Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘SGP’

In een zeer lezenswaardige column fileert Rosanne Hertzberger op adequate wijze de term Voltooid leven. Haar conclusie dat het hier om een geniale marketingkreet gaat onderschrijf ik. Of het ook een frame mag heten durf ik niet te bevestigen noch te bestrijden, die term klinkt mij per definitie als een valse toon in de oren. Het is onnodig Engels en het was beter geweest als daar een eenduidige Nederlandse term voor was gebruikt. Je kunt er gewoon te veel kanten mee op.


Voltooid leven suggereert iets als “het is mooi geweest”. Letterlijk. Een mooi leven, mooie finale en het is wel goed zo. Ik wil er uit. Die versie is voor mij niet van toepassing. Ik hou van het leven, hoe ouder ik werd hoe mooier ik het ging vinden. De start was vals en mijn traumatische jeugd heb ik pas rond mijn veertigste volledig verwerkt achter me kunnen laten. Ik ken de wens om dood te zijn maar al te goed en weet dat mijn levensdrift – in ieder geval toen – het won van mijn doodswens.

Maar… in de samenleving die door de generatie van o.a. mevrouw Hertzberger wordt opgebouwd oud worden? Als het alleen om oud worden gaat is er niks aan de hand, maar als er ook gebreken ontstaan die mij afhankelijk maken van ouderenzorg (waarvan deze week nog weer werd gezegd, dat de kwaliteit daarvan omlaag moet) weet ik het zo net nog niet. Ik zie bij een familielid en bij een vriend die lijden aan Alzheimer het lijden met een hoofdletter L. De vriend zit in een verpleeghuis letterlijk in de wachtkamer van de dood, maar is fysiek zo sterk, dat zijn lijden nog wel eens vele jaren zou kunnen duren. Het familielid lijdt aan bijna ondraaglijke angsten en paniekaanvallen.

Voor die situatie en nog wel een aantal andere, die ik in mijn wilsbeschikking heb vastgelegd en met mijn huisarts heb besproken, geldt hetzelfde als voor een zomervakantie, waarbij mijn lief en ik drie weken in stralend weer hebben gekampeerd en de laatste week regenachtig en winderig wordt. Ik ga dan niet de tijd treurend onder de luifel uitzitten, maar pak in en maak de caravan reisklaar. Als de koek op is, dan is die ook op.

Voor een dergelijke situatie in mijn leven wil ik de pil die mevrouw Hertzberger een uit-knop noemt graag ter beschikking hebben. Er over beschikken vergroot de kans dat ik het langer zal uitstellen. Zonder die pil ben ik aangewezen op een onmenselijke wrede dood, die zowel voor nabestaanden als hulpverleners traumatisch zal (kunnen) zijn. Wie mij een zachtaardig, menswaardig sterven (om wat voor reden dan ook) misgunt, maakt het mij moeilijk om hen niet een lang, pijnlijk, ondraaglijk en uitzichtloos lijden toe te wensen.

Ooit hoorde ik SGP voorman Kees van der Staaij zeggen dat mensen met een doodswens een kreet om hulp slaken. Hij wilde bij hen komen, hun hand vasthouden en woorden van troost spreken. Als er iets is dat mijn twijfel of ik wel of niet wil sterven zou wegnemen is het wel het beeld dat van der Staaij mijn hand komt vasthouden. Als hij werkelijk troost wil bieden, laat hij dan beseffen dat de beschikking over een zachte uit-knop voor mij de grootste troost zal zijn. En of ik hem dan ook zal gebruiken, daar doe ik nu geen enkele belofte over, dat zie ik dan wel. Met knop heb ik tenminste een keus.

🕸


Read Full Post »

In een unieke toespraak, die de weinige overlevenden van de Holocaust zichtbaar goed deed, bood Minister President Rutte de overlevenden en nabestaanden van de Holocaust excuses aan voor de falende overheid tijdens de gruwelijke bezettingsjaren 1940-1945. Hij deed dat op 26 januari, 75 jaar min één dag na de bevrijding van de onmenselijke aardse versie van de hel. Auschwitz.


Rutte zei onder meer dat “onze overheidsinstanties tekortschoten als hoeders van recht en veiligheid” en dat dit mede kwam “door toedoen van Nederlandse ambtenaren die te vaak deden wat de Duitse bezetters van hen verlangden.”

Het zou, zoals ik in een tweet van Hoogevener Jan Mastwijk las, het college sieren als de woorden van Rutte aanleiding zijn voor het college van B&W van Hoogeveen om het nader onderzoek naar de gedragingen van de heer Tjalma toch maar niet uit te voeren. Een suggestie die ik van harte ondersteun.

Waarom de landelijke overheid overtreffen in trage hardnekkigheid? Waarom een eervol gebaar traineren met een overbodig onderzoek? Het is al erg genoeg dat de bijzondere bijeenkomst in de voormalige synagoge in Hoogeveen werd ontsierd door een politieke poging het SGP-initiatief te ondermijnen dat oproept om het eerbetoon aan oud-burgemeester Tjalma te beëindigen. De vraag waarom het nou juist de SGP moest zijn die dit aankaart werd kundig door Brand van Rijn gepareerd: “Omdat niemand anders het doet.” In motie riep de SGP afgelopen donderdag op om het externe onderzoek niet door te zetten. Enerzijds omdat het een schoffering betekent van lokaal en regionaal historicus Albert Metselaar, anderzijds omdat een extern onderzoek overbodige kosten met zich meebrengt. De motie werd door alle overige partijen in de Hoogeveense raad verworpen.

Hoogeveen laat daarmee de gelegenheid onbenut om, op het moment dat wij de voor de 75e keer de bevrijding van Auschwitz herdenken, een groots gebaar te maken naar de nabestaanden van 165 Joodse Hoogeveners. Die vonden de dood in de woorden van Rutte mede door “toedoen van Hoogveense ambtenaren en de burgemeester die tekortschoten als hoeders van recht en veiligheid.”

De huidige burgemeester verschuilt zich achter “Je moet niet zomaar wat roepen. Dit moet je zorgvuldig aanpakken.” Zorgvuldig was geweest, als de burgervader, die bekend was met wat er over Tjalma in het verleden is gezegd en geschreven, persoonlijk contact had gelegd met streekhistoricus Albert Metselaar en alles wat er in het archief over Tjalma te vinden is had bestudeerd.

Door dit over te laten aan Professor Doctor Peter Romijn, die in zijn boek Burgemeesters in oorlogstijd – Besturen onder Duitse bezetting, reeds verslag deed van de rol van Tjalma en het oordeel over hem van de Zuiveringscommissie na de oorlog, schiet Hoogeveen tekort als hoeder van eerbaarheid.

Het is helaas niet anders.

ScreenHunter_01 Jan. 26 11.44


Lees ook: Hoogeveen laat 2020 aub eerwaardig beginnen

Hoe noodzakelijk is aanvullend onderzoek naar oud-burgemeester Tjalma?

Hoogeveen laat externe onderzoeker op affaire Tjalma los.

Moet Tjalmapark in Hoogeveen een andere naam krijgen?

Read Full Post »

Wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken) zei het echt: “We zijn altijd heel sociaal geweest?”. Daar gaat als het aan het college van B&W ligt verandering in komen. Slomp: “We moeten schakelen van het generieke recht hebben op naar krijgen wat je nodig hebt. De juiste zorg op de juiste plek. Een dooddoener die verdacht veel lijkt op het Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet van de Treant Zorggroep.


Krijgen wat je nodig hebt. Als dat echt en eerlijk gebeurt zullen de financiële problemen van Hoogeveen zeker niet afnemen. Al jaren krijgt namelijk lang niet iedere arme in Hoogeveen wat er nodig is. Hoogeveen zoekt al jaren voortdurend de grenzen van de wet op om maar zo min mogelijk te hoeven uitgeven, daar komt het sociale beleid dat door Slomp wordt beschreven met “heel sociaal” in de praktijk op neer.

Herinner u de ophef over de papiervouwers bij de Hoogeveensche Courant. De sociale dienst had in 2014 bedacht dat bijstandsgerechtigden best bij Pet kranten kranten konden gaan vouwen. Ik heb als getuige een gesprek bijgewoond van een bezwaarmaker (die meermalen met succes de weg naar de rechter wist te vinden) met iemand van de sociale dienst. Met kromme tenen heb ik het aangehoord, de neerbuigendheid droop er af en het kostte mij de grootst mogelijke moeite om – in het belang van bezwaarmaker – mijn mond te houden.

Zonder enige aankondiging gaat nu ineens de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen (bestemd voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm) met onmiddellijke ingang de vuilverbrander in. Betrokken belanghebbenden moesten het uit de media vernemen en hebben – voor zover bekend – tot heden nog steeds geen officiële melding hierover ontvangen. En dat allemaal in het Hoogeveen dat zogenaamd “kindvriendelijk” is.

Ook op de thuishulp gaat fors bezuinigd worden. Terwijl mensen noodgedwongen steeds langer thuis blijven wonen en dus steeds meer aangewezen raken op hulp van buitenaf, gaat Hoogeveen hen substantieel belasten. Bij zwaar huishoudelijk werk gaat de norm terug van 105 minuten naar 75 minuten, een achteruitgang van een kleine 30%. Licht huishoudelijk werk gaat terug van 75 naar 45 minuten, een achteruitgang van 40%. Moet u thuis eens proberen. Voert u eens een maand lang het huishoudelijk werk in 30%, resp. 40% minder tijd uit.

Van een populistische partij als Gemeentebelangen had je dit kunnen verwachten. Populistisch? Jazeker. Jan Steenbergen dankte zijn eerste volledige termijn als wethouder aan de verkiezingsleus “Uw geluid, ons beleid.” Populisme ten top. Dat kan en dat mag in Nederland, maar dan kun je dus ook dit soort beleid verwachten. Veel minder goed te verteren is dat de beide christelijke partijen in het college kennelijk de zelfde mening zijn toegedaan. Ik heb hen via een tweet herinnerd aan Mattheus 25 vers 45, dat luidt: “Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders niet gedaan hebt, zo hebt ge het Mij ook niet gedaan.”

Een volger met wortels in het CDA verweet mij vervolgens dat ik met onderbouwde argumenten moest komen in plaats van met Bijbelteksten te gooien. Kennelijk mag een atheïst, die overtuigd gelooft in naastenliefde, eerlijkheid en rentmeesterschap, een partij die zich in naam als christelijk presenteert, niet aanspreken op de christelijke uitgangspunten, die voor die partij leidend zijn. Mij werd selectief winkelen verweten. Wat ik natuurlijk volmondig erkend heb. Als ik ga winkelen dan snuffel ik altijd eerst rond, beoordeel diverse aspecten van hetgeen ik zoek en maak uiteindelijk een keus.

Op zoek naar een fundamentele toetssteen inzake het christelijke aspect van een politieke partij kwam ik uit bij Mattheus 25 vers 45, die in combinatie met vers 40 aangeeft, wie “in de eeuwige pijn zullen gaan en wie in het eeuwige leven.” Begrijpelijk dat men in het CDA (en ook de ChristenUnie, maar die hebben niet van zich laten horen) problemen heeft met het feit dat ik hen hierop heb gewezen.

Het was overigens niet de eerste keer dat ik vanuit CDA-kringen te horen kreeg, dat ik hen niet moest aanspreken op de C. Juist omdat in Mattheus 25 op niet mis te verstane wijze wordt aangegeven hoe ooit de bokken van de schapen zullen worden gescheiden meen ik echter het volste recht te hebben om CDA en ChristenUnie op hun dwaling te mogen wijzen.

Brand van Rijn, SGP voorman in de Hoogeveense gemeenteraad, sprak via twitter zijn waardering hiervoor uit. “Ja,dat Woord behoort voor christenen altijd en overal hun leefregel te zijn. Als andersdenkenden geen andere keus meer hebben om christenen op hun plicht te wijzen, zegt dit meer over die christenen dan over die andersdenkenden.”

Waarvan akte. Ik voorzie verdere krimp bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen  voor CDA en ChristenUnie.

.


 

Read Full Post »

Twee grote stukken van het CDA in de media. Een vóór het weekend en een ná het weekend. Een slotoffensief voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in Drenthe. De christen-democraten voeren campagne-actie. Op de manier die wij van ze kennen. Doorzichtig maar geraffineerd. Ooit vergeleek Wim Kan het CDA met iemand die ’s ochtends wakker wordt. “Ze draaien een keer naar rechts, ze draaien een keer naar links, maar ze komen er niet uit.” Er is sindsdien weinig veranderd.


In het opiniestuk in de Hoogeveensche Courant van afgelopen vrijdag schreven de drie fractievoorzitters van het CDA in Emmen, Assen en Hoogeveen over de huisartsen het volgende. “We vinden dat de huisartsenpraktijk nog beter benut kan worden bij de behandeling van patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.”
In de Hoogeveensche Courant van vandaag (18 maart 2019) zegt Erik-Jan Kreuze: ‘Door de terugtredende SEH-zorg in Hoogeveen zal ook het vinden van huisartsen erg moeilijk worden. Jonge huisartsen willen geen (nacht- of 24-uurs) diensten draaien en gaan liever aan de slag in regio’s waar wel een goede SEH beschikbaar is. Werving van huisartsen wordt eveneens een groot probleem’.

Werving van huisartsen wordt geen groot probleem. Dat is het al. Zeker in het oosten van Drenthe. Daar heeft men de grootst mogelijke moeite om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen willen gaan (om van aanvulling en uitbreiding van bestaande praktijken maar niet eens te spreken) en het CDA wil juist die krimpende praktijken een belangrijke rol toekennen bij het verlenen van spoedeisende hulp?

Kennelijk snapt men niet dat voor spoedeisende hulp een ervaren specialist nodig is, die de eerste screening doet. Iemand die in staat is om snel te beoordelen wat patiënten die in direct levensgevaar verkeren het eerst nodig hebben. Een poortwachter, die weet waar de betrokken patiënt naar toe moet. Het is geen behandelaar maar een hoog gekwalificeerde verwijzer die er voor zorgt dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt. Als je dat aan huisartsenpraktijken zou kunnen overlaten, zouden alle SEH-specialisten overbodig zijn.

Alleen het CDA schiet wat op met deze flauwekul. Men kan later altijd beweren oplossingen aangedragen te hebben. Zelfs als het zinloze suggesties waren. En anders zal men kunnen beweren “het al vroeg gesignaleerd” te hebben. Vergeef mij mijn cynisme maar zeven jaar waarin het CDA zich beriep op stille diplomatie en niet wilde luisteren naar deskundigen als Marnix Koppe en Klaas Reenders, en Henk Reinders die luidkeels riep dat er oorlog zou komen als Bethesda werd uitgekleed, hebben hun sporen nagelaten.

Het CDA was in de persoon van Ab Klink de architect van de marktwerking in de zorg. Oh wat zou die een boel goeds opleveren! Wachtlijsten zouden verdwijnen en de kosten zouden dalen. Van beide is helemaal niets terecht gekomen en dus is nu Hugo de Jonge in stelling gebracht. Hij zei niet: “Wij hebben destijds een foute inschatting gemaakt. De marktwerking heeft alleen maar tot meer kosten geleid en de zorg verder bij de patiënten vandaan geplaatst.” Hij zei ook niet: “Wij hebben helaas steeds met de VVD meegestemd als het ging om de marktwerking.” Met geen woord rept hij over het verraad door Agnes Mulder. Ik voorspel dat het na aanstaande woensdag bij de christen-democraten weer het vaste recept zal zijn. Stille diplomatie en verder ho maar.

Vorig jaar heb ik een kleine campagne gevoerd ten gunste van de Hoogeveense SGP (waar ik het overigens lang niet op ieder terrein mee eens ben) die onder leiding van Brand van Rijn een succesvolle gooi naar een raadszetel deed. Ik zal zelf nooit confessioneel stemmen omdat ik voor de totale scheiding van staat en religie ben, maar wie wel confessioneel stemt en daarbij prijs stelt op rechte ruggen en een principiële opstelling adviseer ik om dit keer een stem op Willem van Hartskamp te overwegen. Een SGP geluid in het Drents Parlement kan – op diverse terreinen – geen kwaad .

.


Read Full Post »

De Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring die is ondertekend door een aantal fundamentalistische christenen plaatst mij voor een uitdaging. Een van mijn voornemens was dat ik in 2019 minder vaak de polemiek zou zoeken, maar meer zou gaan voor de genuanceerde dialoog.


Genuanceerd schrijven over ongenuanceerde afwijzing van mensen is dan een uitdaging van heb ik jou daar. Mijn primaire reactie is om de ondertekenaars van de verklaring weg te zetten als godsdienstfanatici, voor wie geen andere waarheid bestaat dan de Bijbelse waarheid. Ik zou dan schrijven dat het wel heel gemakkelijk is om zich te beroepen op een god, waarvan het bestaan zeer betwijfelbaar is. Zich te beroepen op woestijnmythologie, waarvan menig predikant al heeft verkondigd dat het verzinsels zijn, die op zijn best als symbool gezien kunnen worden.

Zou ik dat doen dan doe ik hetzelfde als de ondertekenaars, ik acht mij dan de pachter van de wijsheid, die wel even zal zeggen hoe het zit. Ik laat het dus bij de constatering dat ik voor het ondertekenen van deze verklaring geen begrip heb. Zo min als ik begrip kan opbrengen voor die ondertekenaar die op twitter meldde zijn ondertekening te betreuren, omdat de verklaring “slechts een studiestuk” zou zijn dat helemaal niet naar buiten had moeten komen. Op de vraag waarom hij het dan had ondertekend meldde hij dat hij “de argumentatie uit het stuk kracht bij wilde zetten.”

Mijn oma zaliger was een godvruchtige, gereformeerde vrouw, die mij altijd voorhield niet te makkelijk te oordelen omdat de Heer de maatstaven die ik aanlegde om over anderen te oordelen zou gebruiken om over mij te oordelen. Je zou daardoor in de verleiding kunnen komen om nergens over te oordelen in de overtuiging dat er over jou dan ook niet zal worden geoordeeld. Het oordeel dat in Nashville op de Zuid-Hollandse eilanden wordt uitgesproken, is natuurlijk niet meer dan een interpretatie. Die wat mij betreft op gespannen voet staat met het gebod over het liefhebben van de ander alsof jij het zelf bent. Ik kan me nog wel voorstellen dat de ondertekenaars een homofiel of een transgender niet kunnen zien alsof zij het zelf zijn, maar dat hoort dan voor hen een probleem te zijn omdat zij niet in staat zijn een gebod van hun Heere op te volgen. Dat zij er in plaats daarvan een probleem van de ander van maken is betreurenswaardig, maar zou niet meer dan dat moeten zijn. Op Golgotha werd vanaf het middelste kruis geroepen “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Helaas is mijn vergevingsgezindheid nog lang niet op dat niveau. En daarom is het schrijven van deze Kantlijn een enorme uitdaging voor mij.

Veel erger is het dat figuren als Geert Wilders en Thierry Baudet en hun adepten zich nu stilhouden, of erger nog ageren tegen de “selectieve linkse verontwaardiging.” Alsof links Nederland de aanslagen van fundamentalistische Jihad criminelen niet erg vond.

Ik blijf voor vrijheid van meningsuiting, al was het alleen maar omdat je beter openlijk kunt horen wat andersdenkenden ergens van vinden. Het is dus goed dat dit weer eens onder de aandacht van iedereen is gekomen. Maar er zijn grenzen.

Naast moslimfundamentalisten kent Nederland ook vele christenfundamentalisten. Als besluit van deze Kantlijn plaats ik toch maar een ongenuanceerde opmerking: fundamentalisme is een gevaar voor elke samenleving, waar dan ook. Haatpredikers met een dubbele nationaliteit mogen van mij zonder omhaal worden uitgezet. En hun evenknieën met de alleen de Nederlandse nationaliteit? De ondertekenaars van de verklaring zijn wat mij betreft goed voor een winters werk- en heropvoedingskamp  in de Oostvaardersplassen.

.


 

Read Full Post »

Aan de vooravond van het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van de negen partijen die naar een of meer plaatsen in de Hoogeveense gemeenteraad dingen, is wat mij betreft de interessantste vraag of het CDA een prijs zal moeten betalen voor de steun die twee afvallige fractieleden hebben gegeven aan de zondagsopenstelling van de winkels in Hoogeveen. Of moet ik misschien zeggen de moed van twee dappere fractieleden?


Zullen de christelijke kiezers, van wie – naar ik aanneem – toch echt nog wel een groot gedeelte om principiële redenen op het CDA stemt vergevingsgezind zijn en het Mastwijk en Nanninga vergeven, of gaat de SGP garen spinnen bij de zondagsopening in Hoogeveen? De Christenunie hoeft denk ik niet te rekenen op overloop vanuit het CDA, daarvoor heeft men zich (wijselijk?) te stil gehouden ten tijde van het historische besluit om de zondagsrust in Hoogeveen niet langer heilig te verklaren.

Als SGP lijsttrekker Brand van Rijn werkelijk wil toetreden tot de gelederen van de Hoogeveense raad, dan zal hij er in de Tamboer nadrukkelijk een punt van maken. Het is aan het CDA te danken dat wij op zondag naar de supermarkt kunnen gaan. In de oppositie was voldoende steun om het besluit tegen te houden, maar de (in mijn ogen dappere) vrijdenkers in het CDA haalden de lokale geschiedenisboeken. Desondanks hoop ik dat het CDA een tik op de vingers krijgt. Vanzelfsprekende macht maakt zelfgenoegzaam en gemakzuchtig. En het CDA in Hoogeveen is daar geen uitzondering op.

Kijk hoe afwachtend men is inzake de donkere wolken die boven ziekenhuis Bethesda hangen. Het van oorsprong christelijke ziekenhuis wordt getransformeerd tot productielocatie om het in de denktrant van de bestuurders te houden; Treant zelf maakte er melding van dat serieus nagedacht wordt over concentratie van de kindergeneeskunde (en daarmee ook verloskunde!) in Emmen. Weliswaar liet men in het midden waar men dan wil concentreren, maar het laat zich licht raden dat dit niet Stadskanaal of Hoogeveen zal zijn. Politiek Stadskanaal staat op de achterste benen. De raad daar verwijt Treant onbetrouwbaarheid.
Wat zegt wethouder Erik Giethoorn? “Ik kan mij niet voorstellen dat Treant de kinderafdeling in Hoogeveen zal sluiten.” Ik roep hem daarom vanaf deze plek toe: Giethoorn dat hoef je je ook niet voor te stellen, je moet zorgen dat het niet gebeurt. Je moet er dwars voor gaan liggen!! Maar zo zitten we in Hoogeveen niet in elkaar. We wachten liever af. Geween en knersing der tanden is daar doorgaans het gevolg van.

Ik ben atheïst, hoewel professor Smalhout mij destijds diep christelijk noemde. Ik geloof niet in het bestaan van een Opperwezen. En ik heb ook geen behoefte om het onverklaarbare te verklaren, dus agnost kun je mij ook niet noemen. Ik geloof echter wel in het bestaan van goed en kwaad en ik ben er van overtuigd dat de kapitalistische opvatting dat de marktwerking (ook in de zorg) voor lagere kosten en hogere kwaliteit zorgt een van de ergste kenmerken van dat kwaad is. Het is juist die opvatting die de oorzaak is van de problemen waarin de kleinere regionale ziekenhuizen belanden. Bethesda was een decennium geleden het beste ziekenhuis van Noord-Nederland en werd in de fusieval met het Scheperziekenhuis gelokt. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is momenteel een van de vijf beste ziekenhuizen van Nederland en vreest voor het voortbestaan. De boekhouders zijn aan de macht omdat Nederland steeds egoïstischer wordt, sociaal wordt een vies woord, solidariteit al eveneens; kortzichtigheid viert hoogtij. En het CDA in Hoogeveen staat er bij en kijkt er naar.
En wacht af.

Daarom roep ik tegen Brand van Rijn: Stook morgenavond in de Tamboer het verkiezingsvuur hoog op. In de brand met de christelijke gemakzucht in Hoogeveen. Leer het CDA en de Christenunie weer nederig te zijn!

.


 

Read Full Post »

Je zult maar hoogbejaard zijn en (om wat voor reden dan ook) klaar zijn met het leven. Nog goed bij zinnen en je volop bewust van je situatie. De liefde van je leven verloor je zes jaar geleden en ondertussen zijn ook al je generatiegenoten vertrokken naar de onbekende wereld, die achter de dood ligt. Er is niemand meer over die jou nog als kind gekend heeft. 


Mijn oud-oom Johan Karel Frederik overkwam het. Ik bracht hem het doodsbericht van mijn moeder persoonlijk. Hij moest het niet via de telefoon of een rouwbrief vernemen. Het feit dat ik naar hem vernoemd ben schiep een band en daarnaast was oom Johan ook nog eens een vreselijke lieve, aardige man. Het bericht deed hem deerniswekkend schreien. Een ander woord is er niet voor. Het kwam van zo diep en was zo indrukwekkend, dit was geen huilen. Dit was schreien. ‘Nu heb ik niemand meer. Iedereen is weg.’ Hij was 94 toen hij, drie jaar later, eindelijk stierf en de wereld achter de dood (zo die er is) mocht betreden. Mijn moeder was de laatste uit zijn generatie wier doodsbericht hij had gekregen.

Zo zijn er meer mensen. Pieter Maarten Jiskoot (95) is zo iemand. Zijn vrouw is overleden, zijn dochter eveneens, zijn grootste liefhebberij, lezen, kan hij door een oogaandoening niet meer beoefenen. Hij wil dood. Het gat dat is achtergebleven valt niet meer op te vullen, zegt hij. Hij zit en wacht tot hij dood gaat. Op hulp bij vervulling van die wens hoeft hij niet te rekenen, als het aan CDA, ChristenUnie, SGP, maar ook aan de SP ligt. En er zullen nog wel meer politieke tegenstanders op staan en hun NEE toelichten zonder te weten waar zij het over hebben.

Het gaat hier om een kleine groep mensen, die de pech hebben dat hun ondraaglijke en uitzichtloze geestelijk lijden niet gecombineerd wordt met een fysieke kwaal. Daarom vallen zij buiten de regelgeving die in Nederland bestaat op het gebied van actieve levensbeëindiging. Daar wil het huidige kabinet bij monde van twee VVD bewindslieden verandering in brengen. Weliswaar zal die verandering moeten komen van een volgend kabinet, maar toch…

Op de website van de SP valt te lezen waarom Renske Leijten vindt dat de door betrokkenen gewenste hulp er niet mag komen: ‘We moeten zorgen dat ouderen een waardige en goed verzorgde oude dag kunnen genieten. Een samenleving waarin ze een plek hebben en met uitmuntende zorg als die nodig is. Helaas heeft dit kabinet het tegenovergestelde gedaan, ze bezuinigde fors en dat heeft tot extreem verschraalde zorg geleid. Ik krijg te vaak van ouderen te horen dat ze zich teveel voelen, dat moet echt worden weggenomen’.
Hoewel ik Renske hoog acht, maakt zij hier een onvergeeflijke fout. Het gaat in het geval van Jiskoot niet om een man die zich teveel voelt, maar om een man, die alles wat hem dierbaar was kwijt is. Die slechts nog wacht tot de genade van de dood hem deelachtig zal worden. Zijn lijden gebruiken voor een politiek doel vind ik niet chique. Natuurlijk moet voorkomen worden dat mensen een voltooid leven krijgen, maar wie dat wel overkomt wordt door de SP in de steek gelaten.

Bonter maakt Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, het. In het programma Standpunt NL hoorde ik hem zeggen dat wij weliswaar de ogen niet mogen sluiten voor het lijden van mensen, dat wij alles moeten doen om dat lijden te verlichten door hen op te zoeken en met hen [sic] mee te lijden, maar het zelfsbeschikkingsrecht van een mens houdt wat van der Staaij betreft op bij het levenseinde. Hij gelooft (en ik neem aan oprecht) in het bestaan van God, de Almachtige wiens ondoorgrondelijke wegen allemaal zijn ontsproten aan allesomvattende Liefde en dus mag een man als Pieter Maarten Jiskoot geen hulp krijgen om zijn leven te beëindigen. Nee als het aan van der Staaij ligt komen zijn broeders en zusters bij Jiskoot op bezoek en gaan met hem mee lijden.

Natuurlijk moet er zorgvuldig gekeken worden naar de hulpvraag van mensen met een doodswens, maar wie de pech heeft niet getroffen te worden door bijvoorbeeld een herseninfarct, een terminale kwaal of wat voor andere fysieke malheur een mens maar kan treffen komt in Nederland niet in aanmerking voor actieve levensbeëindiging. Nota bene een groep die volkomen wilsbekwaam is en aan wier diepgevoelde wens na grondige gesprekken niet getwijfeld hoeft te worden.
Om daar nee tegen te zeggen vanwege een geloof dat niet door deze mensen wordt gedeeld, of om er een politiek verhaal van te maken dat vind ik beneden alle peil.

Maar ook mij bekroop de gedachte dat de VVD met dit voorstel een voorzetje geeft om het aantal dure, zorg consumerende, bejaarden terug te dringen.

Een wilsbekwame bejaarde met een diepe doodswens zal dat echter geen zorg zijn. Die heeft hele andere zorgen.

.


 

Read Full Post »

Slot van een vijfdelige serie over ontluikend fascisme in Nederland

De serie Wereld op drift is geschreven als reactie op de ophef die ontstaat zo gauw de PVV en Geert Wilders worden vergeleken met nazi’s.

Zo’n vergelijking is zinloos. De tijden zijn totaal anders, de problemen ook, maar er zijn parallellen en die zijn angstaanjagender dan ik dacht toen ik aan deze serie begon. Bij mijn zoektocht naar de wortels van fascisme en nationaal socialisme werd me duidelijk dat dit waarschijnlijk nooit uit te roeien kwaad is.

Wat waren in de jaren dertig van de twintigste eeuw de omstandigheden voor en de behoeftes van de toenmalige Henk en Ingrids? Werkloosheid. Uitzichtloosheid. Behoefte aan een sterke leider, die hoop bood. En een zondebok. Mijn vader maakte in die tijd een jammerlijke keuze. Ik schreef er op 14 juni 2015 over in Radicalisering toen en nu.

Die ingrediënten zijn er nu weer. In combinatie met een grootmacht onder leiding van een gestoorde despoot, die expansiepolitiek bedrijft, zou Oekraïne in de 21e eeuw zo maar het Sarajevo van 1914 kunnen worden.

Moeten we net als Colijn in 1938 met Hitler wilde, Poetin te vriend houden? Of moeten we hem prikkelen en in woede doen uitbarsten? Dat is de verborgen vraag die het referendum over het associatieverdrag op 6 april aan u en mij stelt.

Ik wens u (en mijzelf) veel wijsheid.

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52

.

 

Read Full Post »

Natuurlijk werd de blonde leider wiens naam maar niet uit mijn toetsenbord wil komen gisteren gekozen tot politicus van het jaar. Pim Fortuijn is ooit al gekozen tot grootste Nederlander aller tijden. Het zegt slechts iets over de tijdgeest in ons land op het moment van zo’n uitverkiezing.

Het is logisch dat nu de b.l.w.n.m.n.u.m.t.w.k. werd gekozen. Hij zegt wat een grote groep mensen in Nederland denkt. Hij zegt het bovendien in een taal die deze groep maar wat graag hoort, agressief, ongenuanceerd en gericht op een schuldige. Kenmerkend zijn daarin, het ligt niet aan ons, wij zijn het slachtoffer en de schuldige is…

Eigenlijk ook gewoon een verkiezing. Who’s to blame? En het enige jurylid is de b.l.w.n.m.n.u.m.t.w.k. Misschien moet hij maar zo snel mogelijk premier worden. Van het kabinet GW1 (goh, zijn initialen komen wel uit mijn toetsenbord, mijn notebook stompt af) dan kunnen zijn kiezers zich overgeven aan geween en knersing der tanden.

Hadden zij zich verdiept in het stemgedrag van de PVV dan zouden ze hebben geweten dat de PVV hen misleidt. Dan wisten ze dat de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers heeft gestemd.

Misschien zouden ze het niet geloven. Men wil immers hardnekkig aan mythische verwachtingen vasthouden, maar de PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen. En voor het afschaffen van de alleenstaande-ouder-korting en ook nog voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

De PVV beloofde om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen, maar toen puntje bij paaltje kwam stemde het stemvee van GW (verrek het lukt alweer) tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En vóór de belastingvoordelen van het Koningshuis.

En zo kan ik nog wel enige tientallen punten meer noemen, maar dat doe ik niet, wie het niet wil geloven leest toch niet verder en wie er echt in is geïnteresseerd moet maar even kijken naar de resultaten van de zoekopdracht stemgedrag van de PVV.

Read Full Post »

Als je minister-president van Nederland wilt worden, zul je over dossierkennis moeten beschikken, toekomstvisie moeten hebben, betrouwbaar moeten zijn en bovenal … je eigen verkiezingsprogramma kennen. Onze huidige (demissionaire) minister-president voldoet aantoonbaar aan tenminste één van deze eisen niet.

Het openingsdebat tussen de lijsttrekkers van SP, PvdA, VVD en PVV was de plek voor de leugen. Of de uitglijder? In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat de eigen bijdrage in de zorg omhoog zal moeten. Rutte ontkent dat glashard. Dus… hij liegt, of hij kent zijn eigen verkiezingsprogramma niet.
Daar word ik moedelozer van dan van de hanenkraaierij van Geert Wilders. De man wil “premier van alle Nederlanders” (dus ook van mij) zijn en is of een leugenaar of een kwakzalver. Ik hoop op het eerste, maar ik vrees het laatste. De man is geprezen voor zijn manier van debatteren in de kamer. Inderdaad een verademing na de stijve Balkenende, die zelf deed wat hij Wouter Bos verweet (draaien en oneerlijk zijn), maar wat koop ik daarvoor als dat het enige is? In Brussel met een andere tong spreken dan in de kamer? Wat heb ik daaraan? Meer banen in dit land? In geen decennia is het aantal banen zo achteruit gehold als onder dit bezuinigingskabinet.

Begrijp me goed. Ik snap ook wel dat we moeten bezuinigen. We hebben jarenlang op de pof geleefd en de rekening wordt zo langzamerhand aan ons gepresenteerd. Dat er stelletjes hebzuchtige, inhalige, wereldvreemde bankiers oorzaak zijn van (het begin van) de crisis laat onverlet dat wij op de pof hebben geleefd, en niet zo’n beetje ook. Opkomende grootmachten als India en China zullen zich niets aantrekken van ons en onze problemen, hebben wij toch ook niet bij hen gedaan? Zij leven ook op de pof en de hebzucht tiert ook welig in de landen van de meditatie en de oosterse wijsheid. De crisis speelt zich nu nog af in Europa, straks wereldwijd, let maar op.

En in die wereld wil Mark Rutte ons land leiden? Sterker nog: hij wil ons land sterker uit de crisis tevoorschijn laten komen! En daarvoor wil hij halsstarrig bezuinigen. Terwijl ook het IMF daarover twijfels heeft geuit. Als je motor (de economie) kapot is, moet je zelf de kar trekken. Een beetje toekomstvisie zou gewenst zijn, maar daar, zo heeft onze demissionaire MP gezegd, wil hij niet over nadenken.
Natuurlijk ruk ik deze uitspraak hier uit zijn verband, maar het toont hoe de man in elkaar steekt. De diepgang van een sigarettenvloeitje. Past precies bij de VVD van nu. In een kleine discussie op Twitter citeerde ik cultuurhistoricus Thomas von der Dunk. Meteen riposteerde Tim Engelbart, zelfverklaard conservatief liberaal, met: “als je jodenhater Thomas von der Dunk nodig hebt om je gelijk te halen, neem ik je definitief niet meer serieus.” Kretologie zonder diepgang, een liberaal onwaardig, maar in het Wilderstijdperk verandert de mores razendsnel.

De kritische houding van von der Dunk ten opzichte van Israël vind ik volkomen terecht, maar stond geheel buiten de discussie. Het laat zien wat conservatief liberaal inhoudt: als je niet denkt wat ik denk neem ik je niet serieus.

Het zal voor de VVD overigens een razend moeilijk potje formeren worden, straks. De overwinningsnederlaag ligt op de loer. De PVV is een gepasseerd station. Het CDA likt nog steeds haar wonden en is dringend toe aan een socialer gezicht. PvdA en SP groeien flink. Dat gaat de VVD nooit lukken. Het is aan CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D’66 om ruggengraat te tonen of het definitieve politieke faillissement over Nederland te laten komen.

 

Read Full Post »

Op 12 september mogen we weer naar de stembus. Daags na nine eleven (versie 2012). Een goede dag voor een nieuwe ramp. Laten we hopen dat nine eleven ons langer heugt dan nine twelve. Echt gerust ben ik er niet op. De vorige ramp (die van 9 juni 2010) ligt nog vers in ons geheugen. De VVD de grootste, de PVV groot, Mark Rutte premier. Rechts Nederland mocht de smerige gewoonte van het aflikken van vingers in ere herstellen.

We weten hoe het is gegaan, daarom moeten we 12 september opnieuw naar de stembus. En wat gaan we dan doen? Maken we het land nog onbestuurbaarder? Zitten ze straks in België te lachen om de eindeloos durende formatiepogingen? Politici spreken nooit de hele waarheid. Als ze überhaupt al iets zeggen waar ze op vast te pinnen zijn. Maar niet alleen politici. De vorige president van de Nederlandsche Bank, Nout Wellink, beweerde bij Knevel en van den Brink dat we […] “al het geld dat we nu aan Griekenland geven, terug gaan krijgen. Mét rente!”
Binnen het jaar liet hij er op volgen dat […] “het natuurlijk flauwekul is om te denken dat we daar veel van terug gaan zien.” Minister de Jager kon niet achterblijven. Als een ware onheilsprofeet schilderde hij ons hoe groot de ramp zou zijn als Griekenland de Eurozone zou moeten verlaten. Apocalyptische financiële toestanden lagen in het verschiet. Inmiddels schijnen we volgens econome, professor Barbara Baarsma […] “een muur om Griekenland heen gebouwd te hebben”, die ons tegen de voorspelde Apocalyps beschermt.

Ik kan het niet beoordelen. Daarvoor heb ik te weinig verstand van geldpolitiek, maar dat geld weer de wortel van alle kwaad is, dat zal een ieder inmiddels toch wel onderschrijven. Natuurlijk geef ik graag die klotenbankiers die schuld. Cocaïne snuivende idioten stel ik me er bij voor, die risico op risico stapelen om maar bonussen binnen te slepen.
De Volkskrant van 14 mei schrijft, naar aanleiding van het miljarden verlies van Bank JPMorgan Chase over de verantwoordelijke, Ina Drew, […] Vorig jaar verdiende zij dankzij bonussen en optieplannen 12 miljoen euro. maar Drew is wel haar baan kwijt. […]
Ze schijnt zelf haar ontslag in te dienen. Ach, waarom zou ze ook werken met zo’n vermogen achter de hand? De Volkskrant citeert uit gegevens die de bank bij het jaarverslag publiceert […] Mevrouw Drew verdiende geld voor de aandeelhouders door risicomanagement over een breed spectrum van markten en valuta’s. Bijgestaan door een managementteam ‘dat zijn zaakjes kende.’

Ja ja.

Het is allemaal veel te ingewikkeld om er iets van te begrijpen, maar dat we regelmatig zwaar belazerd worden, staat voor mij als een paal boven water. Door banken, verzekeringsmaatschappijen en natuurlijk door politici… Mark Rutte bijvoorbeeld, die ‘premier van iedereen’ wilde zijn. Wat een schipper zeg. In mijn column Het schip van Staat en de PVV schreef ik ‘Te vrezen valt dat de Nederlanden in het (voor schipper Rutte) gunstigste geval in het zicht van de haven van bestemming aan muiterij ten onder zal gaan.’ De muiterij sloeg in deze column op het enige lid van de PVV, Geert Wilders. Hij heeft niet gewacht tot het zicht van de haven was bereikt. Toen er werkelijk zwaar weer opdoemde ging hij als eerste van boord.

En dus mogen wij 12 september weer stemmen. Ik vrees voor verdere verbrokkeling en meer erosie van het politieke landschap. Het huishoudboekje moet op orde, daar ben ik van overtuigd, de economie niet kapot en de staatsschuld moet omlaag. Voor mij waarheden waar geen politicus mij van hoeft te overtuigen. De vraag is alleen hoe sociaal wij dit gaan doen. Of  wij voldoende beschaving bezitten om de zwaksten niet het meest de dupe te maken. Wie het verhaal van de Titanic kent, misschien zelfs de film heeft gezien, die weet hoe het gaat als er niet genoeg reddingsboten zijn.

Mijn vaste lezers weten wel wat ik ga stemmen. Dat hoef ik hier dus niet meer te melden. Deze column is ook niet bedoeld als propaganda. Daar krijgen we de komende maanden nog genoeg van gepresenteerd. En modder waarschijnlijk ook. Een beetje vieze campagne zal het wel worden, als ik de inleidende beschietingen van de afgelopen dagen goed beluister. Het is nu natuurlijk ook wel lekker schelden op de PVV. Heerlijk, CDA en VVD hebben een zondebok. De PVV in de rol waarin zij zelf diverse minderheden plaatste. En de CDA-ers en VVD-ers die zich er aan bezondigen in de rol van Wilders. Lekker op hoge toon je ongenoegen uiten. Héééérlijk.

Willem van Oranje mag het nog een keer zeggen van mij “Mijn God, mijn God, heb medelijden mij en met dit arme volk.”

Read Full Post »