Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘politiek’ Category

Jan Steenbergen lijkt geen zin te hebben in het CDA als coalitiepartner. Zijn uitspraak dat CDA en GB “tot elkaar zijn veroordeeld” laat weinig ruimte voor een andere interpretatie. Tenzij hij langs indirecte weg CDA-voorman Hiemstra duidelijk wil maken dat hij er niet aan moet beginnen om GB buiten het college te houden.

PvdA en VVD hebben ervaring met tot elkaar veroordeeld zijn. Gedwongen tot een voor beide desastreuze omhelzing. 19 maart heeft laten zien wat daarvan komt voor de partijen in zo’n liaison. Het CDA betaalde eerder al twee maal de rekening en zal met weinig genoegen terugdenken aan de escapades van Maxime Verhagen met de blonde leider met de zachte g.

Hiemstra ziet zich direct al voor een groot probleem geplaatst. Hij heeft meer opties dan de PvdA en de VVD landelijk gezien hadden bij de formatie Rutte II. Hij heeft nog wat te kiezen. Maar hij komt voortdurend tekort.
De oude coalitie CDA, PvdA, VVD lijkt een gepasseerd station. CU of SP zouden moeten aanschuiven, maar is een vierpartijencoalitie wel zo stabiel?

Christelijk links, CDA, PvdA, SP zou kunnen, maar de antipathie van de PvdA voor de SP lijkt daar een struikelblok. Vreemd, want wie de stemwijzer van beide partijen vergelijkt, ziet aanmerkelijk meer overeenkomsten dan verschillen. Onverenigbaarheid van karakters lijkt hier de onzekere factor. En samenwerking op links daar is tot op heden nog nergens in ons land veel van gekomen.

Dus blijft over CDA, GB en een derde partij. De sterkste combinatie qua zetels is dan CDA, GB,SP, maar deze combinatie lijkt mij erg onwaarschijnlijk, hoewel ik sinds de hondstrouwe liefde tussen PvdA en VVD nergens meer van zal opkijken. De ChristenUnie lijkt mij het kansrijkst, maar ook de VVD zou nog in beeld kunnen komen. Struikelblok bij deze optie zou wel eens het aantal wethouders kunnen worden. Het CDA zal ongetwijfeld twee wethouders claimen, maar Gemeentebelangen zal zich tekort gedaan voelen met slechts één wethouder en ChristenUnie of VVD zullen er toch ook een willen. Een minderheidscoalitie CDA/GB die met wisselende meerderheden in de raad zal moeten werken zou misschien nog wel eens heilzaam kunnen werken voor het debat dat in de raad gevoerd moet worden, maar al te lang niet gevoerd wordt. Twee wethouders voor beide partijen en genoeg verscheidenheid in de raad om gedoogsteun te zoeken. Het zal de coalitie dwingen tot lange termijnbeleid waarvoor men zich in een vroeg stadium al van steun moet verzekeren.

Ongetwijfeld zal het politieke proces hier levendiger en vooral zichtbaarder worden..

Het wordt een boeiende formatie om te volgen.

.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

In het nieuwe college van B&W zit in ieder geval één wethouder die het niet goed zal kunnen doen: de ‘WMO-wethouder’. De centrale overheid wil van haar zorgtaken af en gooit die over de schutting bij de gemeente, met een te kleine zak geld er bij. Red je er maar mee.

ING wil onze privacy verkopen voor betere dienstverlening. Achmea brengt zorg steeds verder van de patiënt om de kwaliteit te verbeteren. En Den Haag zadelt de arme WMO-wethouder op met een schier onoplosbaar probleem. “Zorg goed voor de kwetsbaarsten in onze samenleving wethouder, want zij hebben onze welvaart opgebouwd. En laat het zo min mogelijk kosten!”

De WMO-wethouder zal niet de enige zijn. Ook de Jeugdzorg-wethouder krijgt het lastig. Die begint meteen met een deskundigheidsachterstand als die niet zelf uit de Jeugdzorg komt. In Almere worden probleemjongeren straks naar de voetbalclub gestuurd. Alsof daar nog niet genoeg problemen zijn. Nu al heeft Hoogeveen de grootste moeite met groepen jongeren, je zal het maar in je portefeuille krijgen.

Het is duidelijk dat uw stem op 19 maart van veel groter belang is dan ooit te voren bij een gemeenteraadsverkiezing. Het gaat om belangrijke zaken, die uiteindelijk ook u zullen raken. Kwestie van tijd.

Wie nu ontevreden is, moet 19 maart absoluut naar het stembureau. Niet stemmen is steun voor de partij die u het minst ziet zitten. “Ze doen toch wat ze zelf willen,” is te makkelijk. Zorg dan dat ze dat niet meer kunnen en stem!

Waarop? Ja, dát zult u zelf moeten kiezen.

.

 

 

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Vorige week typeerde Mark Rutte de beweging van zijn voormalige mentor als volgt: “De PVV loopt weg als er verantwoordelijkheid gedragen moet worden.” En nu doet fractieleider Zijlstra hetzelfde. Weglopen als er verantwoordelijkheid in het geding is. Met een slap excuus, dat niet eens het niveau van een flauwe smoes haalt.

Zijlstra weigert aan het TV debat (vanavond 17 maart) mee te doen omdat er “onvoldoende balans in de onderwerpen zit”, aldus campagneleider Klaas Dijkhof in de Volkskrant.

Ik ben wel blij met deze houding, want hij maakt iets duidelijk. Je zult maar bejaard zijn en van zorg afhankelijk. Heb je een leven lang hard gewerkt, je steentje bijgedragen aan een welvarend Nederland en dan komt zo’n fractieleider van het type patatgeneratie en die weigert over de zorg te discussiëren met Emile Roemer. Hij is waarschijnlijk gewoon bang dat Roemer zijn lesje heeft geleerd uit het debat waarin Rutte hem met leugens afblufte.

De VVD heeft de verantwoordelijkheid voor de zorg (met hulp van de PvdA en in combinatie met een te kleine zak geld) al over de schutting van de gemeenten gegooid, en nu loopt Zijlstra, net als de blonde leider met de zachte g, weg voor de discussie. Duidelijker had hij het niet kunnen maken: Over zorg praat iedereen mee, behalve de VVD!

.

horizontale lijn

 .

Read Full Post »

De Hoogeveense CDA lijsttrekker Hiemstra wil (met 100 collega lijsttrekkers) af van de romantiek rond de joint. Ik kan hem geruststellen. Die is al verdwenen toen de coffeeshops in Nederland hun intrede deden. Weg was de romantiek van het zoeken naar een dealer in een meestal oosters ingericht huis, het ruiken, het proeven en dan een paar grammetjes kopen.

Er voor in de plaats was een clean verkooppunt gekomen met prijslijsten en een voordeur en een achterdeur. Het gedoogbeleid, dat aanvankelijk alom werd geprezen, maar nu links en rechts ingehaald wordt door staten in Amerika en een land als Uruquay, waar soft drugs volledig gelegaliseerd worden.

Laat ik duidelijk zijn, alles wat niet met mate wordt gebruikt is schadelijk. Voor lichaam én geest. Dat geldt voor cannabis, maar ook voor alcohol, waar eveneens de tweedeling tussen een softe (max 15%) en een harde (meer dan 15%) versie bestaat. Over tabak hoeven we al helemaal niet te spreken.
Tabak en cannabis heb ik jaren geleden al afgezworen. Maar een glaasje wijn daar geniet ik nog graag van.

Wie afgelopen donderdag het gesprek van Adriaan van Dis met de Colombiaanse schrijver Juan Gabriel Vasquez zag, begrijpt dat repressie nooit een oplossing zal bieden. Het leidt uitsluitend en alleen tot toenemende criminaliteit en geweld.

Als dat is wat de heer Hiemstra beoogt geef ik hem gelijk.

.

horizontale lijn.

Read Full Post »

Toen ik op 18 september 2012 de petitie “Bethesda moet volwaardig blijven” online plaatste kon ik niet vermoeden waar mij dit zou brengen. Ik reageerde er slechts mee op een oproep van de hoofdredacteur van de Hoogeveensche Courant aan de burgers om zelf de regie maar in handen te nemen, nu de gemeenteraad dat niet deed.

Daarom riep ik in mijn petitie, die uiteindelijk door bijna 15.000 inwoners van Hoogeveen e.o. werd ondertekend, de gemeenteraad op om meer dan tot dan toe, actief voor de belangen van ons ziekenhuis op te komen. Het maakte veel los bij de burgers, heel veel zelfs. Maar ook bij de dames en heren politici.

Men gaf vooral te kennen dat mijn initiatief heel sympathiek was (een dodelijk kwalificatie uit de mond van een politicus), maar (en nu komt het) ik pakte het verkeerd aan. Men gaf mij te kennen dat ik mijn pijlen op het verkeerde doel richtte. Men meldde dat men druk doende was met “stille diplomatie”. Arnaud Bottenheft, de presentator van Ontbijt met politiek geruis op Radio Hoogeveen, sprak regelmatig in tweets over de “31 diplomaatjes“.

Overigens gaat stille diplomatie in de meeste gevallen gepaard met “onzichtbare resultaten.”

De enige partij die mij, toen ik de politiek om hulp riep, daadwerkelijk hulp bood was de SP, die daarmee de hoon van de meerderheid uit de raad over zich afriep, omdat zij in de ogen van de dames en heren politieke munt uit de situatie van Bethesda wilde halen.

U zult begrijpen dat ik de SP nu zij vraagt om mijn stem, zal belonen voor de steun die zij mij, maar vooral ziekenhuis Bethesda heeft gegeven. Zeker nu diverse partijen ineens doen alsof zij zich de afgelopen anderhalf jaar

  • voor Bethesda het vuur uit de sloffen hebben gelopen,
  • deskundigheid hebben verworven om het bestuur van ZLM en Achmea volwaardig weerwoord te kunnen bieden,
  • breed hebben geïnformeerd over hoe burgerij en huisartsen tegen de problematiek aankijken,
  • geen knollen voor citroenen hebben laten verkopen door gelikte PowerPoint presentaties en nietszeggende verhalen.

U moet zelf maar beoordelen hoe belangrijk politieke steun voor Bethesda wat u betreft is, maar ik spreek de hoop uit dat u zich op 19 maart zult herinneren welke partij daadwerkelijk Achmea en de raad van bestuur van ZLM onder druk heeft gezet.

Of u dat met uw stem zult belonen… dat weet alleen u. En of die partij het na 19 maart waar zal kunnen maken? Dat weet ik ook niet, maar ik vind het tijd dat ze maar eens laten zien wat ze kunnen.

.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Stelling 27 in de Hoogeveense stemwijzer:

Winkels in Hoogeveen mogen elke zondag open zijn.

EENS
VVD

ONEENS
CDA
GroenLinks
PvdA
Gemeentebelangen
SP
ChristenUnie
SGP

GEEN VAN BEIDE
D66

Kijk ook op de Stemwijzer naar de toelichtingen die de partijen op hun antwoorden geven.
.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Stelling 26 in de Hoogeveense stemwijzer:

De gemeente moet zorgen voor meer handhavers op straat, ook al kost dat veel geld.

EENS
CDA
PvdA
Gemeentebelangen
SP
D66
SGP

ONEENS
VVD
GroenLinks

GEEN VAN BEIDE
ChristenUnie

Kijk ook op de Stemwijzer naar de toelichtingen die de partijen op hun antwoorden geven.
.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Older Posts »