Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘keukentafelgesprek’

Ouderen, zieken en gehandicapten moeten er vanaf 2015 rekening mee houden dat zij zullen worden gechanteerd om in aanmerking te komen voor zorg. De wijzigingen die het kabinet in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wil aanbrengen moeten dit mogelijk maken. Gemeenten krijgen dankzij deze wijzigingen het recht om voornoemde kwetsbare groepen op indringende wijze voor te houden dat zij in ruil voor de zorg die zij krijgen best iets terug mogen doen voor de gemeenschap. Gemeenten mogen het echter niet verplicht stellen, dus de druk op de oudjes, de zieken en de gehandicapten zal maximaal worden.

Ik zeg: doe niet zo schijnheilig en kies dan voor een menselijke benadering. Roep hen gewoon op voor vrijwillige euthanasie. Als zij geen gehoor geven aan de oproep vervalt hun recht op zorg.

Read Full Post »