Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘6 april’

In opdracht van de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (in 2009, 2012 en 2013) drie rapporten geschreven over het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten TTIP. Onze regering noemt deze rapporten state of the art. Voor Nederland wordt een jaarlijkse toename van het bruto nationaal product (BNP) voorspeld van 1,4 tot 4 miljard euro.

Arjan Lejour, manager research programme taxation bij het Centraal Plan Bureau en specialist op het gebied van internationale handel,  is kritisch over het gebruikte rekenmodel, maar concludeert dat dit desondanks ‘het best haalbare model’ is. Toch stelt hij: “Op basis van de onderliggende economische theorie zit al in het onderzoeksmodel ingebakken dat je positieve effecten zult zien als gevolg van TTIP.”

De Italaliaanse econoom Jeronim Capaldo is nog veel kritischer. Hij stelt onomwonden: “Europa gaat verliezen, banen gaan verloren en er komt niets terecht van economische groei.”

Beide heren waren op 11 maart 2015 samen met nog twee gerenommeerde economen te gast bij Minister Liliane Ploumen om haar bij te praten over onderzoeken van diverse landen naar de gevolgen van TTIP.

Bron: Follow the money

 

Noodgedwongen probeer ik al een tijdje de grote ontwikkelingen te volgen. En dat is verduveld lastig. Om niet te zeggen ongelooflijk ingewikkeld. Toch wil ik er hier opnieuw een poging toe wagen.

Als voormalig zeiler gebruik ik graag metaforen uit de wereld van de scheepvaart om ingewikkelde zaken concreter te maken. En dan speelt uw en mijn individuele bestaan zich af aan boord van een klein zeewaardig zeiljachtje. Geen snelheidsmonster zoals we kennen uit de Volvo Ocean Race, nee een klein recreatief jachtje, waarmee desgewenst behoorlijke tochten over het grote open water gemaakt kunnen worden.

Soms heb je de wind vol in de zeilen en is er sprake van een heerlijke vlakke zee, waarop zeilerij mogelijk is die je naar de toppen van euforie brengt. En in die euforie dient de schipper zich altijd te blijven realiseren dat hij hoe dan ook zijn schip in veilige haven moet kunnen brengen. Een goede schipper kan dat zelfs in een vliegende storm nog, maar de beste schipper raakt niet in die storm verzeild.

En dat is nou precies waar het bij TTIP om gaat. De positieve onderzoeken voorspellen (lees beloven) ons aanhoudend mooi weer. De ene dag mooi, de andere dag nog mooier. Voorspellingen door economen die de bankencrisis, die tot de kredietcrisis leidde, die weer tot de eurocrisis leidde, niet zagen aankomen! En die economen zou ik moeten geloven?

En als dat allemaal nog eens waar zou zijn, waarom is dan ISDS nodig in het verdrag? Waarom moeten grote bedrijven regeringen van landen kunnen belagen met miljardenclaims als hun bedrijfsbelangen door wetgeving worden geschaad? (zie hierover mijn Kantlijn TTIP is paard van Troje)

Hetzelfde gebeurt nu met het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne. In de discussie over het verdrag spelen vier factoren een belangrijke rol:
– meer handel
– stabiel grensland
– opbouwen rechtstaat
– Oekraïne wil dit

De voorstanders papegaaien het maar wat graag na.
Meer handel? Met een land dat zo corrupt is dat zelfs de ergste VVD-ers in Nederland er jaloers op zijn?
Een stabiel grensland? Van waaruit een vliegtuig met bijna tweehonderd Nederlanders aan boord werd neergehaald?
Opbouwen rechtstaat? Dat doet een volk zelf, dat laat een volk niet doen door derden.
Oekraïne wil dit? De bevolking wil vooral rust in de tent en geen oorlog, die ontstaan is na de Oranje revolutie en de toenaderingspogingen tot het westen. Rusland speelt daar een gevaarlijke rol in. Willen wij daarin betrokken raken?

Wij kunnen Oekraïne heel goed helpen zonder het associatieverdrag, dat veel verder gaat dan alleen maar handel. Met een land overigens waarvan de economie ongeveer van de omvang is van de economie van Noord Holland.

Er wordt ons een winterpeen aan een hengel voorgehouden. En hongerig als we zijn lopen we daar als ezels achteraan, zonder ons te realiseren dat de peen ons nooit in de bek zal vallen. De revenuen van het associatieverdrag zullen (als die er al zijn) in de muilen verdwijnen van de graaiers die van gekkigheid toch al niet weten wat ze met al hun miljarden aan moeten.

TTIP en associatieverdrag zijn goed voor de grote bedrijven, niet voor gewone burgers. Die draaien er juist voor op.

Daarom stem ik 6 april met steeds meer overtuiging TEGEN.

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52

 

 

Read Full Post »

6 april nadert met rasse schreden. Het 1e raadgevend referendum uit onze geschiedenis ook. De SP en D66 zijn de eersten die actief campagne voeren in Hoogeveen. Gebroederlijk hangen ze naast elkaar op het campagnebord bij dé rotonde. Die in de Weide, waar we de nationale media mee haalden. En u? Weet u al wat u gaat stemmen? Ik wel. Geloof ik.


Ik weet dat ik er niets van snap. Dat associatieverdrag is niet te begrijpen, als je niet ingewijd bent. Dus moet je afgaan op de woorden van mensen die zichzelf ingewijd vinden. En toch wil ik straks bewust kunnen uitleggen waarom ik heb gestemd wat ik heb gestemd.

Onze overheid wil het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne ratificeren, maar voert niet echt campagne om u en mij over te halen om voor te stemmen. Dat laat onze overheid aan anderen over. Lekker makkelijk. Wel heeft men gemeenten er stilletjes toe aangezet de gang naar het stemhokje lastiger te maken. Dat zegt iets over de democratische inhoud van de hedendaagse magistraten.

De groepen die wèl campagne voeren bezondigen zich, in beide kampen, aan angstzaaierij. Kort samengevat komt het er volgens het ‘VOORkamp’ op neer dat Nederland bij een afwijzing van het akkoord een modderfiguur slaat en zichzelf blameert. Ik waag dat te betwijfelen, gezien het groeiende nationalisme all over in Europa. Volgens het ‘TEGENkamp’ halen we de corruptie en de oorlog binnen door het akkoord.
Alsof we nog helemaal geen corruptie in Nederland kennen met een kabinet waar tenminste twee ministers beleid bepalen op een terrein waar hun partners miljoenen lopen binnen te harken.
Alsof we de oorlog niet steeds zelf opzoeken en met onze bombardementen er actief aan meewerken dat de vluchtelingenstroom uit Syrië in gang blijft.

Ik bekijk het maar eens gewoon vanuit mijn eigen perspectief. Een perspectief waarin de onbetrouwbare overheid een centrale rol speelt. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het kabinet Lubbers 15 miljard euro uit de pensioenkas van mijn pensioenfonds (ABP) gestolen. Nu hanteert de overheid rekenregels ‘om de pensioenen duurzaam te maken’, waardoor fondsen met overvolle geldkisten onder ‘dekkingsgraden’ en verlaagt de ECB de rente naar nul procent, waardoor de fondsen nog verder onder de dekkingsgraden zakken. Uitsluitend dankzij de uiterst arbitraire rekenregels van de overheid. Roestige Jetta kijkt geregeld kwijlend naar de inhoud van de pensioengeldkisten. Grijpgrage handen trillen van opwinding bij de gedachte er in te mogen graaien.

Het ratificeren van het associatieverdrag is als het tekenen van een koopcontract voor een woning. Als daar allerlei schimmige en voor mij niet te bevatten zaken in staan, dan zet ik geen handtekening. Ik ben toch niet gek? Een makelaar die mij een ogenschijnlijk mooi huis aanprijst, dat achteraf vol met zogenaamde verborgen gebreken zit, haalt mij niet meer over de streep. En zo kijk ik ook naar het associatieverdrag. Het is net een koopcontract, waarvan ik de gevolgen niet kan overzien. En de overheid zal zich er straks helemaal niks van aantrekken als wij massaal spijt krijgen van onze voorstem.

Ik stem dus op 6 april TEGEN!

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52


 

 

Read Full Post »

In de aanloop naar het referendum op 6 april ben ik op zoek naar mijn persoonlijke en definitieve antwoord op de vraag of ik voor of tegen zal stemmen. Ik wist al vier keer zeker dat ik voor zou stemmen en inmiddels weet ik ook al vier keer zeker dat ik tegen zal stemmen. 4-4 dus. Als dat zo blijft kan ik denk ik maar beter niet gaan stemmen, zodat het referendum ongeldig zal zijn. In welk geval de ratificatie van het verdrag door Nederland niet in gevaar komt. Wat dus betekent dat ik in dat geval door niet op te komen voor heb gestemd.

Volgens premier Rutte is het van groot economisch belang om  in het referendum op 6 april voor het associatieverdrag te stemmen omdat het economisch goed voor ons is. Want het verdrag maakt het mogelijk om meer handel met Oekraïne te drijven.

Mark Rutte, de man die zeven (!) jaar geschiedenis studeerde in Leiden, heeft duidelijk geen verstand van economie. Wel van lulkoek. Daar heeft hij zelfs heel veel verstand van. De economie van Oekraïne heeft een omvang gelijk aan de economie van Noord Holland. En met die omvang heeft het land een staatsschuld van zo’n slordige zeventig miljard euro. Daar valt dus nauwelijks iets te halen voor de BV Nederland. De zoveelste portie lulkoek van de neo-liberale je-kunt-mij-toch-niet-pakken-want-ik-lach-alles-weg premier. Hij zal er een hele klus aan krijgen om een Nederlands ‘NEE’ straks in Europa uit te leggen. Als voorzitter nog wel. Dat wordt lachen. Als een boer met kiespijn.

Stel u voor: de provincie Noord Holland met een schuld van €70.000.000.000,00. Denkt u dat daar veel handel mee te drijven valt? En dat is dan gelijk het belangrijkste argument van de voorstanders.
Maar niet het enige. Wie niet gevoelig is voor de uiterst discutabele economische reden om voor te zijn, wordt emotioneel gechanteerd met de bevolking, die zo graag bevrijd wil worden van de corrupte bovenklasse. En wie moet daar dan voor zorgen? De corrupte bovenklasse van Nederland, het land dat met stip stijgt in de top100 van corrupte landen? De partij van de lulkoekpremier weet daar alles van. En die zouden we dus moeten geloven? Team Rutte schiet met deze argumenten in eigen doel… en dat brengt de stand op

ScreenHunter_04 Mar. 06 12.29.jpg

 

 

Read Full Post »