Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Carla van de Wiel’

De Treant estafetteploeg. Zo mogen we de opeenvolgende bestuursvoorzitters van de Treant Zorggroep (voorheen ZLM) inmiddels wel noemen. Sinds ik in 2012 met toenmalig vice-voorzitter Donkervoort in aanraking kwam heb ik de volgende leden van de ploeg het estafettestokje aan elkaar zien overdragen:

Maarten Rutgers -> Kees Donkervoort
Kees Donkervoort -> Leo L. Schoots (a.i.)
Leo L. Schoots -> Eric Janson
Eric Janson -> Marcel Kuin
Marcel Kuin -> Carla van de Wiel (a.i.)
Carla van de Wiel (a.i.) -> Carla van de Wiel


Zes namen in zes jaar. Gemiddeld een jaar per persoon. Carla van de Wiel heeft het verhoudingsgewijs nog lang uitgehouden. Bij de 1e mars naar Bethesda in 2013 heb ik, bij het voorstellen van Eric Janson, gezegd dat hij de verantwoordelijkheid op zijn schouders nam voor alle goede en foute keuzes en beslissingen van zijn voorgangers. Dat geldt wat mij betreft voor iedere volgende bestuursvoorzitter. Van welke organisatie dan ook.

Maar de praktijk is anders. Het snelle switchen levert vooral op dat een nieuwe voorzitter zich met het grootst  mogelijke gemak verschuilt achter keuzes en beslissingen van voorgangers. In plaats van de verantwoordelijkheid er voor te nemen, zoals in het kabinet Rutte II wèl gebeurde, beschrijven zij bij voorkeur hun verantwoordelijkheid als een last die de erfenis van de voorganger meebracht, maar er iets aan veranderen willen, kunnen of in ieder geval doen zij niet.

En daarmee is meteen de kern van het kwaad beschreven, waar de paarse coalitie van Wim Kok ons land mee heeft opgezadeld. Met de privatisering is ook de technocratische bestuurder met een trits bureaumatrozen opgekomen. Bestuurders die geen enkele binding hebben met de (leden van de) organisatie die zij geacht worden te leiden. Bestuurders die het schip voortijdig verlaten en dat afdoen met “ik heb mijn klus niet afgemaakt, maar niemand is onvervangbaar.”

Het wordt tijd dat wij in Hoogeveen gaan nadenken over alternatieve oplossingen. Aan nog meer slecht nieuws hebben wij geen behoefte. We moeten de regie zelf in handen nemen. Stadskanaal heeft wat dat betreft op dit moment een verfrissende benadering van de vergelijkbare problemen die men daar in het Refaja ziekenhuis tegenkomt. Het Dagblad van het Noorden schreef er een interessant artikel over en Hoogeveen mag een voorbeeld nemen aan Kirsten Smid c.s. die in samenwerking met de aan de Erasmus universiteit gelieerde Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) op zoek is naar creatieve alternatieven om te redden wat er te redden valt.

Want van Treant hebben wij geen heil meer te verwachten. Net zo min als van Achmea (Hoogeveen) of Menzis (Stadskanaal). Ondertussen klinken vanuit Meppel geluiden over plannen die bij Isala zouden leven om in Meppel weer op een of andere manier verloskunde aan te bieden, maar daar is nog geen bevestiging van bestuurlijke kant gekomen. Ik hou het voor u in de gaten.

.


 

Read Full Post »

Deze week meldde het Dagblad van het Noorden in een artikel over de zoektocht naar ‘huisartsen met plattelandslust‘, dat het met name in Emmen uiterst moeilijk is om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen gaan. “Alles langs de A28 doet het beter dan Emmen”, aldus huisarts Martin Kok uit Oosterhesselen. En waarom zou dit alleen maar voor huisartsen gelden? Voor specialisten zal het niet anders zijn.


Het Comité Actie voor Bethesda roept al jaren dat Emmen de slechtst mogelijk plek is om de ziekenhuiszorg te concentreren. Aan de uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied. Met slechts één goede verbinding met de rest van het land. Onaantrekkelijker kun je het bijna niet maken.
Het idee van Wouter Bos, een interventiecentrum in de periferie van Hoogeveen, is nieuw leven ingeblazen. Eenplan waarvan vorig jaar door o.a. Mw van de Wiel (in de Tamboer) nog werd gezegd, dat dit een onhaalbare kaart is. Het is dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.

De ziekenhuisgroep van Treant moet drastisch bezuinigen om niet in de afgrond te verdwijnen, dus al die praat over dat interventiecentrum is niet meer dan een pijnstiller. Geen remedie. Niet voor niets zit er een anesthesist in de Raad van Bestuur. Bedenk bovendien dat het de medische staf in Emmen was, die het duur betaalde KPMG rapport onder de pet en in de bureaulade liet verdwijnen. De gevolgen voor Hoogeveen (en Stadskanaal) zijn desastreus.

Er is marktwerking in de zorg. U bepaalt waar u wilt worden behandeld, als u tenminste de goede ziektekostenverzekering hebt afgesloten. De klant is koning, ook al denkt Treant daar heel anders over. Ik heb al eerder de vergelijking getrokken met een inbraak. Stel u voor, uw televisie wordt gestolen, maar de dieven hebben erbarmen met u en nodigen u uit om bij hen thuis naar uw – ontvreemde – televisie te komen kijken. Wat doet u dan?

Dat KPMG Hoogeveen als aantrekkelijke locatie aanwees, was niet voor niets. Op het kruispunt van twee snelwegen met perfecte verbindingen naar Oost- en Noord-Nederland (en ook nog eens naar het zuiden en westen) is Hoogeveen bij uitstek een geschikte locatie voor een dergelijk centrum. Maar men besliste anders. Emmen moest en zou het worden en de leegloop begon in Hoogeveen. We kregen er een mammacentrum voor terug, maar dat is het dan ook. Dat diverse specialisten, waaronder een internationaal befaamde plastisch chirurg, bedankten voor de eer is veelzeggend. De sfeer binnen Treant stond hen niet aan en dan is elders snel werk gevonden.

De houding van de raad van bestuur en de raad van toezicht van de Treant Zorggroep is slechts verklaarbaar als we de woorden van internist Huvers, gedaan tijdens een dialoogbijeenkomst in de Weideblik in Hoogeveen, goed op ons in laten werken. “Het gaat in dit soort zaken altijd om sex, geld en/of macht.” Hij bedoelde het waarschijnlijk humoristisch, maar hij verraadde er wel mee, dat er heel andere belangen een rol spelen dan de gezondheid van de Hoogeveners en de Stadskanaalsters. En dat is betreurenswaardig en schandalig.

Eerst dacht men ons voor het lapje te kunnen houden met de noodzaak tot concentratie van complexe zorg, om aan de volume-eisen te kunnen voldoen, waarbij de afspraak om tot een eerlijke verdeling van die concentratie te komen, ras werd vergeten. En nu alle complexe zorg naar Emmen is verplaatst, grijpt men een tekort aan specialisten aan om de moeder- en kindzorg naar Emmen te verplaatsen. Maar er is helemaal geen tekort aan specialisten, Emmen schiet te kort als het aankomt op aantrekkelijkheid voor specialisten. Alles aan de A28 doet het beter dan Emmen.

.


Read Full Post »

De Treant Zorggroep maakt de indruk verblind te zijn. En onverbiddelijk op weg naar een diep ravijn. Anders valt de houding van de top van Treant niet te verklaren. In korte tijd heeft de zorggroep flink wat groeperingen extra tegen zich in het harnas gejaagd. Het begon allemaal met de ruzies tussen de kinderartsen in Emmen. Hun gezamenlijke ziekmelding kan niet anders opgevat worden dan als een samenzwering. En hoe kun je kibbelende partijen het beste tot een samenzwering brengen? Door ze een gemeenschappelijke tegenstander te bieden.

De verwachting dat opname van twee halve artsen in de Raad van Bestuur de leiding en de medische staf dichter bij elkaar zou brengen blijkt ijdele hoop geweest te zijn.

Ondertussen verlaten diverse specialisten (en niet de minste!) de zorggroep. Denk aan oncoloog Roelofzen en plastisch chirurg Sonneveld. Meest recente bericht is dat er nog eens twee kinderartsen naar elders vertrekken. En op facebook maken diverse mensen zich druk omdat internist/oncoloog dokter van der Boogerd ook schijnt weg te gaan. Niet alleen kan Treant (volgens de top althans) geen nieuwe kinder-/oogartsen aantrekken, de zorggroep kan ook de specialisten die er wel zijn niet voldoende aan zich binden. En dan gaat een gewone aardkluit zoals ik zich toch afvragen wat is er aan de hand bij Treant? Er is al zo lang trammelant bij Treant.

Chief Medical Officer David Post is ongetwijfeld een factor in dit proces dat onvermijdelijk gaat leiden tot de ondergang van Treant. Hij is niet in staat gebleken zich te verplaatsen in de sentimenten en de behoeftes van zijn personeel, noch van de bevolking die toch allemaal potentiële patiënten zijn en dus geld in het laatje brengen. In januari 2017 meldde hij zich met een reactie op Facebook: ‘Bethesda blijft een volwaardig ziekenhuis met SEH en verloskunde en alles wat we nu ook al aanbieden. Wat de stemmingmakers ook anders beweren’. Zondebokken weet hij overal te vinden.
De Hoogeveensche Courant wijdde er dit artikel aan.

Post heeft vaker uitspraken gedaan die binnen korte tijd door de feiten werden weersproken. Zo blufte hij in de Hoogeveensche Courant dat Bethesda in 2018 zeker weer in de top10 van de Nederlandse ziekenhuizen zou staan. En als je hem daar op aanspreekt dat komt hij altijd met een oorzaak die buiten hemzelf ligt. Hij heeft het nooit gedaan, het is altijd de schuld van anderen. Dat hij dingen belooft die niet waargemaakt (kunnen) worden doet hij echter helemaal zelf. En dat heeft hij inmiddels zo vaak gedaan dat hij volslagen ongeloofwaardig is geworden.

In de aanloop naar het ontslag van bestuurder Guus Bruins heeft Post (als voorzitter van de medische staf) een uiterst dubieuze rol gespeeld. Ik heb de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in deze zaak intensief bestudeerd en deed daar eerder op dit weblog verslag van in Heftige interne machtstrijd bij Treant Wie de moeite wil nemen om mijn verslag te toetsen aan de uitspraak kan dit doen door het vonnis te downloaden.

Bruins kreeg volledig onverwacht een dolk in zijn rug van de medische staf onder aanvoering van de voorzitter, waarna de Raad van Toezicht, die zijn functioneren kort daarvoor nog positief had beoordeeld, hem liet vallen als een baksteen. Het kostte uiteindelijk Bas Eenhoorn de kop maar de overige leden bleven onder aanvoering van Coba Anninga zitten. Wie wil er nou werken bij een werkgever die je ondanks positieve beoordelingen als een baksteen laat vallen als de medische staf dat wil?

En nu is het dan zover dat het college van B&W het vertrouwen in Treant lijkt te verliezen, de voltallige gemeenteraad zich achter de lawaaidemonstratie op initiatief van SP en GroenLinks heeft geschaard, de huisartsen een boze brief aan Treant hebben geschreven en Zilveren Kruis Achmea Treant tot de orde heeft proberen te roepen.

Alles lijkt aan dovemans oren gericht te zijn. De bestuurskamer van Treant krijgt steeds meer weg van een ivoren toren, waarin een van alles en iedereen vervreemd bestuur giftig om zich heen zit te spuiten.

 • De huisartsen krijgen de volle lading in een reactie van de zorggroep: “Als zij hun patiënten niet correct voorlichten dan wordt het moeilijk.”
 • De reactie van Zilveren Kruis Achmea is door Carla van de Wiel tendentieus genoemd en ZK is zelfstandig een onderzoek begonnen naar de mogelijkheid van behoud van verloskunde en kinderafdeling in Hoogeveen met een twee locatiemodel. In dat model zal Refaja Stadskanaal intensief moeten gaan samenwerken met de Ommelander Ziekenhuisgroep in Scheemda West.
 • De inwoners van Hoogeveen die zaterdag naar Bethesda marcheerden troffen gesloten deuren. Voorlichtster Selma Hoekstra hield de gebeurtenissen van achter de ramen van de centrale hal nauwlettend in de gaten, weigerde naar buiten te komen en ontzegde presentator Alexander van Netten de toegang tot het ziekenhuis toen hij haar vriendelijk en voorkomend uitnodigde de demonstranten toe te spreken.
  Wat een contrast met vijf jaar geleden toen Donkervoort en Janson de Hoogeveense demonstranten met koffie, thee, limonade en lekkers ontvingen. En Janson zelfs nog applaus van de aanwezigen kreeg tijdens zijn toespraak.

Komende week spreekt de nieuwe wethouder zorg, Erwin Slomp, voor het eerst met Carla van de Wiel. Ik zie dat gesprek met grote belangstelling tegemoet. Slomp is helder en duidelijk: de sluiting moet van tafel. Hij heeft als politieman jarenlange ervaring met leugenaars en mooipraters en laat zich niet snel met een kluitje in het riet sturen. Daar krijgt de Treanttop een heel harde dobber aan. Slomp is als wethouder meteen in het diepe gegooid. Nog geen uur, nadat zijn voorganger Erik Giethoorn het dossier Bethesda aan hem had overgedragen werd hij door Carla van de Wiel gebeld met de onheilstijding. Je gunt de man een andere start, maar dat hij zijn borst meteen mocht nat maken kan natuurlijk ook heel goed uitpakken.

De toekomst van Treant met deze raad van bestuur en deze raad van toezicht zie ik eerlijk gezegd zeer somber in. Steeds meer mensen roepen via sociale media op tot een boycot van Treant. Ik weiger inwoners van Hoogeveen op te roepen tot zo’n boycot; altijd heb ik geadviseerd om behandeling in Bethesda te verlangen. En breed te oriënteren als dat niet mogelijk was. Waarom slaafs de voorgestelde weg naar Emmen inslaan? Oriënteer je via internet of in overleg met je huisarts waar je het beste geholpen kunt worden. En als dat Emmen is, dan is dat een goede keuze, omdat je zelf hebt gezocht en niet omdat je er door je specialist heen gestuurd wordt.

Toch wordt de roep om een boycot steeds luider. En als zelfs een man als Jan Mastwijk, die ik ken als iemand die altijd de dialoog en het overleg zoekt, op facebook schrijft dat hij bij zijn donorverklaring een briefje heeft gestopt waarin staat dat hij niet naar Emmen wil dan vrees ik dat Treant rekening moet gaan houden met het ergst mogelijke scenario. Daarom heb ik afgelopen week tijdens de demonstratie deze volkomen gedesoriënteerde raad van bestuur opgeroepen te vertrekken en de raad van toezicht met zich mee te nemen. Wat mij betreft zijn zij het grootste gevaar voor de hele ziekenhuispoot van Treant.

De goede, betaalbare en bereikbare zorg waar Treant voor zegt te staan, raakt steeds verder bij ons vandaan. Het wordt dan ook hoog tijd dat de raad van bestuur ver bij ons vandaan gaat. Hoe verder hoe beter. En hetzelfde geldt voor de raad van toezicht.
.


Read Full Post »

Hoewel ik niet van plan ben inhoudelijk in te gaan op de brief van de initiatiefneemsters van de petitie tegen het door mij onderhouden Uitkijkpunt Bethesda, kan ik wel ingaan op de gevolgen van dat initiatief. Om te beginnen is duidelijk geworden hoe de hazen lopen. Wie mij en mijn strijdwijze steunen bijvoorbeeld en wie achter het beleid van de Treant top staan. Transparante duidelijkheid is boven alles het doel van mijn strijd.


Duidelijkheid (vooral met cijfers) was ook waar het actiecomité de Treant bestuurders om vroeg. Als antwoord liet de Treant top weten dat zij nu toch echt genoeg energie hadden gestopt in pogingen de actievoerders te overtuigen. Daarom stopte men met op bestuurlijk niveau met het comité te praten. Voortaan konden de leden van het comité contact opnemen met de afdeling mooie praatjes, die ook wel communicatie wordt genoemd. Maar het was wel duidelijk. Geen gesprekken meer.

Het comité was daarmee monddood gemaakt. Dacht Treant. Maar onze bronnen droogden niet op en via het Uitkijkpunt kan ik tot de dag van vandaag schrijven over interne zaken met dank aan de onvolprezen helden, die in de ogen van de Treant top “niet bij Treant hoeven te blijven.” De onuitgesproken dreiging in deze woorden is als betonrot. Langzaam maar zeker wordt de kracht uit het verzet gezogen.

Het dringende verzoek van de petitionaressen om te stoppen met negatief over (het) Treant(beleid) te schrijven, heeft naast duidelijkheid ook een brief opgeleverd die mij vanochtend bereikte. De afzender wil om hem moverende redenen anoniem blijven, maar naam en adres zijn bij mij bekend. Ook verzocht hij mij de tekst van zijn brief in eigen woorden weer te geven teneinde ook op die manier herkenning onmogelijk te maken. Het betoog is duidelijk, maar ik ben een nitwit op het gebied van de bedrijfsrekenarij, dus voor ik de strekking van de brief weergeef verzoek ik de Treant Zorggroep dringend om inhoudelijk te reageren. Bij voorkeur via het Uitkijkpunt.

Schrijver vertelt in zijn brief dat onder meer tijdens de in Hoogeveen gehouden dialoogbijeenkomsten door het a.s. duo bestuurslid dokter Post werd verteld dat de door Treant geleden verliezen voor een groot deel te wijten zijn aan achterstallig onderhoud, waarvoor grote investeringen gedaan moesten worden.

Ik was bij de bijeenkomst in de Weideblik aanwezig en kan bevestigen dat Post deze uitspraken deed. Hij zei het in reactie op een opmerking van een van de aanwezigen dat Bethesda tot de fusie met Scheper een winstgevend bedrijf was. Spreker vermeldde daar toen niet bij dat dit volgde op een bijna rampzalige situatie begin deze eeuw waarbij Bethesda technisch vrijwel failliet was en slechts door ingrijpende maatregelen van bestuursvoorzitter Wouter van der Kam van de dreigende ondergang werd gered.

Die maatregelen leidden er binnen een paar jaar toe dat de jaarrekeningen weer fraaie in zwarte cijfers geschreven bedrijfsresultaten konden tonen. Van die fraaie resultaten beweerde dokter Post dit jaar dus dat ze waren bereikt door geen investeringen te doen, bijvoorbeeld in de operatiekamers, waar Treant juist deze week juichend over bekend maakte dat ze groots worden opgeknapt.

Schrijver meldt dat hij de argumentatie van Treant waarbij de verliezen aan investeringen worden gewijd een kulverhaal vindt en daarom in de jaarstukken is gedoken. In de resultatenrekening viel hem het een en ander op.

 • t.o.v. 2015 werd een omzetgroei gerealiseerd van ca. 2,4 miljoen euro
 • de toename van de personeelskosten bedroeg ca. 13 miljoen euro

​Geprikkeld door deze informatie ging schrijver aan het rekenen.

 • De loonkostenstijging in de zorg bedroeg voor 2016 ca. 1,74%
 • Bij gelijkblijvend aantal personeelsleden in 2016 zouden de personeelskosten dus ca. €170.626.000 euro mogen bedragen.
 • Er blijft dan een verschil van ca. 11 miljoen euro over die voor rekening zouden moeten komen van een toename van het aantal personeelsleden.
 • De jaarstukken melden voor 2015 1988 personeelsleden.
 • De loonkosten over 2016 gedeeld door 1988 toont een gemiddeld loon van ca. € 86.000.
 • Het hierboven berekende verschil van 11 miljoen euro gedeeld door 86.000 leidt tot een personeelsgroei in 2016 van ca 125 personen banen.

Schrijver besluit zijn brief met de melding dat in 2016 het aantal personeelsleden t.o.v. 2015 met slechts 28 is gestegen en vraagt zich af hoeveel vraagtekens hij moet plaatsen bij het argument dat het verlies te wijten is aan de door Treant gedane investeringen.

Op het eerste gezicht schrok ik mij te pletter van dit betoog. En nog steeds duizelt het mij in het rekencentrum van mijn brein. Komend jaar moet Treant vijftien miljoen euro bezuinigen, of zoals men dat noemt, de (nog steeds niet behaalde) fusiewinst verzilveren. Verzilveren betekent volgens mij “minder uitgeven” en niet “meer ontvangen”. Dat kun je natuurlijk winst noemen, maar als ik iets in de staatsloterij win, dan ontvang ik altijd een (miniem) bedrag. In dat licht bezien is een onverklaarde loonkostenpost van elf miljoen euro geen klein bier, maar meer dan 2/3 van de te verzilveren fusiewinst.

Als ik nu zou stoppen met schrijven geef ik mijn criticasters voedsel om mij tendentieuze schrijverij te verwijten. Derhalve verzoek ik de rekenmeesters bij de Treant Zorggroep om helder en in voor gewone mensen begrijpelijke taal te verwoorden of de schrijver zich terecht de vraag stelt hoe het zit met de oorzaak van de verliezen. En met het door schrijver berekende bedrag van elf miljoen euro aan voor hem onverklaarbare personeelskosten.

Met grote belangstelling kijk ik uit naar de reactie op dit verzoek.

Bijlagen 2 schermkopieën uit de de door schrijver bestudeerde stukken.

2017-10-27 (1) (1)

De vermelde aantallen werknemers over 2015 en 2016

2017-10-27 (2)

De cijfers waarop schrijver zijn berekeningen heeft gebaseerd.

 

Read Full Post »

In toenemende mate plaatsen medewerkers van de Treant Zorggroep kritische reacties op berichten op Uitkijkpunt Bethesda. De medewerkers hebben met elkaar gemeen dat zij (al dan niet enthousiast) achter het beleid van de Raden van Bestuur en Toezicht staan. Kern van de boodschappen is de overtuiging dat Bethesda zonder Treant geen overlevingskansen heeft. Daar reageer ik op en soms ontstaat er een discussie die bredere aandacht verdient. Zo ook vandaag.
In een reactie werd namelijk geschreven: “Wat u niet onder ogen wilt zien is dat de ziekenhuiswereld in heel Nederland in beweging is. De overheid wil terug naar circa 60 ziekenhuizen in Nederland waardoor relatief kleine perifere ziekenhuizen zonder samenwerking dan wel fusie geen bestaansrecht meer hebben. Het toenmalig bestuur van het Bethesda heeft voor de richting Emmen gekozen. Dat u dat liever anders had gezien moge duidelijk zijn maar dat kunt u alleen het toenmalige bestuur verwijten en niet Treant.”


Het is goed mogelijk om hier een welles-nietes spelletje van te maken, maar wat deze medewerker schrijft is dermate fundamenteel dat een uitgebreidere stellingname op zijn plaats is. Bij de grote demonstratie in april 2013 heb ik de (toen nieuwe) voorzitter Eric Janson duidelijk gemaakt dat hij bij het aanvaarden van zijn functie als voorzitter de verantwoordelijkheid van zijn voorgangers overnam. Dat valt te vergelijken met de ministeriële verantwoordelijkheid waarbij een bewindspersoon verantwoordelijkheid draagt voor al het (al dan niet) handelen van de voorgangers.

Het was inderdaad niet het huidige bestuur dat voor de fusie heeft gekozen, maar betekent dit dan ook dat een verwijt over de fusie niet aan dit bestuur mag worden gericht? Mag het bestuur zich, zoals de medewerker schrijft, beroepen op het feit dat de overheid terug wil naar zo’n zestig ziekenhuizen in Nederland?
Wat mij betreft mag het huidige bestuur verweten worden, dat zij de fusie verdedigen en verder uitbouwen. Het bestuur zegt braaf te doen wat de overheid wil, maar er leiden meer wegen naar Rome en de weg die de Raad van Bestuur kiest, met toenemende concentratie van complexe zorg in Emmen, zal doodlopend blijken te zijn.

Deze weg is doodlopen, aangezien die Treant patiënten kost aan de westzijde van het verzorgingsgebied. Een keuze die ook niet logisch was in de ogen van Wouter Bos, die het KPMG rapport (op verzoek van het bestuur uit 2010) opstelde. Bij de presentatie van dat rapport meldde Bos dat voor een nieuw interventiecentrum een locatie in de periferie van Hoogeveen de meest aangewezen plek was. Ook een locatie aan de A28 in de omgeving van Beilen was geografisch gezien handig. Op die manier zou een groot regionaal ziekenhuis op de lijn Groningen – Zwolle ontstaan.

Het was de medische staf in Emmen, die dit rapport blokkeerde en in de bureaulade deed verdwijnen. Opvallend is de slotzin van het vorig jaar via Uitkijkpunt Bethesda uitgelekte advies locatieprofilering.

ScreenHunter_115 Oct. 18 10.10

Opeens is weer sprake van een interventiecentrum zoals in het KPMG rapport werd geadviseerd. Met dien verstande dat het aan de uiterste oostgrens (zonder achterland) van het verzorgingsgebied van Treant is gelegen in plaats van centraal in Drenthe. En het draagvlak waarover wordt geschreven is in Hoogeveen in ieder geval uiterst gering. Dat bleek op 13 februari in de Tamboer en het is door de dialoogsessies hier ter plaatse niet gegroeid.

Adherentieverlies* aan de westzijde van het verzorgingsgebied en te verwachten adherentieverlies aan de noordkant waar binnenkort het nieuwe ziekenhuis in Scheemda West een aanzuigende werking op de omgeving van Stadskanaal zal ontwikkelen maken de toekomst van de Treant Zorggroep er niet rooskleuriger op. En dat is niet alleen slecht voor Hoogeveen, maar vooral slecht voor de inwoners van Emmen.

* adherentie is heel simpel gezegd het ‘aanbod van patiënten’

Allemaal het gevolg van het beleid dat onder verantwoordelijkheid van thans Carla van de Wiel, Marco Dam en David Post tot stand komt. De eventuele ondergang van Treant die tussen de regels door al een aantal keren aan de actievoerders is verweten, zal geheel en al de verantwoordelijkheid zijn van de Raad van Bestuur.

.


 

Read Full Post »

Hoewel ik niet kan zeggen dat ik rouwig ben om het vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Treant Zorggroep, roept zijn plotselinge vertrek en de motivering die de zorggroep via een persbericht verspreidde bij mij toch de nodige vraagtekens op.

In de wereld der bestuurders gaat men doorgaans ‘in goed onderling overleg’ en vaak ook nog eens ‘om persoonlijke redenen’ uit elkaar. Maar het persbericht van Treant maakt gewag van een ‘verschil van inzicht’ tussen de toezichthouder en de bestuursvoorzitter. Voeg dit bij de opmerking van specialist Huvers (gedaan tijdens de dialoogbijeenkomst in de Weideblik) dat het bij conflicten altijd gaat om macht, geld of sex en laat uw fantasie eens goed werken.

Zou het kunnen zijn dat er sprake is van een hoog oplopend conflict waar Treant (gezien haar nieuwe openheid) niet de status van goed onderling overleg aan wil geven en dus met de formulering verschil van inzicht op de proppen komt? Zou het misschien kunnen zijn dat Eenhoorn Treant ten onder ziet gaan en dat hij (met het oog op zijn cv) het mogelijk zinkende schip verlaat zonder zijn termijn tot 2018 uit te dienen. Het vertrek geschiedt ‘met onmiddellijke ingang’ dus het is voorwaar geen kattenurine waar het hier om gaat. Sex kan ik mij niet voorstellen in dit conflict. Geld eerlijk gezegd ook niet zo. De heer Eenhoorn is de ongekroonde koning van de goed betaalde bijbaantjes en Mevrouw van de Wiel hoeft ook beslist niet op een houtje te bijten. Dus het gaat om macht, als ik de woorden van Dr. Huvers goed heb begrepen.

Blijft de vraag open of dat voor Bethesda gunstig is of niet. Wilde Eenhoorn zijn greep op de RvB verstevigen en de voortgaande concentratie in Emmen stoppen? Dan zou dat betekenen dat Mw vd Wiel juist door wil gaan met het beleid dat in de Locatieprofilering werd geschetst. Slecht voor Bethesda dus. Maar het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn. Dat Eenhoorn voort wilde gaan op het pad dat onder zijn verantwoordelijkheid zo’n beetje elk (anderhalf) jaar een nieuwe bestuursvoorzitter opleverde. En dat zou kunnen betekenen dat Mw vd Wiel (en de overige leden van de Raad van Toezicht) juist van dat pad af willen gaan wijken. Wat mogelijk gunstig voor Bethesda zou kunnen uitpakken.

Wie het weet mag het zeggen. Ik denk niet de Treant er voorlopig veel over zal zeggen, bevreesd als men is voor hernieuwde onrust in Hoogeveen. Maar de tot nu toe uitgesproken mantra’s hebben hun zeggingskracht inmiddels verloren en men moet toch echt met iets nieuws op de proppen komen.

.


 

Read Full Post »

De Treant Zorggroep heeft de boodschap die de Hoogeveense bevolking op 13 februari in de Tamboer gaf, nog steeds niet begrepen. Dat werd afgelopen donderdag 13 juli duidelijk tijdens de afsluitende dialoogbijeenkomst in Westerbork. Treant voorzitter Carla van de Wiel noemde de Tamboeravond “een avond die zij nooit meer mee wilde maken”.


In de ogen van mevrouw van de Wiel heeft de bevolking van Hoogeveen die avond het personeel van Bethesda namelijk frontaal aangevallen. Tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork ging mevrouw van de Wiel daarom fier en met rechte rug voor haar hardwerkende personeel staan. Zij toonde zich niet gevoelig voor geluiden uit de zaal die haar duidelijk lieten weten dat Hoogeveen niet boos was op het personeel van  Bethesda maar op de Raad van Bestuur en het beleid dat deze voorstaat.

Daarmee werd eens te meer duidelijk dat de zorggroep haar agenda heeft, houdt en niet bijstuurt. Hoogeveen heeft niets maar dan ook niets te verwachten van deze bestuurders. Steeds weer wordt een nieuwe realiteit geschapen. Zo lieten de artsen Post en Passier, na lezing van de concepttekst van een interview dat zij aan HC redacteur Leonora de Vries gaven, hun uitspraak dat de IC behouden zou blijven afzwakken en moest dit veranderd worden in een tekst over het behoud van verloskunde.

In datzelfde stuk werd ik afgeschilderd als iemand die voortdurend negatieve kritiek had op het personeel. Post had dankzij mij geregeld huilende verpleegkundigen aan zijn bureau staan, zo bleek uit zijn woorden. Dat dezelfde Post in gesprekken met het toen nog bestaande actiecomité de bronnen op de IC ‘verzuurde zusters’ noemde heb ik altijd voor mij gehouden, maar er zijn grenzen. En die grenzen bereikte Carla van de Wiel toen zij afgelopen donderdag tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork en vrijdag in de Hoogeveensche Courant de bezoekers van de Tamboeravond hetzelfde verweet. Volgens haar heeft Hoogeveen het personeel frontaal aangevallen. Dat de kritiek juist niet op het personeel is gericht maar op de door mevrouw voorgezeten Raad van Bestuur wil er bij haar klaarblijkelijk maar niet in.

De waarheid is in ons land in de handen van veel bestuurders vloeibaar geworden en daar maken de achtereenvolgende Treantbestuurders geen uitzondering op. Wie alle uitspraken, die de afgelopen jaren zijn gedaan met betrekking tot de IC in Hoogeveen, achter elkaar zet, ziet hoe de verbale salami tactiek werkt. Bij iedere verandering wordt gezegd dat het alleen een verandering in naam is, maar dat de zelfde zorg wordt geboden als voorheen. De IC gaat niet dicht klonk twee jaar geleden nog. De IC is al een jaar dicht zegt men nu, maar “op de acute zorgafdeling – de aza – wordt dezelfde zorg geboden als altijd”. Een aza bestáát niet eens in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care! Je kunt er dus alle kanten mee op. Er is in Nederland één keer een pilot met een acute zorg afdeling gehouden. En Treant is momenteel de enige ziekenhuisgroep die aza’s heeft. Daarmee is Treant uniek, maar wees eerlijk wie wil nou op die manier uniek zijn?

Dat vrijwel alle SEH-artsen in Emmen werken, terwijl daar destijds binnen (toen nog) ZLM andere afspraken over zijn gemaakt laat eveneens duidelijk zien wat Treant wil: Groot-Emmen en twee satellieten.

De Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep leeft in een heel ander universum dan de bevolking van Hoogeveen, die in toenemende mate haar heil westwaarts of noordwaarts zoekt. Het verlieslijdende Treant zou zich daar beter eens goed over achter de oren krabben in plaats van als enige opbrengst van de dialoogavonden een experiment met een busje tussen de drie locaties aan te kondigen.

 

Komen er nu naast de wachtlijsten ook wachthokjes? Dat moet wel: “Busje komt zo!”

Read Full Post »