Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘graaiers’

Op donderdagochtend ga ik altijd met een goede vriendin koffie drinken in een van de horeca gelegenheden nabij de markt. Onlangs was ik erg van de vroege en omdat ik geen genoegen beleef aan marktbezoek in miezerige regen nam ik vast plaats in ons vaste koffiehuis. Aan het tafeltje naast mij zat een enigzins sjofel geklede heer van zo ongeveer mijn leeftijd en een jongeman die er uit zag alsof hij naar een bijeenkomst moest waarvoor dresscode “keurig in het pak” was vermeld op de uitnodiging. Ze waren intensief en redelijk luid in gesprek en ik luisterde achter mijn exemplaar van het Dagblad van het Noorden wat deze twee totaal verschillende generaties met elkaar bespraken.


Nee opa, dat kunt u niet menen. De rekening bij de rijken leggen dat is net zoiets als een student die zegt papa en mama betalen alles wel. U moet echt eens stoppen met het lezen van die socialistische Volkskrant.
Opa glimlachte en wees de jongeman terecht. Erik Daniël het wordt hoog tijd dat de rijken gaan betalen wat ze horen te betalen. Vooral de graaiers en de uitbuiters. Ze kunnen het beter goedschiks accepteren want anders loopt het op een gegeven moment gigantisch uit de klauwen en dan krijg je vanzelf een gewelddadige uitbarsting waar niemand op zit te wachten.
De jongeman veerde op. Dus als iemand veel geld in zijn leven heeft weten te verdienen is het meteen een graaier of een uitbuiter? En dat geeft dan de armen het recht om de boel fysiek te gaan slopen? Dat vind ik holbewonersgedrag.
Daar gaat het niet om Erik Daniel, ik praat dat gesloop niet goed. Het gebeurt gewoon en het zijn niet de armen die daar verantwoordelijk voor zijn. Er lopen goed getrainde extreme figuren rond, die dit soort momenten aangrijpen om onrust te zaaien. Die misbruiken de mensen die terecht demonstreren omdat elke maand een week langer is dan hun salaris toestaat. Die klootzakken willen zoveel mogelijk onrust in de hoop dat ze op de langere termijn dan de macht kunnen grijpen. Dat ging zo in Hitler Duitsland met de bruinhemden, dat ging ook zo in Rusland met de revolutionairen van Lenin. Links of rechts, het maakt niet. Ken je geschiedenis jongen, alleen dan kun je voorkomen dat die zich herhaalt.
Dat heeft niks te maken met die rekening voor de rijken opa. Mensen die een goed eigen inkomen hebben geven meer uit, dat geld komt bij bedrijven en de staat via belastingen terecht. Deze mensen geven dus zeker dubbel zoveel geld uit en dus wordt aan hen ook meer verdiend dan aan iemand die zijn eten bij de voedselbank haalt. Wel een goed concept trouwens, die voedselbank.
Oh ja? Vind jij dat? Heb jij enig idee hoe het voor een vader van twee kinderen is, die een volle baan heeft en net teveel verdient om nog voor een toelage of een extra belastingvoordeeltje in aanmerking te komen? Dan ben je beter af als je in de bijstand zit. Die vader wil zijn kinderen ook wel eens wat extra’s geven, maar als je aan het eind van de maand drie dagen salaris tekort komt dan is dat allemaal niet voor hen weggelegd. Dat ziet die VVD van jou niet.
Maar zo iemand kan toch ook nog een extra baantje zoeken en in de avonduren een paar uren gaan werken opa? Dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid serieus en gaat ie niet lopen bedelen bij de overheid.

Op dat moment kwam mijn goede vriendin binnen. Gelukkig maar want ik voelde de neiging op komen om het jong een glas ijskoud water in zijn gezicht te gooien.

.


Read Full Post »

Schaalvergroting.  In het onderwijs, in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de bejaardenzorg, bij de woningcorporaties en ga maar door. Wie is er niet slechter van geworden? Het antwoord is simpel: de topbestuurder, de graaier met zijn grote klauwen. En voor de rest helemaal niemand.

Vroeger hadden we in elk dorp van een beetje omvang een ziekenhuis, een politiebureau met gemeentepolitie en een cellenblok, een woningbouwvereniging die sociale huurwoningen bouwde. De overheid nam haar verantwoordelijkheid en was dienstbaar aan het volk.

Tot de overheid het te moeilijk vond, te lastig en te duur. De markt moest zijn werk gaan doen. En wat was het resultaat? Een Maserati-man, een geSTAALde derivatenspeculant, een niet functionerende toezichthouder annex senator. Allemaal kregen ze de kans hun zakken vol te graaien dankzij de schaalvergroting, die een groeimarkt nu eenmaal met zich mee lijkt te brengen.

En de voorlopige kroon op het werk? De politietop. De leiding van een korps dat steeds driester actie moest voeren voor een paar armzalige (pro)centen. Bernard Welten, met bijna €260.000,00 per jaar is de ongekroonde koning van dit stel.

“Afspraak is afspraak, het is zoals het is,” zegt huiskamerfilosoof en hobbyminister van Justitie Ard van der Steur. “Pervers, onethisch en onfatsoenlijk, grenzend aan misdadigheid, dat is wat het is,” zeg ik, pensionado met klein pensioen die met dank aan de bende van Rutte per 1 januari er €25,00 netto op achteruitging. 1,5% achteruitgang in het jaar waarin volgens Rutte “iedereen er op vooruit zou gaan.”

Mogelijk hebben mensen nog te veel te verliezen in dit land, maar we moeten niet raar opkijken dat op een kwade dag iemand, die helemaal niets meer te verliezen heeft, doordraait en rare dingen gaat doen. Mark my words Mark!

.

 

Read Full Post »

Het bankiersbanket is aanstaande. Gerrit Zalm heeft niet voor niets haast om ABNAmro naar de beurs te brengen. Met die schamele €750.000 die hij verdient telt hij in kringen rond het bankiersbanket niet mee. Het is bij lange na niet genoeg om aan het bankiersbanket aan te mogen zitten. Gasten moeten minstens de grens van vijf miljoen passeren om in aanmerking te komen. En dat komt Gerrit pas als Dijsselbloem hem niet meer tegen kan houden.

Wie zijn dan de genodigden op het aanstaande banket? Harry Mulisch zou gevonden hebben dat hij eregast moest zijn. Dat vond Harry Mulisch wel vaker en ook Jeroen Krabbé dicht zichzelf kansen toe. Hij is immers een van de beste vrienden van de grootste bankiers op aarde. Ze hebben een waanzinnige bewondering voor zijn schilderkunst.

Helaas voor beiden, ze zullen niet genodigd zijn. Mulisch niet omdat een praktisch probleem dat verhindert. Hij is dood en de dood stinkt. In tegenstelling tot geld. En Krabbé is niet welkom omdat er al genoeg gebakken lucht wordt geserveerd tijdens het banket.

Joris Luyendijk beschrijft dat in hoofdstuk 1 van Dit kan niet waar zijn heel treffend. “Wie in de City eenmaal projecten of deals doet, loopt er zo succesvol mogelijk bij. Als je beursgangen begeleidt, kom je voorrijden in de duurste auto die er bestaat. De ondernemer moet denken: Die bankier heeft vast al meer bedrijven naar de beurs gebracht, hoe komt ie anders aan die wagen?” Aan het woord is een financieel advocaat, die niet met name genoemd wil worden (natuurlijk niet). Over zijn eigen verschijning zegt hij: “In lange termijn relaties, waar je facturen stuurt, laat je dat dure horloge juist thuis. Wij rekenen stevige tarieven. Die rijkdom willen we klanten niet inwrijven. Anders gaan ze denken Betaal ik niet te veel?

Op het banket zullen aanwezig zijn de eigenaren van brokerage firms, een enkele sales manager, verschillende financieel advocaten, de manager van een primary research firm, analisten van private equity boutiques en een specialist in corporate finance. En nog zo wat gasten waarvan niet helemaal duidelijk is wie en wat ze zijn, maar ze zijn het wel.

Mocht u door een mirakel op het banket terecht komen, hou dan rekening met de gespreksstof. U moet mee kunnen praten over doughnuts, een red-eye, het broker’s ear of het fat finger syndrome. Het is een speciale taal, daarvoor bestaat nog geen Hoe en Wat zeg ik in het Financialese? 

.


Benieuwd wat Luyendijk over zijn ervaringen in de de Londense City te melden heeft? Kijk hier.


Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.


Read Full Post »

Het verschijnsel heet gouden handdruk, maar wordt ook wel vertrekpremie genoemd en soms is er sprake van ontslagvergoeding. Zo langzamerhand is Nederland er ziek van. Kotsmisselijk. Het verschijnsel is als een tumor, die zich steeds meer uitzaait. Genezing is nog een utopie, behandeling komt maar moeizaam op gang. Afgelopen jaar gingen in de publieke sector rond miljoenen euro’s in de vorm van dit soort perverse betalingen onze gezamelijke publieke beurs uit. Alleen al Achmea was hier 8,5 miljoen euro aan kwijt. (Bron: de Volkskrant)

De overheid probeert de indruk te wekken dat zij exorbitante beloningen voor megalomane, veelal licht autistische, zich zelf overschattende managers en bestuurders aan banden wil leggen. Of het nu gaat om bonussen, ontslagvergoedingen of krankzinnige salarissen, het zal een zielige poging blijken te zijn.

In de zorgwereld ging dat als volgt. Een bestuurder mag sinds twee jaar (nog maar) anderhalf keer de ‘Balkenendenorm’ verdienen, maar voor bestaande afspraken is een overgangsregeling bedacht waarbij nog vier jaar immens gegraaid mag worden en daarna mag men er nog drie jaar over doen om op het voorgeschreven niveau te komen.

Dat krijg je als toekomstige roofridders de spelregels voor de huidige roofridders vaststellen. Logisch natuurlijk. Na een politieke loopbaan is het netwerk doorgaans groot genoeg om in de graaistand van de roofridders te worden verheven. Er is maar één verschil. De moderne schurken krijgen geen ridderslag, maar een graaiarm. Jan Kees de Jager is het meest recente voorbeeld. Voor zeven ton per jaar gaat hij aan de slag bij KPN.

Het is door de millennia heen nooit anders geweest. Alleen na de tweede wereldoorlog is er, dankzij de onvoorstelbare verwoesting die Hitlerduitsland op haar geweten heeft, een periode geweest waarin de financiële schurken hun gang niet konden gaan, althans flink minder mogelijkheden daartoe hadden.

Inmiddels is de status quo hersteld. Nederland biedt financieel onderdak aan internationale schurkenfirma’s. De Zuidas schijnt direct verbonden met de ramp met de MH17, dus laten wij ons vooral geen illusies maken. Niet alleen Rusland wordt door misdadigers geregeerd.

De bestuurders van woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen zijn in vergelijking daarmee slechts amateurtjes uit de financiële tweede divisie. Gewoon brave burgers in vergelijking met de echte toppers.

Het feit dat hebzucht oneindig is, helpt mij in ieder geval om vrede te hebben met de eindigheid van het individuele menselijke bestaan.

 


 

 

 

Read Full Post »

En opnieuw een financieel schandaal. Roofridders die weer eens uit de zorggelden graaien. Uit de pot met geld die voor de zwakkeren bestemd is dus. Schaamteloos en zonder enige moreel besef. Nu weer in Haarlem, waar het college van B&W toegeeft bij de aanbesteding van de zorgtaken die in het kader van de overheveling aan de gemeenten worden toegewezen.

Ze hebben gewoon niet gekeken naar de beloningen van de bestuurders in de zorgsector, waardoor een half miljoen euro wordt besteed aan overmatige beloning van deze bestuurders. Roofridders, graaiers, witteboordencriminelen, noem ze zoals u wilt, ik vind dat ze aan de schandpaal horen. En die klunzen van wethouders er bij.

 

ScreenHunter_39 Jul. 07 12.27

 

Lees voor meer info het hele artikel

 


 

 

 

Read Full Post »

Wie faalt betaalt … maar niet heus helaas.

Zorginstelling GGZ WND in Halsteren vreest afwenteling van financiële problemen op patiëntenzorg.

De Volkskrant van 26 oktober 2011 meldt dat zorginstelling GGZ WNB Halsteren vreest voor afwenteling van grote financiële problemen op personeel en patiënten. Oorzaak? Een megalomane bestuursstijl van voormalig voorzitter, Wubbo Petersen.

Ik wil hier nu eens niet ingaan op wat Petersen misgedaan heeft, wie daarin is geïnteresseerd kan genoeg informatie vinden in de verschillende media of via google . Wat mij momenteel erg bezig houdt, is hoe het toch kan dat wij als moderne mondige samenleving niet in staat zijn om megalomane bestuurders die instellingen naar de verdommenis helpen (denk aan InHolland, denk aan Sanquin of zie mijn blog over topbestuurders in de zorg) voor hun wandaden te laten opdraaien. Ze komen er te makkelijk mee weg, want op een of andere manier zijn ze niet aansprakelijk te stellen.
En dat zou toch heel makkelijk aan te passen zijn? Ben je topbestuurder en wil je een topinkomen verdienen, dan moet je ook zo goed zijn dat je met heel je persoonlijke vermogen verantwoordelijk durft te zijn voor je (wan)daden. Een bonus bij goed functioneren? Okee, maar dan ook een passende boete bij disfunctioneren. Wie faalt betaalt. Zo moeilijk is dat toch niet? Het zal bestuurders in ieder geval een stuk voorzichtiger maken. En dan zijn zij nog maar kleine jongens. Wat te denken van die bankiers die de financiële wereld door hun exorbitante manieren van beleggen en hun megalomane eigenwaan aan de rand van de afgrond brengen. Financieel laten bloeden, zou ik zeggen. Niet de gepensioneerde pakken, of de minima, nee de echte verantwoordelijken.

.

.

Wie faalt betaalt.

.

.

Read Full Post »