Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Isala’

De Treant Zorggroep was gewaarschuwd. Zes jaar lang hebben wij met het inmiddels opgheven actiecomité geroepen dat Hoogeveen niet op het oosten is georiënteerd. Dat de trek naar het westen en noorden veel groter zal zijn dan die naar het oosten. Ook als het om ziekenhuiszorg gaat. Toch liet Treant in reactie op de geboortecijfers die RTV Drenthe publiceerde weten “geen idee te hebben waarom zo weinig vrouwen in Emmen willen bevallen”.


Die reactie is typerend voor Treant en laat bovendien zien dat er geen enkel gevoel voor de regionale behoeftes bestaat. Een ziekenhuis is een dienstverlenende organisatie. De diensten die men levert kenmerken zich door zorg. Goede zorg, waarbij de patiënten en hun behoeftes centraal horen te staan. Vrij snel na de oprichting van het actiecomité in 2012 kwamen op dat terrein al de eerste mitsen en maren. Goede zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Het werd een mantra. Een kreet die machteloosheid maskeert. De markt vraagt om goede zorg DICHTBIJ omdat het MOET. En als dat niet wordt geboden dan doet de markt zijn werk en lopen klanten weg. Dát is marktwerking, maar dat heeft men bij Treant niet door.

De fusies tussen Scheper en Bethesda en vervolgens met Refaja zijn hopeloos mislukt. Uitstekende specialisten hebben Bethesda massaal verlaten. Bestuurder Guus Bruins, pleitbezorger van volwaardige basisziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal, kreeg op een geniepige manier het mes in de rug gestoken door de medische staf en een slaafse Raad van Toezicht, die sindsdien onthoofd functioneert. Bijna twee jaar na het vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht staat men nog steeds onder leiding van een waarnemend voorzitter, Coba Anninga.

Interne conflicten leiden doorgaans tot vertrek van personeel. Een aantal van hen is weggewerkt, op dood spoor gezet, of op eigen houtje vertrokken omdat men het gedoe zat was. Conflicten tussen artsen zijn funest voor patiënten. Dat bleek deze week weer eens in Sneek, waar voormalig Treant voorzitter Marcel Kuin te maken heeft met een patiëntenstop voor reumatologie. De reumatologen leven klaarblijkelijk in grote onmin met elkaar. Iets anders kun je niet concluderen als je leest dat zelfs mediation niet heeft geholpen. Vergelijking met de kinderartsen in Emmen ligt voor de hand. En ook daar  zijn de cliënten het kind van de rekening, omdat andere dan medische belangen de hoofdrol spelen.

Treant krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het stompzinnige sluiten van verloskunde en kinderafdeling en die rekening gaat oplopen. Denk maar niet dat ouders die goede ervaringen hebben opgedaan in Assen, Zwolle of Hardenberg de kinderartsen in Emmen zullen gaan bezoeken, als hun kind specialistische zorg nodig heeft.

Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel had er goed aan gedaan om bij de lawaaidemonstratie in mei 2018 aanwezig te zijn, maar zij keek wel uit. Verbitterd door rancune over de woede van de Hoogeveense ouderen in de Tamboer (13-02-2017) liet zij verstek gaan. Dagpresentator Alexander van Netten werd zelfs de toegang tot Bethesda ontzegd, toen hij woordvoerders van Treant uitnodigde om de demonstranten toe te spreken. Deze arrogantie heeft het kwade bloed dat in Hoogeveen door de aderen stroomt nog kwader gemaakt en het is dan ook volstrekt logisch dat vrouwen in overgrote meerderheid kiezen voor Assen, Zwolle of Hardenberg om hun kindje ter wereld te laten komen. Maar Treant heeft er geen idee van.

Ik voer geen actie meer tegen het beleid van Treant, maar ik volg het natuurlijk wel op de voet. En uiteraard ben ik van harte bereid de bestuurders nog eens vriendelijk, maar wel klip en klaar, uit te leggen welke fouten men maakt. Of men daar behoefte aan heeft waag ik te betwijfelen. Men verblijft liever in de eigen ivoren comfort zone. Tot het te laat is.

.


Read Full Post »

Sinds kort is er sprake van een verademende afstand tussen mij en de ontwikkelingen in ziekenhuis Bethesda. Verademend omdat ik niet veel drang meer voel om die ontwikkelingen tegen te houden. Dat is vechten tegen de bierkaai als de bevolking in het verzorgingsgebied van Bethesda niet massaal in opstand komt, door bijvoorbeeld met de voeten te stemmen en het Scheperziekenhuis te mijden.


De ervaringen die ik heb opgedaan sinds ik met een petitie onbedoeld het gezicht en de stem van het verzet werd, hebben me vooral van mijn naïviteit beroofd en mij cynisch gemaakt. Ik heb te vaak met liegende bestuurders te maken gehad om nog vertrouwen in ‘de macht’ te hebben. En als de bestuurders niet logen dan manipuleerden zij wel. Of deden een forse graai in de financiële middelen. In de ACTIZ top 50 van overbetaalde bestuurders stonden zowel Maarten Rutgers als Kees Donkervoort hoog genoteerd. Zij waren aan de macht in 2012 toen ik met 15.000 handtekeningen naar het raadhuis van Hoogeveen trok.

Maarten Rutgers heb ik door droevige omstandigheden in zijn privéleven nooit ontmoet; Kees Donkervoort schudde ik de hand op het bordes van het raadhuis toen ik hem uitdaagde de petitie mede te ondertekenen. Hij was wat ik de eerste leugenaar noem. Ik omschrijf het zo omdat ik er geen trek in heb wegens smaad aangeklaagd te worden. Voor alle duidelijkheid ik vind iemand een leugenaar als er onwaarheden worden verteld.

In notulen van de vergadering van de medische staf in Bethesda valt te lezen dat voorzitter Donkervoort excuses maakte voor de onwaarheden waarmee de verplaatsing van de longchirurgie van Bethesda naar Emmen gepaard ging. Een verplaatsing overigens die zelfs tot verrassing van de medische staf in Emmen tot stand kwam. Het was namelijk de bedoeling deze ingrepen in Bethesda te concentreren.

Interimgrootverdiender Leo L. Schoots voedde mijn cynisme toen ik hem meldde dat ik zijn declaratie (voor de begeleiding van de fusie die leidde tot het Tergooiziekenhuis) van €250.000 voor een half jaar werk onaanvaardbaar hoog vond. Zijn enige reactie daarop was “Ja, hoho, maar daar moest nog wel BTW van af.” Waarop ik heb geantwoord dat alleen al zijn BTWafdracht hoger was dan menig jaarinkomen van hardwerkende mensen.

Zijn opvolger Eric Janson negeerde de toezegging van Kees Donkervoort aan de medische staf van Bethesda dat zij een vetorecht hadden als er geen 2/3 meerderheid voor de fusie met Stadskanaal zou zijn. Zo werkt het in bestuurdersland. Vuile klus klaren, wegwezen en een ander hoeft zich niet aan jouw uitspraken gebonden te voelen. Maar Janson heeft ook onwaarheid gesproken. Tijdens een bijeenkomst met het actiecomité zei hij met hoge stem: “Bethesda is ziek, ernstig ziek, al een jaar of acht.” Hij legde uit dat Bethesda al jaren met tekorten te kampen had en rode cijfers schreef.

Nergens in de jaarboeken is dat terug te vinden. Bethesda was na het reddingswerk van Wouter van der Kam weer een solide bedrijf geworden, waar mooie winsten werden gemaakt en uitstekende zorg werd geleverd. Niet voor niets was Bethesda in 2009 het beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe. Janson heeft zich nadien nooit meer op die manier uitgelaten. Hij heeft ook nooit ontkend het gezegd te hebben overigens, want hij begreep wel dat ik de geluidsopname waarin hij het zegt dan onmiddellijk geopenbaard zou hebben.

In 2013 stond Bethesda nog op de 29e plaats in de AD top 100, en in 2015 stond ons ziekenhuis samen met het Scheperziekenhuis onderaan die lijst met alleen het meer dan eens in opspraak geraakte Slotervaartziekenhuis nog onder zich. Het enige wat Marcel Kuin, de opvolger van Eric Janson daarover te melden had, was dat hij verrast was over de plek die het Refaja ziekenhuis ten deel was gevallen en hoopte dat Scheper en Bethesda daar lering uit zouden trekken.

En ook Kuin is op onwaarheden betrapt. Zoals zijn bewering in de Hoogeveensche Courant dat het met Bethesda dankzij de fusie met Scheper beter gaat dan ooit eerder. In de kelder van de AD rangschikking, die is gebaseerd op cijfers van de inspectie! Of zijn met droge ogen uitgesproken beweringen aan het actiecomité en aan de gemeenteraad dat er op de IC in Hoogeveen niets is veranderd. Een daling van het aantal opnames van meer dan 60% in twee jaar tijd niets veranderd noemen, dat is een enorm creatieve weergave van de waarheid.

Voor de duidelijkheid: op de website van het voormalig actiecomité vindt u de werkelijkheid over de IC in Bethesda waar volgens Marcel Kuin “niets is veranderd.”

.


 

 

Read Full Post »

Al geruime tijd adverteert Isala-Meppel, onderdeel van de Isalaklinieken in Zwolle, paginagroot in de Hoogeveensche Courant. Ik heb daar geruime tijd geleden bij de directeur Hoogeveen van Boom uitgevers in Meppel tegen geprotesteerd. De directeur bracht de volgende situatie als tegenargument in. “Stel dat een Hoogeveense garagehouder in de Meppeler Courant adverteert om klanten te werven. Moet ik dan omdat een Meppeler garagehouder daar van baalt, zo’n advertentie weigeren?”

Isala verlegt grenzen op ongekende manier
Afgelopen woensdag nam de Isalagroep een nieuwe horde. Een paginagrote advertentie waarin Hoogeveense verzekerden met een budgetpolis worden gewaarschuwd dat zij in ziekenhuis Bethesda niet zonder (mogelijk) forse bijbetaling terecht kunnen. U vindt deze advertentie onder deze Kantlijn.
Wat mij betreft had Isala boven deze advertentie nog kunnen zetten: “Was nou maar naar Isala gegaan!” De zorggroep ambieert kennelijk de Specsavers van de ziekenhuiszorg te worden.

Dat roept meteen grote vragen op over de kwaliteit van die zorg. Immers de prijzen die zorgverzekeraars voor budgetpolissen vergoeden zijn, hoewel geheim, naar alle waarschijnlijkheid wurgprijzen. De vraag is dan ook gerechtigd wat voor gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van de geleverde zorg. DSW baas Chris Oomen waarschuwde daar in 2014 al voor op Zorgvisie.nl en hij riep gedupeerden eind 2015 op een proefproces hierover te starten.

Ik zal nooit mensen gaan oproepen om bepaalde ziekenhuizen te boycotten, maar ik moet eerlijk toegeven dat mijn handen jeuken om een dergelijke oproep uit mijn toetsenbord te rammen. In ieder geval zal ik mij onder geen voorwaarde in een ziekenhuis van de Isalagroep laten behandelen.
Vanwege het solidariteitsbeginsel ben ik ruim een jaar geleden naar volle tevredenheid overgestapt naar DSW en ik zal ziekenhuizen die solidariteit vervangen door winstbejag en samenwerking door concurrentie mijden als de pest.

Misleidende informatie
Overigens is de advertentie misleidend. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van de Treant Zorggroep heeft laten weten dat door verzekerden met een budgetpolis zonder bijbetaling
– alle zorg aan minderjarigen gewoon in Bethesda genoten kan worden;
– alle spoedeisende zorg in Bethesda genoten kan worden.

Verder bestaat er nog zoiets als een zorgplicht voor zorgverzekeraars. Dat betekent dat Zilveren Kruis verplicht is tot instandhouding van zorg binnen redelijke afstanden en het valt nog maar te bezien of de 48 km naar Zwolle door de NZA als redelijke afstand zal worden beschouwd.
In Meppel kan men namelijk niet terecht voor cardiologische behandelingen en evenmin voor 2e lijns verloskunde, waar de Meppeler gynaecologen zelf de stekker uit trokken toen zij naar Zwolle verhuisden. Voor patiënten uit het verzorgingsgebied van Treant is Zwolle dan mogelijk onaanvaardbaar ver weg in de ogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Tot 29 februari is de budgetpolis nog te upgraden
Op de website van Zilveren Kruis staat onder meer dit te lezen:

ScreenHunter_06 Jan. 23 11.44

Volgende week debat over ziekenhuiszorg in Tweede Kamer
Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft laten weten dat de SP volgende week tijdens het kamerdebat over de ziekenhuiszorg van deze patiëntenwerving een groot punt zal maken.

Tot slot: zolang de Isalagroep doorgaat met (misleidend) adverteren in de Hoogeveensche Courant of in andere in Hoogeveen verschijnende bladen zal ik op niet mis te verstane manier hierover mijn ontstemming de wereld in slingeren. Isala zou er beter aan doen kraamvrouwen in Meppel weer 2e lijns verloskunde te bieden in plaats van zulke dure advertenties te plaatsen.

20160122_132642

 

Read Full Post »