Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ziekenhuis’

Voor huisarts Ben Luten uit Hoogeveen lijkt de strijd gestreden. Via de Hoogeveensche Courant maakt hij duidelijk hoe hij tegen de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda aankijkt. Kort samengevat zegt hij: “Het is niet leuk, maar we kunnen beter meebewegen.” Een huisarts die zich jarenlang kritisch heeft getoond en nu zo’n ommezwaai maakt. Dat stemt tot nadenken.


Voor dat nadenken gebruik ik bij voorkeur mijn schrijfsels. Met mijn vingers op de toetsen komen mijn diepste drijfveren naar boven, uit mijn onderbewustzijn, zonder tussenkomst van mijn brein. Dat is lang niet altijd strategisch even verantwoord.

“Onze emoties hebben wij ten gerieve, en ons brein hebben wij om ons niet door onze emoties te laten misleiden,” hield een oude oom mij in zijn laatste maanden voor. Feitelijk probeert Luten ons hetzelfde te zeggen. Zijn boodschap is – iets minder kort samengevat – “We zijn al veel kwijt. Heel veel. Dat doet mij pijn, daar ben ik zelfs kwaad over. Maar als we nog wat willen redden voor Hoogeveen moeten we zorgen dat we aan de tafel zitten waar de keuzes gemaakt worden.”

Mijn brein vertelt mij dat Luten gelijk heeft en mijn onderbewustzijn laat weten dat ik het daar niet mee eens wil zijn. Daarvoor zijn de ervaringen van de afgelopen zesenhalf jaar verantwoordelijk. Wie sprak met Treant kan onmogelijk beweren dat die gesprekken iets positiefs voor Hoogeveen hebben opgeleverd.

Het actiecomité heeft altijd gewaarschuwd voor de salamitactiek, waarbij steeds een flinterdun plakje van de worst wordt afgesneden. Zo dun dat je niet direct in de gaten hebt dat de worst kleiner wordt. Tot je ineens ziet dat er bijna geen worst meer over is. Daarom geloof ik niet dat aan de tafel waar de keuzes gemaakt worden voor Hoogeveen iets te halen valt.

Plaatsnemen aan die tafel is in mijn ogen capituleren voor machthebbers die mij zijn opgedrongen door de marktwerking, die ons in 2006 ook al is opgedrongen. Bedacht door CDA en VVD en ingevoerd door VVD, D66 en PvdA in de paarse periode, die zo zwart uitpakt voor het publieke domein in Nederland. Niet alleen in de zorg, ook in het onderwijs, het openbaar vervoer, en de sociale woningbouw heeft die marktwerking meer kapot gemaakt dan ons lief is. Probeer als jong volwassene, maar eens een huurwoning te bemachtigen om een gezin te stichten.

Gaat Hoogeveen nu werkelijk capituleren voor de machthebbers? Gaan wij bij Treant aan tafel wat kruimels veilig proberen te stellen? Ik vrees dat die houding een historische blunder zal blijken te zijn. Gelet op de woede, die onder de mensen in Hoogeveen leeft, valt een reusachtig patiëntenverlies te verwachten. Zelf houdt Treant rekening met een verlies van 25%, ik vrees voor hen dat het veel hoger zal uitpakken. Stadskanaal zal de weg naar Scheemda kiezen. Niet naar Emmen. Hoogeveense zwangeren hebben inmiddels de routes naar Assen, Zwolle en Hardenberg gekozen. Naar volle tevredenheid, zo blijkt uit de reacties.

Maar ook al zou het “slechts” 25% zijn, dan nog betekent dit dat er 25% minder inkomsten zullen zijn voor de vrijgevestigde specialisten. Zij zijn zelfstandige ondernemers en worden betaald naar productie. In een markt waarin het aanbod van specialisten te klein is, zal Treant derhalve specialisten gaan verliezen aan andere ziekenhuizen. Da’s logisch, zou JC gezegd hebben. De overblijvende specialisten zullen daardoor te maken krijgen met een hogere dienstbelasting wat simpel verwoord neerkomt op vaker dienst draaien en minder vaak vrij zijn.

Ik voorspel dat dit voor Bethesda en Refaja desastreus uit zal pakken. Juist omdat het zo logisch en begrijpelijk is als Treant zal zeggen: “Onze specialisten gaan gebukt onder een te zware dienstbelasting, die de kwaliteit van de door hen geleverde zorg bedreigt. Om die kwaliteit te waarborgen moeten we helaas de zorg verder afschalen in Hoogeveen en Stadskanaal.” Dat is hoe de markt werkt. Er blijven straks alleen poliklinieken over, want die vormen het visnet, waarin patiënten voor Emmen moeten worden gevangen.

In die markt, waarde lezer, speelt u een rol. U kunt zelfs de hoofdrol spelen. U bent namelijk koning in die markt. Dat de klant koning is, weten wij allemaal. Dat uw geld bepaalt welk bedrijf overleeft en welk bedrijf niet is u vast wel bekend. Uw keuzes op het gebied van de ziekenhuiszorg, die u hopelijk zelden nodig zult hebben, hebben precies hetzelfde effect. Men zal u waarschuwen: “Als u massaal Treant de rug toekeert, verdwijnt Bethesda vanzelf. Mogelijk kost het zelfs Treant de kop. En dan?” Bestuursvoorzitter Rolf de Folter probeerde de gemeenteraad in Hoogeveen zelfs op te dragen er voor te zorgen dat “mensen niet bij Treant weglopen.”

U staat voor een groot dilemma. Of u wilt of niet. En dat dilemma luidt kort samengevat: “Capituleert Hoogeveen voor de marktwerking, die Bethesda sloopt?” U hebt het voor het zeggen. Neemt u genoegen met de kruimels of niet? Bethesda is ondertussen bijna zoals een schelp op het strand. Mooi, maar leeg.
.


Read Full Post »

Het is een zware (dis)kwalificatie: collaborateurs. Toch laat ik hem vallen, omdat zij het zijn die de weg bereiden voor de beleidsmakers die steeds meer ziekenhuizen laten verdwijnen. Zelfs Hans Klok krijgt zo”n verdwijntruc niet voor mekaar en de beleidsmakers zouden het zonder de collaborateurs ook niet voor mekaar krijgen.


Lees bijvoorbeeld dit artikel van de zich medisch journalist noemende Frank van Wijck over de reacties in Drenthe op de plannen van het kernteam Zorg voor de regio. Leest u vooral ook de discussie met de auteur onder het artikel.

Van Wijck schoffeert, zonder dat hij zich dat realiseert de koningen van de markt als hij zegt “alle betrokkenen steunen het plan”. Man weet niet waar hij het over heeft. Bedoelt natuurlijk: “alle leden van het kernteam steunen het plan”. En zelfs daar mag, als je de vlakke en zielloze presentatie door huisarts Wissink uit Zuidwolde hebt bijgewoond, een fors vraagteken bij gezet worden. Kortom van Wijck scoort overdrachtelijk bedoeld in eigen doel.

Wat zijn doel is? Man zal zeggen dat hij een bijdrage wil leveren aan de toekomstbestendigheid van de ziekenzorg. Dat is werk voor lobbyisten. Bovengenoemd artikel is voor alle veiligheid geen journalistiek werkje maar een “reflectie op wat er in de zorg gebeurt”; waarbij het niet gaat om wat hij (van Wijck dus) goed of slecht vindt, maar om wat hij ziet gebeuren. Waarmee uw advies “Drenthe tel je zegeningen” de prullenbak dus in kan mijnheer de medisch journalist?

Waar geld leidend wordt, daar wordt volgens van Wijck de patiënt leidend. Waar dat te zien is vertelt hij er niet bij. Patiënten zaten in ieder geval niet als belangrijke belanghebbende in het Kernteam Zorg voor de regio. Met patiënten wordt nauwelijks gepraat. De door Treant georganiseerde ‘dialoogavonden’ waren geen gesprekken, maar hersenspoelingen, waarbij de aanwezigen toch vooral moesten beseffen dat zonder “de fusie” Bethesda nooit zou kunnen overleven.” De realiteit is dat Bethesda de fusie niet overleeft.

Van Wijck ziet dit als conservatief, alles bij het oude willen houden. Hij geeft daarmee blijk geen idee te hebben van wat het actiecomité in Hoogeveen heeft bepleit. Man schrijft opnieuw over zaken waarin hij zich niet heeft verdiept.

Waar geld leidend wordt, verdwijnen ethiek en moraal en de collaborateurs van de ziekenhuislobby proberen een graantje mee te pikken door de weg te plaveien met misselijkmakend herhaalde retoriek. Van Wijck verschuilt zich achter de keuze van de politiek in 2006. Zonder in te gaan op de motieven. De overheid vond destijds de morele verantwoordelijkheden geen taak van zichzelf meer. Een minister (Hoogervorst) die zijn vinger in zijn eigen keel stak om te laten zien hoe hij dacht over de terechte kritiek die hij kreeg. Een andere minister (Zalm), die flipperend en schaterlachend vertelde over de heilzame werking van de vrije markt.

De kabinetten van Wim Kok zijn een ramp geworden voor de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, energie en sociale woningbouw. Waar geld leidend wordt is alle moraal en ethiek inmiddels verdampt.

De vraag of Frank van Wijck een collaborateur van de ziekenhuislobby is, lijkt mij dan ook volledig terecht. U mag het zeggen.

.


Read Full Post »

De Treant estafetteploeg. Zo mogen we de opeenvolgende bestuursvoorzitters van de Treant Zorggroep (voorheen ZLM) inmiddels wel noemen. Sinds ik in 2012 met toenmalig vice-voorzitter Donkervoort in aanraking kwam heb ik de volgende leden van de ploeg het estafettestokje aan elkaar zien overdragen:

Maarten Rutgers -> Kees Donkervoort
Kees Donkervoort -> Leo L. Schoots (a.i.)
Leo L. Schoots -> Eric Janson
Eric Janson -> Marcel Kuin
Marcel Kuin -> Carla van de Wiel (a.i.)
Carla van de Wiel (a.i.) -> Carla van de Wiel


Zes namen in zes jaar. Gemiddeld een jaar per persoon. Carla van de Wiel heeft het verhoudingsgewijs nog lang uitgehouden. Bij de 1e mars naar Bethesda in 2013 heb ik, bij het voorstellen van Eric Janson, gezegd dat hij de verantwoordelijkheid op zijn schouders nam voor alle goede en foute keuzes en beslissingen van zijn voorgangers. Dat geldt wat mij betreft voor iedere volgende bestuursvoorzitter. Van welke organisatie dan ook.

Maar de praktijk is anders. Het snelle switchen levert vooral op dat een nieuwe voorzitter zich met het grootst  mogelijke gemak verschuilt achter keuzes en beslissingen van voorgangers. In plaats van de verantwoordelijkheid er voor te nemen, zoals in het kabinet Rutte II wèl gebeurde, beschrijven zij bij voorkeur hun verantwoordelijkheid als een last die de erfenis van de voorganger meebracht, maar er iets aan veranderen willen, kunnen of in ieder geval doen zij niet.

En daarmee is meteen de kern van het kwaad beschreven, waar de paarse coalitie van Wim Kok ons land mee heeft opgezadeld. Met de privatisering is ook de technocratische bestuurder met een trits bureaumatrozen opgekomen. Bestuurders die geen enkele binding hebben met de (leden van de) organisatie die zij geacht worden te leiden. Bestuurders die het schip voortijdig verlaten en dat afdoen met “ik heb mijn klus niet afgemaakt, maar niemand is onvervangbaar.”

Het wordt tijd dat wij in Hoogeveen gaan nadenken over alternatieve oplossingen. Aan nog meer slecht nieuws hebben wij geen behoefte. We moeten de regie zelf in handen nemen. Stadskanaal heeft wat dat betreft op dit moment een verfrissende benadering van de vergelijkbare problemen die men daar in het Refaja ziekenhuis tegenkomt. Het Dagblad van het Noorden schreef er een interessant artikel over en Hoogeveen mag een voorbeeld nemen aan Kirsten Smid c.s. die in samenwerking met de aan de Erasmus universiteit gelieerde Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) op zoek is naar creatieve alternatieven om te redden wat er te redden valt.

Want van Treant hebben wij geen heil meer te verwachten. Net zo min als van Achmea (Hoogeveen) of Menzis (Stadskanaal). Ondertussen klinken vanuit Meppel geluiden over plannen die bij Isala zouden leven om in Meppel weer op een of andere manier verloskunde aan te bieden, maar daar is nog geen bevestiging van bestuurlijke kant gekomen. Ik hou het voor u in de gaten.

.


 

Read Full Post »

Deze week meldde het Dagblad van het Noorden in een artikel over de zoektocht naar ‘huisartsen met plattelandslust‘, dat het met name in Emmen uiterst moeilijk is om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen gaan. “Alles langs de A28 doet het beter dan Emmen”, aldus huisarts Martin Kok uit Oosterhesselen. En waarom zou dit alleen maar voor huisartsen gelden? Voor specialisten zal het niet anders zijn.


Het Comité Actie voor Bethesda roept al jaren dat Emmen de slechtst mogelijk plek is om de ziekenhuiszorg te concentreren. Aan de uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied. Met slechts één goede verbinding met de rest van het land. Onaantrekkelijker kun je het bijna niet maken.
Het idee van Wouter Bos, een interventiecentrum in de periferie van Hoogeveen, is nieuw leven ingeblazen. Eenplan waarvan vorig jaar door o.a. Mw van de Wiel (in de Tamboer) nog werd gezegd, dat dit een onhaalbare kaart is. Het is dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.

De ziekenhuisgroep van Treant moet drastisch bezuinigen om niet in de afgrond te verdwijnen, dus al die praat over dat interventiecentrum is niet meer dan een pijnstiller. Geen remedie. Niet voor niets zit er een anesthesist in de Raad van Bestuur. Bedenk bovendien dat het de medische staf in Emmen was, die het duur betaalde KPMG rapport onder de pet en in de bureaulade liet verdwijnen. De gevolgen voor Hoogeveen (en Stadskanaal) zijn desastreus.

Er is marktwerking in de zorg. U bepaalt waar u wilt worden behandeld, als u tenminste de goede ziektekostenverzekering hebt afgesloten. De klant is koning, ook al denkt Treant daar heel anders over. Ik heb al eerder de vergelijking getrokken met een inbraak. Stel u voor, uw televisie wordt gestolen, maar de dieven hebben erbarmen met u en nodigen u uit om bij hen thuis naar uw – ontvreemde – televisie te komen kijken. Wat doet u dan?

Dat KPMG Hoogeveen als aantrekkelijke locatie aanwees, was niet voor niets. Op het kruispunt van twee snelwegen met perfecte verbindingen naar Oost- en Noord-Nederland (en ook nog eens naar het zuiden en westen) is Hoogeveen bij uitstek een geschikte locatie voor een dergelijk centrum. Maar men besliste anders. Emmen moest en zou het worden en de leegloop begon in Hoogeveen. We kregen er een mammacentrum voor terug, maar dat is het dan ook. Dat diverse specialisten, waaronder een internationaal befaamde plastisch chirurg, bedankten voor de eer is veelzeggend. De sfeer binnen Treant stond hen niet aan en dan is elders snel werk gevonden.

De houding van de raad van bestuur en de raad van toezicht van de Treant Zorggroep is slechts verklaarbaar als we de woorden van internist Huvers, gedaan tijdens een dialoogbijeenkomst in de Weideblik in Hoogeveen, goed op ons in laten werken. “Het gaat in dit soort zaken altijd om sex, geld en/of macht.” Hij bedoelde het waarschijnlijk humoristisch, maar hij verraadde er wel mee, dat er heel andere belangen een rol spelen dan de gezondheid van de Hoogeveners en de Stadskanaalsters. En dat is betreurenswaardig en schandalig.

Eerst dacht men ons voor het lapje te kunnen houden met de noodzaak tot concentratie van complexe zorg, om aan de volume-eisen te kunnen voldoen, waarbij de afspraak om tot een eerlijke verdeling van die concentratie te komen, ras werd vergeten. En nu alle complexe zorg naar Emmen is verplaatst, grijpt men een tekort aan specialisten aan om de moeder- en kindzorg naar Emmen te verplaatsen. Maar er is helemaal geen tekort aan specialisten, Emmen schiet te kort als het aankomt op aantrekkelijkheid voor specialisten. Alles aan de A28 doet het beter dan Emmen.

.


Read Full Post »

Het beschamende gezeul van een moeder met haar onrustbarend zieke peuter van ruim twee jaar oud vormt een dieptepunt op het gebied van de ziekenhuiszorg waar de Treant Zorggroep in Drenthe verantwoordelijkheid voor draagt. Sinds 2012 verzet Hoogeveen zich intensief tegen het beleid van diverse raden van bestuur van de zorggroep, waar het een komen en gaan van voorzitters is geweest. Maar nu bereikt de onrust ook Emmen waar de beoogde hoofdvestiging van Treant staat.


Je zal maar met een peuter van twee jaar en een temperatuur van bijna 41 graden, die al drie dagen flink ziek is, via de huisartsenpost naar Stadskanaal gestuurd worden omdat de kinderartsen in je “eigen ziekenhuis” zich ziek hebben gemeld. Dan kom je in Stadskanaal en wordt duidelijk dat opname noodzakelijk is en dan hoor je na anderhalf uur (!) dat daar geen plaats voor je kind is en dat je naar Hoogeveen moet rijden, waar je om één uur in de nacht aankomt. Ruim vierenhalf uur onderweg.

Opa Richard plaatste zijn ongenoegen op Facebook en riep de gemeente Emmen op om in te grijpen. Op RTV Drenthe deed hij telefonisch zijn ontluisterende verhaal: Waarom heeft Emmen eigenlijk nog een ziekenhuis? Het is een goede vraag en het antwoord zal door de afdeling communicatie van Treant wel weer mooi verpakt worden. Verder dan het geijkte wij betreuren de gang van zaken, maar uit privacyoverwegingen kunnen we hier niet op ingaan is men tot nog toe niet gekomen. Geen woord over de ongeloofwaardige synchroonziekmelding van drie kinderartsen, die naar verluidt onderling al een hele tijd problemen hebben. Geen weldenkend mens gelooft dat verhaal. Er moet van alles aan de hand zijn en in plaats van dat het beter wordt lijkt het erger en erger te worden. Hoe ver kun je nog zinken als je een peuter met een nachtelijke autorit van vierenhalf uur opzadelt? De artsen zouden reizen, niet de patiënten. Dat was een van de (niet nagekomen) beloftes.

Met verbijstering namen wij kennis van de sluiting van de kinderafdeling in het Scheperziekenhuis. De communicatie daarover naar buiten is vaag en veroorzaakt speculatie. Hoe verbind je drie met elkaar in conflict verkerende artsen tot een verbond waarbij ze zich gelijktijdig ziek melden? De meest voor de hand liggende verklaring is dat zij ineens een gemeenschappelijke tegenstander hadden en dat kan slechts (een deel van of de hele) raad van bestuur zijn geweest. Is het misschien zo dat de beide artsen/bestuurders, die blijkens een bericht in de Hoogeveensche Courant Chief medical officers genoemd worden, met de vuist op tafel hebben geslagen en tegen de kinderartsen hebben gezegd dat het ‘uit moest zijn met dat gesodemieter’? En hebben die artsen toen gedacht ‘jullie kunnen ons wat’? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar alle mooie praat van de raad van bestuur ten spijt verkeren ouders van zieke kinderen in Emmen nu voorlopig in grote onzekerheid. En dat valt de top van Treant zwaar aan te rekenen.

Het actiecomité in Hoogeveen verrees als een Phoenix uit de as toen de twee bij Treant praktiserende artsen werden benoemd als lid van de raad van bestuur en startte een procedure bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg om de bestuursstructuur te laten toetsen aan de Governancecode voor goed bestuur in de zorgsector. De procedure loopt nog en hangende die procedure wil het actiecomité geen mededelingen doen.

Uiteraard zal Treant mij verwijten dat ik negatieve stemming kweek met dit artikel, maar over het gezeul met een peuter die zo ziek is mag niet worden gezwegen. Over afzeggingen van afspraken in het Scheperziekenhuis, het doorsturen van hoogbejaarden met heupfracturen, niet meer kunnen bevallen in het ziekenhuis in Emmen en de cultuurverschillen tussen de locaties onderling heb ik het hier niet, maar daar zijn vele Kantlijnen mee te vullen dat kan ik u verzekeren.

Zie ook dit artikel op de website van RTV Drenthe

.


 

Read Full Post »

2018 wordt het jaar van de waarheid voor de verlieslijdende ziekenhuispoot van de Treant Zorggroep. In een intern stuk noemt de Raad van Bestuur 2018 “Een jaar waarin we op meerdere fronten moeten laten zien wat we waard zijn. Zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid, financiën, als de bedrijfsvoering en de manier waarop we met elkaar samenwerken.”


Voor de ziekenhuisgroep betekent dit vooral dat er een forse financiële ingreep moet plaatsvinden om de rode cijfers weer zwart te maken. Laat ik beginnen met de wens uit te spreken dat men hierin zal slagen. Hoe zeer wij in Hoogeveen het beleid van Treant op het gebied van locatieprofilering ook afwijzen, het voortbestaan van Treant is voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe van groot belang.

Grote organisaties maken er een gewoonte van om ingrijpende veranderingen vlak voor de kerstdagen naar buiten te brengen. Het personeel is dan aan vakantie en rust toe, de kerstdagen wil men niet laten verpesten, dus de strijdvaardigheid staat op een lager pitje dan gewoonlijk. In 2014 lekten de plannen tot opheffing van de IC’s in Stadskanaal en Hoogeveen uit. Het actiecomité sloeg alarm, kreeg ontkenning als antwoord en uiteindelijk kreeg het comité gelijk. De IC is verdwenen. Dat er een AZA voor in de plaats is gekomen wordt verschillend beoordeeld. Afhankelijk van welke criteria je bij de beoordeling hanteert.

In december 2016 lekte de locatieprofilering uit. Zelfs de anders zo timide gemeenteraad van Hoogeveen kwam in het geweer, met als resultaat een historische avond in de Tamboer op 13 februari. Een avond die door Treants bestuursvoorzitter Carla van de Wiel werd omschreven als “een avond die ik nooit meer wil meemaken.” Begrijpelijk, want zelden gaf Hoogeveen zo ondubbelzinnig geluid aan het protest tegen de ontwikkelingen rond Bethesda.

Onlangs meldde Treant in een brief aan gemeenteraden in het verzorgingsgebied dat de huidige ziekenhuisstructuur met drie locaties nog hooguit drie tot vijf jaar houdbaar is. En dan alleen als er verder wordt geconcentreerd. Je hoeft geen doemdenker te zijn om te vermoeden dat die concentratie in Emmen zal plaatsvinden. Van 400 complexe ingrepen die in Emmen gedaan worden zal men stijgen naar zo’n 2200 ingrepen waarvoor naar het Scheperziekenhuis zal moeten worden gereisd.

Medisch gezien valt daar weinig tegen in te brengen. Of je nu door chirurg X in Emmen wordt geopereerd of in Hoogeveen is lood om oud ijzer. Hoewel er bij voormalige leden van het actiecomité wel meldingen binnen zijn gekomen over complicaties die optraden (wat nou eenmaal kan gebeuren) en over slechte communicatie tussen verschillende locaties, is daar nooit een melding van een calamiteit met fatale afloop bij geweest. De uiteindelijke uitkomst van de behandelingen moet dus op zijn minst ruim voldoende zijn.
Dat er veel praktische bezwaren tegen behandeling in Emmen bestaan is bekend en in het kader van deze iSay niet relevant, daarom laat ik ze nu buiten beschouwing.

De melding dat (in het beste geval) nog hooguit vijf jaar complexe ingrepen in onze regio gedaan kunnen worden is uiterst zorgwekkend. Enerzijds is er in de achter ons liggende fusiejaren zoveel onrust geweest dat nog steeds geen kant en klare regiovisie gepresenteerd kan worden. Verder dan we willen goede bereikbare en betaalbare zorg blijven bieden, dichtbij als het kan, verder weg als het moet is men nog niet gekomen. Dat is inherent aan een fusie. De totstandkoming van de Isalagroep in Zwolle ging gepaard met jarenlange beschamende strijd tussen de specialisten van de Weezenlanden en het Sophiaziekenhuis. Het zal binnen Treant niet veel anders zijn. Daarvoor zijn er nou eenmaal te veel verschillende (financiële) belangen binnen ziekenhuizen.

In 2012 blokkeerde de medische staf uit Emmen het advies van KPMG om te werken aan de totstandkoming van een nieuw interventiecentrum op een centrale plek in Drenthe. De periferie van Hoogeveen was volgens Wouter Bos een uitstekende locatie, alsmede een plek aan de A28 nabij de afslag Westerbork/Emmen. Aanvankelijk heb ik mij op het standpunt gesteld, dat Drenthe helemaal geen behoefte heeft aan een dergelijk interventiecentrum, maar vooral aan volwaardige ziekenhuizen voor basiszorg in Emmen en Hoogeveen, maar daar ben ik inmiddels op teruggekomen.

Van alle behandelingen die in een ziekenhuis plaatsvinden is 85% niet onderhevig aan volumenormen en voor de 15% (mogelijk levensreddende) behandelingen zal elk weldenkend mens willen reizen, was mijn gedachte, maar daarbij heb ik geen rekening gehouden met de dalende belangstelling van jonge, net afgestudeerde specialisten om in een basisziekenhuis te gaan werken, zonder de mogelijkheid om ervaring op te doen met complexe behandelingen. De moeite die Treant moet doen om voldoende specialisten aan te trekken heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Zeker op het gebied van specialismen waarbinnen schaarste aan specialisten bestaat.

Met de blokkade van het peperdure KPMG rapport heeft de Emmer medische staf niet alleen geld verspild; er is ook een achterstand van jaren opgelopen bij het tot stand brengen van het benodigde interventiecentrum. In de slotalinea van het uitgelekte stuk over de locatieprofilering werd vorig jaar al gemeld dat als voor verdergaande concentratie in Emmen onvoldoende draagvlak in de regio zou blijken te bestaan ‘second best‘ een nieuw interventiecentrum uitkomst kon bieden. Let wel second best. Het was de opstellers van het stuk heel wat waard geweest om het in Emmen te vestigen.

Of het interventiecentrum er ooit komt is de vraag. Een nieuw ziekenhuis kost een bom duiten en Achmea (de voor onze regio belangrijkste ziekenhuisfinancier) heeft meermalen verklaard een interventiecentrum geen optie te vinden. Daarnaast blijken gefuseerde ziekenhuizen zoveel kostenstijgingen te veroorzaken dat de autoriteit consument en markt heeft aangekondigd daar onderzoek naar te gaan doen. En van gestegen kwaliteit bij gefuseerde ziekenhuizen is naar verluidt (vrijwel) niet gebleken. Dat juist het niet gefuseerde Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (hoewel ook in  lastig vaarwater manoeuvrerend) het beste ziekenhuis in de wijde omgeving lijkt te zijn is een signaal dat niet misverstaan kan en mag worden.

De vraag dient zich dan ook aan wat de achterliggende gedachte is van de melding dat de huidige ziekenhuisstructuur van Treant aan het eind van de houdbaarheid is gekomen. Vijf jaar zijn zo voorbij.

2018 wordt voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe een jaar van de waarheid.

.


 

Read Full Post »

De Treant Zorggroep heeft de boodschap die de Hoogeveense bevolking op 13 februari in de Tamboer gaf, nog steeds niet begrepen. Dat werd afgelopen donderdag 13 juli duidelijk tijdens de afsluitende dialoogbijeenkomst in Westerbork. Treant voorzitter Carla van de Wiel noemde de Tamboeravond “een avond die zij nooit meer mee wilde maken”.


In de ogen van mevrouw van de Wiel heeft de bevolking van Hoogeveen die avond het personeel van Bethesda namelijk frontaal aangevallen. Tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork ging mevrouw van de Wiel daarom fier en met rechte rug voor haar hardwerkende personeel staan. Zij toonde zich niet gevoelig voor geluiden uit de zaal die haar duidelijk lieten weten dat Hoogeveen niet boos was op het personeel van  Bethesda maar op de Raad van Bestuur en het beleid dat deze voorstaat.

Daarmee werd eens te meer duidelijk dat de zorggroep haar agenda heeft, houdt en niet bijstuurt. Hoogeveen heeft niets maar dan ook niets te verwachten van deze bestuurders. Steeds weer wordt een nieuwe realiteit geschapen. Zo lieten de artsen Post en Passier, na lezing van de concepttekst van een interview dat zij aan HC redacteur Leonora de Vries gaven, hun uitspraak dat de IC behouden zou blijven afzwakken en moest dit veranderd worden in een tekst over het behoud van verloskunde.

In datzelfde stuk werd ik afgeschilderd als iemand die voortdurend negatieve kritiek had op het personeel. Post had dankzij mij geregeld huilende verpleegkundigen aan zijn bureau staan, zo bleek uit zijn woorden. Dat dezelfde Post in gesprekken met het toen nog bestaande actiecomité de bronnen op de IC ‘verzuurde zusters’ noemde heb ik altijd voor mij gehouden, maar er zijn grenzen. En die grenzen bereikte Carla van de Wiel toen zij afgelopen donderdag tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork en vrijdag in de Hoogeveensche Courant de bezoekers van de Tamboeravond hetzelfde verweet. Volgens haar heeft Hoogeveen het personeel frontaal aangevallen. Dat de kritiek juist niet op het personeel is gericht maar op de door mevrouw voorgezeten Raad van Bestuur wil er bij haar klaarblijkelijk maar niet in.

De waarheid is in ons land in de handen van veel bestuurders vloeibaar geworden en daar maken de achtereenvolgende Treantbestuurders geen uitzondering op. Wie alle uitspraken, die de afgelopen jaren zijn gedaan met betrekking tot de IC in Hoogeveen, achter elkaar zet, ziet hoe de verbale salami tactiek werkt. Bij iedere verandering wordt gezegd dat het alleen een verandering in naam is, maar dat de zelfde zorg wordt geboden als voorheen. De IC gaat niet dicht klonk twee jaar geleden nog. De IC is al een jaar dicht zegt men nu, maar “op de acute zorgafdeling – de aza – wordt dezelfde zorg geboden als altijd”. Een aza bestáát niet eens in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care! Je kunt er dus alle kanten mee op. Er is in Nederland één keer een pilot met een acute zorg afdeling gehouden. En Treant is momenteel de enige ziekenhuisgroep die aza’s heeft. Daarmee is Treant uniek, maar wees eerlijk wie wil nou op die manier uniek zijn?

Dat vrijwel alle SEH-artsen in Emmen werken, terwijl daar destijds binnen (toen nog) ZLM andere afspraken over zijn gemaakt laat eveneens duidelijk zien wat Treant wil: Groot-Emmen en twee satellieten.

De Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep leeft in een heel ander universum dan de bevolking van Hoogeveen, die in toenemende mate haar heil westwaarts of noordwaarts zoekt. Het verlieslijdende Treant zou zich daar beter eens goed over achter de oren krabben in plaats van als enige opbrengst van de dialoogavonden een experiment met een busje tussen de drie locaties aan te kondigen.

 

Komen er nu naast de wachtlijsten ook wachthokjes? Dat moet wel: “Busje komt zo!”

Read Full Post »

Na drie dialoog avonden tussen Treant en de bevolking van Hoogeveen en Pesse kan de vraag gesteld worden of wij Treant de rug toekeren.

In Pesse kwamen slechts vijf bezoekers op de dialoog avond af en op de beide dialoog avonden in Hoogeveen een kleine dertig. Waaronder ten minste zeven leden van het voormalig actiecomité en de denktank.

Betekent dit nu dat de bevolking het volste vertrouwen in het beleid van Treant heeft of betekent dit misschien wel dat men het idee heeft dat Treant zijn eigen agenda onverdroten voortzet; iets waar het wel op lijkt gezien de uitlatingen van de raad van bestuur tijdens de dialoog avonden. Men gaat er nog steeds hartstochtelijk van uit dat de ziekenhuizen in Emmen Stadskanaal en Hoogeveen alleen nog bestaansrecht hebben dankzij de fusie en dus dankzij Treant zelf.

Het klonk weer als een mantra, samen met het grijsgedraaide en versleten ‘hoogwaardige zorg dichtbij waar mogelijk en verder weg (in Emmen dus) waar nodig.’

Het kan ook betekenen dat hiermee een signaal wordt gegeven dat betekent dat Hoogeveen niet van de diensten van Treant gebruik zal gaan maken, althans voor zover deze diensten niet in Hoogeveen worden aangeboden. Misschien denkt men wel: “Zwolle en Assen zijn beter bereikbaar dan Emmen en als het nodig is dan gaan we daar wel heen.’ Een gedachte die zeker niet onlogisch is en voor Treant uiterst bedreigend.

Daarom is het ook zo verbazend dat Treant nog steeds niets heeft ondernomen om beter vervoer tussen Bethesda en het Scheper Ziekenhuis tot stand te brengen. Alleen met een dergelijke oplossing kan de zorggroep laten zien de belangen van de Hoogeveense bevolking (en die van Emmen natuurlijk want daar geldt hetzelfde) serieus te willen nemen.

De raad van bestuur doet er goed aan haar troon in de samenleving te plaatsen in plaats van in de ivoren toren waar men nog steeds vertoeft. De dialoog met de bevolking was geen dialoog maar een charmeoffensief. Een andere kwalificatie is niet van toepassing voor de avonden in Pesse en Hoogeveen.

.

Read Full Post »

In de aanloop naar en na afloop van de Tamboer Treant meeting lieten de toppers van Treant weten dat mijnheer de burgemeester van Hoogeveen wel eens gelijk kon hebben. Misschien was er inderdaad niet goed gecommuniceerd. Daar moest verbetering in komen en dus zou er een extern bureau ingehuurd worden om voor bijscholing te zorgen. Zwartdenkers vermoeden dat het bureau vooral de bestaande plannen in andere schaapskleren moet steken. Dat het bureau dienst zal doen als een soort van verbale couturier.


Je zou toch denken dat Treant na de demonstratie van ongenoegen die Hoogeveen op 13 februari serveerde met een reactie was gekomen. Maar het is stil gebleven en dat baart mij zorgen. Is het uit gekwetsheid? Verontwaardiging over zoveel miskenning? Is het gebleken totale isolement zo’n dreun in het gelaat van de bestuurders en managers dat men nog altijd de mentale IC niet heeft kunnen verlaten? We weten het simpelweg niet en dus wordt er gespeculeerd.

Het communicatiebureau had natuurlijk allang de patiënt zover moeten reanimeren dat er een reactie was gekomen. Eentje waar daadkracht uit spreekt. Misschien iets in de trant van … we hebben een enorme betrokkenheid van de Hoogeveense bevolking bij Bethesda gezien en gevoeld. Dat doet ons goed en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Hoogeveen…. bla bla bla.

Voormalig onderwijsminister Deetman presteerde het in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het kabinet had een korting van 1,65% op de onderwijssalarissen aangekondigd. In Utrecht werd in de jaarbeurs een grote demonstratie gehouden, waar spandoeken te zien waren met teksten als “Deetman, lik mijn reet man, je weet niet wat je deed man!” Toen de demonstranten moe en schor weer thuis kwamen zagen ze nog net in het laatste journaal de minister en hoorden hem zeggen: “Dit signaal getuigt van grote betrokkenheid bij het onderwijs en ik vat het dan ook op als ondersteuning van mijn beleid.”

En de korting? Die bleef geen 1,65%. Deetman deed er gewoon nog 0,2% bij. Jarenlang stond op mijn salarisspecificatie Onderwijskorting (1,85%).

De jongens en meisjes van het communicatiebureau zaten toen nog op school en hebben waarschijnlijk ‘geen herinneringen aan’ deze reactie van de minister. Of ze broeden op een manier om Deetman te overtreffen, dat kan natuurlijk ook altijd nog.

Maar het blijft wel heel erg stil aan de Treantkant.

.


 

Read Full Post »

Voorzitter, dank u wel. Ik realiseer mij dat het zéér uitzonderlijk is dat ik toestemming van u heb gekregen om deze raad op dit moment toe te spreken en ik ben u daar heel erkentelijk voor.
Er is mij echter ter ore gekomen dat een aantal leden van deze raad bijna onoverkomelijke bezwaren hadden tegen de toestemming die mij is gegeven om hier te spreken. Omdat ik wil voorkomen dat u het gevoel krijgt gedwongen naar mij te luisteren, wat in totalitair geregeerde landen aan de orde van de dag is, wil ik u graag de gelegenheid geven om de zaal eerst te verlaten en alvast te gaan pauzeren.

(stilte, geen reacties)

Dank u dat u blijft zitten. Ik beschouw uw aanwezigheid daarom als instemming met de keuze die de burgemeester vandaag heeft gemaakt.

Geachte leden van de raad, dames en heren,

Gisteren meldde een in Hoogeveen woonachtige werknemer van ziekenhuis Bethesda mij in het ziekenhuis een sfeer van ‘gelaten acceptatie’ te bespeuren; men ziet dat het ziekenhuis wordt uitgekleed, maar kan er weinig tot niets aan doen. Iedereen is bang voor het eigen hachje en dat is begrijpelijk, schrijft de bezorgde werknemer, die besluit met de vermelding dat waar men voorheen elke klus nadrukkelijk met elkaar klaarde nu een ‘ieder voor zich’ beleving heerst. Dergelijke verhalen komen geregeld bij ons binnen.

Het actiecomité mag dan zijn opgeheven, onze bronnen zijn niet opgedroogd. Men vertrouwt er nog steeds op dat wij indien nodig voor reuring en ophef zorgen. Zo ook deze week met het Advies locatieprofilering Treant, dat u via uw collega Buskes inmiddels hebt ontvangen.

Voor de duidelijkheid met ‘wij’ bedoel ik Klaas Reenders, Marnix Koppe en mijzelf. Reenders en ik spreken op reguliere basis met wethouder Giethoorn over actuele zaken en ontwikkelingen en daarbij is ondubbelzinnig duidelijk geworden in welke ingewikkelde positie het gemeentebestuur zich bevindt. Enerzijds moet men proberen de Treant Zorggroep te weerhouden van een onzalige afslanking van Bethesda, anderzijds heeft men veel belang bij een goede samenwerking met Treant inzake de opbouw van de anderhalve lijnszorg in Hoogeveen. Een spagaat waarin het lastig manoeuvreren is, daarvan ben ik mij ten volle bewust.

Op de kop af twee jaar geleden lekten plannen uit om de IC’s van Bethesda en Refaja op te heffen en te vervangen door afdelingen Special Care. Voorzitter Janson reageerde op de commotie die hierover ontstond door te melden dat het slechts een discussiestuk was, waar nog verder over moest worden gepraat en waar nog geen beslissingen over waren genomen.
Inmiddels zijn wij twee jaar verder en de plannen zijn tot in het kleinste detail uitgevoerd. De IC in Hoogeveen is nog slechts een wachtlokaal in een buitenpost, die als wingewest voor Emmen dienst moet gaan doen. Als u er IC-behoeftig binnenkomt wordt u gestabiliseerd en zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 24 uur) naar Emmen getransporteerd.

De term Special Care werd door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care op televisie een niet gedefinieerd begrip genoemd, waar je alle kanten mee op kunt. Toch is er in het nu voorliggende Advies locatieprofilering Treant opnieuw sprake van een afdeling Special Care, die het downsizen van de Spoedeisende hulp moet compenseren.

Hoewel uw raad niets over Bethesda te vertellen heeft kunt u wel de Treant Zorggroep aan de toezeggingen houden die men u op 3 oktober 2014 heeft gedaan.

Treant zegde toe dat Bethesda een volwaardig ziekenhuis zou blijven met:

 1. 24/7 spoedeisende hulp
  Daarvan gaat nu 75% gedownsized worden.
 2. Acute verloskunde en moeder- en kindzorg.
  Dit is een harde eis van Achmea, niet een positieve keuze van Treant. In Stadskanaal mag verloskunde worden opgegeven en aan de Ommelander Ziekenhuisgroep worden overgelaten. Zo gauw Achmea haar harde eis laat vallen, bijvoorbeeld omdat Meppel weer volwaardige verloskunde aanbiedt, zal Treant in Bethesda verloskunde opgeven.
 3. Zorg op IC-niveau.
  De zorg zou op het niveau van de level-1-IC zijn. Dit is inmiddels al lang niet meer het geval.

Tot slot: In 2012 presenteerde Wouter Bos het KPMG-Plexus rapport waarin hij de bouw van een nieuw interventiecentrum adviseerde. Scheper en Bethesda zouden dan ziekenhuizen met poliklinieken en dagbehandeling moeten worden.
Saillant detail is dat Bos de periferie van Hoogeveen  heeft genoemd als meest strategische ligging voor een dergelijk centrum, goede tweede was een locatie in Beilen, bij voorkeur aan de A28 nabij de afslag naar Emmen. Van Refaja was toen officieel nog geen sprake.

Het peperdure rapport is door de medische staf van het Scheperziekenhuis geblokkeerd en naar de prullenbak verwezen. Het is nooit openbaar gemaakt, maar desondanks hebben twee leden van het actiecomité het wel kunnen lezen. Een voor de leek vrijwel onleesbaar en niet te begrijpen rapport, met echter één glashelder advies: een interventiecentrum in de buurt van Hoogeveen of Beilen. Niet aan de uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied.

Ik dank Burgemeester Loohuis voor deze spreektijd en ik dank u voor uw aandacht.

Read Full Post »

Het kan de lezers van de Hoogeveensche Courant niet zijn ontgaan. De voorzitter van de medische staf van de Treant Zorggroep, dokter David Post en zijn collega dokter Martijn Passier kunnen het comité Actie voor Bethesda wel schieten. Ook de voormalige voorzitter van de cliëntenraad deed nog een duit in het zakje.
Op de Facebook community van het actiecomité uitten een aantal Treant medewerkers zich in niet mis te verstane bewoordingen. ‘Het actiecomité zaait onrust, het actiecomité maakt Bethesda kapot. Hoe halen ze het in hun hoofd om te beweren dat er een angstcultuur in Bethesda heerst?’

Tijd voor een reactie van mijn kant.

Op 4 juli 2009 meldde de website van ziekenhuis Bethesda (terecht) trots: Ziekenhuis Bethesda beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe. Een prestatie van formaat als we beseffen dat Bethesda een aantal jaren daarvoor zo ongeveer technisch failliet was en dankzij een aantal stevige ingrepen van toenmalig bestuursvoorzitter Wouter van der Kam een zeer winstgevend bedrijf werd, waar bovendien ook nog uitermate goede zorg werd verleend.
Kort daarna begonnen fusiegesprekken tussen de zorggroepen Leveste en Middelveld. Ik zal niet gaan speculeren over de beweegredenen, maar feit is dat Bethesda een rijke en daarom aantrekkelijke bruid was voor welke toekomstige partner dan ook.

In 2012 hoorde Bethesda bij de dertig beste ziekenhuizen van ons land in de jaarlijkse ‘top100’ van het Algemeen Dagblad. In 2015 stond Bethesda in diezelfde lijst op de voorlaatste plaats. Nog net boven de (onterecht winst genererende) heroïnefabriek die het Slotervaartziekenhuis bleek te zijn.
Het Scheperziekenhuis in Emmen stond net boven Bethesda op de twee na laatste plaats. Veroordeeld tot nacompetitie zou je in voetbaltermen zeggen.

Ongeveer in dezelfde tijd publiceerde Elseviers weekblad háár kwaliteitsoverzicht van de ziekenhuizen in Nederland. Bethesda kwam er ook daar niet goed af. Met name de effectiviteit van de medische zorg vertoont een dalende trend (zie onder deze Kantlijn).
Zowel het AD als Elsevier baseren zich op gegevens die zij ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Gegevens die door de ziekenhuizen zelf zijn aangeleverd.

Omdat van de zijde van de Treant Zorggroep geen andere reactie naar buiten kwam dan dat men hoopte dat in Emmen en Hoogeveen geleerd zou worden van Stadskanaal (dat met afstand het best scorende ziekenhuis van Treant was) heeft het actiecomité indringend met een van de leden van de Raad van  Bestuur gesproken over deze vrije val. De schuld werd gelegd bij een niet functionerende interim manager kwaliteitszorg. Wat er feitelijk gezegd werd was De zorg is wel goed geweest, maar we konden het niet aantonen. Dat was de schuld van de betreffende manager en die werd dus ontslagen. En er werd beterschap beloofd.

Wat moet je als actiecomité nou met zulke informatie? Je constateert aan de ene kant dat ‘je ziekenhuis’ na de fusie met Scheper in een vrije (kwaliteits)val is terecht gekomen. Via diverse bronnen binnen en buiten de medische staf hoor je verontrustende geluiden, die elkaar bevestigen. In de gesprekken met de Raad van Bestuur worden die geluiden ontkend dan wel gebagatelliseerd en word je overvoerd met grootse plannen voor de toekomst. De voorzitter van de medische staf gaat zelfs zover dat hij in de Hoogeveensche Courant met veel bravoure aankondigt dat Bethesda in 2017 in de top tien staat. Maar de aanvankelijke kop dat Bethesda de IC behoudt, moet worden vervangen op last van diezelfde voorzitter en wordt veranderd in ‘Treant wil verloskunde niet riskeren‘.

Laat ik nog maar eens voor alle duidelijkheid zeggen waar het comité Actie voor Bethesda voor staat: het behoud van volwaardige en volledige ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Niet voor Hoogeveen, maar in Hoogeveen. Dat wij daarmee de mensen die, zoals iemand op onze FB pagina reageerde, ‘Treant denken in plaats van Hoogeveen denken’ op de tenen staan, snappen wij. Dat zij ons liever kwijt dan rijk zijn, snappen wij ook, maar wij negeren niet de elkaar bevestigende geluiden die wij vanuit het ziekenhuis zelf krijgen.

Daaruit blijkt dat actief wordt gespeurd naar de klokkenluiders. Mensen die hun baan riskeren door ons te informeren. En als dat met dezelfde toon gebeurt die de voorzitter van de medische staf aanslaat richting het actiecomité dan is het begrijpelijk dat deze klokkenluiders zeer op hun hoede zijn. Wie kritisch is over de ontwikkelingen wordt overgeplaatst naar andere functies. Wie lekt hangt ontslag boven het hoofd. Het is de bestuurskunde die in elke grote organisatie de criticasters in het gareel dwingt. Ikzelf spreek dan ook liever van een dwangcultuur dan van een angstcultuur. In een tijd van grote werkeloosheid hebben bestuurders nu eenmaal veel gelegenheid om op deze manier te werk te gaan.

Alleen daarom al hebben wij weinig boodschap aan de woorden van Post, Passier en Massier. Wij willen cijfers zien, die aantonen dat er een eerlijke verdeling van ziekenhuiszorg tussen de ziekenhuizen van Treant heeft plaatsgevonden. En zolang wij die cijfers niet te zien krijgen gaan wij er, gezien bovenstaande overwegingen, van uit dat Treant iets te verbergen heeft. Ondertussen blijven de verontrustende berichten binnenkomen. Ze vallen te scheiden in harde feiten en (nog) onbewijsbare vermoedens en veronderstellingen.

Mochten er personeelsleden zijn die (om hen moverende redenen) niet openlijk durven te reageren, dan kunnen zij altijd gebruik maken van het anonieme meldpunt op de actiewebsite van het comité.


 

Website Bethesda september 2012

ScreenHunter_01 Feb. 25 11.31

Klik op afbeelding voor een vergroting


Elsevier over medische zorg en patiëntgerichtheid in 2015 (max. score = vier cirkels)

ScreenHunter_03 Feb. 25 12.03

Klik op afbeelding voor een vergroting


Bekijk ook de rapportage over Bethesda op Elseviers website.


 

 

.

 

Read Full Post »

Al geruime tijd adverteert Isala-Meppel, onderdeel van de Isalaklinieken in Zwolle, paginagroot in de Hoogeveensche Courant. Ik heb daar geruime tijd geleden bij de directeur Hoogeveen van Boom uitgevers in Meppel tegen geprotesteerd. De directeur bracht de volgende situatie als tegenargument in. “Stel dat een Hoogeveense garagehouder in de Meppeler Courant adverteert om klanten te werven. Moet ik dan omdat een Meppeler garagehouder daar van baalt, zo’n advertentie weigeren?”

Isala verlegt grenzen op ongekende manier
Afgelopen woensdag nam de Isalagroep een nieuwe horde. Een paginagrote advertentie waarin Hoogeveense verzekerden met een budgetpolis worden gewaarschuwd dat zij in ziekenhuis Bethesda niet zonder (mogelijk) forse bijbetaling terecht kunnen. U vindt deze advertentie onder deze Kantlijn.
Wat mij betreft had Isala boven deze advertentie nog kunnen zetten: “Was nou maar naar Isala gegaan!” De zorggroep ambieert kennelijk de Specsavers van de ziekenhuiszorg te worden.

Dat roept meteen grote vragen op over de kwaliteit van die zorg. Immers de prijzen die zorgverzekeraars voor budgetpolissen vergoeden zijn, hoewel geheim, naar alle waarschijnlijkheid wurgprijzen. De vraag is dan ook gerechtigd wat voor gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van de geleverde zorg. DSW baas Chris Oomen waarschuwde daar in 2014 al voor op Zorgvisie.nl en hij riep gedupeerden eind 2015 op een proefproces hierover te starten.

Ik zal nooit mensen gaan oproepen om bepaalde ziekenhuizen te boycotten, maar ik moet eerlijk toegeven dat mijn handen jeuken om een dergelijke oproep uit mijn toetsenbord te rammen. In ieder geval zal ik mij onder geen voorwaarde in een ziekenhuis van de Isalagroep laten behandelen.
Vanwege het solidariteitsbeginsel ben ik ruim een jaar geleden naar volle tevredenheid overgestapt naar DSW en ik zal ziekenhuizen die solidariteit vervangen door winstbejag en samenwerking door concurrentie mijden als de pest.

Misleidende informatie
Overigens is de advertentie misleidend. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van de Treant Zorggroep heeft laten weten dat door verzekerden met een budgetpolis zonder bijbetaling
– alle zorg aan minderjarigen gewoon in Bethesda genoten kan worden;
– alle spoedeisende zorg in Bethesda genoten kan worden.

Verder bestaat er nog zoiets als een zorgplicht voor zorgverzekeraars. Dat betekent dat Zilveren Kruis verplicht is tot instandhouding van zorg binnen redelijke afstanden en het valt nog maar te bezien of de 48 km naar Zwolle door de NZA als redelijke afstand zal worden beschouwd.
In Meppel kan men namelijk niet terecht voor cardiologische behandelingen en evenmin voor 2e lijns verloskunde, waar de Meppeler gynaecologen zelf de stekker uit trokken toen zij naar Zwolle verhuisden. Voor patiënten uit het verzorgingsgebied van Treant is Zwolle dan mogelijk onaanvaardbaar ver weg in de ogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Tot 29 februari is de budgetpolis nog te upgraden
Op de website van Zilveren Kruis staat onder meer dit te lezen:

ScreenHunter_06 Jan. 23 11.44

Volgende week debat over ziekenhuiszorg in Tweede Kamer
Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft laten weten dat de SP volgende week tijdens het kamerdebat over de ziekenhuiszorg van deze patiëntenwerving een groot punt zal maken.

Tot slot: zolang de Isalagroep doorgaat met (misleidend) adverteren in de Hoogeveensche Courant of in andere in Hoogeveen verschijnende bladen zal ik op niet mis te verstane manier hierover mijn ontstemming de wereld in slingeren. Isala zou er beter aan doen kraamvrouwen in Meppel weer 2e lijns verloskunde te bieden in plaats van zulke dure advertenties te plaatsen.

20160122_132642

 

Read Full Post »

Het overstapcircus van de zorgverzekeraars heeft in Hoogeveen een spannende finale gekregen. Pas op 15 december sloten Treant Zorggroep en de Achmea merken een contract voor 2016. Dat  gebeurde nadat dagenlang onzekerheid bestond over de ziekenhuiszorg voor Achmea verzekerden.

Achmea had zich dan wel gehaast om te melden dat ook zonder contract behandelingen in de ziekenhuizen van Treant zouden worden vergoed, maar tegelijk was niet duidelijk op welke wijze die vergoeding zou plaatsvinden. Het was onduidelijk of verzekerden de rekening eerst zouden moeten voorschieten om daarna bij de verzekeraar de vergoeding te declareren.

Het Martini ziekenhuis in Groningen kreeg met eenzelfde conflict te maken. Verzekeraar VGZ ging zelfs nog een stapje verder dan de andere grote verzekeraars en meldde nadrukkelijk zonder contract geen 100% vergoeding voor behandeling in het Martini ziekenhuis te zullen geven.

Een onbegrijpelijke houding, aangezien patiënten daarmee ernstig gedupeerd worden en een beroep zouden kunnen doen op schending van de zorgplicht door VGZ. Men kan voor een simpele operatie immers niet in het UMCG terecht en de afstanden naar de ziekenhuizen van de Ommelander Zorggroep lijken te groot om VGZ te vrijwaren van een schending van die zorgplicht.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was nog steeds niet bekend of er voor 31 december een contract zal komen tussen VGZ en Martini en dus wordt de noodzaak om zich op overstap te bezinnen voor veel Groningers met de dag groter. De enige echte garantie voor zorgeloze zorg is een contract van je zorgverzekeraar met het ziekenhuis dat je wilt bezoeken. Alle andere toezeggingen bieden ruimte voor verschillende interpretaties en dus geschillen. Dat wil je als consument niet en al helemaal niet als het je gezondheid betreft.

De conflicten met Treant en Martini zijn slechts het topje van de ijsberg. Nog steeds zijn lang niet alle ziekenhuizen in Nederland gecontracteerd. Bij de invoering van marktwerking werd ons beloofd dat we betere zorg tegen lagere prijzen zouden krijgen. Het tegendeel is waar. Het kind blijkt een monster te zijn, dat beter niet geboren had kunnen worden.
De marktwerking is ernstig ziek en ik hoop vurig dat de patiënt in dit specifieke geval terminaal is en zal verdwijnen in een naamloos graf.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

 

 

Read Full Post »

Opgepast mensen! Het overstapcircus is weer in de stad. De tenten worden opgebouwd. De verzekeraars zullen hun wervende salvo’s weer via radio en tv op u afsturen. De vergelijkingssites komen met een keurmerk om de indruk te wekken dat ze werkelijk onafhankelijk zijn. Minister Schippers noemt de vergelijkers “onontbeerlijk voor de werking van de markt.”

ScreenHunter_01 Nov. 20 09.58

In de eerst acht regels van dit bericht in de Volkskrant zit gelijk al een bekentenis: In het verleden kwamen alleen betalende verzekeraars in de top drie; en een leugen: Wij weten wat de beste verzekering voor u is.
(Bron: Volkskrant)

 

 

Door de bomen het bos niet meer zien
Vorig jaar meldde de Consumentenbond dat er zoveel verschillende polissen kunnen worden afgesloten dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Een probleem waar premier Rutte zich ook al eens over heeft uitgelaten. Zij het in een andere context. Rutte vond dat een toekomstvisie een olifant was die het uitzicht op de werkelijkheid belemmerde. Dus deed hij niet aan toekomstvisie. Daar kwam het in het kort op neer. Kap het bos als dat het zicht belemmert. Weg met al die verschillende mogelijkheden dus.

Onafhankelijk?
De vergelijkingssites pretenderen onafhankelijk te opereren. Kunnen we daar op vertrouwen? Ik vrees van niet. Independer is eigendom van Achmea, hoe onafhankelijk zijn ze dan nog? Moet we dat maar op basis van de mooie blauwe ogen van een PR mevrouw geloven? Weten we zeker dat ze geen gekleurde contactlenzen in heeft?
Nog steeds krijgen de vergelijkingssites provisie voor hun werk. Van de zorgverzekeraars wel te verstaan. Hoe dat precies in zijn werk gaat is mij niet duidelijk en of daar openheid over zal worden geboden betwijfel ik ten zeerste. Zal wel als concurrentiegevoelige informatie worden beschouwd.
Minister Schippers ging niet in op de roep om een verbod op provisie, want dan zou de consument voor de vergelijking moeten betalen. En dan zouden er veel minder mensen overstappen.

Verschillen in basisverzekering
De basisverzekering is er voor iedereen. Een zorgverzekeraar mag er niemand voor weigeren. Maar is die basisverzekering ook voor iedereen gelijk? Vergeet het maar!
Zilveren Kruis biedt de Basis budget polis (96,95), de Basis Zeker polis (€109,45) en de Basis Exclusief polis (€113,25).

Basis Budget: Zilveren Kruis selecteert een aantal ziekenhuizen voor u. Omdat de kostenfactor een rol speelt zullen dit ongetwijfeld de goedkopere ziekenhuizen zijn.

Basis Zeker: U kunt terecht bij alle door Zilveren Kruis gecontracteerde ziekenhuizen. Mits niet voor het eind van het jaar het behandelingsplafond is bereikt.

Basis Exclusief: U kunt terecht in elk ziekenhuis van uw keuze. Maar ten aanzien van de zorgverleners maakt Zilveren Kruis toch het voorbehoud dat u 100% vergoed krijgt bij de door ZK gecontracteerde zorgverleners. De vraag dient zich dan aan of in een ziekenhuis geen zorgverleners werken.

Elk van bovenstaande basisverzekeringen is weer te combineren met de Basis Plus Module (€3,95 p.m.) omdat de basisverzekering “soms minder dekt dan u denkt”.

Behandelingsplafond
Vrijwel alle zorgverzekeraars maken ‘afspraken’ over een behandelingsplafond. Dat kan bestaan uit een budget per soort behandeling, het kan ook zijn dat er ‘afspraken’ worden gemaakt over het maximale aantal behandelingen. Daardoor is het helemaal niet zeker dat we in een door de verzekeraar gecontracteerd ziekenhuis wel geholpen kunnen worden. Als bij het verstrijken van de tijd het plafond in het zicht komt gaan ziekenhuizen in toenemende mate behandelingen uitstellen. De wachtlijsten keren daardoor terug. En nieuwe patiënten worden steeds vaker zelfs helemaal geweigerd.

Zorgverzekeraars verlangen namelijk dat de zorgaanbieder doorgaat met behandelen als het plafond is bereikt. Zij zeggen dan zelf dat ze gaan “overleggen over de vergoeding voor die extra zorg”, maar bieden geen enkele garantie dat die zorg daadwerkelijk wordt vergoed. Dat risico nemen steeds meer ziekenhuizen gewoon niet.

Een woud van mogelijkheden.
Alleen al op het gebied van de basisverzekering biedt Zilveren Kruis al vier mogelijkheden. Die elk op hun beurt weer kunnen worden gecombineerd met een van de vier aanvullende verzekeringen. We zijn dan al op zestien mogelijkheden terecht gekomen.

Die kunnen dan elk nog weer worden gecombineerd met een van de vier tandartsverzekeringen, zodat we uit vierenzestig mogelijke poliscombinaties kunnen kiezen.

En dan hebben we het nog maar over één van de merken van Achmea! In werkelijkheid hebben een tiental grote verzekeraarskapstokken bijna vijftig merken in het overstapcircus zitten. Als die allemaal net zoveel keuzemogelijkheden aanbieden als Zilveren Kruis dan kan de consument kiezen uit meer dan 3000 mogelijkheden.

ScreenHunter_13 Nov. 20 14.04

Bron: zorgkiezer.nl 2014

Vergelijkingssites
Dit woud van mogelijkheden vormde een gat in de markt, waar de vergelijkingssites gretig in zijn gesprongen. Zij pretenderen nu te weten wat het best voor u is. Maar zolang de vergelijkingssites hun provisie van de zorgverzekeraars krijgen is het verstandig om vooral te vertrouwen op wat u zelf nodig hebt en niet op wat de vergelijker het beste voor u vindt.

Gedragscodes daar hebben we er heel wat van in het Nederland, maar te vaak staan die  gelijk aan de slager die zijn eigen vlees keurt. Let dus goed op de komende weken en vertrouw alleen op u zelf. Het is een vervelende klus, die lang niet iedereen ziet zitten en daarom zou het veel beter zijn als de marktwerking gelijk de olifant van onze premier zou verdwijnen.

(wordt vervolgd)

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

 

Read Full Post »

Aan André Goedée,
Voorzitter Raad van toezicht Amphia Ziekenhuis
te Breda en Oosterhout

Beste André,

Sta mij toe langs deze weg adhesie te betuigen met jouw pleidooi om ziekenhuisbestuurders een inkomen toe staan boven het wettelijk toegestane maximum. Eindelijk zou ik haast zeggen. Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd voor jouw beroepsgroep zich ging roeren.

Je bent bijzonder vindingrijk te werk gegaan in je pleidooi. Vooral je stelling dat de wet normering topinkomens het aannemen van goede mensen in de weg staat vind ik gedurfd. Ik vrees dat je links en rechts om je oren geslagen zult gaan worden. De waardeoordelen zullen ongetwijfeld vernietigend voor je zijn, maar daar trek jij je natuurlijk niets van aan. Dat inmiddels duidelijk is dat onze zogeheten topbankiers niet naar het buitenland zullen gaan als ze hier niet exorbitant worden beloond, simpelweg omdat ze in het buitenland niet gevraagd worden, dat weerhoudt jou er niet van om de relatie tussen kwaliteit en beloning, of kan ik beter zeggen beloning en kwaliteit nog eens nadrukkelijk over het voetlicht te brengen.

Trek je er niets van aan als men zal aandringen op jouw vertrek naar het buitenland, waar mensen als jij wel naar behoren en verlangen worden betaald. Laat je niet aan het twijfelen brengen als men beweert dat je maatschappelijk onaanvaardbaar bezig bent. Iedereen weet immers dat het echte ziekenhuiswerk wordt gedaan door mensen als jij. De topbestuurders die er voor zorgen dat de goede zorg dichtbij waar mogelijk en verderaf waar nodig gewaarborgd blijft. Een scalpel in een mens zetten dat kan iedereen, maar de voorwaarden daarvoor kunnen alleen jij en je amices scheppen.

Het is belachelijk dat ziekenhuisbestuurders worden afgescheept met het salaris van Mark Rutte, die loser die doet alsof € 6500,00 netto in de maand een goed salaris is. Jij weet beter, nadat je jarenlang in het zware transport over zee je sporen hebt verdiend, tot je door baggeraar Boskalis werd ingelijfd. Dat je meer verstand van baggeren hebt dan van maatschappelijk verantwoord zorg ondernemen, dat mogen ze je niet aanrekenen. Per slot van rekening heb jij jezelf niet aangesteld. Je bent ongetwijfeld door een gerenommeerd en fors declarerend bureau in deze positie gebracht.

André, ik draag jou, ongeacht het resultaat van je pleidooi, voor als eerste winnaar van de Rupsje Nooitgenoegprijs, die ongetwijfeld binnenkort door een of andere idiote activist in het leven geroepen zal worden.

Je toegenegen,
Frits Kappers
Hoogeveen

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

Read Full Post »

Bob Smalhout is overleden. De vermaarde anesthesioloog, die maar wat graag via zijn columns in de Telegraaf de pennenstrijd aanging over zaken op het medisch, politiek en maatschappelijk vlak, is niet meer.

In maart 2013 bezocht ik samen met cineast Henk Borg de bejaarde hoogleraar voor een lang gesprek over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en die in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen in het bijzonder. Hoewel ik toen inmiddels lang genoeg op straat en in de media liep te roeptoeteren dat Bethesda volwaardig moest blijven, mijn eerste confrontaties met Donkervoort c.s. had overleefd en voor niets of niemand meer bang was, kriebelde het toen wij in een typisch Gooische Vrouwen laantje de auto parkeerden voor het hek met het bord: Prof. Dr. B. Smalhout, anesthesioloog.

In 2012 had ik, op aandringen van een Hoogeveensche fan van de columns van Smalhout in de Telegraaf, de oud-hoogleraar een mail gestuurd over de ontwikkelingen rond Bethesda. Eerlijk gezegd in de verwachting er niet veel of slechts een beleefd berichtje op terug te ontvangen. Dus toen ik plotseling zijn secretaresse aan de lijn kreeg met de vraag of het schikte dat “de professor u een ogenblik stoort” kon ik met moeite een kreet onderdrukken. Smalhout nam uitgebreid de tijd om te informeren naar de situatie in Hoogeveen en de uitgangspunten van het actiecomité. Vervolgens stak hij me een hart onder de riem met een aantal adviezen en bij het afsluiten benadrukte hij dat ik hem altijd mocht bellen als ik dat nodig had.

Nadat met name de medici Klaas Reenders en Marnix Koppe mij hadden onderwezen in het reilen en zeilen binnen een ziekenhuisorganisatie en ik het gevoel had gekregen te weten waar ik het over had, trok ik de stoute schoenen aan en vroeg Smalhout om een video interview ten behoeve van onze actiewebsite. Hij stemde daar onmiddellijk in toe en ontving Henk Borg en mij bijzonder gastvrij.

Kern van Smalhouts boodschap was dat in kleine ziekenhuizen een aantal voorwaarden voor goede zorg aanmerkelijk beter gerealiseerd kunnen worden dan in de hele grote ziekenhuizen. Met name het informele contact tussen artsen onderling en artsen en verpleegkundigen kon niet voldoende gewaardeerd woorden. Ziekenhuis Bethesda noemde hij het Academisch ziekenhuis van Drenthe en voor de zorgverzekeraars en hun opstelling sinds de intreding van de marktwerking had hij geen goed woord over.

Wij maakten die dag ook kennis met zijn tweede echtgenote, de historica Nanda van der Zee, die in 2014 overleed aan de gevolgen van een ongelukkige val. Een verlies dat Smalhout in grote eenzaamheid achterliet, bekende hij in een aflevering van EO’s Geloof en een hoop liefde. Hij vertelde daarin dat hij in voldoende mate over de middelen om euthanasie te plegen kon beschikken, maar dat hij aan zijn talrijke in de oorlog door de nazi’s omgebrachte familieleden schatplichtig was en het niet kon maken om het leven actief te verlaten.

Hoe zeer de meningen over de maatschappelijke opvattingen van de professor ook mogen verschillen, Henk en ik hebben een bevlogen en betrokken medicus ontmoet en waren vanochtend beiden stil bij het lezen van zijn overlijdensbericht.

.

.

.

Klik hier om een keuze uit de onderwerpen in dit interview te maken

.

Read Full Post »

In september 2012 dacht ik met een petitie voor Bethesda te kunnen volstaan om de maatschappelijke weerstand duidelijk te maken tegen de plannen die (toen nog) ZLM had voor het in 2009 tot beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe uitgeroepen Hoogeveense ziekenhuis.
Ik had geen benul van de honger bij ZLM om in Emmen een topklinisch ziekenhuis te vestigen. Ik had geen idee dat de specialisten in Emmen op de achtergrond de boosdoeners waren die het KPMG rapport over de toekomst van de zorg in Zuid-Oost Drenthe blokkeerden en daarmee enige tonnen onderzoeksgeld verspilden.

We schrijven nu januari 2015 en ik heb een hoop geleerd over het machtsspel en het krachtenveld waarbinnen dat spel zich afspeelt. Helemaal aan de top van de Treant piramide staat de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van Bas Eenhoorn een (volgens zijn website) met hart en ziel aan het openbaar bestuur verknochte VVD-er, die bij een groot aantal activiteiten betrokken is. Dan komt de raad van bestuur van de Treant Zorggroep onder voorzitterschap van Eric Janson, de voormalig bestuurder van het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in alle geledingen van de zorggroep, zoals daar zijn drie ziekenhuizen (cure) en diverse verzorgingshuizen (care). Door zijn functie is Janson derhalve formeel de eindverantwoordelijke voor de ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis, Bethesda.

Recent werden wij geconfronteerd met plannen van de intensivisten van Treant om in Hoogeveen en Stadskanaal de IC’s af te schalen tot afdelingen Special Care. Daarbij vermelden zij dat alle operaties waarbij IC-opname te verwachten valt voortaan zullen worden ingepland in Emmen. Het stuk blijkt bij nader inzien een intern discussiestuk te zijn in het kader van de realisering van de plannen zoals verwoord in het Beleidskader 2015-2020Wij stonden voor de keuze hierover met de raad van bestuur in gesprek te gaan of er mee naar buiten te treden.
Na een periode van vijf maanden waarin wij ons stil hielden en ons zelfs voorzichtig positief opstelden met betrekking tot het voornoemde beleidskader, besloten wij dat we in dit geval alarm moesten slaan. Zeer tot ongenoegen van bestuur en intensivisten van Treant, die ons beschuldigden van “verkeerde interpretaties” en “tendentieuze berichtgeving”. Bekende kwalificaties die gebruikt worden door beleidsmakers en bestuurders die in het nauw worden gedreven.

Een gepensioneerd intensivist waarschuwde mij dat, hoewel voorzitter Janson, gezien zijn functie, formeel wel de eindverantwoordelijke is, het beleid, de route naar een stip aan de horizon, wordt gemaakt door de specialisten. De verklaring hiervoor is even simpel als logisch: de kennis van zaken op dit gebied is dusdanig gespecialiseerd dat alleen (in dit geval) intensivisten werkelijk kunnen oordelen over de vraag of de beoogde koers de juiste is. Welnu, dat ontslaat mij van de verplichting om naar de medisch inhoudelijke kant van deze zaak te kijken. Men kan mij alles wijsmaken.

Daarom beperk ik mij tot de feiten rond de IC die in het onderhavige krachtenveld waarneembaar waren en aantoonbaar zijn.

 • In november 2012 wordt in de medische staf in Hoogeveen geklaagd over het feit dat de intensivisten uit Emmen geen diensten willen draaien in Bethesda.
 • Hoewel (nog lang) niet gefuseerd met het Refaja ziekenhuis bestond er in 2012 wel een overeenkomst tussen de intensivisten uit Emmen en het Refaja ziekenhuis, waarbij de Emmer specialisten diensten draaiden in Stadskanaal.
 • Als het aan de intensivisten ligt, zo blijkt uit hun visiestuk, moeten de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal worden afgeschaald tot afdelingen voor Special Care.
 • De term Special Care is volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care niet gedefinieerd en kent derhalve ook geen richtlijnen. (Zie het interview met de voorzitter van de NVIC onder deze Kantlijn)
 • Als het aan de intensivisten ligt zullen alle operaties met mogelijk post-operatieve IC opname in Emmen plaatsvinden.
 • Op de vraag (gesteld in het overleg met huisartsen, Raad van Bestuur, B&W, actiecomité en cliëntenraad) hoe de spectaculaire daling van het aantal IC-opnames in Hoogeveen te verklaren is, was het antwoord: “Dat weten wij niet.”
 • Intensivist Lutisan uit Assen gaf op Radio Drenthe in het programma Cassata nadrukkelijk aan dat een ziekenhuis zonder IC geen volwaardig ziekenhuis kan blijven. (Beluister het gesprek onder deze Kantlijn)
 • Een onderzoek dat online is gepubliceerd op Intensive Care Medicine toont aan dat de gedachte dat grotere geconcentreerde IC’s beter zijn voor patiënten op een misvatting berust (zie het artikel uit de NRC onder deze Kantlijn)

Met deze feiten op een rijtje kom ik tot de conclusie dat er met betrekking tot de toekomst van ons Bethesda nog steeds grote waakzaamheid nodig is. Het is een kwestie van lange adem en het actiecomité kan daarom niet anders dan voortdurend laten merken dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en niet zullen schromen maatschappelijke aandacht te vragen voor ongewenste plannen.

.

Meer informatie:

 1. Peter de Feiter (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) over special care


  .
  .

 2. Johan Lutisan (intensivist Wilhelminaziekenhuis Assen)
  in Cassata


  .
  .

 3. Het artikel uit de NRC over het onderzoek naar grote en kleine IC’s

.

NRC over kleine en grote IC's

.


.

Read Full Post »

Woord vooraf

Na lang wikken en wegen heb ik besloten op persoonlijke titel te reageren op het nieuws dat vandaag in het Dagblad van het Noorden en de Hoogeveensche Courant stond over ziekenhuis Bethesda. Ik wil mijn medestrijders in het actiecomité niet voor de voeten lopen, dus moet ik er voor zorgen dat zij niet kunnen worden aangesproken op wat hierna volgt. Daarom meld ik hier klip en klaar dat geen van de leden of adviseurs van het actiecomité weet hebben gehad van dit artikel voordat het werd geplaatst. Zij hebben er geen goed- dan wel afkeuring aan kunnen verbinden en zij hebben ook geen suggesties voor de inhoud kunnen leveren.

Leest u eerst het nieuws zoals het Dagblad van het Noorden vandaag naar buiten bracht. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

DvhN 29-11-13

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De grote vraag die dit nieuws oproept is natuurlijk wat de oorzaak is van het dalende patiëntenaantal. Er is namelijk sprake van een landelijke trend. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben te maken met dalende behandelvolumes. Daar spelen ongetwijfeld zaken in mee als het hogere eigen risico, waardoor mensen artsenbezoek uitstellen. Voeg daarbij het steeds kortere verblijf in een ziekenhuis en het is begrijpelijk dat er geen groei optreedt.

Onlangs sprak het actiecomité op vrijwel volle sterkte, inclusief de beide medische adviseurs met de heren Janson en Kuin. In dit gesprek vielen harde woorden en werd ons verteld dat het “zeer slecht gaat met Bethesda”. Er zouden “te veel artsen rondlopen en te weinig patiënten komen.”

In het ziekenhuis schijnt de indruk te bestaan dat de huisartsen niet voldoende naar Bethesda verwijzen. Dat zou natuurlijk kunnen. Onze huisartsen luisteren goed naar wat hun patiënten willen en steeds meer patiënten geven aan dat zij niet naar Emmen willen. Het ligt dus zeker niet aan het verwijsgedrag van de huisartsen, maar aan het feit dat de ontwikkelingen rond het ziekenhuis steeds meer mensen er toe brengen zich mondig op te stellen en duidelijk aan te geven wat men wel en niet wil. Een terechte houding. Het gaat immers om de eigen gezondheid. Bovendien betekent marktwerking ook een bewust kiezende consument.

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal vaart echter wel bij de ontwikkelingen binnen ZLM. Zeker na de toetreding van Refaja directeur Guus Bruins tot de raad van bestuur. Een toetreding die ik voor Hoogeveen zeer nadelig acht en bovendien ongepast vind. Het Refaja heeft geen krimp maar groei meegemaakt. Journaliste Daniëlle Molenaar meldde via Twitter dat in het artikel in het DvhN een verschrijving staat. Refaja heeft geen daling, maar juist een stijging van 2% in het patiëntenaantal. (Zie de schermkopie van de tweet van Molenaar hieronder.)

ScreenHunter_01 Nov. 29 14.02

De grote vraag is nu natuurlijk of de ontwikkelingen in Hoogeveen het gevolg zijn van bewust beleid. ZLM schermt met enige regelmaat met argumenten dat men om goede specialisten aan te trekken een “top-klinisch ziekenhuis” moet zijn. In het jaarboek 2012 staat ook de doelstelling vermeld om één van de locaties van ZLM te laten uitgroeien tot een top-klinisch ziekenhuis. U mag één keer raden welke locatie dat moet worden.

In de vijftien maanden sinds ik vorig jaar 15.000 handtekeningen onder mijn petitie wist te krijgen, heb ik te maken gehad met leugen, list en bedrog. Voormalig bestuurder Donkervoort heeft willens en wetens bedrog gepleegd bij de verplaatsing van de longchirurgie naar Emmen. Er werd zelfs niet geschroomd om een hoogleraar van het UMCG te schofferen. Vervolgens werd de medische staf in de waan gelaten dat men met 2/3 meerderheid voor de fusie met Refaja moest zijn om deze door te laten gaan. Toen puntje bij paaltje kwam waren Donkervoort en Schoots vertrokken. De nieuwe voorzitter Eric Janson meldde dat er geen enkel beletsel was om de fusie met Refaja door te laten gaan aangezien op één na alle adviezen positief waren.

En nu beweert men dat het al sinds 2005 zeer slecht gaat met Bethesda. De jaarboeken spreken andere taal. Die geven een beeld van een goed renderend bedrijf dat flinke winsten genereert na een periode aan de rand van de afgrond. De raad van toezicht heeft blijkbaar zitten slapen. (Voorzitter Bas Eenhoorn toucheert daar €15.000 per jaar voor. Zo wil ik ook wel slapen, maar dat ter zijde.)
Er is dus sprake van bedrog. De vraag is of de bedriegers in het verleden gezocht moeten worden of in het heden. Ik hou het maar op het heden, want daar is het makkelijker tegen vechten dan tegen het verleden.

De heer Janson betreurt het, zo schrijft de Hoogeveensche Courant, dat door de communicatie van het actiecomité de burgers bezorgd worden. Hij durft wel. Op onze vraag hoe het zit met de patiëntenstromen, met name hoeveel mensen uit Hoogeveen naar Emmen/Stadskanaal moeten en hoeveel mensen uit Stadskanaal/Emmen naar Hoogeveen gaan voor behandeling, weigert hij in te gaan. Het is heel makkelijk de schuld elders te leggen. Huisartsen die onvoldoende doorverwijzen, een actiecomité dat negatief communiceert. Mijnheer Janson vergeet dat er vijftien maanden geleden een houtskoolschets op tafel leg waarmee Bethesda tot een dagziekenhuis zou worden omgevormd. Mijnheer Janson vergeet dat sindsdien de inwoners van Hoogeveen voortdurend zijn geconfronteerd met de zuigkracht van Emmen. Allemaal zaken die voor rekening en verantwoording komen van de raad van bestuur. Logisch dat burgers zich zorgen maken. Hoogeveners zijn van nature gezagsgetrouw en niet geneigd tot opstandigheid, maar zij zijn niet gek en weten heel goed wanneer er onraad dreigt. De raad van bestuur van ZLM vergist zich nog steeds in de oriëntatie van de Hoogeveners op west en noord. Dat kompas draait ook ZLM echt niet zomaar in de richting oost.

Hoogeveners, ik vraag het u opnieuw: laat u in het jaar van haar eeuwfeest Bethesda uitkleden of laat u zich opnieuw massaal horen en oefent u druk uit op de raad van bestuur (mailadres: rvb@zlm-zorg.nl) en zorgverzekeraar Achmea (mailadres landelijk woordvoerster: christine.rompa@achmea.nl)?
Ik hoop het laatste want dat helpt om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen blijft bestaan.

U wilt toch niet dat hier hetzelfde gebeurt als in Meppel?

Denk niet dat het geen zin heeft om uw stem te laten horen. Men is bevreesd voor maatschappelijke onrust en Achmea vreest zeer voor imagoschade.

.

.

Read Full Post »

Een bron van binnen het ziekenhuis Bethesda heeft gemeld dat:

 • er veel afdelingen met veel lege bedden zijn, terwijl de vakantie voorbij zijn en alles op volle toeren zou moeten draaien;
 • afdeling 3 noord al maanden leeg staat en het nieuwe patiëntenoproepsysteem daar ook niet wordt aangelegd, hetgeen er op wijst dat de afdeling definitief dicht is;
 • in de laatste week van september de IC vrijwel leeg stond;
 • ernstige IC patiënten naar Emmen gaan omdat de arts niet naar Hoogeveen wil komen;
 • deze patiënten als het beter met hen gaat in Emmen blijven voor nabehandeling en ook voor polibezoek daarna op Emmen zijn aangewezen;
 • men blijkens wandelgang berichten met één operatiekamer minder gaat werken in Hoogeveen.

Eric Janson had beloofd in september via de media in klip en klare bewoordingen aan te geven wat ZLM onder basiszorg verstaat. Hebt u het ergens gezien of gehoord? Laat het even weten. Het voordeel van de twijfel kent zijn grenzen.

Wist u trouwens dat de directeur van het Refaja ziekenhuis een plaats krijgt in de raad van bestuur. Dat is zelfs de directeur van Emmen niet gelukt. Maar die zal het wel niet nodig hebben. ZLM wil van Scheper toch wel een topziekenhuis maken.

Read Full Post »

Je zou er bijna een gedicht van kunnen maken. De dichters die onder de naam “de vijftigers” menig middelbare scholier in de vorig eeuw hebben geïnspireerd dan wel tot wanhoop gedreven. Hadden zich er niet voor hoeven schamen. Ik heb het over de termen die te vinden zijn in een bingo formulier dat op twitter circuleert. De zorglulkoekbingo. Bedoeling is dat je deze uitprint, vermenigvuldigt en meeneemt naar bijeenkomsten/vergaderingen waar dit soort lulkoek regelmaat aan de orde is.

Veel plezier er mee.

Afbeelding

Read Full Post »