet durven voorspellen.

.


 

Read Full Post »

Project IJZ gaat niet door, als klopt wat bronnen aan Dagblad van het Noorden hebben gelekt. Daarmee krijgen zowel de raad als het college van B&W een gevoelige tik over de vingers. En dient de vraag zich nadrukkelijk aan of dit college wel in staat zal zijn om Hoogeveen door de financieel moeilijke toekomst te leiden.


Gemeentebelangen levert twee wethouders, waarvan er inmiddels een door de partij zelf onderuit is gehaald. Gemeentebelangen was altijd uiterst kritisch als het ging om de begroting omdat men vond dat de hand niet voldoende op de knip werd gehouden. Gemeentebelangen stemde zelfs tegen begrotingen om die reden.

Nog geen week nadat Anno Wietze Hiemstra (die Hoogeveen financieel gezond achterliet) bij zijn afscheid waarschuwde Pas goed op de centen sloeg de raad onder groot enthousiasme van de toenmalige GB wethouder Steenbergen op hol om vijf miljoen euro provinciale subsidie binnen te harken. Alleen de Partij van de Arbeid en twee leden van de CDA fractie stemden tegen. De SGP zat nog niet in de raad, maar zou zeker ook tegen gestemd hebben.

Ondertussen probeerde het college on-Hoogeveens daadkrachtig te zijn. Maxx werd aangekocht, op een manier die toenmalig eigenaar Max Jacobsen in grote woede deed ontsteken. De raad besloot in december tot geheimhouding over de gang van zaken. Het transparante LooHuis van Thorbecke kreeg daarmee een daverende klap in het gelaat. Villa de Terp werd aangekocht, Maxx werd gesloopt, er is voor vier ton aan voorbereidingskosten gemaakt en vooruitlopend op een gunstige aanbesteding heeft Wethouder Slomp adviesbureau Antea opgedragen de plannen alvast uit te werken, zodat na de aanbesteding geen verdere vertraging zou optreden. Zal vast wel een factuur van een tonnetje worden. Het zal mij niet verbazen als door project IJZ meer dan een miljoen euro is verkwanseld.

Het voert te ver om alleen Gemeentebelangen verantwoordelijk te maken, maar de rol van de lokalen (uw geluid onze stem) is te belangrijk om zonder gevolgen te blijven. De koers werd uitgezet door de gemeenteraad, die hunkerde naar een aansprekende faciliteit in Hoogeveen. Maar goede schippers (naast God), weten op tijd een koers te wijzigen teneinde niet aan lager wal te raken. De vorige wethouder hield vol dat aan de ijsbaan verdiend zou gaan worden en de huidige was kennelijk dusdanig optimistisch over de aanbesteding dat een opdracht aan bureau Antea niet als voorbarig werd gezien. De aanbesteding valt bijna 60% hoger uit dan het maximale budget dat het college door de raad was toegestaan. Dan spreek je niet van een vergissing, maar van een grove en naïeve inschattingsfout. Niet alleen van de bestuurders, ook van de ambtenaren die de bestuurders voortdurend souffleren.

Los van dit alles staat het – nog steeds onvolledige – college voor een ingewikkelde opdracht – zowel financieel als moreel en ethisch – nu er fors moet worden bezuinigd, nadat Hoogeveen in korte tijd de hele spaarpot leeg heeft zien raken. Het college heeft laten zien geen goede antennes te bezitten toen het rapport van de Rekenkamercommissie een vernietigend beeld gaf van de procedures en de aannames met betrekking tot project IJZ. Aanvankelijk dacht men zelfs de aanbesteding onderhands met Bam te kunnen regelen (klaarblijkelijk had men nog nooit van Europese aanbestedingsregels gehoord) en toen dat (inclusief een schimmige gronddeal met BAM) niet lukte, werd ineens de combi met het zwembad uit de hoge hoed getoverd.

Ad hoc beleid, dat ons burgers slechts geld heeft gekost en nog veel meer gaat kosten als de raad niet ingrijpt en dit college naar huis stuurt. Zonder de juiste antennes raakt het schip de Hoogeveen nog verder aan lager wal.


Read Full Post »

Als een paard dat doping toegediend heeft gekregen sloeg een groot deel van de Hoogeveense gemeenteraad op 31 maart 2017 op hol, nadat gedeputeerde Henk Jumelet Hoogeveen en Assen de kluif van vijf miljoen euro provinciale subsidie voor hield. Ik geef het toe ook ik raakte in de ban. Een overdekte kunstijsbaan op loopafstand van mijn huis. Mijn vrienden in de Randstad werden prompt jaloers en boekten alvast voor de winter van 2019-2020 vele logeerpartijen bij mij thuis.


Nu kijk ik heel anders tegen de plannen aan. De spaarpot van Hoogeveen is leeg, maar het college is ondanks groeiende weerstand vastbesloten om door te zetten en Hoogeveen op te zadelen met een hypotheek die een flinke claim op de jaarlijkse begroting zal betekenen.

Gistermiddag sprak ik daarover met Erik-Jan Kreuze de fractievoorzitter van het CDA in de Hoogeveense raad. Hoewel EJK ontkent al een keuze te hebben gemaakt, zou ik er een fles wijn onder durven verwedden dat hij de plannen goed voor Hoogeveen vindt. Dat is zijn motto in deze: “Wat is goed voor Hoogeveen?” En volgens mij hoopt hij dat hij de sceptici binnen het CDA en de fractie (want die zijn er) over kan halen om de plannen te steunen.

Op zijn weblog reageert EJK op een eerder blog van mij en op een opiniestuk van Jan Mastwijk. Hij somt de voor- en de nadelen op van het afblazen van project IJZ.

Voordelen zijn dan: betere solvabiliteit, beter risicoprofiel, rust terug in Hoogeveen, minder garantieverplichtingen, grond van voorheen Maxx en Huize de Terp verkopen, HHC en Thrianta hoeven niet te verhuizen, geen extra risico dat exploitatiebijdragen nodig zijn. Met deze voordelen ben ik het eens. Allemaal redenen om project IJ van IJZ te amputeren.

Over de nadelen valt het nodige te zeggen:

Dat er nog jaren met het oude zwembad moet worden doorgegaan is geen argument om nu met een plan door te gaan dat een uiterst ongunstige invloed op de financiën van de gemeente kan hebben;
De bewering dat de IJZ-combi net zo zwaar op de jaarlijkse begroting zal drukken als het oude zwembad alleen is koffiedik kijken en zeer waarschijnlijk wensdenken;
Het nieuwe zwembad wordt volgens EJK 21% duurder door de BTW; hoeft die niet betaald te worden voor de IJZ-combi, of reken je dan de BTW volledig aan de ijsbaan toe?
Zonder IJZ geen verduurzaming zwembad; een nieuw zwembad of een gerenoveerd zwembad wordt sowieso duurzamer, als je dat maar in de plannen opneemt.
Geen extra sportvoorziening in Hoogeveen; voor wie dan? Hoeveel schaatsers zijn er in Hoogeveen voor wie de bouw van een ijsbaan wenselijk is? Ik heb nog nooit lokale getallen gehoord, alleen regionale schattingen. Dat is een veel te wankele basis.
Geen 5M van de provincie; alsof je daar zoveel mee kunt. Het is een aalmoes als je bedenkt dat het om een regionaal belangrijk project gaat, waar zelfs in Assen inmiddels geen enthousiasme meer voor te vinden is.
Geen impuls voor Hoogeveen als regionale sportstad; jammer dan. Je moet niet een te grote broek aantrekken om de mooie jongen uit te hangen. Daar word je om uitgelachen.
Geen 5,5M obligatielening. Nou dat is eerder een voordeel dan een nadeel, want die lening moet terugbetaald worden met rente. Die kosten zijn gewoon voor rekening van de gemeente. Op mijn vraag hoeveel geld er nu al in dat fonds zit, antwoordde EJK dat “Ewout Klok garandeert dat het helemaal goed komt”.

Over één ding zijn EJK en ik het wel eens. Hoogeveen heeft een ander zwembad nodig dan er nu is. Ofwel nieuw ofwel zwaar gerenoveerd. Dat is een investering waar zeer veel Hoogeveners baat bij hebben. Zeker als de scholen weer aan zwemlessen zouden kunnen doen. Maar ik zie de meeste nadelen die EJK opsomt niet als echte nadelen. Van mij hoeft Hoogeveen niet nog meer op de trom te slaan. We zijn geen grote stad waar het geld tegen de muren klotst. We zijn een dorp in financiële problemen en moeten zwaar bezuinigen. Daar is geen plaats voor grote ronkende ambities, in elk geval niet met mijn belastingcenten.
.


Read Full Post »

Op Facebook las ik een hartenkreet van een bijstandsgerechtigde. Een strijdbare, intelligente bijstandsgerechtigde, die de weg naar de rechter meerdere malen met succes heeft weten te vinden. Ik wil die hartenkreet graag verder onder ieders aandacht brengen. U kunt daarbij helpen door deze iSay onder uw digitale vrienden te verspreiden en hen vragen dat ook te doen.


De hartenkreet op Facebook luidde: De kiezers hebben een sterke voorkeur voor (extreem) rechts. Zij offeren graag de zwakste mensen op. En die zwakste mensen zouden ook eens moeten gaan stemmen i.p.v. te zeuren dat het allemaal toch niks helpt. We leven wel in een democratie. Doe daar dan ook iets mee.

Hoewel ik het helemaal met deze hartenkreet eens ben, wil ik er toch graag een kanttekening bij plaatsen. Hoeveel “zwakste mensen” er daadwerkelijk gaan stemmen weet ik niet, maar ik vrees dat velen van hen zich niet werkelijk verdiepen in wat partijen te bieden (of niet te bieden) hebben. Begrijpelijk als je in de hoek zit waar de hardste klappen vallen, terwijl de witteboordengraaiers de penningen binnenharken.
Daardoor is het goed mogelijk dat juist die zwaksten op PVV of FvD zullen stemmen. Gewoon uit onvrede en gelokt door uitspraken als de minder Marokkanen bullshit van Geert Wilders en de leugens van Thierry Baudet.

In 1933 trapten de mensen in de retoriek van de nazi’s en de fascisten. Baudet en Wilders hebben een andere retoriek en zijn zeker geen nazi’s, maar ze vertonen wel trekjes van fascisme. In beide bewegingen is sprake van één autoritaire leider, die weinig tegenspraak duldt, beide zetten zich af tegen de gevestigde politieke orde en beide schilderen een glorieuze toekomst als zij eenmaal aan de macht zijn gekomen. Daarbij schuwen beiden ook niet om de Islam als zondebok te brandmerken.

Maar het is niet extreem rechts dat de oplossing zal brengen. Zoals ik ook van extreem links niet de oplossing verwacht. Extreme bewegingen veroorzaken doorgaans slechts chaos en in die chaos ontstaat dan vanzelf de roep om recht en orde en zal minder extreem rechts (in Nederland de VVD) al snel boven komen drijven. En juist van die VVD moeten de zwaksten het absoluut niet hebben. Daar zitten veel van de voornoemde witteboordengraaiers, die niets liever willen dan zoveel mogelijk vrijheid en lage belastingen. Niet voor niets kwam de afschaffing van de dividendbelasting uit de koker van de VVD, wat tot een gênante afgang voor premier Rutte leidde.

Helaas lijken de Partij van de Arbeid en de SP momenteel veel te weinig daadkrachtig om voor de zwaksten een aanvaardbaar alternatief te zijn. Frans Timmermans mag dan de PvdA weer even hoop hebben gegeven, maar met zijn basis(!)salaris van €360.000 per jaar (exclusief alle toeslagen) is hij echt niet de messias die de voormalige socialisten weer in het zadel gaat helpen. Ook de SP lijkt aan interne verdeeldheid ten onder te gaan. En toch zullen minima het van links moeten hebben. Gewoon realistisch links.

Het kapitalisme valt niet weg te denken uit onze economie. En die economie is wel de motor waar de eerlijke samenleving op moet draaien. Van realistisch links verwacht ik daarin dat zij voor een eerlijke verdeling van geld en goed vechten. Daarbij mogen wat mij betreft forse inkomensverschillen rustig blijven bestaan, mits de zwaarste lasten ook evenredig op de sterkste schouders terecht komen. De rijken mogen van mij rijk zijn, maar niet als de armen daardoor steeds armer worden. Van rechts krijg je mooie praatjes als “een vangnet voor wie dat echt nodig heeft” en “zo jaag je de investeerders weg”. Dat zijn van die dooddoeners als “zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet.”

Dit geldt zowel landelijk als lokaal. Het centrumrechtse college in Hoogeveen laat momenteel zien niet te snappen wat verantwoord besturen inhoudt. Een wethouder die beweert dat Hoogeveen altijd heel sociaal is geweest, heeft geen idee waar hij het werkelijk over heeft. Dat valt duidelijk te zien aan de manier waarop de gemeente Hoogeveen met de participatiepremie voor de zwaksten is omgegaan. Het legt de onwil van de gemeente genadeloos bloot. En als het geen onwil is, dan is het onkunde en dat is nog vele malen erger. Want hopeloos.

De participatiepremie moet vanaf 2009 al worden uitgekeerd. De gemeente had dat wel netjes in haar verordeningen staan maar deed het niet. In 2016 volgde de eerste rechtszaak hierover. Hoogeveen verloor. Veel rumoer, excuses van de gemeente, iedereen zou uitgekeerd krijgen en meer van dat soort blabla. Maar het gebeurde niet. In 2019 volgde een tweede rechtszaak, die Hoogeveen opnieuw verloor. De gemeente moest een nieuwe beschikking maken. Dat gebeurde op minimalistische wijze. Op wat punten en komma’s na is de beschikking exact hetzelfde als de vorige. De eiser in een van deze gewonnen zaken meldt hierover: “De gemeente gaat liever naar de rechtbank dan dat ze mij en al die andere mensen die premie netjes uitkeert. We hebben er gewoon wettelijk gezien recht op. Ik ga dus weer naar de rechter. Drie keer raden wat de uitkomst zal zijn. Dat je als gemeente drie keer keer naar de rechter moet om gewoon de wet uit te voeren. Wat zegt dat over een gemeente?”

Eiser gaf het antwoord zelf niet. Ik vul het wel in: het zegt alles, maar dan ook werkelijk alles over de bereidheid om de kansarme inwoners te geven waar zij wettelijk recht op hebben.

Lees hier wat de Hoogeveensche Courant hierover schreef.

De Hoogeveens ombudsman maakte na een diepgravend onderzoek zelfs gehakt van het participatiebeleid van de gemeente Hoogeveen. Hij stelt in zijn rapport dat de gemeente Hoogeveen zich niet aan de wet houdt en de administratie niet op orde heeft. Dat rapport zal wel hetzelfde lot ondergaan als het rapport van de Rekenkamer m.b.t. de kunstijsbaan. Dit college lijkt blind en doof voor kritiek. Ook dit rapport zal wel in de bureaula verdwijnen. En de meerderheid in de gemeenteraad zit er bij en kijkt er naar.

Daarom roep ik met name ieder die door de rigide bezuinigingen in Hoogeveen wordt getroffen op om over twee jaar bij de volgende raadsverkiezingen eens niet op CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en ook niet op de VVD te stemmen. Beroerder dan uw vooruitzichten nu zijn zal het zeker niet worden.
.


Read Full Post »

Wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken) zei het echt: “We zijn altijd heel sociaal geweest?”. Daar gaat als het aan het college van B&W ligt verandering in komen. Slomp: “We moeten schakelen van het generieke recht hebben op naar krijgen wat je nodig hebt. De juiste zorg op de juiste plek. Een dooddoener die verdacht veel lijkt op het Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet van de Treant Zorggroep.


Krijgen wat je nodig hebt. Als dat echt en eerlijk gebeurt zullen de financiële problemen van Hoogeveen zeker niet afnemen. Al jaren krijgt namelijk lang niet iedere arme in Hoogeveen wat er nodig is. Hoogeveen zoekt al jaren voortdurend de grenzen van de wet op om maar zo min mogelijk te hoeven uitgeven, daar komt het sociale beleid dat door Slomp wordt beschreven met “heel sociaal” in de praktijk op neer.

Herinner u de ophef over de papiervouwers bij de Hoogeveensche Courant. De sociale dienst had in 2014 bedacht dat bijstandsgerechtigden best bij Pet kranten kranten konden gaan vouwen. Ik heb als getuige een gesprek bijgewoond van een bezwaarmaker (die meermalen met succes de weg naar de rechter wist te vinden) met iemand van de sociale dienst. Met kromme tenen heb ik het aangehoord, de neerbuigendheid droop er af en het kostte mij de grootst mogelijke moeite om – in het belang van bezwaarmaker – mijn mond te houden.

Zonder enige aankondiging gaat nu ineens de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen (bestemd voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm) met onmiddellijke ingang de vuilverbrander in. Betrokken belanghebbenden moesten het uit de media vernemen en hebben – voor zover bekend – tot heden nog steeds geen officiële melding hierover ontvangen. En dat allemaal in het Hoogeveen dat zogenaamd “kindvriendelijk” is.

Ook op de thuishulp gaat fors bezuinigd worden. Terwijl mensen noodgedwongen steeds langer thuis blijven wonen en dus steeds meer aangewezen raken op hulp van buitenaf, gaat Hoogeveen hen substantieel belasten. Bij zwaar huishoudelijk werk gaat de norm terug van 105 minuten naar 75 minuten, een achteruitgang van een kleine 30%. Licht huishoudelijk werk gaat terug van 75 naar 45 minuten, een achteruitgang van 40%. Moet u thuis eens proberen. Voert u eens een maand lang het huishoudelijk werk in 30%, resp. 40% minder tijd uit.

Van een populistische partij als Gemeentebelangen had je dit kunnen verwachten. Populistisch? Jazeker. Jan Steenbergen dankte zijn eerste volledige termijn als wethouder aan de verkiezingsleus “Uw geluid, ons beleid.” Populisme ten top. Dat kan en dat mag in Nederland, maar dan kun je dus ook dit soort beleid verwachten. Veel minder goed te verteren is dat de beide christelijke partijen in het college kennelijk de zelfde mening zijn toegedaan. Ik heb hen via een tweet herinnerd aan Mattheus 25 vers 45, dat luidt: “Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders niet gedaan hebt, zo hebt ge het Mij ook niet gedaan.”

Een volger met wortels in het CDA verweet mij vervolgens dat ik met onderbouwde argumenten moest komen in plaats van met Bijbelteksten te gooien. Kennelijk mag een atheïst, die overtuigd gelooft in naastenliefde, eerlijkheid en rentmeesterschap, een partij die zich in naam als christelijk presenteert, niet aanspreken op de christelijke uitgangspunten, die voor die partij leidend zijn. Mij werd selectief winkelen verweten. Wat ik natuurlijk volmondig erkend heb. Als ik ga winkelen dan snuffel ik altijd eerst rond, beoordeel diverse aspecten van hetgeen ik zoek en maak uiteindelijk een keus.

Op zoek naar een fundamentele toetssteen inzake het christelijke aspect van een politieke partij kwam ik uit bij Mattheus 25 vers 45, die in combinatie met vers 40 aangeeft, wie “in de eeuwige pijn zullen gaan en wie in het eeuwige leven.” Begrijpelijk dat men in het CDA (en ook de ChristenUnie, maar die hebben niet van zich laten horen) problemen heeft met het feit dat ik hen hierop heb gewezen.

Het was overigens niet de eerste keer dat ik vanuit CDA-kringen te horen kreeg, dat ik hen niet moest aanspreken op de C. Juist omdat in Mattheus 25 op niet mis te verstane wijze wordt aangegeven hoe ooit de bokken van de schapen zullen worden gescheiden meen ik echter het volste recht te hebben om CDA en ChristenUnie op hun dwaling te mogen wijzen.

Brand van Rijn, SGP voorman in de Hoogeveense gemeenteraad, sprak via twitter zijn waardering hiervoor uit. “Ja,dat Woord behoort voor christenen altijd en overal hun leefregel te zijn. Als andersdenkenden geen andere keus meer hebben om christenen op hun plicht te wijzen, zegt dit meer over die christenen dan over die andersdenkenden.”

Waarvan akte. Ik voorzie verdere krimp bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen  voor CDA en ChristenUnie.

.


 

Read Full Post »

Ik geef het toe: het succes van Forum voor Democratie bezorgde mij gisteren een slechte dag. Niet omdat mijn deel van het politieke spectrum gevoelige klappen kreeg. Dat was namelijk niet echt het geval. De SP verloor, GroenLinks won en de PvdA lijkt de weg terug in beeld te krijgen. Bovendien bestaat de kans dat door dit populistische succes het kabinetsbeleid zal opschuiven naar links. Toch was het een slechte dag voor mij. Ik kon het maar moeilijk eens worden met mijzelf over de vraag Hoe nu verder?


Ik voel mij verwant met de zwakkeren en de verdrukten in onze samenleving. De kloof tussen arm en rijk groeit, het aantal kinderen dat in armoede groot wordt stijgt en de economische Übermenschen (ik gebruik zeer bewust deze term) lijken in toenemende mate reddeloos en redeloos in de greep van Avaritia (= Latijn voor hebzucht) te verkeren. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik gepensioneerd ben en de toekomst niet meer echt door mij zal worden vormgegeven. Was ik twintig en had ik geen verantwoordelijkheid voor mensen die van mij afhankelijk waren, dan weet ik niet welke weg ik zou bewandelen. Vermoedelijk zou ik mij dan door emotie laten leiden, waardoor het slecht met mij af zou lopen.

Het fundament van een parlementaire democratie bestaat uit argumenten. Gebaseerd op feiten. Liefst ook nog in combinatie met respect voor de argumentatie van de tegenstander. Daar gaat het al snel mis. Vooral bij de heer Wilders. Of hij werkelijk geen controle heeft over zijn emoties of dat hij dat speelt is mij niet duidelijk. Het gebrek aan controle diskwalificeert hem en zijn eenmanspartij daarmee totaal.

Anders wordt het bij de heer Baudet. Alles is controle bij deze man. Alles is tot in de puntjes doordacht. Vanaf zijn Latijnse toespraak in de Tweede Kamer tot het geacteerd zoeken naar woorden op de avond van de laffe moordpartij in de Utrechtse tram. De gespeelde ‘net niet snik’ maakte van zijn optreden weliswaar een schoolvoorbeeld van gebrek aan empathie, maar zal balsem voor de onderbuik van zijn kiezers zijn geweest.

De heer Baudet presenteert zich als een welgemanierd mens, erudiet, intellectueel en hoogbegaafd. Of hij een universitaire loopbaan versmaadt, of dat de universiteiten hem versmaden is mij niet duidelijk, maar dat hij meer mensen aanspreekt met zijn manier van doen dan de heer Wilders mag duidelijk zijn. Het maakt hem tot een politiek tegenstander van formaat, die uitermate serieus genomen moet worden. Een tegenstander ook waar eer aan te behalen valt, als je hem op de juiste manier bestrijdt.

Daarom pleit ik voor zo snel mogelijke bestuursverantwoordelijkheid voor Forum voor Democratie op zo veel mogelijk plekken in Nederland. Zelf geloof ik dat daarmee het opgelaaide vuur snel opgebrand zal zijn, maar ik sluit niet uit dat ik me daarin vergis. Toch durf ik het aan voor bestuursdeelname van de nieuwkomers te pleiten. Dagblad van het Noorden doet de Drentse PvdA leider Bijl de suggestie aan de hand om als openingszet in het politieke schaakspel Forumvoorman H. Velzing in serieuze onderhandelingen bestuurlijke verantwoordelijkheid aan te bieden. Over het vervolg op die openingszet valt veel te speculeren, maar de werkelijkheid zal vermoedelijk interessanter worden dan de wildste fantasie. Boeiend is in ieder geval dat in deze opening alle lichten op rood staan. Het rood van een zich hervindende Partij van de Arbeid tegenover het rood waarmee Forum een eind aan het partijkartel wil toeroepen.

.


Read Full Post »

Wethouder Vos gaf afgelopen dinsdag tijdens het lijsttrekkersdebat in de Tamboer blijk van een schrijnend gebrek aan historisch inzicht toen hij probeerde de aanwezigen wijs te maken dat het CDA in Hoogeveen de eerste was die in actie kwam voor ziekenhuis Bethesda. In reactie daarop meldde hij op Facebook dat hij zich had vergist. Het was niet het CDA, maar de PvdA-er Paul Kok die in 2002 de aanzet had gegeven tot een actie voor behoud van Bethesda in de Hoofdstraat.


Ik heb Kok gekend, zijn dochter was een leerlinge van mij, en hij verdient alle credits (die Vos in eerste instantie aan het CDA toe wilde kennen) voor zijn initiatief van toen, maar Vos slaat de plank ten tweede male verschrikkelijk mis. Nadat hij eerst niet wist wie het initiatief had genomen voor deze actie, laat hij zien niet te beseffen dat er toen iets heel anders aan de hand was. Door wanbeheer was Bethesda aan de rand van het faillissement gebracht en de gemeenteraad kwam voor Bethesda op in de Hoofdstraat.

Omdat gebrek aan historisch inzicht de wereld al vaker aan de rand van diverse afgronden heeft gebracht fris ik het geheugen van Vos met liefde op.

De actie waar Vos op zegt gedoeld te hebben was tien jaar voor Bethesda in de val van de fusie met Scheper werd gelokt en vanuit het ziekenhuis een brandbrief naar buiten kwam waaruit bleek dat er plannen bestonden om Bethesda op 1 januari 2013 te sluiten en alle zorg naar Emmen te verplaatsen. In Bethesda zou dan dagbehandeling nog mogelijk zijn, maar er zou geen beddenhuis meer zijn, geen IC en geen spoedeisende hulp. Uiteraard waren dat – naar veel later bleek – net als nu ‘plannen waarover nog geen besluit genomen was’.

De gemeenteraad hield zich stil, nadat voorzitter Rutgers de raad had meegedeeld (citaat van Henk Reinders, toenmalig fractievoorzitter van het CDA) “Wij willen best met u praten, maar u gaat er niet over.” In reactie op een kritisch commentaar in de Hoogeveensche Courant heb ik toen een petitie online geplaatst, zonder op dat moment te beseffen hoezeer die mijn leven zou veranderen. Maar wie A zegt moet ook B zeggen, realiseerde ik mij toen ik al bij C of D was.

De lokale afdeling van de SP gaf toenmalig fractievoorzitter Bianca Behr opdracht een actiecomité op te richten, waarvoor ze mij onmiddellijk uitnodigde. En dat was tegen het zere been van de gemeenteraad. Men wilde ‘met één stem spreken’ en die stem moest komen uit de keel van CDA fractievoorzitter Henk Reinders. Geen enkele partij gaf dan ook gehoor aan de uitnodiging om ook plaats te nemen in het actiecomité.
Vanaf dat moment  heerste een sfeer van koude oorlog tussen de raad en het actiecomité, hetgeen uiteindelijk GroenLinks ertoe bracht het spreekwoord beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald in de praktijk te brengen en alsnog toe te treden tot het comité, omdat men inzag dat de raad een tandenloze tijger was.

Ondertussen schreef Henk Reinders op de website van het CDA dat men in contact was getreden met de petitionaris (ik dus) om te praten over samenwerking. Dat was een leugen van de bovenste plank. Er is nooit, maar dan ook nooit vanuit het CDA toenadering gezocht om te overleggen over samenwerking. Integendeel het CDA heeft in alles obstructie gepleegd. Een uitnodiging om mee te doen aan de actie “Zet Achmea onder druk” werd door de fractievoorzitters terzijde geschoven met de mededeling “Wij kiezen onze eigen manier om voor Bethesda op te komen.” Reinders had op RTV Drenthe geroepen dat  Hoogeveners, die bij Achmea waren verzekerd, zich nog maar eens achter de oren moesten krabben of zij wel bij de goede verzekeraar zaten. In de actie waar hij niet aan deel wilde nemen, kreeg het Hoogeveense publiek een ansichtkaart waarmee men Achmea kon melden dat de houding van Achmea bij de keuze voor een verzekeraar in 2013 een grote rol zou spelen. De actie kostte Achmea ruim 1700 verzekerden in Hoogeveen, maar dat was niet aan Henk Reinders c.s. te danken.

Het feit dat ik uitgeroepen werd tot Hoogevener van het Jaar zat de raad natuurlijk ook niet lekker en toen ik in plaats van een vrolijk humoristisch dankwoord de aanwezigen toesprak met een dankwoord waarin ik meedeelde niet te kunnen zwijgen, niet te mogen zwijgen, niet te willen zwijgen en niet te zullen zwijgen klonk ongemakkelijk geroezemoes en aarzelend applaus. Ik had niet anders verwacht.

We maken een sprong vooruit. In voorbereiding op een gesprek van de raad met het bestuur van (toen nog) ZLM hadden Klaas Reenders en Marnix Koppe de fractievoorzitters uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin zij hun medisch deskundige licht op de situatie binnen Bethesda zouden laten schijnen. CDA en de Christenunie schitterden door afwezigheid. Achteraf liet het CDA weten de bijeenkomst te zijn vergeten en de Christenunie verklaarde het nut van de bijeenkomst niet te zien, ‘omdat wij anders over Bethesda denken dan de leden van het actiecomité’.

Henk Reinders gaf destijds aan ‘stille diplomatie te bedrijven‘. Erik Giethoorn geeft tegenwoordig te kennen ‘in gesprek te blijven met Treant.’ En Gert Vos…. die houdt zich stil en dat kan hij beter blijven doen, gezien zijn historisch inzicht.

Met dit soort gemeentebestuurders is Bethesda kansloos!

.


 

Read Full Post »

Older Posts »