Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Hoogeveen’

De gemeente Hoogeveen bevindt zich in een lastige situatie.  De landelijke overheid heeft de jeugdzorg bij de gemeentes over de schutting gekieperd in combinatie met een forse bezuiniging, omdat lokale overheden de mond te groot hadden en meenden dat zij dezelfde zorg goedkoper konden aanbieden. Hoogmoed, die nu voor de val komt.


Vanavond vergadert de gemeenteraad van Hoogeveen op verzoek van de oppositie over de bezuinigingen die als een grote donkere wolk aan de horizon voor ons klaar liggen. Van de coalitiepartijen hoefde de discussie niet, maar ze willen ook niet dwars liggen, zeggen ze. Logisch want er zijn maar drie partijen nodig om dit agendapunt af te dwingen en de voltallige oppositie wil de discussie.

Fractievoorzitter van der Heide van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. meldt in de Hoogeveensche Courant: “Het opstellen van de begroting is een taak van het college. Het college heeft al een kleine richting aangegeven. Dat is hun goed recht. Wanneer de begroting gepresenteerd wordt, zullen wij onze mening over de bezuinigingen geven. Dan hebben wij ook onze invloed op de begroting.”

Hierin vergist van der Heide zich behoorlijk. Tegen de tijd dat hij invloed wil aanwenden zijn belangrijke beslissingen, zoals al dan niet doorgaan met het ijsbaan-zwembad project, waarschijnlijk genomen en niet meer terug te draaien. Dus de invloed van Jacob van der Heide c.s. is dan beperkter dan wanneer nu kritisch wordt gekeken naar de vraag hoe je sociaal verantwoord bezuinigt. Door nu te beïnvloeden kun je het beleid beter bijsturen, maar de vraag is natuurlijk of de coalitiepartijen dat wel willen. Straks is het makkelijker om te zeggen: “Als het aan ons had gelegen was het anders geregeld, maar we kunnen helaas nu niet meer anders.”

Men staat er namelijk gewoon achter dat voor de bezuiniging van negen miljoen euro zeven miljoen euro wordt weggehaald uit het sociale domein. De hardste klappen geeft de coalitie daarmee aan de zwaksten in de Hoogeveense samenleving. De fractievoorzitters zullen dat ontkennen en het recht proberen te praten, maar wat krom is wordt echt niet recht in het gemeentelijke zwambad, wat de raadsvergadering vaak is.

De elasticiteit van de coalitie is groot, evenals de flexibiliteit. Aanvankelijk kon de ijsbaan in Hoogeveen alleen gerealiseerd worden als er een zwembadcomplex aan werd gekoppeld. In het interview met wethouder Erwin Slomp, dat onlangs op RegionieuwsHoogeveen werd gepubliceerd klinkt nu een tegengesteld geluid. Het zwembad is niet meer nodig om de ijsbaan te realiseren. De ijsbaan is nodig om het zwembad te realiseren. Zonder ijsbaan ook geen zwembad.

Slomp is nu bijna een jaar wethouder en ik waardeer zijn functioneren als toegankelijk bestuurder zeer, maar ik vrees dat hij teveel afgaat op zijn ambtenaren. Zij zijn de constante factor, de wethouders slechts passanten. Ik heb menig gesprek met wethouders gevoerd en in het rijtje Bargeman, Hiemstra, Smid, Giethoorn, Steenbergen, Slomp was Anno Wietze Hiemstra de enige waar geen ambtenaar bij het gesprek aanwezig was. Toch richten de pijlen zich op de wethouders, zij hebben de keus om de ambtenaren te volgen of eigen beleid uit te zetten. Zij zijn politiek verantwoordelijk. Niet de ambtenaren.

In “kindvriendelijk Hoogeveen” dreigen straks de kinderen die toch al in het hoekje opgroeien waar de klappen vallen nog grotere klappen te krijgen. Een ontwikkeling die de lokale samenleving meer gaat kosten dan kortzichtige bezuinigingen opleveren, maar dan zitten er weer andere wethouders en wie dan leeft die dan zorgt. Steenbergen zie ik geen derde termijn doen.

,


 

Read Full Post »

Zoals altijd laten de mensen met een negatief oordeel zich het hardst horen. Of dat nou over een parkeergarage gaat of over een ijsbaan, al dan niet in combinatie met een zwembad. En centrale vraag is dan uiteindelijk altijd wie zoete lieve Gerritje zal worden. Wie zal dat betalen? Een terechte vraag, die een verantwoord eerlijk en open antwoord verdient. Bij uitblijven van zo’n antwoord ontstaat wantrouwen.


Parkeergarage de Kaap in het centrum van Hoogeveen heeft de gemeente twaalf miljoen euro gekost. Het is er – eerlijk is eerlijk – uitstekend parkeren, altijd plaats zat en dat is nou net het zorgwekkende. Het lijkt er niet op dat met dit aantal parkeerders die garage quitte zal kunnen spelen. Wat ons wel is beloofd. Zoals ons nu ook wordt beloofd dat we aan de ijsbaan gaan verdienen. Volgens mij zou dat voor het eerst in Nederland zijn dat een indoor kunstijsbaan winstgevend geëxploiteerd wordt in Nederland.

Niemand kan op dit moment zeggen wat dat IJ-Z project nou echt zal gaan kosten. Er is nog niet eens een aanbesteding afgerond. En de deadline die de Provincie Drenthe aan de vijf miljoen euro subsidie heeft gesteld, loopt eind dit jaar af. Er is al aangekondigd dat om uitstel gevraagd zal worden, maar dat verzoek kan pas ingediend worden als het bouwplan klaar is. Eerder is het noemen van een datum waarop het complex  open zal kunnen gaan natte vingerwerk.  Eind mei begin juni verwacht men het bouwplan klaar te hebben, dus op 1 juli moet er een verzoek kunnen liggen bij de gedeputeerde die we nu nog niet kennen, want de formatie is nog niet achter de rug.

En niemand weet voor hoeveel euro de “winnende aannemer” het complex zal denken te bouwen. Ja u leest het goed denken te bouwen. Geen project zonder overschrijding van de begroting. En dat zal ook nu niet anders zijn. Daar kun je vergif op innemen. 78% zoals bij de scholen in Wolfsbos zou betekenen dat het project tussen de twintig en dertig miljoen extra zal gaan kosten. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar … het is dus al een gegeven dat het om zulke percentages kan gaan. Het is te hopen dat de dames en heren leden van de gemeenteraad van Hoogeveen zich zo kapot zijn geschrokken dat ze straks tot op het bot geïnformeerd en gemotiveerd zijn om niet zomaar in dom blind vertrouwen te geloven wat het college van B&W hen voorhoudt. Het is te hopen dat men deskundigheid van elders inroept om tot een verantwoord oordeel te komen.

Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet wat domheid kost en ook niet wat onwetendheid aanricht, zei Alexander Rinnooy Kan, tijdens de Kohnstammlezing 2015. Ik ben het roerend met hem eens. Het geldt vooral voor megalomane plannenmakers, die de lat onmogelijk hoog leggen en daar dan de gemeenschap uiteindelijk voor laten opdraaien. Speciaal voor hen zou het goed zijn als we pek en veren uit de kast haalden en een jaarlijks pek’nveren festival houden.

Ik ga het dit keer maar eens niet op de man spelen. In het college zit bij mijn weten geen enkele vrouw, noch lijkt het mij waarschijnlijk dat een van de wethouders in stilte een geslachtstransitie wenst. Dus namen ga ik niet noemen, men is wat mij betreft in gelijke mate de vader van het succes (wat mij het meest wenselijk lijkt) of de sukkel van het debacle (wat mij het meest waarschijnlijk voorkomt).

Een project zoals Project IJ-Z moet rekening houden met een overschrijding van 30 tot 40%. Bij een verwachte prijs van 32 miljoen euro is  dat al gauw 12 miljoen overschrijding. Een volledige parkeergarage dus.

.


 

Read Full Post »

Het onderzoeksvoorstel naar de gang van zaken rond het “ijsbaandossier” betreffende het Kleine Bols ijsstadion in Hoogeveen maakt grote kans de tweede ronde van de pitchcompetitie van onderzoeksplatform Follow the money te halen. Initiatiefnemer Gerard Booij is optimistisch gestemd over de kansen van zijn voorstel.

Follow the Money (www.ftm.nl) is een journalistiek onderzoeksplatform dat de geldstromen in ons land volgt en zo nodig in kaart brengt. Het platform bracht een aantal geruchtmakende zaken aan het licht, waaronder de dubieuze handel en wandel van de voorzitter van de VVD, Henry Keizer.

Met de Noord & Oost Pitch (hashtag #noordoostpitch) kan het publiek onderwerpen aandragen voor journalistieke onderzoeken, een zogeheten pitch. Het gaat in deze competitie om ideeën voor verhalen die zich afspelen in de regio Noord- en Oost-Nederland. Iedereen met een goed voorstel kan meedoen. Vervolgens kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op het onderzoeksvoorstel dat zij het beste vinden. Het is mogelijk om op meerdere pitches te stemmen, maar op een pitch kan men slechts een keer stemmen.
De vijf voorstellen met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. Uit deze vijf voorstellen kiest een redactionele jury vervolgens één voorstel. De redactie heeft daarin ook een stem, want het is immers een journalistiek project; uiteindelijk is en blijft de hoofdredactie verantwoordelijk. Het winnende onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd door een redactioneel team dat bestaat uit journalisten van FTM en van de regionale omroepen van Noord- en Oost-Nederland: Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost.

Gerard Booij is optimistisch over de kansen van zijn voorstel. “In de huidige top 3 zijn de beide andere voorstellen niet echt puur regionaal. Het ene betreft de geldstromen van gemeentes naar de jeugdzorg en dat is een probleem dat zijn oorzaak vindt in de manier waarop de landelijke overheid taken naar gemeentelijke overheden heeft overgeheveld. Het andere gaat om de versterkingsoperatie in door aarbevingen beschadigde huizen in Groningen. Ook daar ligt de oorzaak buiten de regio.”

In het geval van het Kleine Bols stadion is er volgens Booij sprake van een uiterst kritisch rapport van de rekenkamer, dat in een la is weggestopt en een zeer merkwaardige voorgenomen deal met Bouwgroep Bam waarbij de Bam als een soort filantropische instelling werd afgeschilderd die zo maar vier miljoen euro wilde bijdragen in de kosten van het ijsstadion. Booij: “De bijdrage van de gemeente lijkt daardoor slechts ruim vier miljoen te zijn, maar is in werkelijkheid een dikke acht miljoen euro. De raad wordt dus verkeerd geïnformeerd. Voeg daarbij dat de secretaris van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen destijds raadslid was en meestemde over de ijsbaanplannen, dan is er reden genoeg om de gang van zaken eens grondig te onderzoeken.”

Booij werft zeer actief steun voor zijn voorstel via de sociale media. Hij roept ook de mensen in Assen, die zich destijds kwaad hebben gemaakt om de wijze waarop Hoogeveen de vijf miljoen subsidie van de provincie wist binnen te halen op om te stemmen op zijn voorstel. “Duidelijkheid over de gang van zaken is ook voor Assen van groot belang,” aldus de gedreven Hoogevener, die onder meer een verzoek tot in de plaats stelling van de gemeente Hoogeveen heeft ingediend bij de Commissaris van de Koning in Drenthe. “Ik heb mij in niet mis te verstane bewoordingen uitgedrukt en riskeer een aanklacht wegens belediging en/of smaad. Toch zwijgt het gemeentebestuur in alle talen. Dat zegt toch wel iets of niet soms?”

Stemmen kan nog tot 15 april 24:00 uur via https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/91

.


 

Read Full Post »

Hoogevener Gerard Booij ageert al een tijd tegen de wijze waarop het gemeentebestuur de gemeenteraad (en daarmee de burgers van Hoogeveen) informeert over de financiering van de het Kleine Bols IJsstadion in combinatie met een nieuw te bouwen zwembad. Volgens Booij wordt een bedrag van vier miljoen euro gepresenteerd op een manier die (zacht gezegd) niet klopt met de werkelijkheid.


Ik ben geen dossiervreter zoals Booij, dus ik vind het lastig om zijn argumentatie te volgen. Wat ik er van begrijp is dat het college de indruk wekt (of heeft gewekt) dat de firma BAM vier miljoen euro in de bouw van de ijsbaan-zwembad combintatie zou stoppen. Merkwaardige gang van zaken als die waar is. Waarom zou BAM dat doen zonder tegenprestatie? En die tegenprestatie is er volgens Booij nadrukkelijk wel.

Verder verwijt Booij de vorige fractievoorzitter van GroenLinks in de raad meegestemd te hebben over het project, terwijl hij zelf secretaris was van de stichting Kunstijsbaan, die bij de gemeente aanklopte om steun. Kwestie van belangenverstrengeling dus?

Onderzoeksplatform Follow the Money bekend van veel geruchtmakende zaken die door hen aan het licht zijn gebracht, heeft onlangs een afspraak gemaakt met de regionale omroepen om gezamelijk onderzoeksjournalistiek in de regio te gaan bedrijven. Inwoners kunnen daarvoor onderzoeksvoorstellen indienen bij Follow the Money en het winnende voorstel zal beloond worden met een daadwerkelijk onderzoek.

Gerard Booij heeft daarvoor het IJsbaandossier Kleine Bols aangemeld en in de tussenstand staat dit onderzoeksvoorstel momenteel (3 april) op de 2e plaats. Het maakt dus met uw steun een goede kans om als beloond voorstel uit de bus te komen. Als schaatsliefhebber zou ik de bouw van een ijsbaan verwelkomen, maar als sociaal betrokken burger heb ik zo mijn bedenkingen bij de financiële haalbaarheid. Bezuinigingen op jeugdzorg en WMO doorvoeren en tegelijk een prestige object bouwen vind ik onverteerbaar. Daarom heb ik op het voorstel van Booij gestemd en roep ik iedereen die de ijsbaan met vraagtekens benadert op dit ook te doen. U moet daarvoor wel een (volkomen vrijblijvend en kosteloos) account aanmaken, laat u daardoor niet weerhouden.

We hebben recht op duidelijkheid en die wordt nog steeds niet gegeven. Booij heeft zich ondertussen al zo vaak in niet mis te verstane bewoordingen beschuldigend uitgelaten, dat een aanklacht wegens smaad en belediging helemaal niet raar zou zijn, maar het enige geluid dat van de zijde van het gemeentebestuur is gekomen, is een oproep aan de raad, die verhuld neerkomt op: “Neem Booij niet serieus.” Als ik voor leugenaar uitgemaakt wordt reageer ik heel anders, dat kan ik u wel vertellen.

U kunt stemmen op het onderzoeksvoorstel op: https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/91

Ik zeg: DOEN! Al was het maar om antwoord te krijgen op de vraag: Liegt het gemeentebestuur of kraamt Booij onzin uit?

.


 

Read Full Post »

Twee grote stukken van het CDA in de media. Een vóór het weekend en een ná het weekend. Een slotoffensief voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in Drenthe. De christen-democraten voeren campagne-actie. Op de manier die wij van ze kennen. Doorzichtig maar geraffineerd. Ooit vergeleek Wim Kan het CDA met iemand die ’s ochtends wakker wordt. “Ze draaien een keer naar rechts, ze draaien een keer naar links, maar ze komen er niet uit.” Er is sindsdien weinig veranderd.


In het opiniestuk in de Hoogeveensche Courant van afgelopen vrijdag schreven de drie fractievoorzitters van het CDA in Emmen, Assen en Hoogeveen over de huisartsen het volgende. “We vinden dat de huisartsenpraktijk nog beter benut kan worden bij de behandeling van patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.”
In de Hoogeveensche Courant van vandaag (18 maart 2019) zegt Erik-Jan Kreuze: ‘Door de terugtredende SEH-zorg in Hoogeveen zal ook het vinden van huisartsen erg moeilijk worden. Jonge huisartsen willen geen (nacht- of 24-uurs) diensten draaien en gaan liever aan de slag in regio’s waar wel een goede SEH beschikbaar is. Werving van huisartsen wordt eveneens een groot probleem’.

Werving van huisartsen wordt geen groot probleem. Dat is het al. Zeker in het oosten van Drenthe. Daar heeft men de grootst mogelijke moeite om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen willen gaan (om van aanvulling en uitbreiding van bestaande praktijken maar niet eens te spreken) en het CDA wil juist die krimpende praktijken een belangrijke rol toekennen bij het verlenen van spoedeisende hulp?

Kennelijk snapt men niet dat voor spoedeisende hulp een ervaren specialist nodig is, die de eerste screening doet. Iemand die in staat is om snel te beoordelen wat patiënten die in direct levensgevaar verkeren het eerst nodig hebben. Een poortwachter, die weet waar de betrokken patiënt naar toe moet. Het is geen behandelaar maar een hoog gekwalificeerde verwijzer die er voor zorgt dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt. Als je dat aan huisartsenpraktijken zou kunnen overlaten, zouden alle SEH-specialisten overbodig zijn.

Alleen het CDA schiet wat op met deze flauwekul. Men kan later altijd beweren oplossingen aangedragen te hebben. Zelfs als het zinloze suggesties waren. En anders zal men kunnen beweren “het al vroeg gesignaleerd” te hebben. Vergeef mij mijn cynisme maar zeven jaar waarin het CDA zich beriep op stille diplomatie en niet wilde luisteren naar deskundigen als Marnix Koppe en Klaas Reenders, en Henk Reinders die luidkeels riep dat er oorlog zou komen als Bethesda werd uitgekleed, hebben hun sporen nagelaten.

Het CDA was in de persoon van Ab Klink de architect van de marktwerking in de zorg. Oh wat zou die een boel goeds opleveren! Wachtlijsten zouden verdwijnen en de kosten zouden dalen. Van beide is helemaal niets terecht gekomen en dus is nu Hugo de Jonge in stelling gebracht. Hij zei niet: “Wij hebben destijds een foute inschatting gemaakt. De marktwerking heeft alleen maar tot meer kosten geleid en de zorg verder bij de patiënten vandaan geplaatst.” Hij zei ook niet: “Wij hebben helaas steeds met de VVD meegestemd als het ging om de marktwerking.” Met geen woord rept hij over het verraad door Agnes Mulder. Ik voorspel dat het na aanstaande woensdag bij de christen-democraten weer het vaste recept zal zijn. Stille diplomatie en verder ho maar.

Vorig jaar heb ik een kleine campagne gevoerd ten gunste van de Hoogeveense SGP (waar ik het overigens lang niet op ieder terrein mee eens ben) die onder leiding van Brand van Rijn een succesvolle gooi naar een raadszetel deed. Ik zal zelf nooit confessioneel stemmen omdat ik voor de totale scheiding van staat en religie ben, maar wie wel confessioneel stemt en daarbij prijs stelt op rechte ruggen en een principiële opstelling adviseer ik om dit keer een stem op Willem van Hartskamp te overwegen. Een SGP geluid in het Drents Parlement kan – op diverse terreinen – geen kwaad .

.


Read Full Post »

De fractievoorzitters van het CDA in de gemeenteraden van Assen, Emmen en Hoogeveen, Ronald Witteman, Auke Oldenbeuving en Erik-Jan Kreuze, hebben in een paginagroot artikel in de Hoogeveensche Courant blijkgegeven van sympathieke naïviteit. Dat is de vriendelijke versie van mijn reactie op het stuk. Eerlijkheid gebied mij te schrijven dat ik eerst dacht: “Waar waren jullie toen Bethesda werd leeggeroofd? Waar haalde Agnes Mulder het lef vandaan om na haar harde woorden bij de lawaaidemonstratie (mei 2018) in de Tweede Kamer tegen een motie te stemmen waarin om het open houden van verloskunde en kinderafdeling werd gevraagd?”


Discussie in de Tweede Kamer
De discussie over regionale zorg en de streekziekenhuizen in de Tweede Kamer is de afgelopen jaren voortdurend en onophoudelijk op de agenda gezet door Henk van Gerven, voormalig huisarts en woordvoerder zorg voor de SP. De claim dat CDA Kamerlid Joba van den Berg dat heeft gedaan doet geen recht aan de niet aflatende inzet van van Gerven. Samenwerking op dit terrein is bij de grootste coalitiepartner van Rutte op dit terrein uitzondering en geen regel. Agnes Mulder liet dat vorig jaar nadrukkelijk zien door tegen de motie van Gerven voor het open houden van verloskunde en kinderafdeling in Hoogeveen te stemmen. Het CDA kan hier natuurlijk tegen inbrengen dat de minister niet gaat over het sluiten of open houden van afdelingen. Zelfs niet over het sluiten van hele ziekenhuizen, maar dat is niet het punt. Het signaal was duidelijk en helder en werd door het CDA niet ondersteund.

Voortschrijdend inzicht van Minister Hugo de Jonge
Dat Hugo de Jonge onlangs te kennen gaf dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten mag bijzonder lijken, maar er moet eerst maar eens blijken hoeveel van dat inzicht overblijft na de aanstaande verkiezingen waarbij het kabinet waar de Jonge in zit ongetwijfeld de meerderheid in de Eerste Kamer gaat verliezen. Hoe lang is het al geleden dat Het Nationaal Zorgfonds werd geïntroduceerd? Hoe vaak is al niet aangetoond dat de marktwerking de zorg alleen maar duurder heeft gemaakt en verder van de patiënt heeft verwijderd? Het inzicht van Hugo de Jonge komt als mosterd na de maaltijd en moet – gezien het moment waarop hij dat inzicht naar buiten brengt – voorlopig als verkiezingsretoriek worden beschouwd.

De spreekbeurten van wethouder Erik Giethoorn
Het succes van de huisartsenpraktijk in de Weide (waar ik al sinds 1978 een uiterst tevreden cliënt van ben) is door Erik Giethoorn uitgedragen in spreekbeurten “in den lande”. Mooi. Alleen jammer dat diezelfde Giethoorn in een stuk in de Hoogeveensche Courant meerdere malen ‘een lans brak’ voor Treant en opriep tot vertrouwen in en dialoog met de Zorggroep, die vrolijk doorging met Bethesda leeg te halen. In de CDA winkel in de Hoofdstraat liet Giethoorn mij vol vuur weten dat hij “zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten in Hoogeveen.” Het kwam zelfs in de Hoogeveensche Courant uit zijn mond.

Behoud basiszorg op drie plaatsen door verdergaande samenwerking
De drie fractievoorzitters willen voorts dat ‘verdergaande samenwerking’  basiszorg op drie (Treant?) locaties wordt behouden. Daar vallen een volledig functionerende spoedeisende hulp onder en 24-7 operationele openstelling van het ziekenhuis onder. En ja, de fractievoorzitters realiseren zich dat dit geld kost. Waar men dat geld vandaan denkt te halen daarover zeggen de drie heren slechts dat “verdergaande samenwerking in Drenthe moet laten zien dat wij het nationale voorbeeld van een streekziekenhuis zijn.”
Het zijn prachtige woorden, maar absoluut niet meer dan dat. De realiteit is dat Treant een verliesgevende ziekenhuispoot had, die (illegaal?) overeind werd gehouden met de winsten die de verzorgingstak van de Zorggroep maakt. Over AD en Elsevier zal ik het maar een keertje niet hebben.

Leegzuigen streekziekenhuizen
Kreuze, Oldenbeuving en Witteman roemen de initiatiefnota van Joba van den Berg van het CDA waarmee het leegzuigen van streekziekenhuizen door topklinische ziekenhuizen “succesvol wordt bestreden”, althans dat schrijven zij. Wat het behaald succes is blijft onvermeld. Tenzij de heren daarmee bedoelen dat de nota is aangenomen in de Tweede Kamer. Natuurlijk zou het mooi zijn als aan het leegzuigen van streekziekenhuizen een eind wordt gemaakt, maar zoveel valt er niet eens meer leeg te zuigen in Drenthe. In Bethesda kun je voor complexe ingrepen niet meer terecht. De IC is er verleden tijd, verloskunde bestaat niet meer en hoewel de Treant aanhang op Uitkijkpunt Bethesda meldt dat de poliklinieken in Hoogeveen op volle toeren draaien, moeten kinderen die ernstig ziek zijn naar elders en of dat Emmen, Zwolle of Assen is maakt een kind dat dicht bij de ouders wil zijn niet oud. Alle drie zijn veel te ver weg.

Toverwoord samenwerking
Samenwerking is het toverwoord van de drie fractievoorzitters. Zeven jaar geleden zat ik aan tafel bij Cees Donkervoort, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur.  “Eerlijke uitruil van behandelingen” moest het fundament onder de samenwerking zijn. Het ging er immers om dat zowel Scheper als Bethesda behandelingen dreigden kwijt te raken onder druk van de volume-eisen die de beroepsgroepen stelden. Door bijvoorbeeld longchirurgie in Hoogeveen te doen plaatsvinden en complexe kankeringrepen in Emmen konden beide ziekenhuizen elkaars “tekorten” opheffen. Van die samenwerking is nooit iets terecht gekomen. Reden voor diverse hooggekwalificeerde specialisten om Bethesda te verlaten.
Ik wens het CDA dan ook veel succes bij haar pogingen om terugkeer van de basiszorg op drie locaties via een dergelijke samenwerking tot stand te brengen. Ik voorspel dat het verspilde energie zal zijn. Treant gaat immers uit van een adherentieverlies (= vermindering van behandelingen) van 25%. Dat betekent 25% minder inkomsten voor de vrijgevestigde specialisten. Er mag dan ook verwacht worden dat, gezien het landelijke tekort aan specialisten, Treant nog meer specialisten zal verliezen, omdat zij (bij dalende inkomsten) zullen verkiezen naar andere ziekenhuizen te vertrekken. Onvermijdelijk komt dan het moment dat de overgebleven specialisten zullen zeggen dat hun “dienstbelasting zo zwaar is geworden, dat aanbieden van zorg op drie locaties niet meer op verantwoorde manier kan plaatsvinden.”

Huisartsenpraktijken beter benutten
In het stuk over het sterke streekziekenhuis in Drenthe wordt dan ook wijselijk niet ingegaan op de vormgeving van de samenwerking. De fractievoorzitters roemen slechts de onlangs geformaliseerde samenwerking tussen de chirurgen van Treant en het WZA en de heren melden vervolgens dat er “nog veel meer mogelijkheden tot samenwerking zijn.” Die samenwerking komt dan vooral er op neer dat meer behandelingen in de huisartsenpraktijken worden gedaan tot zelfs spoedeisende hulp aan toe. Dat Drenthe en Zuidoost Groningen steeds meer moeite hebben om in de minder dicht bevolkte gebieden opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen willen gaan wordt hierbij vergeten

Expertisecentra als melkkoe voor spoedeisende zorg
De ronkende woorden van Rolf de folter over expertisecentra verleiden de drie heren tot een dagdroom waarin die expertisecentra een zo groot deel van de zorgmarkt verwerven dat daarmee op drie plaatsen spoedeisende hulp kan worden aangeboden. Vergeten zijn de woorden van cardioloog de Vries, dat in Hoogeveen het aanbod van spoedeisende levensbedreigde patiënten veel te laag is om er een gekwalificeerde SEH-arts 24-7 dienst te laten draaien. Het ging in dat verhaal niet om geld, maar om aanbod van patiënten.

Tot slot
Het is toe te juichen dat in het CDA de hoofden bij elkaar zijn gestoken, helaas blijkt men naïef en toont men weinig realiteitszin. Wat verloren is keert niet terug! Diverse specialismen zijn te klein om in elk ziekenhuis te worden aangeboden, bij andere specialismen (bijvoorbeeld MDL) is een ernstig tekort aan gekwalificeerde specialisten, Treant zal dit jaar zwarte cijfers kunnen presenteren door de bezuinigingen die men (vooral op personeel) heeft doorgevoerd, maar gezien het groeiende adherentieverlies en de daaraan te koppelen budgetkorting(en) door de zorgverzekeraars, valt te vrezen voor verdere verschraling van het ziekenhuiszorgaanbod in Hoogeveen en Stadskanaal.

Natuurlijk hoop ik vurig dat ik ongelijk zal krijgen, maar ik weiger om de zaken rooskleuriger voor te stellen dan zij zich aan mij voordoen.

.

Read Full Post »

Als liefhebber en voormalig beoefenaar van de schaatssport ging mijn hart sneller kloppen toen duidelijk werd dat Hoogeveen een kunstijsbaan zou krijgen, maar (helaas?) klopt mijn hart weer in het gewone gezonde tempo. Ik vraag mij in deze Kantlijn bij de ijzigste soap van de laatste decennia nadrukkelijk af wat dat te betekenen heeft.


Natuurlijk wilde Hoogeveen een prestigieuze hoofdprijs binnenslepen en met nimmer vertoonde snelheid nam de raad destijds in redelijk grote eensgezindheid de beslissing om de benodigde zekerheid te verschaffen die de vijf miljoen euro subsidie van de provincie Drenthe moest binnenslepen. Tot mijn verrassing stemde ook de fractie van de SP voor. Ik weet niet hoe zij daar nu over denken (ik ben tot verbazing van velen namelijk geen SP-er), maar met de bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg in aantocht kan ik mij goed voorstellen dat de SP zich momenteel niet gemakkelijk voelt op dit dossier.

De bouw van de ijsbaan gaat de door de provincie gestelde deadline niet halen en dus is er om uitstel gevraagd, of men gaat dit binnenkort doen. Zo precies volg ik de boel niet, het ziekenhuis vind ik belangrijker en dat kost al genoeg energie. Hoe het ook zit, de provincie is aan zet inzake het gevraagde uitstel. En hoe graag ik ook een overdekte kunstijsbaan in Hoogeveen gerealiseerd zou willen zien, ik vrees dat het beter is als de raad ten halve keert om niet ten hele te verdwalen. Dus als de provincie nu zegt Sorry Hoogeveen, u krijgt geen uitstel zal ik daar niet om rouwen.

Aan de hele gang van zaken kleeft de geur van te weinig kundigheid. En het gaat wel om enige tientallen miljoenen euro’s. Klokkenluider Gerard Booij, die het bestuur van de gemeente Hoogeveen van leugens en bedrog beschuldigt en dit met stukken onderbouwt wordt door het college en de meerderheid van de Hoogeveense raad genegeerd. Ik kan niet beoordelen in hoeverre Booij gelijk heeft, maar het feit dat zijn ongelijk niet onomstotelijk door de gemeente wordt aangetoond wekt mijn argwaan. En voedt de gedachte dat er toch wat verborgen gehouden wordt. Bovendien is het standaard zo dat een begroting die door overheden gemaakt wordt met vele procenten wordt overschreden, zeker nu de bouwkosten zo stijgen. De uiteindelijke prijs van de ijsbaan-zwembad combinatie zal eerder 40 miljoen zijn dan een dikke 30 miljoen en dan ben ik nog optimistisch in mijn schatting.

Het gaat mij te ver om burgemeester en wethouders van opzettelijk bedrog te betichten, maar als je in je beperkte kundigheid een aantal missers hebt begaan moet je daar eerlijk en open over zijn en niet schimmig doen op een manier die niet anders te begrijpen valt dan door de gedachte dat rook en vuur weer eens onafscheidelijk bij elkaar horen. Toon dus aan dat Booij ongelijk heeft of kom met de werkelijkheid op de proppen.

De aangekondigde bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg, als gevolg van krenterigheid van de landelijke overheid zijn onverteerbaar. Als je de gemeente presenteert als kindvriendelijk kun je het niet maken om op de Jeugdzorg te bezuinigen en in mijn ogen kan een voor 50% confessioneel college het niet maken om op maatschappelijke ondersteuning van de zwakken en de kwetsbaren in de samenleving te bezuinigen. Als ik gewoontegetrouw op CDA of ChristenUnie stemde zou ik naar aanleiding van deze bezuinigingsplannen de SGP omarmen. Zij spreken zich (naast de Partij van de arbeid) het duidelijkst uit tegen de ijsbaanplannen.

B&W zal betogen dat er door het afblazen van die plannen geen cent extra beschikbaar komt voor WMO en Jeugdzorg, maar waar een wil is daar is een weg. Onwil bouwt geen bruggen en legt geen wegen aan. Hoogeveen moet niet het risico willen lopen een bodemloze put te bouwen. Blinde ambities leiden meestal tot grote ongelukken. Daar zijn voorbeelden genoeg van te geven.

.


 

Read Full Post »

Older Posts »