Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Zwolle’

Soms val je van de ene verbazing in de andere. Was er vorige week nog aanleiding om gekscherend te veronderstellen dat de Isala Klinieken in Zwolle de ambitie heeft om de Specsavers onder de ziekenhuizen te worden. Vandaag meldt de NOS dat Isala (en het Amphionziekenhuis in Breda) patiëntendossiers in Belgische gevangenissen heeft laten digitaliseren door geïnterneerden. Daarbij zijn privacyregels aan de laars gelapt en door een zeer ernstige fout zijn 5600 Nederlandse dossiers via een algemeen toegankelijke internetlink voor iedereen zichtbaar geweest.

Als je ambities tot in de wolken reiken, zoals bij de bestuursvoorzitter Dillman van de Isala Klinieken het geval lijkt te zijn, moet je natuurlijk wel de middelen hebben om een gebouw te bouwen dat tot in de wolken reikt. En daar zijn patiënten voor nodig. Hoe meer hoe liever, hoe duurder hoe beter. Dus adverteert Isala in de Hoogeveensche Courant omdat Dillman patiënten uit het verzorgingsgebied van de Treant Zorggroep wel wil zuigen. Dure advertenties. Paginagroot. En dan moet je blijkbaar op het digitaliseren van patiëntendossiers bezuinigen.

Hoe zou u het vinden als uw patiëntendossier door de handen en onder de ogen van buitenlandse criminelen moet om gedigitaliseerd te vinden? Omroep Max komt morgen met een uitgebreid item hierover. Kijken dus.

 

 

Read Full Post »

Al geruime tijd adverteert Isala-Meppel, onderdeel van de Isalaklinieken in Zwolle, paginagroot in de Hoogeveensche Courant. Ik heb daar geruime tijd geleden bij de directeur Hoogeveen van Boom uitgevers in Meppel tegen geprotesteerd. De directeur bracht de volgende situatie als tegenargument in. “Stel dat een Hoogeveense garagehouder in de Meppeler Courant adverteert om klanten te werven. Moet ik dan omdat een Meppeler garagehouder daar van baalt, zo’n advertentie weigeren?”

Isala verlegt grenzen op ongekende manier
Afgelopen woensdag nam de Isalagroep een nieuwe horde. Een paginagrote advertentie waarin Hoogeveense verzekerden met een budgetpolis worden gewaarschuwd dat zij in ziekenhuis Bethesda niet zonder (mogelijk) forse bijbetaling terecht kunnen. U vindt deze advertentie onder deze Kantlijn.
Wat mij betreft had Isala boven deze advertentie nog kunnen zetten: “Was nou maar naar Isala gegaan!” De zorggroep ambieert kennelijk de Specsavers van de ziekenhuiszorg te worden.

Dat roept meteen grote vragen op over de kwaliteit van die zorg. Immers de prijzen die zorgverzekeraars voor budgetpolissen vergoeden zijn, hoewel geheim, naar alle waarschijnlijkheid wurgprijzen. De vraag is dan ook gerechtigd wat voor gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van de geleverde zorg. DSW baas Chris Oomen waarschuwde daar in 2014 al voor op Zorgvisie.nl en hij riep gedupeerden eind 2015 op een proefproces hierover te starten.

Ik zal nooit mensen gaan oproepen om bepaalde ziekenhuizen te boycotten, maar ik moet eerlijk toegeven dat mijn handen jeuken om een dergelijke oproep uit mijn toetsenbord te rammen. In ieder geval zal ik mij onder geen voorwaarde in een ziekenhuis van de Isalagroep laten behandelen.
Vanwege het solidariteitsbeginsel ben ik ruim een jaar geleden naar volle tevredenheid overgestapt naar DSW en ik zal ziekenhuizen die solidariteit vervangen door winstbejag en samenwerking door concurrentie mijden als de pest.

Misleidende informatie
Overigens is de advertentie misleidend. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van de Treant Zorggroep heeft laten weten dat door verzekerden met een budgetpolis zonder bijbetaling
– alle zorg aan minderjarigen gewoon in Bethesda genoten kan worden;
– alle spoedeisende zorg in Bethesda genoten kan worden.

Verder bestaat er nog zoiets als een zorgplicht voor zorgverzekeraars. Dat betekent dat Zilveren Kruis verplicht is tot instandhouding van zorg binnen redelijke afstanden en het valt nog maar te bezien of de 48 km naar Zwolle door de NZA als redelijke afstand zal worden beschouwd.
In Meppel kan men namelijk niet terecht voor cardiologische behandelingen en evenmin voor 2e lijns verloskunde, waar de Meppeler gynaecologen zelf de stekker uit trokken toen zij naar Zwolle verhuisden. Voor patiënten uit het verzorgingsgebied van Treant is Zwolle dan mogelijk onaanvaardbaar ver weg in de ogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Tot 29 februari is de budgetpolis nog te upgraden
Op de website van Zilveren Kruis staat onder meer dit te lezen:

ScreenHunter_06 Jan. 23 11.44

Volgende week debat over ziekenhuiszorg in Tweede Kamer
Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft laten weten dat de SP volgende week tijdens het kamerdebat over de ziekenhuiszorg van deze patiëntenwerving een groot punt zal maken.

Tot slot: zolang de Isalagroep doorgaat met (misleidend) adverteren in de Hoogeveensche Courant of in andere in Hoogeveen verschijnende bladen zal ik op niet mis te verstane manier hierover mijn ontstemming de wereld in slingeren. Isala zou er beter aan doen kraamvrouwen in Meppel weer 2e lijns verloskunde te bieden in plaats van zulke dure advertenties te plaatsen.

20160122_132642

 

Read Full Post »

Hoogeveen verliest intercitycontact met westen

Al enige tijd heerst grote onvrede in het anders zo landelijke en rustige Hoogeveen, provinciestad met één van de beste ziekenhuizen van ons land, de beste binnenstad van Nederland en een in populariteit sterk groeiende Cascaderun, het Univé schaaktoernooi, de Ronde van Drenthe niet te vergeten en (tot en met dit jaar) de Drentse fiets4daagse.
Hoogeveen is ook (nog wel) een plaats die is aangesloten op het Intercitynetwerk van de NS. En die status staat inmiddels op de tocht. Overigens stopt er op dit moment ook geen intercity in Hoogeveen, maar wordt de stoptrein Groningen-Zwolle in Zwolle de intercity naar Schiphol, waardoor je naar het westen kunt komen, met hooguit één gemakkelijke overstap in Amersfoort.

.

.

NS wil binnen niet al te lange tijd Hoogeveen schrappen als IC-locatie, zodat voortaan altijd in Zwolle overgestapt moet worden. Provinciale Staten van Drenthe hebben zich tegen deze wijziging van de status van Hoogeveen uitgesproken, maar de Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten (onder aanvoering van gedeputeerde Brink) hebben zich aangesloten bij de CDK’s van Groningen en Overijssel en hebben gezelschap gekregen van de burgemeesters van Assen, Groningen en Zwolle.
Zij hebben de minister, mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, laten weten dat handhaving van de IC-status van Hoogeveen het “niet realiseren van een OV-knoop in Groningen tot gevolg zal hebben.” Dit zal dan weer gevolgen hebben voor de “potentiële reizigersgroei in het totale OV in het Noorden van het Land.” Voorts melden de regionale bestuurders dat dit “onomstotelijk is komen vast te staan uit onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Noord-Nederland, dat in uw opdracht heeft plaatsgevonden.”

SP statenlid Philip Oosterlaak heeft dit onderzoek opgevraagd en geconstateerd dat in het door GS aangeleverde onderzoek nergens sprake is van een onderzoek naar de vraag of het (on)mogelijk is om twee intercity’s per uur in Hoogeveen te laten stoppen. Oosterlaak heeft zich daarom per brief tot de minister gewend en schrijft daarin onder meer:

Vooralsnog moeten wij daarom concluderen dat er in de brief die u ontving namens de genoemde commissarissen van Koningin en burgemeesters beweringen worden gedaan over de IC-stop Hoogeveen die in tegenstelling tot wat de briefschrijvers u voorhouden, niet door onderzoek gestaafd worden. (De vette opmaak is niet van de heer Oosterlaak, maar van mij, FK.)
In een motie d.d. 13 juli 2011 hebben Provinciale Staten van Drenthe zich over de kwestie uitgesproken. Provinciale Staten blijven van mening dat ‘het van belang is dat de regio rondom Hoogeveen rechtstreeks aangesloten blijft op het intercitynetwerk en/of een doorgaande verbinding behoudt met het Westen van het land’.

Nu is bekend dat commissarissen der koningin en gedeputeerden doorgaans een dienstauto met chauffeur ter beschikking staat, met als gevolg dat zij werkelijk niet weten hoe (slecht) het openbaar vervoer werkt. Het is hen verder kwalijk te nemen als zij leugen, list of bedrog toepassen en in het onderhavige geval lijkt hier toch duidelijk sprake van te zijn.

Eerlijk gezegd is ook dat eigenlijk niet verbazend. Regionale bestuurders zijn doorgaans niet de “grote jongens of meisjes” (meer). Ik vrees dat voor de meesten geldt, dat ze

  • proberen hogerop te komen en dat het daarbij in hun carrièreopbouw past om een tijd provinciaal bestuurder te zijn, waarbij ze bij de voor hun carrière van belang zijnde grote jongens en meisjes een wit voetje proberen te halen, of dat ze
  • in de hoogste landelijke divisie zijn uitgerangeerd en ergens lekker weggestopt op een rustige manier het pensioen proberen te halen.

U zult mij niet horen zeggen dat bovenstaande schildering de werkelijke situatie is maar ik vind het steeds moeilijker te geloven dat het niet de bestuurswerkelijkheid is. Kijk bijvoorbeeld naar de echt grote jongens in besturenland. Toen minister Rosenthal gevraagd werd of hij “blij was met de dood van Khadaffi”, antwoordde hij niet dat je natuurlijk nooit blij bent met de dood van een mens. Nee hij antwoordde dat hij zeer voldaan was.
Hij zou nadrukkelijk moeten betreuren dat Khadaffi niet voor het gerechtshof in Den Haag gebracht kan worden. Dat is toch de norm? Of ben ik nou zo naïef?

In de afgelopen twee jaar zijn bijna alle grote jongens vriendschappelijk met de nu dode dictator op de foto gegaan, maar nu hij dood is… zijn ze waarschijnlijk opgelucht omdat hun rol in het contact met de tiran van Libië nogal dubieus geweest zal zijn. De Lockerbiedader werd onder het mom van terminaliteit vrijgelaten, maar naar onlangs uit documenten in Tripoli schijnt te zijn gebleken, was hij helemaal niet terminaal. Wat wij overigens al lang hebben kunnen constateren.

Terug nu naar onze eigen regio. Sinds besturen/managen een beroep is geworden gaat het fout. Dat je als wethouder van Hoogeveen gewoon in Emmen kunt wonen hoort niet. Als lokaal bestuurder hoor je te wonen in de plaats die je bestuurt. Hoor je een band met die plaats te hebben, dan wel op te bouwen. Hoogeveen hoort meer te zijn dan een project dat gemanaged moet worden. Hoogeveen verdient het bestuurd te worden door bestuurders met Hart (met een hoofdletter H!) voor Hoogeveen in plaats van zogenaamde professionals die van elders gehaald worden, omdat ze zo’n interessant netwerk hebben.

Ooit werkte ik in het onderwijs, vele Hoogeveners zijn mij in hun schooltijd tegengekomen. Lange tijd werd mijn school bestuurd door de gemeente. Dat was een goede tijd. Toen fuseerden wij en trad het eerste schoolbestuur aan. Een ex-wethouder als voorzitter, een gepensioneerd docent als bestuurslid. Betrokken mensen, voor wie het welzijn van de school op de eerste plaats kwam. Zij deden het onbezoldigd en met hart voor de zaak.
Na enige wisseling van de wacht meldde het bestuur “op afstand te willen blijven.” Vervolgens besloot het bestuur zichzelf te gaan belonen voor het (in ieder geval voor ons docenten) onzichtbare werk. Inmiddels is er landelijk geharrewar geweest over de CAO voor bestuurders van scholen in het voortgezet onderwijs, die een jaarsalaris kunnen gaan toucheren, dat mijns inziens een klap in het gelaat is van de ploeteraars voor de klas, voor wie geen loonruimte is en die steeds meer taken in steeds grotere klassen moeten uitvoeren.

Wat is nu de moraal van deze overwegingen?
Als je een samenleving gaat beschouwen als een bedrijf, of erger nog, misschien wel als een lege BV, is het niet raar dat mensen het vertrouwen in de politiek gaan verliezen en hun heil zoeken bij partijen die zich op een wat extremere manier uitlaten. Ik stem, dat mag bekend verondersteld worden bij mijn lezers, al jaren op de SP, omdat ik blijf geloven dat solidariteit het fundament van een gezonde samenleving is en niet hebzucht, wantrouwen of vreemdelingenhaat. Een bedrijfsmatige benadering van de samenleving, waarbij bestuurders werkelijk autistische trekjes vertonen (met excuses aan alle mensen die daadwerkelijk autistische problemen in hun leven tegenkomen), zal onherroepelijk schipbreuk leiden. One way or the other, om het maar eens in een wereldtaal te zeggen.

Alleen hebben de meeste managers hun zakken dan vermoedelijk al voldoende gevuld om daar ook geen weet van te hebben.

Read Full Post »