Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘zorgverzekering’

Dat de marktwerking in de zorg rampzalig uitpakt weet elke inwoner van Dokkum, Lelystad, Stadskanaal en Hoogeveen. Ziekenhuizen vallen om of worden leeggeroofd zoals geldbeluste investeringsmaatschappijen gezonde bedrijven uitbenen om tenslotte het leeggeroofde karkas nog te koop te zetten voor de naïeveling die er een woekerprijs voor wil betalen.

VVD politicus Arno Rutte is zo’n naïeveling. Zonder benul van zaken. Een onbenul dus. Dat laat hij in de NRC zien. Hij beweert daar zonder enige gêne “Dat zoveel mensen een budgetpolis hebben, laat zien dat het een goed product is.” Hij heeft het daarbij over een product dat op de rand van het misdadige balanceert en speculeert op de noden van de zwaksten in de samenleving die op zoek zijn naar goedkope polissen. Een product dat verboden zou moeten worden, maar VVD-er Rutte vindt het juist een goed product. Omdat zoveel mensen er intrappen.

De vogelvrije huisarts uit Heerhugowaard reageert op Twitter: “Tja, er zijn ook veel mensen die roken en er te laat achter komen dat het een slecht product is.”

Inspirerend. Laten we er een competitie van maken. Wie bedenkt het mooiste ArnoRuttetje? Ik geef een voorbeeld: Dat zoveel mensen in een sjoemeldiesel rijden, laat zien dat het een goed product is.

U kunt uw ArnoRuttetje indienen onder deze Kantlijn. Doe mee en stel het stuitende onbenul van deze VVD-er aan de kaak.

Read Full Post »

Voor het derde jaar hebben Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep, die de ziekenhuizen Bethesda, Scheper en Refaja bestuurt, grote moeite om een contract met elkaar af te sluiten. Opnieuw is de Treant Zorggroep een van de lastigste jongetjes in de klas. Volgens woordvoerster Christine Rompa van Achmea is de zorgverzekeraar nog in onderhandeling met twee ziekenhuizen, waaronder die van Treant.


Dit is voor verzekerden van Achmea uiterst vervelend, want voor de derde keer op rij verkeren zij tot het laatst in onzekerheid over de vraag of zij volgend jaar nog wel een (volledige) vergoeding zullen krijgen voor onderzoek en/of behandeling in een van de ziekenhuizen van Treant. De oorzaak van deze jaarlijks terugkerende wanprestatie is waarschijnlijk dit jaar opnieuw terug te voeren op twee belangrijke factoren, die in 2015 en 2014 ook al oorzaak waren van moeizame gesprekken.

Achmea vindt dat de prijzen die Treant berekent te hoog zijn. Iets wat vorig jaar door verzekeraar DSW aan het toen nog bestaande actiecomité werd bevestigd. Treant hoort qua prijsstelling bij de top in de Nederlandse ziekenhuiswereld. Daarmee wordt duidelijk dat de fusie tussen de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal de kosten allesbehalve omlaag heeft gebracht.

Verder is het Achmea een doorn in het oog dat de Treant Zorggroep veel te weinig vaart zet achter het ontwikkelen van een regionale zorgvisie. De verzekeraar streeft naar meerjarige contracten met ziekenhuizen, maar komt blijkbaar met Treant geen stap vooruit. Dit in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen waarmee al een aantal jaren geleden meerjarencontracten werden afgesloten.

Dat die regionale zorgvisie maar niet van de grond komt is het gevolg van de volslagen misplaatste en heilloze fusie die op 1 januari 2012 van start ging met de bestuurlijke fusie tussen de zorggroepen Leveste en Middenveld. Tot dat moment was ziekenhuis Bethesda een uit de as herrezen Phoenix, waar uitstekende zorg werd geleverd tegen goede prijzen. Het ziekenhuis maakte mooie winsten en de toekomst zag er zonnig uit. In die tijd werd Bethesda zelfs uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Noord Nederland.

En toen kwam de fusie met het Scheperziekenhuis. Een fusie tussen twee totaal niet bij elkaar passende culturen. De overgrote meerderheid van de specialisten in Hoogeveen was dienstverbander. Specialisten, die een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis hadden. In het Scheperziekenhuis daarentegen is de overgrote meerderheid van de specialisten vrij gevestigd. Het zijn dus ondernemers die vaak hoge kosten hebben moeten maken om zich in een maatschap in te kopen. Daardoor speelt naast het patiëntenbelang bij hen het eigen (financiële) ondernemersbelang een niet te onderschatten rol.
Vanuit dat verschil in cultuur is het ook heel goed te verklaren dat de Emmer medische staf dwars voor het advies van Wouter Bos in het KPMG-Plexus rapport is gaan liggen. De bouw van een groot nieuw interventiecentrum in (de omgeving van) Hoogeveen was een nagel aan de Emmer doodskist.

Sindsdien is er een hoop gekissebis geweest tussen Emmen en Hoogeveen. Refaja werd er bij gehaald om het geografisch zwaartepunt meer richting Emmen te doen verschuiven. Alles werd in het werk gesteld om van Emmen het interventiecentrum te maken dat volgens KPMG het beste in de ‘periferie van Hoogeveen’ of langs de A28 bij Beilen gebouwd kon worden. Van ontwikkeling van een regiovisie is daardoor tot heden nog steeds vrijwel geen sprake geweest. De focus is vooral gericht op concentratie van vrijwel alle ingrijpende zorg in het Scheperziekenhuis en daarvoor wordt zorgroof gepleegd in Hoogeveen en Stadskanaal.
Wat doet u als inbrekers uw huis leeg halen en u vervolgens uitnodigen om bij hen thuis naar de van u gestolen televisie te komen kijken? Feitelijk is dat wat er gebeurt als een arts u naar Emmen verwijst voor een behandeling die voorheen in Bethesda werd gedaan.

Voor de inwoners van Hoogeveen is dit alles een zeer slechte zaak, maar zij kunnen nog steeds wel kiezen. Als je toch niet in Hoogeveen behandeld kunt worden, waarom dan naar het oosten gaan, en zo ver mogelijk verwijderd zijn van de meest nabije topklinische ziekenhuizen? Dan is een keus voor Zwolle, Assen, of zo nodig Groningen veel meer voor de hand liggend. Dat zullen de specialisten in Emmen bovendien in hun beurs gaan voelen en mogelijk zullen zij dan op hun schreden terugkeren.

Voor wie nog steeds niet gelooft dat deze plannen echt binnen Treant leven stel ik hierbij het uitgelekte ‘Advies Locatieprofilering Treant’ ter beschikking. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting en lees en zie hoe Bethesda wordt leeggeroofd en gedegradeerd tot een productiefabriek voor laagcomplexe hoogvolume zorg. Als wingewest voor het Scheperziekenhuis in Emmen.

Let u vooral op de ‘second best’ optie in de slotalinea. Het daar genoemde interventiecentrum werd dus in 2012 geadviseerd door Wouter Bos en de meest strategische plek was het braakliggende stuk grond naast het NS station in Hoogeveen. 

Hiermee ontmaskeren de Emmer medici zichzelf. Emmen is wat hen betreft ‘first best’. Een rapport van ca. een half miljoen euro werd daarom door hen naar de prullenbak verwezen.


Tip: klik op elke pagina om die in een nieuw venster te openen. In dat venster kunt u op de tekst inzoomen, waardoor deze makkelijker te lezen valt.


advies-locatieprofilering-treant-pagina-1

advies-locatieprofilering-treant-pagina-2

advies-locatieprofilering-treant-pagina-3

advies-locatieprofilering-treant-pagina-4

Read Full Post »