Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Intensive care’

In de aanloop naar en na afloop van de Tamboer Treant meeting lieten de toppers van Treant weten dat mijnheer de burgemeester van Hoogeveen wel eens gelijk kon hebben. Misschien was er inderdaad niet goed gecommuniceerd. Daar moest verbetering in komen en dus zou er een extern bureau ingehuurd worden om voor bijscholing te zorgen. Zwartdenkers vermoeden dat het bureau vooral de bestaande plannen in andere schaapskleren moet steken. Dat het bureau dienst zal doen als een soort van verbale couturier.


Je zou toch denken dat Treant na de demonstratie van ongenoegen die Hoogeveen op 13 februari serveerde met een reactie was gekomen. Maar het is stil gebleven en dat baart mij zorgen. Is het uit gekwetsheid? Verontwaardiging over zoveel miskenning? Is het gebleken totale isolement zo’n dreun in het gelaat van de bestuurders en managers dat men nog altijd de mentale IC niet heeft kunnen verlaten? We weten het simpelweg niet en dus wordt er gespeculeerd.

Het communicatiebureau had natuurlijk allang de patiënt zover moeten reanimeren dat er een reactie was gekomen. Eentje waar daadkracht uit spreekt. Misschien iets in de trant van … we hebben een enorme betrokkenheid van de Hoogeveense bevolking bij Bethesda gezien en gevoeld. Dat doet ons goed en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Hoogeveen…. bla bla bla.

Voormalig onderwijsminister Deetman presteerde het in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het kabinet had een korting van 1,65% op de onderwijssalarissen aangekondigd. In Utrecht werd in de jaarbeurs een grote demonstratie gehouden, waar spandoeken te zien waren met teksten als “Deetman, lik mijn reet man, je weet niet wat je deed man!” Toen de demonstranten moe en schor weer thuis kwamen zagen ze nog net in het laatste journaal de minister en hoorden hem zeggen: “Dit signaal getuigt van grote betrokkenheid bij het onderwijs en ik vat het dan ook op als ondersteuning van mijn beleid.”

En de korting? Die bleef geen 1,65%. Deetman deed er gewoon nog 0,2% bij. Jarenlang stond op mijn salarisspecificatie Onderwijskorting (1,85%).

De jongens en meisjes van het communicatiebureau zaten toen nog op school en hebben waarschijnlijk ‘geen herinneringen aan’ deze reactie van de minister. Of ze broeden op een manier om Deetman te overtreffen, dat kan natuurlijk ook altijd nog.

Maar het blijft wel heel erg stil aan de Treantkant.

.


 

Read Full Post »

Ik heb mij weleens laten ontvallen, dat het wat mij betreft oorlog is in Hoogeveen. Oorlog tegen de Treant Zorggroep en haar onzalige plannen voor ons ziekenhuis Bethesda. Daarbij heb ik het bewust nooit gehad over de rol van de huisartsen in dit dossier, een huisarts moet in alle rust tijd en aandacht aan de patiënten kunnen besteden en daar zo min mogelijk bij gestoord worden, maar helaas ontkom ik daar niet meer aan.


De huisartsen zitten in een lastig parket. Om de kosten van de gezondheidszorg in toom te houden krijgen zij steeds meer op hun bordje te liggen. Een behandeling door een huisarts is immers vele malen goedkoper dan dezelfde (eenvoudige) behandeling in een ziekenhuis. De eerstelijnszorg verandert in anderhalvelijnszorg. Reken maar dat die verandering een behoorlijke extra druk op de huisartsenpraktijken legt.
Voeg daarbij de (nog steeds te) grote hoeveelheid administratie die de huisartsen in opdracht van de zorgverzekeraars moeten bijhouden, dan is het begrijpelijk dat de mensen uit de 1e lijn niet voorop lopen in de strijd tegen de afbraak van ons ziekenhuis.

Ik zou – als ik huisarts was – waarschijnlijk al lang blij zijn als ik een patiënt bij de poort van Bethesda kan afleveren. Of die patiënt dan in Hoogeveen of in Emmen behandeld wordt zou voor mij – zolang er geen calamiteiten plaatsvinden – niet uitmaken. Als de patiënt maar geneest en volledig herstelt.

Maar ik ben geen huisarts, ik ben een boze en bezorgde burger van Hoogeveen. Ik weet hoe het er bij Treant aan toe gaat. Van alles wat door mijn makkers uit het actiecomité en mijzelf naar buiten werd gebracht, is meer dan 95% volledig uitgekomen. Wij zijn niet te betrappen op misplaatste speculaties. Daarvoor zijn onze bronnen veel te betrouwbaar gebleken en bovendien hebben we de klokken die naar ons geluid werden steeds goed onderzocht en bevestiging gezocht bij minstens een tweede bron, vaak ook nog een derde bron. Onzorgvuldigheid kan ons niet verweten worden.

Van de huisartsen verwacht ik niet dat zij deze lastige weg kiezen, zij hebben hun handen vol aan hun patiënten en doen dat naar eer en geweten en in volle overtuiging, maar zolang de huisartsen zich niet druk maken om de voortgaande zorgroof in Bethesda wordt het ziekenhuis wel steeds leger.

Treant zal in alle toonaarden ontkennen wat ik hier schrijf maar oordeelt u zelf, op basis van onderstaande feiten.

Oogheelkunde
Oogheelkunde is inmiddels gesloten en dat is het gevolg van ondeskundig handelen door de Raad van Bestuur. Er waren hier twee oogartsen uit Zwolle, die (op contractbasis) samen met dokter Baart een goedlopende oogheelkundige praktijk runden. Toen hun (vijfjaren)contract afliep werd hen door de Raad van Bestuur slechts een contract voor drie maand aangeboden. Terwijl men wist hoe moeilijk het is om nieuwe oogartsen te vinden.
Men verwachtte klaarblijkelijk dat de oogartsen van Stadskanaal het in Hoogeveen wel over zouden gaan nemen, maar niets bleek minder waar. De Zwolse artsen vertrokken en ook dokter Baart hield het bij Treant voor gezien. Gedrieën werken zij nu in het ziekenhuis in Hardenberg. Een bestuurlijke blunder met grote gevolgen.

Geriatrie
Het geriatrisch spreekuur in Hoogeveen werd deze zomer tijdelijk gesloten. Voorzitter Kuin meldde aan wethouder Giethoorn, dat het ‘eerder een kwestie van dagen dan van weken zou zijn’ tot er een oplossing voor zou komen. Dat is al een half jaar geleden en nog steeds is er geen geriatrisch spreekuur terug in Bethesda.

Intensive Care
Treant beschikt over negen intensivisten en die werken allemaal in Emmen. De IC in Hoogeveen is gereduceerd tot een wachtkamer die alleen stabiliseert en gereed maakt voor transport naar Emmen, tenzij een patiënt binnen 24 uur niet meer IC-behoeftig is. De norm die de minister hiervoor hanteert is 72 uur. (Dit schreef ik er in januari 2015 over)

De voorstellen die in december 2016 uitlekten maken gewag van

 • het ‘downsizen’ van de Spoedeisende Hulp (SEH) gedurende de avond, nacht en in de weekenden (dat is 75% van de tijd die in een week zit)
  Hoe je het ook wendt of keert, hoe mooie praatjes je ook verkoopt, maar downsizen betekent dat het minder wordt;
  (Bedenk hierbij dat Treant beschikt over zes gekwalificeerde SEH artsen. Vijf daarvan doen dienst in het Scheperziekenhuis en één in Hoogeveen, maar die is langdurig ziek en het is de vraag hoe dat verder zal gaan)
 • concentratie van
  • alle planbare gynaecologische ingrepen in Emmen;
  • alle vaatchirurgische ingrepen in Emmen;
  • alle abdominale chirurgie (ingrepen in de buikholte) in Emmen;
  • opvang en behandeling van multitrauma’s op de SEH in Emmen
   (een multitrauma houdt in dat iemand meer dan één ernstige verwonding heeft opgelopen)

Voor Bethesda wordt door Treant vooral gedacht aan dagbehandeling en kortdurende opnames in planbare setting. Mammacentrum en (in de toekomst) orthopedie.
Bethesda wordt daarmee gereduceerd tot een soort laagcomplexe hoogvolumefabriek, die vooral veel inkomsten moet genereren.

Dat de huisartsen naast hun werk zich niet met hand en tand tegen deze ontwikkelingen verzetten kan ik gedeeltelijk begrijpen, maar laat ik duidelijk zijn, ik betreur het zeer. Daarom heb ik mijn huisarts duidelijk gemaakt dat ik indien ik niet in Bethesda kan worden behandeld, absoluut niet de reis naar het oosten zal maken. Er is immers marktwerking en op de markt is de klant (in dit geval de patiënt) koning. Ik zal op mijn strepen staan.

Read Full Post »

Het bericht dat de IC in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen afgelopen weekend voor nieuwe opnames gesloten was, kwam bij een paar leden (waaronder ikzelf) van het voormalige comité Actie voor Bethesda hard aan. We hebben uitvoerig overlegd wat we zouden doen. Je kunt niet een comité opheffen en dan toch net doen alsof het comité nog bestaat.

Daarom hebben we gekozen voor de metafoor van de geesten die het graf verlaten en de geest opnieuw uit de fles bevrijden. De ontwikkelingen in Bethesda gaan ons zeer aan het hart. De uitlatingen van de raad van bestuur en de stafvoorzitter in onze richting hebben ons zeer gegriefd en opnieuw doet zich een voorval voor waar stafvoorzitter en raad van bestuur verantwoordelijk voor zijn. Het was tijd om te gaan spoken.

Het bericht kwam van een uiterst deskundige bron die zonder enige uitzondering steeds volledig betrouwbaar is gebleken. Uiteraard hebben we navraag gedaan bij onze andere bronnen. Zij gaven aan dat de informatie voor 100% (!) klopte. De IC was voor nieuwe opnames gesloten wegens personele problemen. Een van deze bronnen wist zelfs te melden dat er een moment is geweest dat er slechts één IC-verpleegkundige beschikbaar was voor een dienst, waar er altijd twee nodig zijn. Die melding hebben we niet gecheckt en daarom ook niet gecommuniceerd.

De reden dat ik dat levensgevaarlijke voorval nu wel noem is gelegen in de reactie van een woordvoerder van Treant tegenover RTV Drenthe. De woordvoerder meldt dat het ziekenhuis kampt met een tekort aan IC-verpleegkundigen en ‘dat dit een landelijk probleem is.

Een standaard formulering. Maak je probleem groter, “het is landelijk, dus ons valt eigenlijk weinig te verwijten. We doen ons best.” En daar valt heel wat op af te dingen want nog niet zo lang geleden was er sprake van een heel andere situatie, maar het beleid van Treant heeft, volgens diverse bronnen in en buiten de IC, personeel weggejaagd. En nog steeds horen wij dat er volop gesolliciteerd wordt omdat het IC werk in Hoogeveen geen echt IC werk meer is.

Koppel daar nog eens aan vast dat stafvoorzitter David Post zich in een gesprek met het voormalige comité er over beklaagde dat hij huilende verpleegkundigen aan zijn bureau had staan omdat wij ons kritisch hadden uitgelaten. In één adem noemde hij onze bronnen ‘verzuurde zusters’ die hun zin niet krijgen.
Ik zou ook solliciteren als ik aangestuurd werd door iemand die zich naar buiten toe zo over mij uitliet. En dan krijg je vanzelf een personeelstekort. En dan moet je op een gegeven moment de IC in een weekend sluiten als er iemand ziek is.

Ook al ben je één groot ziekenhuis met drie voordeuren, intern is het blijkbaar nog niet de gewoonte om elkaar dan te helpen en bij te springen. Hoe lang zal het nog duren dat vanwege groeiend personeelstekort de IC in Hoogeveen ‘niet meer in de lucht te houden is?’

Op de IC in Bethesda liepen en lopen geen verzuurde zusters rond. Het personeel is hooggekwalificeerd en uiterst gemotiveerd, en juist daarom zijn de gevolgen van het beleid van Treant met betrekking tot de IC in Hoogeveen zo frustrerend, dat men liever vertrekt.

Zie ook: RTVDrenthe

.


 

Read Full Post »

Het kan de lezers van de Hoogeveensche Courant niet zijn ontgaan. De voorzitter van de medische staf van de Treant Zorggroep, dokter David Post en zijn collega dokter Martijn Passier kunnen het comité Actie voor Bethesda wel schieten. Ook de voormalige voorzitter van de cliëntenraad deed nog een duit in het zakje.
Op de Facebook community van het actiecomité uitten een aantal Treant medewerkers zich in niet mis te verstane bewoordingen. ‘Het actiecomité zaait onrust, het actiecomité maakt Bethesda kapot. Hoe halen ze het in hun hoofd om te beweren dat er een angstcultuur in Bethesda heerst?’

Tijd voor een reactie van mijn kant.

Op 4 juli 2009 meldde de website van ziekenhuis Bethesda (terecht) trots: Ziekenhuis Bethesda beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe. Een prestatie van formaat als we beseffen dat Bethesda een aantal jaren daarvoor zo ongeveer technisch failliet was en dankzij een aantal stevige ingrepen van toenmalig bestuursvoorzitter Wouter van der Kam een zeer winstgevend bedrijf werd, waar bovendien ook nog uitermate goede zorg werd verleend.
Kort daarna begonnen fusiegesprekken tussen de zorggroepen Leveste en Middelveld. Ik zal niet gaan speculeren over de beweegredenen, maar feit is dat Bethesda een rijke en daarom aantrekkelijke bruid was voor welke toekomstige partner dan ook.

In 2012 hoorde Bethesda bij de dertig beste ziekenhuizen van ons land in de jaarlijkse ‘top100’ van het Algemeen Dagblad. In 2015 stond Bethesda in diezelfde lijst op de voorlaatste plaats. Nog net boven de (onterecht winst genererende) heroïnefabriek die het Slotervaartziekenhuis bleek te zijn.
Het Scheperziekenhuis in Emmen stond net boven Bethesda op de twee na laatste plaats. Veroordeeld tot nacompetitie zou je in voetbaltermen zeggen.

Ongeveer in dezelfde tijd publiceerde Elseviers weekblad háár kwaliteitsoverzicht van de ziekenhuizen in Nederland. Bethesda kwam er ook daar niet goed af. Met name de effectiviteit van de medische zorg vertoont een dalende trend (zie onder deze Kantlijn).
Zowel het AD als Elsevier baseren zich op gegevens die zij ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Gegevens die door de ziekenhuizen zelf zijn aangeleverd.

Omdat van de zijde van de Treant Zorggroep geen andere reactie naar buiten kwam dan dat men hoopte dat in Emmen en Hoogeveen geleerd zou worden van Stadskanaal (dat met afstand het best scorende ziekenhuis van Treant was) heeft het actiecomité indringend met een van de leden van de Raad van  Bestuur gesproken over deze vrije val. De schuld werd gelegd bij een niet functionerende interim manager kwaliteitszorg. Wat er feitelijk gezegd werd was De zorg is wel goed geweest, maar we konden het niet aantonen. Dat was de schuld van de betreffende manager en die werd dus ontslagen. En er werd beterschap beloofd.

Wat moet je als actiecomité nou met zulke informatie? Je constateert aan de ene kant dat ‘je ziekenhuis’ na de fusie met Scheper in een vrije (kwaliteits)val is terecht gekomen. Via diverse bronnen binnen en buiten de medische staf hoor je verontrustende geluiden, die elkaar bevestigen. In de gesprekken met de Raad van Bestuur worden die geluiden ontkend dan wel gebagatelliseerd en word je overvoerd met grootse plannen voor de toekomst. De voorzitter van de medische staf gaat zelfs zover dat hij in de Hoogeveensche Courant met veel bravoure aankondigt dat Bethesda in 2017 in de top tien staat. Maar de aanvankelijke kop dat Bethesda de IC behoudt, moet worden vervangen op last van diezelfde voorzitter en wordt veranderd in ‘Treant wil verloskunde niet riskeren‘.

Laat ik nog maar eens voor alle duidelijkheid zeggen waar het comité Actie voor Bethesda voor staat: het behoud van volwaardige en volledige ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Niet voor Hoogeveen, maar in Hoogeveen. Dat wij daarmee de mensen die, zoals iemand op onze FB pagina reageerde, ‘Treant denken in plaats van Hoogeveen denken’ op de tenen staan, snappen wij. Dat zij ons liever kwijt dan rijk zijn, snappen wij ook, maar wij negeren niet de elkaar bevestigende geluiden die wij vanuit het ziekenhuis zelf krijgen.

Daaruit blijkt dat actief wordt gespeurd naar de klokkenluiders. Mensen die hun baan riskeren door ons te informeren. En als dat met dezelfde toon gebeurt die de voorzitter van de medische staf aanslaat richting het actiecomité dan is het begrijpelijk dat deze klokkenluiders zeer op hun hoede zijn. Wie kritisch is over de ontwikkelingen wordt overgeplaatst naar andere functies. Wie lekt hangt ontslag boven het hoofd. Het is de bestuurskunde die in elke grote organisatie de criticasters in het gareel dwingt. Ikzelf spreek dan ook liever van een dwangcultuur dan van een angstcultuur. In een tijd van grote werkeloosheid hebben bestuurders nu eenmaal veel gelegenheid om op deze manier te werk te gaan.

Alleen daarom al hebben wij weinig boodschap aan de woorden van Post, Passier en Massier. Wij willen cijfers zien, die aantonen dat er een eerlijke verdeling van ziekenhuiszorg tussen de ziekenhuizen van Treant heeft plaatsgevonden. En zolang wij die cijfers niet te zien krijgen gaan wij er, gezien bovenstaande overwegingen, van uit dat Treant iets te verbergen heeft. Ondertussen blijven de verontrustende berichten binnenkomen. Ze vallen te scheiden in harde feiten en (nog) onbewijsbare vermoedens en veronderstellingen.

Mochten er personeelsleden zijn die (om hen moverende redenen) niet openlijk durven te reageren, dan kunnen zij altijd gebruik maken van het anonieme meldpunt op de actiewebsite van het comité.


 

Website Bethesda september 2012

ScreenHunter_01 Feb. 25 11.31

Klik op afbeelding voor een vergroting


Elsevier over medische zorg en patiëntgerichtheid in 2015 (max. score = vier cirkels)

ScreenHunter_03 Feb. 25 12.03

Klik op afbeelding voor een vergroting


Bekijk ook de rapportage over Bethesda op Elseviers website.


 

 

.

 

Read Full Post »

In september 2012 dacht ik met een petitie voor Bethesda te kunnen volstaan om de maatschappelijke weerstand duidelijk te maken tegen de plannen die (toen nog) ZLM had voor het in 2009 tot beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe uitgeroepen Hoogeveense ziekenhuis.
Ik had geen benul van de honger bij ZLM om in Emmen een topklinisch ziekenhuis te vestigen. Ik had geen idee dat de specialisten in Emmen op de achtergrond de boosdoeners waren die het KPMG rapport over de toekomst van de zorg in Zuid-Oost Drenthe blokkeerden en daarmee enige tonnen onderzoeksgeld verspilden.

We schrijven nu januari 2015 en ik heb een hoop geleerd over het machtsspel en het krachtenveld waarbinnen dat spel zich afspeelt. Helemaal aan de top van de Treant piramide staat de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van Bas Eenhoorn een (volgens zijn website) met hart en ziel aan het openbaar bestuur verknochte VVD-er, die bij een groot aantal activiteiten betrokken is. Dan komt de raad van bestuur van de Treant Zorggroep onder voorzitterschap van Eric Janson, de voormalig bestuurder van het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in alle geledingen van de zorggroep, zoals daar zijn drie ziekenhuizen (cure) en diverse verzorgingshuizen (care). Door zijn functie is Janson derhalve formeel de eindverantwoordelijke voor de ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis, Bethesda.

Recent werden wij geconfronteerd met plannen van de intensivisten van Treant om in Hoogeveen en Stadskanaal de IC’s af te schalen tot afdelingen Special Care. Daarbij vermelden zij dat alle operaties waarbij IC-opname te verwachten valt voortaan zullen worden ingepland in Emmen. Het stuk blijkt bij nader inzien een intern discussiestuk te zijn in het kader van de realisering van de plannen zoals verwoord in het Beleidskader 2015-2020Wij stonden voor de keuze hierover met de raad van bestuur in gesprek te gaan of er mee naar buiten te treden.
Na een periode van vijf maanden waarin wij ons stil hielden en ons zelfs voorzichtig positief opstelden met betrekking tot het voornoemde beleidskader, besloten wij dat we in dit geval alarm moesten slaan. Zeer tot ongenoegen van bestuur en intensivisten van Treant, die ons beschuldigden van “verkeerde interpretaties” en “tendentieuze berichtgeving”. Bekende kwalificaties die gebruikt worden door beleidsmakers en bestuurders die in het nauw worden gedreven.

Een gepensioneerd intensivist waarschuwde mij dat, hoewel voorzitter Janson, gezien zijn functie, formeel wel de eindverantwoordelijke is, het beleid, de route naar een stip aan de horizon, wordt gemaakt door de specialisten. De verklaring hiervoor is even simpel als logisch: de kennis van zaken op dit gebied is dusdanig gespecialiseerd dat alleen (in dit geval) intensivisten werkelijk kunnen oordelen over de vraag of de beoogde koers de juiste is. Welnu, dat ontslaat mij van de verplichting om naar de medisch inhoudelijke kant van deze zaak te kijken. Men kan mij alles wijsmaken.

Daarom beperk ik mij tot de feiten rond de IC die in het onderhavige krachtenveld waarneembaar waren en aantoonbaar zijn.

 • In november 2012 wordt in de medische staf in Hoogeveen geklaagd over het feit dat de intensivisten uit Emmen geen diensten willen draaien in Bethesda.
 • Hoewel (nog lang) niet gefuseerd met het Refaja ziekenhuis bestond er in 2012 wel een overeenkomst tussen de intensivisten uit Emmen en het Refaja ziekenhuis, waarbij de Emmer specialisten diensten draaiden in Stadskanaal.
 • Als het aan de intensivisten ligt, zo blijkt uit hun visiestuk, moeten de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal worden afgeschaald tot afdelingen voor Special Care.
 • De term Special Care is volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care niet gedefinieerd en kent derhalve ook geen richtlijnen. (Zie het interview met de voorzitter van de NVIC onder deze Kantlijn)
 • Als het aan de intensivisten ligt zullen alle operaties met mogelijk post-operatieve IC opname in Emmen plaatsvinden.
 • Op de vraag (gesteld in het overleg met huisartsen, Raad van Bestuur, B&W, actiecomité en cliëntenraad) hoe de spectaculaire daling van het aantal IC-opnames in Hoogeveen te verklaren is, was het antwoord: “Dat weten wij niet.”
 • Intensivist Lutisan uit Assen gaf op Radio Drenthe in het programma Cassata nadrukkelijk aan dat een ziekenhuis zonder IC geen volwaardig ziekenhuis kan blijven. (Beluister het gesprek onder deze Kantlijn)
 • Een onderzoek dat online is gepubliceerd op Intensive Care Medicine toont aan dat de gedachte dat grotere geconcentreerde IC’s beter zijn voor patiënten op een misvatting berust (zie het artikel uit de NRC onder deze Kantlijn)

Met deze feiten op een rijtje kom ik tot de conclusie dat er met betrekking tot de toekomst van ons Bethesda nog steeds grote waakzaamheid nodig is. Het is een kwestie van lange adem en het actiecomité kan daarom niet anders dan voortdurend laten merken dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en niet zullen schromen maatschappelijke aandacht te vragen voor ongewenste plannen.

.

Meer informatie:

 1. Peter de Feiter (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) over special care


  .
  .

 2. Johan Lutisan (intensivist Wilhelminaziekenhuis Assen)
  in Cassata


  .
  .

 3. Het artikel uit de NRC over het onderzoek naar grote en kleine IC’s

.

NRC over kleine en grote IC's

.


.

Read Full Post »