Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Coba Anninga’

Op Uitkijkpunt Bethesda vroeg een reageerder mij indirect naar mijn motieven voor mijn scherpe benadering van de gevolgen die het beleid van de Treant Zorggroep heeft voor ziekenhuis Bethesda. Dit naar aanleiding van de handtekeningenactie waarin mij gevraagd wordt mij niet meer negatief over Treant uit te laten. 


Ik neem aan dat u mij gelooft als ik u zeg dat ik mij niet voor de lol tegen het beleid van Treant verzet. De voortgaande concentratie van zorg in Emmen is slecht voor de hele regio. Alle woorden van de Treant top ten spijt. Het kost patiëntenaanbod in het westelijk deel van het verzorgingsgebied en in het noordelijk deel zal voor velen het nieuwe ziekenhuis in Scheemda aantrekkelijker lijken dan het Scheperziekenhuis in Emmen.

Ondernemingsraad
De verklaring van de ondernemingsraad over het intrekken van de gang naar de rechter spreekt door zijn nietszeggendheid boekdelen. Er is reusachtige druk op hen uitgeoefend, naar verluidt op het randje van het toelaatbare. Het feit dat de tijdelijke (!) voorzitster van de raad van toezicht in de media meldt dat men het niet eens is geworden, maar binnen de kortste keren wel de beide omstreden artsen in de raad van bestuur benoemt, spreekt boekdelen. Mevrouw is van beroep toezichthouder, van binding met de organisatie is dan meestal niet echt sprake.

Gemeenteraad
De gemeenteraad laat zich maar wat graag keer op keer weer in slaap sussen, zo bleek uit de verslaggeving van het bezoek van de fractievoorzitters aan de ‘acute zorg afdeling’. Blijkbaar is men vergeten hoe de sfeer in de Tamboer op 13 februari was. De IC is – ondanks eerdere toezeggingen – verdwenen uit Hoogeveen en daarvoor is een niet officieel gedefinieerde afdeling in de plaats gekomen, waar je alle kanten mee op kunt.
Het argument dat dit landelijk belangstelling trekt had doorgeprikt kunnen worden, maar daarvoor ontbreekt het de fractievoorzitters aan voldoende kennis. Dus koketteert Treant opgetogen met het enthousiasme van de politici. Natuurlijk is er brede belangstelling voor. Er zijn meer ziekenhuisgroepen die op mogelijkheden broeden om IC’s te sluiten.

Good Governance
Echte tegenspraak, waarvan in de Governancecode voor de zorg sprake is, wordt – mild gezegd – niet op prijs gesteld. De Denktank heeft voor de diplomatieke weg gekozen, zonder resultaat. Treant heeft – in strijd met de waarheid – de indruk gewekt geregeld met de denktank te spreken. Ik kan u verzekeren dat er slechts één gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanbieding van het rapport Na de Tamboer, bij trommelslag.

Het zou mij veel waard zijn als ik kon stoppen met mij te verzetten, maar zolang er zo weinig werkelijke tegenspraak uit de Hoogeveense gemeenschap komt moet ik mij aan mijn belofte van 4 januari 2013 houden: ik zal niet zwijgen!

Helaas. Het is niet anders.

Read Full Post »