Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘christendom’

Ook ik ontkom er niet aan. De kersttijd is de tijd voor overpeinzingen. Dagelijks peins ik heel wat af. Ik ervaar dat niet als een last, dus u hoeft u niet te haasten om mij morele steun te bieden. Het is verrijkend om te doen. Mits niet begrensd door wat voor vooringenomen standpunten dan ook.


Vandaag is het koopzondag in Hoogeveen en hoewel ik de 24/7 economie verfoei vind ik niet dat ik dat een ander mag verhinderen om op zondag boodschappen te kunnen doen. In veel christelijke kringen denkt men daar anders over. In een verhaal dat zich niet op enig historisch bewijs kan beroepen wordt gezegd dat de 7e dag een rustdag is. Prima. Heb ik niets tegen. Ik rust heel graag. Maar het gaat mij te ver om dit anderen te gaan opleggen. Wat is het verschil tussen een kledingverbod en het zondagse winkelverbod? Wie dat kan uitleggen verdient de titel Rechtprater van het jaar.

Ik ga met deze overpeinzing op tenen staan. Lange en gevoelige tenen. Dat realiseer ik mij, maar waarom zou een atheïst (die overigens niet per se zonder een geloofsovertuiging in het leven staat, al is het dan geen religieuze geloofsovertuiging) op zondag geen boodschappen mogen doen en moet de atheïst zich verdedigen tegen (voor)oordelen als, je hebt zes dagen tijd voor je boodschappen, daar heb je die zevende dag niet voor nodig. Wordt de christen daar gelukkiger van? Komt het eeuwige leven daardoor dichterbij voor de christen? Vanwaar die dwang?

Toen ik een reis door Pakistan maakte heb ik in bewoonde gebieden respect getoond voor de daar geldende zeden door niet in korte broek rond te gaan lopen. Had ik vergelijkbaar gedrag vertoond als veel moslims in Europa dan had ik gewoon in mijn korte broek moeten blijven lopen. Volledig gezichtsbedekkende kleding is in onze cultuur (mild uitgedrukt) niet wenselijk. Maar met een beroep op met vergelijkbare (christelijke) geschriften wordt het in bepaalde kringen wel voorgeschreven.

Ik stoor mij aan religieuze dwang, zo gauw die mij beperkt. Als iemand er voor kiest om met inachtneming van religieuze voorschriften te leven prima. Zolang het mij niet belemmert heb ik er geen enkel bezwaar tegen. Ik stoor mij er niet aan omdat ik respect heb voor een oprechte levensovertuiging, ook al begrijp ik die voor geen meter. Waarom is het dan nodig dat de koopzondag pas om één uur begint? Omdat de kerkbezoekers er dan niet mee geconfronteerd worden. Komt door die confrontatie het eeuwig leven in gevaar? Is men bang verleid te worden? Twijfelt men aan de eigen standvastigheid? Vanwaar die dwang, gebaseerd op geschriften zonder enig historisch bewijs?

In mijn jeugd was het heel bijzonder dat in Winterswijk een predikant een homo-gespreksgroep startte. Het werd hem door velen ernstig kwalijk genomen dat hij weigerde om homoseksualiteit te veroordelen, omdat er in die oude geschriften staat dat het de Heer een gruwel is.
Hoe kan iemand zich er op beroepen dat de Heer een god van de Liefde is en tegelijk een ander mens om zijn of haar anders zijn veroordelen, discrimineren en doden? Wat is het verschil tussen het christendom en de islam hierin, in aanmerking genomen dat de profeet van de islam zes eeuwen later de ‘uiteindelijke openbaring’ van God heeft ontvangen? En als je beseft dat in Amerika christelijke gemeentes zijn die homoseksualiteit net zo erg vinden als moord?

Psychiater Tjeerd Jongsma zei ooit in een seminar: “Kijk uit voor de nederigen want zij zijn vaak het arrogantst.”


Ik wens u prettige kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.

Read Full Post »

De Engelse acteur Stephen Fry dreigt in Ierland vervolgd te worden voor blasfemie. Hij heeft in 2015 God een ‘egoïstische maniak’ genoemd en hem van pure kwaadaardigheid beticht. (Bron: Volkskrant)


Ik heb dit soort kwalificaties ook wel gebruikt. Toen ik vijf was werd mijn vader ongeneeslijk ziek: hij heeft ‘K’ werd er gefluisterd. Het was per slot de tijd van het zwijgen, kort na de oorlog. ‘Je moet maar braaf bidden tot God, dan komt het vast wel goed.’ Twee jaar dagelijks gedaan en toen ging vader dood. Ik was zeven. Mijn broer(tje) twee. Nu, 59 jaar later, mis ik mijn vader nog dagelijks. De pijn is verdwenen, maar makkelijk oproepbaar. Het schrijven van dit betoog is meer dan voldoende daarvoor.

Menigmaal heb ik woedende verwijten aan het Opperwezen geuit. Dat ik hem een dief vond, een misdadiger en dat, mocht hij toch bestaan én mocht mij het Koninkrijk der Hemelen deelachtig worden, ik hem aan zijn stropdas over zijn managersbureau zou sleuren. Wat ik daarna zou doen schrijf ik niet op, dan zou deze iSay nodeloos kwetsend worden en dat zou geen stijl zijn.

Dezelfde mensen die mij op het hart hadden gedrukt braaf te bidden, reageerden op mijn woede, dat je God niet moest zien als iemand, maar als… en dan kwamen de meest warrige verhalen. Over de geest van God, zijn Evangelie en dat het allemaal over liefde ging. Mooie liefde, die mij mijn vader ontnam. God zien als de almachtige heerser over leven en dood en tegelijkertijd hem niet verantwoordelijk mogen houden; zijn wegen ondoorgrondelijk noemen en ga zo voort. Allemaal bewijzen voor mijn overtuiging dat de God zoals beleden door de christelijke kerken, maar ook door alle andere religies, of ze hem nu Jahwe of Allah noemen, niet bestaat. Het geloof in een almachtig opperwezen is slechts een uiting van (de bezwering van) hun doodsangst. Het leven na de dood een doekje voor het bloeden; de dominee die mijn moeder condoleerde met de woorden “Je moet maar zo denken Annie, hij heeft het nu beter dan hij het bij jou ooit zou kunnen hebben”; het geschenk dat God via Jezus aan de mensheid gaf te moeten zien als een teken van Zijn Liefde. Het is een miskenning van het Kwaad dat mijn broer(tje) en mij werd aangedaan. 

Ik heb met bewondering en een juichend hart de uitlatingen van Stephen Fry gelezen en omdat hem in Ierland nu een sharia-achtige behandeling boven het hoofd hangt, draag ik deze iSay aan hem op.

Het dreigende proces bewijst de juistheid van mijn conclusie. Het geloof in een opperwezen is de projectie en daarmee de bezwering van de menselijke doodsangst, niet meer en niet minder. En dat daar in het christendom een ethische leer aan werd geplakt is mooi, maar dat kan heel goed zonder dat idiote opperwezen, door wie ook het Kwaad geïnspireerd wordt. Vergeet dat vooral niet en herinner u de kruistochten in deze door godsdienstwaanzin steeds onveiligere wereld.

Ik roep de Ierse justitie toe: Spreek Stephen Fry vrij of draag voor eeuwig het juk van het fundamentalisme.

.


Read Full Post »

Op Facebook heb ik met grote belangstelling een discussie gevolgd die werd aangezwengeld door Bertus ten Caat, ambachtelijk meubelmaker, veelzijdig muzikant en schrijver en wat al nog meer. Ten Caat begon zijn betoog met de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, Donald Trump, die onlangs met grote stelligheid beweerde dat de wereld 6000 jaar oud is, zoals de Bijbel ons voorhoudt. Ten Caat plaatste er de 4,5 miljard jaar tegenover die de wetenschap ons voorschotelt. En prompt ontstond er een uiterst levendige discussie. Een discussie die mij bezig blijft houden, dus hoog tijd voor een iSay om mijn gedachten hierover vast te leggen.


Laat ik voorop stellen dat ik de vrije gedachte aanhang. Ieder is vrij om te denken wat hij wil. Van de extreme atheïst tot de super reli-fanaat. Zo lang ze mij hun ideologie niet opdringen mogen ze denken wat ze willen. Wat mij in de discussie onder het stuk van ten Caat opviel was de defensieve houding van de, laat ik het voor het gemak even generaliserend gelovigen noemen. De aanhangers van het Bijbelverhaal. Zelfs in de meest vrijzinnige vorm klinkt in hun betogen altijd iets door als “zonder evangelie geen ethiek”. Alsof een atheïst geen ethiek zou kennen. De discussie liet zien dat men elkaar voorlopig nog lang niet zal vinden.

Ik noem mij zelf een gelovige atheïst. Ik geloof in naastenliefde, maar noem het solidariteit. Ik geloof in rentmeesterschap, maar noem het milieubewustzijn. Ik geloof in de andere wang toekeren, maar noem het geweldloosheid. Ik geloof in de rede en de dialoog. Ik pretendeer niet de waarheid in pacht te hebben, noch de wijsheid, maar u zult van goeden huize moeten komen om deuken in mijn waarheid te slaan. Het is een aantal mensen gelukt. Zij waren verder dan ik op dat moment was.

Ik geloof in goed en ik geloof in kwaad. En ik ben er van overtuigd dat het goed is om het kwaad te bestrijden, waar het zich maar aandient. Liefst door de rede, ook als daar verbaal geweld aan te pas komt, liever niet door bommen want die hebben nog nooit vrede gebracht. Maar sinds kort maak ik op dat laatste voorbehoud een uitzondering. Een valse hond maken we af. Een valse organisatie waar criminelen een religie misbruiken als dekmantel voor hun misdaden, wil ik niet zonder meer vrijwaren. Er zijn grenzen aan mijn geweldloze overtuiging en dat is een last. Te weten dat ik niet meer onvoorwaardelijk het ban de bom teken kan dragen, niet meer volledig overtuigd Peace brother kan roepen is een last. Maar die draag ik graag. Het zorgt er voor dat mijn ethisch bewustzijn actief blijft en mij voortdurend dwingt mij rekenschap te geven van wat ik denk en wat ik doe.

Wat mij betreft is religie vooral bedoeld als makkelijk antwoord op niet te beantwoorden vragen, en bovendien een bezwering van onze doodsangst . Niet meer moeilijk hoeven denken, maar gewoon Het Woord consumeren. Niet meer bang zijn voor de dood maar geloven in een eeuwig leven. Nogmaals: ik vind het prima, maar dring het mij niet op. En breng mij er niet mee in gevaar.

.


 

Read Full Post »