Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘referendum’

Als er iets is wat ik voor de nabije toekomst vrees is de terugkeer van het referendum. Vooral van de versie die T. Baudet en zijn volgelingen wil, het bindende referendum, moet ik niets maar dan ook helemaal niets hebben. De waan van de dag zal ons land de vernieling in regeren. Kijk naar de verkiezingsuitslagen van de afgelopen tien, vijftien jaar. Het zijn woeste baren. Het ene moment sta je juichend bovenaan de toppen van uitslagenlijsten, het volgende moment moet je gereanimeerd worden aan de onderkant van diezelfde lijsten.


De grote winnaar van de statenverkiezingen bedient zich graag van intellectuele en gezwollen taal. Zijn eerste toespraak in de Tweede Kamer ging in het Latijn van start en in de roes van zijn overwinning kwam de Uil van Minerva overvliegen. De narcistische behoefte zelfverheerlijking van zijn vermeende intellectuele niveau zal hem nog lelijk opbreken, zo gauw zijn kiezers merken dat de BaudetBubbel aan het leeglopen is.

Een van de kroonjuwelen van TB is het bindend referendum. Ik vraag me af of hij zich realiseert dat de uitspraak van “het volk” dan ook voor hem bindend is. Mogelijk gokt hij er op dat hij zonder moeite de massa kan verleiden tot het maken van keuzes die ze achteraf zullen betreuren. Zoals zoveel pro Brexit stemmers in Groot Brittannië nu ook al spijt hebben van hun keuze voor “Leave”.

Komt er een bindend referendum en stemmen de Nederlanders dan net zo als gisteren gebeurde? Zonder programma, zonder debatdeelname kreeg TB een tsunami aan stemmen.  Gewoon met kreten waarvan de meeste beginnen met weg met. Weg met de klimaatwet, de immigranten, windmolens en zonneweiden, om de Groningse lijsttrekker Bart van der Werf, die bij geen debat kwam opdagen, te citeren.

Regeren via de kieswijzer is het schrikbeeld dat zich aan mij opdringt. De kieswijzers worden bij elke nieuwe verkiezing weer vaker geraadpleegd dan de vorige keer. Mensen willen dus blijkbaar toch wel weten waar ze op zouden ‘moeten’ stemmen. Er zal dan vanzelf een markt ontstaan voor de ontwikkelaars van kieswijzers. Zoals er nu elk najaar een volledig ondoorzichtig aanbod van zorgverzekeringen is, zo zullen er steeds meer kieswijzers online verschijnen, waarbij manipulatie van de kiezers echt niet in de kast zal blijven.

Daarom roep ik alles en iedereen die ons hier voor kan behoeden op: Bespaar ons het referendum! Voorkom dat mensen stemmen omdat “dat hep gestaan op feesboek”.

.


 

Read Full Post »

Vandaag om 14:00 uur zal de bestuursrechter van de Raad van State uitspraak doen inzake de door de geestelijk vader van de referendumwet aan de raad voorgelegde vraag of de kiezer zich in een raadgevend referendum of mag uitspreken over het afschaffen van dit referendum. Of het referendum een zegen of een vloek is zal altijd onderwerp van (mogelijk heftig) dispuut blijven, feit is dat de wijze waarop minister Ollongren de afspraken in het regeerakkoord uit lijkt te gaan voeren veel kwaad bloed zal zetten bij (vooral) het populistische deel van de bevolking.

Ik was aanvankelijk voorstander van het raadgevend referendum, zelfs van een correctief referendum, maar ik ben inmiddels van gedachten veranderd. Een referendum geeft wat mij betreft veel te veel ruimte aan de waan van de dag. Deze week werd duidelijk dat veel deelnemers aan anti-AZC protesten zich mee lieten slepen. De gevreesde overlast toename van criminaliteit in de directe omgeving van AZC’s blijkt reusachtig mee te vallen. Maar als er een referendum over de bouw van AZC’s was gekomen, zou de uitkomst voorspelbaar zijn geweest. Gelukkig bood de referendumwet niet de mogelijkheid hiertoe.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

15175630951111380101384.png

Hoewel ik dus niet rouwig ben om het afschaffen van het raadgevend referendum, vind ik de wijze waarop het kabinet RutteIII (of zo u wilt Shell1) deze afschaffing vormgeeft onfatsoenlijk. Het feit dat CDA-voorman Buma onmiddellijk na de uitkomst van de telling van handtekeningen door de kiesraad al meldde de uitslag naast zich neer te zullen leggen toont respectloosheid. Vanuit het CDA beschouwt men dat als transparant. “De kiezer weet op deze manier waar hij met ons aan toe is.” Ammehoela, het is uiterst onfatsoenlijk om op deze manier een – nog steeds geldend – wettig democratisch inspraakmiddel bij voorbaat zinloos te maken. Het vertrouwen in “de politiek” zal er zeker niet door groeien.

Den Haag heeft feitelijk vanaf het begin met het raadgevend referendum in zijn maag gezeten. Men had waarschijnlijk niet verwacht dat 300.000 handtekeningen zal makkelijk bij elkaar te krijgen waren. Toen dat in het geval van het Oekraïne referendum toch het geval was heeft het kabinet blunder op blunder gestapeld. De weigering om actief campagne te voeren om kiezers naar de stembus te krijgen en hen te motiveren voor de overeenkomst tussen EU en Oekraïne te stemmen liet al zien dat men van het referendum beslist geen succes wilde maken. Rutte heeft vervolgens als een ware leugenmeester de uitkomst ervan weten te omzeilen.

Populistische kiezers wisten zich niet serieus genomen, zoals die zich ook nu weer niet serieus genomen zullen voelen en met name Forum voor Democratie zal hier van gaan profiteren. Het geschreeuw van Wilders gaat het afleggen tegen de betogen van salon-intellectueel Baudet. Die een veel groter gevaar voor onze democratie is dan de blonde leider uit Limburg.

Respect voor de democratie vereist de mogelijkheid van een raadgevend referendum over de wet die het raadgevend referendum afschaft. De regering zal – als de wet in de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen, hoe dan ook de wet uitvoeren en zich niets van de uitkomst van dat (in dat geval laatste) raadgevend referendum. De uitslag wordt net als de uitslag van het a.s. referendum Ruttiaans genegeerd. Maar dan heeft men het spel gespeeld volgens democratisch vastgestelde spelregels en niet gaandeweg het spel de regels aangepast. Het is te hopen dat de bestuursrechter van de Hoge Raad vanmiddag ook die conclusie trekt. Het gaat per slot van rekening om onze democratie.

.


 

Read Full Post »

Hans van Baalen is er de man niet naar om zich de mond te laten snoeren. Gisteravond bij Pauw zei hij om de haverklap ‘Nee, luister nou even…’ en gooide dan zijn arrogant zelfverzekerd gepachte waarheid in de strijd. Het was wel duidelijk; lobbyist van Baalen is voor TTIP en doet alsof hij het prima vindt dat we daar straks weer voor naar de stembus mogen in een TTIP referendum.


Van Baalen dus. Volgens Votewatch op twee na de grootste graaier van de EU. Schijnt sinds zijn aantreden als EU parlementariër in 195 debatten presentiegeld gecasht te hebben zonder daarna te stemmen. 195 keer € 150,00 leverde dat op. Zonder meegedaan te hebben. Zonder invloed op de uitkomst te hebben. Die man legde gisteravond uit waarom het goed is als Europa samen met Amerika een markt van 800 miljoen consumenten vormt.

En al die gevaren waar Greenpeace voor waarschuwt? ‘Ach er wordt afgesproken dat wederzijdse standaarden gerespecteerd zullen worden.’ Hij zegt het met een stalen gezicht, waar de geacteerde zekerheid van af druipt. Net als Rutte trouwens die afgelopen vrijdag hetzelfde gezicht trok toen hij zei dat de Turken a hell of a job moeten verrichten voor het visumvrije reizen er komt (terwijl vandaag Teletekst meldt dat het bijna zo ver is).

Laten we nou even heel simpel de feiten op een rijtje zetten: als TTIP met ISDS een feit wordt halen we het Paard van Troje binnen. Een bedrijf dat zich in zijn belangen geschaad acht door wetgeving in Nederland kan dan bij een arbitragehof, dat niet onder controle staat van de Nederlandse rechtstaat, een claim neerleggen. Weg rechtstaat. Weg zwaarbevochten strenge standaarden.

De standaarden van de USA en Europa verschillen zo sterk van elkaar dat een stof die hier nog niet eens in een yogamatje mag zitten, in Amerika gewoon in het voedsel mag zitten. Dan geloof je toch niet wat zo’n verveelde lobbyist als Hans van Baalen debiteert, dan teken je toch meteen voor het TTIP-referendum?

ScreenHunter_02 May. 03 10.51

Read Full Post »

Eerlijk gezegd heb ik er een beetje spijt van dat ik destijds na (toen al) lang wikken en wegen mijn handtekening heb gezet om het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne van de grond te krijgen. Sinds gisteren weet ik ook waarom. Van een voorstander van directe democratie ben ik via de status van twijfelaar veranderd in een tegenstander. Als met pijn en moeite 30% van de kiesgerechtigden opkomt moeten zelfs voorstanders van een referendum erkennen dat er sprake is van een faliekante mislukking.

Ik ga niet speculeren over de beweegredenen voor de overgrote meerderheid (ruim 65%) die niet ging stemmen. Dat is energieverspilling. Zoals ook de interpretatie dat Nederland ‘massaal nee’ heeft gezegd tegen het associatieverdrag (Wilders en Roemer) volslagen van de pot gerukte onzin is. De democratie heeft gisteren verloren. Op alle fronten.

Er zijn twee redenen om nu te besluiten nooit meer een landelijk referendum te houden. Ten eerste regeert bij een referendum in Nederland vooral de waan van de dag. We zijn nu eenmaal een handelsnatie, kruideniers zogezegd, en wie handelt concurreert, en wie concurreert denkt vooral aan eigen gewin. Niet aan het landsbelang. Ten tweede zal de landelijke overheid, als een soort politieke plastische chirurg hersteloperaties uitvoeren. In 2005 stemde Nederland in het referendum echt massaal tegen de Europese grondwet. Met 65% opkomst en 61,5% tegenstemmen verslikte de overheid zich in het door haar zelf uitgeschreven referendum. Geen nood, de plastische chirurgen in kabinet en kamer wisten het akkoord van Maastricht tot stand te brengen.

En zo zal dat nu ook gaan. Mark Rutte, je weet allang wat je gaat doen, want je snapte al een tijdje hoe dit referendum zou aflopen. Je enige hoop was dat de opkomst te laag zou zijn. Je plastische chirurgen hebben allang een behandelplan. Er zal hier en daar een zinnetje worden vervangen, waardoor je opnieuw kunt zeggen dat Oekraïne niet toetreedt tot de EU, en dat de plofkippen niet naar Nederland mogen worden vervoerd, maar dan houdt het ook op. Simpelweg omdat je geen zak te vertellen hebt in Europa!

We zijn een handelsnatie, dus maken we ons daar niet eens druk om. Het enige wat voor ons telt is onze afzet. Maakt niet uit wat we verkopen of aan wie. We zijn toch ook bevriend met Saoedi Arabië, waar vrouwen volstrekt rechteloos zijn, en waar meer hoofden van rompen worden gescheiden dan in het kalifaat van IS.

Doe maar nooit meer een referendum dan kunnen we tenminste gewoon met de vinger blijven wijzen, of de duim omhoog steken naar Den Haag. Net wat onze politieke voorkeur ons influistert.

.

 

 

Read Full Post »

In opdracht van de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (in 2009, 2012 en 2013) drie rapporten geschreven over het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten TTIP. Onze regering noemt deze rapporten state of the art. Voor Nederland wordt een jaarlijkse toename van het bruto nationaal product (BNP) voorspeld van 1,4 tot 4 miljard euro.

Arjan Lejour, manager research programme taxation bij het Centraal Plan Bureau en specialist op het gebied van internationale handel,  is kritisch over het gebruikte rekenmodel, maar concludeert dat dit desondanks ‘het best haalbare model’ is. Toch stelt hij: “Op basis van de onderliggende economische theorie zit al in het onderzoeksmodel ingebakken dat je positieve effecten zult zien als gevolg van TTIP.”

De Italaliaanse econoom Jeronim Capaldo is nog veel kritischer. Hij stelt onomwonden: “Europa gaat verliezen, banen gaan verloren en er komt niets terecht van economische groei.”

Beide heren waren op 11 maart 2015 samen met nog twee gerenommeerde economen te gast bij Minister Liliane Ploumen om haar bij te praten over onderzoeken van diverse landen naar de gevolgen van TTIP.

Bron: Follow the money

 

Noodgedwongen probeer ik al een tijdje de grote ontwikkelingen te volgen. En dat is verduveld lastig. Om niet te zeggen ongelooflijk ingewikkeld. Toch wil ik er hier opnieuw een poging toe wagen.

Als voormalig zeiler gebruik ik graag metaforen uit de wereld van de scheepvaart om ingewikkelde zaken concreter te maken. En dan speelt uw en mijn individuele bestaan zich af aan boord van een klein zeewaardig zeiljachtje. Geen snelheidsmonster zoals we kennen uit de Volvo Ocean Race, nee een klein recreatief jachtje, waarmee desgewenst behoorlijke tochten over het grote open water gemaakt kunnen worden.

Soms heb je de wind vol in de zeilen en is er sprake van een heerlijke vlakke zee, waarop zeilerij mogelijk is die je naar de toppen van euforie brengt. En in die euforie dient de schipper zich altijd te blijven realiseren dat hij hoe dan ook zijn schip in veilige haven moet kunnen brengen. Een goede schipper kan dat zelfs in een vliegende storm nog, maar de beste schipper raakt niet in die storm verzeild.

En dat is nou precies waar het bij TTIP om gaat. De positieve onderzoeken voorspellen (lees beloven) ons aanhoudend mooi weer. De ene dag mooi, de andere dag nog mooier. Voorspellingen door economen die de bankencrisis, die tot de kredietcrisis leidde, die weer tot de eurocrisis leidde, niet zagen aankomen! En die economen zou ik moeten geloven?

En als dat allemaal nog eens waar zou zijn, waarom is dan ISDS nodig in het verdrag? Waarom moeten grote bedrijven regeringen van landen kunnen belagen met miljardenclaims als hun bedrijfsbelangen door wetgeving worden geschaad? (zie hierover mijn Kantlijn TTIP is paard van Troje)

Hetzelfde gebeurt nu met het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne. In de discussie over het verdrag spelen vier factoren een belangrijke rol:
– meer handel
– stabiel grensland
– opbouwen rechtstaat
– Oekraïne wil dit

De voorstanders papegaaien het maar wat graag na.
Meer handel? Met een land dat zo corrupt is dat zelfs de ergste VVD-ers in Nederland er jaloers op zijn?
Een stabiel grensland? Van waaruit een vliegtuig met bijna tweehonderd Nederlanders aan boord werd neergehaald?
Opbouwen rechtstaat? Dat doet een volk zelf, dat laat een volk niet doen door derden.
Oekraïne wil dit? De bevolking wil vooral rust in de tent en geen oorlog, die ontstaan is na de Oranje revolutie en de toenaderingspogingen tot het westen. Rusland speelt daar een gevaarlijke rol in. Willen wij daarin betrokken raken?

Wij kunnen Oekraïne heel goed helpen zonder het associatieverdrag, dat veel verder gaat dan alleen maar handel. Met een land overigens waarvan de economie ongeveer van de omvang is van de economie van Noord Holland.

Er wordt ons een winterpeen aan een hengel voorgehouden. En hongerig als we zijn lopen we daar als ezels achteraan, zonder ons te realiseren dat de peen ons nooit in de bek zal vallen. De revenuen van het associatieverdrag zullen (als die er al zijn) in de muilen verdwijnen van de graaiers die van gekkigheid toch al niet weten wat ze met al hun miljarden aan moeten.

TTIP en associatieverdrag zijn goed voor de grote bedrijven, niet voor gewone burgers. Die draaien er juist voor op.

Daarom stem ik 6 april met steeds meer overtuiging TEGEN.

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52

 

 

Read Full Post »

6 april nadert met rasse schreden. Het 1e raadgevend referendum uit onze geschiedenis ook. De SP en D66 zijn de eersten die actief campagne voeren in Hoogeveen. Gebroederlijk hangen ze naast elkaar op het campagnebord bij dé rotonde. Die in de Weide, waar we de nationale media mee haalden. En u? Weet u al wat u gaat stemmen? Ik wel. Geloof ik.


Ik weet dat ik er niets van snap. Dat associatieverdrag is niet te begrijpen, als je niet ingewijd bent. Dus moet je afgaan op de woorden van mensen die zichzelf ingewijd vinden. En toch wil ik straks bewust kunnen uitleggen waarom ik heb gestemd wat ik heb gestemd.

Onze overheid wil het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne ratificeren, maar voert niet echt campagne om u en mij over te halen om voor te stemmen. Dat laat onze overheid aan anderen over. Lekker makkelijk. Wel heeft men gemeenten er stilletjes toe aangezet de gang naar het stemhokje lastiger te maken. Dat zegt iets over de democratische inhoud van de hedendaagse magistraten.

De groepen die wèl campagne voeren bezondigen zich, in beide kampen, aan angstzaaierij. Kort samengevat komt het er volgens het ‘VOORkamp’ op neer dat Nederland bij een afwijzing van het akkoord een modderfiguur slaat en zichzelf blameert. Ik waag dat te betwijfelen, gezien het groeiende nationalisme all over in Europa. Volgens het ‘TEGENkamp’ halen we de corruptie en de oorlog binnen door het akkoord.
Alsof we nog helemaal geen corruptie in Nederland kennen met een kabinet waar tenminste twee ministers beleid bepalen op een terrein waar hun partners miljoenen lopen binnen te harken.
Alsof we de oorlog niet steeds zelf opzoeken en met onze bombardementen er actief aan meewerken dat de vluchtelingenstroom uit Syrië in gang blijft.

Ik bekijk het maar eens gewoon vanuit mijn eigen perspectief. Een perspectief waarin de onbetrouwbare overheid een centrale rol speelt. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het kabinet Lubbers 15 miljard euro uit de pensioenkas van mijn pensioenfonds (ABP) gestolen. Nu hanteert de overheid rekenregels ‘om de pensioenen duurzaam te maken’, waardoor fondsen met overvolle geldkisten onder ‘dekkingsgraden’ en verlaagt de ECB de rente naar nul procent, waardoor de fondsen nog verder onder de dekkingsgraden zakken. Uitsluitend dankzij de uiterst arbitraire rekenregels van de overheid. Roestige Jetta kijkt geregeld kwijlend naar de inhoud van de pensioengeldkisten. Grijpgrage handen trillen van opwinding bij de gedachte er in te mogen graaien.

Het ratificeren van het associatieverdrag is als het tekenen van een koopcontract voor een woning. Als daar allerlei schimmige en voor mij niet te bevatten zaken in staan, dan zet ik geen handtekening. Ik ben toch niet gek? Een makelaar die mij een ogenschijnlijk mooi huis aanprijst, dat achteraf vol met zogenaamde verborgen gebreken zit, haalt mij niet meer over de streep. En zo kijk ik ook naar het associatieverdrag. Het is net een koopcontract, waarvan ik de gevolgen niet kan overzien. En de overheid zal zich er straks helemaal niks van aantrekken als wij massaal spijt krijgen van onze voorstem.

Ik stem dus op 6 april TEGEN!

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52


 

 

Read Full Post »

In de aanloop naar het referendum op 6 april ben ik op zoek naar mijn persoonlijke en definitieve antwoord op de vraag of ik voor of tegen zal stemmen. Ik wist al vier keer zeker dat ik voor zou stemmen en inmiddels weet ik ook al vier keer zeker dat ik tegen zal stemmen. 4-4 dus. Als dat zo blijft kan ik denk ik maar beter niet gaan stemmen, zodat het referendum ongeldig zal zijn. In welk geval de ratificatie van het verdrag door Nederland niet in gevaar komt. Wat dus betekent dat ik in dat geval door niet op te komen voor heb gestemd.

Volgens premier Rutte is het van groot economisch belang om  in het referendum op 6 april voor het associatieverdrag te stemmen omdat het economisch goed voor ons is. Want het verdrag maakt het mogelijk om meer handel met Oekraïne te drijven.

Mark Rutte, de man die zeven (!) jaar geschiedenis studeerde in Leiden, heeft duidelijk geen verstand van economie. Wel van lulkoek. Daar heeft hij zelfs heel veel verstand van. De economie van Oekraïne heeft een omvang gelijk aan de economie van Noord Holland. En met die omvang heeft het land een staatsschuld van zo’n slordige zeventig miljard euro. Daar valt dus nauwelijks iets te halen voor de BV Nederland. De zoveelste portie lulkoek van de neo-liberale je-kunt-mij-toch-niet-pakken-want-ik-lach-alles-weg premier. Hij zal er een hele klus aan krijgen om een Nederlands ‘NEE’ straks in Europa uit te leggen. Als voorzitter nog wel. Dat wordt lachen. Als een boer met kiespijn.

Stel u voor: de provincie Noord Holland met een schuld van €70.000.000.000,00. Denkt u dat daar veel handel mee te drijven valt? En dat is dan gelijk het belangrijkste argument van de voorstanders.
Maar niet het enige. Wie niet gevoelig is voor de uiterst discutabele economische reden om voor te zijn, wordt emotioneel gechanteerd met de bevolking, die zo graag bevrijd wil worden van de corrupte bovenklasse. En wie moet daar dan voor zorgen? De corrupte bovenklasse van Nederland, het land dat met stip stijgt in de top100 van corrupte landen? De partij van de lulkoekpremier weet daar alles van. En die zouden we dus moeten geloven? Team Rutte schiet met deze argumenten in eigen doel… en dat brengt de stand op

ScreenHunter_04 Mar. 06 12.29.jpg

 

 

Read Full Post »

Older Posts »