Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ontslagvergoeding’

We hebben er even op moeten wachten, maar het jaardocument 2015 van de Treant Zorggroep is verschenen. U kunt het downloaden via deze pagina op de website van Treant. In dat jaardocument is onder meer de jaarrekening opgenomen. En daarin vinden wij het antwoord op de vraag hoe laag de ‘bescheiden ontslagvergoeding’ is die Eric Janson vorig jaar bij zijn onverwachte vertrek, in ontvangst mocht nemen. Bescheiden is overigens de kwalificatie die de heer Janson in zijn afscheidsinterviews naar de media zelf hanteerde. Wij weten nu dat in zijn wereld €75.000 een bescheiden bedrag is.


Maar er valt meer te lezen in de jaarrekening. Niet alleen dat Janson naast de €75.000 ontslagvergoeding ook nog eens ca. €75.000 verdiende in de eerste vier maanden van 2015. En dat de leden van de raad van bestuur, de heren Kuin en Bruins en hun nieuwe collega mevrouw van der Wiel, kunnen rekenen op een jaarsalaris van ruim €229.000. Daarmee zitten zij een fractie boven de Balkenendenorm van 2015, maar een kniesoor die over die paar euro valt.

Wel val ik over de kwalificatie ‘bescheiden’ voor de ontslagvergoeding van de heer Janson. Als de reden zou hebben gelegen in bijvoorbeeld een conflict met de medische staf over de verdeling van de klinische zorg over de drie ziekenhuizen van Treant, dan zou een ontslagvergoeding te verdedigen zijn, maar er is geen sprake van een conflict geweest, noch van een afgedwongen vertrek. Dit is deze week nogmaals zowel door de heer Janson, als door de raad van bestuur op mijn verzoek, aan mij bevestigd.

Wie zelf ontslag neemt heeft, althans in de ‘gewone wereld’ waar Jan Modaal het zweet vaak op de rug staat,  geen eens recht op een ww-uitkering, en kan doorgaans ook niet rekenen op een ontslagvergoeding. Onbescheiden vind ik derhalve een veel betere kwalificatie voor de ontslagvergoeding die Eric Janson meekreeg.

Het is duidelijk dat er niet alleen een materiële kloof is tussen modaal en rijk in Nederland, er is ook sprake van een grote morele kloof tussen beide categorieën.

ScreenHunter_30 Jul. 02 14.51

.


 

Read Full Post »

Het verschijnsel heet gouden handdruk, maar wordt ook wel vertrekpremie genoemd en soms is er sprake van ontslagvergoeding. Zo langzamerhand is Nederland er ziek van. Kotsmisselijk. Het verschijnsel is als een tumor, die zich steeds meer uitzaait. Genezing is nog een utopie, behandeling komt maar moeizaam op gang. Afgelopen jaar gingen in de publieke sector rond miljoenen euro’s in de vorm van dit soort perverse betalingen onze gezamelijke publieke beurs uit. Alleen al Achmea was hier 8,5 miljoen euro aan kwijt. (Bron: de Volkskrant)

De overheid probeert de indruk te wekken dat zij exorbitante beloningen voor megalomane, veelal licht autistische, zich zelf overschattende managers en bestuurders aan banden wil leggen. Of het nu gaat om bonussen, ontslagvergoedingen of krankzinnige salarissen, het zal een zielige poging blijken te zijn.

In de zorgwereld ging dat als volgt. Een bestuurder mag sinds twee jaar (nog maar) anderhalf keer de ‘Balkenendenorm’ verdienen, maar voor bestaande afspraken is een overgangsregeling bedacht waarbij nog vier jaar immens gegraaid mag worden en daarna mag men er nog drie jaar over doen om op het voorgeschreven niveau te komen.

Dat krijg je als toekomstige roofridders de spelregels voor de huidige roofridders vaststellen. Logisch natuurlijk. Na een politieke loopbaan is het netwerk doorgaans groot genoeg om in de graaistand van de roofridders te worden verheven. Er is maar één verschil. De moderne schurken krijgen geen ridderslag, maar een graaiarm. Jan Kees de Jager is het meest recente voorbeeld. Voor zeven ton per jaar gaat hij aan de slag bij KPN.

Het is door de millennia heen nooit anders geweest. Alleen na de tweede wereldoorlog is er, dankzij de onvoorstelbare verwoesting die Hitlerduitsland op haar geweten heeft, een periode geweest waarin de financiële schurken hun gang niet konden gaan, althans flink minder mogelijkheden daartoe hadden.

Inmiddels is de status quo hersteld. Nederland biedt financieel onderdak aan internationale schurkenfirma’s. De Zuidas schijnt direct verbonden met de ramp met de MH17, dus laten wij ons vooral geen illusies maken. Niet alleen Rusland wordt door misdadigers geregeerd.

De bestuurders van woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen zijn in vergelijking daarmee slechts amateurtjes uit de financiële tweede divisie. Gewoon brave burgers in vergelijking met de echte toppers.

Het feit dat hebzucht oneindig is, helpt mij in ieder geval om vrede te hebben met de eindigheid van het individuele menselijke bestaan.

 


 

 

 

Read Full Post »