Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘zorgverzekeraars’

Het lijkt bijna een episode uit de serie rond Asterix en Obelix, de dappere strijders uit het kleine dorpje die moedig strijden tegen de almachtige Romeinen, die heel Gallië in hun greep hebben. De dappere strijders bieden hevige tegenstand dankzij Panoramix, de druïde die een krachtige toverdrank kan bereiden. Het zou mooi zijn als die zijn brouwerskunst eens in het zorglandschap in Nederland zou vertonen. Daar vindt momenteel een gevecht plaats tussen de Achmeaten, herkenbaar aan het zilveren kruis op hun schild, en de Esculapen, huisartsen die steeds meer taken toebedeeld krijgen in hun medische praktijken. De Achmeaten willen een vredesovereenkomst voor een jaar sluiten met de Esculapen, maar de voorwaarden van die overeenkomst staan de Esculapen totaal niet aan. Zij weigeren dan ook de overeenkomst te accepteren en te ondertekenen.


Als het niet de bittere werkelijkheid in ons land was zou ik er met plezier een hilarisch verhaal van maken, waarbij de Achmeaten in de pan worden gehakt en de Esculapen zich likkebaardend te goed doen aan het afsluitende diner . “Rare jongens die Achmeaten” zou de slotzin dan worden.

Maar de werkelijkheid is dat honderden huisartsen (in met name de regio Haarlem) weigeren om de door het almachtige Zilveren Kruis “voorgestelde” contractvoorwaarden te accepteren. Dit omdat die haaks zouden staan op afspraken die de artsen deze zomer hebben gemaakt met de zorgverzekeraars en de politiek. Daar komt nog bij dat de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de huisartsen verbiedt om als één front met de verzekeraars te onderhandelen.

Waar werkgevers en werknemers hun krachten bundelen in organisaties die namens hen de CAO-onderhandelingen voeren, worden huisartsen gedwongen om individueel een contract met de zorgverzekeraars te sluiten. Dat is een David en Goliath verhouding, maar dan in de absoluut overtreffende trap.

Achmea heeft eerder al eens laten weten waarom zij zo doen. Zij willen winsten kunnen uitkeren aan investeerders. Toen de politiek daar een (tijdelijk?) stokje voor stak liet Achmea weten dat ze nooit aan de zorgverzekeringen waren begonnen, als ze dit van tevoren hadden geweten. De patiënt daarmee tot melkkoe degraderend, onderwijl in dure reclames het zorgevangelie verspreidend. Daarin wordt verkondigd hoe goed die melkkoe het zal hebben als die zich maar aansluit bij VGZ, CZ, Menzis of Achmea.

Kartelvorming is verboden en juridisch zal het allemaal ook wel kloppen, dus is het riskant om deze vier verzekeringsreuzen als een kartel aan te merken, maar het is een feit, dat in elke regio een van de vier leidend is bij de onderhandelingen. In Hoogeveen is dat Zilveren Kruis in Stadskanaal Menzis en in Emmen heeft Univé (VGZ) die rol. De overige reuzen volgen de leider en zo staan de zorgverleners individueel tegenover een reusachtige overmacht. Komt een zorgverlener er met die leidende onderhandelaar niet uit, dan is er een reusachtig probleem.

Dit perverse spel is voor mij een aantal jaren geleden reden geweest om over te stappen naar DSW, de zorgverzekeraar, die maar één product in de aanbieding heeft in plaats van honderden. En ook nog eens niet doet aan het ondermijnen van de solidariteitsgedachte, door geen jongeren- of groepskortingen toe te passen.

Een verzekeraar, die echt niet de filantroop uithangt, maar moreel een hoger doel nastreeft.

Ik zou zeggen, denk er eens goed over na, de komende weken. En lees even dit artikel uit de NRC van afgelopen vrijdag over de strijd tussen de Achmeaten en de Esculapen.

Read Full Post »

Ik heb een hekel aan schijnheiligheid en oneerlijkheid. Twee eigenschappen die bij de VVD als grondhouding in de genetische code zitten. Wie van u heeft die door Mark Rutte beloofde €1000,00 ooit ontvangen? Een belofte is bij de VVD dus niks waard, zoveel is daarbij wel duidelijk geworden. Tenminste, niet altijd iets waard, want zo gauw het gaat om de grootverdieners in het bedrijfsleven betoont de partij zich ineens heel betrouwbaar.


CDA, PvdA en SP willen het zorgverzekeraars gaan verbieden om winst te maken. Vorig jaar werd een wetsvoorstel daarover al door de Tweede Kamer aangenomen, maar na kritiek uit de Eerste Kamer hebben de drie gesprekspartners het voorstel teruggenomen, herschreven en in juli terug naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels is er een brede meerderheid voor het voorstel ontstaan. Op de VVD na, want die partij vindt dat “de belofte aan de verzekeraars stand moet houden.” Klaarblijkelijk zijn verzekeraars veel belangrijker dan kiezers. We wisten dat natuurlijk al lang, maar het is nu gewoon simpel, klip en klaar aangetoond. Gewone mensen hebben helemaal niks bij de partij van Hebben, Halen, Houden te zoeken en er al helemaal niets van te verwachten.

Dat zie je ook met betrekking tot de ziekenhuiszorg. Van al die mensen die nu woedend zijn op de Treant Zorggroep vanwege het om zeep helpen van de moeder- en kindzorg in Hoogeveen en Stadskanaal moeten met name de VVD-stemmers zich maar eens goed achter de oren krabben. Vermoedelijk hebben ze niet verder gekeken dan hun neus lang en hun portemonnee diep was, toen ze het hokje bij (een van de vriendjes van) Mark Rutte rood maakten.

Het door mij als landverraad aangemerkte afschaffen van de dividendbelasting laat ik maar even voor wat het is. Met CDA, D66 en ChristenUnie als collaborateurs, heeft Rutte daarmee zijn pensioenvoorziening veilig gesteld, maar dat is een ander onderwerp.

.


Read Full Post »

Volgens Harmina Fischer, hoofd OK en sterilisatie bij de Treant Zorggroep heerst er geen angstcultuur binnen de organisatie en moet Hoogeveen ophouden met niet te luisteren. Dat zei zij tijdens de grote Bethesda manifestatie afgelopen maandag in de Tamboer. Fischer reageerde daarmee op opmerkingen van zowel Klaas Reenders als Marnix Koppe.


Op de vraag of er mensen in de zaal aanwezig waren die konden bevestigen dat er een angstcultuur in Bethesda heerst stak uiteraard niemand een hand op. Logisch, want als je al bang bent om als klokkenluider ontmaskerd te worden, dan ga je dat zeker niet in een dergelijke volle zaal, met stafvoorzitter Post en bestuurder Van de Wiel, openlijk laten zien. Dergelijke vragen getuigen slechts van naïveteit.

Angstcultuur simpel te ontkennen
Voor mensen die volledig achter het beleid van Treant staan, zoals klaarblijkelijk mevrouw Fischer, bestaat vanzelfsprekend geen angst binnen de organisatie. Het is doodsimpel om te ontkennen dat er een angstcultuur bestaat als je zelf niets te vrezen hebt. Hoewel… de Raad van bestuur heeft wel wat te vrezen. Al zeker sinds 2012 toen de houtskoolschets onder leiding van Rutgers en Donkervoort uitlekte. Uit notulen van vergaderingen van de medische staf valt op te merken dat wie destijds met de pers of het toen nog bovengrondse actiecomité sprak kon rekenen op zware repercussies. Letterlijk werd met ontslag gedreigd voor dienstverbanders. En ook vrijgevestigde specialisten hadden heel wat te vrezen ingeval zij zouden ‘lekken’.

Wie geen gehoor vindt moet kiezen tussen zwijgend toekijken of de noodklok luiden
De voorzitter van de Raad van toezicht, Bas Eenhoorn, (maandag wel aanwezig, maar niet bereid/dapper genoeg om het podium te betreden), mailde mij in 2015 onder meer dat het de informanten zou sieren, indien zij niet naar buiten traden, maar intern hun zorgen kenbaar maakten. Waarop ik hem duidelijk heb gemaakt dat onze informanten dat menigmaal hadden gedaan. Steeds weer zonder enig gehoor te vinden bij de beleidsmakers en dat hen derhalve slechts de keuze overbleef tussen zwijgend toekijken of de noodklok luiden. Wat mij betreft zijn deze mensen helden. Wat betreft Treant zijn het vijanden van de organisatie. En zo is er dus wel degelijk alle reden om anoniem te willen blijven voor ieder die zich naar buiten toe kritisch uitlaat over het beleid. Op onze bronnen in de IC werd bijvoorbeeld nadrukkelijk gejaagd.

Informatie is voorwaarde voor gericht verzet
Zonder het lekken van het advies locatieprofilering in december had de gemeenteraad nooit besloten de manifestatie van afgelopen maandag te organiseren. De informatiestroom vanuit Treant naar Reenders en Koppe is van het allergrootste belang. Hun discretie eveneens. Zij zullen nog liever hun tong afbijten dan ook maar één keer een naam noemen. Met codenamen duiden zij hun bronnen aan.
Dat is van levensbelang voor het verzet. Zo gauw de informatiestroom opdroogt kan Treant weer de naar binnen gerichte organisatie worden, die slecht communiceert en gewoon haar gang blijft gaan. De combinatie van deze informatiestroom en het gebleken organiserend vermogen van de gemeenteraad heeft tot een historische bijeenkomst geleid. Wat mij betreft is die combinatie een lang leven beschoren. Daarom introduceer ik bij deze de hashtag #samenpalvoorbethesda als symbool van de eendracht die sinds maandag in Hoogeveen bestaat.

.


 

Read Full Post »

Voor het derde jaar hebben Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep, die de ziekenhuizen Bethesda, Scheper en Refaja bestuurt, grote moeite om een contract met elkaar af te sluiten. Opnieuw is de Treant Zorggroep een van de lastigste jongetjes in de klas. Volgens woordvoerster Christine Rompa van Achmea is de zorgverzekeraar nog in onderhandeling met twee ziekenhuizen, waaronder die van Treant.


Dit is voor verzekerden van Achmea uiterst vervelend, want voor de derde keer op rij verkeren zij tot het laatst in onzekerheid over de vraag of zij volgend jaar nog wel een (volledige) vergoeding zullen krijgen voor onderzoek en/of behandeling in een van de ziekenhuizen van Treant. De oorzaak van deze jaarlijks terugkerende wanprestatie is waarschijnlijk dit jaar opnieuw terug te voeren op twee belangrijke factoren, die in 2015 en 2014 ook al oorzaak waren van moeizame gesprekken.

Achmea vindt dat de prijzen die Treant berekent te hoog zijn. Iets wat vorig jaar door verzekeraar DSW aan het toen nog bestaande actiecomité werd bevestigd. Treant hoort qua prijsstelling bij de top in de Nederlandse ziekenhuiswereld. Daarmee wordt duidelijk dat de fusie tussen de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal de kosten allesbehalve omlaag heeft gebracht.

Verder is het Achmea een doorn in het oog dat de Treant Zorggroep veel te weinig vaart zet achter het ontwikkelen van een regionale zorgvisie. De verzekeraar streeft naar meerjarige contracten met ziekenhuizen, maar komt blijkbaar met Treant geen stap vooruit. Dit in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen waarmee al een aantal jaren geleden meerjarencontracten werden afgesloten.

Dat die regionale zorgvisie maar niet van de grond komt is het gevolg van de volslagen misplaatste en heilloze fusie die op 1 januari 2012 van start ging met de bestuurlijke fusie tussen de zorggroepen Leveste en Middenveld. Tot dat moment was ziekenhuis Bethesda een uit de as herrezen Phoenix, waar uitstekende zorg werd geleverd tegen goede prijzen. Het ziekenhuis maakte mooie winsten en de toekomst zag er zonnig uit. In die tijd werd Bethesda zelfs uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Noord Nederland.

En toen kwam de fusie met het Scheperziekenhuis. Een fusie tussen twee totaal niet bij elkaar passende culturen. De overgrote meerderheid van de specialisten in Hoogeveen was dienstverbander. Specialisten, die een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis hadden. In het Scheperziekenhuis daarentegen is de overgrote meerderheid van de specialisten vrij gevestigd. Het zijn dus ondernemers die vaak hoge kosten hebben moeten maken om zich in een maatschap in te kopen. Daardoor speelt naast het patiëntenbelang bij hen het eigen (financiële) ondernemersbelang een niet te onderschatten rol.
Vanuit dat verschil in cultuur is het ook heel goed te verklaren dat de Emmer medische staf dwars voor het advies van Wouter Bos in het KPMG-Plexus rapport is gaan liggen. De bouw van een groot nieuw interventiecentrum in (de omgeving van) Hoogeveen was een nagel aan de Emmer doodskist.

Sindsdien is er een hoop gekissebis geweest tussen Emmen en Hoogeveen. Refaja werd er bij gehaald om het geografisch zwaartepunt meer richting Emmen te doen verschuiven. Alles werd in het werk gesteld om van Emmen het interventiecentrum te maken dat volgens KPMG het beste in de ‘periferie van Hoogeveen’ of langs de A28 bij Beilen gebouwd kon worden. Van ontwikkeling van een regiovisie is daardoor tot heden nog steeds vrijwel geen sprake geweest. De focus is vooral gericht op concentratie van vrijwel alle ingrijpende zorg in het Scheperziekenhuis en daarvoor wordt zorgroof gepleegd in Hoogeveen en Stadskanaal.
Wat doet u als inbrekers uw huis leeg halen en u vervolgens uitnodigen om bij hen thuis naar de van u gestolen televisie te komen kijken? Feitelijk is dat wat er gebeurt als een arts u naar Emmen verwijst voor een behandeling die voorheen in Bethesda werd gedaan.

Voor de inwoners van Hoogeveen is dit alles een zeer slechte zaak, maar zij kunnen nog steeds wel kiezen. Als je toch niet in Hoogeveen behandeld kunt worden, waarom dan naar het oosten gaan, en zo ver mogelijk verwijderd zijn van de meest nabije topklinische ziekenhuizen? Dan is een keus voor Zwolle, Assen, of zo nodig Groningen veel meer voor de hand liggend. Dat zullen de specialisten in Emmen bovendien in hun beurs gaan voelen en mogelijk zullen zij dan op hun schreden terugkeren.

Voor wie nog steeds niet gelooft dat deze plannen echt binnen Treant leven stel ik hierbij het uitgelekte ‘Advies Locatieprofilering Treant’ ter beschikking. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting en lees en zie hoe Bethesda wordt leeggeroofd en gedegradeerd tot een productiefabriek voor laagcomplexe hoogvolume zorg. Als wingewest voor het Scheperziekenhuis in Emmen.

Let u vooral op de ‘second best’ optie in de slotalinea. Het daar genoemde interventiecentrum werd dus in 2012 geadviseerd door Wouter Bos en de meest strategische plek was het braakliggende stuk grond naast het NS station in Hoogeveen. 

Hiermee ontmaskeren de Emmer medici zichzelf. Emmen is wat hen betreft ‘first best’. Een rapport van ca. een half miljoen euro werd daarom door hen naar de prullenbak verwezen.


Tip: klik op elke pagina om die in een nieuw venster te openen. In dat venster kunt u op de tekst inzoomen, waardoor deze makkelijker te lezen valt.


advies-locatieprofilering-treant-pagina-1

advies-locatieprofilering-treant-pagina-2

advies-locatieprofilering-treant-pagina-3

advies-locatieprofilering-treant-pagina-4

Read Full Post »