Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘winkelsluiting’

Burgemeester Loohuis deed in zijn nieuwjaarstoespraak een opvallende uitspraak. Hoogeveen moet het koopcentrum van de regio worden. Een ambitieuze doelstelling van de voorzitter van de KIK-kers (= Kijkers in Kansen) van Hoogeveen. Maar verraadde hij daarmee ook een verandering in het afgesproken coalitiebeleid voor de periode 2014-2018 met betrekking tot de winkelsluiting op zondag?


Of is het gewoon een poging om wat kruimels van het initiatief van Gemeentebelangen mee te pikken? De lokalen willen af van de afspraak over de winkelsluiting op zondag. Hun wethouder Jan Steenbergen haastte zich om zich gebonden te verklaren aan de gemaakte afspraken bij de formatie van deze coalitie, maar heeft blijkbaar binnenskamers toch de wensen van zijn achterban gehonoreerd. Anders valt het niet te verklaren dat het college van B&W de winkelsluitingsafspraken heeft losgelaten.

VVD en Gemeentebelangen zullen samen met een voorstel naar de raad komen is mijn inschatting. De christelijke partijen zullen daarin worden tegemoetgekomen door de winkeltijd vrij te laten vanaf de middag, zodat kerkgangers niet met winkelend publiek geconfronteerd worden. Zo doe je dat in een democratie, rekening houden met gevoeligheden van de minderheden.

Loohuis sprak over Hoogeveen als toekomstig koopcentrum van de regio. Hij had net verteld hoe hij had gedroomd over het Huis van Thorbecke, dat hij wil ombouwen tot het Huis van Hoogeveen. Misschien was hij nog niet helemaal ontwaakt uit zijn droom en is dat koopcentrum slechts een bedrieglijke droom in de halfslaap tussen REMfase en ontwaken. Maar voor hetzelfde geld probeert de burgemeester een graantje van het succesvol lijkende initiatief van Gemeentebelangen mee te pikken en begrijpt het college dat dit punt een verloren wedstrijd wordt en wil men zich als meer dan een sportief verliezer profileren. Wie zal het zeggen? Consequent is het in ieder geval niet, principieel evenmin.

In dezelfde toespraak sprak Loohuis over de kloof tussen de boze mensen en de elite, om het even te simplificeren. De burgemeester droomt van een volledig glazen (stad)huis in Hoogeveen. Zou hij Serious Request daarmee naar Hoogeveen willen lokken? Of wil hij de burgers laten zien hoe en vooral waarom de gemeente Hoogeveen doet wat zij doet? Wie zal het zeggen? Serious Request in het nieuwe Park Dwingeland zou overigens wel een stunt zijn.

Tot slot: de voorzitter van de KIK-kers is ook voorzitter van de Vrienden van Bethesda, maar sprak tijdens de nieuwjaarstoespraak geen woord over de dreigende gure wind voor het ziekenhuis. Een gemiste kans voor open doel van de opperkijker in kansen.

.


 

Read Full Post »

Toen de SP bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haar zetelaantal in de Hoogeveense raad verviervoudigde vroeg menigeen zich af of ik mij ooit kritisch over de SP zou uitlaten in mijn Kantlijnen. Verondersteld werd onder meer dat ik van de SP was en dat mijn huwelijkse band met de afdelingsvoorzitter annex opvolgend raadslid mij er toe zouden brengen andere maatstaven aan te leggen voor de SP dan voor de overige partijen. Niets is minder waar.

Laat ik voorop stellen dat ik, hoewel ik niet van de SP ben, wel heel erg vóór de SP ben. In mijn jeugd die ik in armoede heb doorgebracht in een gezin dat financieel afhankelijk was van de algemene weduwen- en wezenwet en voor een winterjas de hand op moest houden bij… ja waar niet, heb ik gezworen altijd te stemmen op een partij die opkomt voor de verdrukten en de kwetsbaren in de samenleving.

Dat is decennialang de Partij van de Arbeid geweest, maar tijdens de paarse kabinetten is daar een eind aan gekomen. De liefde voor ‘de markt’ was reden om afscheid te nemen. Met pijn in het hart weliswaar, maar als principes geen prijs kennen, stellen ze ook niets voor. En nu is dan het moment gekomen om mij voor het eerst openlijk kritisch over de SP in Hoogeveen uit te laten. Ook met pijn in het hart en als de prijs daarvoor een echtelijke twist wordt, dan heb ik die er voor.

Het betreft de stellingname van de SP afdeling inzake de winkelsluitingstijden in Hoogeveen. Een delicate kwestie omdat in de discussie zowel ratio als emotie voortdurend op het vinkentouw zitten, wat niet bevorderlijk is voor een verstandige afweging. Hoe dat hier ten huize is verlopen blijft het geheim van huize Kappers, maar ik wil wel bekennen dat zulks bij ons nooit een gezapig lopend borrelgesprekje is.

Laat ik eens beginnen met een aantal feiten.

  1. Hoogeveen kent een bovengemiddeld hoge werkloosheid.
  2. Koopzondagen lossen die werkloosheid niet op.
  3. Geen koopzondagen dragen bij aan negatieve beeldvorming over Hoogeveen.
  4. Hoogeveen heeft dringend behoefte aan grote(re) bedrijven die banen opleveren.
  5. Beeldvorming is een belangrijk aspect bij de keuze voor vestiging van grote(re) bedrijven.
  6. Het beeld van Hoogeveen is aan ernstige corrosie onderhevig.
  7. De 24-7 economie is als een tsunami over ons heen gegaan en heeft van Hoogeveen een eiland gemaakt.
  8. De economie is net de Tour de France, ze wacht op niemand.

Laat ik opnieuw voorop stellen dat ik graag terug zou willen naar de tijd van de kleinschalige economieën zoals ik die in mijn jeugd heb gekend, met veel meer werk en een groter sociaal bewustzijn bij werkgevers dan tegenwoordig, maar ik ben niet onnozel. Tijdmachines bestaan niet. En if you cann’t beat them, join them. Bovendien weet ik uit eigen herinnering dat er in die tijd ook schrijnende armoede bestond, waar kinderen (zoals ik) zich dood voor schaamden.

En daar zit de wortel van mijn kritiek op de strategie die de lokale SP kiest om haar maatschappijvisie uit te dragen en zo mogelijk te realiseren. De winkelsluitingstijden zijn daarin niet meer dan een katalysator omdat de visie van de Hoogeveens SP in mijn ogen op dit moment valt te  beschrijven als een bevoogdende, paternalistische tunnelvisie. Bijna net zo dogmatisch als de ChristenUnie en een deel van de CDA fractie ten toon spreidt. Men heeft een overtuiging en houdt daar met oogkleppen voor star aan vast.

Natuurlijk kloppen de argumenten wel. Je boodschappen kun je best in zes dagen doen. Zondagsopenstelling betekent meer kosten bij (in het gunstigste geval) gelijkblijvende omzet. Zondagsopening  is schadelijk voor diverse kleine lokale ondernemers. Een biefstuk die op zondag bij de COOP is gekocht wordt niet op maandag nog een keer bij Topslager Wim Logtenberg gekocht. Hoewel die daar beslist lekkerder en malser is.
Ik heb diverse lokale ondernemers bezocht, in winkelcentra en in de Hoofdstraat. Niemand staat te trappelen om op zondag open te gaan. De strijd met de webshops maakt het al zwaar genoeg voor velen.

Dat de SP probeert zich te verzetten tegen deze ontwikkeling juich ik toe, maar de wapens die men kiest zijn niet van deze tijd. Argumenten als In Hoogeveen halen wij de omzet in zes dagen binnen in plaats van zeven of Mensen moeten een dag overhouden voor gezinsactiviteiten, sociale contacten of sport zijn mooi en zullen door vrijwel iedereen worden onderschreven, maar het zijn geen redenen om te zeggen dat ondernemers niet zelf mogen beslissen wanneer zij open zijn. En het is bovendien aan de mensen om zelf uit te maken wanneer die dag voor hen het beste uitkomt.

De 24/7 economie is te groot om tegen te houden. Globalisering en internet maken het noodzakelijk om de boel continue in de gaten te houden. Bovendien dient het gemak de mens en dus shoppen mensen in toenemende mate online in plaats van lokaal in de winkel. Jammer? Zeker. Maar soms zo veel goedkoper dat je wel gek zou zijn als je het niet deed. Zeker niet als je inkomen sterk daalt, doordat je werkeloos bent geworden en maar niet meer aan de bak komt als 45-plusser, of omdat je pensioen voortdurend omlaag gaat. Van de 24/7 economie wint niemand.

Natuurlijk kun je strijden tegen machten waar je nooit van zult winnen. Als lid van het comité Actie voor Bethesda (opgericht door de lokale SP!) weet ik daar alles van. Winnen hoeft ook niet altijd. Het gaat om het verwerven van invloed. Onstuitbare ontwikkelingen kun je niet tegenhouden. Maar je kunt wel de richting helpen beïnvloeden. Als je strijdt met de wapens van deze tijd.

De lokale VVD roept te pas en te onpas dat meer vrijheid voor ondernemers goed is voor de werkgelegenheid. Met bewijzen komt de VVD niet aan. De SP zou – actiepartij die ze is – de grotere bedrijven in Hoogeveen duidelijk kunnen maken dat, waar bij hen niets gratis is, dat ook in de politiek zo is. Voor wat hoort wat.
Waarom niet tegen Henri Offerein gezegd? Oké. Elke zondag open? Hoeveel extra vaste contracten garandeert u in ruil daarvoor? Meer omzet moet ook vertaald worden in meer banen! Meer banen betekent meer inkomen, dus ook meer omzet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Roeland Hup van Hema Hoogeveen: Hoeveel extra vaste contracten heeft u in de aanbieding in ruil voor vrije winkeltijden? Voor wat hoort wat heren! Alleen de zon gaat voor niets op!

Waarschijnlijk zal de uitkomst van een dergelijke vraag neerkomen op nul komma nul extra banen. En dan zou de SP een keihard statement kunnen maken richting VVD. Of (hoewel onwaarschijnlijk) daadwerkelijk de werkgelegenheid in Hoogeveen bevorderd hebben. Als de SP vast wil houden aan haar strijd tegen de 24/7 economie en vrije winkeltijden is een upgrade van de strijdmethode hard nodig. Zet grote bedrijven onder druk, chanteer ze desnoods, dat is in de huidige economische wereld heel normaal. Als je dan toch het onderspit delft, dan weet je dat je verzet zinloos is, maar verzet je eerst met de middelen die er in de 21e eeuw zijn.

Stop met de dogmatische bevoogding!
Stop met het paternalisme!
Stroop de mouwen op ga echt in gevecht!

.

 

 

 

Read Full Post »

In de Hoogeveensche Courant van vrijdag 30 oktober stond een zeer lezenswaardig commentaar van Nicole Donkervoort over de tandenknarsende supermarktbeheerders die met lede ogen elke zondag hele stromen Hoogeveners naar de Jumbo in Zuidwolde zien rijden. Het is heel voorstelbaar dat ze tandenknarsen, want het is bij de Jumbo op zondag een drukte van jewelste in Zuidwolde.

Wat is dat nou dat supermarkten in Hoogeveen gewoon niet open mogen? Is dat principieel? Omdat het zondag is en wij christelijk zijn? Is het starheid? Omdat we niet van vernieuwen houden en alles liever bij het oude houden? Of is het gewoon domheid? Ik hou het op starheid. Gebrek aan flexibiliteit van de lokale overheid. Misschien wel angst bij het CDA dat het stemmen gaat kosten, die ongetwijfeld naar de ChristenUnie of de SGP zullen gaan. Je weet het niet, maar zoals Nicole in haar column schrijft: Hoogeveen zal onvermijdelijk overstag gaan. De vraag is alleen wanneer.

Ik snap ook wel dat het in Hoogeveen teveel gevraagd is om voor de muziek uit te lopen. Voorop lopen kunnen we al niet, maar wie achteraan loopt mist uiteindelijk de boot en raakt aan de lopende band zaken kwijt, Belastingkantoor, kamer van koophandel, IC status, Grittenborgh, stadsbus. We zijn gewoon te traag.

.

ScreenHunter_01 Oct. 31 14.48

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »