Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Assen’

Ik zie ze nog zitten, de mensen van het kernteam Zorg voor de Regio. Zelfvoldaan, grijnzend en achter een tafel met goed belegde broodjes. Ik hoor Rolf de Folter nog zeggen, dat de zorgverlening in Drenthe door de keuzes van het kernteam nog beter wordt. Dat hoogmoed voor de val komt is al zo vaak gebleken, maar hoogmoed is ook een van de zeven hoofdzondes en dus vallen ook bestuurders en beleidsmakers daar met enige regelmaat aan ten prooi. In combinatie met zelfoverschatting.


Dagblad van het Noorden meldt in de editie van 21 januari 2020, dat de afdelingen spoedeisende hulp in Drenthe het erg druk hebben. En dan is er nog niet eens sprake van een griepgolf die in volle hevigheid is losgebarsten. Zonder griepepidemie hebben de SEH’s in Scheemda, Assen en Emmen de handen al vol. “Maar”, schrijft Arend van Wijngaarden, “de drie ziekenhuizen durven er nog geen conclusies aan te verbinden. De woordvoerders van de Treant Zorggroep, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda maken onderling afspraken over welke informatie ze geven over de gevolgen van de sluiting van de spoedhulp in Stadskanaal.”

Ik moest het echt een paar keer lezen: ze stemmen dus met elkaar af wat ze ons wel en niet laten weten. Daar komt het op neer. En dan is alleen de SEH van Refaja nog maar dicht. Het is nu volgens de woordvoerders “nog te vroeg om met informatie naar buiten te komen.”

Nou, dat is het dus niet! Onlangs nog ontving ik een mail van een lid van het medisch gilde. Daarin stond onder meer te lezen: Ik heb inmiddels al van 2 incidenten gehoord waarbij een iemand is overleden en een ander het net nog heeft gered. Had in beide gevallen te maken met niet adequate spoedzorg binnen Treant. In een geval wordt de Inspectie ingeschakeld. Dit verrast mij niet, maar verontrust mij des te meer.

Scheemda en Emmen sturen met enige regelmaat patiënten door omdat zij vol liggen, zo hoorde van Wijngaarden van patiënten en familieleden. De woordvoerder van het OZG “herkent zichzelf niet” in die meldingen. Een signaal dat nog meer verontrusting oproept. Waarom zegt de woordvoerder niet iets als “Het is nog niet voorgekomen.” Of “Dat is in totaal twee maal nodig geweest waarvan in één geval vanwege de ernst van de medische toestand van patiënt.” Nee, de woordvoerder gebruikt jargon. Wat betekent: ik heb geen flauw idee.

Ook artsen geven aan dat er problemen met de doorstroming zijn, omdat elders geen plek is. Longarts Sander de Hosson schrijft op Twitter: “Wat een geluk dat de griep zich nog zo rustig gedraagt, want het systeem loopt nu al totaal vast.”

Bestuurders en zorgmanagers bagatelliseren de verontrusting. Volgens hen zijn er op dit moment geen zorgen over de capaciteit. Nee natuurlijk maken zij zich geen zorgen. Het zou hen eens een zorg zijn zeg. Het kernteam Zorg voor de Regio heeft zich in het hoofd gehaald dat zij de ziekenhuiszorg in Drenthe hebben gered. In de Volkskrant van 7 januari viel te lezen dat alleen al vanuit Hoogeveen jaarlijks 6000 patiënten nu een andere SEH zullen moeten bezoeken. Ook wordt melding gemaakt van het feit dat het grootste probleem de laatste jaren was dat de SEH’s te vaak vol lagen. En de oplossing voor dat probleem is dan sluiting van twee SEH’s? Je moet knettergek zijn om de mensen die dit soort zaken verzinnen nog te vertrouwen.

De bestuurders en zorgmanagers wisten de journalisten van de krant te verleiden tot een ronkende kop: Hoe Drenthe de markt de zorg uitjoeg. Hoogmoed en zelfoverschatting. Alsmede ordinaire volksverlakkerij. In een open brief heb ik hen daarop aangesproken. Zonder een reactie te krijgen natuurlijk. Daar voelt men zich veel te goed voor.

🕸


Read Full Post »

Hoogevener Gerard Booij ageert al een tijd tegen de wijze waarop het gemeentebestuur de gemeenteraad (en daarmee de burgers van Hoogeveen) informeert over de financiering van de het Kleine Bols IJsstadion in combinatie met een nieuw te bouwen zwembad. Volgens Booij wordt een bedrag van vier miljoen euro gepresenteerd op een manier die (zacht gezegd) niet klopt met de werkelijkheid.


Ik ben geen dossiervreter zoals Booij, dus ik vind het lastig om zijn argumentatie te volgen. Wat ik er van begrijp is dat het college de indruk wekt (of heeft gewekt) dat de firma BAM vier miljoen euro in de bouw van de ijsbaan-zwembad combintatie zou stoppen. Merkwaardige gang van zaken als die waar is. Waarom zou BAM dat doen zonder tegenprestatie? En die tegenprestatie is er volgens Booij nadrukkelijk wel.

Verder verwijt Booij de vorige fractievoorzitter van GroenLinks in de raad meegestemd te hebben over het project, terwijl hij zelf secretaris was van de stichting Kunstijsbaan, die bij de gemeente aanklopte om steun. Kwestie van belangenverstrengeling dus?

Onderzoeksplatform Follow the Money bekend van veel geruchtmakende zaken die door hen aan het licht zijn gebracht, heeft onlangs een afspraak gemaakt met de regionale omroepen om gezamelijk onderzoeksjournalistiek in de regio te gaan bedrijven. Inwoners kunnen daarvoor onderzoeksvoorstellen indienen bij Follow the Money en het winnende voorstel zal beloond worden met een daadwerkelijk onderzoek.

Gerard Booij heeft daarvoor het IJsbaandossier Kleine Bols aangemeld en in de tussenstand staat dit onderzoeksvoorstel momenteel (3 april) op de 2e plaats. Het maakt dus met uw steun een goede kans om als beloond voorstel uit de bus te komen. Als schaatsliefhebber zou ik de bouw van een ijsbaan verwelkomen, maar als sociaal betrokken burger heb ik zo mijn bedenkingen bij de financiële haalbaarheid. Bezuinigingen op jeugdzorg en WMO doorvoeren en tegelijk een prestige object bouwen vind ik onverteerbaar. Daarom heb ik op het voorstel van Booij gestemd en roep ik iedereen die de ijsbaan met vraagtekens benadert op dit ook te doen. U moet daarvoor wel een (volkomen vrijblijvend en kosteloos) account aanmaken, laat u daardoor niet weerhouden.

We hebben recht op duidelijkheid en die wordt nog steeds niet gegeven. Booij heeft zich ondertussen al zo vaak in niet mis te verstane bewoordingen beschuldigend uitgelaten, dat een aanklacht wegens smaad en belediging helemaal niet raar zou zijn, maar het enige geluid dat van de zijde van het gemeentebestuur is gekomen, is een oproep aan de raad, die verhuld neerkomt op: “Neem Booij niet serieus.” Als ik voor leugenaar uitgemaakt wordt reageer ik heel anders, dat kan ik u wel vertellen.

U kunt stemmen op het onderzoeksvoorstel op: https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/91

Ik zeg: DOEN! Al was het maar om antwoord te krijgen op de vraag: Liegt het gemeentebestuur of kraamt Booij onzin uit?

.


 

Read Full Post »

Twee grote stukken van het CDA in de media. Een vóór het weekend en een ná het weekend. Een slotoffensief voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in Drenthe. De christen-democraten voeren campagne-actie. Op de manier die wij van ze kennen. Doorzichtig maar geraffineerd. Ooit vergeleek Wim Kan het CDA met iemand die ’s ochtends wakker wordt. “Ze draaien een keer naar rechts, ze draaien een keer naar links, maar ze komen er niet uit.” Er is sindsdien weinig veranderd.


In het opiniestuk in de Hoogeveensche Courant van afgelopen vrijdag schreven de drie fractievoorzitters van het CDA in Emmen, Assen en Hoogeveen over de huisartsen het volgende. “We vinden dat de huisartsenpraktijk nog beter benut kan worden bij de behandeling van patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.”
In de Hoogeveensche Courant van vandaag (18 maart 2019) zegt Erik-Jan Kreuze: ‘Door de terugtredende SEH-zorg in Hoogeveen zal ook het vinden van huisartsen erg moeilijk worden. Jonge huisartsen willen geen (nacht- of 24-uurs) diensten draaien en gaan liever aan de slag in regio’s waar wel een goede SEH beschikbaar is. Werving van huisartsen wordt eveneens een groot probleem’.

Werving van huisartsen wordt geen groot probleem. Dat is het al. Zeker in het oosten van Drenthe. Daar heeft men de grootst mogelijke moeite om opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen willen gaan (om van aanvulling en uitbreiding van bestaande praktijken maar niet eens te spreken) en het CDA wil juist die krimpende praktijken een belangrijke rol toekennen bij het verlenen van spoedeisende hulp?

Kennelijk snapt men niet dat voor spoedeisende hulp een ervaren specialist nodig is, die de eerste screening doet. Iemand die in staat is om snel te beoordelen wat patiënten die in direct levensgevaar verkeren het eerst nodig hebben. Een poortwachter, die weet waar de betrokken patiënt naar toe moet. Het is geen behandelaar maar een hoog gekwalificeerde verwijzer die er voor zorgt dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt. Als je dat aan huisartsenpraktijken zou kunnen overlaten, zouden alle SEH-specialisten overbodig zijn.

Alleen het CDA schiet wat op met deze flauwekul. Men kan later altijd beweren oplossingen aangedragen te hebben. Zelfs als het zinloze suggesties waren. En anders zal men kunnen beweren “het al vroeg gesignaleerd” te hebben. Vergeef mij mijn cynisme maar zeven jaar waarin het CDA zich beriep op stille diplomatie en niet wilde luisteren naar deskundigen als Marnix Koppe en Klaas Reenders, en Henk Reinders die luidkeels riep dat er oorlog zou komen als Bethesda werd uitgekleed, hebben hun sporen nagelaten.

Het CDA was in de persoon van Ab Klink de architect van de marktwerking in de zorg. Oh wat zou die een boel goeds opleveren! Wachtlijsten zouden verdwijnen en de kosten zouden dalen. Van beide is helemaal niets terecht gekomen en dus is nu Hugo de Jonge in stelling gebracht. Hij zei niet: “Wij hebben destijds een foute inschatting gemaakt. De marktwerking heeft alleen maar tot meer kosten geleid en de zorg verder bij de patiënten vandaan geplaatst.” Hij zei ook niet: “Wij hebben helaas steeds met de VVD meegestemd als het ging om de marktwerking.” Met geen woord rept hij over het verraad door Agnes Mulder. Ik voorspel dat het na aanstaande woensdag bij de christen-democraten weer het vaste recept zal zijn. Stille diplomatie en verder ho maar.

Vorig jaar heb ik een kleine campagne gevoerd ten gunste van de Hoogeveense SGP (waar ik het overigens lang niet op ieder terrein mee eens ben) die onder leiding van Brand van Rijn een succesvolle gooi naar een raadszetel deed. Ik zal zelf nooit confessioneel stemmen omdat ik voor de totale scheiding van staat en religie ben, maar wie wel confessioneel stemt en daarbij prijs stelt op rechte ruggen en een principiële opstelling adviseer ik om dit keer een stem op Willem van Hartskamp te overwegen. Een SGP geluid in het Drents Parlement kan – op diverse terreinen – geen kwaad .

.


Read Full Post »

De fractievoorzitters van het CDA in de gemeenteraden van Assen, Emmen en Hoogeveen, Ronald Witteman, Auke Oldenbeuving en Erik-Jan Kreuze, hebben in een paginagroot artikel in de Hoogeveensche Courant blijkgegeven van sympathieke naïviteit. Dat is de vriendelijke versie van mijn reactie op het stuk. Eerlijkheid gebied mij te schrijven dat ik eerst dacht: “Waar waren jullie toen Bethesda werd leeggeroofd? Waar haalde Agnes Mulder het lef vandaan om na haar harde woorden bij de lawaaidemonstratie (mei 2018) in de Tweede Kamer tegen een motie te stemmen waarin om het open houden van verloskunde en kinderafdeling werd gevraagd?”


Discussie in de Tweede Kamer
De discussie over regionale zorg en de streekziekenhuizen in de Tweede Kamer is de afgelopen jaren voortdurend en onophoudelijk op de agenda gezet door Henk van Gerven, voormalig huisarts en woordvoerder zorg voor de SP. De claim dat CDA Kamerlid Joba van den Berg dat heeft gedaan doet geen recht aan de niet aflatende inzet van van Gerven. Samenwerking op dit terrein is bij de grootste coalitiepartner van Rutte op dit terrein uitzondering en geen regel. Agnes Mulder liet dat vorig jaar nadrukkelijk zien door tegen de motie van Gerven voor het open houden van verloskunde en kinderafdeling in Hoogeveen te stemmen. Het CDA kan hier natuurlijk tegen inbrengen dat de minister niet gaat over het sluiten of open houden van afdelingen. Zelfs niet over het sluiten van hele ziekenhuizen, maar dat is niet het punt. Het signaal was duidelijk en helder en werd door het CDA niet ondersteund.

Voortschrijdend inzicht van Minister Hugo de Jonge
Dat Hugo de Jonge onlangs te kennen gaf dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten mag bijzonder lijken, maar er moet eerst maar eens blijken hoeveel van dat inzicht overblijft na de aanstaande verkiezingen waarbij het kabinet waar de Jonge in zit ongetwijfeld de meerderheid in de Eerste Kamer gaat verliezen. Hoe lang is het al geleden dat Het Nationaal Zorgfonds werd geïntroduceerd? Hoe vaak is al niet aangetoond dat de marktwerking de zorg alleen maar duurder heeft gemaakt en verder van de patiënt heeft verwijderd? Het inzicht van Hugo de Jonge komt als mosterd na de maaltijd en moet – gezien het moment waarop hij dat inzicht naar buiten brengt – voorlopig als verkiezingsretoriek worden beschouwd.

De spreekbeurten van wethouder Erik Giethoorn
Het succes van de huisartsenpraktijk in de Weide (waar ik al sinds 1978 een uiterst tevreden cliënt van ben) is door Erik Giethoorn uitgedragen in spreekbeurten “in den lande”. Mooi. Alleen jammer dat diezelfde Giethoorn in een stuk in de Hoogeveensche Courant meerdere malen ‘een lans brak’ voor Treant en opriep tot vertrouwen in en dialoog met de Zorggroep, die vrolijk doorging met Bethesda leeg te halen. In de CDA winkel in de Hoofdstraat liet Giethoorn mij vol vuur weten dat hij “zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten in Hoogeveen.” Het kwam zelfs in de Hoogeveensche Courant uit zijn mond.

Behoud basiszorg op drie plaatsen door verdergaande samenwerking
De drie fractievoorzitters willen voorts dat ‘verdergaande samenwerking’  basiszorg op drie (Treant?) locaties wordt behouden. Daar vallen een volledig functionerende spoedeisende hulp onder en 24-7 operationele openstelling van het ziekenhuis onder. En ja, de fractievoorzitters realiseren zich dat dit geld kost. Waar men dat geld vandaan denkt te halen daarover zeggen de drie heren slechts dat “verdergaande samenwerking in Drenthe moet laten zien dat wij het nationale voorbeeld van een streekziekenhuis zijn.”
Het zijn prachtige woorden, maar absoluut niet meer dan dat. De realiteit is dat Treant een verliesgevende ziekenhuispoot had, die (illegaal?) overeind werd gehouden met de winsten die de verzorgingstak van de Zorggroep maakt. Over AD en Elsevier zal ik het maar een keertje niet hebben.

Leegzuigen streekziekenhuizen
Kreuze, Oldenbeuving en Witteman roemen de initiatiefnota van Joba van den Berg van het CDA waarmee het leegzuigen van streekziekenhuizen door topklinische ziekenhuizen “succesvol wordt bestreden”, althans dat schrijven zij. Wat het behaald succes is blijft onvermeld. Tenzij de heren daarmee bedoelen dat de nota is aangenomen in de Tweede Kamer. Natuurlijk zou het mooi zijn als aan het leegzuigen van streekziekenhuizen een eind wordt gemaakt, maar zoveel valt er niet eens meer leeg te zuigen in Drenthe. In Bethesda kun je voor complexe ingrepen niet meer terecht. De IC is er verleden tijd, verloskunde bestaat niet meer en hoewel de Treant aanhang op Uitkijkpunt Bethesda meldt dat de poliklinieken in Hoogeveen op volle toeren draaien, moeten kinderen die ernstig ziek zijn naar elders en of dat Emmen, Zwolle of Assen is maakt een kind dat dicht bij de ouders wil zijn niet oud. Alle drie zijn veel te ver weg.

Toverwoord samenwerking
Samenwerking is het toverwoord van de drie fractievoorzitters. Zeven jaar geleden zat ik aan tafel bij Cees Donkervoort, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur.  “Eerlijke uitruil van behandelingen” moest het fundament onder de samenwerking zijn. Het ging er immers om dat zowel Scheper als Bethesda behandelingen dreigden kwijt te raken onder druk van de volume-eisen die de beroepsgroepen stelden. Door bijvoorbeeld longchirurgie in Hoogeveen te doen plaatsvinden en complexe kankeringrepen in Emmen konden beide ziekenhuizen elkaars “tekorten” opheffen. Van die samenwerking is nooit iets terecht gekomen. Reden voor diverse hooggekwalificeerde specialisten om Bethesda te verlaten.
Ik wens het CDA dan ook veel succes bij haar pogingen om terugkeer van de basiszorg op drie locaties via een dergelijke samenwerking tot stand te brengen. Ik voorspel dat het verspilde energie zal zijn. Treant gaat immers uit van een adherentieverlies (= vermindering van behandelingen) van 25%. Dat betekent 25% minder inkomsten voor de vrijgevestigde specialisten. Er mag dan ook verwacht worden dat, gezien het landelijke tekort aan specialisten, Treant nog meer specialisten zal verliezen, omdat zij (bij dalende inkomsten) zullen verkiezen naar andere ziekenhuizen te vertrekken. Onvermijdelijk komt dan het moment dat de overgebleven specialisten zullen zeggen dat hun “dienstbelasting zo zwaar is geworden, dat aanbieden van zorg op drie locaties niet meer op verantwoorde manier kan plaatsvinden.”

Huisartsenpraktijken beter benutten
In het stuk over het sterke streekziekenhuis in Drenthe wordt dan ook wijselijk niet ingegaan op de vormgeving van de samenwerking. De fractievoorzitters roemen slechts de onlangs geformaliseerde samenwerking tussen de chirurgen van Treant en het WZA en de heren melden vervolgens dat er “nog veel meer mogelijkheden tot samenwerking zijn.” Die samenwerking komt dan vooral er op neer dat meer behandelingen in de huisartsenpraktijken worden gedaan tot zelfs spoedeisende hulp aan toe. Dat Drenthe en Zuidoost Groningen steeds meer moeite hebben om in de minder dicht bevolkte gebieden opvolging te vinden voor huisartsen die met pensioen willen gaan wordt hierbij vergeten

Expertisecentra als melkkoe voor spoedeisende zorg
De ronkende woorden van Rolf de folter over expertisecentra verleiden de drie heren tot een dagdroom waarin die expertisecentra een zo groot deel van de zorgmarkt verwerven dat daarmee op drie plaatsen spoedeisende hulp kan worden aangeboden. Vergeten zijn de woorden van cardioloog de Vries, dat in Hoogeveen het aanbod van spoedeisende levensbedreigde patiënten veel te laag is om er een gekwalificeerde SEH-arts 24-7 dienst te laten draaien. Het ging in dat verhaal niet om geld, maar om aanbod van patiënten.

Tot slot
Het is toe te juichen dat in het CDA de hoofden bij elkaar zijn gestoken, helaas blijkt men naïef en toont men weinig realiteitszin. Wat verloren is keert niet terug! Diverse specialismen zijn te klein om in elk ziekenhuis te worden aangeboden, bij andere specialismen (bijvoorbeeld MDL) is een ernstig tekort aan gekwalificeerde specialisten, Treant zal dit jaar zwarte cijfers kunnen presenteren door de bezuinigingen die men (vooral op personeel) heeft doorgevoerd, maar gezien het groeiende adherentieverlies en de daaraan te koppelen budgetkorting(en) door de zorgverzekeraars, valt te vrezen voor verdere verschraling van het ziekenhuiszorgaanbod in Hoogeveen en Stadskanaal.

Natuurlijk hoop ik vurig dat ik ongelijk zal krijgen, maar ik weiger om de zaken rooskleuriger voor te stellen dan zij zich aan mij voordoen.

.

Read Full Post »

Als liefhebber en voormalig beoefenaar van de schaatssport ging mijn hart sneller kloppen toen duidelijk werd dat Hoogeveen een kunstijsbaan zou krijgen, maar (helaas?) klopt mijn hart weer in het gewone gezonde tempo. Ik vraag mij in deze Kantlijn bij de ijzigste soap van de laatste decennia nadrukkelijk af wat dat te betekenen heeft.


Natuurlijk wilde Hoogeveen een prestigieuze hoofdprijs binnenslepen en met nimmer vertoonde snelheid nam de raad destijds in redelijk grote eensgezindheid de beslissing om de benodigde zekerheid te verschaffen die de vijf miljoen euro subsidie van de provincie Drenthe moest binnenslepen. Tot mijn verrassing stemde ook de fractie van de SP voor. Ik weet niet hoe zij daar nu over denken (ik ben tot verbazing van velen namelijk geen SP-er), maar met de bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg in aantocht kan ik mij goed voorstellen dat de SP zich momenteel niet gemakkelijk voelt op dit dossier.

De bouw van de ijsbaan gaat de door de provincie gestelde deadline niet halen en dus is er om uitstel gevraagd, of men gaat dit binnenkort doen. Zo precies volg ik de boel niet, het ziekenhuis vind ik belangrijker en dat kost al genoeg energie. Hoe het ook zit, de provincie is aan zet inzake het gevraagde uitstel. En hoe graag ik ook een overdekte kunstijsbaan in Hoogeveen gerealiseerd zou willen zien, ik vrees dat het beter is als de raad ten halve keert om niet ten hele te verdwalen. Dus als de provincie nu zegt Sorry Hoogeveen, u krijgt geen uitstel zal ik daar niet om rouwen.

Aan de hele gang van zaken kleeft de geur van te weinig kundigheid. En het gaat wel om enige tientallen miljoenen euro’s. Klokkenluider Gerard Booij, die het bestuur van de gemeente Hoogeveen van leugens en bedrog beschuldigt en dit met stukken onderbouwt wordt door het college en de meerderheid van de Hoogeveense raad genegeerd. Ik kan niet beoordelen in hoeverre Booij gelijk heeft, maar het feit dat zijn ongelijk niet onomstotelijk door de gemeente wordt aangetoond wekt mijn argwaan. En voedt de gedachte dat er toch wat verborgen gehouden wordt. Bovendien is het standaard zo dat een begroting die door overheden gemaakt wordt met vele procenten wordt overschreden, zeker nu de bouwkosten zo stijgen. De uiteindelijke prijs van de ijsbaan-zwembad combinatie zal eerder 40 miljoen zijn dan een dikke 30 miljoen en dan ben ik nog optimistisch in mijn schatting.

Het gaat mij te ver om burgemeester en wethouders van opzettelijk bedrog te betichten, maar als je in je beperkte kundigheid een aantal missers hebt begaan moet je daar eerlijk en open over zijn en niet schimmig doen op een manier die niet anders te begrijpen valt dan door de gedachte dat rook en vuur weer eens onafscheidelijk bij elkaar horen. Toon dus aan dat Booij ongelijk heeft of kom met de werkelijkheid op de proppen.

De aangekondigde bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg, als gevolg van krenterigheid van de landelijke overheid zijn onverteerbaar. Als je de gemeente presenteert als kindvriendelijk kun je het niet maken om op de Jeugdzorg te bezuinigen en in mijn ogen kan een voor 50% confessioneel college het niet maken om op maatschappelijke ondersteuning van de zwakken en de kwetsbaren in de samenleving te bezuinigen. Als ik gewoontegetrouw op CDA of ChristenUnie stemde zou ik naar aanleiding van deze bezuinigingsplannen de SGP omarmen. Zij spreken zich (naast de Partij van de arbeid) het duidelijkst uit tegen de ijsbaanplannen.

B&W zal betogen dat er door het afblazen van die plannen geen cent extra beschikbaar komt voor WMO en Jeugdzorg, maar waar een wil is daar is een weg. Onwil bouwt geen bruggen en legt geen wegen aan. Hoogeveen moet niet het risico willen lopen een bodemloze put te bouwen. Blinde ambities leiden meestal tot grote ongelukken. Daar zijn voorbeelden genoeg van te geven.

.


 

Read Full Post »

Voor huisarts Ben Luten uit Hoogeveen lijkt de strijd gestreden. Via de Hoogeveensche Courant maakt hij duidelijk hoe hij tegen de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda aankijkt. Kort samengevat zegt hij: “Het is niet leuk, maar we kunnen beter meebewegen.” Een huisarts die zich jarenlang kritisch heeft getoond en nu zo’n ommezwaai maakt. Dat stemt tot nadenken.


Voor dat nadenken gebruik ik bij voorkeur mijn schrijfsels. Met mijn vingers op de toetsen komen mijn diepste drijfveren naar boven, uit mijn onderbewustzijn, zonder tussenkomst van mijn brein. Dat is lang niet altijd strategisch even verantwoord.

“Onze emoties hebben wij ten gerieve, en ons brein hebben wij om ons niet door onze emoties te laten misleiden,” hield een oude oom mij in zijn laatste maanden voor. Feitelijk probeert Luten ons hetzelfde te zeggen. Zijn boodschap is – iets minder kort samengevat – “We zijn al veel kwijt. Heel veel. Dat doet mij pijn, daar ben ik zelfs kwaad over. Maar als we nog wat willen redden voor Hoogeveen moeten we zorgen dat we aan de tafel zitten waar de keuzes gemaakt worden.”

Mijn brein vertelt mij dat Luten gelijk heeft en mijn onderbewustzijn laat weten dat ik het daar niet mee eens wil zijn. Daarvoor zijn de ervaringen van de afgelopen zesenhalf jaar verantwoordelijk. Wie sprak met Treant kan onmogelijk beweren dat die gesprekken iets positiefs voor Hoogeveen hebben opgeleverd.

Het actiecomité heeft altijd gewaarschuwd voor de salamitactiek, waarbij steeds een flinterdun plakje van de worst wordt afgesneden. Zo dun dat je niet direct in de gaten hebt dat de worst kleiner wordt. Tot je ineens ziet dat er bijna geen worst meer over is. Daarom geloof ik niet dat aan de tafel waar de keuzes gemaakt worden voor Hoogeveen iets te halen valt.

Plaatsnemen aan die tafel is in mijn ogen capituleren voor machthebbers die mij zijn opgedrongen door de marktwerking, die ons in 2006 ook al is opgedrongen. Bedacht door CDA en VVD en ingevoerd door VVD, D66 en PvdA in de paarse periode, die zo zwart uitpakt voor het publieke domein in Nederland. Niet alleen in de zorg, ook in het onderwijs, het openbaar vervoer, en de sociale woningbouw heeft die marktwerking meer kapot gemaakt dan ons lief is. Probeer als jong volwassene, maar eens een huurwoning te bemachtigen om een gezin te stichten.

Gaat Hoogeveen nu werkelijk capituleren voor de machthebbers? Gaan wij bij Treant aan tafel wat kruimels veilig proberen te stellen? Ik vrees dat die houding een historische blunder zal blijken te zijn. Gelet op de woede, die onder de mensen in Hoogeveen leeft, valt een reusachtig patiëntenverlies te verwachten. Zelf houdt Treant rekening met een verlies van 25%, ik vrees voor hen dat het veel hoger zal uitpakken. Stadskanaal zal de weg naar Scheemda kiezen. Niet naar Emmen. Hoogeveense zwangeren hebben inmiddels de routes naar Assen, Zwolle en Hardenberg gekozen. Naar volle tevredenheid, zo blijkt uit de reacties.

Maar ook al zou het “slechts” 25% zijn, dan nog betekent dit dat er 25% minder inkomsten zullen zijn voor de vrijgevestigde specialisten. Zij zijn zelfstandige ondernemers en worden betaald naar productie. In een markt waarin het aanbod van specialisten te klein is, zal Treant derhalve specialisten gaan verliezen aan andere ziekenhuizen. Da’s logisch, zou JC gezegd hebben. De overblijvende specialisten zullen daardoor te maken krijgen met een hogere dienstbelasting wat simpel verwoord neerkomt op vaker dienst draaien en minder vaak vrij zijn.

Ik voorspel dat dit voor Bethesda en Refaja desastreus uit zal pakken. Juist omdat het zo logisch en begrijpelijk is als Treant zal zeggen: “Onze specialisten gaan gebukt onder een te zware dienstbelasting, die de kwaliteit van de door hen geleverde zorg bedreigt. Om die kwaliteit te waarborgen moeten we helaas de zorg verder afschalen in Hoogeveen en Stadskanaal.” Dat is hoe de markt werkt. Er blijven straks alleen poliklinieken over, want die vormen het visnet, waarin patiënten voor Emmen moeten worden gevangen.

In die markt, waarde lezer, speelt u een rol. U kunt zelfs de hoofdrol spelen. U bent namelijk koning in die markt. Dat de klant koning is, weten wij allemaal. Dat uw geld bepaalt welk bedrijf overleeft en welk bedrijf niet is u vast wel bekend. Uw keuzes op het gebied van de ziekenhuiszorg, die u hopelijk zelden nodig zult hebben, hebben precies hetzelfde effect. Men zal u waarschuwen: “Als u massaal Treant de rug toekeert, verdwijnt Bethesda vanzelf. Mogelijk kost het zelfs Treant de kop. En dan?” Bestuursvoorzitter Rolf de Folter probeerde de gemeenteraad in Hoogeveen zelfs op te dragen er voor te zorgen dat “mensen niet bij Treant weglopen.”

U staat voor een groot dilemma. Of u wilt of niet. En dat dilemma luidt kort samengevat: “Capituleert Hoogeveen voor de marktwerking, die Bethesda sloopt?” U hebt het voor het zeggen. Neemt u genoegen met de kruimels of niet? Bethesda is ondertussen bijna zoals een schelp op het strand. Mooi, maar leeg.
.


Read Full Post »

De Treant Zorggroep was gewaarschuwd. Zes jaar lang hebben wij met het inmiddels opgheven actiecomité geroepen dat Hoogeveen niet op het oosten is georiënteerd. Dat de trek naar het westen en noorden veel groter zal zijn dan die naar het oosten. Ook als het om ziekenhuiszorg gaat. Toch liet Treant in reactie op de geboortecijfers die RTV Drenthe publiceerde weten “geen idee te hebben waarom zo weinig vrouwen in Emmen willen bevallen”.


Die reactie is typerend voor Treant en laat bovendien zien dat er geen enkel gevoel voor de regionale behoeftes bestaat. Een ziekenhuis is een dienstverlenende organisatie. De diensten die men levert kenmerken zich door zorg. Goede zorg, waarbij de patiënten en hun behoeftes centraal horen te staan. Vrij snel na de oprichting van het actiecomité in 2012 kwamen op dat terrein al de eerste mitsen en maren. Goede zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Het werd een mantra. Een kreet die machteloosheid maskeert. De markt vraagt om goede zorg DICHTBIJ omdat het MOET. En als dat niet wordt geboden dan doet de markt zijn werk en lopen klanten weg. Dát is marktwerking, maar dat heeft men bij Treant niet door.

De fusies tussen Scheper en Bethesda en vervolgens met Refaja zijn hopeloos mislukt. Uitstekende specialisten hebben Bethesda massaal verlaten. Bestuurder Guus Bruins, pleitbezorger van volwaardige basisziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal, kreeg op een geniepige manier het mes in de rug gestoken door de medische staf en een slaafse Raad van Toezicht, die sindsdien onthoofd functioneert. Bijna twee jaar na het vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht staat men nog steeds onder leiding van een waarnemend voorzitter, Coba Anninga.

Interne conflicten leiden doorgaans tot vertrek van personeel. Een aantal van hen is weggewerkt, op dood spoor gezet, of op eigen houtje vertrokken omdat men het gedoe zat was. Conflicten tussen artsen zijn funest voor patiënten. Dat bleek deze week weer eens in Sneek, waar voormalig Treant voorzitter Marcel Kuin te maken heeft met een patiëntenstop voor reumatologie. De reumatologen leven klaarblijkelijk in grote onmin met elkaar. Iets anders kun je niet concluderen als je leest dat zelfs mediation niet heeft geholpen. Vergelijking met de kinderartsen in Emmen ligt voor de hand. En ook daar  zijn de cliënten het kind van de rekening, omdat andere dan medische belangen de hoofdrol spelen.

Treant krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het stompzinnige sluiten van verloskunde en kinderafdeling en die rekening gaat oplopen. Denk maar niet dat ouders die goede ervaringen hebben opgedaan in Assen, Zwolle of Hardenberg de kinderartsen in Emmen zullen gaan bezoeken, als hun kind specialistische zorg nodig heeft.

Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel had er goed aan gedaan om bij de lawaaidemonstratie in mei 2018 aanwezig te zijn, maar zij keek wel uit. Verbitterd door rancune over de woede van de Hoogeveense ouderen in de Tamboer (13-02-2017) liet zij verstek gaan. Dagpresentator Alexander van Netten werd zelfs de toegang tot Bethesda ontzegd, toen hij woordvoerders van Treant uitnodigde om de demonstranten toe te spreken. Deze arrogantie heeft het kwade bloed dat in Hoogeveen door de aderen stroomt nog kwader gemaakt en het is dan ook volstrekt logisch dat vrouwen in overgrote meerderheid kiezen voor Assen, Zwolle of Hardenberg om hun kindje ter wereld te laten komen. Maar Treant heeft er geen idee van.

Ik voer geen actie meer tegen het beleid van Treant, maar ik volg het natuurlijk wel op de voet. En uiteraard ben ik van harte bereid de bestuurders nog eens vriendelijk, maar wel klip en klaar, uit te leggen welke fouten men maakt. Of men daar behoefte aan heeft waag ik te betwijfelen. Men verblijft liever in de eigen ivoren comfort zone. Tot het te laat is.

.


Read Full Post »

Jacques Hartog somt in de Asser Courant argumenten op van voorstanders van het Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van Assen. Eens te meer blijkt hoe destructief hebzucht en domheid zijn. Destructief en blijkbaar onuitroeibaar.

Hoogmoed heeft grotere machten dan de bestuurders van Assen (soms zelfs letterlijk) de kop gekost. Je hoeft alleen je geschiedenis maar te kennen en te begrijpen om dat te beseffen.

Toch zitten er in de Asser raad leden, die vanwege partijstandpunt, wraakgevoelens of wat voor infantiele argumenten dan ook, voor het vernielen van het toch al beschadigde centrum van de stad zullen stemmen. De leegstand in het centrum ten spijt biedt Assen straks voor 17 euro de vierkante meter de grond voor het FOC aan. Voor dat bedrag wil ik ook wel een kaveltje, maar net als voor lokale ondernemers zal er voor mij ook wel geen plaats in de herberg zijn.

Lees de column van Jacques Hartog en begrijp dat niet alleen de centra van omliggende gemeenten de dupe zullen worden. Het Asser centrum zal het zwaarst getroffen worden.

Tenzij de burgers zullen besluiten het FOC te boycotten.

.


 

Read Full Post »

In september 2012 dacht ik met een petitie voor Bethesda te kunnen volstaan om de maatschappelijke weerstand duidelijk te maken tegen de plannen die (toen nog) ZLM had voor het in 2009 tot beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe uitgeroepen Hoogeveense ziekenhuis.
Ik had geen benul van de honger bij ZLM om in Emmen een topklinisch ziekenhuis te vestigen. Ik had geen idee dat de specialisten in Emmen op de achtergrond de boosdoeners waren die het KPMG rapport over de toekomst van de zorg in Zuid-Oost Drenthe blokkeerden en daarmee enige tonnen onderzoeksgeld verspilden.

We schrijven nu januari 2015 en ik heb een hoop geleerd over het machtsspel en het krachtenveld waarbinnen dat spel zich afspeelt. Helemaal aan de top van de Treant piramide staat de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van Bas Eenhoorn een (volgens zijn website) met hart en ziel aan het openbaar bestuur verknochte VVD-er, die bij een groot aantal activiteiten betrokken is. Dan komt de raad van bestuur van de Treant Zorggroep onder voorzitterschap van Eric Janson, de voormalig bestuurder van het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in alle geledingen van de zorggroep, zoals daar zijn drie ziekenhuizen (cure) en diverse verzorgingshuizen (care). Door zijn functie is Janson derhalve formeel de eindverantwoordelijke voor de ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis, Bethesda.

Recent werden wij geconfronteerd met plannen van de intensivisten van Treant om in Hoogeveen en Stadskanaal de IC’s af te schalen tot afdelingen Special Care. Daarbij vermelden zij dat alle operaties waarbij IC-opname te verwachten valt voortaan zullen worden ingepland in Emmen. Het stuk blijkt bij nader inzien een intern discussiestuk te zijn in het kader van de realisering van de plannen zoals verwoord in het Beleidskader 2015-2020Wij stonden voor de keuze hierover met de raad van bestuur in gesprek te gaan of er mee naar buiten te treden.
Na een periode van vijf maanden waarin wij ons stil hielden en ons zelfs voorzichtig positief opstelden met betrekking tot het voornoemde beleidskader, besloten wij dat we in dit geval alarm moesten slaan. Zeer tot ongenoegen van bestuur en intensivisten van Treant, die ons beschuldigden van “verkeerde interpretaties” en “tendentieuze berichtgeving”. Bekende kwalificaties die gebruikt worden door beleidsmakers en bestuurders die in het nauw worden gedreven.

Een gepensioneerd intensivist waarschuwde mij dat, hoewel voorzitter Janson, gezien zijn functie, formeel wel de eindverantwoordelijke is, het beleid, de route naar een stip aan de horizon, wordt gemaakt door de specialisten. De verklaring hiervoor is even simpel als logisch: de kennis van zaken op dit gebied is dusdanig gespecialiseerd dat alleen (in dit geval) intensivisten werkelijk kunnen oordelen over de vraag of de beoogde koers de juiste is. Welnu, dat ontslaat mij van de verplichting om naar de medisch inhoudelijke kant van deze zaak te kijken. Men kan mij alles wijsmaken.

Daarom beperk ik mij tot de feiten rond de IC die in het onderhavige krachtenveld waarneembaar waren en aantoonbaar zijn.

 • In november 2012 wordt in de medische staf in Hoogeveen geklaagd over het feit dat de intensivisten uit Emmen geen diensten willen draaien in Bethesda.
 • Hoewel (nog lang) niet gefuseerd met het Refaja ziekenhuis bestond er in 2012 wel een overeenkomst tussen de intensivisten uit Emmen en het Refaja ziekenhuis, waarbij de Emmer specialisten diensten draaiden in Stadskanaal.
 • Als het aan de intensivisten ligt, zo blijkt uit hun visiestuk, moeten de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal worden afgeschaald tot afdelingen voor Special Care.
 • De term Special Care is volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care niet gedefinieerd en kent derhalve ook geen richtlijnen. (Zie het interview met de voorzitter van de NVIC onder deze Kantlijn)
 • Als het aan de intensivisten ligt zullen alle operaties met mogelijk post-operatieve IC opname in Emmen plaatsvinden.
 • Op de vraag (gesteld in het overleg met huisartsen, Raad van Bestuur, B&W, actiecomité en cliëntenraad) hoe de spectaculaire daling van het aantal IC-opnames in Hoogeveen te verklaren is, was het antwoord: “Dat weten wij niet.”
 • Intensivist Lutisan uit Assen gaf op Radio Drenthe in het programma Cassata nadrukkelijk aan dat een ziekenhuis zonder IC geen volwaardig ziekenhuis kan blijven. (Beluister het gesprek onder deze Kantlijn)
 • Een onderzoek dat online is gepubliceerd op Intensive Care Medicine toont aan dat de gedachte dat grotere geconcentreerde IC’s beter zijn voor patiënten op een misvatting berust (zie het artikel uit de NRC onder deze Kantlijn)

Met deze feiten op een rijtje kom ik tot de conclusie dat er met betrekking tot de toekomst van ons Bethesda nog steeds grote waakzaamheid nodig is. Het is een kwestie van lange adem en het actiecomité kan daarom niet anders dan voortdurend laten merken dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en niet zullen schromen maatschappelijke aandacht te vragen voor ongewenste plannen.

.

Meer informatie:

 1. Peter de Feiter (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) over special care


  .
  .

 2. Johan Lutisan (intensivist Wilhelminaziekenhuis Assen)
  in Cassata


  .
  .

 3. Het artikel uit de NRC over het onderzoek naar grote en kleine IC’s

.

NRC over kleine en grote IC's

.


.

Read Full Post »

Hebt u de reportage over de Drentse fietspadencontroleur Ruud in KRO Brandpunt gezien? Vraagt u zich ook af wat voor leidinggevende Ruud had? En wat de motieven zijn geweest voor de soap die de Provincie Drenthe heeft geproduceerd?

“Als maar de helft van wat Brandpunt meldt waar is, zouden er op het Provinciehuis al koppen moeten rollen,” twitterde voormalig CDA parlementariër Jan Mastwijk uit Hoogeveen na afloop. En hij heeft gelijk. Als de feiten zoals Brandpunt die presenteerde, kloppen (en ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen) dan hebben de verantwoordelijken in deze onsmakelijke affaire een brevet van bestuurlijk onvermogen afgegeven dat zijn weerga niet kent.

Het is jammer genoeg niet een op zich zelf staand incident, maar een symptoom van een diep geworteld probleem. De afstand tussen leidinggevenden/bestuurders en de werkvloer is veel te groot. Het voelbare contact binnen organisaties is in de moderne bestuurscultuur naar de kerkers verbannen. En daarmee is de relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte verworden tot een hiërarchisch gegeven. En binnen een hiërarchisch gegeven zeg je niet tegen je ondergeschikte “Zeg kerel, ik wil even met je praten over die partij stenen, want het is me niet duidelijk hoe dat zit…”

Nee, je schakelt een of ander detective bureau in dat zich vereenzelvigt met een uiterst aimabel personage uit een televisieserie. Het Dagblad van het Noorden heeft recent al meerdere publicaties aan deze zaak gewijd, maar dat was nog geen reden voor ons provinciebestuur om zich nog eens achter de oren te krabben.

Ik ben van de generatie “Beter langharig dan kortzichtig.” Ik heb mijn lange haren allang afgezworen, maar de kortzichtigheid in het land der bestuurders lijkt onuitroeibaar. Na de landelijke aandacht van KRO Brandpunt lijkt het mij onmogelijk dat de verantwoordelijken hiermee weg komen. Welk juridisch bewijs heeft men voor de wandaden van fietspadencontroleur Ruud? Heeft Bureau Marple degelijk werk geleverd of amateuristisch geprutst? Als je Brandpunt mag geloven het laatste.

In een fatsoenlijke samenleving komt er nu een openbaar onderzoek en wordt óf aangetoond dat de fietspadencontroleur terecht strafontslag krijgt, óf Ruud wordt gerehabiliteerd, krijgt zijn baan terug en een schadevergoeding vanwege de gepleegde karaktermoord.
De leidinggevende vliegt er uit (eventueel samen met andere verantwoordelijken) en de verantwoordelijk gedeputeerde treedt af. Zo gaat dat in een fatsoenlijk land.

We zullen spoedig zien hoe fatsoenlijk het Drentse provinciebestuur is.

 


 

 

 

Read Full Post »

Kent u Erik Ziengs? Ondernemer uit de omgeving van Assen (Drenthe). Ziengs is lid van de VVD en voerde campagne voor voorkeurstemmen bij de Tweede Kamer-verkiezingen. Op zijn website verwelkomt hij de bezoeker als “de liberale Drent in het parlement” en geeft hij aan waar u hem op aan mag spreken.

ScreenHunter_01 Mar. 29 10.03

In de opsomming van zaken waar wij de heer Ziengs op aan mogen spreken ontbreekt één essentieel onderdeel. Er zou nog aan toe moeten worden gevoegd: “En verder kunt u mij aanspreken op alle bezonnen en onbezonnen uitspraken die ik doe.”
Afgelopen week schreef ik een open brief aan de heer Ziengs over diens uitlatingen naar aanleiding van de onheilstijding dat PI de Grittenborgh een van de gevangenissen is die door staatssecretaris Teeven worden gesloten.

Kern van deze brief was mijn verwijt aan Ziengs dat hij veel te gemakkelijk de sluiting van de Grittenborgh accepteerde.
De liberale Drent reageerde per e-mail vliegensvlug vanuit ons parlement: “Volgens mij willen we uiteindelijk hetzelfde doel dienen. ik zou daar graag telefonisch de gelegenheid voor krijgen u daar een toelichting op te geven.

Ondanks mijn advies om mij niet telefonisch te benaderen maar langs dezelfde publieke weg te reageren als welke ik had gekozen, belde Ziengs mij op en in een ware waterval van woorden werd mij duidelijk gemaakt dat het toch allemaal heel anders lag dan ik meende. U zult begrijpen dat ik na 37 jaar in het onderwijs dit soort watervallen van zichzelf rechtvaardigende leerlingen aangehoord te hebben, niet makkelijk meer door een tsunami van argumenten omver te blazen ben. Wij werden het op geen enkele wijze eens met elkaar, maar ik kreeg sterk de indruk dat Ziengs het gesprek voldaan beëindigde. Hij had zijn zegje gezegd en daarmee was wat hem betreft de kous af. Voor mij echter niet. Wie mij kent zal dat begrijpen.

Daags na het telefoongesprek met Ziengs werd ik opgebeld door RTV Drenthe. Erik Ziengs is zaterdag te gast in het tweede uur van het discussieprogramma Cassata. Of ik misschien bereid was om in het eerste uur gedurende een minuut of twaalf met hem in discussie te gaan. Ze moesten er Ziengs nog over benaderen, maar wilden eerst weten of ik beschikbaar en bereid was. Uiteraard was ik dat.
Een uur later werd ik opgebeld met de mededeling dat Ziengs niet bereid was met mij in discussie te gaan. Het telefoongesprek met mij (de monoloog die hij daarin afgestoken had zou een betere kwalificatie zijn geweest) was wat hem betreft meer dan voldoende.

Tsja…

In een weblog van de hand van Ziengs op De dagelijkse standaard lezen we een artikel waarin de liberale Drent fulmineert tegen (overigens ook in mijn ogen onfatsoenlijke) reaguurders op de diverse online platforms. Daarin omschrijft Ziengs zichzelf als een rechtgeaard liberaal:

“Ach, dat iemand een andere mening heeft, is geen probleem. Graag zelfs, ik ga een beetje discussie niet uit de weg. Als rechtgeaard liberaal waardeer ik een ander standpunt. Ik probeer mensen daarbij in hun waarde te laten. Als iemand gefundeerd een andere mening heeft, dan heb ik daar respect voor. Mijn mening tegenover jouw mening. En een waarheid die zich waarschijnlijk ergens in het midden bevindt. Trouwens, politiek is niet iets voor bange mensen zei Ruud Lubbers ooit. En zo is het maar net.”

Verder schrijft Ziengs ook nog:  “… heeft u iets met mij? Bij voorbaat dank. Of heeft u iets tegen mij? Ook goed. Maar wel met open vizier graag. Dan kunnen we op basis van wederzijds respect de discussie aangaan.”

In Hoogeveen heerst een diep gevoelen dat het noorden van Nederland in de ogen van Erik Ziengs ergens net ten zuiden van Assen begint. Dat gevoelen heb ik verwoord en daar had RTV Drenthe Ziengs en mij graag over willen laten discussiëren, maar dit “beetje discussie” gaat hij dus wel uit de weg.

Volgens mij heeft de heer Ziengs meer uit te leggen dan hem lief is.

—–

UPDATE: In het tweede uur van Cassata sprak presentator Anthon van der Neut op 30 maart 2013 kort met de heer Ziengs over mijn tweet waarin ik hem lafheid zou hebben verweten. Beluister hier de reactie van Ziengs hierop.

In dezelfde uitzending van Cassata was Ziengs in het Cassataforum uitgebreid aan het woord over de privatisering van gevangenissen. Beluister hier wat hij daarover te vertellen had.

.

Read Full Post »

Terug naar het overzicht

10 maart 2012

 

.

Geüpload door  op 10 mrt 2012

WIELRENNEN – Bert-Jan Lindeman uit Assen heeft vanmiddag de Ronde van Drenthe gewonnen. De eerstjaars profrenner van Vacansoleil klopte na een rit van 195 kilometer in de sprint medevluchter Guillaume Boivin uit Canada. Het was zijn eerste overwinning bij de profs.
Na 135 kilometer sprong Stefan Poutsma uit Peize tijdens de tweede beklimming van de VAM-berg weg uit het peloton. Hij kreeg Georg Preidler uit Oostenrijk mee. Het tweetal werd vijftien kilometer later ingerekend door een achtervolgende groep van zeventien man, met daarin onder meer Lindeman, Martijn Verschoor uit Bovensmilde en oud-inwoner van Oosterhesselen Wouter Wippert.
Tijdens de laatste beklimming van de VAM-berg, op dertien kilometer van de eindstreep, demarreerde Lindeman uit de kopgroep. Boivin sprong mee. De achtervolgers deden verwoede pogingen het tweetal in te rekenen, maar gaven de strijd bij het ingaan van de laatste kilometer op. Op 250 meter van de finish sprong Lindeman uit de rug van zijn medevluchter en pakte hij de zege.
De Deen Rene Jørgensen won de sprint van de achtervolgende groep, voor de Italiaan Daniele Colli. Wippert werd zesde, Poutsma zeventiende en Verschoor 42ste.

Read Full Post »

Hoogeveen verliest intercitycontact met westen

Al enige tijd heerst grote onvrede in het anders zo landelijke en rustige Hoogeveen, provinciestad met één van de beste ziekenhuizen van ons land, de beste binnenstad van Nederland en een in populariteit sterk groeiende Cascaderun, het Univé schaaktoernooi, de Ronde van Drenthe niet te vergeten en (tot en met dit jaar) de Drentse fiets4daagse.
Hoogeveen is ook (nog wel) een plaats die is aangesloten op het Intercitynetwerk van de NS. En die status staat inmiddels op de tocht. Overigens stopt er op dit moment ook geen intercity in Hoogeveen, maar wordt de stoptrein Groningen-Zwolle in Zwolle de intercity naar Schiphol, waardoor je naar het westen kunt komen, met hooguit één gemakkelijke overstap in Amersfoort.

.

.

NS wil binnen niet al te lange tijd Hoogeveen schrappen als IC-locatie, zodat voortaan altijd in Zwolle overgestapt moet worden. Provinciale Staten van Drenthe hebben zich tegen deze wijziging van de status van Hoogeveen uitgesproken, maar de Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten (onder aanvoering van gedeputeerde Brink) hebben zich aangesloten bij de CDK’s van Groningen en Overijssel en hebben gezelschap gekregen van de burgemeesters van Assen, Groningen en Zwolle.
Zij hebben de minister, mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, laten weten dat handhaving van de IC-status van Hoogeveen het “niet realiseren van een OV-knoop in Groningen tot gevolg zal hebben.” Dit zal dan weer gevolgen hebben voor de “potentiële reizigersgroei in het totale OV in het Noorden van het Land.” Voorts melden de regionale bestuurders dat dit “onomstotelijk is komen vast te staan uit onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Noord-Nederland, dat in uw opdracht heeft plaatsgevonden.”

SP statenlid Philip Oosterlaak heeft dit onderzoek opgevraagd en geconstateerd dat in het door GS aangeleverde onderzoek nergens sprake is van een onderzoek naar de vraag of het (on)mogelijk is om twee intercity’s per uur in Hoogeveen te laten stoppen. Oosterlaak heeft zich daarom per brief tot de minister gewend en schrijft daarin onder meer:

Vooralsnog moeten wij daarom concluderen dat er in de brief die u ontving namens de genoemde commissarissen van Koningin en burgemeesters beweringen worden gedaan over de IC-stop Hoogeveen die in tegenstelling tot wat de briefschrijvers u voorhouden, niet door onderzoek gestaafd worden. (De vette opmaak is niet van de heer Oosterlaak, maar van mij, FK.)
In een motie d.d. 13 juli 2011 hebben Provinciale Staten van Drenthe zich over de kwestie uitgesproken. Provinciale Staten blijven van mening dat ‘het van belang is dat de regio rondom Hoogeveen rechtstreeks aangesloten blijft op het intercitynetwerk en/of een doorgaande verbinding behoudt met het Westen van het land’.

Nu is bekend dat commissarissen der koningin en gedeputeerden doorgaans een dienstauto met chauffeur ter beschikking staat, met als gevolg dat zij werkelijk niet weten hoe (slecht) het openbaar vervoer werkt. Het is hen verder kwalijk te nemen als zij leugen, list of bedrog toepassen en in het onderhavige geval lijkt hier toch duidelijk sprake van te zijn.

Eerlijk gezegd is ook dat eigenlijk niet verbazend. Regionale bestuurders zijn doorgaans niet de “grote jongens of meisjes” (meer). Ik vrees dat voor de meesten geldt, dat ze

 • proberen hogerop te komen en dat het daarbij in hun carrièreopbouw past om een tijd provinciaal bestuurder te zijn, waarbij ze bij de voor hun carrière van belang zijnde grote jongens en meisjes een wit voetje proberen te halen, of dat ze
 • in de hoogste landelijke divisie zijn uitgerangeerd en ergens lekker weggestopt op een rustige manier het pensioen proberen te halen.

U zult mij niet horen zeggen dat bovenstaande schildering de werkelijke situatie is maar ik vind het steeds moeilijker te geloven dat het niet de bestuurswerkelijkheid is. Kijk bijvoorbeeld naar de echt grote jongens in besturenland. Toen minister Rosenthal gevraagd werd of hij “blij was met de dood van Khadaffi”, antwoordde hij niet dat je natuurlijk nooit blij bent met de dood van een mens. Nee hij antwoordde dat hij zeer voldaan was.
Hij zou nadrukkelijk moeten betreuren dat Khadaffi niet voor het gerechtshof in Den Haag gebracht kan worden. Dat is toch de norm? Of ben ik nou zo naïef?

In de afgelopen twee jaar zijn bijna alle grote jongens vriendschappelijk met de nu dode dictator op de foto gegaan, maar nu hij dood is… zijn ze waarschijnlijk opgelucht omdat hun rol in het contact met de tiran van Libië nogal dubieus geweest zal zijn. De Lockerbiedader werd onder het mom van terminaliteit vrijgelaten, maar naar onlangs uit documenten in Tripoli schijnt te zijn gebleken, was hij helemaal niet terminaal. Wat wij overigens al lang hebben kunnen constateren.

Terug nu naar onze eigen regio. Sinds besturen/managen een beroep is geworden gaat het fout. Dat je als wethouder van Hoogeveen gewoon in Emmen kunt wonen hoort niet. Als lokaal bestuurder hoor je te wonen in de plaats die je bestuurt. Hoor je een band met die plaats te hebben, dan wel op te bouwen. Hoogeveen hoort meer te zijn dan een project dat gemanaged moet worden. Hoogeveen verdient het bestuurd te worden door bestuurders met Hart (met een hoofdletter H!) voor Hoogeveen in plaats van zogenaamde professionals die van elders gehaald worden, omdat ze zo’n interessant netwerk hebben.

Ooit werkte ik in het onderwijs, vele Hoogeveners zijn mij in hun schooltijd tegengekomen. Lange tijd werd mijn school bestuurd door de gemeente. Dat was een goede tijd. Toen fuseerden wij en trad het eerste schoolbestuur aan. Een ex-wethouder als voorzitter, een gepensioneerd docent als bestuurslid. Betrokken mensen, voor wie het welzijn van de school op de eerste plaats kwam. Zij deden het onbezoldigd en met hart voor de zaak.
Na enige wisseling van de wacht meldde het bestuur “op afstand te willen blijven.” Vervolgens besloot het bestuur zichzelf te gaan belonen voor het (in ieder geval voor ons docenten) onzichtbare werk. Inmiddels is er landelijk geharrewar geweest over de CAO voor bestuurders van scholen in het voortgezet onderwijs, die een jaarsalaris kunnen gaan toucheren, dat mijns inziens een klap in het gelaat is van de ploeteraars voor de klas, voor wie geen loonruimte is en die steeds meer taken in steeds grotere klassen moeten uitvoeren.

Wat is nu de moraal van deze overwegingen?
Als je een samenleving gaat beschouwen als een bedrijf, of erger nog, misschien wel als een lege BV, is het niet raar dat mensen het vertrouwen in de politiek gaan verliezen en hun heil zoeken bij partijen die zich op een wat extremere manier uitlaten. Ik stem, dat mag bekend verondersteld worden bij mijn lezers, al jaren op de SP, omdat ik blijf geloven dat solidariteit het fundament van een gezonde samenleving is en niet hebzucht, wantrouwen of vreemdelingenhaat. Een bedrijfsmatige benadering van de samenleving, waarbij bestuurders werkelijk autistische trekjes vertonen (met excuses aan alle mensen die daadwerkelijk autistische problemen in hun leven tegenkomen), zal onherroepelijk schipbreuk leiden. One way or the other, om het maar eens in een wereldtaal te zeggen.

Alleen hebben de meeste managers hun zakken dan vermoedelijk al voldoende gevuld om daar ook geen weet van te hebben.

Read Full Post »