Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘TSN’

Gerelateerd bericht: Fractievoorzitter SP gearresteerd

Een jaar of dertig geleden sprak ik tijdens een koffiepauze in de docentenkamer op OSG de Groene Driehoek in Hoogeveen met een collega over de veranderende jeugdcultuur. Ik weet nog dat ik zei: “Als wij het op onze oude dag van hen moeten hebben, nou dan is het niet best.”


De generatie waar ik het toen over had, loopt nu tegen de vijftig. Velen hebben ‘bestuurskunde’ gestudeerd, of ‘management en organisatie’ en zijn verworden tot empathieloze dwingelanden. Het ‘wij-gevoel’ van 1988 ten spijt kenmerkt deze generatie zich door een kil ‘ik ben het middelpunt’ en dat is vooral in crisistijd goed te merken.

Bedrijven vragen loonoffers van hun werknemers. Lager salaris en harder werken, terwijl de bazen bonussen bij elkaar graaien. Zelfs als zij niet hebben geleverd wat ze hadden moeten leveren. Wat geeft het? ‘Ik ben het middelpunt van het universum!‘ Het dieptepunt in dezen staat momenteel op naam van mijn geliefde geboorteplaats, Winterswijk.

Thuiszorgmedewerkers van TSN die onlangs het dorpskantoor enige tijd bezet hielden werden gisteren en worden vandaag verhoord door de politie. Verhoord! U leest het goed. Mensen die met heel hun ziel en zaligheid zorg leveren aan bejaarden. Bejaarden die godbetert de welvaart opbouwden waarin de huidige generatie bestuurders is opgegroeid. Deze thuiszorgmedewerkers vonden dankzij de falende marktwerking in het steeds groter wordende TSN een doodlopende carrière. Ze worden nu als oud vuil behandeld.

Ooit schreef schoolmeester en dichter B. Stegeman een ontroerend gedicht over de grote Jacobskerk in het centrum van het dorp. Meester Stegeman zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist wat nu gebeurt. Aan het gedicht heb ik een vers toegevoegd… in het rood.

Jacob

Olden toorn van ons dörpken.
‘k mag oew toch zoo geerne lien;
A’k van wieters hierhen komme,
Kan’k oew altied het eerste zeen.

Veermaol honderd jaor noo roem al
Stao’j daor zoo in wèèr en wind,
Nee, wi’j könt oew vast neet missen,
Olden, griezen, trouwen vrind.

Zonder oew zo’k háost’ neet weten,
Hoo mien olde dörpken heet,
Zonder oew zol ‘t vrömd, mi’j wezzen,
Zonder oew ken’k Wenters neet.

—————————–

Alle helpers in ons dörpken
Ruw bijeen in ’t kot gebracht
Dizze grote vieze misdaad
Zal nog lang worden herdacht.

Ik schaam mij momenteel diep voor mijn geboortedorp.

 


 

 

 

 

ScreenHunter_01 Mar. 30 09.24

Cornelis Pronk - Winterswijk (1754)

Read Full Post »

Ooit, toen ik klein was en nog het idee had dat ik in de Achterlijkhoek woonde, gloeide ik al van trots als de naam Winterswijk op de radio werd genoemd. Het kan mij niet euvel geduid worden, ik was een kind en Winterswijk had niet eens roltrappen of stoplichten, zoals in Den Haag waar mijn lievelingsoom en tante woonden. Vanaf het moment dat ik pas echt besefte hoezeer ik was opgegroeid in de paradijselijke Parel van de Achterhoek heb ik mij altijd een beetje gegeneerd voor mijn kinderlijke kortzichtigheid.

Deze bekentenis doe ik omdat ik mij gisteren diep schaamde voor mijn geboorteplaats in de mooiste streek die Gelderland u levert. In Winterswijk werd de voor de thuiszorg actievoerende fractievoorzitter van de SP gearresteerd.

De website van de SP-afdeling van Winterswijk meldt dat zowel burgemeester Thijs van Beem (PvdA) als verantwoordelijk wethouder Ilse Saris (CDA) weigerden om actievoerders voor de thuiszorg te woord te staan, toen zij bij het gemeentekantoor demonstreerden tegen ‘de methode Winterswijk‘. Dat is de manier waarop de gemeente wil bezuinigen op thuiszorg. Het onzeker geworden contract met TSN wordt opnieuw aanbesteed. Bij de winnende bedrijven komen nieuwe vacatures, daar mogen de TSN-medewerkers op solliciteren. Vaak tegen slechtere voorwaarden.

Na de weigering van van Beem en Saris om de demonstranten te woord te staan, verscheen wethouder Wim Aalderink (Winterswijks Belang) die zich bezondigde aan een toezegging die hij van zijn blijkbaar meegekomen ambtenaar meteen weer moest intrekken.

Toen de demonstrerende dames rond 19:00 uur moesten vertrekken besloot de SP om een extra fractievergadering te beleggen voor de fractie en 50 gasten. En dat ging de magistraten in mijn geboorteplaats te ver. Vanaf 22:00 werden de deelnemers aan de bijeenkomst drie maal gesommeerd om te vertrekken, maar dat werd door de fractievoorzitter met een beroep op zijn recht om 24 uur per dag (ten behoeve van zijn werk als raadslid) in het gemeentekantoor aanwezig te zijn, geweigerd.

Het vervolg haalt uiteraard de media. De fractievoorzitter en de vice-voorzitter van de FNV, Ruud Kuin, werden aangehouden en moeten zich na vrijlating beschikbaar houden voor verhoor.

De reactie van het Winterswijkse bestuur lijkt erg op het gedrag van een docent die geen orde kan houden. Iedereen heeft ooit het voorrecht gehad zo iemand voor de klas mee te maken. Geen enkele vorm van inwendig gezag. Alleen door dwang en dreiging met straf bleef zo’n docent overeind. Zelfs de schoolleiding wist wel dat zo iemand niet geschikt was om voor de klas te staan.

Iets dergelijks is momenteel in bestuurdersland ook aan de hand. Gebrek aan echte kwaliteit. Carrièrejagers voor wie een paar jaar wethouderschap een mooi item is op hun CV. Weg met die lui.

.

 

Read Full Post »