Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Assen’

Jacques Hartog somt in de Asser Courant argumenten op van voorstanders van het Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van Assen. Eens te meer blijkt hoe destructief hebzucht en domheid zijn. Destructief en blijkbaar onuitroeibaar.

Hoogmoed heeft grotere machten dan de bestuurders van Assen (soms zelfs letterlijk) de kop gekost. Je hoeft alleen je geschiedenis maar te kennen en te begrijpen om dat te beseffen.

Toch zitten er in de Asser raad leden, die vanwege partijstandpunt, wraakgevoelens of wat voor infantiele argumenten dan ook, voor het vernielen van het toch al beschadigde centrum van de stad zullen stemmen. De leegstand in het centrum ten spijt biedt Assen straks voor 17 euro de vierkante meter de grond voor het FOC aan. Voor dat bedrag wil ik ook wel een kaveltje, maar net als voor lokale ondernemers zal er voor mij ook wel geen plaats in de herberg zijn.

Lees de column van Jacques Hartog en begrijp dat niet alleen de centra van omliggende gemeenten de dupe zullen worden. Het Asser centrum zal het zwaarst getroffen worden.

Tenzij de burgers zullen besluiten het FOC te boycotten.

.


 

Read Full Post »

In september 2012 dacht ik met een petitie voor Bethesda te kunnen volstaan om de maatschappelijke weerstand duidelijk te maken tegen de plannen die (toen nog) ZLM had voor het in 2009 tot beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe uitgeroepen Hoogeveense ziekenhuis.
Ik had geen benul van de honger bij ZLM om in Emmen een topklinisch ziekenhuis te vestigen. Ik had geen idee dat de specialisten in Emmen op de achtergrond de boosdoeners waren die het KPMG rapport over de toekomst van de zorg in Zuid-Oost Drenthe blokkeerden en daarmee enige tonnen onderzoeksgeld verspilden.

We schrijven nu januari 2015 en ik heb een hoop geleerd over het machtsspel en het krachtenveld waarbinnen dat spel zich afspeelt. Helemaal aan de top van de Treant piramide staat de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van Bas Eenhoorn een (volgens zijn website) met hart en ziel aan het openbaar bestuur verknochte VVD-er, die bij een groot aantal activiteiten betrokken is. Dan komt de raad van bestuur van de Treant Zorggroep onder voorzitterschap van Eric Janson, de voormalig bestuurder van het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in alle geledingen van de zorggroep, zoals daar zijn drie ziekenhuizen (cure) en diverse verzorgingshuizen (care). Door zijn functie is Janson derhalve formeel de eindverantwoordelijke voor de ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis, Bethesda.

Recent werden wij geconfronteerd met plannen van de intensivisten van Treant om in Hoogeveen en Stadskanaal de IC’s af te schalen tot afdelingen Special Care. Daarbij vermelden zij dat alle operaties waarbij IC-opname te verwachten valt voortaan zullen worden ingepland in Emmen. Het stuk blijkt bij nader inzien een intern discussiestuk te zijn in het kader van de realisering van de plannen zoals verwoord in het Beleidskader 2015-2020Wij stonden voor de keuze hierover met de raad van bestuur in gesprek te gaan of er mee naar buiten te treden.
Na een periode van vijf maanden waarin wij ons stil hielden en ons zelfs voorzichtig positief opstelden met betrekking tot het voornoemde beleidskader, besloten wij dat we in dit geval alarm moesten slaan. Zeer tot ongenoegen van bestuur en intensivisten van Treant, die ons beschuldigden van “verkeerde interpretaties” en “tendentieuze berichtgeving”. Bekende kwalificaties die gebruikt worden door beleidsmakers en bestuurders die in het nauw worden gedreven.

Een gepensioneerd intensivist waarschuwde mij dat, hoewel voorzitter Janson, gezien zijn functie, formeel wel de eindverantwoordelijke is, het beleid, de route naar een stip aan de horizon, wordt gemaakt door de specialisten. De verklaring hiervoor is even simpel als logisch: de kennis van zaken op dit gebied is dusdanig gespecialiseerd dat alleen (in dit geval) intensivisten werkelijk kunnen oordelen over de vraag of de beoogde koers de juiste is. Welnu, dat ontslaat mij van de verplichting om naar de medisch inhoudelijke kant van deze zaak te kijken. Men kan mij alles wijsmaken.

Daarom beperk ik mij tot de feiten rond de IC die in het onderhavige krachtenveld waarneembaar waren en aantoonbaar zijn.

 • In november 2012 wordt in de medische staf in Hoogeveen geklaagd over het feit dat de intensivisten uit Emmen geen diensten willen draaien in Bethesda.
 • Hoewel (nog lang) niet gefuseerd met het Refaja ziekenhuis bestond er in 2012 wel een overeenkomst tussen de intensivisten uit Emmen en het Refaja ziekenhuis, waarbij de Emmer specialisten diensten draaiden in Stadskanaal.
 • Als het aan de intensivisten ligt, zo blijkt uit hun visiestuk, moeten de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal worden afgeschaald tot afdelingen voor Special Care.
 • De term Special Care is volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care niet gedefinieerd en kent derhalve ook geen richtlijnen. (Zie het interview met de voorzitter van de NVIC onder deze Kantlijn)
 • Als het aan de intensivisten ligt zullen alle operaties met mogelijk post-operatieve IC opname in Emmen plaatsvinden.
 • Op de vraag (gesteld in het overleg met huisartsen, Raad van Bestuur, B&W, actiecomité en cliëntenraad) hoe de spectaculaire daling van het aantal IC-opnames in Hoogeveen te verklaren is, was het antwoord: “Dat weten wij niet.”
 • Intensivist Lutisan uit Assen gaf op Radio Drenthe in het programma Cassata nadrukkelijk aan dat een ziekenhuis zonder IC geen volwaardig ziekenhuis kan blijven. (Beluister het gesprek onder deze Kantlijn)
 • Een onderzoek dat online is gepubliceerd op Intensive Care Medicine toont aan dat de gedachte dat grotere geconcentreerde IC’s beter zijn voor patiënten op een misvatting berust (zie het artikel uit de NRC onder deze Kantlijn)

Met deze feiten op een rijtje kom ik tot de conclusie dat er met betrekking tot de toekomst van ons Bethesda nog steeds grote waakzaamheid nodig is. Het is een kwestie van lange adem en het actiecomité kan daarom niet anders dan voortdurend laten merken dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en niet zullen schromen maatschappelijke aandacht te vragen voor ongewenste plannen.

.

Meer informatie:

 1. Peter de Feiter (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) over special care


  .
  .

 2. Johan Lutisan (intensivist Wilhelminaziekenhuis Assen)
  in Cassata


  .
  .

 3. Het artikel uit de NRC over het onderzoek naar grote en kleine IC’s

.

NRC over kleine en grote IC's

.


.

Read Full Post »

Hebt u de reportage over de Drentse fietspadencontroleur Ruud in KRO Brandpunt gezien? Vraagt u zich ook af wat voor leidinggevende Ruud had? En wat de motieven zijn geweest voor de soap die de Provincie Drenthe heeft geproduceerd?

“Als maar de helft van wat Brandpunt meldt waar is, zouden er op het Provinciehuis al koppen moeten rollen,” twitterde voormalig CDA parlementariër Jan Mastwijk uit Hoogeveen na afloop. En hij heeft gelijk. Als de feiten zoals Brandpunt die presenteerde, kloppen (en ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen) dan hebben de verantwoordelijken in deze onsmakelijke affaire een brevet van bestuurlijk onvermogen afgegeven dat zijn weerga niet kent.

Het is jammer genoeg niet een op zich zelf staand incident, maar een symptoom van een diep geworteld probleem. De afstand tussen leidinggevenden/bestuurders en de werkvloer is veel te groot. Het voelbare contact binnen organisaties is in de moderne bestuurscultuur naar de kerkers verbannen. En daarmee is de relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte verworden tot een hiërarchisch gegeven. En binnen een hiërarchisch gegeven zeg je niet tegen je ondergeschikte “Zeg kerel, ik wil even met je praten over die partij stenen, want het is me niet duidelijk hoe dat zit…”

Nee, je schakelt een of ander detective bureau in dat zich vereenzelvigt met een uiterst aimabel personage uit een televisieserie. Het Dagblad van het Noorden heeft recent al meerdere publicaties aan deze zaak gewijd, maar dat was nog geen reden voor ons provinciebestuur om zich nog eens achter de oren te krabben.

Ik ben van de generatie “Beter langharig dan kortzichtig.” Ik heb mijn lange haren allang afgezworen, maar de kortzichtigheid in het land der bestuurders lijkt onuitroeibaar. Na de landelijke aandacht van KRO Brandpunt lijkt het mij onmogelijk dat de verantwoordelijken hiermee weg komen. Welk juridisch bewijs heeft men voor de wandaden van fietspadencontroleur Ruud? Heeft Bureau Marple degelijk werk geleverd of amateuristisch geprutst? Als je Brandpunt mag geloven het laatste.

In een fatsoenlijke samenleving komt er nu een openbaar onderzoek en wordt óf aangetoond dat de fietspadencontroleur terecht strafontslag krijgt, óf Ruud wordt gerehabiliteerd, krijgt zijn baan terug en een schadevergoeding vanwege de gepleegde karaktermoord.
De leidinggevende vliegt er uit (eventueel samen met andere verantwoordelijken) en de verantwoordelijk gedeputeerde treedt af. Zo gaat dat in een fatsoenlijk land.

We zullen spoedig zien hoe fatsoenlijk het Drentse provinciebestuur is.

 


 

 

 

Read Full Post »

Kent u Erik Ziengs? Ondernemer uit de omgeving van Assen (Drenthe). Ziengs is lid van de VVD en voerde campagne voor voorkeurstemmen bij de Tweede Kamer-verkiezingen. Op zijn website verwelkomt hij de bezoeker als “de liberale Drent in het parlement” en geeft hij aan waar u hem op aan mag spreken.

ScreenHunter_01 Mar. 29 10.03

In de opsomming van zaken waar wij de heer Ziengs op aan mogen spreken ontbreekt één essentieel onderdeel. Er zou nog aan toe moeten worden gevoegd: “En verder kunt u mij aanspreken op alle bezonnen en onbezonnen uitspraken die ik doe.”
Afgelopen week schreef ik een open brief aan de heer Ziengs over diens uitlatingen naar aanleiding van de onheilstijding dat PI de Grittenborgh een van de gevangenissen is die door staatssecretaris Teeven worden gesloten.

Kern van deze brief was mijn verwijt aan Ziengs dat hij veel te gemakkelijk de sluiting van de Grittenborgh accepteerde.
De liberale Drent reageerde per e-mail vliegensvlug vanuit ons parlement: “Volgens mij willen we uiteindelijk hetzelfde doel dienen. ik zou daar graag telefonisch de gelegenheid voor krijgen u daar een toelichting op te geven.

Ondanks mijn advies om mij niet telefonisch te benaderen maar langs dezelfde publieke weg te reageren als welke ik had gekozen, belde Ziengs mij op en in een ware waterval van woorden werd mij duidelijk gemaakt dat het toch allemaal heel anders lag dan ik meende. U zult begrijpen dat ik na 37 jaar in het onderwijs dit soort watervallen van zichzelf rechtvaardigende leerlingen aangehoord te hebben, niet makkelijk meer door een tsunami van argumenten omver te blazen ben. Wij werden het op geen enkele wijze eens met elkaar, maar ik kreeg sterk de indruk dat Ziengs het gesprek voldaan beëindigde. Hij had zijn zegje gezegd en daarmee was wat hem betreft de kous af. Voor mij echter niet. Wie mij kent zal dat begrijpen.

Daags na het telefoongesprek met Ziengs werd ik opgebeld door RTV Drenthe. Erik Ziengs is zaterdag te gast in het tweede uur van het discussieprogramma Cassata. Of ik misschien bereid was om in het eerste uur gedurende een minuut of twaalf met hem in discussie te gaan. Ze moesten er Ziengs nog over benaderen, maar wilden eerst weten of ik beschikbaar en bereid was. Uiteraard was ik dat.
Een uur later werd ik opgebeld met de mededeling dat Ziengs niet bereid was met mij in discussie te gaan. Het telefoongesprek met mij (de monoloog die hij daarin afgestoken had zou een betere kwalificatie zijn geweest) was wat hem betreft meer dan voldoende.

Tsja…

In een weblog van de hand van Ziengs op De dagelijkse standaard lezen we een artikel waarin de liberale Drent fulmineert tegen (overigens ook in mijn ogen onfatsoenlijke) reaguurders op de diverse online platforms. Daarin omschrijft Ziengs zichzelf als een rechtgeaard liberaal:

“Ach, dat iemand een andere mening heeft, is geen probleem. Graag zelfs, ik ga een beetje discussie niet uit de weg. Als rechtgeaard liberaal waardeer ik een ander standpunt. Ik probeer mensen daarbij in hun waarde te laten. Als iemand gefundeerd een andere mening heeft, dan heb ik daar respect voor. Mijn mening tegenover jouw mening. En een waarheid die zich waarschijnlijk ergens in het midden bevindt. Trouwens, politiek is niet iets voor bange mensen zei Ruud Lubbers ooit. En zo is het maar net.”

Verder schrijft Ziengs ook nog:  “… heeft u iets met mij? Bij voorbaat dank. Of heeft u iets tegen mij? Ook goed. Maar wel met open vizier graag. Dan kunnen we op basis van wederzijds respect de discussie aangaan.”

In Hoogeveen heerst een diep gevoelen dat het noorden van Nederland in de ogen van Erik Ziengs ergens net ten zuiden van Assen begint. Dat gevoelen heb ik verwoord en daar had RTV Drenthe Ziengs en mij graag over willen laten discussiëren, maar dit “beetje discussie” gaat hij dus wel uit de weg.

Volgens mij heeft de heer Ziengs meer uit te leggen dan hem lief is.

—–

UPDATE: In het tweede uur van Cassata sprak presentator Anthon van der Neut op 30 maart 2013 kort met de heer Ziengs over mijn tweet waarin ik hem lafheid zou hebben verweten. Beluister hier de reactie van Ziengs hierop.

In dezelfde uitzending van Cassata was Ziengs in het Cassataforum uitgebreid aan het woord over de privatisering van gevangenissen. Beluister hier wat hij daarover te vertellen had.

.

Read Full Post »

Terug naar het overzicht

10 maart 2012

 

.

Geüpload door  op 10 mrt 2012

WIELRENNEN – Bert-Jan Lindeman uit Assen heeft vanmiddag de Ronde van Drenthe gewonnen. De eerstjaars profrenner van Vacansoleil klopte na een rit van 195 kilometer in de sprint medevluchter Guillaume Boivin uit Canada. Het was zijn eerste overwinning bij de profs.
Na 135 kilometer sprong Stefan Poutsma uit Peize tijdens de tweede beklimming van de VAM-berg weg uit het peloton. Hij kreeg Georg Preidler uit Oostenrijk mee. Het tweetal werd vijftien kilometer later ingerekend door een achtervolgende groep van zeventien man, met daarin onder meer Lindeman, Martijn Verschoor uit Bovensmilde en oud-inwoner van Oosterhesselen Wouter Wippert.
Tijdens de laatste beklimming van de VAM-berg, op dertien kilometer van de eindstreep, demarreerde Lindeman uit de kopgroep. Boivin sprong mee. De achtervolgers deden verwoede pogingen het tweetal in te rekenen, maar gaven de strijd bij het ingaan van de laatste kilometer op. Op 250 meter van de finish sprong Lindeman uit de rug van zijn medevluchter en pakte hij de zege.
De Deen Rene Jørgensen won de sprint van de achtervolgende groep, voor de Italiaan Daniele Colli. Wippert werd zesde, Poutsma zeventiende en Verschoor 42ste.

Read Full Post »

Hoogeveen verliest intercitycontact met westen

Al enige tijd heerst grote onvrede in het anders zo landelijke en rustige Hoogeveen, provinciestad met één van de beste ziekenhuizen van ons land, de beste binnenstad van Nederland en een in populariteit sterk groeiende Cascaderun, het Univé schaaktoernooi, de Ronde van Drenthe niet te vergeten en (tot en met dit jaar) de Drentse fiets4daagse.
Hoogeveen is ook (nog wel) een plaats die is aangesloten op het Intercitynetwerk van de NS. En die status staat inmiddels op de tocht. Overigens stopt er op dit moment ook geen intercity in Hoogeveen, maar wordt de stoptrein Groningen-Zwolle in Zwolle de intercity naar Schiphol, waardoor je naar het westen kunt komen, met hooguit één gemakkelijke overstap in Amersfoort.

.

.

NS wil binnen niet al te lange tijd Hoogeveen schrappen als IC-locatie, zodat voortaan altijd in Zwolle overgestapt moet worden. Provinciale Staten van Drenthe hebben zich tegen deze wijziging van de status van Hoogeveen uitgesproken, maar de Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten (onder aanvoering van gedeputeerde Brink) hebben zich aangesloten bij de CDK’s van Groningen en Overijssel en hebben gezelschap gekregen van de burgemeesters van Assen, Groningen en Zwolle.
Zij hebben de minister, mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, laten weten dat handhaving van de IC-status van Hoogeveen het “niet realiseren van een OV-knoop in Groningen tot gevolg zal hebben.” Dit zal dan weer gevolgen hebben voor de “potentiële reizigersgroei in het totale OV in het Noorden van het Land.” Voorts melden de regionale bestuurders dat dit “onomstotelijk is komen vast te staan uit onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Noord-Nederland, dat in uw opdracht heeft plaatsgevonden.”

SP statenlid Philip Oosterlaak heeft dit onderzoek opgevraagd en geconstateerd dat in het door GS aangeleverde onderzoek nergens sprake is van een onderzoek naar de vraag of het (on)mogelijk is om twee intercity’s per uur in Hoogeveen te laten stoppen. Oosterlaak heeft zich daarom per brief tot de minister gewend en schrijft daarin onder meer:

Vooralsnog moeten wij daarom concluderen dat er in de brief die u ontving namens de genoemde commissarissen van Koningin en burgemeesters beweringen worden gedaan over de IC-stop Hoogeveen die in tegenstelling tot wat de briefschrijvers u voorhouden, niet door onderzoek gestaafd worden. (De vette opmaak is niet van de heer Oosterlaak, maar van mij, FK.)
In een motie d.d. 13 juli 2011 hebben Provinciale Staten van Drenthe zich over de kwestie uitgesproken. Provinciale Staten blijven van mening dat ‘het van belang is dat de regio rondom Hoogeveen rechtstreeks aangesloten blijft op het intercitynetwerk en/of een doorgaande verbinding behoudt met het Westen van het land’.

Nu is bekend dat commissarissen der koningin en gedeputeerden doorgaans een dienstauto met chauffeur ter beschikking staat, met als gevolg dat zij werkelijk niet weten hoe (slecht) het openbaar vervoer werkt. Het is hen verder kwalijk te nemen als zij leugen, list of bedrog toepassen en in het onderhavige geval lijkt hier toch duidelijk sprake van te zijn.

Eerlijk gezegd is ook dat eigenlijk niet verbazend. Regionale bestuurders zijn doorgaans niet de “grote jongens of meisjes” (meer). Ik vrees dat voor de meesten geldt, dat ze

 • proberen hogerop te komen en dat het daarbij in hun carrièreopbouw past om een tijd provinciaal bestuurder te zijn, waarbij ze bij de voor hun carrière van belang zijnde grote jongens en meisjes een wit voetje proberen te halen, of dat ze
 • in de hoogste landelijke divisie zijn uitgerangeerd en ergens lekker weggestopt op een rustige manier het pensioen proberen te halen.

U zult mij niet horen zeggen dat bovenstaande schildering de werkelijke situatie is maar ik vind het steeds moeilijker te geloven dat het niet de bestuurswerkelijkheid is. Kijk bijvoorbeeld naar de echt grote jongens in besturenland. Toen minister Rosenthal gevraagd werd of hij “blij was met de dood van Khadaffi”, antwoordde hij niet dat je natuurlijk nooit blij bent met de dood van een mens. Nee hij antwoordde dat hij zeer voldaan was.
Hij zou nadrukkelijk moeten betreuren dat Khadaffi niet voor het gerechtshof in Den Haag gebracht kan worden. Dat is toch de norm? Of ben ik nou zo naïef?

In de afgelopen twee jaar zijn bijna alle grote jongens vriendschappelijk met de nu dode dictator op de foto gegaan, maar nu hij dood is… zijn ze waarschijnlijk opgelucht omdat hun rol in het contact met de tiran van Libië nogal dubieus geweest zal zijn. De Lockerbiedader werd onder het mom van terminaliteit vrijgelaten, maar naar onlangs uit documenten in Tripoli schijnt te zijn gebleken, was hij helemaal niet terminaal. Wat wij overigens al lang hebben kunnen constateren.

Terug nu naar onze eigen regio. Sinds besturen/managen een beroep is geworden gaat het fout. Dat je als wethouder van Hoogeveen gewoon in Emmen kunt wonen hoort niet. Als lokaal bestuurder hoor je te wonen in de plaats die je bestuurt. Hoor je een band met die plaats te hebben, dan wel op te bouwen. Hoogeveen hoort meer te zijn dan een project dat gemanaged moet worden. Hoogeveen verdient het bestuurd te worden door bestuurders met Hart (met een hoofdletter H!) voor Hoogeveen in plaats van zogenaamde professionals die van elders gehaald worden, omdat ze zo’n interessant netwerk hebben.

Ooit werkte ik in het onderwijs, vele Hoogeveners zijn mij in hun schooltijd tegengekomen. Lange tijd werd mijn school bestuurd door de gemeente. Dat was een goede tijd. Toen fuseerden wij en trad het eerste schoolbestuur aan. Een ex-wethouder als voorzitter, een gepensioneerd docent als bestuurslid. Betrokken mensen, voor wie het welzijn van de school op de eerste plaats kwam. Zij deden het onbezoldigd en met hart voor de zaak.
Na enige wisseling van de wacht meldde het bestuur “op afstand te willen blijven.” Vervolgens besloot het bestuur zichzelf te gaan belonen voor het (in ieder geval voor ons docenten) onzichtbare werk. Inmiddels is er landelijk geharrewar geweest over de CAO voor bestuurders van scholen in het voortgezet onderwijs, die een jaarsalaris kunnen gaan toucheren, dat mijns inziens een klap in het gelaat is van de ploeteraars voor de klas, voor wie geen loonruimte is en die steeds meer taken in steeds grotere klassen moeten uitvoeren.

Wat is nu de moraal van deze overwegingen?
Als je een samenleving gaat beschouwen als een bedrijf, of erger nog, misschien wel als een lege BV, is het niet raar dat mensen het vertrouwen in de politiek gaan verliezen en hun heil zoeken bij partijen die zich op een wat extremere manier uitlaten. Ik stem, dat mag bekend verondersteld worden bij mijn lezers, al jaren op de SP, omdat ik blijf geloven dat solidariteit het fundament van een gezonde samenleving is en niet hebzucht, wantrouwen of vreemdelingenhaat. Een bedrijfsmatige benadering van de samenleving, waarbij bestuurders werkelijk autistische trekjes vertonen (met excuses aan alle mensen die daadwerkelijk autistische problemen in hun leven tegenkomen), zal onherroepelijk schipbreuk leiden. One way or the other, om het maar eens in een wereldtaal te zeggen.

Alleen hebben de meeste managers hun zakken dan vermoedelijk al voldoende gevuld om daar ook geen weet van te hebben.

Read Full Post »