Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘friesland’

Al enige tijd bemerk ik bij mezelf een proces dat je zou kunnen benoemen als radicaliseren. Het schijnt dat in zulke processen een omslagpunt zit. Er ‘knapt’ dan iets bij de geradicaliseerde. Dat punt bereikte ik gisteravond toen ik dit bericht uit de Telegraaf op facebook tegenkwam. De dames Avine Fokkens, Sjoukje Faber en Irene Barends en de heer Henk Wilbers zijn de directe oorzaak van het bereiken van het omslagpunt.

Zij vormen de raad van toezicht van de nieuwe Friese verpleeg- en thuiszorgorganisatie Patyna, die wegens een bezuinigingsopdracht deze maand werd gevormd uit twee andere thuiszorgorganisaties. In prachtig marketingjargon wordt ons gemeld dat deze fusie (let wel) op termijn forse besparingen op moet leveren, door allerlei maatregelen die bestuurders doorgaans plegen te benoemen als ‘slim organiseren’.

De voornoemde toezichthouders krijgen (blijkens het bericht in de Telegraaf) om te beginnen een verdubbeling van hun salaris. De dames Fokkens en Faber gaan van € 7000,00 naar € 16.000,00 terwijl Mevrouw Barends en de heer Wilbers van € 11.000,00 naar een kleine € 25.000,00 gaan. Voor zes tot tien vergaderingen per jaar, die zij in het verleden volgens ingewijden met enige regelmaat aan hun neus voorbij lieten gaan.
De medewerkers van Patyna krijgen uiteraard geen salarisverhoging.

Toen ik op 2 januari 2013 in een toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hoogeveen de term roofridders gebruikte werd mij dat door de toenmalig voorzitter van de raad van bestuur van o.a. ziekenhuis Bethesda ernstig kwalijk genomen. Hij voelde zich (hoewel niet genoemd) blijkbaar toch aangesproken.

Bij deze verhef ik Fokkens, Faber, Barends en Wilbers in de graaistand en schenk hen de titel Roofridder in Friesland. Zij leggen een bom onder de gezondheids- en thuiszorg. Daarmee kunnen zij wat mij betreft beschouwd worden als criminelen. Ook al noemt bestuurder Ard Schenkel de ‘salaris-ingreep’ geheel volgens de geldende regelgeving en deelt hij mede er  verder geen mening over te hebben.
Met deze uitspraak verwerft hij in ieder geval de status van Page van de Roofridders.

Update: De reactie van de zorggroep waar Patyna onder valt is hier te lezen.
Overigens is wat mij betreft een afspraak niet per definitie meteen maatschappelijk verantwoord. Perverse afspraken blijven perverse afspraken. De reactie van de zorggroep doet dan ook niets af aan de toekenning van de titel Roofridders.

.


Let wel:
Ik zeg niet dat deze graaiers criminelen zijn hè. Voor je het weet heb je een hijgerige kwijlende advocaat in je nek hangen die je aanklaagt wegens smaad. Wat mij betreft kan iedereen, die onze democratie, onze recht-, verzorging- en verpleegstaat aantasten, beschouwd worden als crimineel. Deze vier Roofridders (en hun page) in Friesland horen daar in mijn wereldbeeld absoluut bij.

.


 

ScreenHunter_01 Dec. 05 10.17


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Van wind alleen kun je niet leven. Bij tegenwind leert men de bemanning kennen. Hoor de wind waait door de bomen. Zo de wind waait waait mijn jasje. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dat er zoveel uitdrukkingen zijn waar wind in zit, betekent dat er al heel erg lang wind is. En naar verwachting zal er ook nog heel erg lang wind zijn. De energie die je met wind opwekt kun je zonder al te veel risico duurzaam noemen. En dus zet Nederland vol in op wind. Per slot van rekening zijn de molens aan de Zaanse Schans een toeristische trekpleister. Nederland Windmolenland. Niemand zal tegen duurzame energieopwekking zijn. Als het even kan duurzaam en ook nog eens zo groen mogelijk. Maar voor veel mensen geldt daarbij ‘niet in mijn achtertuin’.

Regeren is vooruitzien. Dus denken overheden in ‘targets’. Dat zijn doelstellingen die zich doorgaans kenmerken doordat ze veel te ambitieus zijn. Het zijn doelstellingen die om de haverklap (en meestal naar beneden) bijgesteld worden, onder het motto “het is een groeimodel”.
Voorbeeld. Dit najaar sloot het kabinet het Energieakkoord. Daarin gaat men uit van de vooronderstelling dat over een paar jaar de aanleg van windmolens veel goedkoper zal worden. Een verwachte prijsstijging van elektriciteit moet aan dit scenario een belangrijke bijdrage leveren. Waarop baseert men dat eigenlijk? Op de lobby van belanghebbende bedrijven als Ballast Nedam, Van Oord en Eneco?

Hoogleraar Ad Verkooijen van de TU Delft voorspelt, samen  met een groep collega technische wetenschappers een heel ander scenario. De voorspelde prijsstijging zal volgens hen een prijsdaling worden. Simpel omdat het aanbod aan elektriciteit sterker zal groeien dan de vraag. In plaats van een investering van
€ 3,7 miljard moet rekening gehouden worden met een bedrag van € 19 miljard. Op de website van de Groene Rekenkamer vindt u in goed begrijpelijke taal de overwegingen van deze wetenschappers.

Targets dus. En financiële voorspellingen. Economen hebben de kredietcrisis en de eurocrisis niet zien aankomen. Waarop baseert de lobby van windmolenbouwers haar voorspellingen?

En wie betaalt uiteindelijk de rekening?

.


.

Read Full Post »

Elk jaar houden de skûtsjes Friesland in de ‘besnijing’, houden ze Friesland in hun ban. Iedereen die ook maar iets voor het zeilen voelt, volgt de strijd tussen de oude vrachtschepen op de voet. Skûtsjesilen is synoniem met wedstrijdzeilen met oude vrachtschepen, platbodems die rond de eeuwwisseling werden gebouwd om turf, mest en andere lading tot bij de boerderijen te brengen. Hiervoor moesten de schepen ondiepe vaarten in. Daarom werden de schepen dan ook lang en plat gemaakt. Als er wedstrijden waren, en de schipper een paar centen extra kon verdienen, werd alle huisraad uit het skûtsje gehaald en op de wal gezet.

Deze skûtsjewedstrijden vonden vaak plaats in perioden dat er weinig werk voor de schippers was; de boeren hadden immers wel iets anders aan het hoofd dan denken aan een lading voor de broodschipper. Gelukkig waren er kasteleins die heil in een zeilwedstrijd zagen, bijvoorbeeld tijdens een jaarmarkt. Maar ook hier ging de kost voor de baat uit: de prijsuitreiking was in het café en de winnende schipper moest natuurlijk een rondje geven.

Ga voor meer info naar de site van de SKS

Het Skoetsjejournaal doet dagelijks verslag van de competitie.
Klik hier voor de openingswedstrijd in Grouw.

Read Full Post »