Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Regionaal’ Category

Beste Hoogeveners,

Op 17 september las ik in de Hoogeveensche Courant het commentaar van hoofdredacteur Berend Henk Huizing op de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda. Een verontrustend commentaar, dat mij het gevoel gaf dat wij ons in Hoogeveen als een mak schaap naar de slachtbank lieten leiden.
De volgende ochtend dacht ik met het opstellen van een online petitie mijn “burgerplicht” wel vervuld te hebben, maar niets was minder waar en mijn leven veranderde binnen het uur radicaal. Wat er in de weken daarna is gebeurd, hebt u allemaal meegekregen via twitter, facebook, de papieren en digitale kranten en een aantal malen via de regionale radio en televisie.

Aanvankelijk kon ik mij beperken tot een soort van straatvechterij om maar zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Daar reageerden jullie zo massaal op, dat ik besefte dat er een moment zou komen dat men zou zeggen “nou kom maar eens meepraten dan.” Lezen, lezen, lezen was toen het parool en gelukkig kreeg ik daarbij van een aantal medisch onderlegde medestanders veel steun. Waarvoor langs deze weg mijn welgemeende en zeer hartelijke dank. Zonder u had ik nooit zo snel geleerd wat de ins en outs in deze kwestie zijn.
Toen wij in de Optocht der Braven naar het stadhuis trokken om de (inmiddels ruim 14.000) handtekeningen aan burgemeester Loohuis aan te bieden was het eerste gevecht gestreden. Hoogeveen had een duidelijk statement gemaakt, waarmee alle partijen, die zich in hebben gezet voor Bethesda, hun voordeel hebben kunnen doen.

Inmiddels had de SP in Hoogeveen het initiatief genomen tot vorming van een actiecomité en Bianca Behr nodigde mij uit daarin plaats te nemen, wat ik met veel genoegen heb gedaan. Alleen is maar alleen en met Bianca, Henry van der Veen en op de achtergrond Ineke Bekkering, had ik een geweldige steun in de rug. Vooral op de momenten dat de moed mij in de schoenen zonk. De actie in de Hoofdstraat, waarbij we handtekeningen inzamelden en ansichtkaarten aan Achmea uitdeelden leidde tot veel, soms zeer emotionele, gesprekken met bezorgde Hoogeveners. Als er ooit een moment is geweest waarop ik heb gezien hoeveel een goed en volwaardig ziekenhuis dichtbij, voor mensen betekent was het wel dat moment.

Nu Achmea en Zorggroep Leveste Middenveld in het contract voor 2013 hetzelfde pakket hebben vastgelegd als er in 2012 beschikbaar was, kunnen we even opgelucht ademhalen. Er is tijd gewonnen.
De plannen om per 1 januari van  Bethesda een dagbehandelingsziekenhuis te maken, liggen diep in een vrieskist. Maar we zijn niet onnozel en zullen waakzaam, strijdbaar en in gesprek met de beslissers blijven.

Tot slot een politiek statement: Wat mij betreft had de verzelfstandiging en privatisering voor onderwijs, zorg, sociale woningbouw en energiebedrijven nooit mogen plaatsvinden. De rampen die zich inmiddels in deze domeinen hebben voltrokken met frauderende en graaiende bestuurders zijn legio. De gevolgen immens en soms catastrofaal.
Concentratie van zorg, zo wordt ons nu voorgehouden, is onontkoombaar om de kwaliteit van het gebodene te kunnen waarborgen. Het bewijs daarvan is nog nooit geleverd, maar wordt ons voorgehouden als onwrikbare waarheid.
In de Randstad (met haar vele ziekenhuizen) mag het misschien waar zijn. Voor dunbevolkte gebieden als Drenthe is concentratie een ramp. Daarom ben ik blij met de (voor mij onverwachte) uitspraak van het CDA dat in dunbevolkte gebieden concentratie van zorg niet de beste optie is. Dat is steun vanuit een onverwachte hoek. Ik hoop dat de partijen die toch al tegen (teveel) concentratie waren daar dankbaar hun voordeel mee zullen doen, want ook in de politiek geldt: samen sta je sterker.

Voorlopig zult u vermoedelijk veel minder van mij gaan horen. Ik ga weer terug naar mijn gezapige bestaan als gepensioneerd leraar, die schoolboeken schrijft en verheug mij daar zeer op.
U allen wil ik langs deze weg heel hartelijk danken voor alle steun, die ik langs verschillende wegen van u heb mogen ontvangen. Zonder u was onze actie nooit gelukt. Inwoners van Hoogeveen, u mag trots zijn op u zelf!

Met warme groet,
Frits Kappers.

.

Read Full Post »

Maandoverzichten

Hoogeveen in beeld bij RTV Drenthe

29 december 2011
Vrachtwagen Jannes gestolen

 

26 december 2011
Supermarkt open op tweede kerstdag

 

22 december 2011
Schilder en gitarist Gijs Kos

 

11 december 2011
Olhaco in vijf sets langs Huizen

 

.

8 december 2011
Hoogeveen en motorclub Satudarah leggen ruzie bij

 

.

7 december 2011
Rijkswaterstaat plaatst palen langs A28 bij Pesse

.

Read Full Post »

Klik HIER voor de jaaroverzichten 2011 en 2012

9 november 2011
Hoogevener aangehouden in verband met moordzaak in Ruinen

.

6 november
v.v. De Weide verslaat v.v. Noordscheschut in derby

.

6 november 2011
Brandweer Hoogeveen duwt auto’s het water in

.

1 november 2011
Stichting Tegen haar wil in Drents diep

.

Read Full Post »

27 oktober 2011
TVM continueert sponsoring schaatsploeg

.

27 oktober 2011
Kip Caravans timmert weer aan de weg

.

21 oktober 2011
Hoogeveen geen startplaats meer voor Fiets 4Daagse

.

20 oktober 2011
Hoogeveen verliest intercitystatus

.

19 oktober 2011
Op weg naar proefproces weer bier bij benzinestations

.

18 oktober 2011
9 jaar cel voor doodslag

.

16 oktober 2011
HZVV pakt periodetitel

.

16 oktober 2011
Hendrikje van Andel had bijzondere genen

.

11 oktober 2011
Rumoer om stichter van Hoogeveen

.

9 oktober 2011
Eerste Toon Hermans huis in Drenthe geopend

.

6 0ktober 2011
Hoogeveen wint titel ‘Beste Binnenstad’

.

Read Full Post »

Hoogeveen verliest intercitycontact met westen

Al enige tijd heerst grote onvrede in het anders zo landelijke en rustige Hoogeveen, provinciestad met één van de beste ziekenhuizen van ons land, de beste binnenstad van Nederland en een in populariteit sterk groeiende Cascaderun, het Univé schaaktoernooi, de Ronde van Drenthe niet te vergeten en (tot en met dit jaar) de Drentse fiets4daagse.
Hoogeveen is ook (nog wel) een plaats die is aangesloten op het Intercitynetwerk van de NS. En die status staat inmiddels op de tocht. Overigens stopt er op dit moment ook geen intercity in Hoogeveen, maar wordt de stoptrein Groningen-Zwolle in Zwolle de intercity naar Schiphol, waardoor je naar het westen kunt komen, met hooguit één gemakkelijke overstap in Amersfoort.

.

.

NS wil binnen niet al te lange tijd Hoogeveen schrappen als IC-locatie, zodat voortaan altijd in Zwolle overgestapt moet worden. Provinciale Staten van Drenthe hebben zich tegen deze wijziging van de status van Hoogeveen uitgesproken, maar de Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten (onder aanvoering van gedeputeerde Brink) hebben zich aangesloten bij de CDK’s van Groningen en Overijssel en hebben gezelschap gekregen van de burgemeesters van Assen, Groningen en Zwolle.
Zij hebben de minister, mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, laten weten dat handhaving van de IC-status van Hoogeveen het “niet realiseren van een OV-knoop in Groningen tot gevolg zal hebben.” Dit zal dan weer gevolgen hebben voor de “potentiële reizigersgroei in het totale OV in het Noorden van het Land.” Voorts melden de regionale bestuurders dat dit “onomstotelijk is komen vast te staan uit onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Noord-Nederland, dat in uw opdracht heeft plaatsgevonden.”

SP statenlid Philip Oosterlaak heeft dit onderzoek opgevraagd en geconstateerd dat in het door GS aangeleverde onderzoek nergens sprake is van een onderzoek naar de vraag of het (on)mogelijk is om twee intercity’s per uur in Hoogeveen te laten stoppen. Oosterlaak heeft zich daarom per brief tot de minister gewend en schrijft daarin onder meer:

Vooralsnog moeten wij daarom concluderen dat er in de brief die u ontving namens de genoemde commissarissen van Koningin en burgemeesters beweringen worden gedaan over de IC-stop Hoogeveen die in tegenstelling tot wat de briefschrijvers u voorhouden, niet door onderzoek gestaafd worden. (De vette opmaak is niet van de heer Oosterlaak, maar van mij, FK.)
In een motie d.d. 13 juli 2011 hebben Provinciale Staten van Drenthe zich over de kwestie uitgesproken. Provinciale Staten blijven van mening dat ‘het van belang is dat de regio rondom Hoogeveen rechtstreeks aangesloten blijft op het intercitynetwerk en/of een doorgaande verbinding behoudt met het Westen van het land’.

Nu is bekend dat commissarissen der koningin en gedeputeerden doorgaans een dienstauto met chauffeur ter beschikking staat, met als gevolg dat zij werkelijk niet weten hoe (slecht) het openbaar vervoer werkt. Het is hen verder kwalijk te nemen als zij leugen, list of bedrog toepassen en in het onderhavige geval lijkt hier toch duidelijk sprake van te zijn.

Eerlijk gezegd is ook dat eigenlijk niet verbazend. Regionale bestuurders zijn doorgaans niet de “grote jongens of meisjes” (meer). Ik vrees dat voor de meesten geldt, dat ze

  • proberen hogerop te komen en dat het daarbij in hun carrièreopbouw past om een tijd provinciaal bestuurder te zijn, waarbij ze bij de voor hun carrière van belang zijnde grote jongens en meisjes een wit voetje proberen te halen, of dat ze
  • in de hoogste landelijke divisie zijn uitgerangeerd en ergens lekker weggestopt op een rustige manier het pensioen proberen te halen.

U zult mij niet horen zeggen dat bovenstaande schildering de werkelijke situatie is maar ik vind het steeds moeilijker te geloven dat het niet de bestuurswerkelijkheid is. Kijk bijvoorbeeld naar de echt grote jongens in besturenland. Toen minister Rosenthal gevraagd werd of hij “blij was met de dood van Khadaffi”, antwoordde hij niet dat je natuurlijk nooit blij bent met de dood van een mens. Nee hij antwoordde dat hij zeer voldaan was.
Hij zou nadrukkelijk moeten betreuren dat Khadaffi niet voor het gerechtshof in Den Haag gebracht kan worden. Dat is toch de norm? Of ben ik nou zo naïef?

In de afgelopen twee jaar zijn bijna alle grote jongens vriendschappelijk met de nu dode dictator op de foto gegaan, maar nu hij dood is… zijn ze waarschijnlijk opgelucht omdat hun rol in het contact met de tiran van Libië nogal dubieus geweest zal zijn. De Lockerbiedader werd onder het mom van terminaliteit vrijgelaten, maar naar onlangs uit documenten in Tripoli schijnt te zijn gebleken, was hij helemaal niet terminaal. Wat wij overigens al lang hebben kunnen constateren.

Terug nu naar onze eigen regio. Sinds besturen/managen een beroep is geworden gaat het fout. Dat je als wethouder van Hoogeveen gewoon in Emmen kunt wonen hoort niet. Als lokaal bestuurder hoor je te wonen in de plaats die je bestuurt. Hoor je een band met die plaats te hebben, dan wel op te bouwen. Hoogeveen hoort meer te zijn dan een project dat gemanaged moet worden. Hoogeveen verdient het bestuurd te worden door bestuurders met Hart (met een hoofdletter H!) voor Hoogeveen in plaats van zogenaamde professionals die van elders gehaald worden, omdat ze zo’n interessant netwerk hebben.

Ooit werkte ik in het onderwijs, vele Hoogeveners zijn mij in hun schooltijd tegengekomen. Lange tijd werd mijn school bestuurd door de gemeente. Dat was een goede tijd. Toen fuseerden wij en trad het eerste schoolbestuur aan. Een ex-wethouder als voorzitter, een gepensioneerd docent als bestuurslid. Betrokken mensen, voor wie het welzijn van de school op de eerste plaats kwam. Zij deden het onbezoldigd en met hart voor de zaak.
Na enige wisseling van de wacht meldde het bestuur “op afstand te willen blijven.” Vervolgens besloot het bestuur zichzelf te gaan belonen voor het (in ieder geval voor ons docenten) onzichtbare werk. Inmiddels is er landelijk geharrewar geweest over de CAO voor bestuurders van scholen in het voortgezet onderwijs, die een jaarsalaris kunnen gaan toucheren, dat mijns inziens een klap in het gelaat is van de ploeteraars voor de klas, voor wie geen loonruimte is en die steeds meer taken in steeds grotere klassen moeten uitvoeren.

Wat is nu de moraal van deze overwegingen?
Als je een samenleving gaat beschouwen als een bedrijf, of erger nog, misschien wel als een lege BV, is het niet raar dat mensen het vertrouwen in de politiek gaan verliezen en hun heil zoeken bij partijen die zich op een wat extremere manier uitlaten. Ik stem, dat mag bekend verondersteld worden bij mijn lezers, al jaren op de SP, omdat ik blijf geloven dat solidariteit het fundament van een gezonde samenleving is en niet hebzucht, wantrouwen of vreemdelingenhaat. Een bedrijfsmatige benadering van de samenleving, waarbij bestuurders werkelijk autistische trekjes vertonen (met excuses aan alle mensen die daadwerkelijk autistische problemen in hun leven tegenkomen), zal onherroepelijk schipbreuk leiden. One way or the other, om het maar eens in een wereldtaal te zeggen.

Alleen hebben de meeste managers hun zakken dan vermoedelijk al voldoende gevuld om daar ook geen weet van te hebben.

Read Full Post »

Geprikkeld door de uitverkiezing van Hoogeveen als beste binnenstad van Nederland ben ik op zoek gegaan naar wat ik mooi vind aan Hoogeveen, want de binnenstad van Hoogeveen is goed, maar minstens zo belangrijk is voor een stad wat er mooi aan is. De eerste resultaten van mijn zoektocht, die nog wel even gaat duren, vindt u hieronder.

.

Langs de Mr. Cramerweg tussen de rotondes Galileïlaan en Buizerdlaan

Read Full Post »

Asfalteringswerkzaamheden aan de Buizerdlaan in Hoogeveen. Voorjaar 2011.

Read Full Post »

Mijn kijk op Hoogeveen

.

Tot grote verbazing én verrassing van veel inwoners is het centrum van Hoogeveen verkozen tot Beste binnenstad van Nederland voor 2011-2013. Dat de verbazing en de verrassing zo groot zijn, komt natuurlijk doordat men er woont. Als je een hoge berg in zijn geheel wilt bekijken, moet je ook niet vlak bij de voet van de berg gaan staan. Dus …

Het is natuurlijk een mooie opsteker. Ondernemend Hoogeveen zal er wel bij varen en laten we eerlijk zijn: er is waarschijnlijk in heel Nederland geen stadscentrum te vinden dat beter met de auto bereikbaar is dan het Hoogeveense stadscentrum. En de parkeertarieven zijn (bijvoorbeeld in vergelijking met het Achterhoekse Doetinchem) bijzonder schappelijk.

Als je het filmpje van de prijsuitreiking bekijkt zul je tot de ontdekking komen dat het centrum van Hoogeveen er ook nog gezellig uitziet. Dat laat geen ruimte voor azijnpisserij.

.

.

Bekijk ook de reportage van RTV Drenthe

.

.

En niet alleen ondernemend Hoogeveen is heel actief.
Ook sportief Hoogeveen mag er zijn. Getuige onderstaande impressies.

.

.

.

.

De cascaderun 2011 gefilmd door cascaderun1

.

.

en tot slot deze fraaie impressie van de Ronde van Drenthe door FPCreation

.

Read Full Post »

Tot mijn verrassing zag ik dat mijn woonplaats is genomineerd voor de titel van beste binnenstad van Nederland in de categorie ‘middelgrote steden.’ Het is natuurlijk geweldig voor de middenstand als op die manier wat extra reclame voor ons centrum ontstaat, maar begrijpen …? En een kans maken…? De andere genomineerden zijn Goes en Gouda. Om te kijken wat voor verwachtingen in Hoogeveen leven heb ik een kleine enquête gehouden. De uitslag daarvan vindt u onder de video.

Bekijk de promofilm die met het oog op de nominatie is gemaakt.

De verwachtingen in en rond Hoogeveen

En wat is het uiteindelijk geworden? De 23 optimisten onder de de 30 stemmers op de poll hadden gelijk. Hoogeveen mag zich de komende twee jaar afficheren met de titel “Beste binnenstad van Nederland in de categorie middelgrote steden.”

Zou de goede bereikbaarheid van het centrum (per auto) soms een belangrijke rol gespeeld hebben, in combinatie met de parkeertarieven, die in Hoogeveen nog redelijk laag zijn, vergeleken met vergelijkbare provinciesteden?

Read Full Post »