Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Gemeenteraad’

Beste Erik-Jan,

Het spijt mij zeer te moeten lezen dat jij mij in jouw blog Op straat en onder professoren een beroepsmopperaar noemt. Je noemt mij dan wel niet met name, maar de verzuchting dat sommige van hen (de beroepsmopperaars) daar “van alles bijslepen, tot (helaas) halve bijbelteksten” is een klare verwijzing naar mijn blog Dus Hoogeveen is altijd heel sociaal geweest?.

Het stoort mij zeer dat je mijn verwijzing naar Mattheüs 25 op deze manier diskwalificeert. Er zijn christenen die hun instemming betuigen met het feit dat een niet-christen wijst op een essentieel aspect van het evangelie. Er zijn helaas ook christenen die daar ongelukkig tot zelfs verontwaardigd op reageren. Bij hen krijg ik het gevoel dat ik een bijbeltekst slechts mag interpreteren op de wijze zoals zij dat doen, en niet anders.

Dat mag je selectief winkelen noemen en dat is het natuurlijk ook, maar je zou ook inhoudelijk op het betreffende vers in kunnen gaan en vertellen hoe het CDA daar inhoud aan geeft en dat mis ik helaas in jouw blog.

Erger, je bezondigt je aan wat tegenwoordig “framing” wordt genoemd, op het moment dat je schrijft: “Er zijn helaas te veel voorbeelden van misbruik of oneigenlijk gebruik van regelingen waardoor het Hoogeveense stelsel onder druk komt.” Je hebt het hier over uitkeringsfraude.

Om hoeveel procent van het totale bedrag gaat het dan? Uiteraard is elke uitkeringsfraude er een teveel, maar de wijze waarop jij dit schrijft in een oproep aan uitkeringsgerechtigden werkt ontmoedigend. Terecht heeft de Cliëntenraad Sociale zekerheid Hoogeveen hier via zijn Facebookpagina op gereageerd en in een grafiek (van PWC) laten zien hoe het werkelijk is gesteld in ons land met fraudezaken. Een excuus aan de door jou opgeroepen uitkeringsgerechtigden zou een chique gebaar zijn.

Iets anders is dat je schrijft amateurpoliticus te zijn. Je zegt hiermee impliciet dat de fractievoorzitter van de op een na grootste coalitiepartij in Hoogeveen een amateur is. Als jij al een amateur bent, wat is dan de rest van jouw fractie? Sukkels die zich door een amateur laten aanvoeren? En wat zeg je daarmee over het CDA? Hebben de christen-democraten niet meer in huis dan dit? Een hoogst ongelukkige woordkeuze in mijn ogen, waarmee je het vertrouwen in het Hoogeveense bestuur geen goede dienst bewijst.

Ik begrijp wel hoe je dit bedoelt. Raadsleden zijn uiteindelijk allemaal goedwillende sukkels, die zich veelal naast hun (vaak volle) baan nog eens zeker een halve baan een slag in de rondte lezen en vergaderen om maar zo goed mogelijk te weten waar zij het over hebben. Als controlerend orgaan zijn zij dan ook geen enkele partij voor de beleidsmakers die van beleid maken hun beroep hebben gemaakt. Ik vraag mij daarom geregeld af, wie het nou werkelijk voor het zeggen heeft; de raad of de beleidsambtenaren. Vrijwel geen wethouder waarmee ik in de afgelopen jaren heb gesproken liet zich niet door een beleidsambtenaar vergezellen. In mijn herinnering was Anno Wietze Hiemstra de enige die het zelf wel afkon.
Ik pleit dan ook voor een sterk verbeterde beloning voor leden van gemeenteraden, waardoor zij makkelijker in deeltijd kunnen gaan werken en zich niet meer als amateurpoliticus hoeven te excuseren.

Dan iets heel anders. In punt 1 van jouw korte reactie op hetgeen professor Allers zegt over IJZbadbaan en WMO en Jeugdzorg schrijf jij dat “wij ons ook op dat punt wel aan de landelijke richtlijnen moeten houden en de wet als uitgangspunt nemen (*)“. De ster verwijst naar jouw oproep die ik hierboven al vanwege de stigmatiserende framing heb besproken.
Dat je de wet als verplicht uitgangspunt noemt vind ik bijzonder en wel hierom: De gemeente Hoogeveen doet er alles aan om de wettelijk vastgestelde participatiepremie niet uit te keren aan degenen die hier recht op hebben. Er ligt een rechterlijke uitspraak uit 2016 en deze is niet uitgevoerd. Hoogeveen pleegt obstructie en moet straks (voor de 3e keer) naar de rechter om zich te verweren tegen klachten waarover de gemeente al eerder in het ongelijk is gesteld. Dat de wet in Hoogeveen heilig en leidend is, moet derhalve met een korrel zout genomen worden. Zeker ook gezien het onafhankelijke onderzoeksrapport van gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom, die onomwonden vaststelt dat Hoogeveen zich niet aan de wet houdt. Gaat dit rapport net als het rapport over de IJZprocedures in een diepe bureaulade?

Read Full Post »

De gemeente Hoogeveen bevindt zich in een lastige situatie.  De landelijke overheid heeft de jeugdzorg bij de gemeentes over de schutting gekieperd in combinatie met een forse bezuiniging, omdat lokale overheden de mond te groot hadden en meenden dat zij dezelfde zorg goedkoper konden aanbieden. Hoogmoed, die nu voor de val komt.


Vanavond vergadert de gemeenteraad van Hoogeveen op verzoek van de oppositie over de bezuinigingen die als een grote donkere wolk aan de horizon voor ons klaar liggen. Van de coalitiepartijen hoefde de discussie niet, maar ze willen ook niet dwars liggen, zeggen ze. Logisch want er zijn maar drie partijen nodig om dit agendapunt af te dwingen en de voltallige oppositie wil de discussie.

Fractievoorzitter van der Heide van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. meldt in de Hoogeveensche Courant: “Het opstellen van de begroting is een taak van het college. Het college heeft al een kleine richting aangegeven. Dat is hun goed recht. Wanneer de begroting gepresenteerd wordt, zullen wij onze mening over de bezuinigingen geven. Dan hebben wij ook onze invloed op de begroting.”

Hierin vergist van der Heide zich behoorlijk. Tegen de tijd dat hij invloed wil aanwenden zijn belangrijke beslissingen, zoals al dan niet doorgaan met het ijsbaan-zwembad project, waarschijnlijk genomen en niet meer terug te draaien. Dus de invloed van Jacob van der Heide c.s. is dan beperkter dan wanneer nu kritisch wordt gekeken naar de vraag hoe je sociaal verantwoord bezuinigt. Door nu te beïnvloeden kun je het beleid beter bijsturen, maar de vraag is natuurlijk of de coalitiepartijen dat wel willen. Straks is het makkelijker om te zeggen: “Als het aan ons had gelegen was het anders geregeld, maar we kunnen helaas nu niet meer anders.”

Men staat er namelijk gewoon achter dat voor de bezuiniging van negen miljoen euro zeven miljoen euro wordt weggehaald uit het sociale domein. De hardste klappen geeft de coalitie daarmee aan de zwaksten in de Hoogeveense samenleving. De fractievoorzitters zullen dat ontkennen en het recht proberen te praten, maar wat krom is wordt echt niet recht in het gemeentelijke zwambad, wat de raadsvergadering vaak is.

De elasticiteit van de coalitie is groot, evenals de flexibiliteit. Aanvankelijk kon de ijsbaan in Hoogeveen alleen gerealiseerd worden als er een zwembadcomplex aan werd gekoppeld. In het interview met wethouder Erwin Slomp, dat onlangs op RegionieuwsHoogeveen werd gepubliceerd klinkt nu een tegengesteld geluid. Het zwembad is niet meer nodig om de ijsbaan te realiseren. De ijsbaan is nodig om het zwembad te realiseren. Zonder ijsbaan ook geen zwembad.

Slomp is nu bijna een jaar wethouder en ik waardeer zijn functioneren als toegankelijk bestuurder zeer, maar ik vrees dat hij teveel afgaat op zijn ambtenaren. Zij zijn de constante factor, de wethouders slechts passanten. Ik heb menig gesprek met wethouders gevoerd en in het rijtje Bargeman, Hiemstra, Smid, Giethoorn, Steenbergen, Slomp was Anno Wietze Hiemstra de enige waar geen ambtenaar bij het gesprek aanwezig was. Toch richten de pijlen zich op de wethouders, zij hebben de keus om de ambtenaren te volgen of eigen beleid uit te zetten. Zij zijn politiek verantwoordelijk. Niet de ambtenaren.

In “kindvriendelijk Hoogeveen” dreigen straks de kinderen die toch al in het hoekje opgroeien waar de klappen vallen nog grotere klappen te krijgen. Een ontwikkeling die de lokale samenleving meer gaat kosten dan kortzichtige bezuinigingen opleveren, maar dan zitten er weer andere wethouders en wie dan leeft die dan zorgt. Steenbergen zie ik geen derde termijn doen.

,


 

Read Full Post »

Aan de vooravond van het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van de negen partijen die naar een of meer plaatsen in de Hoogeveense gemeenteraad dingen, is wat mij betreft de interessantste vraag of het CDA een prijs zal moeten betalen voor de steun die twee afvallige fractieleden hebben gegeven aan de zondagsopenstelling van de winkels in Hoogeveen. Of moet ik misschien zeggen de moed van twee dappere fractieleden?


Zullen de christelijke kiezers, van wie – naar ik aanneem – toch echt nog wel een groot gedeelte om principiële redenen op het CDA stemt vergevingsgezind zijn en het Mastwijk en Nanninga vergeven, of gaat de SGP garen spinnen bij de zondagsopening in Hoogeveen? De Christenunie hoeft denk ik niet te rekenen op overloop vanuit het CDA, daarvoor heeft men zich (wijselijk?) te stil gehouden ten tijde van het historische besluit om de zondagsrust in Hoogeveen niet langer heilig te verklaren.

Als SGP lijsttrekker Brand van Rijn werkelijk wil toetreden tot de gelederen van de Hoogeveense raad, dan zal hij er in de Tamboer nadrukkelijk een punt van maken. Het is aan het CDA te danken dat wij op zondag naar de supermarkt kunnen gaan. In de oppositie was voldoende steun om het besluit tegen te houden, maar de (in mijn ogen dappere) vrijdenkers in het CDA haalden de lokale geschiedenisboeken. Desondanks hoop ik dat het CDA een tik op de vingers krijgt. Vanzelfsprekende macht maakt zelfgenoegzaam en gemakzuchtig. En het CDA in Hoogeveen is daar geen uitzondering op.

Kijk hoe afwachtend men is inzake de donkere wolken die boven ziekenhuis Bethesda hangen. Het van oorsprong christelijke ziekenhuis wordt getransformeerd tot productielocatie om het in de denktrant van de bestuurders te houden; Treant zelf maakte er melding van dat serieus nagedacht wordt over concentratie van de kindergeneeskunde (en daarmee ook verloskunde!) in Emmen. Weliswaar liet men in het midden waar men dan wil concentreren, maar het laat zich licht raden dat dit niet Stadskanaal of Hoogeveen zal zijn. Politiek Stadskanaal staat op de achterste benen. De raad daar verwijt Treant onbetrouwbaarheid.
Wat zegt wethouder Erik Giethoorn? “Ik kan mij niet voorstellen dat Treant de kinderafdeling in Hoogeveen zal sluiten.” Ik roep hem daarom vanaf deze plek toe: Giethoorn dat hoef je je ook niet voor te stellen, je moet zorgen dat het niet gebeurt. Je moet er dwars voor gaan liggen!! Maar zo zitten we in Hoogeveen niet in elkaar. We wachten liever af. Geween en knersing der tanden is daar doorgaans het gevolg van.

Ik ben atheïst, hoewel professor Smalhout mij destijds diep christelijk noemde. Ik geloof niet in het bestaan van een Opperwezen. En ik heb ook geen behoefte om het onverklaarbare te verklaren, dus agnost kun je mij ook niet noemen. Ik geloof echter wel in het bestaan van goed en kwaad en ik ben er van overtuigd dat de kapitalistische opvatting dat de marktwerking (ook in de zorg) voor lagere kosten en hogere kwaliteit zorgt een van de ergste kenmerken van dat kwaad is. Het is juist die opvatting die de oorzaak is van de problemen waarin de kleinere regionale ziekenhuizen belanden. Bethesda was een decennium geleden het beste ziekenhuis van Noord-Nederland en werd in de fusieval met het Scheperziekenhuis gelokt. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is momenteel een van de vijf beste ziekenhuizen van Nederland en vreest voor het voortbestaan. De boekhouders zijn aan de macht omdat Nederland steeds egoïstischer wordt, sociaal wordt een vies woord, solidariteit al eveneens; kortzichtigheid viert hoogtij. En het CDA in Hoogeveen staat er bij en kijkt er naar.
En wacht af.

Daarom roep ik tegen Brand van Rijn: Stook morgenavond in de Tamboer het verkiezingsvuur hoog op. In de brand met de christelijke gemakzucht in Hoogeveen. Leer het CDA en de Christenunie weer nederig te zijn!

.


 

Read Full Post »

Het college van B&W van Hoogeveen heeft geen mening over het idee van een nieuw interventiecentrum van de Treantzorggroep, zoals onder meer door het Comité Actie voor Bethesda onlangs werd bepleit. Dat bleek uit het antwoord van wethouder Giethoorn op een vraag van raadslid Gerard Fidom (GroenLinks). Het college wil hierover eerst “in breder verband in gesprek met meerdere partijen.”


Mijn broek zakte af af toen ik dat hoorde – gelukkig was ik thuis en heeft alleen mijn echtgenote mijn ontzetting aanschouwd. Geen mening! Men wil eerst horen wat anderen er van vinden. Dan pas gaat men een mening vormen. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling van Giethoorn zijn geweest, maar hij heeft hiermee laten zien ongeïnspireerd en volkomen visieloos het Bethesda dossier te benaderen.

Natuurlijk zal hij ontkennen dat hij ongeïnspireerd is. Daar heeft een politicus/bestuurder altijd wel een formulering voor klaar, maar als je na vijfenhalf jaar strijd om behoud van een volwaardig ziekenhuis nog steeds een duur adviesbureau als Twijnstra en Gudde nodig hebt om je weg te vinden en dan vervolgens geen enkele mededeling naar buiten wilt doen en de raadsleden strikte geheimhouding moeten betrachten als het over het rapport van T&G gaat dan is er nauwelijks meer hoop op een goede afloop. Voor een mening moet je eerst bij jezelf te rade, pas daarna kun je met anderen in gesprek. En als dan beide partijen de bereidheid hebben elkaar tegemoet te komen, is er kans op een aanvaardbaar compromis. Zonder eigen mening is het een kwestie van u dicteert, wij schrijven wel.

Ook dat zal Giethoorn ontkennen. De afloop zal altijd goed zijn en als hij niet goed is dan wordt hij wel goedgepraat. Gisteren hoorde ik van een goed ingewijde en betrouwbare bron dat al in 2016 in de medische staf van Treant werd gezegd “Wij kunnen geen diensten draaien op drie locaties.” Met andere woorden, vanwege de concentratie in Emmen zullen Hoogeveen en Stadskanaal de klos zijn. Gelukkig hoorde ik van Erik Giethoorn gisteren ook dat hij “vrijwel elke dag contact heeft met (mevrouw) Carla van de Wiel en dat het echt wel goed zal komen met die verloskunde”. Met andere woorden gaat u gerust maar slapen.

Maarten Rutgers (bestuursvoorzitter van de rechtsvoorganger van Treant, ZLM) zei in 2011 al tegen de gemeenteraad: “Wij willen best met u praten, maar u gaat er niet over.” Dat is nette taal voor jullie kunnen zeggen wat je wilt maar wij trekken er ons toch niets van aan.” Sindsdien wordt in Hoogeveen elke partij, die zich niet blindelings schaart achter de meerderheidsopvatting van de raad, verketterd. Nog in de nieuwjaarstoespraak 2018 van Burgemeester Loohuis gebeurde dat. Hoogeveen kan het dus wel vergeten, op dit college van B&W hoeft Bethesda niet te vertrouwen.

.


Read Full Post »

CDA-lijsttrekker Erik Giethoorn gelooft niet dat Treant de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Bethesdaziekenhuis zal sluiten. Dat blijkt uit citaten in het Dagblad van het Noorden van woensdag 21 februari.


,,Ik kan me niet voorstellen dat Treant er echt toe overgaat om de verloskunde in Hoogeveen te sluiten. Ziekenhuizen laten zoveel dingen onderzoeken,’’ heeft Giethoorn blijkbaar gezegd tegen verslaggever Harald Buit. Mijn inschatting is dat deze wethouder wacht of het kalf zal verdrinken en dat hij dan tot de ontdekking komt dat het te laat is om nog reddend op te treden, waarna alleen het dempen van de put hem nog rest. Hij zal er de geschiedenisboeken mee halen.

De trouwe CDA-kiezers zullen hun partij niet in de steek gaan laten, dat hebben ze al zo vaak in Hoogeveen bewezen, maar daarmee nemen ze wel verantwoordelijkheid voor de teloorgang van ziekenhuis Bethesda, een van oorsprong christelijk ziekenhuis, op hun schouders. Wie besluiteloos en machteloos toeziet hoe een dierbaar instituut verloren gaat, zal in mijn ogen altijd moeten leven met de vraag “Waarom heb ik niets gedaan toen het nog kon? Waarom hoopte ik dat anderen de kastanjes voor mij uit het vuur zouden halen?”

Ik ga geen stemadvies geven, maar kiezers die zich werkelijk druk maken om Bethesda doen er goed aan zich te realiseren welke twee partijen in de gemeenteraad al sinds 2012 actief verzet plegen tegen eerst ZLM en daarna Treant. Want eerder zal een kameel door het oog van een naald kruipen dan dat de rest van de gemeenteraad in Hoogeveen werkelijk in beweging komt. Zij laten zich liever “in gesprek met Treant” in het pak naaien zoals Italiaanse wielrenners dat doen in de eindsprint van bijvoorbeeld een wereldkampioenschap wielrennen. Al pratend laten zij Bethesda langzaam uit Hoogeveen verdwijnen.

En zeg later nou niet, dat u niet op tijd was gewaarschuwd!

.


 

Read Full Post »

De eerste bok van 2018 is in Hoogeveen geschoten door burgemeester Karel Loohuis. Plaats van handeling was de Burgerzaal van het Raadhuis. In zijn nieuwjaarstoespraak haperde het democratische kompas van de burgervader.


Drie zaken speelden volgens het Dagblad van het Noorden mee bij de blunder van Loohuis. Een trendbreuk in de gemeenteraad om inzake Bethesda met één mond te spreken, de geslaagde reanimatie van het Comité Actie voor Bethesda en de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Ik maak deel uit van het actiecomité en kan de woorden van de burgemeester dan ook niet onbeantwoord laten. Dat doe ik – voor alle duidelijkheid – op persoonlijke titel en niet namens het comité.

Loohuis vindt dat alleen in een gezamenlijke dialoog het doel van een goede ziekenhuisvoorziening en -zorg in Hoogeveen kan worden gerealiseerd. Daar zou hij gelijk in kunnen hebben, ware het niet dat dit al sinds 2012 het adagium van de raad is. Ik hoef hier niet te gaan herhalen wat er is gebeurd sinds ik vijf jaar geleden de raad via mijn petitie opriep om daadkrachtiger voor Bethesda op te treden. Even leek het er vorig jaar op dat de raad zich van een slagvaardigere kant ging laten zien. De historische Tamboeravond staat nog fris in het geheugen van velen. Evenals de valse toon van bestuursvoorzitter Carla van de Wiel toen zij de honderden aanwezigen achteraf via de media verweet ‘lelijke dingen over haar personeel’ gezegd te hebben. Ook vers in het geheugen ligt de dialoogavond die de gemeente organiseerde, waarop Treant met een eigen dialoogavond (op hetzelfde moment) antwoordde. Omdat men niet mee mocht praten.
Het vuurwerk dat de gemeente leek te gaan afsteken bleek echter nat te zijn, want verder dan deze ouverture bracht de gemeenteraad het niet. Eén brief en één gesprek en men keerde terug naar het beproefde en niet succesvol gebleken adagium van de gezamenlijke dialoog.

Een motie van GroenLinks en de SP om een toetsingsverzoek over de omstreden bestuurswijziging bij Treant bij de Governancecommissie in te dienen werd door de overige partijen afgewezen. En zo was de gemeenteraad weer net zo ver als vijf jaar geleden. Toen verweet men Bianca Behr dat zij een actiecomité in het leven riep (en een eigen koers ging varen). Een comité dat vervolgens zonder last of ruggespraak met de SP kon handelen.
In 2018 bemoeit de burgemeester zich er zelfs persoonlijk mee. Hij is voorzitter van de gemeenteraad, dus wat mij betreft heeft hij zich niet te bemoeien met handel en wandel van de democratisch gekozen leden van de raad. Zolang die handel en wandel maar binnen de regels van democratisch bestuur vallen. De vrees uitspreken dat partijen straks tijdens de verkiezingscampagne goede sier gaan lopen maken met hun activiteiten voor Bethesda is derhalve misplaatst (en dan zeg ik het nog zacht).  Sinds wanneer zou een partij niet meer mogen laten zien wat men doet/gedaan heeft voor…. noem maar op. En daar valt uiteraard ook de reuring om Bethesda onder.

Met veel tegenzin hebben wij het voormalig Comité Actie voor Bethesda gereanimeerd toen ook de Denktank om hen moverende redenen niet wilde overgaan tot het indienen van een toetsingsverzoek bij de Governancecommissie. Dan moeten wij het voortouw maar weer nemen was óns adagium.
Bestuurders vinden het heerlijk om zich van actiecomité’s te distantiëren. Lekker makkelijk. Daarom onze tegenzin.
Uiteraard hebben wij de SP en GroenLinks gevraagd of zij opnieuw deel van het Comité willen uitmaken en die uitnodiging is aanvaard, zodat wij weer vrijwel dezelfde samenstelling hebben als anderhalf jaar geleden toen Treant de gesprekken met ons beëindigde.
Ons enige actiepunt is op dit moment het toetsingsverzoek, waarin wij aan de beoordelingscommissie vragen om te toetsen of de gewijzigde bestuursstructuur bij Treant  in overeenstemming is met de Governancecode Zorg. Wij hebben daar zo onze twijfels over en die leggen wij voor aan de commissie.

Blijkbaar is onze burgemeester bevreesd, anders vallen zijn woorden niet uit te leggen. En angst is – zo heeft eeuwenlange geschiedschrijving ons geleerd – de slechtste raadgever die men maar kan kiezen. Ik heb geruime tijd geleden de partijen in de raad al opgeroepen zich tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen (#GR2018 op twitter) uit te laten over de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda. Die oproep herhaal ik hier graag. De bevolking moet kunnen beoordelen wat van de verschillende partijen te verwachten valt in de komende raadsperiode en daar hoort ook bij hoe men zich inzake Bethesda denkt te gaan opstellen.

Dan kan de bevolking van Hoogeveen vervolgens een keuze maken.

.


 

Read Full Post »

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dus je mag verwachten dat de politieke partijen zich weer meer en meer om des kiezers gunst zullen gaan bekommeren. Plotseling zal Hoogeveen niet meer lijken op het dubbeltje dat nooit een kwartje werd, maar op het dubbeltje dat op de eerste rang wil zitten.
Het wordt dus ook weer tijd voor burgers om zich te laten horen richting politiek. Het zal u niet verbazen dat ik een van die mensen zal zijn.


Soms speel ik met de gedachte aan een ‘één onderwerp partij’ (goed Nederlands voor one issue party). Ik zou mij dan verkiesbaar kunnen stellen voor de Gemeenteraad, met als enige programmapunt (en keiharde belofte!) om tijdens iedere vergadering van de raad de vraag te stellen of men nog steeds vindt genoeg te doen voor de terugkeer van een volwaardig ZIEKENHUIS Bethesda. Het is natuurlijk een belachelijk idee en tot nu toe heb ik het steeds zonder moeite in de hoek met alle niet uitgevoerde plannen kunnen zetten; ik wil immers niet net zo’n malloot worden als die pianist uit de Tweede Kamer.

Maar dat begint een stuk lastiger te worden. Zeker nu de belettering van Bethesda is veranderd en de gemeenteraad positieve gevoelens heeft over het recente bezoek aan de ‘acute zorg afdeling’. Geen kritische vragen over het verschil tussen IC en AZA, de nieuwe bestuursstructuur of het gebrek aan cijfermatige onderbouwing van de eerlijke uitruil van behandelingen. Niets van dat al.

Althans… volgens het verslag dat de Treant Zorggroep op de website plaatste. Maar ook vrijwel geen berichten op sociale media of in de krant vanuit de raadsfracties. Alleen de SP liet zich op regiohoogeveen.nl daarover horen. Daarmee wekt de raad de indruk toch weer in slaap gebracht te zijn. Niet zo vreemd als men bedenkt dat in het bestuur van Treant de kennis over slaapmiddelen rijkelijk voorhanden is.

treantbethesda

En ook geen vragen over de naam, waarvan Eric Janson in 2013 zei dat die in geen honderd jaar zou veranderen. Je gaat je afvragen of Bethesda geen ziekenhuis meer mag heten zonder IC. Of is het gewoon megalomane hoogmoed van Treant? Op Uitkijkpunt Bethesda heb ik Treant om uitleg gevraagd.

De enige manier waarop de bevolking van Hoogeveen nog duidelijk kan maken hoe men over Bethesda denkt is te EISEN dat men in Bethesda behandeld wordt en – wanneer dit niet kan – nadrukkelijk te melden dat men dan niet zomaar slaafs de gang naar Emmen of Stadskanaal zal maken, maar als 21-eeuwse mondige burger/patiënt via bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl zelf eerst maar eens de beste behandeling elders zal gaan opsporen. Als er dan toch gereisd moet worden dan ook naar de beste optie. En als dat Scheper of Refaja is, dan is dat prima, maar wel de eigen keus van de patiënt en niet gestuurd door Treant.

Het is te hopen dat Bethesda in de komende campagne voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad een ‘heet onderwerp’ (goed Nederlands voor ‘hot issue’) zal zijn. Misschien moet ik toch nog maar eens in de hoek met niet uitgevoerde plannen gaan zoeken.

.


 

Read Full Post »

Older Posts »