Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ZLM’

Uit de vele reacties die op Regio Hoogeveen en via facebook op mijn persoonlijke artikel over de onrust rond Bethesda binnenkwamen, trek ik de conclusie dat de Hoogeveense bevolking zich ernstig zorgen maakt over het beleid dat de raad van bestuur voor ogen staat. In mijn ogen zijn dat zeer terechte zorgen.

Dat de raad van bestuur bij monde van voorzitter Eric Janson de oorzaak voor de problemen in Bethesda voor een deel bij het verwijzingsbeleid van de huisartsen legt vind ik beneden peil. Voor zover mij bekend is het overleg met de huisartsen, dat de raad van bestuur in juli aankondigde, nog nooit gepleegd. Hoe belangrijk vind je hen dan?

Over de opmerking dat de heer Janson het  “betreurt dat de communicatie van het actiecomité voor onrust zorgt bij de Hoogeveense bevolking” heb ik slechts kunnen lachen. Dit is een uitspraak die niet gestaafd wordt door onderzoek onder de bevolking. Het is duidelijk, dat de heer Janson de bokshandschoenen heeft aangetrokken. Ik voorspel dat in de toekomst ook nog wel een keer zal worden gezegd dat het actiecomité Bethesda kapot heeft gemaakt.
Een manier van doen die je wel vaker tegenkomt: maak je tegenstanders zwart, schilder hen af als verantwoordelijk voor de afbraak die jij zelf pleegt en je hebt de tegenstand verzwakt. Maar niets is minder waar.

Laat ik mij baseren op feiten en het zal u duidelijk zijn waar mijn wantrouwen door wordt gevoed. In de notulen van de extra plenaire vergadering van de medische staf van 20 december 2012 staat letterlijk te lezen:

Betreffende de longchirurgie heeft de RVB (= raad van bestuur, FK) toegegeven, dat alle argumenten die zijn aangewend om dit in Emmen te laten plaatsvinden (kwaliteit, complexe chirurgie, level 2, etc,) niet correct zijn geweestDe RVB zal nu naar alle medewerkers een bericht doen uitgaan dat alle oncologische- en complexe chirurgie niet per definitie naar Emmen gaat, maar op iedere locatie mogelijk blijft. Hiervoor komt een evenredige verdeling. Vooralsnog blijft -volgens besluit van de RVB- de longchirurgie voor 1 jaar in Emmen. In de loop van 2013 wordt bekeken waar deze operaties definitief zullen plaatsvinden.

Uiteraard wil ik hier thans openlijk het mijne over zeggen.

Uit deze notulen blijkt dat de toenmalige raad van bestuur, Donkervoort,

  • de medische staf voor het lapje heeft gehouden;
  • de medische staf een worst heeft voorgehouden door te melden dat alle oncologische en complexe chirurgie niet per definitie naar Emmen gaat, maar op iedere locatie mogelijk blijft;
  • toezeggingen heeft gedaan die voor zover bekend nog steeds niet zijn nagekomen, namelijk dat er een evenredige verdeling zal komen voor bovengenoemde chirurgie.

Over de uitkomst van het “in de loop van 2013 bekijken waar deze operaties definitief zullen plaatsvinden” is niets gecommuniceerd met het actiecomité noch via de media, maar de uitkomst daarvan is duidelijk. Ook de endeldarmchirurgie is al naar Emmen verplaatst en naar verluidt raakt het Refaja ziekenhuis deze per 1 januari 2014 ook kwijt.
De heer Janson mag dan zeggen dat het slechts gaat om een goede twintig patiënten per jaar het lijkt er toch echt op dat alle complexe ingrepen naar Emmen zullen verhuizen. En dat is dan geheel in lijn met het streven van ZLM tot “behoud en/of uitbouw van zo veel mogelijk topklinische zorg in Drenthe en het bieden van een maximaal pakket aan zorg dichtbij.” (citaat uit Jaardocument 2012 van ZLM, pagina 31)

Eén keer raden waar dat gaat gebeuren. In mijn interview met professor Smalhout dat u op de actiewebsite van het comité kunt bekijken en beluisteren, waarschuwde deze al dat na verloop van tijd de chirurgen zullen aangeven dat al dat gereis inefficiënt is en dat men veel beter op één locatie kan opereren. Welke locatie dat wordt zal duidelijk zijn. Voor hoog complexe zorg moet u naar Emmen. Als u dat zelf tenminste wilt.

Overigens reageerde interim-manager Leo L. Schoots op het interview met professor Smalhout door deze zwart te maken, volgens het principe dat ik hierboven al heb beschreven: “Smalhout is een malloot. Een onruststoker en een malloot.”
Een meer dan voortreffelijke chirurg uit Bethesda, die oppositie tegen de fusie met Refaja pleegde, werd door Schoots beschreven als iemand die “één kunstje heel goed kan.” Het laat zien op wat voor manier deze interimmer, die de fusie met Refaja er door joeg, tegen zijn tegenstanders aankijkt.

Het is mij te veel gevraagd om vertrouwen te stellen in een dergelijke manier van doen.

.

.

Read Full Post »

Een bron van binnen het ziekenhuis Bethesda heeft gemeld dat:

  • er veel afdelingen met veel lege bedden zijn, terwijl de vakantie voorbij zijn en alles op volle toeren zou moeten draaien;
  • afdeling 3 noord al maanden leeg staat en het nieuwe patiëntenoproepsysteem daar ook niet wordt aangelegd, hetgeen er op wijst dat de afdeling definitief dicht is;
  • in de laatste week van september de IC vrijwel leeg stond;
  • ernstige IC patiënten naar Emmen gaan omdat de arts niet naar Hoogeveen wil komen;
  • deze patiënten als het beter met hen gaat in Emmen blijven voor nabehandeling en ook voor polibezoek daarna op Emmen zijn aangewezen;
  • men blijkens wandelgang berichten met één operatiekamer minder gaat werken in Hoogeveen.

Eric Janson had beloofd in september via de media in klip en klare bewoordingen aan te geven wat ZLM onder basiszorg verstaat. Hebt u het ergens gezien of gehoord? Laat het even weten. Het voordeel van de twijfel kent zijn grenzen.

Wist u trouwens dat de directeur van het Refaja ziekenhuis een plaats krijgt in de raad van bestuur. Dat is zelfs de directeur van Emmen niet gelukt. Maar die zal het wel niet nodig hebben. ZLM wil van Scheper toch wel een topziekenhuis maken.

Read Full Post »

Lezer was onlangs in ziekenhuis Bethesda. Als vrijwilliger. Hij meldde dat er schrikbarend veel afdelingen leeg stonden. Op woensdag nota bene! Lezer is wat aan de pessimistische kant, maar toch. Leegstand is – net als stilstand – achteruitgang.
Lezer zal dan ook met knarsende tanden kennisnemen van de recente ziekenhuis top100 van het Algemeen Dagblad.

Vorig jaar stond ziekenhuis Bethesda hoog in die ranglijst, op de 29e plaats wel te verstaan. Het Hoogeveense ziekenhuis moest het Asser Wilhelmina ziekenhuis voor laten gaan, maar nam als streekziekenhuis dat na jaren van tegenslag weer op de been was een mooie 29e plaats in. Het Refaja ziekenhuis uit Stadskanaal stond op 53, het Scheper ziekenhuis op 61, waarmee Bethesda van de (a.s.) ZLM ziekenhuizen met afstand het hoogste stond.

In de ranglijst 2013 consolideert het Scheper ziekenhuis de middenmoot klassering. Het ging van 61 naar 53. Geen spraakmakend goed ziekenhuis, ook niet dramatisch slecht, maar ver verwijderd van de ambitie van ZLM om van Scheper een topziekenhuis te maken.
In Stadskanaal heeft de fusie met ZLM schijnbaar voor een boost gezorgd, die de jongste telg in de ZLM familie van de 53e naar de 16e plaats katapulteerde.
Het goede nieuws in Stadskanaal gaat gepaard met een (zonde?)val van Bethesda dat uit de top 30 kelderde en zichzelf terugvindt op plaats 61.

Als je het ene jaar juicht bij een hoge klassering van je ziekenhuis in de top 100 van het AD moet je het jaar daarop niet doen alsof je zo’n ranglijst niet van belang vindt. De leegstand waarmee ZLM Bethesda opzadelt, loopt parallel met achteruitgang in de beoordeling. Het stuivertje wisselen van Refaja en Bethesda maakt het voor de raad van bestuur onmogelijk om hoog van de toren te blazen over de goede klassering van de een en de val van de ander af te doen met “ach zo’n ranglijst stelt niets voor.”

Lezer meldt nu al benieuwd te zijn naar de klassering in 2014 en voegt er aan toe dat men in Assen, dat nog steeds een top10 klassering heeft (vorig jaar 3e nu 8e) de kwaliteit het beste onder controle lijkt te hebben.

Hoogeveners komen dan ook voor een lastige vraag te staan als men niet in Bethesda kan worden behandeld. “Ga ik naar Emmen of ga ik naar Assen.”
Lezer weet het antwoord wel: “Assen, want dan ben ik nog maar 30 km verwijderd van het UMCG, dat van de universitaire centra met afstand de beste beoordeling heeft gekregen.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Update: Medisch contact heeft op haar website de vloer aangeveegd met de AD ziekenhuis top100. Dat geeft op zich de hoop dat het meevalt, maar toch blijft waakzaamheid geboden.

.

Read Full Post »