Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Drenthe’

Ik geef het toe: het succes van Forum voor Democratie bezorgde mij gisteren een slechte dag. Niet omdat mijn deel van het politieke spectrum gevoelige klappen kreeg. Dat was namelijk niet echt het geval. De SP verloor, GroenLinks won en de PvdA lijkt de weg terug in beeld te krijgen. Bovendien bestaat de kans dat door dit populistische succes het kabinetsbeleid zal opschuiven naar links. Toch was het een slechte dag voor mij. Ik kon het maar moeilijk eens worden met mijzelf over de vraag Hoe nu verder?


Ik voel mij verwant met de zwakkeren en de verdrukten in onze samenleving. De kloof tussen arm en rijk groeit, het aantal kinderen dat in armoede groot wordt stijgt en de economische Übermenschen (ik gebruik zeer bewust deze term) lijken in toenemende mate reddeloos en redeloos in de greep van Avaritia (= Latijn voor hebzucht) te verkeren. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik gepensioneerd ben en de toekomst niet meer echt door mij zal worden vormgegeven. Was ik twintig en had ik geen verantwoordelijkheid voor mensen die van mij afhankelijk waren, dan weet ik niet welke weg ik zou bewandelen. Vermoedelijk zou ik mij dan door emotie laten leiden, waardoor het slecht met mij af zou lopen.

Het fundament van een parlementaire democratie bestaat uit argumenten. Gebaseerd op feiten. Liefst ook nog in combinatie met respect voor de argumentatie van de tegenstander. Daar gaat het al snel mis. Vooral bij de heer Wilders. Of hij werkelijk geen controle heeft over zijn emoties of dat hij dat speelt is mij niet duidelijk. Het gebrek aan controle diskwalificeert hem en zijn eenmanspartij daarmee totaal.

Anders wordt het bij de heer Baudet. Alles is controle bij deze man. Alles is tot in de puntjes doordacht. Vanaf zijn Latijnse toespraak in de Tweede Kamer tot het geacteerd zoeken naar woorden op de avond van de laffe moordpartij in de Utrechtse tram. De gespeelde ‘net niet snik’ maakte van zijn optreden weliswaar een schoolvoorbeeld van gebrek aan empathie, maar zal balsem voor de onderbuik van zijn kiezers zijn geweest.

De heer Baudet presenteert zich als een welgemanierd mens, erudiet, intellectueel en hoogbegaafd. Of hij een universitaire loopbaan versmaadt, of dat de universiteiten hem versmaden is mij niet duidelijk, maar dat hij meer mensen aanspreekt met zijn manier van doen dan de heer Wilders mag duidelijk zijn. Het maakt hem tot een politiek tegenstander van formaat, die uitermate serieus genomen moet worden. Een tegenstander ook waar eer aan te behalen valt, als je hem op de juiste manier bestrijdt.

Daarom pleit ik voor zo snel mogelijke bestuursverantwoordelijkheid voor Forum voor Democratie op zo veel mogelijk plekken in Nederland. Zelf geloof ik dat daarmee het opgelaaide vuur snel opgebrand zal zijn, maar ik sluit niet uit dat ik me daarin vergis. Toch durf ik het aan voor bestuursdeelname van de nieuwkomers te pleiten. Dagblad van het Noorden doet de Drentse PvdA leider Bijl de suggestie aan de hand om als openingszet in het politieke schaakspel Forumvoorman H. Velzing in serieuze onderhandelingen bestuurlijke verantwoordelijkheid aan te bieden. Over het vervolg op die openingszet valt veel te speculeren, maar de werkelijkheid zal vermoedelijk interessanter worden dan de wildste fantasie. Boeiend is in ieder geval dat in deze opening alle lichten op rood staan. Het rood van een zich hervindende Partij van de Arbeid tegenover het rood waarmee Forum een eind aan het partijkartel wil toeroepen.

.


Read Full Post »

Het is een zware (dis)kwalificatie: collaborateurs. Toch laat ik hem vallen, omdat zij het zijn die de weg bereiden voor de beleidsmakers die steeds meer ziekenhuizen laten verdwijnen. Zelfs Hans Klok krijgt zo”n verdwijntruc niet voor mekaar en de beleidsmakers zouden het zonder de collaborateurs ook niet voor mekaar krijgen.


Lees bijvoorbeeld dit artikel van de zich medisch journalist noemende Frank van Wijck over de reacties in Drenthe op de plannen van het kernteam Zorg voor de regio. Leest u vooral ook de discussie met de auteur onder het artikel.

Van Wijck schoffeert, zonder dat hij zich dat realiseert de koningen van de markt als hij zegt “alle betrokkenen steunen het plan”. Man weet niet waar hij het over heeft. Bedoelt natuurlijk: “alle leden van het kernteam steunen het plan”. En zelfs daar mag, als je de vlakke en zielloze presentatie door huisarts Wissink uit Zuidwolde hebt bijgewoond, een fors vraagteken bij gezet worden. Kortom van Wijck scoort overdrachtelijk bedoeld in eigen doel.

Wat zijn doel is? Man zal zeggen dat hij een bijdrage wil leveren aan de toekomstbestendigheid van de ziekenzorg. Dat is werk voor lobbyisten. Bovengenoemd artikel is voor alle veiligheid geen journalistiek werkje maar een “reflectie op wat er in de zorg gebeurt”; waarbij het niet gaat om wat hij (van Wijck dus) goed of slecht vindt, maar om wat hij ziet gebeuren. Waarmee uw advies “Drenthe tel je zegeningen” de prullenbak dus in kan mijnheer de medisch journalist?

Waar geld leidend wordt, daar wordt volgens van Wijck de patiënt leidend. Waar dat te zien is vertelt hij er niet bij. Patiënten zaten in ieder geval niet als belangrijke belanghebbende in het Kernteam Zorg voor de regio. Met patiënten wordt nauwelijks gepraat. De door Treant georganiseerde ‘dialoogavonden’ waren geen gesprekken, maar hersenspoelingen, waarbij de aanwezigen toch vooral moesten beseffen dat zonder “de fusie” Bethesda nooit zou kunnen overleven.” De realiteit is dat Bethesda de fusie niet overleeft.

Van Wijck ziet dit als conservatief, alles bij het oude willen houden. Hij geeft daarmee blijk geen idee te hebben van wat het actiecomité in Hoogeveen heeft bepleit. Man schrijft opnieuw over zaken waarin hij zich niet heeft verdiept.

Waar geld leidend wordt, verdwijnen ethiek en moraal en de collaborateurs van de ziekenhuislobby proberen een graantje mee te pikken door de weg te plaveien met misselijkmakend herhaalde retoriek. Van Wijck verschuilt zich achter de keuze van de politiek in 2006. Zonder in te gaan op de motieven. De overheid vond destijds de morele verantwoordelijkheden geen taak van zichzelf meer. Een minister (Hoogervorst) die zijn vinger in zijn eigen keel stak om te laten zien hoe hij dacht over de terechte kritiek die hij kreeg. Een andere minister (Zalm), die flipperend en schaterlachend vertelde over de heilzame werking van de vrije markt.

De kabinetten van Wim Kok zijn een ramp geworden voor de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, energie en sociale woningbouw. Waar geld leidend wordt is alle moraal en ethiek inmiddels verdampt.

De vraag of Frank van Wijck een collaborateur van de ziekenhuislobby is, lijkt mij dan ook volledig terecht. U mag het zeggen.

.


Read Full Post »

Van wind alleen kun je niet leven. Bij tegenwind leert men de bemanning kennen. Hoor de wind waait door de bomen. Zo de wind waait waait mijn jasje. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dat er zoveel uitdrukkingen zijn waar wind in zit, betekent dat er al heel erg lang wind is. En naar verwachting zal er ook nog heel erg lang wind zijn. De energie die je met wind opwekt kun je zonder al te veel risico duurzaam noemen. En dus zet Nederland vol in op wind. Per slot van rekening zijn de molens aan de Zaanse Schans een toeristische trekpleister. Nederland Windmolenland. Niemand zal tegen duurzame energieopwekking zijn. Als het even kan duurzaam en ook nog eens zo groen mogelijk. Maar voor veel mensen geldt daarbij ‘niet in mijn achtertuin’.

Regeren is vooruitzien. Dus denken overheden in ‘targets’. Dat zijn doelstellingen die zich doorgaans kenmerken doordat ze veel te ambitieus zijn. Het zijn doelstellingen die om de haverklap (en meestal naar beneden) bijgesteld worden, onder het motto “het is een groeimodel”.
Voorbeeld. Dit najaar sloot het kabinet het Energieakkoord. Daarin gaat men uit van de vooronderstelling dat over een paar jaar de aanleg van windmolens veel goedkoper zal worden. Een verwachte prijsstijging van elektriciteit moet aan dit scenario een belangrijke bijdrage leveren. Waarop baseert men dat eigenlijk? Op de lobby van belanghebbende bedrijven als Ballast Nedam, Van Oord en Eneco?

Hoogleraar Ad Verkooijen van de TU Delft voorspelt, samen  met een groep collega technische wetenschappers een heel ander scenario. De voorspelde prijsstijging zal volgens hen een prijsdaling worden. Simpel omdat het aanbod aan elektriciteit sterker zal groeien dan de vraag. In plaats van een investering van
€ 3,7 miljard moet rekening gehouden worden met een bedrag van € 19 miljard. Op de website van de Groene Rekenkamer vindt u in goed begrijpelijke taal de overwegingen van deze wetenschappers.

Targets dus. En financiële voorspellingen. Economen hebben de kredietcrisis en de eurocrisis niet zien aankomen. Waarop baseert de lobby van windmolenbouwers haar voorspellingen?

En wie betaalt uiteindelijk de rekening?

.


.

Read Full Post »

Hebt u de reportage over de Drentse fietspadencontroleur Ruud in KRO Brandpunt gezien? Vraagt u zich ook af wat voor leidinggevende Ruud had? En wat de motieven zijn geweest voor de soap die de Provincie Drenthe heeft geproduceerd?

“Als maar de helft van wat Brandpunt meldt waar is, zouden er op het Provinciehuis al koppen moeten rollen,” twitterde voormalig CDA parlementariër Jan Mastwijk uit Hoogeveen na afloop. En hij heeft gelijk. Als de feiten zoals Brandpunt die presenteerde, kloppen (en ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen) dan hebben de verantwoordelijken in deze onsmakelijke affaire een brevet van bestuurlijk onvermogen afgegeven dat zijn weerga niet kent.

Het is jammer genoeg niet een op zich zelf staand incident, maar een symptoom van een diep geworteld probleem. De afstand tussen leidinggevenden/bestuurders en de werkvloer is veel te groot. Het voelbare contact binnen organisaties is in de moderne bestuurscultuur naar de kerkers verbannen. En daarmee is de relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte verworden tot een hiërarchisch gegeven. En binnen een hiërarchisch gegeven zeg je niet tegen je ondergeschikte “Zeg kerel, ik wil even met je praten over die partij stenen, want het is me niet duidelijk hoe dat zit…”

Nee, je schakelt een of ander detective bureau in dat zich vereenzelvigt met een uiterst aimabel personage uit een televisieserie. Het Dagblad van het Noorden heeft recent al meerdere publicaties aan deze zaak gewijd, maar dat was nog geen reden voor ons provinciebestuur om zich nog eens achter de oren te krabben.

Ik ben van de generatie “Beter langharig dan kortzichtig.” Ik heb mijn lange haren allang afgezworen, maar de kortzichtigheid in het land der bestuurders lijkt onuitroeibaar. Na de landelijke aandacht van KRO Brandpunt lijkt het mij onmogelijk dat de verantwoordelijken hiermee weg komen. Welk juridisch bewijs heeft men voor de wandaden van fietspadencontroleur Ruud? Heeft Bureau Marple degelijk werk geleverd of amateuristisch geprutst? Als je Brandpunt mag geloven het laatste.

In een fatsoenlijke samenleving komt er nu een openbaar onderzoek en wordt óf aangetoond dat de fietspadencontroleur terecht strafontslag krijgt, óf Ruud wordt gerehabiliteerd, krijgt zijn baan terug en een schadevergoeding vanwege de gepleegde karaktermoord.
De leidinggevende vliegt er uit (eventueel samen met andere verantwoordelijken) en de verantwoordelijk gedeputeerde treedt af. Zo gaat dat in een fatsoenlijk land.

We zullen spoedig zien hoe fatsoenlijk het Drentse provinciebestuur is.

 


 

 

 

Read Full Post »

Terug naar het overzicht

10 maart 2012

 

.

Geüpload door  op 10 mrt 2012

WIELRENNEN – Bert-Jan Lindeman uit Assen heeft vanmiddag de Ronde van Drenthe gewonnen. De eerstjaars profrenner van Vacansoleil klopte na een rit van 195 kilometer in de sprint medevluchter Guillaume Boivin uit Canada. Het was zijn eerste overwinning bij de profs.
Na 135 kilometer sprong Stefan Poutsma uit Peize tijdens de tweede beklimming van de VAM-berg weg uit het peloton. Hij kreeg Georg Preidler uit Oostenrijk mee. Het tweetal werd vijftien kilometer later ingerekend door een achtervolgende groep van zeventien man, met daarin onder meer Lindeman, Martijn Verschoor uit Bovensmilde en oud-inwoner van Oosterhesselen Wouter Wippert.
Tijdens de laatste beklimming van de VAM-berg, op dertien kilometer van de eindstreep, demarreerde Lindeman uit de kopgroep. Boivin sprong mee. De achtervolgers deden verwoede pogingen het tweetal in te rekenen, maar gaven de strijd bij het ingaan van de laatste kilometer op. Op 250 meter van de finish sprong Lindeman uit de rug van zijn medevluchter en pakte hij de zege.
De Deen Rene Jørgensen won de sprint van de achtervolgende groep, voor de Italiaan Daniele Colli. Wippert werd zesde, Poutsma zeventiende en Verschoor 42ste.

Read Full Post »

Maandoverzichten

Hoogeveen in beeld bij RTV Drenthe

29 december 2011
Vrachtwagen Jannes gestolen

 

26 december 2011
Supermarkt open op tweede kerstdag

 

22 december 2011
Schilder en gitarist Gijs Kos

 

11 december 2011
Olhaco in vijf sets langs Huizen

 

.

8 december 2011
Hoogeveen en motorclub Satudarah leggen ruzie bij

 

.

7 december 2011
Rijkswaterstaat plaatst palen langs A28 bij Pesse

.

Read Full Post »

Klik HIER voor de jaaroverzichten 2011 en 2012

9 november 2011
Hoogevener aangehouden in verband met moordzaak in Ruinen

.

6 november
v.v. De Weide verslaat v.v. Noordscheschut in derby

.

6 november 2011
Brandweer Hoogeveen duwt auto’s het water in

.

1 november 2011
Stichting Tegen haar wil in Drents diep

.

Read Full Post »

Older Posts »