Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ziekenhuis’

Voor huisarts Ben Luten uit Hoogeveen lijkt de strijd gestreden. Via de Hoogeveensche Courant maakt hij duidelijk hoe hij tegen de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda aankijkt. Kort samengevat zegt hij: “Het is niet leuk, maar we kunnen beter meebewegen.” Een huisarts die zich jarenlang kritisch heeft getoond en nu zo’n ommezwaai maakt. Dat stemt tot nadenken.


Voor dat nadenken gebruik ik bij voorkeur mijn schrijfsels. Met mijn vingers op de toetsen komen mijn diepste drijfveren naar boven, uit mijn onderbewustzijn, zonder tussenkomst van mijn brein. Dat is lang niet altijd strategisch even verantwoord.

“Onze emoties hebben wij ten gerieve, en ons brein hebben wij om ons niet door onze emoties te laten misleiden,” hield een oude oom mij in zijn laatste maanden voor. Feitelijk probeert Luten ons hetzelfde te zeggen. Zijn boodschap is – iets minder kort samengevat – “We zijn al veel kwijt. Heel veel. Dat doet mij pijn, daar ben ik zelfs kwaad over. Maar als we nog wat willen redden voor Hoogeveen moeten we zorgen dat we aan de tafel zitten waar de keuzes gemaakt worden.”

Mijn brein vertelt mij dat Luten gelijk heeft en mijn onderbewustzijn laat weten dat ik het daar niet mee eens wil zijn. Daarvoor zijn de ervaringen van de afgelopen zesenhalf jaar verantwoordelijk. Wie sprak met Treant kan onmogelijk beweren dat die gesprekken iets positiefs voor Hoogeveen hebben opgeleverd.

Het actiecomité heeft altijd gewaarschuwd voor de salamitactiek, waarbij steeds een flinterdun plakje van de worst wordt afgesneden. Zo dun dat je niet direct in de gaten hebt dat de worst kleiner wordt. Tot je ineens ziet dat er bijna geen worst meer over is. Daarom geloof ik niet dat aan de tafel waar de keuzes gemaakt worden voor Hoogeveen iets te halen valt.

Plaatsnemen aan die tafel is in mijn ogen capituleren voor machthebbers die mij zijn opgedrongen door de marktwerking, die ons in 2006 ook al is opgedrongen. Bedacht door CDA en VVD en ingevoerd door VVD, D66 en PvdA in de paarse periode, die zo zwart uitpakt voor het publieke domein in Nederland. Niet alleen in de zorg, ook in het onderwijs, het openbaar vervoer, en de sociale woningbouw heeft die marktwerking meer kapot gemaakt dan ons lief is. Probeer als jong volwassene, maar eens een huurwoning te bemachtigen om een gezin te stichten.

Gaat Hoogeveen nu werkelijk capituleren voor de machthebbers? Gaan wij bij Treant aan tafel wat kruimels veilig proberen te stellen? Ik vrees dat die houding een historische blunder zal blijken te zijn. Gelet op de woede, die onder de mensen in Hoogeveen leeft, valt een reusachtig patiëntenverlies te verwachten. Zelf houdt Treant rekening met een verlies van 25%, ik vrees voor hen dat het veel hoger zal uitpakken. Stadskanaal zal de weg naar Scheemda kiezen. Niet naar Emmen. Hoogeveense zwangeren hebben inmiddels de routes naar Assen, Zwolle en Hardenberg gekozen. Naar volle tevredenheid, zo blijkt uit de reacties.

Maar ook al zou het “slechts” 25% zijn, dan nog betekent dit dat er 25% minder inkomsten zullen zijn voor de vrijgevestigde specialisten. Zij zijn zelfstandige ondernemers en worden betaald naar productie. In een markt waarin het aanbod van specialisten te klein is, zal Treant derhalve specialisten gaan verliezen aan andere ziekenhuizen. Da’s logisch, zou JC gezegd hebben. De overblijvende specialisten zullen daardoor te maken krijgen met een hogere dienstbelasting wat simpel verwoord neerkomt op vaker dienst draaien en minder vaak vrij zijn.

Ik voorspel dat dit voor Bethesda en Refaja desastreus uit zal pakken. Juist omdat het zo logisch en begrijpelijk is als Treant zal zeggen: “Onze specialisten gaan gebukt onder een te zware dienstbelasting, die de kwaliteit van de door hen geleverde zorg bedreigt. Om die kwaliteit te waarborgen moeten we helaas de zorg verder afschalen in Hoogeveen en Stadskanaal.” Dat is hoe de markt werkt. Er blijven straks alleen poliklinieken over, want die vormen het visnet, waarin patiënten voor Emmen moeten worden gevangen.

In die markt, waarde lezer, speelt u een rol. U kunt zelfs de hoofdrol spelen. U bent namelijk koning in die markt. Dat de klant koning is, weten wij allemaal. Dat uw geld bepaalt welk bedrijf overleeft en welk bedrijf niet is u vast wel bekend. Uw keuzes op het gebied van de ziekenhuiszorg, die u hopelijk zelden nodig zult hebben, hebben precies hetzelfde effect. Men zal u waarschuwen: “Als u massaal Treant de rug toekeert, verdwijnt Bethesda vanzelf. Mogelijk kost het zelfs Treant de kop. En dan?” Bestuursvoorzitter Rolf de Folter probeerde de gemeenteraad in Hoogeveen zelfs op te dragen er voor te zorgen dat “mensen niet bij Treant weglopen.”

U staat voor een groot dilemma. Of u wilt of niet. En dat dilemma luidt kort samengevat: “Capituleert Hoogeveen voor de marktwerking, die Bethesda sloopt?” U hebt het voor het zeggen. Neemt u genoegen met de kruimels of niet? Bethesda is ondertussen bijna zoals een schelp op het strand. Mooi, maar leeg.
.


Read Full Post »

Het is een zware (dis)kwalificatie: collaborateurs. Toch laat ik hem vallen, omdat zij het zijn die de weg bereiden voor de beleidsmakers die steeds meer ziekenhuizen laten verdwijnen. Zelfs Hans Klok krijgt zo”n verdwijntruc niet voor mekaar en de beleidsmakers zouden het zonder de collaborateurs ook niet voor mekaar krijgen.


Lees bijvoorbeeld dit artikel van de zich medisch journalist noemende Frank van Wijck over de reacties in Drenthe op de plannen van het kernteam Zorg voor de regio. Leest u vooral ook de discussie met de auteur onder het artikel.

Van Wijck schoffeert, zonder dat hij zich dat realiseert de koningen van de markt als hij zegt “alle betrokkenen steunen het plan”. Man weet niet waar hij het over heeft. Bedoelt natuurlijk: “alle leden van het kernteam steunen het plan”. En zelfs daar mag, als je de vlakke en zielloze presentatie door huisarts Wissink uit Zuidwolde hebt bijgewoond, een fors vraagteken bij gezet worden. Kortom van Wijck scoort overdrachtelijk bedoeld in eigen doel.

Wat zijn doel is? Man zal zeggen dat hij een bijdrage wil leveren aan de toekomstbestendigheid van de ziekenzorg. Dat is werk voor lobbyisten. Bovengenoemd artikel is voor alle veiligheid geen journalistiek werkje maar een “reflectie op wat er in de zorg gebeurt”; waarbij het niet gaat om wat hij (van Wijck dus) goed of slecht vindt, maar om wat hij ziet gebeuren. Waarmee uw advies “Drenthe tel je zegeningen” de prullenbak dus in kan mijnheer de medisch journalist?

Waar geld leidend wordt, daar wordt volgens van Wijck de patiënt leidend. Waar dat te zien is vertelt hij er niet bij. Patiënten zaten in ieder geval niet als belangrijke belanghebbende in het Kernteam Zorg voor de regio. Met patiënten wordt nauwelijks gepraat. De door Treant georganiseerde ‘dialoogavonden’ waren geen gesprekken, maar hersenspoelingen, waarbij de aanwezigen toch vooral moesten beseffen dat zonder “de fusie” Bethesda nooit zou kunnen overleven.” De realiteit is dat Bethesda de fusie niet overleeft.

Van Wijck ziet dit als conservatief, alles bij het oude willen houden. Hij geeft daarmee blijk geen idee te hebben van wat het actiecomité in Hoogeveen heeft bepleit. Man schrijft opnieuw over zaken waarin hij zich niet heeft verdiept.

Waar geld leidend wordt, verdwijnen ethiek en moraal en de collaborateurs van de ziekenhuislobby proberen een graantje mee te pikken door de weg te plaveien met misselijkmakend herhaalde retoriek. Van Wijck verschuilt zich achter de keuze van de politiek in 2006. Zonder in te gaan op de motieven. De overheid vond destijds de morele verantwoordelijkheden geen taak van zichzelf meer. Een minister (Hoogervorst) die zijn vinger in zijn eigen keel stak om te laten zien hoe hij dacht over de terechte kritiek die hij kreeg. Een andere minister (Zalm), die flipperend en schaterlachend vertelde over de heilzame werking van de vrije markt.

De kabinetten van Wim Kok zijn een ramp geworden voor de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, energie en sociale woningbouw. Waar geld leidend wordt is alle moraal en ethiek inmiddels verdampt.

De vraag of Frank van Wijck een collaborateur van de ziekenhuislobby is, lijkt mij dan ook volledig terecht. U mag het zeggen.

.


Read Full Post »

De Treant estafetteploeg. Zo mogen we de opeenvolgende bestuursvoorzitters van de Treant Zorggroep (voorheen ZLM) inmiddels wel noemen. Sinds ik in 2012 met toenmalig vice-voorzitter Donkervoort in aanraking kwam heb ik de volgende leden van de ploeg het estafettestokje aan elkaar zien overdragen:

Maarten Rutgers -> Kees Donkervoort
Kees Donkervoort -> Leo L. Schoots (a.i.)
Leo L. Schoots -> Eric Janson
Eric Janson -> Marcel Kuin
Marcel Kuin -> Carla van de Wiel (a.i.)
Carla van de Wiel (a.i.) -> Carla van de Wiel


Zes namen in zes jaar. Gemiddeld een jaar per persoon. Carla van de Wiel heeft het verhoudingsgewijs nog lang uitgehouden. Bij de 1e mars naar Bethesda in 2013 heb ik, bij het voorstellen van Eric Janson, gezegd dat hij de verantwoordelijkheid op zijn schouders nam voor alle goede en foute keuzes en beslissingen van zijn voorgangers. Dat geldt wat mij betreft voor iedere volgende bestuursvoorzitter. Van welke organisatie dan ook.

Maar de praktijk is anders. Het snelle switchen levert vooral op dat een nieuwe voorzitter zich met het grootst  mogelijke gemak verschuilt achter keuzes en beslissingen van voorgangers. In plaats van de verantwoordelijkheid er voor te nemen, zoals in het kabinet Rutte II wèl gebeurde, beschrijven zij bij voorkeur hun verantwoordelijkheid als een last die de erfenis van de voorganger meebracht, maar er iets aan veranderen willen, kunnen of in ieder geval doen zij niet.

En daarmee is meteen de kern van het kwaad beschreven, waar de paarse coalitie van Wim Kok ons land mee heeft opgezadeld. Met de privatisering is ook de technocratische bestuurder met een trits bureaumatrozen opgekomen. Bestuurders die geen enkele binding hebben met de (leden van de) organisatie die zij geacht worden te leiden. Bestuurders die het schip voortijdig verlaten en dat afdoen met “ik heb mijn klus niet afgemaakt, maar niemand is onvervangbaar.”

Het wordt tijd dat wij in Hoogeveen gaan nadenken over alternatieve oplossingen. Aan nog meer slecht nieuws hebben wij geen behoefte. We moeten de regie zelf in handen nemen. Stadskanaal heeft wat dat betreft op dit moment een verfrissende benadering van de vergelijkbare problemen die men daar in het Refaja ziekenhuis tegenkomt. Het Dagblad van het Noorden schreef er een interessant artikel over en Hoogeveen mag een voorbeeld nemen aan Kirsten Smid c.s. die in samenwerking met de aan de Erasmus universiteit gelieerde Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) op zoek is naar creatieve alternatieven om te redden wat er te redden valt.

Want van Treant hebben wij geen heil meer te verwachten. Net zo min als van Achmea (Hoogeveen) of Menzis (Stadskanaal). Ondertussen klinken vanuit Meppel geluiden over plannen die bij Isala zouden leven om in Meppel weer op een of andere manier verloskunde aan te bieden, maar daar is nog geen bevestiging van bestuurlijke kant gekomen. Ik hou het voor u in de gaten.

.


 

Read Full Post »

Deze week meldde het Dagblad van het Noorden in een artikel over de zoektocht naar ‘huisartsen met plattelandslust‘, dat het met name in Emmen uiterst moeilijk is om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen gaan. “Alles langs de A28 doet het beter dan Emmen”, aldus huisarts Martin Kok uit Oosterhesselen. En waarom zou dit alleen maar voor huisartsen gelden? Voor specialisten zal het niet anders zijn.


Het Comité Actie voor Bethesda roept al jaren dat Emmen de slechtst mogelijk plek is om de ziekenhuiszorg te concentreren. Aan de uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied. Met slechts één goede verbinding met de rest van het land. Onaantrekkelijker kun je het bijna niet maken.
Het idee van Wouter Bos, een interventiecentrum in de periferie van Hoogeveen, is nieuw leven ingeblazen. Eenplan waarvan vorig jaar door o.a. Mw van de Wiel (in de Tamboer) nog werd gezegd, dat dit een onhaalbare kaart is. Het is dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.

De ziekenhuisgroep van Treant moet drastisch bezuinigen om niet in de afgrond te verdwijnen, dus al die praat over dat interventiecentrum is niet meer dan een pijnstiller. Geen remedie. Niet voor niets zit er een anesthesist in de Raad van Bestuur. Bedenk bovendien dat het de medische staf in Emmen was, die het duur betaalde KPMG rapport onder de pet en in de bureaulade liet verdwijnen. De gevolgen voor Hoogeveen (en Stadskanaal) zijn desastreus.

Er is marktwerking in de zorg. U bepaalt waar u wilt worden behandeld, als u tenminste de goede ziektekostenverzekering hebt afgesloten. De klant is koning, ook al denkt Treant daar heel anders over. Ik heb al eerder de vergelijking getrokken met een inbraak. Stel u voor, uw televisie wordt gestolen, maar de dieven hebben erbarmen met u en nodigen u uit om bij hen thuis naar uw – ontvreemde – televisie te komen kijken. Wat doet u dan?

Dat KPMG Hoogeveen als aantrekkelijke locatie aanwees, was niet voor niets. Op het kruispunt van twee snelwegen met perfecte verbindingen naar Oost- en Noord-Nederland (en ook nog eens naar het zuiden en westen) is Hoogeveen bij uitstek een geschikte locatie voor een dergelijk centrum. Maar men besliste anders. Emmen moest en zou het worden en de leegloop begon in Hoogeveen. We kregen er een mammacentrum voor terug, maar dat is het dan ook. Dat diverse specialisten, waaronder een internationaal befaamde plastisch chirurg, bedankten voor de eer is veelzeggend. De sfeer binnen Treant stond hen niet aan en dan is elders snel werk gevonden.

De houding van de raad van bestuur en de raad van toezicht van de Treant Zorggroep is slechts verklaarbaar als we de woorden van internist Huvers, gedaan tijdens een dialoogbijeenkomst in de Weideblik in Hoogeveen, goed op ons in laten werken. “Het gaat in dit soort zaken altijd om sex, geld en/of macht.” Hij bedoelde het waarschijnlijk humoristisch, maar hij verraadde er wel mee, dat er heel andere belangen een rol spelen dan de gezondheid van de Hoogeveners en de Stadskanaalsters. En dat is betreurenswaardig en schandalig.

Eerst dacht men ons voor het lapje te kunnen houden met de noodzaak tot concentratie van complexe zorg, om aan de volume-eisen te kunnen voldoen, waarbij de afspraak om tot een eerlijke verdeling van die concentratie te komen, ras werd vergeten. En nu alle complexe zorg naar Emmen is verplaatst, grijpt men een tekort aan specialisten aan om de moeder- en kindzorg naar Emmen te verplaatsen. Maar er is helemaal geen tekort aan specialisten, Emmen schiet te kort als het aankomt op aantrekkelijkheid voor specialisten. Alles aan de A28 doet het beter dan Emmen.

.


Read Full Post »

Het beschamende gezeul van een moeder met haar onrustbarend zieke peuter van ruim twee jaar oud vormt een dieptepunt op het gebied van de ziekenhuiszorg waar de Treant Zorggroep in Drenthe verantwoordelijkheid voor draagt. Sinds 2012 verzet Hoogeveen zich intensief tegen het beleid van diverse raden van bestuur van de zorggroep, waar het een komen en gaan van voorzitters is geweest. Maar nu bereikt de onrust ook Emmen waar de beoogde hoofdvestiging van Treant staat.


Je zal maar met een peuter van twee jaar en een temperatuur van bijna 41 graden, die al drie dagen flink ziek is, via de huisartsenpost naar Stadskanaal gestuurd worden omdat de kinderartsen in je “eigen ziekenhuis” zich ziek hebben gemeld. Dan kom je in Stadskanaal en wordt duidelijk dat opname noodzakelijk is en dan hoor je na anderhalf uur (!) dat daar geen plaats voor je kind is en dat je naar Hoogeveen moet rijden, waar je om één uur in de nacht aankomt. Ruim vierenhalf uur onderweg.

Opa Richard plaatste zijn ongenoegen op Facebook en riep de gemeente Emmen op om in te grijpen. Op RTV Drenthe deed hij telefonisch zijn ontluisterende verhaal: Waarom heeft Emmen eigenlijk nog een ziekenhuis? Het is een goede vraag en het antwoord zal door de afdeling communicatie van Treant wel weer mooi verpakt worden. Verder dan het geijkte wij betreuren de gang van zaken, maar uit privacyoverwegingen kunnen we hier niet op ingaan is men tot nog toe niet gekomen. Geen woord over de ongeloofwaardige synchroonziekmelding van drie kinderartsen, die naar verluidt onderling al een hele tijd problemen hebben. Geen weldenkend mens gelooft dat verhaal. Er moet van alles aan de hand zijn en in plaats van dat het beter wordt lijkt het erger en erger te worden. Hoe ver kun je nog zinken als je een peuter met een nachtelijke autorit van vierenhalf uur opzadelt? De artsen zouden reizen, niet de patiënten. Dat was een van de (niet nagekomen) beloftes.

Met verbijstering namen wij kennis van de sluiting van de kinderafdeling in het Scheperziekenhuis. De communicatie daarover naar buiten is vaag en veroorzaakt speculatie. Hoe verbind je drie met elkaar in conflict verkerende artsen tot een verbond waarbij ze zich gelijktijdig ziek melden? De meest voor de hand liggende verklaring is dat zij ineens een gemeenschappelijke tegenstander hadden en dat kan slechts (een deel van of de hele) raad van bestuur zijn geweest. Is het misschien zo dat de beide artsen/bestuurders, die blijkens een bericht in de Hoogeveensche Courant Chief medical officers genoemd worden, met de vuist op tafel hebben geslagen en tegen de kinderartsen hebben gezegd dat het ‘uit moest zijn met dat gesodemieter’? En hebben die artsen toen gedacht ‘jullie kunnen ons wat’? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar alle mooie praat van de raad van bestuur ten spijt verkeren ouders van zieke kinderen in Emmen nu voorlopig in grote onzekerheid. En dat valt de top van Treant zwaar aan te rekenen.

Het actiecomité in Hoogeveen verrees als een Phoenix uit de as toen de twee bij Treant praktiserende artsen werden benoemd als lid van de raad van bestuur en startte een procedure bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg om de bestuursstructuur te laten toetsen aan de Governancecode voor goed bestuur in de zorgsector. De procedure loopt nog en hangende die procedure wil het actiecomité geen mededelingen doen.

Uiteraard zal Treant mij verwijten dat ik negatieve stemming kweek met dit artikel, maar over het gezeul met een peuter die zo ziek is mag niet worden gezwegen. Over afzeggingen van afspraken in het Scheperziekenhuis, het doorsturen van hoogbejaarden met heupfracturen, niet meer kunnen bevallen in het ziekenhuis in Emmen en de cultuurverschillen tussen de locaties onderling heb ik het hier niet, maar daar zijn vele Kantlijnen mee te vullen dat kan ik u verzekeren.

Zie ook dit artikel op de website van RTV Drenthe

.


 

Read Full Post »

2018 wordt het jaar van de waarheid voor de verlieslijdende ziekenhuispoot van de Treant Zorggroep. In een intern stuk noemt de Raad van Bestuur 2018 “Een jaar waarin we op meerdere fronten moeten laten zien wat we waard zijn. Zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid, financiën, als de bedrijfsvoering en de manier waarop we met elkaar samenwerken.”


Voor de ziekenhuisgroep betekent dit vooral dat er een forse financiële ingreep moet plaatsvinden om de rode cijfers weer zwart te maken. Laat ik beginnen met de wens uit te spreken dat men hierin zal slagen. Hoe zeer wij in Hoogeveen het beleid van Treant op het gebied van locatieprofilering ook afwijzen, het voortbestaan van Treant is voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe van groot belang.

Grote organisaties maken er een gewoonte van om ingrijpende veranderingen vlak voor de kerstdagen naar buiten te brengen. Het personeel is dan aan vakantie en rust toe, de kerstdagen wil men niet laten verpesten, dus de strijdvaardigheid staat op een lager pitje dan gewoonlijk. In 2014 lekten de plannen tot opheffing van de IC’s in Stadskanaal en Hoogeveen uit. Het actiecomité sloeg alarm, kreeg ontkenning als antwoord en uiteindelijk kreeg het comité gelijk. De IC is verdwenen. Dat er een AZA voor in de plaats is gekomen wordt verschillend beoordeeld. Afhankelijk van welke criteria je bij de beoordeling hanteert.

In december 2016 lekte de locatieprofilering uit. Zelfs de anders zo timide gemeenteraad van Hoogeveen kwam in het geweer, met als resultaat een historische avond in de Tamboer op 13 februari. Een avond die door Treants bestuursvoorzitter Carla van de Wiel werd omschreven als “een avond die ik nooit meer wil meemaken.” Begrijpelijk, want zelden gaf Hoogeveen zo ondubbelzinnig geluid aan het protest tegen de ontwikkelingen rond Bethesda.

Onlangs meldde Treant in een brief aan gemeenteraden in het verzorgingsgebied dat de huidige ziekenhuisstructuur met drie locaties nog hooguit drie tot vijf jaar houdbaar is. En dan alleen als er verder wordt geconcentreerd. Je hoeft geen doemdenker te zijn om te vermoeden dat die concentratie in Emmen zal plaatsvinden. Van 400 complexe ingrepen die in Emmen gedaan worden zal men stijgen naar zo’n 2200 ingrepen waarvoor naar het Scheperziekenhuis zal moeten worden gereisd.

Medisch gezien valt daar weinig tegen in te brengen. Of je nu door chirurg X in Emmen wordt geopereerd of in Hoogeveen is lood om oud ijzer. Hoewel er bij voormalige leden van het actiecomité wel meldingen binnen zijn gekomen over complicaties die optraden (wat nou eenmaal kan gebeuren) en over slechte communicatie tussen verschillende locaties, is daar nooit een melding van een calamiteit met fatale afloop bij geweest. De uiteindelijke uitkomst van de behandelingen moet dus op zijn minst ruim voldoende zijn.
Dat er veel praktische bezwaren tegen behandeling in Emmen bestaan is bekend en in het kader van deze iSay niet relevant, daarom laat ik ze nu buiten beschouwing.

De melding dat (in het beste geval) nog hooguit vijf jaar complexe ingrepen in onze regio gedaan kunnen worden is uiterst zorgwekkend. Enerzijds is er in de achter ons liggende fusiejaren zoveel onrust geweest dat nog steeds geen kant en klare regiovisie gepresenteerd kan worden. Verder dan we willen goede bereikbare en betaalbare zorg blijven bieden, dichtbij als het kan, verder weg als het moet is men nog niet gekomen. Dat is inherent aan een fusie. De totstandkoming van de Isalagroep in Zwolle ging gepaard met jarenlange beschamende strijd tussen de specialisten van de Weezenlanden en het Sophiaziekenhuis. Het zal binnen Treant niet veel anders zijn. Daarvoor zijn er nou eenmaal te veel verschillende (financiële) belangen binnen ziekenhuizen.

In 2012 blokkeerde de medische staf uit Emmen het advies van KPMG om te werken aan de totstandkoming van een nieuw interventiecentrum op een centrale plek in Drenthe. De periferie van Hoogeveen was volgens Wouter Bos een uitstekende locatie, alsmede een plek aan de A28 nabij de afslag Westerbork/Emmen. Aanvankelijk heb ik mij op het standpunt gesteld, dat Drenthe helemaal geen behoefte heeft aan een dergelijk interventiecentrum, maar vooral aan volwaardige ziekenhuizen voor basiszorg in Emmen en Hoogeveen, maar daar ben ik inmiddels op teruggekomen.

Van alle behandelingen die in een ziekenhuis plaatsvinden is 85% niet onderhevig aan volumenormen en voor de 15% (mogelijk levensreddende) behandelingen zal elk weldenkend mens willen reizen, was mijn gedachte, maar daarbij heb ik geen rekening gehouden met de dalende belangstelling van jonge, net afgestudeerde specialisten om in een basisziekenhuis te gaan werken, zonder de mogelijkheid om ervaring op te doen met complexe behandelingen. De moeite die Treant moet doen om voldoende specialisten aan te trekken heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Zeker op het gebied van specialismen waarbinnen schaarste aan specialisten bestaat.

Met de blokkade van het peperdure KPMG rapport heeft de Emmer medische staf niet alleen geld verspild; er is ook een achterstand van jaren opgelopen bij het tot stand brengen van het benodigde interventiecentrum. In de slotalinea van het uitgelekte stuk over de locatieprofilering werd vorig jaar al gemeld dat als voor verdergaande concentratie in Emmen onvoldoende draagvlak in de regio zou blijken te bestaan ‘second best‘ een nieuw interventiecentrum uitkomst kon bieden. Let wel second best. Het was de opstellers van het stuk heel wat waard geweest om het in Emmen te vestigen.

Of het interventiecentrum er ooit komt is de vraag. Een nieuw ziekenhuis kost een bom duiten en Achmea (de voor onze regio belangrijkste ziekenhuisfinancier) heeft meermalen verklaard een interventiecentrum geen optie te vinden. Daarnaast blijken gefuseerde ziekenhuizen zoveel kostenstijgingen te veroorzaken dat de autoriteit consument en markt heeft aangekondigd daar onderzoek naar te gaan doen. En van gestegen kwaliteit bij gefuseerde ziekenhuizen is naar verluidt (vrijwel) niet gebleken. Dat juist het niet gefuseerde Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (hoewel ook in  lastig vaarwater manoeuvrerend) het beste ziekenhuis in de wijde omgeving lijkt te zijn is een signaal dat niet misverstaan kan en mag worden.

De vraag dient zich dan ook aan wat de achterliggende gedachte is van de melding dat de huidige ziekenhuisstructuur van Treant aan het eind van de houdbaarheid is gekomen. Vijf jaar zijn zo voorbij.

2018 wordt voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe een jaar van de waarheid.

.


 

Read Full Post »

De Treant Zorggroep heeft de boodschap die de Hoogeveense bevolking op 13 februari in de Tamboer gaf, nog steeds niet begrepen. Dat werd afgelopen donderdag 13 juli duidelijk tijdens de afsluitende dialoogbijeenkomst in Westerbork. Treant voorzitter Carla van de Wiel noemde de Tamboeravond “een avond die zij nooit meer mee wilde maken”.


In de ogen van mevrouw van de Wiel heeft de bevolking van Hoogeveen die avond het personeel van Bethesda namelijk frontaal aangevallen. Tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork ging mevrouw van de Wiel daarom fier en met rechte rug voor haar hardwerkende personeel staan. Zij toonde zich niet gevoelig voor geluiden uit de zaal die haar duidelijk lieten weten dat Hoogeveen niet boos was op het personeel van  Bethesda maar op de Raad van Bestuur en het beleid dat deze voorstaat.

Daarmee werd eens te meer duidelijk dat de zorggroep haar agenda heeft, houdt en niet bijstuurt. Hoogeveen heeft niets maar dan ook niets te verwachten van deze bestuurders. Steeds weer wordt een nieuwe realiteit geschapen. Zo lieten de artsen Post en Passier, na lezing van de concepttekst van een interview dat zij aan HC redacteur Leonora de Vries gaven, hun uitspraak dat de IC behouden zou blijven afzwakken en moest dit veranderd worden in een tekst over het behoud van verloskunde.

In datzelfde stuk werd ik afgeschilderd als iemand die voortdurend negatieve kritiek had op het personeel. Post had dankzij mij geregeld huilende verpleegkundigen aan zijn bureau staan, zo bleek uit zijn woorden. Dat dezelfde Post in gesprekken met het toen nog bestaande actiecomité de bronnen op de IC ‘verzuurde zusters’ noemde heb ik altijd voor mij gehouden, maar er zijn grenzen. En die grenzen bereikte Carla van de Wiel toen zij afgelopen donderdag tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork en vrijdag in de Hoogeveensche Courant de bezoekers van de Tamboeravond hetzelfde verweet. Volgens haar heeft Hoogeveen het personeel frontaal aangevallen. Dat de kritiek juist niet op het personeel is gericht maar op de door mevrouw voorgezeten Raad van Bestuur wil er bij haar klaarblijkelijk maar niet in.

De waarheid is in ons land in de handen van veel bestuurders vloeibaar geworden en daar maken de achtereenvolgende Treantbestuurders geen uitzondering op. Wie alle uitspraken, die de afgelopen jaren zijn gedaan met betrekking tot de IC in Hoogeveen, achter elkaar zet, ziet hoe de verbale salami tactiek werkt. Bij iedere verandering wordt gezegd dat het alleen een verandering in naam is, maar dat de zelfde zorg wordt geboden als voorheen. De IC gaat niet dicht klonk twee jaar geleden nog. De IC is al een jaar dicht zegt men nu, maar “op de acute zorgafdeling – de aza – wordt dezelfde zorg geboden als altijd”. Een aza bestáát niet eens in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care! Je kunt er dus alle kanten mee op. Er is in Nederland één keer een pilot met een acute zorg afdeling gehouden. En Treant is momenteel de enige ziekenhuisgroep die aza’s heeft. Daarmee is Treant uniek, maar wees eerlijk wie wil nou op die manier uniek zijn?

Dat vrijwel alle SEH-artsen in Emmen werken, terwijl daar destijds binnen (toen nog) ZLM andere afspraken over zijn gemaakt laat eveneens duidelijk zien wat Treant wil: Groot-Emmen en twee satellieten.

De Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep leeft in een heel ander universum dan de bevolking van Hoogeveen, die in toenemende mate haar heil westwaarts of noordwaarts zoekt. Het verlieslijdende Treant zou zich daar beter eens goed over achter de oren krabben in plaats van als enige opbrengst van de dialoogavonden een experiment met een busje tussen de drie locaties aan te kondigen.

 

Komen er nu naast de wachtlijsten ook wachthokjes? Dat moet wel: “Busje komt zo!”

Read Full Post »

Older Posts »