Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘De Friesland’

Ziekenhuis de Sionsberg verkeerde vijf jaar geleden in grote problemen. Vier jaar geleden werd het zelfs failliet verklaard, maar door eendrachtig de armen uit de mouwen te steken wist men een doorstart te realiseren. Die was dusdanig succesvol dat in januari 2015 zorgverzekeraar De Friesland Achmea een vijfjaren contract afsloot. En dat contract zegt de machtige verzekeraar per 1 januari a.s. weer op.


DSW topman Chris Oomen beschuldigt De Friesland naar aanleiding hiervan van machtmisbruik, de fractie van de SP in de Tweede Kamer stelt vragen aan minister Schippers en ondertussen verkeert de regio Noordoost Friesland weer in onzekerheid over het lot van hun ziekenhuis. De actiegroep Red de Sionsberg moet haar (helaas tijdelijke) rust voorlopig weer in de ijskast zetten. De wind waait weer uit de verkeerde hoek.

Wat is de reden dat de (al)machtige zorgverzekeraar de stekker uit dit ziekenhuis trekt? De Friesland beweert dat de samenwerking met de Sionsberg niet goed verloopt en dat de Sionsberg afspraken niet nakomt. Omdat de vrienden van de actiegroep Red de Sionsberg mij zeer dierbaar zijn (zij kwamen in 2012 zelfs naar Hoogeveen toen wij 15.000 handtekeningen voor behoud van ziekenhuis Bethesda naar het gemeentehuis brachten), kan ik nu niet zwijgen en heb ik de Friesland, om niet van speculeren beticht te worden via Facebook benaderd met onderstaande oproep:

Oproep aan @DeFriesland: beweer niet alleen dat de Sionsberg afspraken niet nakomt. Bewijs het publiekelijk en toon aan dat u geen machtsmisbruik pleegt! U wordt immers betaald uit publieke middelen!

De twitteraar van dienst van de verzekeraar (^EM als identificatiecode) liet in reactie hierop weten: We willen er graag uitkomen met de Sionsberg en de andere partijen. De publiciteit zoeken draagt hieraan niet bij.

Het antwoord kwam sneller dan ik durfde hopen, maar was precies zoals ik al in een reactie onder de oproep had voorspeld: De Friesland negeert de oproep waardoor men het recht verspeelt om mij van speculeren te betichten. Men heeft de geboden kans niet gegrepen. En mijn verzoek om publiekelijk bewijs van de beschuldigingen is volkomen legitiem. De inkomsten van alle commerciële zorgverzekeraars komen immers uit uw en mijn portemonnee. We zijn nota bene verplicht een basisverzekering bij een van hen af te sluiten! Dus heeft De Friesland een morele plicht tot publieke verantwoording.

De houding van de verzekeraar getuigt in ieder geval van de arrogantie, die menig machthebber kenmerkt, in dit geval vermoedelijk voortkomend uit het feit dat een ziekenhuis dat volgens de Friesland niet levensvatbaar was, al weer aardig op weg is om een volwaardig ziekenhuis te worden, met een uiterst belangrijke regiofunctie. Het zal De Friesland blijkbaar worst zijn wat de gevolgen voor de bewoners van de Noordoosthoek zijn en dus past hier maar één oproep:

Inwoners van Dokkum en omgeving, verlaat De Friesland en sluit u aan bij een zorgverzekeraar die uw belangen wél dient! U weet zelf wel wie dat zijn.

Als uw machtige gezamenlijke stem dat wil, legt u De Friesland Achmea helemaal stil!

.


 

Read Full Post »

Afgelopen weekend ontkrachtte Jeroen Wester in NRC de mythe van de vrije marktwerking in de wereld van de zorgverzekeringen in zes stappen. Hieronder een samenvatting. Wie het hele artikel wil lezen moet een NRC van zaterdag 27 oktober zien te bemachtigen.

Wester begint met de mythe van de ‘gezonde concurrentie’ tussen zorgverzekeraars. Hij schrijft dat de winkelstraat vol hangt met uithangborden in verschillende soorten, maten en kleuren. Toch gaat achter een groot aantal van die borden dezelfde zorgverzekeraar schuil.

Ik heb eens even de tijd genomen om de merken van de verschillende verzekeraars te inventariseren.

Op de site van Achmea vinden we de volgende merken

 

Als je klikt op de onderste link (Zorgverzekeringen bij Achmea) zie je dat Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro en Agis van Achmea zijn. Of dit alle merken zijn durf ik niet te zeggen, aangezien De Friesland-Achmea nog niet in dit rijtjes staat, acht ik het mogelijk dat er meer verzekeraars nog niet vermeld staan.
Coöperatie VGZ omvat Univé Zorg, IZZ, IZA, UMC,  ZEKUR en VGZ.
Menzis werkt met de volgende merken: Menzis, AnderZorg, Azivo.
Zorggroep CZ voert de merken CZ, Ohra en Delta Lloyd.

Vijftien verschillende uithangborden dus voor slechts drie grote spelers in de markt.

Het mag duidelijk zijn dat hier weinig sprake van concurrentie is. Temeer daar de meeste verzekerden eigenlijk “gewoon” vanuit hun oude ziekenfonds zijn doorgegleden naar hun huidige verzekeraar. Toen ik in 1978 in Drenthe kwam wonen was ik verzekerd bij VGNN, dat ging over in Groene Land, toen werd het Groene Land Achmea en vorig jaar ontdekte ik ineens dat ik met ingang van 2012 was verzekerd via Zilveren Kruis Achmea.

Wester maakt melding van het misverstand over het begrip zonder winstoogmerk. Wester: “Dat geldt voor alle grote verzekeraars. Voormalige ziekenfondsen mochten hun opgebouwde reserves als commerciële verzekeraar in 2005 alleen behouden zolang zij tien jaar lang, dus tot 2016, statutair vastlegden dat zij geen winstoogmerk hebben.”
En dat wordt dus interessant over drie jaar. Handhaven de commerciële zorgverzekeraars hun ‘geen winstoogmerk’ doelstelling of laten ze het los zo gauw ze kunnen?

Kritische consument bestaat niet
Dat  de kritische consument bestaat wordt door Jeroen Wester ontkracht. “Tweederde van de Nederlanders is via collectieve contracten verzekerd en krijgt zo tot 10% korting op de premie. Dat gebeurt via werkgevers, de sociale dienst, sportclub, vakbond, consumentenbond etc.”
Toen ik zelf een offerte bij Menzis aanvroeg tijdens het schrijven van dit blog, kwam ik tot de ontdekking, dat ik 6% korting krijg op de basispremie en 8% op de aanvullende premies als ik mij aanmeld als vrijwilliger (bijv. collectant) voor het KWF. De Hartstichting heeft een vergelijkbare deal met VGZ.
Wester vervolgt: “Dat er jaarlijks één miljoen mensen van verzekeraar wisselen, klinkt misschien veel, maar het is slechts 6% van de markt.”

Een argument voor het invoeren van ‘marktwerking’ in de wereld der zorgverzekeraars was dat de verzekerden zouden gaan shoppen en daarmee de verzekeraars tot concurrerende aanbiedingen zouden dwingen. De werkelijkheid is echter een stuk weerbarstiger, stelt Wester.  De ‘overstappers’ bespaarden volgende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vorig jaar gemiddeld € 40,00 per jaar. Voor dat bedrag gaan veel mensen zich niet zitten verdiepen in ondoorzichtige verschillen per verzekeraar. Voeg daar de collectiviteitskorting aan toe en  de zorgverzekeraars hebben de markt effectief verdeeld en daarmee onderlinge concurrentie verminderd.

De dominante verzekeraar
In Hoogeveen is Achmea de dominante verzekeraar, zoals Dokkum te maken heeft met de Friesland-Achmea en Winschoten/Delfzijl met Menzis. Er wordt beweerd dat een dominante zorgverzekeraar in een regio geen probleem is, op die manier zouden ziekenhuisbesturen de verzekeraars niet tegen elkaar kunnen uitspelen. Ook de kartelautoriteiten vinden regionale dominantie geen probleem, want je kunt met één muisklik overstappen. “Toch kan die regionale dominantie grote gevolgen hebben,” aldus Wester in de NRC. “De ‘marktwerking’ in de zorg verloopt immers over twee belangrijke schijven: verzekeraars dingen naar de gunst van de consument en zorginstellingen dingen vervolgens naar de gunst van de verzekeraar.”

Wie het hele artikel wil lezen, waarin de winsten van de zorgverzekeraars en de beloningen van de bestuurders aan bod komen, adviseer ik te trachten een NRC van 27 oktober te achterhalen. Het is de moeite waard.

Read Full Post »