Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘broeikaseffect’

Er is geen twijfel over: het wordt warmer en warmer. Wat Donald en Thierry ook beweren. En CO2 is daar een belangrijke factor in, maar niet de enige. Al zolang als de aarde bestaat wisselen warme en koude perioden elkaar af. Sterven diersoorten uit. Zelfs de grootste die ooit hebben bestonden hebben het niet volgehouden. Al is daar vermoedelijk een enorme botsing met een rondracende ruimterots voor nodig geweest.


De industriële revolutie was minstens net zo’n enorme stap voorwaarts voor de mensheid als de eerste stap van Neil Armstrong op de maan. Maar ook het begin van de klimaatruzies die momenteel worden uitgevochten. De revolutie is geheel gebouwd op het fundament van de fossiele brandstoffen. Verbranding daarvan levert water en koolstofdioxide, beter bekend als CO2, op. Vanaf deze revolutie stijgt het CO2 gehalte van onze atmosfeer spectaculair.

CO2 is als een ultra-slim dekbed. Het laat de zonnewarmte van buiten naar binnen door, maar niet omgekeerd. Een groot deel van de warmtestraling van de opgewarmde aarde wordt door de CO2 in de lucht tegengehouden. Daardoor schommelen de temperaturen op aarde veel minder dan op bijvoorbeeld de maan, waar het verschil tussen de maandag en de maannacht bijna 300 graden Celsius is. Dat noemen we het broeikaseffect: de warmte komt makkelijk binnen en gaat er moeilijk weer uit. Daardoor is het leven op aarde mogelijk.

Zonder broeikaseffect geen leven op aarde dus, MAAR (en nu komt het) vanaf de industriële revolutie is het evenwicht tussen CO2 productie en CO2 opname (door groene planten) verstoord. Er komt meer CO2 vrij dan de groene planten bij de fotosynthese kunnen verwerken. En daardoor wordt het dekbed dat om de aarde zit dikker en neemt de gemiddelde temperatuur langzaam toe. Dit heet het versterkte broeikaseffect. De gigantische ontbossing in de regenwouden op aarde verlaagt de CO2 opname enorm en versterkt het broeikaseffect extra.

Klimaatdrammers wijzen steeds op dit versterkte broeikaseffect. Klimaatsceptici pareren dat met een verwijzing naar het gewone broeikaseffect wat voor het leven op aarde een absolute voorwaarde is. In de discussies hierover gedragen beide groepen zich regelmatig echter als klimaatklunzen.

In de miljoenen jaren oude bestaansgeschiedenis van de aarde hebben ijstijden en hete perioden elkaar afgewisseld. Onlangs is ontdekt dat de botsende aardschollen, waardoor de Himalaya en de Karakorum zijn ontstaan, ook opwarming teweeg brengen en mogelijk het einde van de laatste ijstijd hebben ingeleid. Koren op de molen van de klimaatsceptici, die maar wat graag de ogen sluiten voor de rol van de CO2, waar de klimaatdrammers vooral bevreesd voor zijn.

Toch zijn beide groepen klimaatklunzen. Ieder om andere redenen. De drammers hebben veel te weinig oog voor de kosten/baten verhouding van rigoureuze klimaatambities in een speldenknop als Nederland en de klimaatsceptici beseffen niet dat de mensheid bij voortgaande opwarming van de aarde gedecimeerd zal worden, als ze al niet helemaal uit zal sterven (wat voor het leven op aarde als geheel een zegen zou zijn, maar dit terzijde).

Alleen wereldwijde consensus biedt soelaas. En die is er niet en zal op korte termijn ook niet bereikt worden. En dan is alles wat wij in ons kleine volgepakte landje doen weggegooid geld. Het is vervelend, maar het is niet anders. Of we moeten het dat geld waard vinden om voorop te gaan lopen (wat we momenteel absoluut niet doen, China doet meer dan wij!) Een referendum over het klimaatakkoord zal er niet komen, al was het alleen maar omdat het klimaatakkoord er dan niet zal komen.

Samengevat: we gaan zonder drastische mondiale klimaatmaatregelen met zijn allen naar de kloten, maar we moeten ook realistisch zijn in wat wij daadwerkelijk kunnen bereiken en ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat realiteitszin in ons landsbestuur dik gezaaid is. Niet bij de sceptici en niet bij de drammers.

.


 

Read Full Post »

Zonder broeikaseffect zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Extreem hoge en lage temperaturen zouden de aarde teisteren. Leven zoals wij dat kennen zou niet kunnen bestaan in dergelijke omstandigheden. Dankzij het broeikaseffect kennen wij beperkte temperatuurverschillen. Het minimum van -27,4 graden, dat in 1942 in Winterswijk werd gemeten, is tot nu toe de laagste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten. De hoogste temperatuur werd in 1944 in Warnsveld gemeten en bedraagt 38,6 °C  in Warnsveld [Wikipedia].


Het maximale temperatuurverschil in ons land bedraagt dus 66 °C. Nog steeds een fors verschil maar niet te vergelijken met de temperatuurverschillen waar onze toekomstige buren op de maan mee te maken zullen krijgen. Daar is het temperatuurverschil tussen heetste en koudste moment 264 °C. De atmosfeer heeft (simpel gezegd) een dempende werking op de opwarming van de aarde, de CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer heeft een dempende werking op de afkoeling van de aarde. Het is voor de aarde wat voor ons het dekbed is waaronder wij in een onverwarmde kamer een lekker warm plekje hebben dankzij ons biologische kacheltje, de verbranding in onze cellen. Zonder CO2 in de atmosfeer geen leven op aarde dus. Lang leve het broeikaseffect dus.

De Nederlandse glastuinbouw met hun glazen broeikassen maken het voor onder meer aardbeienplanten mogelijk om ook in herfst en winter vrucht te dragen. Wij zijn goed vergelijkbaar met die aardbeien. Alleen leven wij in een broeikas, waar geen ramen kunnen worden geopend om bij warme buitenomstandigheden warmte uit de kas te laten ontsnappen. We kunnen geen luiken in de atmosfeer openen en sluiten wanneer ons dat het beste uitkomt. En dus wordt het steeds warmer op aarde.

Als je in een volle bioscoopzaal de temperatuur aan begin van de film meet, geen airco aanzet en geen ventilatie toepast is het aan het eind van de film flink warmer geworden. 300 kacheltjes waarvan de thermostaat op 37 °C staat geven behoorlijk wat warmte af. In mijn jeugd was ik altijd verbaasd waarom bij mijn overgrootouders de koeienstal ’s winters altijd lekker warm was. Er werd niet gestookt en toch was het er nooit koud. Onze aarde wordt bewoond door miljarden kacheltjes, die allemaal CO2 uitstoten. Bij iedere uitademing. Die CO2 ontstaat bij de verbranding van glucose in onze lichaamscellen. Net zoals in cv-ketels, benzine- en dieselmotoren en alle andere apparaten en machines CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas, aardolie of kerosine.
Al deze brandstoffen zijn namelijk opgebouwd uit atomen koolstof en waterstof. Glucose vormt een uitzondering hierop want dat bevat naast koolstof en waterstof ook nog zuurstofatomen. Bij de verbranding van deze brandstoffen verandert koolstof in koolstofdioxide en waterstof in water.

Na de uitvinding van de stoommachine en de industriële revolutie is de CO2 uitstoot van machines gigantisch gegroeid. In de 220 jaar daarna hebben we zoveel CO2 aan de atmosfeer afgegeven dat we nu te maken hebben met een reusachtig probleem, dat de bestaansmogelijkheden voor onze (achter)kleinkinderen ernstig vermindert. Stel je voor dat je achterkleinkroost straks in Hoogeveen aan zee woont. Dat is echt niet denkbeeldig.

We moeten dan ook (of we dat nou leuk vinden of niet) aan de windmolens en de zonneparken. We moeten van het aardgas af, voor Groningen, maar ook om de CO2 uitstoot te verlagen. Alleen… als we voor onze totale energiebehoefte duurzame energie willen opwekken met zonnepanelen dan hebben we een hoeveelheid panelen nodig waarmee heel Groningen, Friesland en Drenthe zou kunnen worden overdekt. En als we de productie van die panelen met duurzame energie willen opwekken moet misschien Flevoland ook nog worden overdekt. Maar dat is nog niet alles, netbeheerder Tennet heeft nu al grote transportproblemen. Door het toenemende aantal zonnepanelen op de daken bij particulieren wordt inmiddels zoveel elektrische energie ‘teruggeleverd’ dat de elektrische infrastructuur het bijna niet meer aankan. En dat bijna heeft geen lange houdbaarheid, spoedig kan het net het absoluut niet meer aan.

Dus is het logisch dat het taboe op het K-woord aan het wankelen is. Kernenergie is CO2 vrij…. en we hebben niet veel tijd meer voor er onomkeerbare klimaatveranderingen zijn opgetreden. Ondertussen wil in Drenthe vrijwel niemand windmolens in de achtertuin, start elke buurt waar zonneparken dreigen te komen binnen de kortste keren een actiecomité dat zich tegen de plannen verzet en dus schieten we niet op, terwijl we ons geen gedraal meer kunnen veroorloven. Onze hoop op kernfusie vestigen is dom en naïef. Als het al realiseerbaar is, dan heeft dat nog wel zo veel voeten in de aarde, dat de zeespiegelstijging dan al miljarden mensenlevens zal hebben gekost.

Op zich is dat misschien ook wel de beste oplossing. Het voortbestaan van het leven op aarde is meer dan ooit gebaat bij het uitsterven van de mens.

.


 

Read Full Post »