Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘FNV’

Ewout Klok, benzineboer te Hoogeveen (voor wie hem nog niet kent), vindt dat de vakbonden geen bestaansrecht meer hebben en adviseert hen zich om te vormen tot scholingsinstituten. Klok is ondernemer. Niks mis mee, wie niks onderneemt komt geen stap verder in het leven. Tenzij de verkeerde route wordt gekozen. Het is niet makkelijk om de goede route te vinden, dus een verkeerde keus is gauw gemaakt. De snelwegen van de verkeerde route zitten derhalve vaak verstopt en stilstand in lange files is dan het gevolg. Iets wat deze benzineboer behoorlijk steekt. Zijn advies aan de lotgenoten in de file is dan: stap uit de auto en ga fietsen.


Er zijn mensen die een Heilig Boek als Tom Tom in het leven gebruiken, nog onlangs veroorzaakte deze groep met de Nashvilleverklaring een grandioos routeinfarct. Dat schiet dus niet op.

Anderen navigeren op de eigen creativiteit. Zij geloven heilig dat elke route maakbaar is en leggen kris kras door het leven routes aan, die elkaar op de meest ongelukkige momenten kruisen, waardoor heftige botsingen ontstaan.

Weer anderen koersen op het kompas der eigen identiteit. Zij zijn er van overtuigd dat hoge muren elke stormloop tegen zullen houden. En elke dijk elk springtij kan weerstaan.

Anderen navigeren op het kompas van hun beurs. Zij letten voortdurend op de koers, slaan meteen linksaf of rechtsaf als de koers aangepast moet worden, springen desnoods uit hun voertuig en laten dat zo nodig ter plekke aan zijn lot over.

Elk mens heeft recht op zijn eigen koers, maar als er geen eensgezindheid komt zal de chaos alleen maar groeien. De benzineboer kan daarom beter bij zijn pomp blijven dan verkeersinformatie te verstrekken. Dan komt hij een stuk geloofwaardiger over.

Lees voor de achtergrond van deze Kantlijn dit artikel over de benzine boer in de Hoogeveensche Courant.

.


Read Full Post »

Je zult maar ouder zijn van een cliënt van Vanboeijen. Wat gaat er dan door je heen als je in de media leest dat bestuurders, medezeggenschapsraad en de raad van toezicht knallende ruzie hebben met elkaar? Begeleiders schijnen in eigen tijd met bewoners te winkelen om dat hier binnen de omvang van hun aanstelling geen tijd voor is. Managers komen en gaan, vaak via de rechter. Waar rust hoort, heerst onrust en chaos.

Bureau Berendsen werd er bij gehaald om een rapport uit te brengen over de interne situatie. Dat doe je niet zo maar. Dat kost een lieve duit, dus er moet wel aanleiding toe zijn. Het rapport zorgt volgens de medezeggenschapsraad voor veel onrust. De MR heeft dat gemeld bij de raad van toezicht. Vanboeijen broeit. Zoveel is wel duidelijk. Je kind in een broeiende hooiberg achterlaten doet geen ouder. Hier lijkt weinig keus te bestaan.

RTV Drenthe meldt dat het al maanden een komen en gaan is van managers en dat menig ontslagzaak voor de rechter wordt uitgevochten. Je bent ouder van een mens met een verstandelijke beperking en je leest dat het bestuur het hele managementteam wil vervangen. Dan weet je in ieder geval één ding. Het wás er een zootje of het gaat er spoedig een zootje worden. Of het bestuur is incapabel, of de managers waren dat al. In het laatste geval heeft het bestuur gelijk dat het team aan de kant wordt gezet. In het andere geval dient de raad van toezicht mogelijk het bestuur uit haar functie te ontheffen.

In oktober legde bestuurder Veening per direct zijn functie neer. Hij werkte anderhalf jaar bij Vanboeijen en ontsloeg er vrij snel een regiomanager, wegens een onherstelbare vertrouwensbreuk. De regiomanager vocht het ontslag met succes aan bij de rechter. Dan heb je natuurlijk het gedonder al in de glazen. Veening legde uiteindelijk het loodje door in goed overleg met de raad van toezicht te vertrekken. In bestuurdersland hoort daar dan doorgaans een leuk gevuld zakje geld bij, maar daarover is niets bekend.

De apotheose van het geruzie lijkt in zicht. De leden die voor 2016 al in de raad van toezicht zaten zijn opgestapt, de MR eist nu ook het aftreden van de onlangs aangetreden voorzitter, PvdA senator en voormalig gedeputeerde in Drenthe, Janny Vlietstra. Op twitter valt te lezen dat Vlietstra niet van plan is op te stappen. Dat liet zij aan het Dagblad van het Noorden weten. Maar niet aan de medezeggenschapsraad, die naar eigen zeggen door Vlietstra onder grote druk wordt gezet.

In een persverklaring schrijft de medezeggenschapsraad onder meer Mevrouw Vlietstra heeft sinds haar aantreden alles toegedekt met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht. Aan het rapport van onderzoeker Remco Berendsen is in zijn geheel geen gevolg gegeven door de raad van toezicht met betrekking tot hun eigen functioneren. […] Mevrouw Vlietstra heeft geen enkel blijk gegeven van zelfreflectie. Zo legt zij de schuld van het vertrek van de interim bestuurder Dick van Goor volledig bij hem neer en kijkt daarbij in het geheel niet naar haar eigen handelen. […] Mevrouw Vlietstra heeft geen enkele begrip getoond voor en in strijd geacteerd met betrekking tot de zorgbrede governance code die ook van toepassing is op Vanboeijen.

Mevrouw Vlietstra zegt zich niet te herkennen in de kritiek op haar functioneren en stelt dat alle fatsoensnormen door de medezeggenschapsraad worden overtreden.

Wie bij Vanboeijen nou echt de cruciale fouten maken is moeilijk te zeggen, maar de indruk dat we in Nederland te maken hebben met een bestuurscultuur, die meer bruggen opblaast dan bouwt wordt er eerder bevestigd dan ontkracht. Het netwerk van old boys en old girls, de elkaar baantjes toeschuivende pseudo elite, heeft in de recentste geschiedenis menig maal laten blijken doof en blind te zijn voor geluiden vanaf werkvloeren. Mevrouw Vlietstra volgde haar collega gedeputeerde Swierstra op als voorzitter van de raad van toezicht en de per 1 april benoemde nieuwe bestuurder was directeur-generaal bij de provincie in de tijd van Swierstra en Vlietstra. Ons kent ons, zou je kunnen zeggen.

Tot slot: Wie zichzelf niet herkent doet er misschien goed aan eens naar een opticiën te gaan. Zou zeer verhelderend kunnen werken.

Bronnen: RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden

.

 

Read Full Post »

Stel u voor: uw partner zit in de medezeggenschapsraad van de school van uw kinderen en wordt betrapt op overspel. Niet zo maar een keer een faux pas, maar structureel overspel. U confronteert uw partner daarmee en die reageert door te zeggen: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid, het blijkt nu wat de taken zijn van een partner.” En vervolgens verlaat uw partner met onmiddellijke ingang de medezeggenschapsraad.”

Dit is – weliswaar in een andere setting – precies wat VVD senator Loek Hermans deed, naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak over het Meavitaschandaal.

ScreenHunter_01 Dec. 22 10.57

Hermans, in het dagelijks leven bijbaantjesgrossier, had zitten slapen. Misschien wel liggen slapen. Waar en met wie is niet duidelijk, maar hazenslaapjes kunnen het onmogelijk geweest zijn. Dat het al meer dan zes jaar geleden is doet er niet toe. Het spreekwoord dat de tijd alle wonden heelt, geldt voor de tienduizenden gedupeerde werknemers van het zorgconcern niet. Net als voor hun evenzeer gedupeerde cliënten.

In het NOS journaal liet Hermans begin november weten dat “nu duidelijk is wat een toezichthouder moet doen…” Daarmee gaf hij vrij expliciet toe dat hij ondanks zijn imposante CV dus gewoon geen flauw benul had van wat de directie van Meavista, als uitvoerder van het beleid van de zorginstelling, had moeten doen. Had hij dat benul wel gehad, dan was de organisatie nooit failliet gegaan. Dan had Hermans namelijk zijn werk gedaan in plaats van lekker door te slapen.

De FNV stapte naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam en werd begin november in het gelijk gesteld in een voor Hermans en zijn mede-commissarissen vernietigende uitspraak. De vakbond liet in een reactie weten dat nu eens en voor altijd is vastgelegd dat “besturen en toezicht houden geen erebaantje is, maar serieus en hard werken.”

En dus verkondigde Hermans in het NOS journaal meteen dat hij zijn verantwoordelijkheid had genomen en met onmiddellijke ingang was opgestapt als senator voor  de VVD in de Eerste Kamer.

Ik weet niet hoe het u verging bij het horen van deze verklaring.Ik denk bij het verantwoordelijkheid nemen vooral aan het schadeloosstellen van degenen die schade hebben geleden onder mijn verantwoordelijkheid. Daarbij moet u denken aan zes jaar misgelopen salaris voor 20 000 werknemers. Mogelijk minus de ontvangen ww en daarop volgende bijstandsuitkering. Maar wel vermeerderd met een vergoeding voor de geleverde tegenprestaties, die gemeentes tegenwoordig van bijstandsgerechtigden verlangen.

De FNV is van plan om bij de door de rechter verantwoordelijk gestelde bestuurders en toezichthouders forse schadeclaims neer te gaan leggen. Daar zouden wij als belastingbetalers misschien wel bij aan moeten sluiten, aangezien het Meavita echec de staat tientallen miljoenen heeft gekost.

In mijn Kantlijnen zou ik het hierbij laten. Dat is immers geroeptoeter in de marge van de samenleving, maar omdat we hier weer te maken hebben met een zwam die in de bestuurswereld woekert als in een warme, vochtige kruipruimte van een huis met houten vloeren, stel ik hier toch de vraag aan u en mijzelf Doet u wel eens een Loek Hermansje?

Wat doet u als u op een parkeerplaats door een onhandige manoeuvre lakschade toebrengt aan een derde? Stapt u dan uit en schrijft u dan een briefje waarin u de verantwoordelijkheid neemt en uw telefoonnummer achterlaat? Of doet u als Loek Hermans en verlaat u de parkeerplaats onmiddellijk en keert u er nooit meer terug?

Wat doet u als een caissière een fout maakt in uw voordeel? Denkt u dan “You make my day!” of wijst u het vermoedelijk zwaar onderbetaalde meisje er op dat ze zich vergist?

Wat doet u als u een positie wordt aangeboden, waarbij u een keer of tien per jaar een middag moet vergaderen tegen een vergoeding van enige tienduizenden euro’s? Belt u mij dan op, zodat ik in een Kantlijn kan gaan roeptoeteren, of trekt u ’s avonds samen met uw partner (zo u die hebt) een fles champagne open?

De gelegenheid maakt altijd de dief, maar wie is er het meest verantwoordelijk? Degene die zijn iPhone op het dashboard van de auto achterlaat of degene die vervolgens de auto openbreekt? Ik hou het op de inbreker. Ook al doet de gelegenheid zich voor je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Hetzelfde geldt voor leden van raden van toezicht en raden van commissarissen. Zij horen persoonlijk aansprakelijk te zijn voor door hun handelen (of juist niet handelen) berokkende schade.


Wilt u eens zien hoe het CV van Loek Hermans er uit ziet, kijk dan op deze pagina.


 

.

Bekijk (en vooral) beluister ook eens deze vergelijking door Willem Scheepers

 

Read Full Post »