Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Scheperziekenhuis’

Het ziekenhuisgebouw in Lelystad ligt aan de Ziekenhuisweg. Een toepasselijke naam nu het ziekenhuis weg is. Excuses voor dit woordgrapje, maar het wrange cynisme krijgt mij meer en meer in zijn greep. Zeker nu er een provincie zonder ziekenhuis in Nederland is ontstaan. Niet helemaal zonder, maar het ziekenhuis in Almere ligt nog extremer aan de uiterste rand van de provincie dan het Scheperziekenhuis in Drenthe.


Ergens las ik dat je vanuit Lelystad – als je spoedeisende hulp nodig hebt – voortaan naar Hoorn moet gaan. Via de dijk van Lelystad naar Enkhuizen en dan langs het IJsselmeer over een provinciale weg naar Hoorn. Een rit van 48 km die ruim drie kwartier in beslag neemt. Je zult maar een herseninfarct hebben.

Minister Bruins heeft zich gehaast om de Tweede Kamer te melden, dat de opvang van patiënten is geregeld. Daarover heeft hij afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. De VVD-er zou er beter aan doen te erkennen dat het zorgstelsel in Nederland failliet verklaard moet worden. Een stelsel waarin de een zijn dood (IJsselmeerziekenhuizen) de ander zijn brood (Antoniusgroep o.l.v. de in Hoogeveen welbekende Marcel Kuin) is. De patiënt als product, het ziekenhuis als bedrijf en de winst gaat nog net niet helemaal naar de grote graaiers.

Op een lijst met de naam Benchmark Ziekenhuizen 2018 vinden we de Treant Zorggroep in de onderste regionen, weliswaar met een groen pijltje omhoog, maar toch zijn er weinig ziekenhuizen in Nederland te vinden die er nog slechter voorstaan. We hebben het geluk dat we in een gebied wonen waar Zilveren Kruis minder makkelijk de stekker er uit zal trekken, maar toch moeten we vrezen voor een scenario waarbij dit wel gaat gebeuren in de toekomst.

Verloskunde is de kurk waar een ziekenhuis op drijft, samen met de kinderafdeling. Bethesda is die kwijt. De verwachting is dat men in grote meerderheid naar Assen, Zwolle of Hardenberg zal trekken om te bevallen. Afgelopen week stond een paginagrote advertorial in de Hoogeveensche Courant van Isala – vrouw en kind. Pure reclame voor de Zwolse afdeling verloskunde. Ook Hardenberg laat van zich horen via de Hoogeveense media. De een zijn dood is de ander zijn brood.

Ouders wier kind is geboren in bijvoorbeeld Assen, zullen als ze een kinderarts nodig hebben vrijwel zeker weer naar Assen gaan. En als de contacten daar eenmaal gelegd zijn en er patiëntvriendelijkheid is ondervonden, ontstaat vanzelf een band, waardoor de kans groot is dat ook de ouders in geval van specialistische behandeling hetzelfde ziekenhuis zullen kiezen. Treant raakt in Stadskanaal en Hoogeveen dus niet alleen zwangere vrouwen en kinderen kwijt.

Volgens vertrekkend voorzitter Carla van de Wiel zou Treant dit jaar weer zwarte cijfers schrijven. Dat klinkt mooi, maar hoe komt dat? Vier afdelingen gesloten, twee in Hoogeveen en twee in Stadskanaal, dat bespaart kosten. Er is gesneden in de personeelssterkte. Maar er is ook het probleem van personeelstekort, waar zoveel ziekenhuizen mee te maken hebben. Kijk op de vacaturepagina van Treant om te zien waar men naar zoekt. Goede kans dat er (dure) flexkrachten moeten worden ingehuurd. En wat was nou een van de oorzaken in Flevoland? Juist, torenhoge personeelskosten.

Eén provincie in Nederland met alleen maar een ziekenhuis aan de uiterste zuidwestgrens. Dichtstbijzijnde SEH voor veel mensen meer dan drie kwartier verderop. Denk niet dat het hierbij zal blijven, met een minister die zegt ‘verrast te zijn door de sluiting van de ziekenhuizen’ in Flevoland. Wat ben je dan voor amateur?

.


 

Read Full Post »

Als door een slang gebeten zo heftig was de reactie van de Treant Zorggroep op het redactionele commentaar in de Hoogeveensche Courant van 26 juni. Nicole Donkervoort liet geen spaan heel van de wijze waarop de Raad van Bestuur van de zorggroep communiceert.


Het was slimmer geweest als Treant langer had nagedacht over een inhoudelijke reactie op de verwijten van Donkervoort. Misschien was het dan overbodig geweest om de realiteit van het contact met de Denktank te manipuleren. Op het verwijt dat Treant niet met de Denktank praat reageert de woordvoerder van de Zorggroep als volgt: We hebben Nicole Donkervoort bij geen van de dialoogbijeenkomsten mogen ontmoeten. We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog.”

Treant laat hiermee zien dat de belofte van betere communicatie die men in februari deed niet gestand wordt gedaan. In de dialoogavonden was immers nauwelijks sprake van dialoog, maar vooral van hernieuwde uitleg over de plannen van de zorggroep. Verder heeft Nicole Donkervoort eigenlijk geen recht van schrijven omdat zij geen dialoogavonden heeft bezocht. En haar bewering dat er geen overleg met de Denktank is wordt weerlegd met een te mooie voorstelling van zaken. De zinsnede We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog is een schoolvoorbeeld van manipulatie van de realiteit. De indruk wordt gewekt dat er al meerdere gesprekken met de DT zijn geweest en dat er vanavond (= 26 juni) opnieuw gesproken wordt. De realiteit is dat het gesprek vanavond het eerste gesprek is dat tussen beide partijen gevoerd wordt. Een kennismakingsgesprek dus. Niet meer dan dat.

De realiteit is wel even anders. Tijdens de dialoogbijeenkomsten is Treant meerdere malen opgeroepen met de Denktank in gesprek te gaan. Zelfs wethouder Giethoorn riep daar onlangs nog toe op. Dit alles zonder resultaat. Van Treant kwam taal noch teken. Tot RTV Drenthe op haar website meldde dat de Denktank het rapport Bij Trommelslag klaar had en aan de gemeenteraad van Hoogeveen zou aanbieden. Binnen een halve dag stuurde Treant de Denktank een email met een uitnodiging voor een gesprek op 26 juni. Nog geen half uur na het verzenden van deze uitnodiging stond op RTV Drenthe al een bericht met als kop Treant wil gesprek met Denktank over ziekenhuiszorg: “Hoe eerder hoe beter.” Men was gewoon vreselijk nieuwsgierig naar de inhoud van het rapport. Bevreesd als men is voor kritiek.

De wijze waarop Treant vandaag de indruk wekte regelmatig met de Denktank te overleggen laat zien hoe men communiceert. Zo gauw de Raad van Bestuur in een hoek wordt gezet die haar onwelgevallig is wordt de criticaster zwart gemaakt en de werkelijkheid vertekend voorgesteld. Maak u derhalve geen illusies; het mantra over goede, betaalbare en bereikbare zorg dat als door een robot uitgesproken al maanden over u wordt uitgestrooid, vaak in combinatie met ‘Alles wat we doen is erop gericht goede zorg voor de hele regio te behouden en in de ziekenhuiszorg te kunnen blijven investeren’ is net zo’n vertekende voorstelling van de werkelijkheid.

In Engeland wordt Theresa May spottend Maybot genoemd omdat zij als een robot keer op keer haar mantra’s over de Brexit rond strooit. Ik dacht er aan om Mevrouw vd Wiel voortaan Mw vd Wielbot te gaan noemen, maar dat vind ik bij nader inzien te veel eer.

.


 

Read Full Post »

Op 14 februari, daags na de tumultueuze bijeenkomst over ziekenhuis Bethesda in theater de Tamboer in Hoogeveen, schreef huisarts Carolien van Leeuwen uit Emmen, tevens transmuraal coördinator Treant locatie Emmen, een gepeperde brief aan haar collega Joke Dijkema, huisarts en voormalig transmuraal coördinator in Hoogeveen. In deze brief maakt van Leeuwen haar collega bittere verwijten. Het Dagblad van het Noorden publiceerde hierover in de editie van woensdag 22 maart.

De interim voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Treant, Carla van der Wiel, heeft deze brief doorgestuurd naar de Gemeenteraad van Hoogeveen. Als bijlage bij een boze brief vanwege het feit dat Treant geen dominante rol mocht spelen tijdens de dialoogavond die de gemeente op 20 februari hield. Hiermee heeft mevrouw van der Wiel een privécorrespondentie aan de openbaarheid prijsgegeven. Publieke excuses van beide dames zouden zeer op hun plaats zijn, maar daar zullen zij zich ongetwijfeld te groot voor voelen. Een reactie kan dus niet uitblijven. 

In haar brief stelt van Leeuwen dat dokter Dijkema in de Tamboer tegen de plannen van Treant ‘fulmineerde’ en daarbij ‘feiten en fictie  door elkaar haalde.’ Daarmee draagt Dijkema volgens de Emmer huisarts bij aan de negatieve stemming in en rond Hoogeveen. Letterlijk schrijft van Leeuwen hierover: “Dat had ik niet van jou verwacht en dat neem ik je ook kwalijk.”

In haar betoog richt dokter van Leeuwen zich op wat Dijkema zei over de spoedeisende eerste hulp in Hoogeveen. De Emmer huisarts schept ten onrechte het beeld dat dokter Dijkema zich afgunstig opgesteld heeft en kinderachtig stond te klagen over het feit dat in Emmen een verbouwing van de SEH had plaatsgevonden. Dokter van Leeuwen heeft kennelijk niet goed naar de woorden van dokter Dijkema geluisterd. Die had het niet heeft over de (overigens uiterst noodzakelijke!) verbouwing van de SEH in Emmen, maar over de wijze waarop de raad van bestuur drie jaar geleden een volgende stap in de ontwikkeling van het Spoedplein in Bethesda blokkeerde. De reden voor die blokkade was dat deze stap op alle drie de locaties tegelijk diende te worden gezet. Dijkema sprak haar verbazing uit over het feit dat bij de opening van de nieuwe SEH in Emmen Emmen inmiddels op eigen houtje (en niet in de beide andere locaties zoals destijds door de RvB dwingend werd opgelegd) deze volgende stap heeft gezet.
De verwijten die dokter van Leeuwen hierover aan Joke Dijkema maakt verdienen derhalve de kwalificatie volslagen misplaatst.

Bovendien geeft dokter van Leeuwen blijk van onvoldoende inzicht in wat feit is en wat fictie, als zij schrijft dat het specialisme SEH-arts nog maar kort bestaat. Kort is om te beginnen een zeer relatief begrip waarover meningen makkelijk kunnen verschillen, maar feit (en geen fictie!) is dat in 2012 vier SEH-artsen voor de locatie Scheper in Emmen werden aangetrokken. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Mevrouw van Leeuwen vergeet daarbij te melden dat deze artsen exclusief op de locatie Scheper worden ingezet en geen diensten draaien in Hoogeveen.

ScreenHunter_167 Mar. 24 09.59

Uit de notulen van de kernstafvergadering d.d. 5 november 2012

ScreenHunter_170 Mar. 24 10.07

Uit de notulen van de plenaire stafvergadering d.d. 3 december 2012 (De namen van de betrokkenen zijn door mij verwijderd. Het gaat niet om de poppetjes maar om de feiten.)

De notulen van vergaderingen uit deze periode zijn in mijn bezit en er blijkt duidelijk uit dat van Leeuwen de historie der gebeurtenissen niet kent. Het verwijt dat dokter Dijkema feiten en fictie door elkaar haalt verdient daarom eveneens op zijn minst de kwalificatie misplaatst.

Met betrekking tot het verdwijnen van oogheelkunde in Hoogeveen schrijft van Leeuwen: “Door dit probleem (de verdwenen oogheelkunde) in een adem te benoemen met je beklag richting de Raad van Bestuur suggereer je dat er hier vanuit bestuurlijke zijde iets is blijven liggen. Ik kan je verzekeren dat dit niet het geval is.”

Mevrouw van Leeuwen geeft hier nogmaals blijk van een schrijnend gebrek aan kennis van de feiten. In Bethesda werkten drie oogartsen. Twee van hen werkten ook in Zwolle en de Raad van Bestuur vond het nodig hen aan Treant te binden. Daartoe werd een contract opgesteld voor slechts drie maanden, met als dwingende voorwaarde dat niet meer voor verdere behandeling doorverwezen zou worden naar Zwolle. Daarmee konden de artsen uiteraard niet akkoord gaan.
Een bestuurlijke blunder van formaat. Zeker als het aanbod van oogartsen veel kleiner is dan de vraag. De RvB heeft vermoedelijk gedacht dat de oogartsen uit Stadskanaal, waar overigens al lange wachtlijsten bestonden, Hoogeveen er wel even bij zouden kunnen doen. Een misrekening van formaat, met als gevolg dat de beide Zwolse oogartsen vertrokken. Met pijn in het hart, want zij waren graag in Bethesda gebleven waar zij naar eigen zeggen ‘een heel mooie praktijk’ hadden. Nu houden zij praktijk in Hardenberg, inmiddels herenigd met hun voormalige Hoogeveense collega dokter Baart. Dat dokter van Leeuwen over deze blunder van Treant durft te verzekeren dat hier van bestuurlijke zijde niets is blijven liggen maakt dat haar betoog niet serieus genomen kan worden. Het is slechts een uithaal als van een kat die in het nauw gedreven wordt. En derhalve niet alleen misplaatst, maar ook minderwaardig.

En zo gaat mevrouw van Leeuwen nog even door om tot besluit te melden dat zij ‘als huisartsen vanuit Emmen al enige tijd met verbazing naar het rumoer in Hoogeveen kijken.‘ Van Leeuwen bedient zich met graagte van het mantra van de RvB dat de fusie onontkoombaar is en dat zonder Treant Bethesda verloren is. Een stelling die (overigens net als het tegenovergestelde) niet te bewijzen valt en waar derhalve geen zeggingskracht aan kan worden toegekend.

Het wordt hoog tijd dat men zich in Emmen realiseert dat in de nabije toekomst adherentie (aanbod van patiënten) verloren zal gaan in Stadskanaal. Een belangrijk deel van de bevolking daar zal in 2018 gebruik gaan maken van het nieuw te openen Ommelander Ziekenhuis in Scheemda-West. In Hoogeveen zal in toenemende mate geweigerd worden om zich in het Scheperziekenhuis te laten behandelen. Nu al blijkt uit onze peiling, waarbij inmiddels ruim vierduizend voorkeuren zijn aangegeven, dat nog geen 6,5% van de respondenten het Scheperziekenhuis een aanvaardbaar alternatief voor behandeling in Bethesda vindt.

Treant krijgt dus in de nabije toekomst met een groot bedrijfskundig probleem te kampen, dat mogelijk de ziekenhuizen in Stadskanaal, Hoogeveen en ook in Emmen de kop kan kosten. En dan zit Emmen met het grootste probleem. Concentratie van de zorg in Emmen is als een reincultuur in de tuinbouw. Komt er een keer een ziekte in de cultuur dan is meteen het hele gebeuren voorbij. Voor een hele regio!

Het zou beter zijn als de Raad van Bestuur (en misschien ook wel de Emmer huisartsen) eens met een open geest zouden luisteren naar de verschillende belangengroepen in Hoogeveen in plaats van zich op te stellen als een pruilende kleuter omdat men geen dominante rol kreeg toebedeeld bij de dialoogavond die de gemeenteraad van Hoogeveen met haar bewoners hield. Hoogeveense medewerkers van Treant hadden zich hier overigens probleemloos als deelnemer kunnen aanmelden.

.


 

Read Full Post »

Treant bestuurder Carla van de Wiel zal het ongetwijfeld met een andere bedoeling hebben gezegd, maar de voorwaarde die zij op 13 februari in de Tamboer stelde, om onderhandelingen te beginnen met de oogartsen die vanuit Bethesda naar Hardenberg zijn verdwenen, laat zien met welke maten Treant meet.


Even daarvoor hadden Mw van de Wiel en Dr. Post uitgelegd waarom er momenteel geen geriatrisch spreekuur kan zijn in Hoogeveen. Stadskanaal heeft volgens hen geen specialisten ouderengeneeskunde, zoals er in Hoogeveen en Emmen wel beschikbaar zijn in verzorgings/verpleeghuizen. Daarom is de focus bij Treant wat betreft de inzet van een geriater gericht op Stadskanaal en moet het in Hoogeveen maar ietsje minder zijn. Geriaters zijn nu eenmaal dun gezaaid.

Welnu, dan zou je denken: Stadskanaal heeft oogartsen, het UMCG houdt oogheelkunde in het Scheperziekenhuis overeind, dus… de oogartsen uit Hardenberg zijn van harte welkom om terug te keren in Bethesda, zodat ook Hoogeveen weer oogheelkunde heeft in haar ziekenhuis. Maar nee… Mw van de Wiel wil alleen met de voormalige Bethesda oogartsen praten als zij bereid zijn heel Treant te dienen. Een dubbele moraal ten aanzien van Bethesda werd onbedoeld door de Treant bestuurder blootgelegd.

En Zonnestraal dan? Hoogeveners kunnen toch wel voor oogheelkunde terecht in Hoogeveen? Dat is maar ten dele het geval. Bij ouderen staan oogkwalen vaak niet op zichzelf. Mensen met diabetes II kunnen ernstige oogproblemen krijgen en dan is het wenselijk onder behandeling te staan van een oogarts in een ziekenhuis waar ook de andere problemen (die meestal ook de oorzaak zijn van de oogklachten) aangepakt worden.

Mw van de Wiel heeft duidelijk gemaakt hoe er naar Bethesda wordt gekeken binnen Treant. En laat ik het nogmaals duidelijk zeggen: het personeel van Bethesda kan hier heel weinig aan doen. Zij doen al hun stinkende best om voortreffelijke zorg te leveren en daar slagen zij nog steeds in. Het is de organisatie Treant die wij verantwoordelijk houden voor de zorgroof uit Bethesda. De organisatie die zo hoogmoedig is dat zij durft te zeggen dat zonder Treant de drie ziekenhuizen niet meer zouden bestaan.

Dat is zo makkelijk praten. Het valt niet te bewijzen en zolang Bethesda deel uitmaakt van Treant valt voor actievoerders het tegendeel ook niet te bewijzen. Dus daarom hou ik het er maar op dat Bethesda absoluut niet kansloos is zonder Treant.

.


 

Read Full Post »

De vuurtorenwachters van Uitkijkpunt Bethesda hebben behoorlijk wat reacties gekregen naar aanleiding van het woord angstcultuur, waarvan Harmina Fischer, hoofd OK en sterilisatie bij Treant afgelopen maandag in de Tamboer in Hoogeveen het bestaan in alle toonaarden ontkende. Vol emotie riep zij de kolkende zaal toe dat zij het volste vertrouwen had in het beleid van de Raad van bestuur van Treant. In alle reacties worden de woorden van mevrouw Fischer bevestigd en melden de afzenders (soms anoniem) het volledig met hun collega eens te zijn.


Een logische zaak lijkt mij. Als je het met het beleid van de Rvb eens bent dan heb je geen enkele reden tot angst. Daarover heb ik geschreven in mijn Kantlijn van 15 februari, dus dat betoog ga ik niet herhalen. Daarnaast lijkt het me dat de vuurtorenbemanning beter niet meer van angstcultuur spreekt. Ik stel voor in plaats daarvan over dwangbeleid te spreken.

Specialisten uit Bethesda, die binnen hun vakgroep een minderheid vormen, mogen naar buiten toe niet openlijk zeggen dat ze het oneens zijn met de gang van zaken. Maar vaak zijn ze het, op goede gronden en in het belang van Bethesda, er ten zeerste mee oneens. Meerdere malen hebben artsen ons laten weten geen informatie te durven geven omdat dit binnen hun vakgroep verboden was. Wie het toch deed, en daarop werd betrapt, kon stevige repercussies verwachten. In stafnotulen van 2013 is zelfs sprake van nauwelijks verholen dreiging met ontslag.

Waarom hebben medewerkers van Bethesda anders nooit openlijk geschreven dat de acute zorg in Bethesda wordt uitgehold? Waarom accepteert men dat er slechts twee dagen een SEH arts overdag dienst doet in Bethesda? Van Joke Dijkema weten wij sinds maandag dat aan de huisartsen was toegezegd dat er voor vijf dagen een SEH arts naar Hoogeveen zou gaan. De Rvb neemt dus zelfs beloftes aan huisartsen niet serieus.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de afkalving van de IC zorg in de loop van de jaren. Stafvoorzitter David Post heeft hierover bij herhaling echte onwaarheden verkondigd. Zelfs afgelopen maandag tijdens de Tamboeravond nog. Volgens Post zou in de nieuwe richtlijn staan dat er ook in Bethesda een intensivist 24/7 aanwezig moet zijn. Dat is niet waar. De richtlijn verplicht ziekenhuizen tot intensieve regionale samenwerking. Het is, zo verzekeren de medisch onderlegde vuurtorenwachters mij, voldoende als in de avond- nacht- en weekenduren de intensivisten (die 24/7 dienst draaien in Emmen) standby zijn en bijvoorbeeld via videoverbindingen mee kunnen kijken en consulteerbaar zijn. Als een van hen, als de nood aan de mens komt, maar binnen uiterlijk twee uur in Bethesda kan zijn. Dat moet mogelijk zijn. Maar als de wil ontbreekt is niets mogelijk.

Het beleid van de Raad van bestuur en het stafbestuur heeft alle kenmerken van dwingelandij. Niet uniek in Nederland helaas. Ik heb het eerder meegemaakt toen mijn school fuseerde met drie andere scholen. Tegenstanders werden op allerlei manieren tegengewerkt, kleine intimidaties werden niet gemeden en er zijn zelfs oud-collega’s van mij naar de rechter gestapt om een conflict met de leiding uit te vechten. Dwingelandij is een steeds vaker toegepaste bestuurlijke vaardigheid. Dat levert angst op. Bij de tegenstanders wel te verstaan. Niet bij de meelopers en de jaknikkers, die om hen moverende redenen een overlevingsstrategie kiezen. En al helemaal niet bij hen die persoonlijk voordeel hebben bij het nieuwe beleid.

Veel van onze bronnen hebben Bethesda inmiddels verlaten, omdat zij – soms na een jarenlang dienstverband – alle plezier in hun werk verloren. Anderen zijn overgeplaatst naar afdelingen waar zij min of meer monddood werden. Op den duur hou je dan geen tegenstanders meer over. Bij de fusie die leidde tot de Isala groep heeft men elkaar tien jaar lang op een beschamende manier de tent uitgevochten. Alleen verloor Zwolle daarbij niet een ziekenhuis, zoals in Hoogeveen wel steeds meer verloren gaat.

Op Facebook kreeg met name stafvoorzitter Post het er afgelopen week in reacties van langs. Zijn houding en zijn verschijning hebben niet bijgedragen aan begrip en vertrouwen bij de toeschouwers. Ook het voorbehoud dat Mevrouw van de Wiel maakte op de vraag van Dr. Reenders of Treant de vroegere oogartsen uit Bethesda niet een nieuw dienstverband per 1 januari 2018 wilde bieden draagt niet bij aan het vertrouwen dat Treant ook met Bethesda het beste voor heeft.

Het “alleen als zij ook voor Stadskanaal en Emmen willen werken” had mevrouw van de Wiel beter achterwege kunnen laten. Toen het vijfjarencontract van de beide Zwolse oogartsen destijds afliep werd hen namelijk een contract voor drie maanden geboden met de verplichting om naar Stadskanaal of Emmen te verwijzen. Los van de belachelijke korte contractduur hebben de oogartsen dat geweigerd. Verwijzen doet een arts in overleg met de patiënt. Daar heeft een Raad van bestuur niets mee te maken. Dat hoort men te respecteren. Zoniet de bestuurders van Treant. En dan is men verbaasd over een gebrek aan respect en vertrouwen bij de bevolking in Hoogeveen.

Hoewel nog lang niet iedereen binnen Treant de Rvb openlijk zal durven tegenspreken, is de angstcultuur bijna verleden tijd. De meeste tegenstanders zijn immers van boord gegaan of overboord gekieperd. Wat blijft is het dwangbeleid van de Raad van bestuur.
En daar is buiten de meelopers en jaknikkers niemand in Hoogeveen en wijde omtrek blij mee.

.


 

Read Full Post »

Uit berichten in de media valt af te leiden dat de Treant Zorggroep beter wil communiceren. Dat men daar mogelijk zelfs een extern bureau voor gaat inhuren is dan weer een tegenvaller. Externe bureaus kosten wat en vaak is het maar de vraag of je dan wat krijgt. Dat is in de wereld van de inburgeringscursussen wel duidelijk geworden. Ik hoop met deze Kantlijn Treant dan ook een hoop kosten te besparen.


Gedurende de 37 jaar die ik met veel plezier in het voortgezet onderwijs heb doorgebracht heb ik mijn leerlingen altijd voorgehouden dat luisteren het belangrijkste aspect is van communicatie. Een luisterend oor is het fundament van een goede communicatie. Vooral als er zaken te berde worden gebracht die jou misschien niet zinnen, is het zaak om heel goed te luisteren.

Na het luisteren komt het spreken. Daarbij is het van het grootste belang om eerlijk open en oprecht te zijn. Let wel: te zijn. Het is onvoldoende om te trachten eerlijk open en oprecht over te komen, want dat heeft elke toehoorder binnen de kortst mogelijk keren door.

Ook ontkenningen dragen niet bij aan een goede communicatie. Je ontkent er niet alleen de beweringen van de ander mee, je ontkent er de ander als persoon mee, die voelt zich niet serieus genomen en het ergste van alles …. je pleegt er een communicatiestop mee. Dat is dodelijk voor je poging om tot wederzijds begrip en contact te komen.

Uitgangspunt van de communicatie moet nieuwsgierigheid zijn en niet de eigen behoefte om een ongewenst beleid uit te gaan leggen. Wat wil de ander? Welke behoeften vragen om voorzieningen?
Diederik Samsom is het prominentste voorbeeld van iemand die bereid was alles uit te leggen, de confrontatie met de tegenstanders (die veelal in eigen gelederen huisden) niet schuwde, maar hij schiep op die manier in plaats van begrip en contact zijn eigen politieke einde. En als de kiezer straks in het stemlokaal staat en met het potlood stemt wordt er mogelijk opnieuw een hoge prijs betaald. Maar dat is politiek. Het CDA heeft het meegemaakt en is herrezen, de PvdA zal die hoge prijs (die volgens de peilingen verwacht wordt) eveneens wel overleven.

Maar geldt dat voor de Treant Zorggroep ook? Wat als straks de bevolking in de noordoosthoek van het verzorgingsgebied naar het Ommelander ziekenhuis in Scheemda West gaat trekken? En wat als al die mensen die nu in de Hoogeveense peiling naar ziekenhuisvoorkeur ook met hun voeten gaan stemmen? Zal Treant dan overleven?

Er is helemaal geen communicatieprobleem. Het is een fatale vergissing als Treant zich dat niet realiseert. Als iets afgelopen maandag duidelijk is geworden, dan is het probleem vooral dat Hoogeveen de plannen van Treant categorisch afwijst.
GEEN CONCENTRATIE VAN ZORG IN EMMEN! Niet complexe zorg gaan verlenen aan de uiterste zuidoost grens van de regio, maar centraal in de regio tussen Meppel, Hoogeveen, Assen en Emmen. Dat is de realiteit die Treant moet leren accepteren. Het is verspilling van geld en energie om te denken dat onaanvaardbaar beleid uitgelegd kan worden.

Op basis van al deze overwegingen komt ik tot het volgende advies: “Treant leer uw les uit de recente politieke geschiedenis. Een debacle als wat het CDA heeft beleefd en overwonnen en wat de PvdA lijkt tegemoet te gaan, overleeft u niet. In de politiek keren kiezers nogal eens terug als de lessen geleerd zijn, maar voor u geldt dat u patiënten die u kwijtraakt nooit weer terug krijgt! Graaf dus niet uw eigen graf, vergeet die communicatiecursus en maak werk van een interventiecentrum centraal in de regio, zorg er intussen voor dat Bethesda tenminste 48 uur echte IC-zorg kan leveren mét intensivist en kom met een eerlijke verdeling van de SEH-artsen zodat niet alleen op maandag en vrijdag ern spoedarts aanwezig is!

.


Read Full Post »

Ik ben het inmiddels gewend: Dr. David Post, anesthesist en voorzitter van de medische staf van de Treant zorggroep beschuldigt ieder die kritisch staat tegenover de plannen van Treant met betrekking tot de ziekenhuiszorg in onze regio. In zijn wereld is het voormalige actiecomité schuldig aan de teloorgang van Bethesda. Immers wij zaaiden onrust, stelden Bethesda in een kwaad daglicht en last but not least wekten de indruk dat de geleverde zorg slecht zou zijn. In de media verzuchtte Post eens dat hij steeds ‘weer een huilende IC-verpleegkundige bij hem aan het bureau had staan.’


Stafvoorzitter Post is nu nog een stap verder gegaan. Onder de peiling naar de ziekenhuisvoorkeuren van de bevolking van Hoogeveen schrijft hij: Ik ben blij met de positieve reacties voor Bethesda. Dit blijft ook gewoon een volwaardig ziekenhuis met SEH en verloskunde en alles wat we nu ook al aanbieden. Wat deze stemmingmakers ook anders beweren. Maar als we inwoners bang maken voor Bethesda en Scheper en Refaja verzwakken we Treant en daarmee Bethesda en luiden deze lieden de ondergang zelf in met hun negatieve beeldvorming.

Post noemt hier de klokkenluiders stemmingmakers, die zelf de ondergang van Bethesda inluiden met hun negatieve beeldvorming. En dat vraagt om een weerwoord.

Dokter Post vergeet voor het gemak even dat in het recente verleden meermalen beloftes zijn gedaan, die niet werden nagekomen. Zoethoudertjes om de lastige tegenstand in slaap te brengen. (Dagelijks werk voor een anesthesist, maar dat terzijde)
Zo werd in 2014 tijdens een brede bijeenkomst in het raadhuis* nog beweerd dat het stuk van de intensivisten ‘slechts een discussiestuk was, waar nog geen beslissingen over waren genomen’. Een verklaring voor de buitenproportionele daling van het aantal IC opnames in Hoogeveen kon Post niet geven. Letterlijk zei hij: “We hebben eerlijk gezegd geen idee hoe dit komt.” In Emmen bleef het aantal opnames gelijk, terwijl landelijk daling met rond de 20% waargenomen werd.

Treant is zelf schuldig aan de maatschappelijke onrust door een totaal gebrek aan transparante communicatie mijnheer Post. We weten inmiddels hoe het advies uit 2014 heeft uitgepakt. Het is voor bijna de volle 100% uitgevoerd. Bijna, want de belofte dat op alle SEH’s 24/7 (pagina 7 van het stuk van de intensivisten uit december 2014) een gecertificeerde SEH-arts aanwezig zal zijn is niet nagekomen. De enige SEH-arts die buiten het Scheperziekenhuis dienst draait is langdurig afwezig en in het advies Locatieprofilering Treant dat jongstleden december uitlekte wordt gesproken over ‘downsizen van de SEH buiten kantooruren in Hoogeveen en Stadskanaal.’ En dan hebben we het nog niet eens over de verdere concentratie van complexe zorg in het Scheperziekenhuis, die in dit laatste advies wordt genoemd. U zult waarschijnlijk herhalen dat het slechts een discussiestuk is, maar het laat wel zien waar de managers in Emmen hun zinnen op hebben gezet.

Vindt u, Dr. Post, het dan raar dat er maatschappelijke onrust in Hoogeveen is? Waarschijnlijk wel, want u lijkt het idee te hebben ons met blufpoker te kunnen bedwelmen. Uw weddenschap over de positie van Bethesda in de AD top 100 2017 heb ik aangenomen. Maar het lijkt er op dat scheidend voorzitter Kuin (de vierde vertrekkende voorzitter in vier jaar overigens) zich al heeft neergelegd bij een ander scenario. Pas in 2020 verwacht Kuin de boel dusdanig op orde te hebben dat er een betere beoordeling zal komen.

Om te voorkomen dat u nogmaals gaat beweren dat wij het personeel van Bethesda afbranden zal ik nog maar eens volmondig laten horen dat ik – uit eigen ervaring door de borstkanker van mijn echtgenote – weet hoe goed de medische zorg in Bethesda is, maar vooral ook hoe geweldig betrokken de verpleging is bij het wel en wee van de patiënten, en het wel en wee van Bethesda. Al zes jaar kom ik elk jaar mee voor de uitslag van de jaarlijkse controle bij mijn vrouw. En al zes jaar word ik dan aangesproken door personeel dat vertelt blij te zijn met de strijd die mijn kompanen en ik voeren.

Om met een positief geluid te eindigen: de bevolking van Hoogeveen is echt niet achterlijk en gebruikt haar verstand. Wij snappen heus wel dat er veranderingen nodig zijn in de ziekenhuizen, maar wij accepteren niet dat Treant haar hoofdziekenhuis aan de (ook nog eens slecht bereikbare) uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied situeert. Daarom roep ik u (en over uw hoofd uw nieuwe interim voorzitter) op, nu eindelijk eens werk te maken van het advies dat Wouter Bos in 2012 gaf. Een interventiecentrum langs de A28 in de omgeving van Hoogeveen of Beilen. U zult verbaasd staan over de support die u daarvoor zult krijgen. Voor concentratie in Emmen bestaat in Hoogeveen e.o. geen enkel draagvlak, zoals u uit de peiling die wij houden kunt afleiden.


* de bijeenkomst in het raadhuis in 2014 werd georganiseerd door de gemeente en stond onder leiding van Burgemeester Loohuis. Deelnemers waren: huisartsen, cliëntenraad, raad van bestuur, wethouder Giethoorn, actiecomité, (toen nog a.s.) stafvoorzitter Post en een intensivist.

.

.

.

Read Full Post »

Older Posts »