Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Dierenleed’

Drentse actievoerders hebben gisteren (25 februari) hooibalen over de hekken van de Oostvaardersplassen gegooid om de noodlijdende dieren daar bij te voeren. Maar volgens Staatsbosbeheer is het onverstandig om de dieren te voeren.  “Dat betekent dat de sterke dieren daarvan profiteren en de zwakke niet. Het haalt het natuurlijk evenwicht weg”, legt boswachter Hans-Erik Kuypers uit. Volgens mij is dat juist de essentie van de struggle for life: dat de sterken profiteren en de zwakken niet.


Ik moet bekennen dat het idee van een natuurgebied, waar de natuur haar gang kan gaan mij ooit aansprak. Maar de praktijk dwingt mij om me nu klip en klaar uit te spreken tegen dit volslagen misplaatste en beschamende experiment. Moeder natuur verdraagt namelijk geen hekken. Dieren moeten bij voedselschaarste weg kunnen trekken en op zoek gaan naar nieuwe voedselgebieden. Denk aan de jaarlijkse trek van de gnoe’s in Afrika en dichter bij huis de vogeltrek. En zwakke dieren hebben recht op een predator (roofdier) die hen uit hun lijden verlost.

Wat in de Oostvaardersklassen beoogd werd is ontaard. Het natuurgebied is een soort van concentratiekamp geworden – let wel geen vernietigingskamp – waar dieren worden opgesloten, geen voedsel krijgen en zichzelf moeten zien te redden. Daar hoort dan ook op zijn minst een roedel hongerige wolven bij als we een vorm van (kunstmatig) natuurlijk evenwicht zouden willen scheppen.

Ik geloof niet in de schepping die de Bijbel ons voortovert en ik heb dus ook niet de drang om de daarin beschreven Schepper te imiteren. Maar Staatsbosbeheer lijkt wel in de klauwen van deze hoogmoed te verkeren. Daarom stel ik een nieuw experiment voor, waarbij wolven en alle voor dit experiment verantwoordelijken bij SBB in het gebied worden geplaatst. Een soort Steentijd-Utopia. Toen de mens nog op de toendra’s streed tegen de kou van de permafrost.

Als tegemoetkoming mogen er wat mij betreft een klein aantal grotten kunstmatig worden aangelegd, anders voorzie ik een te spoedig eind van het experiment door het uitsterven van de menselijk soort binnen de hekken van deze ongetwijfeld adembenemende overlevings-soap. En denk erom: het natuurlijk evenwicht moet ten allen tijde in stand blijven, dus niet bijvoeren! En geen kleding over de hekken werpen!

.


 

Read Full Post »