Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘gemeente’

In de lokale talkshow Met Koopman op Pad, mocht ik mijn zegje doen over de financiële crisis die Hoogeveen momenteel treft. Kennelijk bestond de gedachte dat ik wel weer met een actie op de proppen zou komen, maar dat ga ik niet opnieuw doen.

Als de bevolking van Hoogeveen niet wil dat dit college zo maar zonder meer aanblijft, dan zal die bevolking zelf toch echt in actie moeten komen. Dat houdt heel wat meer in dan op de sociale media massaal boosheid ventileren om vervolgens met maar een paar honderd mensen daadwerkelijk op een oproep tot actie te reageren.

De minimale opkomst bij de protestdemonstratie tegen de sluiting van verloskunde en kinderafdeling in Bethesda staat nog scherp in mijn geheugen geprent. Het was een afschuwelijk frustrerende ervaring, die mij er toen eerlijk gezegd toe bracht om te denken Hoogeveen verdient ook geen ziekenhuis als je er zo weinig voor wilt doen.

Wel zal ik me blijven uitspreken. Tegen slecht bestuur. Tegen willekeur. Tegen geldverspilling. Tegen alles waarvan ik oprecht vind dat het niet goed is. Maar ik ga geen kastanjes meer uit het vuur halen. Daar zullen anderen het initiatief toe moeten nemen. Ondernemers zouden samen als groep een vuist kunnen maken, maar ook burgers kunnen dat doen. Hoe? Ik zou zeggen lees deze interessante webpagina maar eens. Misschien komt u op ideeën.

Nu drie dagen geleden vergaderde de gemeenteraad, weer digitaal, over de kwestie. Alleen Inge Oosting (PvdA) en in iets mindere mate Erik-Jan Kreuze (CDA) stelden scherpe, politieke getinte vragen. De rest van de fracties beperkte zich tot technische vragen. Bijvoorbeeld over wat een alternatief kon zijn voor de verhoging van de OZB.

Aanstaande donderdag volgt nog een raadsvergadering en daarna begint het zomerreces. Ondertussen knaagt de crisis verder aan de fundamenten van Hoogeveen. Inwoners van Hoogeveen, het wordt tijd dat u in actie komt.

Read Full Post »

Ouderen, zieken en gehandicapten moeten er vanaf 2015 rekening mee houden dat zij zullen worden gechanteerd om in aanmerking te komen voor zorg. De wijzigingen die het kabinet in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wil aanbrengen moeten dit mogelijk maken. Gemeenten krijgen dankzij deze wijzigingen het recht om voornoemde kwetsbare groepen op indringende wijze voor te houden dat zij in ruil voor de zorg die zij krijgen best iets terug mogen doen voor de gemeenschap. Gemeenten mogen het echter niet verplicht stellen, dus de druk op de oudjes, de zieken en de gehandicapten zal maximaal worden.

Ik zeg: doe niet zo schijnheilig en kies dan voor een menselijke benadering. Roep hen gewoon op voor vrijwillige euthanasie. Als zij geen gehoor geven aan de oproep vervalt hun recht op zorg.

Read Full Post »