Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Opinie’ Category

Bekijk ook de video onderaan dit blog

.

Op de middelbare school leerde ik in de jaren zestig van de twintigste eeuw dat de Europese eenwording, die dankzij de Europese Economische Gemeenschap tot stand begon te komen, ons in ieder geval langdurig vrede zou brengen. En dat was fijn, want het gebied dat tegenwoordig Europa heet kent diverse momenten in haar geschiedenis dat een ‘land’ probeerde het gehele gebied onder haar macht te brengen. Van het Romeinse Rijk tot en met het Derde Rijk van Adolf Hitler.

Als “opa van Europa” staat de Fransman Jean Monnet in de boeken. Hij was topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken en belast met het Franse moderniseringsplan. Hij begreep dat Frankrijk voorlopig rust en stabiliteit nodig had. Op zijn initiatief presenteerden de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman, de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en Monnet zelf op 9 mei 1950 het zogenaamde Schumanplan. Hieruit kwam eerst de Europese gemeenschap voor kolen en staal voort en al spoedig de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die jarenlang bestond uit Nederland, België, West-Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Italië.
Nog nooit in haar geschiedenis is Europa zo lang zonder oorlog geweest. Nog nooit kenden de “Nederlanden” zo lang vrede en rust. Dankzij Europa. Onze veilige moeder, onze hoedster.

Die veiligheid heeft jarenlang een prijs gevraagd, die de kinderen van moeder Europa zonder morren betaalden, ook al kostte ijdelheid van Frankrijk het gezin een hoop geld. Ten gevolge van die ijdelheid vergadert het Europese parlement nog elke maand vier dagen in Straatsburg in plaats van Brussel. Kosten: ruim 12 miljoen euro per keer. Maar daarvoor worden dan ook meer dan vierduizend werknemers van het parlement heen en terug verhuisd inclusief de complete papierwinkel die in zeven vrachtwagens naar Frankrijk wordt vervoerd. Het Europese gezin krijgt dus wel wat voor dat geld. En zo lang de herinnering aan de tijden van oorlog en verwoesting nog levendig in het burgerbewustzijn vertoefde kon het weinigen iets schelen. Zeker in Nederland, waar we dankzij de “rijkdommen van Slochteren” een ongekende welvaart leerden kennen.

Maar moeder begint oud te worden. Heel oud, en zij takelt geestelijk steeds meer af. Haar kleinkinderen hebben geen herinnering aan oorlog en verwoesting. Logisch zij gaan op vredesmissie en sneuvelen in andermans oorlogen en verwoestingen. Moeder Europa is niet meer de veilige lieve bescherming biedende moeder die we kenden. Moeder is af en toe gewoon een vals kreng.

Dat bleek afgelopen week weer eens. Iedere bezitter van zonnepanelen schijnt van moeder ineens energie-ondernemer te zijn. En dienonvereenkomstig moet iedere bezitter van zonnepanelen zich laten inschrijven als ondernemer en elk kwartaal aangifte doen voor de omzetbelasting. Want de geproduceerde energie wordt aan het energiebedrijf verkocht, zo is de redenering. En dan moet je BTW in rekening brengen en afdragen. Vervolgens hoeven de kleine ondernemers die minder dan € 1346,00 per jaar aan BTW moeten afdragen geen BTW af te dragen. Dat gaat voor de overgrote meerderheid van de particulieren met zonnepanelen gelden. Dankzij moeder Europa is er weer meer bureaucratie, zonder enig zinnig doel.

Waar de Sowjet Unie aan kapot is gegaan, centrale regel- en bedilzucht, doet moeder Europa nog eens dunnetjes over. Kijk naar het oosten en zie uw toekomst. Maar het allerergste van alles is eigenlijk dat kritiek op moeder Europa al gauw veroorzaakt dat je geassocieerd wordt met de grote blonde leider uit het zuiden van ons kleine land.

Welk een ondraaglijk dilemma.

.

Denkt u dat ik uit mijn nek klets over deze verspilling van uw en mijn geld in Europa? Bekijk dan onderstaande reportage van Geen Stijl, gemaakt door Tom Staal

Read Full Post »

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hét antwoord op al uw vragen. Komt u tekort? Dan moet u bezuinigen.
Uw leven lang gespaard voor uw pensioen? We gaan u korten. Anders is uw pensioen niet toekomstbestendig. De rekening wilt u toch niet bij volgende generaties neerleggen?
U hebt uw huis helemaal afbetaald? Mooi, dan moet u voor de zorg die u nodig hebt uw huis opeten.
Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hét antwoord op al uw vragen.

En de mensen aan de top? Die pakken er 19% bij, omdat bonussen niet meer mogen. Dat deed de top van Achmea.
Karel Verwey, topman van zorgorganisatie Cordaan had al een nieuwe baan, maar kreeg toch mooi een kwart miljoen ontslagvergoeding. Heeft hij zijn werk zo goed gedaan dan?
Ontwikkelingslanden lopen miljarden mis dankzij belastingparadijs Nederland.
Allemaal met instemming van de overheid.

En dan verwacht de overheid dat u burgerlijk gehoorzaam bent. Zit er een steekje bij de overheid los soms?
Geldt ook voor de overheid niet dat goed voorbeeld goed doet volgen?
Volgt u het voorbeeld al?

Hoe lang laat u zich nog in de luren leggen? Hoe lang betaalt u nog braaf uw belasting, zodat de overheid die uit kan geven aan bodemloze putten? Denk aan de HSL met haar Fyra, de Betuwelijn, die bij de Duitse grens abrupt ophoudt. De JSF waar we nauwelijks iets voor teruggekregen hebben. De bemoeienissen op het internationale slagveld, waar Nederland maar wat graag meedoet om met de grote jongens van deze aarde aan tafel te mogen. Heeft Obama het bezoek van Rutte inmiddels al beantwoord met een tegenbezoek? Natuurlijk niet!

Waarom laat u dit allemaal gebeuren?

Wat zegt u?
U hebt een gezin, dat onderhouden moet worden? De hypotheek moet betaald? U wilt twee keer per jaar op vliegvakantie? Oh, u bent gewoon slaaf van het systeem, waar u door in de luren gelegd wordt.

Dit blog wordt door de Amerikaanse inlichtingendiensten ongetwijfeld gelezen.
En vastgelegd.
Als u dit leest leggen ze dat ook vast.

What a wonderful world.

Read Full Post »

In Sneek opent in augustus een zogenaamde Steve Jobsschool de poorten. Volgens de Volkskrant van zaterdag 8 juni kan de school nu de aanmeldingen al nauwelijks meer aan. Er is dus veel belangstelling voor de school waar het leren zal zijn gericht op de ontwikkeling van het individuele kind. Leerlingen volgen er een “gepersonaliseerde leerweg uitgaande van eigen interesses en mogelijkheden.” De Volkskrant citeert een moeder, die speciaal voor dit onderwijs naar Sneek verhuist, zodat haar kind met een iPad zijn talenten kan gaan ontwikkelen.

Ooit sprak Foppe de Haan, erkend trainer (en pedagoog van de koude grond), op mijn oude school. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van fusieschool RSG Wolfsbos was de aula op de locatie Harm Smeenge tot de laatste plek bezet. Van zijn verhaal zijn mij twee uitspraken heel erg bijgebleven. “Van een schouderklopje is nog nooit iemand geblesseerd geraakt,” was de belangrijkste. Een open deur, kun je zeggen. Maar deuren moeten open staan om andere ruimtes binnen te kunnen gaan.
De andere uitspraak ging over een van de meest gehoorde antwoorden die opvoeders geven als kinderen vragen, waarom ze iets moeten leren: “Omdat je aan je toekomst moet denken.” De Haan: “De enige keer dat kinderen echt aan de toekomst denken is op donderdag, als zij denken Morgen begint het weekend gelukkig weer…

Leren is vaak niet leuk. Dat is helemaal niet erg. Het is goed om te leren dat je in het leven vaak dingen zult moeten doen die je niet leuk vindt. Het is erg als je als leerling geen docenten hebt die je kunnen motiveren om dingen te doen die je liever niet zou doen. Het is erg als je geen docenten hebt die je met hun liefde voor hun vak kunnen inspireren om je grenzen te verleggen. Arm kind, dat geen geschiedenis docent tegenkomt die smakelijk kan vertellen over hoe het vroeger ging op deze aardkloot. Arm kind die later niet kan zeggen: “Ik snapte niks van natuur- en scheikunde, maar ik vond het hartstikke leuk.”

Ik heb het studiehuis meegemaakt. Docenten mochten geen kennis meer overdragen, maar werden procesbegeleiders. De leerlingen moesten vooral zelf kennis vergaren. Internet zou daarbij een onuitputtelijke bron van informatie moeten zijn. De gevolgen zijn bekend. Het werd een ramp.

Op de Steve Jobsscholen krijgt elk kind vanaf het vierde jaar een iPad om in te loggen op de virtuele afdeling van de school. Vier jaar! In plaats dat kinderen even niet naar de tv zitten te kijken of op een computer zitten te spelen, maar in groepsverband met andere kinderen van vlees en bloed allerlei leerprocessen doormaken, dienen zij in te loggen op de virtuele afdeling van de school, waar hun gepersonaliseerde leerweg is te vinden.

Foppe de Haan heeft met zijn opmerking, dat kinderen alleen op vrijdag aan de toekomst denken, helemaal gelijk. Kinderen zijn gericht op onmiddellijke bevrediging van behoeften. Volwassen worden betekent daarom onder meer: leren om die bevrediging uit te stellen. Volwassen worden betekent ook: ploeteren om dingen die je denkt niet te kunnen toch te leren kunnen. Daar heb je inspirerende en motiverende leerkrachten voor nodig. Maar die zijn heel schaars geworden. En dat is niet raar. Je wordt niet bijster goed betaald als beginnend docent, er ligt een bijkans ondraaglijke druk van de samenleving op de scholen. Kinderen die heel gelukkig zouden worden in de theoretische leerweg van een VMBO-school, worden (vanwege de ambities van hun ouders) in dure huiswerkbegeleidingsinstituten ondersteund en bijgespijkerd om toch maar vooral minstens de Havo te kunnen doen. Vaak ook nog begeleid door een persoonlijk begeleider, die ze helpt hun faalangst in bedwang te houden.

Het resultaat? Een vriend van mij is afdelingsleider op een middelbare school en hij vertelde mij onlangs over een beginnende docent, die na een week voor de klas bij hem om een persoonlijk begeleider vroeg, teneinde dagelijks de dag te evalueren. Reden? Altijd had deze docent persoonlijke begeleiding gehad. Op de basisschool, de middelbare school, de lerarenopleiding en nu was opeens de positie gewisseld. Uít de klas ineens vóór de klas.
Mijn vriend verwees haar naar de wekelijkse bijeenkomst voor nieuwe docenten en adviseerde haar snel contact te leggen met haar vakcollega’s omdat lesgeven nog steeds een kwestie is van in je eentje voor de leeuwen staan.

Ik kan mij enerzijds wel voorstellen dat Maurice de Hond het project O4NT (onderwijs voor nieuwe tijd) is begonnen. Ik heb ze ook gezien de jonge docenten die van de lerarenopleiding komen en lesgeven beschouwen als een “nine to four job”. Docenten die onmiddellijk na schooltijd de deur achter zich dicht willen trekken. Het is maar goed dat ik met pensioen ben want mij waren ze een doorn in het oog. Als je zelf niet geïnspireerd bent, hoe kun je dan kinderen inspireren. Als je zelf niet kunt rekenen, hoe kun je dan kinderen leren rekenen?

Ik kan mij alleen niet voorstellen dat een iPad dit op zal vangen. Een gepersonaliseerde leerweg vergt een gepersonaliseerde begeleiding. Zoveel software is gewoon niet te produceren. En de Tweede Kamer is enthousiast. Maar daar zijn ze wel vaker niet goed bij hun hoofd.
Dat nota bene in Silicon Valley, het hart van alle ICT innovaties, een school staat waar computers zijn verboden is op zich al bijzonder. Dat op deze school opvallend veel kinderen zitten van werknemers van bedrijven als Google, Apple en eBay mag gerust een belangrijk signaal genoemd worden.

Maar daar snappen de meeste Kamerleden natuurlijk niets van.

Read Full Post »

In tijden waarin er flink wordt bezuinigd in de zorg, tienduizenden thuiszorgmedewerkers loon moeten inleveren en tienduizenden banen dreigen te verdwijnen, stegen de salarissen aan de zorgtop in 2012 flink door.

Zo begint een artikel op de website van ABVAKABO, waarin de 3e Actiz top50 wordt gepresenteerd.  Het artikel vervolgt: “Met een knipoog naar de Quote500, is dit een ranglijst van teveelverdieners in de ouderenzorg. Actiz is de ‘organisatie van zorgondernemers’ zoals ze zichzelf noemen. Koploper is dit jaar Karel Verwey, die (inclusief ontslagvergoeding terwijl hij al een nieuwe baan had), 560.000 euro ontving.

In mijn toespraak ter gelegenheid van mijn verkiezing tot Hoogevener van het jaar 2012 heb ik dit soort mensen “Roofridders” genoemd. Daarover werd ik aangesproken door Kees Donkervoort, toen nog vice-voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld. Ik heb hem toen te verstaan gegeven dat wie de schoen past hem maar aan moet trekken. Ik had hem niet bij name genoemd, maar hij voelde zich duidelijk aangesproken. Dat was mooie bijvangst. Ook Donkervoort verdiende ruim boven de norm en stond hoog in de 2e Actiz top50. Als het aan hem had gelegen had Hoogeveen geen volwaardig ziekenhuis meer gehad. De man is econoom, die denken alleen in cijfers, niet in mensen. Wat ze ook beweren!

Ik vraag mij wel eens  af hoe het met het geweten van dit soort mensen is gesteld. Hebben zij dat eigenlijk wel?
Bovengenoemde Karel Verwey had de leiding bij zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Blijkens een artikel op NRC.nl, moest Cordaan afgelopen jaar honderden thuiszorgmedewerkers ontslaan vanwege bezuinigingen. Ook werd afgelopen week een verpleeghuis van Cordaan onder toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg geplaatst omdat het de zorg voor cliënten niet op orde had.

Enige weken geleden is een, kinderloze, oude oom van mij overleden. Negentig jaar was hij en hij woonde samen met zijn vrouw (85) nog op zichzelf in het Achterhoekse Hummelo. Een resistente bacterie in zijn longen maakte het hem lastig. Ademhalen kostte veel moeite. Na twee ziekenhuisopnames besloot hij dat het mooi was geweest en wilde hij niet meer behandeld worden. Zij konden niet meer voor zichzelf zorgen en waren dus aangewezen op hulp. De dichtstbijzijnde familieleden die in aanmerking kwamen voor mantelzorg wonen tenminste zeventig minuten met de auto verderop en hebben allen hun verplichtingen in het dagelijks leven. Gelukkig was er thuiszorgorganisatie Sensire, die op fantastische wijze de zorg voor het echtpaar op zich heeft genomen, waardoor mijn oude oom thuis de ogen mocht sluiten. Zonder Sensire waren de oudjes op een verpleeghuis aangewezen gezien de geestelijke staat van de tante.

Maar hoe lang zal dit nog kunnen? Ook bij Sensire staan tientallen banen op de tocht. En de slopers incasseren maar door.

Zo lang bij thuiszorgorganisaties vele banen verdwijnen en de bestuurders (ver) boven de Balkenendenorm blijven verdienen, vind ik de kwalificatie roofridders nog tamelijk beschaafd. Struikrovers zou beter zijn.

Read Full Post »

Kent u Erik Ziengs? Ondernemer uit de omgeving van Assen (Drenthe). Ziengs is lid van de VVD en voerde campagne voor voorkeurstemmen bij de Tweede Kamer-verkiezingen. Op zijn website verwelkomt hij de bezoeker als “de liberale Drent in het parlement” en geeft hij aan waar u hem op aan mag spreken.

ScreenHunter_01 Mar. 29 10.03

In de opsomming van zaken waar wij de heer Ziengs op aan mogen spreken ontbreekt één essentieel onderdeel. Er zou nog aan toe moeten worden gevoegd: “En verder kunt u mij aanspreken op alle bezonnen en onbezonnen uitspraken die ik doe.”
Afgelopen week schreef ik een open brief aan de heer Ziengs over diens uitlatingen naar aanleiding van de onheilstijding dat PI de Grittenborgh een van de gevangenissen is die door staatssecretaris Teeven worden gesloten.

Kern van deze brief was mijn verwijt aan Ziengs dat hij veel te gemakkelijk de sluiting van de Grittenborgh accepteerde.
De liberale Drent reageerde per e-mail vliegensvlug vanuit ons parlement: “Volgens mij willen we uiteindelijk hetzelfde doel dienen. ik zou daar graag telefonisch de gelegenheid voor krijgen u daar een toelichting op te geven.

Ondanks mijn advies om mij niet telefonisch te benaderen maar langs dezelfde publieke weg te reageren als welke ik had gekozen, belde Ziengs mij op en in een ware waterval van woorden werd mij duidelijk gemaakt dat het toch allemaal heel anders lag dan ik meende. U zult begrijpen dat ik na 37 jaar in het onderwijs dit soort watervallen van zichzelf rechtvaardigende leerlingen aangehoord te hebben, niet makkelijk meer door een tsunami van argumenten omver te blazen ben. Wij werden het op geen enkele wijze eens met elkaar, maar ik kreeg sterk de indruk dat Ziengs het gesprek voldaan beëindigde. Hij had zijn zegje gezegd en daarmee was wat hem betreft de kous af. Voor mij echter niet. Wie mij kent zal dat begrijpen.

Daags na het telefoongesprek met Ziengs werd ik opgebeld door RTV Drenthe. Erik Ziengs is zaterdag te gast in het tweede uur van het discussieprogramma Cassata. Of ik misschien bereid was om in het eerste uur gedurende een minuut of twaalf met hem in discussie te gaan. Ze moesten er Ziengs nog over benaderen, maar wilden eerst weten of ik beschikbaar en bereid was. Uiteraard was ik dat.
Een uur later werd ik opgebeld met de mededeling dat Ziengs niet bereid was met mij in discussie te gaan. Het telefoongesprek met mij (de monoloog die hij daarin afgestoken had zou een betere kwalificatie zijn geweest) was wat hem betreft meer dan voldoende.

Tsja…

In een weblog van de hand van Ziengs op De dagelijkse standaard lezen we een artikel waarin de liberale Drent fulmineert tegen (overigens ook in mijn ogen onfatsoenlijke) reaguurders op de diverse online platforms. Daarin omschrijft Ziengs zichzelf als een rechtgeaard liberaal:

“Ach, dat iemand een andere mening heeft, is geen probleem. Graag zelfs, ik ga een beetje discussie niet uit de weg. Als rechtgeaard liberaal waardeer ik een ander standpunt. Ik probeer mensen daarbij in hun waarde te laten. Als iemand gefundeerd een andere mening heeft, dan heb ik daar respect voor. Mijn mening tegenover jouw mening. En een waarheid die zich waarschijnlijk ergens in het midden bevindt. Trouwens, politiek is niet iets voor bange mensen zei Ruud Lubbers ooit. En zo is het maar net.”

Verder schrijft Ziengs ook nog:  “… heeft u iets met mij? Bij voorbaat dank. Of heeft u iets tegen mij? Ook goed. Maar wel met open vizier graag. Dan kunnen we op basis van wederzijds respect de discussie aangaan.”

In Hoogeveen heerst een diep gevoelen dat het noorden van Nederland in de ogen van Erik Ziengs ergens net ten zuiden van Assen begint. Dat gevoelen heb ik verwoord en daar had RTV Drenthe Ziengs en mij graag over willen laten discussiëren, maar dit “beetje discussie” gaat hij dus wel uit de weg.

Volgens mij heeft de heer Ziengs meer uit te leggen dan hem lief is.

—–

UPDATE: In het tweede uur van Cassata sprak presentator Anthon van der Neut op 30 maart 2013 kort met de heer Ziengs over mijn tweet waarin ik hem lafheid zou hebben verweten. Beluister hier de reactie van Ziengs hierop.

In dezelfde uitzending van Cassata was Ziengs in het Cassataforum uitgebreid aan het woord over de privatisering van gevangenissen. Beluister hier wat hij daarover te vertellen had.

.

Read Full Post »

Maandag 4 februari 2012 is een hoogtijdag voor liefhebbers van gebakken lucht. Voor het eerst worden in Nederland scholen behangen met het predicaat ‘Excellente school‘. In totaal 52 scholen in ons land mogen zich komend jaar afficheren als excellent. Het Barlaeus gymnasium in Amsterdam ontbreekt. Reden? Men heeft zich niet aangemeld voor deze verkiezing.

Het wordt hoog tijd om ook de “luchtbakker van het jaar” uit te roepen. Ik nomineer in ieder geval de bedenker van deze excellente scholen verkiezing. Een werknemer van het ministerie van Onderwijs, of misschien wel een werknemer van een reclame/marketing bureau dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs een pakkende titel heeft bedacht.

Gelukkig dongen slechts 142 van de bijna 8000 scholen die Nederland rijk is mee naar deze misplaatste titel. Onderwijssocioloog Jan Dronkers reageert in de Volkskrant met de melding: “De beste restaurants geven zichzelf toch ook geen Michelinster?”
Hij ziet geen enkele excellente school in het Noorden. Het Zuiden moet het doen met één school in Venlo. Volgens Dronkers is de lijst een Randstadlijst, met hier en daar een uitschieter.

Twee beoordelingsmethodes naast elkaar
Dronkers beoordeelt scholen in het voortgezet onderwijs op de kennis en vaardigheden van hun geslaagde eindexamenleerlingen. Zijn cijferlijst van schoolprestaties is in december door de Volkskrant gepubliceerd. De basis van zijn oordeel is het gemiddelde cijfer dat een school haalt voor het centraal schriftelijk eindexamen. Scholen die meer uit hun leerlingen halen dan verwacht, krijgen bonuspunten. Die extra waarde wordt berekend door het schooladvies van de basisschool te vergelijken met de prestaties van leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bij een groot verschil in punten tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen wordt soms puntenaftrek toegepast.

De excellentie-jury van staatssecretaris Sander Dekker heeft niet elke school langs dezelfde meetlat gelegd. Per instelling werd gekeken hoe werd gescoord op twee onderdelen te weten:

onderwijsopbrengsten

  • visie op onderwijsbeleid
  • toetsresultaten voor een aantal kernvakken
  • leerwinst

excellentiegebieden

  • didactische kwaliteiten leerkrachten
  • aandacht voor hoogbegaafde leerlingen
  • maatregelen voor zorgleerlingen
  • De jury zegt rekening gehouden te hebben met de situatie van de school door de achtergrond van de leerlingen mee te wegen. De conclusie is een algemeen oordeel en geen rapportcijfer zoals bij de methode Dronkers.

Saillant detail is dat een school in Rotterdam, die bij Dronkers al jaren problematisch laag scoort door de jury als excellent werd beoordeeld.

[bron: volkskrant]

Ik ben benieuwd hoeveel scholen in het Noorden zich voor deze verkiezing hebben aangemeld. Ik hoop maar dat het er geen een is geweest. Men heeft wel wat beters te doen dan een visitatiebezoek door de jury van staatssecretaris Dekker voor te bereiden. Want hoe gaat zoiets in zijn werk? School meldt zich aan. Wil dus het predicaat binnenhalen. Doet daar erg haar best voor. Jury stuurt een visitatiecommissie naar de deelnemende scholen, die natuurlijk tip top in orde zijn. Als was het een open avond waar toekomstige leerlingen een kijkje komen nemen. Leerlingen en personeel gescreend en geïnstrueerd. “Jongens zet je beste beentje voor. We gaan er toch allemaal wel voor?”
Wat heeft die jury in concreto nou te beoordelen? Men praat  met een aantal docenten, met ouders, met leerlingen. Heeft de jury die zelf aangewezen of krijgt de jury hen op een presenteerblaadje aangeboden na voornoemde screening en instructie. Ik ben toch echt benieuwd hoe de jury zich dan een gefundeerd oordeel wil vormen over bijvoorbeeld de didactische kwaliteiten van de leerkrachten. De aandacht voor hoogbegaafde leerlingen en de maatregelen voor zorgleerlingen zullen wel in protocollen te vinden zijn, maar wat is de dagelijkse praktijk? Om je een oordeel over een school te vormen moet je een flink aantal weken meedraaien in het dagelijks leven van de school. Aan die tijd ontbreekt het de excellentie-jury.

Ook al is het belachelijke idee niet uit zijn koker gekomen, toch valt staatssecretaris Dekker kortzichtigheid te verwijten, als hij zegt “We kijken altijd naar de onderkant. Ik wil degenen belonen die aan de top zitten.” Nogmaals van de 8000 scholen in Nederland hebben zich slechts 142 scholen aangemeld. En Dekker heeft het over de top. Man weet dus werkelijk niet waarover hij praat. Zou zijn eigen middelbare school hebben meegedaan? En in dat geval het predicaat ook hebben gekregen?

Dit hele circus is een grove belediging aan het adres van de hardwerkende leekrachten in het onderwijs, die niet te beroerd zijn om een leerling die een slechte toets heeft gemaakt, na schooltijd nog eens wat extra hulp te bieden. Of een leerling die straf verdient heeft ook daadwerkelijk zelf onder handen te nemen. Beginnen met een kop thee en een gesprek en dan als de leerling denkt “nou daar kom ik goed mee weg” begint de straftijd pas.

Vroeger was een schoolleider een door de wol geverfde schoolmeester. Met de verzelfstandiging van de scholen (denk aan lumpsum, schaalvergroting, raden van bestuur, raden van toezicht) zijn steeds meer dure managers de scholen binnengekomen. Tel daar vervolgens  het grote aantal keren dat het onderwijs op de kop werd gezet door zogenaamde vernieuwingen bij op. Realiseer u dat nooit voldoende tijd werd geboden om die tot een evenwichtig geheel uit te laten groeien. Kijk naar de extra opvang- en opvoedtaken die bij de scholen worden neergelegd. De beperkingen van de instroom in het buitengewoon onderwijs. Bestaan er nog klassen zonder leerlingen met een “rugzakje”? Kijk ook hoe bang schoolleidingen zijn om op te treden tegen agressie richting leerkrachten. En dan heb ik het nog niet eens over het gegraai door bestuurders, dat veel wijder verbreid is dan menigeen bevroedt.

Het is goed voorstelbaar dat Dekker het onderwijs graag eens op een positieve manier in de spotlight wil zetten, maar dat kan slechts op één manier: Geef scholen voldoende geld, zeur niet zo over de vakanties, die hebben leerkrachten echt wel nodig en laat scholen vooral met rust.

Onderwijs is net als opvoeding gebaat bij Rust, Reinheid en Regelmaat.

Dat het ministerie van onderwijs nu kiest voor een draak van een vertoning en 52 scholen opzadelt met het predicaat excellente school is dan ook onzinnig.
Excellente onzin. Dat wel.

.

Read Full Post »

In het Manifest ‘Zorg in Drenthe’ stelt de Partij van de Arbeid zich de vraag “Van wie is de zorg nu eigenlijk?” Daarmee toont men een schrijnend gebrek aan realiteitszin. Zeker als het gaat om de ziekenhuiszorg. Die is namelijk van de raden van bestuur van zorggroepen. Zoals Ziekenhuis Bethesda en het Scheper ziekenhuis van Zorggroep Leveste Middenveld zijn. Zij (en niemand anders!) beslissen over de toekomst van de ziekenhuiszorg in ons land. Zij (en niemand anders!) zijn verantwoordelijk voor de veranderingen die zich momenteel voltrekken. Niet voor niets verzuchtte de Hoogeveense fractievoorzitter Henk Reinders (CDA) vorig jaar: “De raad van bestuur zegt: Wij willen u er graag bij betrekken, maar u gaat er niet over.”

(lees het Manifest Zorg in Drenthe)

In de inleiding op het manifest valt te lezen dat de PvdA vindt dat er te eenzijdig wordt gepraat over de simpele vraag welke ziekenhuizen open blijven. Men vergeet daarbij dat voor ziekenhuizen geldt: Als je ze eenmaal kwijt bent, krijg je ze niet meer terug. Van een partij die zegt op te komen voor de zwakkeren en minder draagkrachtigen in de samenleving verwacht ik een andere attitude.

Bij onze actie in de Hoofdstraat van Hoogeveen op 6 oktober 2012 vertelde een hoog bejaard echtpaar (82 en 84 jaar) mij, dat zij na een leven van noeste arbeid als kleine middenstanders (die zich geen pensioenpremie konden veroorloven) nu leven van de AOW. Mevrouw vertelde: “Omdat wij een eigen huisje hebben, dat helemaal is afbetaald, kunnen wij het redden met de AOW. We hebben altijd zuinig gedaan en doen dat nog steeds.”
Mijnheer is anderhalf jaar geleden zes weken opgenomen geweest in ziekenhuis Bethesda. Met vochtige ogen voegde mevrouw daaraan toe: “Als hij naar Emmen had gemoeten, had ik hem niet elke dag kunnen bezoeken, want dan zou ik aan het eind van de maand geen eten meer hebben gehad.”
Het is dus van het grootste belang dat in een woonkern als Hoogeveen een volwaardig ziekenhuis met een volwaardige verpleegafdeling blijft bestaan. Die discussie moet worden gevoerd. 

Uiteraard is er niets mis met aandacht voor langdurige zorg, zoals die door verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en de GGZ worden geboden. Maar de dominante rol die de ziekenhuisdiscussie momenteel inneemt is logisch. Kwestie van prioriteit!

Publieksbijeenkomsten in Hoogeveen en Assen
Een werkgroep van lokale en landelijke PvdA politici organiseerde op 27 januari j.l. een bijeenkomst in Hoogeveen, en op 10 februari a.s. vindt een soortgelijke bijeenkomst plaats in Assen. Op deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden hun mening geven over het Manifest Zorg in Drenthe. In Hoogeveen sprak Francis Bolle (verpleegkundige en senior adviseur van de Vereniging Verplegenden en Verzorgenden Nederland) over de rol van de terugkerende wijkverpleegkundige. Fenna Bolding (specialist in leefbaarheidsvraagstukken) vertelde over een experiment met ‘burgerkracht’ in het dunbevolkte gebied tussen Assen en Veendam.

Twee op zich interessante verhalen, maar gespreksleider Erik van Oosterhout (burgemeester van Aa en Hunze ‘en PvdA-lid’) liet weinig ruimte voor discussie. Men kon toelichting vragen, maar toen een der aanwezigen vragen stelde bij de hoge premies voor de ziektekostenverzekeringen (“Komt al dat premiegeld wel in de vorm van zorg terug?”) werd de discussie in de kiem gesmoord. Aandacht voor ziekenhuis Bethesda was er niet.

In de uitgangspunten van het Manifest Zorg in Drenthe staat te lezen: Nadenken over een nieuwe inrichting van de zorg moet van onderaf, vanuit de vraag van de cliënten gebeuren. Dus niet de vraag “hoe optimaliseer ik de zorg van mijn ziekenhuis moet dominant zijn, maar eerder de vraag: hoe organiseren we goede zorg in dorpen en wijken. De ziekenhuisvraag komt daar vervolgens uit voort, omdat hij daarop moet aansluiten”.
Dus: eerst van onder af praten over een nieuwe inrichting van zorg. En daarna pas de ziekenhuisvraag aan de orde stellen.
Ondertussen gaat de reorganisatie van de ziekenhuiszorg gewoon door. Achmea en ZLM hebben de intentie om medio april een tienjarencontract te sluiten over de zorg die de ziekenhuizen Bethesda, Scheper en Refaja het komende decennium gaan bieden. Die gaan echt niet wachten wat de uitkomsten van deze discussie zullen zijn.

Marnix Koppe, jarenlang gynaecoloog in ziekenhuis Bethesda, deed een beroep op de PvdA (“We zijn hier op een politieke bijeenkomst, vergeet dat niet!”) om de kwestie rond de ziekenhuiszorg te politiseren en van zich te laten horen. “Fractie laat u horen, alstublieft! Zwijg niet langer. Als het ziekenhuis wordt afgebroken krijg je het nooit meer terug!”
Gespreksleider van Oosterhout gaf Koppe zo weinig ruimte voor zijn betoog, dat ik mij kort daarna genoodzaakt zag om hem daarop aan te spreken en te vragen wat hij nou met de opmerkingen van de Bethesda oudgediende ging doen. Met kennelijke tegenzin gaf hij Koppe toen de kans om zijn betoog te onderbouwen.
Ik verliet uiteindelijk de bijeenkomst met het teleurgestelde gevoel, dat de huidige generatie PvdA politici zich kennelijk neerlegt bij onontkoombaarheid van schaalvergroting en marktwerking.

Het Manifest Zorg in Drenthe zal (hoe goed bedoeld ook) niet meer worden dan een tandeloos document, waarin mantelzorg en naoberschap de peilers onder de zorg worden. Kort samengevat: “We gaan steeds meer betalen voor steeds minder keuzevrijheid en moeten steeds meer zelf doen.”

.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »