Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘zorggroep’

Ik heb mij weleens laten ontvallen, dat het wat mij betreft oorlog is in Hoogeveen. Oorlog tegen de Treant Zorggroep en haar onzalige plannen voor ons ziekenhuis Bethesda. Daarbij heb ik het bewust nooit gehad over de rol van de huisartsen in dit dossier, een huisarts moet in alle rust tijd en aandacht aan de patiënten kunnen besteden en daar zo min mogelijk bij gestoord worden, maar helaas ontkom ik daar niet meer aan.


De huisartsen zitten in een lastig parket. Om de kosten van de gezondheidszorg in toom te houden krijgen zij steeds meer op hun bordje te liggen. Een behandeling door een huisarts is immers vele malen goedkoper dan dezelfde (eenvoudige) behandeling in een ziekenhuis. De eerstelijnszorg verandert in anderhalvelijnszorg. Reken maar dat die verandering een behoorlijke extra druk op de huisartsenpraktijken legt.
Voeg daarbij de (nog steeds te) grote hoeveelheid administratie die de huisartsen in opdracht van de zorgverzekeraars moeten bijhouden, dan is het begrijpelijk dat de mensen uit de 1e lijn niet voorop lopen in de strijd tegen de afbraak van ons ziekenhuis.

Ik zou – als ik huisarts was – waarschijnlijk al lang blij zijn als ik een patiënt bij de poort van Bethesda kan afleveren. Of die patiënt dan in Hoogeveen of in Emmen behandeld wordt zou voor mij – zolang er geen calamiteiten plaatsvinden – niet uitmaken. Als de patiënt maar geneest en volledig herstelt.

Maar ik ben geen huisarts, ik ben een boze en bezorgde burger van Hoogeveen. Ik weet hoe het er bij Treant aan toe gaat. Van alles wat door mijn makkers uit het actiecomité en mijzelf naar buiten werd gebracht, is meer dan 95% volledig uitgekomen. Wij zijn niet te betrappen op misplaatste speculaties. Daarvoor zijn onze bronnen veel te betrouwbaar gebleken en bovendien hebben we de klokken die naar ons geluid werden steeds goed onderzocht en bevestiging gezocht bij minstens een tweede bron, vaak ook nog een derde bron. Onzorgvuldigheid kan ons niet verweten worden.

Van de huisartsen verwacht ik niet dat zij deze lastige weg kiezen, zij hebben hun handen vol aan hun patiënten en doen dat naar eer en geweten en in volle overtuiging, maar zolang de huisartsen zich niet druk maken om de voortgaande zorgroof in Bethesda wordt het ziekenhuis wel steeds leger.

Treant zal in alle toonaarden ontkennen wat ik hier schrijf maar oordeelt u zelf, op basis van onderstaande feiten.

Oogheelkunde
Oogheelkunde is inmiddels gesloten en dat is het gevolg van ondeskundig handelen door de Raad van Bestuur. Er waren hier twee oogartsen uit Zwolle, die (op contractbasis) samen met dokter Baart een goedlopende oogheelkundige praktijk runden. Toen hun (vijfjaren)contract afliep werd hen door de Raad van Bestuur slechts een contract voor drie maand aangeboden. Terwijl men wist hoe moeilijk het is om nieuwe oogartsen te vinden.
Men verwachtte klaarblijkelijk dat de oogartsen van Stadskanaal het in Hoogeveen wel over zouden gaan nemen, maar niets bleek minder waar. De Zwolse artsen vertrokken en ook dokter Baart hield het bij Treant voor gezien. Gedrieën werken zij nu in het ziekenhuis in Hardenberg. Een bestuurlijke blunder met grote gevolgen.

Geriatrie
Het geriatrisch spreekuur in Hoogeveen werd deze zomer tijdelijk gesloten. Voorzitter Kuin meldde aan wethouder Giethoorn, dat het ‘eerder een kwestie van dagen dan van weken zou zijn’ tot er een oplossing voor zou komen. Dat is al een half jaar geleden en nog steeds is er geen geriatrisch spreekuur terug in Bethesda.

Intensive Care
Treant beschikt over negen intensivisten en die werken allemaal in Emmen. De IC in Hoogeveen is gereduceerd tot een wachtkamer die alleen stabiliseert en gereed maakt voor transport naar Emmen, tenzij een patiënt binnen 24 uur niet meer IC-behoeftig is. De norm die de minister hiervoor hanteert is 72 uur. (Dit schreef ik er in januari 2015 over)

De voorstellen die in december 2016 uitlekten maken gewag van

 • het ‘downsizen’ van de Spoedeisende Hulp (SEH) gedurende de avond, nacht en in de weekenden (dat is 75% van de tijd die in een week zit)
  Hoe je het ook wendt of keert, hoe mooie praatjes je ook verkoopt, maar downsizen betekent dat het minder wordt;
  (Bedenk hierbij dat Treant beschikt over zes gekwalificeerde SEH artsen. Vijf daarvan doen dienst in het Scheperziekenhuis en één in Hoogeveen, maar die is langdurig ziek en het is de vraag hoe dat verder zal gaan)
 • concentratie van
  • alle planbare gynaecologische ingrepen in Emmen;
  • alle vaatchirurgische ingrepen in Emmen;
  • alle abdominale chirurgie (ingrepen in de buikholte) in Emmen;
  • opvang en behandeling van multitrauma’s op de SEH in Emmen
   (een multitrauma houdt in dat iemand meer dan één ernstige verwonding heeft opgelopen)

Voor Bethesda wordt door Treant vooral gedacht aan dagbehandeling en kortdurende opnames in planbare setting. Mammacentrum en (in de toekomst) orthopedie.
Bethesda wordt daarmee gereduceerd tot een soort laagcomplexe hoogvolumefabriek, die vooral veel inkomsten moet genereren.

Dat de huisartsen naast hun werk zich niet met hand en tand tegen deze ontwikkelingen verzetten kan ik gedeeltelijk begrijpen, maar laat ik duidelijk zijn, ik betreur het zeer. Daarom heb ik mijn huisarts duidelijk gemaakt dat ik indien ik niet in Bethesda kan worden behandeld, absoluut niet de reis naar het oosten zal maken. Er is immers marktwerking en op de markt is de klant (in dit geval de patiënt) koning. Ik zal op mijn strepen staan.

Read Full Post »