Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘spoedeisende hulp’

Twee grote stukken van het CDA in de media. Een vóór het weekend en een ná het weekend. Een slotoffensief voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in Drenthe. De christen-democraten voeren campagne-actie. Op de manier die wij van ze kennen. Doorzichtig maar geraffineerd. Ooit vergeleek Wim Kan het CDA met iemand die ’s ochtends wakker wordt. “Ze draaien een keer naar rechts, ze draaien een keer naar links, maar ze komen er niet uit.” Er is sindsdien weinig veranderd.


In het opiniestuk in de Hoogeveensche Courant van afgelopen vrijdag schreven de drie fractievoorzitters van het CDA in Emmen, Assen en Hoogeveen over de huisartsen het volgende. “We vinden dat de huisartsenpraktijk nog beter benut kan worden bij de behandeling van patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.”
In de Hoogeveensche Courant van vandaag (18 maart 2019) zegt Erik-Jan Kreuze: ‘Door de terugtredende SEH-zorg in Hoogeveen zal ook het vinden van huisartsen erg moeilijk worden. Jonge huisartsen willen geen (nacht- of 24-uurs) diensten draaien en gaan liever aan de slag in regio’s waar wel een goede SEH beschikbaar is. Werving van huisartsen wordt eveneens een groot probleem’.

Werving van huisartsen wordt geen groot probleem. Dat is het al. Zeker in het oosten van Drenthe. Daar heeft men de grootst mogelijke moeite om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen willen gaan (om van aanvulling en uitbreiding van bestaande praktijken maar niet eens te spreken) en het CDA wil juist die krimpende praktijken een belangrijke rol toekennen bij het verlenen van spoedeisende hulp?

Kennelijk snapt men niet dat voor spoedeisende hulp een ervaren specialist nodig is, die de eerste screening doet. Iemand die in staat is om snel te beoordelen wat patiënten die in direct levensgevaar verkeren het eerst nodig hebben. Een poortwachter, die weet waar de betrokken patiënt naar toe moet. Het is geen behandelaar maar een hoog gekwalificeerde verwijzer die er voor zorgt dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt. Als je dat aan huisartsenpraktijken zou kunnen overlaten, zouden alle SEH-specialisten overbodig zijn.

Alleen het CDA schiet wat op met deze flauwekul. Men kan later altijd beweren oplossingen aangedragen te hebben. Zelfs als het zinloze suggesties waren. En anders zal men kunnen beweren “het al vroeg gesignaleerd” te hebben. Vergeef mij mijn cynisme maar zeven jaar waarin het CDA zich beriep op stille diplomatie en niet wilde luisteren naar deskundigen als Marnix Koppe en Klaas Reenders, en Henk Reinders die luidkeels riep dat er oorlog zou komen als Bethesda werd uitgekleed, hebben hun sporen nagelaten.

Het CDA was in de persoon van Ab Klink de architect van de marktwerking in de zorg. Oh wat zou die een boel goeds opleveren! Wachtlijsten zouden verdwijnen en de kosten zouden dalen. Van beide is helemaal niets terecht gekomen en dus is nu Hugo de Jonge in stelling gebracht. Hij zei niet: “Wij hebben destijds een foute inschatting gemaakt. De marktwerking heeft alleen maar tot meer kosten geleid en de zorg verder bij de patiënten vandaan geplaatst.” Hij zei ook niet: “Wij hebben helaas steeds met de VVD meegestemd als het ging om de marktwerking.” Met geen woord rept hij over het verraad door Agnes Mulder. Ik voorspel dat het na aanstaande woensdag bij de christen-democraten weer het vaste recept zal zijn. Stille diplomatie en verder ho maar.

Vorig jaar heb ik een kleine campagne gevoerd ten gunste van de Hoogeveense SGP (waar ik het overigens lang niet op ieder terrein mee eens ben) die onder leiding van Brand van Rijn een succesvolle gooi naar een raadszetel deed. Ik zal zelf nooit confessioneel stemmen omdat ik voor de totale scheiding van staat en religie ben, maar wie wel confessioneel stemt en daarbij prijs stelt op rechte ruggen en een principiële opstelling adviseer ik om dit keer een stem op Willem van Hartskamp te overwegen. Een SGP geluid in het Drents Parlement kan – op diverse terreinen – geen kwaad .

.


Read Full Post »

In een videoboodschap meldt Pieter Omtzigt (CDA) dat vijf politieke partijen een plan in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, waardoor ruim dertig afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in diverse regionale ziekenhuizen zullen worden gesloten tijdens de nachtelijke uren. Een bedreiging van de acute spoedzorg voor mensen in dunner bevolkte gebieden, die zonder enige twijfel -onnodig- levens zal gaan kosten.


Het plan staat op pagina 96 van Zorgkeuzes in kaart, technische uitwerking van alle beleidskeuzes in kaart en staat bekend onder de naam 042 – Capaciteitsplan Spoedeisende hulp. Op zijn facebookpagina meldt Omtzigt: De VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben in hun doorrekening allemaal maatregel de maatregel “Capaciteitsplan Spoedeisende Hulp 042” opgenomen. 

Voor bezorgde inwoners van Hoogeveen e.o. lijkt mij dit capaciteitsplan verplichte kost. Het is geen lang stuk, dus waag u er gerust aan. Nogmaals… u vindt het op pagina 96.

Los van de vraag of het hier verkiezingsretoriek betreft van Omtzigt (een CDA-er die in brede kring waardering oogst) is opnieuw duidelijk dat politieke partijen daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de ruimte die raden van bestuur als die van de Treant Zorggroep krijgen om de zorg (vooral buiten de Randstad) af te slanken.

De Groningers die op 6 maart bij Pauw en Jinek Mark Rutte met hun boosheid trachtten weg te blazen en de Hoogeveners die op 13 februari de Tamboer uit zijn voegen lieten barsten laten zien hoezeer ‘Den Haag’ zich verkijkt op de consequenties van het beleid voor dunbevolkte regio’s. Dat geldt niet alleen voor het Noorden. In Brabant en Limburg zal men de boosheid herkennen.

Ongeacht op welke partij u gaat stemmen is het wenselijk om een signaal af te geven door bij de komende verkiezingen te stemmen op een kandidaat uit uw regio. Lees daar ook onderstaand artikel uit het Dagblad van het Noorden (7 maart) maar eens op door.

DVHN-20170307-DO01001003

Klik op de afbeelding voor een vergroting

.


 

 

Read Full Post »

In de aanloop naar en na afloop van de Tamboer Treant meeting lieten de toppers van Treant weten dat mijnheer de burgemeester van Hoogeveen wel eens gelijk kon hebben. Misschien was er inderdaad niet goed gecommuniceerd. Daar moest verbetering in komen en dus zou er een extern bureau ingehuurd worden om voor bijscholing te zorgen. Zwartdenkers vermoeden dat het bureau vooral de bestaande plannen in andere schaapskleren moet steken. Dat het bureau dienst zal doen als een soort van verbale couturier.


Je zou toch denken dat Treant na de demonstratie van ongenoegen die Hoogeveen op 13 februari serveerde met een reactie was gekomen. Maar het is stil gebleven en dat baart mij zorgen. Is het uit gekwetsheid? Verontwaardiging over zoveel miskenning? Is het gebleken totale isolement zo’n dreun in het gelaat van de bestuurders en managers dat men nog altijd de mentale IC niet heeft kunnen verlaten? We weten het simpelweg niet en dus wordt er gespeculeerd.

Het communicatiebureau had natuurlijk allang de patiënt zover moeten reanimeren dat er een reactie was gekomen. Eentje waar daadkracht uit spreekt. Misschien iets in de trant van … we hebben een enorme betrokkenheid van de Hoogeveense bevolking bij Bethesda gezien en gevoeld. Dat doet ons goed en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Hoogeveen…. bla bla bla.

Voormalig onderwijsminister Deetman presteerde het in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het kabinet had een korting van 1,65% op de onderwijssalarissen aangekondigd. In Utrecht werd in de jaarbeurs een grote demonstratie gehouden, waar spandoeken te zien waren met teksten als “Deetman, lik mijn reet man, je weet niet wat je deed man!” Toen de demonstranten moe en schor weer thuis kwamen zagen ze nog net in het laatste journaal de minister en hoorden hem zeggen: “Dit signaal getuigt van grote betrokkenheid bij het onderwijs en ik vat het dan ook op als ondersteuning van mijn beleid.”

En de korting? Die bleef geen 1,65%. Deetman deed er gewoon nog 0,2% bij. Jarenlang stond op mijn salarisspecificatie Onderwijskorting (1,85%).

De jongens en meisjes van het communicatiebureau zaten toen nog op school en hebben waarschijnlijk ‘geen herinneringen aan’ deze reactie van de minister. Of ze broeden op een manier om Deetman te overtreffen, dat kan natuurlijk ook altijd nog.

Maar het blijft wel heel erg stil aan de Treantkant.

.


 

Read Full Post »