Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘koopzondag’

Ook ik ontkom er niet aan. De kersttijd is de tijd voor overpeinzingen. Dagelijks peins ik heel wat af. Ik ervaar dat niet als een last, dus u hoeft u niet te haasten om mij morele steun te bieden. Het is verrijkend om te doen. Mits niet begrensd door wat voor vooringenomen standpunten dan ook.


Vandaag is het koopzondag in Hoogeveen en hoewel ik de 24/7 economie verfoei vind ik niet dat ik dat een ander mag verhinderen om op zondag boodschappen te kunnen doen. In veel christelijke kringen denkt men daar anders over. In een verhaal dat zich niet op enig historisch bewijs kan beroepen wordt gezegd dat de 7e dag een rustdag is. Prima. Heb ik niets tegen. Ik rust heel graag. Maar het gaat mij te ver om dit anderen te gaan opleggen. Wat is het verschil tussen een kledingverbod en het zondagse winkelverbod? Wie dat kan uitleggen verdient de titel Rechtprater van het jaar.

Ik ga met deze overpeinzing op tenen staan. Lange en gevoelige tenen. Dat realiseer ik mij, maar waarom zou een atheïst (die overigens niet per se zonder een geloofsovertuiging in het leven staat, al is het dan geen religieuze geloofsovertuiging) op zondag geen boodschappen mogen doen en moet de atheïst zich verdedigen tegen (voor)oordelen als, je hebt zes dagen tijd voor je boodschappen, daar heb je die zevende dag niet voor nodig. Wordt de christen daar gelukkiger van? Komt het eeuwige leven daardoor dichterbij voor de christen? Vanwaar die dwang?

Toen ik een reis door Pakistan maakte heb ik in bewoonde gebieden respect getoond voor de daar geldende zeden door niet in korte broek rond te gaan lopen. Had ik vergelijkbaar gedrag vertoond als veel moslims in Europa dan had ik gewoon in mijn korte broek moeten blijven lopen. Volledig gezichtsbedekkende kleding is in onze cultuur (mild uitgedrukt) niet wenselijk. Maar met een beroep op met vergelijkbare (christelijke) geschriften wordt het in bepaalde kringen wel voorgeschreven.

Ik stoor mij aan religieuze dwang, zo gauw die mij beperkt. Als iemand er voor kiest om met inachtneming van religieuze voorschriften te leven prima. Zolang het mij niet belemmert heb ik er geen enkel bezwaar tegen. Ik stoor mij er niet aan omdat ik respect heb voor een oprechte levensovertuiging, ook al begrijp ik die voor geen meter. Waarom is het dan nodig dat de koopzondag pas om één uur begint? Omdat de kerkbezoekers er dan niet mee geconfronteerd worden. Komt door die confrontatie het eeuwig leven in gevaar? Is men bang verleid te worden? Twijfelt men aan de eigen standvastigheid? Vanwaar die dwang, gebaseerd op geschriften zonder enig historisch bewijs?

In mijn jeugd was het heel bijzonder dat in Winterswijk een predikant een homo-gespreksgroep startte. Het werd hem door velen ernstig kwalijk genomen dat hij weigerde om homoseksualiteit te veroordelen, omdat er in die oude geschriften staat dat het de Heer een gruwel is.
Hoe kan iemand zich er op beroepen dat de Heer een god van de Liefde is en tegelijk een ander mens om zijn of haar anders zijn veroordelen, discrimineren en doden? Wat is het verschil tussen het christendom en de islam hierin, in aanmerking genomen dat de profeet van de islam zes eeuwen later de ‘uiteindelijke openbaring’ van God heeft ontvangen? En als je beseft dat in Amerika christelijke gemeentes zijn die homoseksualiteit net zo erg vinden als moord?

Psychiater Tjeerd Jongsma zei ooit in een seminar: “Kijk uit voor de nederigen want zij zijn vaak het arrogantst.”


Ik wens u prettige kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.

Read Full Post »

Burgemeester Loohuis deed in zijn nieuwjaarstoespraak een opvallende uitspraak. Hoogeveen moet het koopcentrum van de regio worden. Een ambitieuze doelstelling van de voorzitter van de KIK-kers (= Kijkers in Kansen) van Hoogeveen. Maar verraadde hij daarmee ook een verandering in het afgesproken coalitiebeleid voor de periode 2014-2018 met betrekking tot de winkelsluiting op zondag?


Of is het gewoon een poging om wat kruimels van het initiatief van Gemeentebelangen mee te pikken? De lokalen willen af van de afspraak over de winkelsluiting op zondag. Hun wethouder Jan Steenbergen haastte zich om zich gebonden te verklaren aan de gemaakte afspraken bij de formatie van deze coalitie, maar heeft blijkbaar binnenskamers toch de wensen van zijn achterban gehonoreerd. Anders valt het niet te verklaren dat het college van B&W de winkelsluitingsafspraken heeft losgelaten.

VVD en Gemeentebelangen zullen samen met een voorstel naar de raad komen is mijn inschatting. De christelijke partijen zullen daarin worden tegemoetgekomen door de winkeltijd vrij te laten vanaf de middag, zodat kerkgangers niet met winkelend publiek geconfronteerd worden. Zo doe je dat in een democratie, rekening houden met gevoeligheden van de minderheden.

Loohuis sprak over Hoogeveen als toekomstig koopcentrum van de regio. Hij had net verteld hoe hij had gedroomd over het Huis van Thorbecke, dat hij wil ombouwen tot het Huis van Hoogeveen. Misschien was hij nog niet helemaal ontwaakt uit zijn droom en is dat koopcentrum slechts een bedrieglijke droom in de halfslaap tussen REMfase en ontwaken. Maar voor hetzelfde geld probeert de burgemeester een graantje van het succesvol lijkende initiatief van Gemeentebelangen mee te pikken en begrijpt het college dat dit punt een verloren wedstrijd wordt en wil men zich als meer dan een sportief verliezer profileren. Wie zal het zeggen? Consequent is het in ieder geval niet, principieel evenmin.

In dezelfde toespraak sprak Loohuis over de kloof tussen de boze mensen en de elite, om het even te simplificeren. De burgemeester droomt van een volledig glazen (stad)huis in Hoogeveen. Zou hij Serious Request daarmee naar Hoogeveen willen lokken? Of wil hij de burgers laten zien hoe en vooral waarom de gemeente Hoogeveen doet wat zij doet? Wie zal het zeggen? Serious Request in het nieuwe Park Dwingeland zou overigens wel een stunt zijn.

Tot slot: de voorzitter van de KIK-kers is ook voorzitter van de Vrienden van Bethesda, maar sprak tijdens de nieuwjaarstoespraak geen woord over de dreigende gure wind voor het ziekenhuis. Een gemiste kans voor open doel van de opperkijker in kansen.

.


 

Read Full Post »

Rotterdam heeft zijn Koopgoot, maar Hoogeveen heeft een Koopsoap, met dank vooral aan de VVD die niet ophoudt om vrijgave van de winkelsluitingstijden te bepleiten. Het zet Hoogeveen in ieder geval op de kaart, als een paradijselijk eiland van zondagsrust in de woelige zee die is ontstaan na een economische tsunami die werd veroorzaakt door de 24/7 economie. Of moet ik schrijven als een achtergebleven, primitief eiland waar de dienst wordt uitgemaakt door conservatieve religieuzen die hardnekkig vasthouden aan hun oude geschriften?

Beide omschrijvingen zijn uiteraard gechargeerd. Het zijn uitersten maar wel bepalend voor de manier waarop Hoogeveen in de media wordt geschetst. Persoonlijk heb ik er niks op tegen om in een paradijselijk eiland van (zondags)rust te leven. Ik hou van rust, en van reinheid en regelmaat, maar de VVD denkt daar anders over en op sommige punten kan ik hen ook wel begrijpen.

Ooit was Hoogeveen echt bruisend. Op 21 april 1967 kwam toenmalig Koningin Juliana speciaal voor de opening van Cultureel Centrum de Tamboer naar Hoogeveen. Het was de modernste theaterzaal van Noord-Nederland en hij stond in Hoogeveen. Grote bedrijven vestigden zich hier en VV Hoogeveen werd zelfs een keer algeheel landskampioen in het amateurvoetbal. Dat waren nog eens tijden.
Inmiddels zijn we Philips kwijt, de Kamer van Koophandel, het belastingkantoor, de gevangenis. We hebben lege kavels op bedrijfsterreinen in overvloed. De IC status van ons station is verdwenen en als we niet oppassen gebeurt hetzelfde met de IC in ziekenhuis Bethesda. De leegstand in de Hoofdstraat groeit. Het schijnt dan (landelijk gezien) nog mee te vallen. Mij valt ze vooral op. En de werkeloosheid is schrijnend hoog.

Hoogeveen heeft dus dringend economische impulsen nodig. Of die van de parkeergarage op de Kaap zullen komen is maar zeer de vraag. Die garage was vooral nodig om het “inbreiden van Hoogeveen”, zoals wethouder Anno Wietze Hiemstra het noemt, mogelijk te maken. Voorlopig lijden bedrijven in het zuidelijke deel van de Hoofdstraat een fors omzetverlies door het ontbreken van de parkeerruimte op de Kaap. Of ze dat na ingebruikname van de P-garage zullen compenseren, moet nog maar worden afgewacht. De roep om afschaffing van parkeergelden wordt steeds luider. Uit diverse gemeenten komt nadrukkelijk het signaal dat een flinke omzetverhoging daar het gevolg van is. Maar daar heeft Hoogeveen, dat de mond vol heeft van Superzaterdag, geen boodschap aan. Dat kost geld en geld heeft de gemeente door haar dure projecten hard nodig.

De VVD denkt dat door openstelling van de winkels op zondag een stap in de goede richting wordt gezet. Maar wie zullen er opengaan? Ik heb een flink aantal lokale ondernemers bezocht en gevraagd wat zij zullen doen als winkeltijden worden vrijgegeven. Het overgrote deel gaf aan dicht te zullen blijven. De Hoofdstraat zal dus niet de bruisende zondagse winkelstraat zijn waar de VVD van droomt.

De beide Albert Heijns van Henri Offerein zullen opengaan. De Coop zal alleen in de Grote Beer volgen, want in de Wielewaal bleef de vestiging met de kerst bewust dicht vanwege het grote aantal kerkelijken in de wijk, die prijs stellen op handhaving van de algehele zondagsrust. De Jumbo in de Tamboerpassage zal ook wel meedoen, maar Lidl en Aldi doen niet aan koopzondagen, dus de indruk ontstaat dat het toch vooral gaat om een paar supermarkten die op zondag niet open mogen van de gemeente. In het kielzog van de supermarkten zullen de landelijke winkelketens misschien mee willen doen, maar in de Hoofdstraat zullen ze daar waarschijnlijk snel van terugkeren, als ze er al aan beginnen. De koopzondagen die gehouden werden, waren bepaald geen succes en geven slechts voeding aan de stelling: Koopzondag? Hogere kosten bij (in het gunstigste geval) gelijkblijvende omzet.

Al met al reden genoeg om af te zien van vrije winkeltijden, maar… het beeld ontstaat zo langzamerhand dat Hoogeveen een buitenpost van de Biblebelt is, waar op zondag weinig mag en kan. Waar een partij als gemeentebelangen zich uit opportunistische overwegingen vier jaar lang verplicht de slippendrager van CDA en ChristenUnie te spelen. Zulke beeldvorming maakt het voor bedrijven niet echt aantrekkelijk om zich te vestigen.

De SP is eveneens tegen vrije winkeltijden, maar dan vanuit de overtuiging dat het slecht is voor de lokale ondernemers, geen positieve impuls geeft aan de werkgelegenheid en alleen bedoeld om de grootwinkelbedrijven ter wille te zijn. De partij verpakt haar bezwaren echter in een 20e eeuws jasje. Gedateerd en niet meer voorzien van breed draagvlak.
De SP zou er goed aan doen om bijvoorbeeld de grootwinkelbedrijven te ‘chanteren’ met de stelling voor wat hoort wat. Men zou in ruil voor een schriftelijke garantie voor een nog overeen te komen aantal nieuwe banen met een vast contract (en een evaluatie na een jaar), kunnen besluiten voor te stemmen. Als de grootwinkelbedrijven daar nee tegen zeggen is er alle reden om te zeggen Dan ligt het aan u zelf.

Ooit komt het moment dat ook in Hoogeveen op zondag de winkels open mogen. Waarom dan zo lang wachten tot je helemaal geen eisen meer kunt stellen en uit arren moede maar mee gaat doen? Dat is niet in het belang van Hoogeveen. Ook de PvdA fractie en GroenLinks zijn niet echt enthousiast over de voorstellen van de VVD, maar zullen mogelijk de VVD steunen omdat men bijvoorbeeld vindt dat het niet meer van deze tijd is dat een minderheidsgroep, die iets niet wil, de meerderheid haar wil op zal leggen. Alleen D66 lijkt vanuit de overweging dat ondernemers zelf moeten mogen beslissen of zij al dan niet opengaan de VVD van harte te steunen.

De 24/7 economie is als de Tour de France. Zij dendert door en wacht op niemand. Dat betreur ik zeer, maar onder het motto if you cann’t beat them, join them, vind ik toch dat Hoogeveen de verkeerde keuzes maakt door de winkelsluitingstijden te handhaven. De beeldvorming, die heden ten dage van ongekende invloed is op politieke en economische beslissingen, wordt er namelijk negatief door beïnvloed.

.

 

Read Full Post »

In de Hoogeveensche Courant van vrijdag 30 oktober stond een zeer lezenswaardig commentaar van Nicole Donkervoort over de tandenknarsende supermarktbeheerders die met lede ogen elke zondag hele stromen Hoogeveners naar de Jumbo in Zuidwolde zien rijden. Het is heel voorstelbaar dat ze tandenknarsen, want het is bij de Jumbo op zondag een drukte van jewelste in Zuidwolde.

Wat is dat nou dat supermarkten in Hoogeveen gewoon niet open mogen? Is dat principieel? Omdat het zondag is en wij christelijk zijn? Is het starheid? Omdat we niet van vernieuwen houden en alles liever bij het oude houden? Of is het gewoon domheid? Ik hou het op starheid. Gebrek aan flexibiliteit van de lokale overheid. Misschien wel angst bij het CDA dat het stemmen gaat kosten, die ongetwijfeld naar de ChristenUnie of de SGP zullen gaan. Je weet het niet, maar zoals Nicole in haar column schrijft: Hoogeveen zal onvermijdelijk overstag gaan. De vraag is alleen wanneer.

Ik snap ook wel dat het in Hoogeveen teveel gevraagd is om voor de muziek uit te lopen. Voorop lopen kunnen we al niet, maar wie achteraan loopt mist uiteindelijk de boot en raakt aan de lopende band zaken kwijt, Belastingkantoor, kamer van koophandel, IC status, Grittenborgh, stadsbus. We zijn gewoon te traag.

.

ScreenHunter_01 Oct. 31 14.48

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »