Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘IS’

Op Facebook heb ik met grote belangstelling een discussie gevolgd die werd aangezwengeld door Bertus ten Caat, ambachtelijk meubelmaker, veelzijdig muzikant en schrijver en wat al nog meer. Ten Caat begon zijn betoog met de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, Donald Trump, die onlangs met grote stelligheid beweerde dat de wereld 6000 jaar oud is, zoals de Bijbel ons voorhoudt. Ten Caat plaatste er de 4,5 miljard jaar tegenover die de wetenschap ons voorschotelt. En prompt ontstond er een uiterst levendige discussie. Een discussie die mij bezig blijft houden, dus hoog tijd voor een iSay om mijn gedachten hierover vast te leggen.


Laat ik voorop stellen dat ik de vrije gedachte aanhang. Ieder is vrij om te denken wat hij wil. Van de extreme atheïst tot de super reli-fanaat. Zo lang ze mij hun ideologie niet opdringen mogen ze denken wat ze willen. Wat mij in de discussie onder het stuk van ten Caat opviel was de defensieve houding van de, laat ik het voor het gemak even generaliserend gelovigen noemen. De aanhangers van het Bijbelverhaal. Zelfs in de meest vrijzinnige vorm klinkt in hun betogen altijd iets door als “zonder evangelie geen ethiek”. Alsof een atheïst geen ethiek zou kennen. De discussie liet zien dat men elkaar voorlopig nog lang niet zal vinden.

Ik noem mij zelf een gelovige atheïst. Ik geloof in naastenliefde, maar noem het solidariteit. Ik geloof in rentmeesterschap, maar noem het milieubewustzijn. Ik geloof in de andere wang toekeren, maar noem het geweldloosheid. Ik geloof in de rede en de dialoog. Ik pretendeer niet de waarheid in pacht te hebben, noch de wijsheid, maar u zult van goeden huize moeten komen om deuken in mijn waarheid te slaan. Het is een aantal mensen gelukt. Zij waren verder dan ik op dat moment was.

Ik geloof in goed en ik geloof in kwaad. En ik ben er van overtuigd dat het goed is om het kwaad te bestrijden, waar het zich maar aandient. Liefst door de rede, ook als daar verbaal geweld aan te pas komt, liever niet door bommen want die hebben nog nooit vrede gebracht. Maar sinds kort maak ik op dat laatste voorbehoud een uitzondering. Een valse hond maken we af. Een valse organisatie waar criminelen een religie misbruiken als dekmantel voor hun misdaden, wil ik niet zonder meer vrijwaren. Er zijn grenzen aan mijn geweldloze overtuiging en dat is een last. Te weten dat ik niet meer onvoorwaardelijk het ban de bom teken kan dragen, niet meer volledig overtuigd Peace brother kan roepen is een last. Maar die draag ik graag. Het zorgt er voor dat mijn ethisch bewustzijn actief blijft en mij voortdurend dwingt mij rekenschap te geven van wat ik denk en wat ik doe.

Wat mij betreft is religie vooral bedoeld als makkelijk antwoord op niet te beantwoorden vragen, en bovendien een bezwering van onze doodsangst . Niet meer moeilijk hoeven denken, maar gewoon Het Woord consumeren. Niet meer bang zijn voor de dood maar geloven in een eeuwig leven. Nogmaals: ik vind het prima, maar dring het mij niet op. En breng mij er niet mee in gevaar.

.


 

Read Full Post »

Het is weer een prachtig voorbeeld van hoe rechtse politici en bestuurders naar de wereld kijken en over de wereldse problemen nadenken. Het Boerkiniverbod dat op Corsica en de Cote d’Azur is afgekondigd is het domste wat de bestuurders kunnen doen. Ze bedienen hiermee IS op hun wenken.


Het verbod is een nieuwe stap op weg naar de door IS zo vurig gewenste instabiliteit die onvermijdelijk tot burgeroorlogachtige toestanden zal leiden. De uitleg die de militante aanhangers van IS aan het verbod zullen geven begint met “Zie je wel…” en zo trapt Frankrijk in de valkuil die IS heeft gegraven.

Het was veel slimmer geweest als de stranden aan de Cote d’Azur officieel tot naaktstranden waren uitgeroepen. Dán hadden de bestuurders een daadkrachtig antwoord gegeven. Maak er naaktstranden van en roep iedereen die graag naakt zont en zwemt op, om er naar toe te gaan. Heb respect voor de kleding van de (onderdrukte?) islamitische vrouwen en verlang eenzelfde respect terug voor onze naaktheid.

Dan is er sprake van gelijkwaardigheid in plaats van de arrogante neerbuigendheid die van het verbod uitgaat. Ik ben benieuwd hoeveel Boerkini’s er dan nog op de stranden te zien zullen zijn. En als ze er wel te zien zijn, dan is dat een teken dat men ons ook respecteert. Maar helaas is rechts gewoonlijk veel te kortzichtig voor dit soort daadkracht.

.


 

Read Full Post »

De moord op père Jacques Hamel in Normandië maakt duidelijk dat terreurgroep Islamitische Staat uit is op een religieuze oorlog. De gelovigen tegen de ongelovigen. De geschiedenis kent meerdere van dit soort oorlogen. Onze voorvaderen hebben zich er ook meer dan eens schuldig aan gemaakt.


Destabilisatie en een situatie waarin geweld en tegengeweld elkaar aflossen moet de ‘gewone moslims’ doen kiezen voor het kalifaat. En hoe jammer het ook is, ze lijken er in te slagen de geweldsspiraal op gang te brengen. Een combinatie van angst en boosheid kan gemakkelijk leiden tot gewelddadige tegenreacties en daarmee trappen wij in de val die IS voor ons heeft gezet.

Daarom is het van het grootste belang dat moslims, christenen, joden, boeddhisten, hindoes, humanisten, atheïsten en welke geestelijke stromingen er nog meer mogen zijn de handen ineen slaan en eendrachtig haat met liefde bestrijden, vijandschap met vriendschap. Een strijd zonder bloedvergieten is nodig, want elke druppel bloed is voeding voor de haat. Tegen ons en tegen hen.

Willen we hier uit komen, dan moeten we de handen ineen slaan. Ik vrees dat het nog lang zal duren voor het zover is.

.


 

Read Full Post »

Arnon Grunberg schrijft vandaag in zijn dagelijkse voetnoot in de Volkskrant Werkelijk medeleven met slachtoffers bestaat niet uit collectieve vergelding of het uitventen van haat.
Toen ik dat las gingen mijn gedachten terug naar gisteravond. Gezellig bij vrienden aan tafel in hun mediterraan ingerichte tuin en het gesprek kwam op de jongste aanslag. De (op dit moment) 84 doden in Nice. Wat voor gevolgen moet dit hebben voor onze houding, was al snel de vraag. Laten we met de vluchtelingen uit Syrië ook het terrorisme binnenkomen? Moeten we alles wat maar naar jihad ruikt preventief vastzetten in bijvoorbeeld een containerdorp in het aardbevingsgebied in Groningen? Wat kúnnen we eigenlijk doen om dit geweld te stoppen? Of, liever nog, te voorkomen in ons kleine dicht bevolkte land?


Wij maakten ons zorgen, net als ieder weldenkend mens. De haat die onze vrienden Blair en Bush destijds hebben gezaaid met hun illegale inval in Irak is uitgegroeid tot een volwassen plant die zich razendsnel vermeerdert. We hebben Afghanistan naar de prehistorie gebombardeerd, Irak volkomen ontwricht, terwijl de – door Mike Boddé zo fraai in Kopspijkers gepersifleerde – perschef van Saddam Hussein achteraf toch gelijk bleek te hebben met zijn There are no weapons of massdistruction in Iraq!

Honderdduizenden onschuldige burgers hebben het leven gelaten bij westerse bombardementen. Het is naïef om te denken dat hun nabestaanden ons dankbaar zullen zijn voor onze interventies. Westerse leiders zijn wel vaker naïef geweest. Toen de Sovjet communisten Afghanistan bezetten, bewapende Amerika de Moujahedin Qalq, zeg maar het lokale verzet. En Amerika was gul. Uit die Moujahedin is Al Qaida voortgekomen, goed en zwaar bewapend dus door de Amerikanen. En zij gingen onze wapens op ons richten.

Toen ik in 1992 in Pakistan was en in tribale gebieden kwam, waar de Pakistaanse overheid geen enkel gezag over heeft, heb ik me – naïeve westerse toerist – geen moment onveilig gevoeld. Zelfs niet in de wetenschap dat in Peshawar perfecte kopieën van de Amerikaanse wapens op de markt te koop waren. Als er iets is waar de techneuten ter plekke goed in waren dan was het wapens kopiëren. Voor een dollar (dat dan weer wel) mocht je een automatisch geweer leegschieten. De politie bleef er ver vandaan. De wapenhandel floreert er en zal ongetwijfeld veel westerse wapenhandelaren aantrekken. Van die types wier geweten een verlies- en winstrekening is.

Het Westen heeft haat gezaaid en wapens gebracht, de rekening wordt ons steeds duidelijker gepresenteerd en we hebben er geen antwoord op. Tegen een vijand, die zijn eigen leven wil offeren in wat hij een heilige oorlog noemt, een vrachtwagen huurt en vervolgens op honderdduizend mensen inrijdt kunnen we ons niet beschermen. Voorlopig zullen we dus moeten leven met de zekerheid dat onze wereld net iets minder veilig is dan hij was. Maar het is in de verste verte niet te vergelijken met de ellende in Irak, Afghanistan, Syrië, Egypte, Libië en vergeet niet de door Israël geïsoleerde Palestijnse gebieden.

Een vijand die we willen bestrijden moeten we om te beginnen leren begrijpen. Waarom doet hij zo? Waar komt zijn haat vandaan? De Tunesiër die de hel op de Boulevard des Anglais deed neerdalen, had naar verluidt al een strafblad, lag in scheiding en dreigde ook nog eens het land uitgezet te kunnen worden, omdat ie geen Frans paspoort had. Een man wiens leven al in puin lag nog voor hij besloot in zijn val vele tientallen anderen mee te nemen. Misschien heeft hij in zijn laatste minuten het gevoel gehad dat met deze moordpartij het martelaarschap hem deelachtig zou worden. De haatzaaiers in de jihad zullen het ongetwijfeld zo in hun annalen optekenen. IS heeft hem al uitgeroepen tot soldaat van Islamitische Staat.

Behalve onze vijand te leren begrijpen moeten we ons ook afvragen wat voor aandeel wij zelf – als westerse naties – leveren aan de groei van die haat. De kretoriek van President Hollande dat de bombardementen op Syrië en Irak zullen worden verhevigd is van hetzelfde niveau als de preken van de haatimams. Beiden maken zich schuldig aan opzweperij en veroorzaken toenemend geweld. Van Hollande vinden we het begrijpelijk. Er zijn immers minstens vierentachtig onschuldige mensen gedood op Quatorze Juillet. Haatzaaiers (zowel imams als politici) vastzetten zou een eerste begin kunnen zijn. Ergens in het midden van nergens, zonder communicatiemiddelen naar de wereld. Alleen zal dat de zaaiers tot martelaren maken. De imams en de rechtse populisten zullen er een heldenstatus door krijgen bij hun aanhangers. Tegen haat kan geen wapen op. Alleen liefde kan haat overwinnen, maar dat moment ga ik – vrees ik – niet meer meemaken.

We zullen moeten erkennen dat een oplossing voorlopig helemaal niet voorhanden is. We zullen eenvoudig moeten leren leven met een dreiging die voor het laatst in WO II onze levens bepaalde. We zullen moeten leren omgaan met de angst dat het elk moment en overal kan gebeuren. Maar wel zullen ons in Nederland ook moeten realiseren dat de kans dat we in het verkeer omkomen nog steeds vele malen groter is dan de kans dat we nou net op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek zijn. Wees gerust op uw hoede, dat kan nooit kwaad, maar leef wel gewoon uw leven, anders bent u al slachtoffer zonder bij een aanslag betrokken te zijn geweest.

.


 

 

 

Read Full Post »

Ik geloof… maar niet in bommen.
Ik geloof… maar niet in terreur.
Ik geloof… maar niet in tweedracht.
Ik geloof… maar niet in leugens
Ik geloof… maar niet in de makkelijke oplossingen van rechts.
Ik geloof… maar niet in haat en angst.

Ik geloof… in liefde.
Ik geloof… in verdraagzaamheid.
Ik geloof… in broederschap.
Ik geloof… in hoop.
Ik geloof… in WIJ.
Ik geloof… in SAMEN.


 

Het begon zo’n beetje met Kaïn en Abel. Natuurlijk is dat een verzonnen verhaal, maar het begon er mee. De broedermoord. En alle andere moorden die daarna zijn gepleegd waren broedermoorden. Als je het daarbij laat zul je concluderen dat de mens slecht is en geneigd tot al het kwaad. Dan kom je niet verder dan de blonde hitser uit Limburg. Alsof de duvel er mee speelde was hij gisteravond aan de beurt om zijn ophitserij vlak voor het journaal van zes uur het land in te sturen. Kille, liefdeloze blik in de ogen. Strak gezicht. En geen woord over de aanslagen in Brussel. Logisch want het is een opname, die keer op keer over zijn volgelingen wordt uitgestrooid. Met hoge stem uitgesproken. Simpel en voor iedereen begrijpelijk. ‘We worden overspoeld door asielzoekers.’

Even voor de duidelijkheid. Die asielzoekers zijn vooral op de vlucht. Voor geweld vele malen groter en erger dan wat óns overkomt (de echte slachtoffers en nabestaanden buiten beschouwing gelaten). Ze zijn op de vlucht: voor Assad, voor IS, voor Boko Haram of weet ik wat voor terreurbeweging. Ze zijn op de vlucht voor armoede. Ze zijn op de vlucht voor uitzichtloosheid.

En wat roept onze premier? “BLIJF THUIS!” Alsof er nog een huis is! Het is de makkelijke oplossing van rechts. En die noemen ze de vrijheid van het individu. En vluchtelingen zijn individuen zonder vrijheid. Anders waren ze geen vluchteling. Katten in het nauw. In staat tot rare sprongen. Het liefst stuurt rechts daar de ongediertebestrijding op af.

Wie Kaïn en Abel achter zich laat en donderdag The Passion bekijkt (hoe weerzinwekkend commercieel die reclameboodschap voor in dit geval Amersfoort ook is) kan op andere gedachten komen, voor lastige keuzes komen te staan. Zelfs voor een atheïst is de boodschap van liefde en broederschap niet mis te verstaan.

En dan sta je voor de eeuwige keuze tussen Goed en Kwaad. Kies je voor de makkelijke oplossingen van rechts of de moeilijke van links? Kies je voor tweedracht of voor saamhorigheid?

Je ne suis pas Bruxelles, mais je pleure avec Bruxelles!

Ik geloof… maar niet in de makkelijke oplossingen van rechts.

.

 

Read Full Post »

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat het betekent om officieel staatsbeul te zijn? Moordenaar in dienst van de overheid? Saoedi-Arabië heeft er een flink aantal, China ook en de Verenigde Staten eveneens. De door de staat bevolen dood moet immers door iemand worden veroorzaakt. Met een strop, een kogel, een zwaard of een slagersmes, of misschien iets beschaafder met een infuus. De beul voert het uit. Rijksambtenaar voor de bevolen dood.

Nederland onderhoudt delicate contacten met deze landen. Met de Verenigde Staten is dat natuurlijk het eenvoudigst. Daar heerst geen valse schaamte en al helemaal geen valse bescheidenheid. Je kunt tijdens een handelsmissie zonder al te veel omwegen druk uitoefenen. Of dat vervolgens wat uithaalt is een tweede. Met landen als Soedi-Arabië en China ligt dat een stuk lastiger.

De olie uit Saoedi Arabië is zo belangrijk dat we het voor lief nemen dat een ‘rechter’ een doodsvonnis uitspreekt zoals een slager in Nederland zijn standaard vraag stelt, maar dan net even anders: ‘Mag het een mensje meer zijn?’
We passen er voor om luid en duidelijk te zeggen dat het ons niet aanstaat hoe de Saoedi’s hun samenleving hebben ingericht. We kijken wel uit om ze te beschuldigen van het financieren van IS. Ze zouden de oliekraan eens dicht kunnen draaien.

We gaan er prat op dat we alle mensen gelijk behandelen. Maar net als in Orwells Animal Farm zijn ook voor ons ‘alle mensen gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere.’

UPDATE: Saoedie Arabië is 2016 begonnen met 47 executies.

 

.

.

 

Read Full Post »

Wie een genuanceerd standpunt over de vluchtelingenproblematiek inneemt loopt het risico door de rechts fundamentalistische kant van onze samenleving op de (vooralsnog digitale) brandstapel gesmeten te worden. Tegelijkertijd vergeet rechts fundamentalistisch NL zich af te vragen van wie IS al die miljoenen dollars ontvangt. En wie IS al die wapens levert.

De echte verantwoordelijken voor de terreur en de angst die IS zaait moeten gezocht worden bij de opkopers van de olie die IS ver onder de prijs verkoopt. En in de internationale wapenhandel.  Je zou IS met gemak de natte droom van de internationale wapenhandel kunnen noemen.

Olieopkopers en wapenhandelaren maken de IS terreur mogelijk en daardoor zijn zij  hen mede verantwoordelijk voor barbaarse terreur. Ze dienen opgespoord, berecht en zwaar gestraft te worden.

Daar zou rechts fundamentalistisch Nederland zijn pijlen op moeten richten, in plaats van op vluchtelingen die vanwege de IS terreur huis en haard hebben verlaten.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Older Posts »