Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Streekziekenhuis Koningin Beatrix’

Dat is nog eens een manier van binnenkomen. Ik heb het over de vloggende bestuursvoorzitter van de Santiz Zorggroep in de Achterhoek, waar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in mijn geboorteplaats onder valt.

Nóg onder valt moet ik schrijven, want in het eerste van twee vlogs stelt mevrouw Jeltje Schraverus zich klip en klaar voor in niet mis te verstane woorden: We gaan uit elkaar. Het liefst op 1 januari 2021.

In de zeven jaar dat ik in Hoogeveen strijd voerde voor ziekenhuis Bethesda heb ik acht bestuursvoorzitters meegemaakt. Geen van hen had de open uitstraling die Jeltje Schraverus in dit vlog laat zien. Driewerf chapeau voor de woorden van mevrouw Schraverus. Voor het eerst in al die jaren geloof ik de woorden van een bestuursvoorzitter.

Belofte maakt schuld, ik zeg het – cynisch gemaakt door het Hoogeveense voorzitters-achttal – voor alle zekerheid. Het feit dat de Stichting Behoud SKB zich blijkens een stuk in Achterhoek Nieuws (in waakzaamheid weliswaar) ook op de woorden van mevrouw Schraverus vertrouwt is werkelijk heel goed nieuws voor de hele Achterhoek.

Ook de oproep aan het personeel in het tweede voorzitters-vlog wekt hoge verwachtingen over de bestuurskwaliteit van de kersverse bestuursvoorzitter.

Mevrouw Schraverus heeft volkomen gelijk: openheid van haar kant, daar hoort openheid van alle wederpartijen bij. Alleen in een eerlijke, open en oprechte dialoog kan een vruchtbare samenwerking tot stand worden gebracht. En vruchtbare samenwerking tussen SZ en SKB is van het grootste belang voor het voortbestaan van beide ziekenhuizen en daarmee voor de hele Achterhoek en nabije omgeving.

Ook hier plaats ik echter voor alle zekerheid (nogmaals verwijzend naar het door het Hoogeveense achttal veroorzaakte wantrouwen) de kanttekening bij dat kritische openheid nooit mag worden beantwoord met represailles. Maar ik ben er – tenzij ik mij heel sterk vergis – zeker van dat dit onder het voorzitterschap van Jeltje Schraverus niet zal gebeuren.

Mevrouw Schraverus, ik wens u van harte een goed en vruchtbaar voorzitterschap toe en spreek de hoop uit dat u uw opdracht zult uitvoeren op een wijze waardoor uw naam in hoofdletters in de annalen van de Achterhoek zal mogen worden bijgeschreven.


Hoogeveen, 8 juli 2020
Frits Kappers

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)

Na zeven jaar in een (helaas verloren) oorlog om ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen het woordvoerderschap van het actiecomité voor mijn rekening genomen te hebben, volg ik nu op afstand de ontwikkelingen rond het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk op de voet. Het lijkt er op dat het Drentse scenario in een bewerkte versie in de anders altijd zo vredige Achterhoek tot een nieuwe ziekenhuisoorlog gaat leiden.


Oorlogen worden gewonnen ten koste van onnoemelijk veel slachtoffers. De hoogst verantwoordelijken krijgen medailles of worden zwaar gestraft. Afhankelijk van aan welke kant zij in de strijd stonden.

In Winterswijk lijkt voorlopig een machtige coalitie te ontstaan, die grote strijdlust en eendracht aan de dag legt. Dat geeft hoop. Sterke knieën, rechte ruggen en een stel poten dat met de hakken in het zand gezet wordt, dat is de basis voor succesvol verzet. En dat alles in grote eendracht.

In Hoogeveen was die eendracht ver te zoeken. Met name de gemeenteraad en het college van B&W vertoonden slappe knieën en lieten zich meermaals verleiden tot het uitspreken van vertrouwen door de listig formulerende stafvoorzitter van het lokale ziekenhuis Bethesda. Het enige wapenfeit van de gemeente was (na informatie die via het Actiecomité was uitgelekt) een forumavond in Theater de Tamboer op 13 februari 2017. Bestuursvoorzitter Carla van der Wiel heeft later nog menigmaal nachtmerries gehad van die avond.

Een tot de nok toe gevulde theaterzaal liet helemaal niets heel van het beleid van de Treant Zorggroep. Het dak ging van het theater, zo heftig ging het publiek tekeer. Alle lof ging uit naar het medisch, verpleegkundig en verzorgend personeel, maar de top? Die kreeg windkracht 13 om de oren. En wat zei mevrouw van der Wiel daar later over tegen de media? “Ik wil nooit meer zo’n vreselijke avond meemaken. Zoveel mooie mensen in de zaal, die zulke vreselijke dingen zeiden over mijn personeel.”

Winterswijk, ik waarschuw jullie daarom: vertrouw geen bestuursvoorzitter, geen Raad van Toezicht, voor zij hun handtekening hebben gezet onder een akte van ontvlechting. List, leugen en bedrog, daarmee worden oorlogen gewonnen. Bestuurders en toezichthouders zijn daar veel beter in dan burgers die op een fatsoenlijke manier verzet willen plegen. Ik zeg hiermee niet dat u in Winterswijk nu ook met list leugen en bedrog aan de gang moet, maar wel dat u alleen op juridisch geldige handtekeningen moet vertrouwen.

Juridisch geldige handtekeningen onder documenten die maar voor één uitleg vatbaar zijn. Bij de fusie tussen het Slingelandziekenhuis en SKB werd een verklaring ondertekend door de beide medische staven. Daarin werd de intentie uitgesproken om [citaat] “twee volwaardige en gelijkwaardige ziekenhuizen te behouden.”

Ik heb naar aanleiding van die intentieverklaring een middag gesproken met toenmalig bestuursvoorzitter en goede bekende uit mijn jeugd Chrit van Ewijk. Hij vertelde hoe moeilijk het zou zijn om die ambitie waar te maken, maar dat Santiz er vol voor zou gaan. Ik vertrok die middag met een gevoel van jaloezie. Geen afgunst, wel pijnlijke jaloezie. Omdat bij ons in Drenthe in de praktijk geen moment sprake is geweest van gelijkwaardigheid en volwaardigheid. In Emmen zat een hongerig zwart gat, dat alle smakelijke zaken uit Hoogeveen wegzoog. In de Achterhoek lijkt Doetinchem nu plotseling echter ook een hongerig zwart gat te herbergen.

Ik heb mij verbaasd over de wijze waarop van Ewijk eind 2019 naar buiten trad met het nieuws over de verplaatsing van specialismen van SKB naar het nieuw te bouwen ziekenhuis aan de A18. Soms denk ik dat het een blunder van hem was, maar ik heb ook al wel eens gedacht dat het een soort van kamikaze actie van hem was, waarvoor hij misschien wel een erepenning van Winterswijk zou mogen krijgen. Zonder hem was dit allemaal mogelijk in het geniep voortgegaan, tot er een onomkeerbare situatie was ontstaan en Winterswijk te laat in verzet zou komen.

Wat nou precies de aanleiding is geweest voor wat het ik Verraad door Slingeland noem zullen we misschien nooit te weten komen. De zeven bestuursvoorzitters, die ik in zeven jaar in Drenthe heb meegemaakt, hadden één ding met elkaar gemeen. Ze dachten alleen in het groot. En dat betrof niet alleen hun salaris. In hun ogen tel je kennelijk niet mee als je voorzitter bent van een streekziekenhuis. Topklinisch, dat is pas echte gastronomie voor de hongerige bestuurders. Of voor een aantal over-ambitieuze specialisten die er naar hunkeren hun dagen te vullen met hoog complexe ingrepen in een topklinisch ziekenhuis. Een derde mogelijkheid is dat zorgverzekeraar Menzis toe wil naar een Achterhoek met maar één echt ziekenhuis. Dat zij vervolgens helemaal in hun macht zullen hebben.

De regiogroep met de naam Zorg voor de regio die in Drenthe werd samengesteld (gek genoeg zonder verloskundigen in de groep uit te nodigen) werd op instigatie van Zilveren Kruis Achmea gestart. De groep kreeg als doelstelling mee: er moeten twee ziekenhuizen verdwijnen. En zo geschiedde. In Stadskanaal en Hoogeveen verdwenen: alle complexe ingrepen, de IC, verloskunde, kinderafdeling en de spoedeisende hulp. Wie buiten kantooruren in levensgevaar komt te verkeren is in Hoogeveen minstens 35 km van het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwijderd. Bij ons verdwenen ook nog eens honderden fte’s omdat de ziekenhuispoot van Treant diep in de rode cijfers zit. En dan moet u weten dat bij de start van de fusie het Hoogeveense ziekenhuis een mooi eigen vermogen had en een winstgevende bedrijfsvoering.

Mocht in de Achterhoek alsnog een regiogroep worden geïnstalleerd, stap daar dan niet in. U zult uiteindelijk in een hoek worden geduwd waar u zal worden verweten alleen aan het belang van Winterswijk te denken en het belang van de regio aan uw laars te lappen, maar het belang van de regio is twee streekziekenhuizen die basisziekenhuiszorg (= 90% van alle ziekenhuiszorg) leveren. Blijf ontvlechting eisen, voor de zorg met de korte lijnen. Voor levensreddende topklinische zorg zal iedereen bereid zijn te reizen. Die zorg hoeft niet per se dichtbij te zijn. En al helemaal niet in de handen van woordbrekers.

De stoelendans in de Achterhoek lijkt begonnen. De Raad van Toezicht is beslist niet meer in control. Terecht is in Winterswijk de oproep gedaan om de RvT te doen aftreden. Tegelijkertijd wordt in Doetinchem aan de poten van bestuurder Altalabani gezaagd. De man heeft naar verluidt zijn hoofd zelf op het hakblok gelegd door, in de gesprekken die hebben geleid tot het vertrek van interimbestuurder Rolf de Folter, te melden dat hij voorstander was van ontvlechting van de fusie. Een daad waar Winterswijk hem dank voor is verschuldigd.

Tot slot: In Hoogeveen hebben zowel de gemeenteraad als de wethouders slappe knieën en een gebrekkige ruggengraat getoond. Ook de bevolking heeft het in meerderheid af laten weten toen het er op aankwam. Een demonstratie tegen de sluiting van verloskunde en kinderafdeling, waar zeker een paar duizend mensen hadden moeten verschijnen, werd slechts bezocht door een kleine vierhonderd deelnemers.
De raad en het college van Winterswijk lijken uit ander hout gesneden te zijn. Hopelijk is de bevolking dat ook. Als u ooit wordt opgeroepen om te komen demonstreren voor behoud van SKB, zorg dan dat u in duizendtallen door de straten van mijn prachtige geboortedorp trekt. Zorg dat uw strijdkreet tot in Doetinchem te horen zal zijn. Ik kom zeker over om mee te lopen, dat beloof ik plechtig.

Houd moed, rechte ruggen, de poot stijf en de hakken in het zand en blijf opkomen voor het BEHOUD VAN SKB!

ScreenHunter_10 Mar. 25 10.03


Read Full Post »

Hendrik-Jan Mensink, voorzitter van de Vrienden van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk heeft volkomen gelijk: De plannen van Santiz om ziekenhuiszorg te gaan concentreren in het Slingeland ziekenhuis zijn echt niet van tafel. Lees dit artikel in de Gelderlander er maar op na.
De Raad van Bestuur heeft zichzelf in de vingers gesneden en is nu gedwongen tot wat de Engelsen Damage Control noemen. Ze zijn teruggegaan naar de tekentafel en de afdeling mooie praatjes van Santiz zal de Achterhoekers proberen rijp te maken voor het verhaal dat over een paar jaar zal worden verteld en kort gezegd er op neerkomt dat Santiz na de onrust in met name Winterswijk e.o. echt alles heeft geprobeerd, maar dat het allemaal echt niet anders kan.


De fundamenten onder onze tegenwoordige ziekenhuizen zijn rot. Aangetast door twee onuitroeibare zwammen: hebzucht en machtswellust. Frank Huvers, internist bij Zorggroep Treant (de zorggroep die het Bethesda ziekenhuis in mijn woonplaats Hoogeveen in 7 jaar tijd heeft gereduceerd tot een weekziekenhuis, dat alleen tijdens kantooruren open is), zei ooit op een publieksavond dat het in dit soort situaties altijd gaat om sex, geld en of macht. Over de sex moeten we maar niet gaan nadenken, maar dat het om geld en macht gaat is zo klaar als een klontje.

Vrijgevestigde artsen willen zo min mogelijk reizen. Die tijd krijgen ze niet betaald. Ze willen zoveel mogelijk patiënten zien, want dat levert omzet op. Zij willen dus het liefst dat nieuwe ziekenhuis aan de A18. Maar dat heeft als het klaar is een boel geld gekost, dus dan kan het niet meer uit om in Winterswijk ook nog een volwaardig ziekenhuis te hebben.

Vrienden van het SKB: jullie hebben door hoe de hazen zullen lopen. Dwing ze een andere kant op te gaan. Om te beginnen vanavond in de Mattelier in Groenlo. Zorg dat die afgeladen vol is. Waarom is die bijeenkomst niet in Winterswijk? Daar staat het SKB! Wilt u weten waarom? Omdat Santiz en Menzis (die de grootste vinger in deze plannenpap heeft zitten, dat verzeker ik jullie), doodsbang zijn voor onrust. Ga daarom vanavond allemaal naar Groenlo, neem toeters en bellen mee en laat horen wat je van de (in meerderheid) heren en hun plannen vindt.

In Hoogeveen werd op 13 februari 2017 een vergelijkbare bijeenkomst gehouden, georganiseerd door het gemeentebestuur. Het werd een historische avond waarbij de – veelal oudere – bezoekers met orkaankracht hun ongenoegen hebben geuit over de plannen. Hoe vervelend ook, maar, beste vrienden van SKB, jullie zijn keihard nodig in Groenlo vanavond. Bezorg daar de Raad van Bestuur van Santiz en de mensen van Menzis een flinke slapeloze nacht!!!

Het is de komende tijd er op of er onder. Jullie zijn in verzet en jullie zullen nog lang in verzet moeten blijven. Maak van 18 december 2019 een historische avond waarvan jullie later zullen kunnen zeggen: BIJ GROENLO BEGON DE VICTORIE!!!

Succes vanavond, in gedachten ben ik bij jullie. En wil je weten wat wij in Hoogeveen allemaal al hebben meegemaakt? Bekijk dan dit dossier maar eens.
.


Read Full Post »

Hoewel ik al meer dan veertig jaar uit Winterswijk weg ben klopt mijn hart nog steeds warm voor de Parel van de Achterhoek. Zeker nu het plaatselijke streekziekenhuis in woelige wateren terecht lijkt te komen. Het is geen warm kloppen meer, maar boos bonzen. Het scenario dat ik de afgelopen zeven jaar in Drenthe heb zien groeien, wordt nu – mogelijk in versneld tempo – over het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uitgerold. Een scenario met als mantra Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Met als uitkomst dat voor de meeste mensen de zorg verder weg gezocht moet worden.


Het toverwoord Toekomstbestendige ziekenhuiszorg is een propagandistische leuze. Het gaat simpel en alleen om geld en macht. Dit kabinet staat voor de volle honderd procent achter de concentratie van zorg in een klein aantal ziekenhuizen. Niet voor niets is de AD top100 allang geen top 100 meer.  De boodschap bereikbaar, betaalbaar en kwalitatief goed is pure marketing. Voor concentratie wel te verstaan. Maar concentratie betekent ook afbraak. Afbraak op de plaats waar niet wordt geconcentreerd. En dat lot lijkt voor het SKB nu getrokken te zijn.

Uit de vele reacties op Facebook en het aantal keren dat mijn Kantlijn van gisteren in korte tijd is gelezen blijkt wel hoe hard het nieuws in (ook nog steeds mien) Wenters is aangekomen. Ik volg het nieuws hier in Hoogeveen op de voet en herken de uitspraken die de bestuurders doen. Niks nieuws onder de zon. Overal in het land hetzelfde liedje. De slag om de streekziekenhuizen woedt overal. Je staat als burger dan voor een keus. Buig ik zonder verzet of kom ik daadwerkelijk in verzet? Verzet waarvan ik denk dat het zinloos is omdat “ze” toch doen wat “ze” zelf willen. En dat laatste is zeker waar. “Ze” hebben hun duurbetaalde baan om doelen te bereiken. En “ze” doen alsof hun werk het beste is wat de regio zich maar kan wensen.

De reactie van de bestuursvoorzitter van Santiz was voor mij voorspelbaar. Ook de Treant Zorggroep in Drenthe zei steeds dat berichten die door ons actiecomité naar buiten werden gebracht voorbarig waren. Er moest altijd intern nog over worden gesproken. En prompt werden er beloftes gedaan. Die binnen de kortst mogelijke tijd werden gebroken. Actievoerders werden in de media onruststokers genoemd, die verantwoordelijk waren voor de ondergang van het ziekenhuis. Als dat gebeurt, dat de tegenstander je zwart maakt, dan weet je zeker dat je goed bezig bent.

Voor Winterswijk is nu de belofte gedaan, dat verloskunde en kinderafdeling pas in 2025 zullen verdwijnen. GELOOF HET NIET!!! Zo ver kunnen de beleidsmakers niet vooruit kijken. De nieuwe locatie aan de A18 moet gevuld worden en daarvoor gaat de geboortezorg en de kindzorg gebruikt worden. Verloskunde is namelijk de kurk waar een ziekenhuis op drijft. Haal die weg uit een ziekenhuis en het begin van het einde is gestart. Ik voorspel dat lang voor die nieuwe locatie klaar is geboortezorg uit SKB is verdwenen, als Winterswijk er niet pal voor gaat liggen.

Op de website van SKB valt te lezen: Zowel Doetinchem als Winterswijk blijven Santiz locaties met allebei een 24/7 Spoedeisende Hulp (SEH), IC, CCU en Stroke Care. Zo zorgen we ervoor dat we alle klinische én spoedzorg goed en veilig kunnen waarborgen op beide locaties.

Ik ken dit soort beloftes maar al te goed. In de Hoogeveensche Courant van 30 januari 2017 liet toenmalig stafvoorzitter David Post optekenen: Bethesda blijft een volwaardig ziekenhuis met SEH en verloskunde en alles wat we nu ook al aanbieden. Wat de stemmingmakers ook anders beweren.
Die stemmingmakers dat waren de actievoerders, waarvan ik woordvoerder was. In mei 2018 kwam de mededeling dat verloskunde en kinderafdeling gesloten zouden worden. Een lawaaidemonstratie bij het ziekenhuis haalde zelfs de landelijke journaals.

Let vooral op het “en alles wat we nu ook aanbieden” in dit artikel. Dat waren toen nog de intensive care en de spoedeisende hulp. De IC werd eerst omgedoopt in AZA (acute zorgafdeling) en is inmiddels al meer dan een jaar gesloten. En de SEH? Die gaat april volgend jaar dicht. Voor een patiënt met levensbedreigende klachten is dan in Hoogeveen geen hulp meer, want er blijft een basisspoedpost over, die alleen tijdens kantooruren open is. Voor de de nacht- en weekenduren is één dienstdoende huisarts beschikbaar. In een verzorgingsgebied met 55.000 potentiële patiënten!

Santiz schrijft dat “ze” in overleg gaan met ketenpartners. Ook dat is in Drenthe al vertoond. Onder de naam Kernteam Zorg voor de Regio. Dan ben je als klein streekziekenhuis verslagen. Voor 2020 zijn bij Treant 500 ontslagen aangekondigd. Ook dat staat SKB te wachten.

Beloftes van ziekenhuisbestuurders? Ze hebben een houdbaarheidstermijn van hooguit twee jaar, meestal minder. Trap dus niet in die vijf jaar waarmee Santiz jullie wil verdoven. Ik zeg het nog maar een keer: KOM in VERZET, en BLIJF in VERZET. Winnen zullen jullie niet, maar vertragen kun je het wel! Het is beter strijdend ten onder te gaan dan lijdzaam toe te zien hoe je ziekenhuis wordt leeggeroofd.

Voor wie geïnteresseerd is in wat er in Hoogeveen zoal gebeurde hieronder nog een paar links. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en herkent het gevaar eerder!

2016 Bethesda wil verloskunde niet riskeren.
In 2018 werd verloskunde gesloten
2018 SEH in Bethesda blijft open.
Begin 2020 gaat de SEH in Bethesda dicht

.


 

Read Full Post »

Vorig jaar stond Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) uit mijn geboorteplaats Winterswijk op de vierde plaats in de top 100 van het Algemeen Dagblad. Ook de beoordeling van het SKB in Elsevier was geweldig (bron: Achterhoeknieuws). Elsevier besteedde in 2018 extra aandacht aan de financiële stabiliteit. SKB verwierf de maximum score. Bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk reageerde opgetogen: “Wij zijn erg trots op deze mooie resultaten. We zetten ons in voor goede zorg en patiëntvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Mooi om te zien dat de resultaten van de onderzoeken dit bevestigen. Wij willen onze medewerkers en vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet.”


Het SKB is enige jaren geleden gefuseerd met het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Bestuursvoorzitter van Ewijk ken ik goed uit mijn middelbare schooltijd en ik zocht hem vorig jaar op omdat ik van diverse zijden hoorde dat SKB en Slingeland gelijkwaardige volwaardige locaties waren. Ik wilde weten waarin de keuzes bij de Santizgroep (overkoepelende organisatie boven de beide ziekenhuizen) verschilden van de keuzes binnen de Treantgroep. Belangrijkste verschil was de intentieverklaring waarin de beide medische staven stelden dat voor een gezonde toekomst van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek twee gelijkwaardige én volwaardige ziekenhuizen overeind gehouden moesten worden.

Je zou denken dat de medische staven hiermee een inspanningsverplichting met elkaar hebben afgesproken, maar gisteren kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat SKB in Winterswijk de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en intensive care gaat verliezen. Een scenario dat ik maar al te goed ken van de ontwikkelingen bij ons in Hoogeveen. De voorspellingen die wijlen professor Smalhout deed in het lange video-interview dat ik in 2012 met hem mocht hebben, lijken uit te komen. Artsen willen uiteindelijk het liefst op één plek werken en zo min mogelijk reizen.

Van de zijde van Santiz is niet meer gecommuniceerd dan: “Pas in februari 2020 worden definitieve beslissingen genomen.” Precies hetzelfde werd ons in Hoogeveen steeds opnieuw voorgehouden als het actiecomité – waar ik woordvoerder van was – de alarmbellen luidde. Of dit nou ging over verplaatsing van specialistische zorg van Hoogeveen naar Emmen, of over sluiting van de IC, verloskunde of kinderafdeling; het was steeds een kwestie van er is nog niets besloten, er moet nog intern over worden gesproken, maar in werkelijkheid waren de keuzes al gemaakt. Tijdens dat hele proces van betonrot onder ons Bethesdaziekenhuis, dat door professor Smalhout in het interview werd omschreven als “het academisch ziekenhuis van Drenthe” hield Treant vol dat de ziekenhuiszorg in Hoogeveen volwaardig zou blijven.

De realiteit van nu is dat het Bethesdaziekenhuis in april 2020 een weekziekenhuis is geworden, waar alleen poliklinieken zijn en planbare laagcomplexe behandelingen worden uitgevoerd. Patiënten die op vrijdag nog niet niet naar huis kunnen moeten naar Emmen worden overgeplaatst. Of naar een ander ziekenhuis als zij daar op staan, maar de kan vervelende gevolgen hebben voor de verdere behandeling.
De afdeling Spoedeisende Hulp gaat over drie maanden dicht. Basisspoedzorg alleen nog tijdens kantooruren. Patiënten in levensgevaar kunnen in Hoogeveen geen hulp meer krijgen. Hoezo zorg dichtbij?

Ik hoop niet dat dit scenario ook SKB zal treffen, maar ik vrees met grote vreze dat zulks wel het geval zal zijn. In Hoogeveen stemmen de bewoners met hun voeten. Treant verliest veel klandizie hier ten dorpe. Door sluiting van verloskunde heeft Treant 46% minder bevallingen mogen doen. In de markt beslist de klant. Op Twitter zag ik al oproepen staan om Slingeland te mijden en naar Medisch Spectrum Twente te gaan.

Al die mensen – oud plaatsgenoten – wil ik een hart onder de riem steken. Het is beter strijdend ten onder te gaan, dan lijdzaam op uw knieën het ziekenhuis te zien afbrokkelen. Kom in verzet en BLIJF IN VERZET.

SKB moet volwaardig blijven.

.


 

Read Full Post »