Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘iSay’ Category

Onlangs sprak ik een dik uur met twee goed opgeleide werkende vrouwen. Begin dertig, beide met een jong gezin. Beschaafde vriendelijke dames. Wie de dames waren is niet van belang, waar het gesprek over ging evenmin, maar – voor alle duidelijkheid – we waren het niet met elkaar eens, vandaar ook het gesprek. Tijdens het gesprek sprak ik over Stasi methodes die door een leidinggevende bij de dames op het werk werden gehanteerd. Tot mijn ontsteltenis bleken beiden nog nooit van de Stasi gehoord te hebben. Ik legde hen uit dat dit de geheime dienst van de voormalige DDR was, die de bevolking in een ijzeren greep onder controle hield, maar de dames maakten niet de indruk werkelijk te weten waar ik het over had.


Dat deze goed opgeleide Millennials de recente geschiedenis niet kennen vond ik verbijsterend, maar tegelijk was dit het zoveelste bewijs voor mijn stelling dat het onderwijsbeleid in Nederland rampzalig is. Ons historisch besef is inmiddels gedaald tot een ongekend dieptepunt. Op korte termijn hoeven we daar ook geen verandering in te verwachten, want de boekhouders regeren en het uitgangspunt dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden is leidend.

Het merendeel van de oorlogen in de laatste tweehonderd jaar werd voorafgegaan door toenemend nationalisme, veelal leidend tot afscheidingen met soms isolationisme als gevolg. De illusie, dat je alleen sterker staat dan samen, beheerst het gedachtengoed van een toenemend aantal populistische politici. Denk aan het Front National in Frankrijk, de PVV en het FvD in Nederland, de FPÖ in Oostenrijk en de AfD bij onze oosterburen. Engeland dat zich van de EU losmaakt… Rijke gebieden die uit hebzucht afsplitsing willen omdat ze dan van de armere gebieden af zijn, denk aan Catalonië, laten het solidariteitsbeginsel los. Met alle gevolgen van dien.

Ik ben voor intensieve Europese samenwerking, maar tegen Superstaat Europa en het is aan de leiders van het jonge Europa om flexibel te zijn, zodat ondanks die noodzakelijke intensieve samenwerking de individuele lidstaten voldoende vrijheid overhouden om hun eigen beleid vorm te geven. Anders is het spek voor de bek van de Eurofoben, die volledig in de ban zijn van het nationalistische denken. Richtlijnen van Brussel waarin (zoals een paar jaar geleden) zelfs het materiaal van de schoenzolen in een kapsalon voorgeschreven dreigt te worden zijn een woekerend onkruid dat de hele Europese tuin naar de gallemiezen helpt, als Brussel niet tot inkeer komt.

Een breed historisch besef is het onmisbare fundament onder een stabiele samenleving die niet steeds opnieuw de fouten uit het verleden wil herhalen.

Ik vrees dat dit fundament voorlopig alleen maar verder door zal rotten met de martelgang van de zich herhalende geschiedenis als gevolg.

Het veroorzaakt in ieder geval dat ik in toenemende mate vrede heb met de eindigheid van het bestaan. Dat dan weer wel.

.

Read Full Post »

Hoogeveen 7 december 2017

De heer H.B. Giethoorn,
Wethouder der gemeente Hoogeveen

 

Geachte heer Giethoorn, beste Erik,

Meerdere malen zat ik, samen met Klaas Reenders, bij u aan tafel om u en uw ambtenaar bij te praten over de ontwikkelingen binnen de Treant Zorggroep en dan vooral de gevolgen van die ontwikkelingen voor ziekenhuis Bethesda. Bij diverse gelegenheden heb ik begrip getoond voor de lastige spagaat waarin u verkeert met enerzijds de belangen van Bethesda in uw agenda, maar anderzijds de afhankelijkheid van Treant waar het gaat om de samenwerking op het gebied van de ouderenzorg, in het bijzonder de ouderen die op een verzorgingshuis zijn aangewezen. Ook tijdens een inspreekbeurt in de raadsvergadering heb ik die spagaat benoemd.

Helaas moest ik afgelopen woensdag constateren dat u bij het eerste het beste positieve geluid met betrekking tot Bethesda de huid van de beer te koop aanbiedt. En dat terwijl er slechts is aangekondigd dat slechts één beertje mogelijk zal worden geschoten. Volgend voorjaar. Ik bedoel hiermee de aankondiging dat – voor slechts één dag per week – het geriatrische spreekuur in Bethesda terug zal keren. U koppelt hier meteen aan vast dat er ‘goede geluiden over oogheelkunde’ zijn. De aangekondigde terugkeer van – een klein beetje – geriatrische mogelijkheden in Hoogeveen is een goed nieuwtje, maar niet meer dan dat. Een nieuwtje. De goede geluiden over oogheelkunde betreffen mogelijk op handen zijnde afspraken met een externe oogzorgaanbieder. Ook niet meer dan dat.

Het is nog lang geen avond en het is dus beslist veel te vroeg om de dag te prijzen door een lans voor Treant te breken. De vergelijking met de buurtsuper waar niemand meer komt slaat bovendien helemaal nergens op. Bethesda is geen buurtsuper en Hoogeveners gaan nog steeds graag naar Bethesda toe. Alleen bij doorverwijzing naar het Scheperziekenhuis zijn veel inwoners van Hoogeveen kritisch. Steeds minder wordt een verwijzing naar Emmen automatisch opgevolgd. Terecht, want als je toch moet gaan reizen dan oriënteert menigeen zich eerst op de vraag waar voor die specifieke behandeling de beste mogelijkheden en resultaten te verwachten zijn. Als dat Emmen is, dan is dat mooi, maar Zwolle, Assen en Groningen zijn ook zeer aanvaardbare alternatieven. Met de vergelijking met een buurtsuper doet u Bethesda (onbedoeld, daarvoor ken ik u te goed) ernstig te kort.

De recente heibel rond de sluiting van de kinderafdeling in Emmen toont bovendien aan dat er binnen de Treant organisatie nog een hoop onrust bestaat. Onderlinge problemen tussen artsen hebben vorig jaar in Emmen geleid tot het vertrek van twee orthopeden en nu meldt het Dagblad van het Noorden dat de huidige problemen ook weer deels door onderlinge conflicten (tussen de kinderartsen in dit geval) zijn ontstaan. Zoals de Denktank in zijn rapport ‘Bij Trommelslag’ heeft geconcludeerd is de Raad van Bestuur van Treant beslist niet ‘in control’. Het is dan ook veel te vroeg om vertrouwen in de Treant Zorggroep uit te spreken, dan wel er toe op te roepen. Want dat is wat u doet door uw lans te breken. U ontwapent daarmee uzelf.

De Raad van Bestuur van Treant had de problemen bij de kinderafdeling in Emmen moeten zien aankomen. Als drie artsen daar voor vijf artsen moeten werken kun je op je vingers natellen dat het fout gaat. Men had pro-actief moeten zijn en tegen 40% van de zwangere vrouwen moeten zeggen: “Helaas kunnen wij u momenteel in het Scheperziekenhuis niet van dienst zijn. Wij adviseren u om naar één van onze andere locaties te gaan, zolang wij niet voldoende kinderartsen kunnen aantrekken.” Mevrouw van de Wiel mag dan nu melden dat het niet verantwoord is om de kinderafdeling open te houden. Met drie artsen die een taakomvang van 5 fte’s moeten vervullen is het al veel langer niet te verantwoorden geweest. Wie wil er nou door een overbelaste arts worden geholpen?

Het spijt mij dat ik u na de vele – door mij als plezierig ervaren – gesprekken hier openbaar moet tegenspreken, maar door uw keuze om uzelf via de media te ontwapenen rest mij geen andere mogelijkheid. De zorgen over de toekomst van de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen blijven onveranderd groot. Het is niet in het belang van die drie locaties om geruststellende woorden te spreken.

 

Read Full Post »

2018 wordt het jaar van de waarheid voor de verlieslijdende ziekenhuispoot van de Treant Zorggroep. In een intern stuk noemt de Raad van Bestuur 2018 “Een jaar waarin we op meerdere fronten moeten laten zien wat we waard zijn. Zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid, financiën, als de bedrijfsvoering en de manier waarop we met elkaar samenwerken.”


Voor de ziekenhuisgroep betekent dit vooral dat er een forse financiële ingreep moet plaatsvinden om de rode cijfers weer zwart te maken. Laat ik beginnen met de wens uit te spreken dat men hierin zal slagen. Hoe zeer wij in Hoogeveen het beleid van Treant op het gebied van locatieprofilering ook afwijzen, het voortbestaan van Treant is voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe van groot belang.

Grote organisaties maken er een gewoonte van om ingrijpende veranderingen vlak voor de kerstdagen naar buiten te brengen. Het personeel is dan aan vakantie en rust toe, de kerstdagen wil men niet laten verpesten, dus de strijdvaardigheid staat op een lager pitje dan gewoonlijk. In 2014 lekten de plannen tot opheffing van de IC’s in Stadskanaal en Hoogeveen uit. Het actiecomité sloeg alarm, kreeg ontkenning als antwoord en uiteindelijk kreeg het comité gelijk. De IC is verdwenen. Dat er een AZA voor in de plaats is gekomen wordt verschillend beoordeeld. Afhankelijk van welke criteria je bij de beoordeling hanteert.

In december 2016 lekte de locatieprofilering uit. Zelfs de anders zo timide gemeenteraad van Hoogeveen kwam in het geweer, met als resultaat een historische avond in de Tamboer op 13 februari. Een avond die door Treants bestuursvoorzitter Carla van de Wiel werd omschreven als “een avond die ik nooit meer wil meemaken.” Begrijpelijk, want zelden gaf Hoogeveen zo ondubbelzinnig geluid aan het protest tegen de ontwikkelingen rond Bethesda.

Onlangs meldde Treant in een brief aan gemeenteraden in het verzorgingsgebied dat de huidige ziekenhuisstructuur met drie locaties nog hooguit drie tot vijf jaar houdbaar is. En dan alleen als er verder wordt geconcentreerd. Je hoeft geen doemdenker te zijn om te vermoeden dat die concentratie in Emmen zal plaatsvinden. Van 400 complexe ingrepen die in Emmen gedaan worden zal men stijgen naar zo’n 2200 ingrepen waarvoor naar het Scheperziekenhuis zal moeten worden gereisd.

Medisch gezien valt daar weinig tegen in te brengen. Of je nu door chirurg X in Emmen wordt geopereerd of in Hoogeveen is lood om oud ijzer. Hoewel er bij voormalige leden van het actiecomité wel meldingen binnen zijn gekomen over complicaties die optraden (wat nou eenmaal kan gebeuren) en over slechte communicatie tussen verschillende locaties, is daar nooit een melding van een calamiteit met fatale afloop bij geweest. De uiteindelijke uitkomst van de behandelingen moet dus op zijn minst ruim voldoende zijn.
Dat er veel praktische bezwaren tegen behandeling in Emmen bestaan is bekend en in het kader van deze iSay niet relevant, daarom laat ik ze nu buiten beschouwing.

De melding dat (in het beste geval) nog hooguit vijf jaar complexe ingrepen in onze regio gedaan kunnen worden is uiterst zorgwekkend. Enerzijds is er in de achter ons liggende fusiejaren zoveel onrust geweest dat nog steeds geen kant en klare regiovisie gepresenteerd kan worden. Verder dan we willen goede bereikbare en betaalbare zorg blijven bieden, dichtbij als het kan, verder weg als het moet is men nog niet gekomen. Dat is inherent aan een fusie. De totstandkoming van de Isalagroep in Zwolle ging gepaard met jarenlange beschamende strijd tussen de specialisten van de Weezenlanden en het Sophiaziekenhuis. Het zal binnen Treant niet veel anders zijn. Daarvoor zijn er nou eenmaal te veel verschillende (financiële) belangen binnen ziekenhuizen.

In 2012 blokkeerde de medische staf uit Emmen het advies van KPMG om te werken aan de totstandkoming van een nieuw interventiecentrum op een centrale plek in Drenthe. De periferie van Hoogeveen was volgens Wouter Bos een uitstekende locatie, alsmede een plek aan de A28 nabij de afslag Westerbork/Emmen. Aanvankelijk heb ik mij op het standpunt gesteld, dat Drenthe helemaal geen behoefte heeft aan een dergelijk interventiecentrum, maar vooral aan volwaardige ziekenhuizen voor basiszorg in Emmen en Hoogeveen, maar daar ben ik inmiddels op teruggekomen.

Van alle behandelingen die in een ziekenhuis plaatsvinden is 85% niet onderhevig aan volumenormen en voor de 15% (mogelijk levensreddende) behandelingen zal elk weldenkend mens willen reizen, was mijn gedachte, maar daarbij heb ik geen rekening gehouden met de dalende belangstelling van jonge, net afgestudeerde specialisten om in een basisziekenhuis te gaan werken, zonder de mogelijkheid om ervaring op te doen met complexe behandelingen. De moeite die Treant moet doen om voldoende specialisten aan te trekken heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Zeker op het gebied van specialismen waarbinnen schaarste aan specialisten bestaat.

Met de blokkade van het peperdure KPMG rapport heeft de Emmer medische staf niet alleen geld verspild; er is ook een achterstand van jaren opgelopen bij het tot stand brengen van het benodigde interventiecentrum. In de slotalinea van het uitgelekte stuk over de locatieprofilering werd vorig jaar al gemeld dat als voor verdergaande concentratie in Emmen onvoldoende draagvlak in de regio zou blijken te bestaan ‘second best‘ een nieuw interventiecentrum uitkomst kon bieden. Let wel second best. Het was de opstellers van het stuk heel wat waard geweest om het in Emmen te vestigen.

Of het interventiecentrum er ooit komt is de vraag. Een nieuw ziekenhuis kost een bom duiten en Achmea (de voor onze regio belangrijkste ziekenhuisfinancier) heeft meermalen verklaard een interventiecentrum geen optie te vinden. Daarnaast blijken gefuseerde ziekenhuizen zoveel kostenstijgingen te veroorzaken dat de autoriteit consument en markt heeft aangekondigd daar onderzoek naar te gaan doen. En van gestegen kwaliteit bij gefuseerde ziekenhuizen is naar verluidt (vrijwel) niet gebleken. Dat juist het niet gefuseerde Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (hoewel ook in  lastig vaarwater manoeuvrerend) het beste ziekenhuis in de wijde omgeving lijkt te zijn is een signaal dat niet misverstaan kan en mag worden.

De vraag dient zich dan ook aan wat de achterliggende gedachte is van de melding dat de huidige ziekenhuisstructuur van Treant aan het eind van de houdbaarheid is gekomen. Vijf jaar zijn zo voorbij.

2018 wordt voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe een jaar van de waarheid.

.


 

Read Full Post »

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dus je mag verwachten dat de politieke partijen zich weer meer en meer om des kiezers gunst zullen gaan bekommeren. Plotseling zal Hoogeveen niet meer lijken op het dubbeltje dat nooit een kwartje werd, maar op het dubbeltje dat op de eerste rang wil zitten.
Het wordt dus ook weer tijd voor burgers om zich te laten horen richting politiek. Het zal u niet verbazen dat ik een van die mensen zal zijn.


Soms speel ik met de gedachte aan een ‘één onderwerp partij’ (goed Nederlands voor one issue party). Ik zou mij dan verkiesbaar kunnen stellen voor de Gemeenteraad, met als enige programmapunt (en keiharde belofte!) om tijdens iedere vergadering van de raad de vraag te stellen of men nog steeds vindt genoeg te doen voor de terugkeer van een volwaardig ZIEKENHUIS Bethesda. Het is natuurlijk een belachelijk idee en tot nu toe heb ik het steeds zonder moeite in de hoek met alle niet uitgevoerde plannen kunnen zetten; ik wil immers niet net zo’n malloot worden als die pianist uit de Tweede Kamer.

Maar dat begint een stuk lastiger te worden. Zeker nu de belettering van Bethesda is veranderd en de gemeenteraad positieve gevoelens heeft over het recente bezoek aan de ‘acute zorg afdeling’. Geen kritische vragen over het verschil tussen IC en AZA, de nieuwe bestuursstructuur of het gebrek aan cijfermatige onderbouwing van de eerlijke uitruil van behandelingen. Niets van dat al.

Althans… volgens het verslag dat de Treant Zorggroep op de website plaatste. Maar ook vrijwel geen berichten op sociale media of in de krant vanuit de raadsfracties. Alleen de SP liet zich op regiohoogeveen.nl daarover horen. Daarmee wekt de raad de indruk toch weer in slaap gebracht te zijn. Niet zo vreemd als men bedenkt dat in het bestuur van Treant de kennis over slaapmiddelen rijkelijk voorhanden is.

treantbethesda

En ook geen vragen over de naam, waarvan Eric Janson in 2013 zei dat die in geen honderd jaar zou veranderen. Je gaat je afvragen of Bethesda geen ziekenhuis meer mag heten zonder IC. Of is het gewoon megalomane hoogmoed van Treant? Op Uitkijkpunt Bethesda heb ik Treant om uitleg gevraagd.

De enige manier waarop de bevolking van Hoogeveen nog duidelijk kan maken hoe men over Bethesda denkt is te EISEN dat men in Bethesda behandeld wordt en – wanneer dit niet kan – nadrukkelijk te melden dat men dan niet zomaar slaafs de gang naar Emmen of Stadskanaal zal maken, maar als 21-eeuwse mondige burger/patiënt via bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl zelf eerst maar eens de beste behandeling elders zal gaan opsporen. Als er dan toch gereisd moet worden dan ook naar de beste optie. En als dat Scheper of Refaja is, dan is dat prima, maar wel de eigen keus van de patiënt en niet gestuurd door Treant.

Het is te hopen dat Bethesda in de komende campagne voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad een ‘heet onderwerp’ (goed Nederlands voor ‘hot issue’) zal zijn. Misschien moet ik toch nog maar eens in de hoek met niet uitgevoerde plannen gaan zoeken.

.


 

Read Full Post »

Op Uitkijkpunt Bethesda vroeg een reageerder mij indirect naar mijn motieven voor mijn scherpe benadering van de gevolgen die het beleid van de Treant Zorggroep heeft voor ziekenhuis Bethesda. Dit naar aanleiding van de handtekeningenactie waarin mij gevraagd wordt mij niet meer negatief over Treant uit te laten. 


Ik neem aan dat u mij gelooft als ik u zeg dat ik mij niet voor de lol tegen het beleid van Treant verzet. De voortgaande concentratie van zorg in Emmen is slecht voor de hele regio. Alle woorden van de Treant top ten spijt. Het kost patiëntenaanbod in het westelijk deel van het verzorgingsgebied en in het noordelijk deel zal voor velen het nieuwe ziekenhuis in Scheemda aantrekkelijker lijken dan het Scheperziekenhuis in Emmen.

Ondernemingsraad
De verklaring van de ondernemingsraad over het intrekken van de gang naar de rechter spreekt door zijn nietszeggendheid boekdelen. Er is reusachtige druk op hen uitgeoefend, naar verluidt op het randje van het toelaatbare. Het feit dat de tijdelijke (!) voorzitster van de raad van toezicht in de media meldt dat men het niet eens is geworden, maar binnen de kortste keren wel de beide omstreden artsen in de raad van bestuur benoemt, spreekt boekdelen. Mevrouw is van beroep toezichthouder, van binding met de organisatie is dan meestal niet echt sprake.

Gemeenteraad
De gemeenteraad laat zich maar wat graag keer op keer weer in slaap sussen, zo bleek uit de verslaggeving van het bezoek van de fractievoorzitters aan de ‘acute zorg afdeling’. Blijkbaar is men vergeten hoe de sfeer in de Tamboer op 13 februari was. De IC is – ondanks eerdere toezeggingen – verdwenen uit Hoogeveen en daarvoor is een niet officieel gedefinieerde afdeling in de plaats gekomen, waar je alle kanten mee op kunt.
Het argument dat dit landelijk belangstelling trekt had doorgeprikt kunnen worden, maar daarvoor ontbreekt het de fractievoorzitters aan voldoende kennis. Dus koketteert Treant opgetogen met het enthousiasme van de politici. Natuurlijk is er brede belangstelling voor. Er zijn meer ziekenhuisgroepen die op mogelijkheden broeden om IC’s te sluiten.

Good Governance
Echte tegenspraak, waarvan in de Governancecode voor de zorg sprake is, wordt – mild gezegd – niet op prijs gesteld. De Denktank heeft voor de diplomatieke weg gekozen, zonder resultaat. Treant heeft – in strijd met de waarheid – de indruk gewekt geregeld met de denktank te spreken. Ik kan u verzekeren dat er slechts één gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanbieding van het rapport Na de Tamboer, bij trommelslag.

Het zou mij veel waard zijn als ik kon stoppen met mij te verzetten, maar zolang er zo weinig werkelijke tegenspraak uit de Hoogeveense gemeenschap komt moet ik mij aan mijn belofte van 4 januari 2013 houden: ik zal niet zwijgen!

Helaas. Het is niet anders.

Read Full Post »

In toenemende mate plaatsen medewerkers van de Treant Zorggroep kritische reacties op berichten op Uitkijkpunt Bethesda. De medewerkers hebben met elkaar gemeen dat zij (al dan niet enthousiast) achter het beleid van de Raden van Bestuur en Toezicht staan. Kern van de boodschappen is de overtuiging dat Bethesda zonder Treant geen overlevingskansen heeft. Daar reageer ik op en soms ontstaat er een discussie die bredere aandacht verdient. Zo ook vandaag.
In een reactie werd namelijk geschreven: “Wat u niet onder ogen wilt zien is dat de ziekenhuiswereld in heel Nederland in beweging is. De overheid wil terug naar circa 60 ziekenhuizen in Nederland waardoor relatief kleine perifere ziekenhuizen zonder samenwerking dan wel fusie geen bestaansrecht meer hebben. Het toenmalig bestuur van het Bethesda heeft voor de richting Emmen gekozen. Dat u dat liever anders had gezien moge duidelijk zijn maar dat kunt u alleen het toenmalige bestuur verwijten en niet Treant.”


Het is goed mogelijk om hier een welles-nietes spelletje van te maken, maar wat deze medewerker schrijft is dermate fundamenteel dat een uitgebreidere stellingname op zijn plaats is. Bij de grote demonstratie in april 2013 heb ik de (toen nieuwe) voorzitter Eric Janson duidelijk gemaakt dat hij bij het aanvaarden van zijn functie als voorzitter de verantwoordelijkheid van zijn voorgangers overnam. Dat valt te vergelijken met de ministeriële verantwoordelijkheid waarbij een bewindspersoon verantwoordelijkheid draagt voor al het (al dan niet) handelen van de voorgangers.

Het was inderdaad niet het huidige bestuur dat voor de fusie heeft gekozen, maar betekent dit dan ook dat een verwijt over de fusie niet aan dit bestuur mag worden gericht? Mag het bestuur zich, zoals de medewerker schrijft, beroepen op het feit dat de overheid terug wil naar zo’n zestig ziekenhuizen in Nederland?
Wat mij betreft mag het huidige bestuur verweten worden, dat zij de fusie verdedigen en verder uitbouwen. Het bestuur zegt braaf te doen wat de overheid wil, maar er leiden meer wegen naar Rome en de weg die de Raad van Bestuur kiest, met toenemende concentratie van complexe zorg in Emmen, zal doodlopend blijken te zijn.

Deze weg is doodlopen, aangezien die Treant patiënten kost aan de westzijde van het verzorgingsgebied. Een keuze die ook niet logisch was in de ogen van Wouter Bos, die het KPMG rapport (op verzoek van het bestuur uit 2010) opstelde. Bij de presentatie van dat rapport meldde Bos dat voor een nieuw interventiecentrum een locatie in de periferie van Hoogeveen de meest aangewezen plek was. Ook een locatie aan de A28 in de omgeving van Beilen was geografisch gezien handig. Op die manier zou een groot regionaal ziekenhuis op de lijn Groningen – Zwolle ontstaan.

Het was de medische staf in Emmen, die dit rapport blokkeerde en in de bureaulade deed verdwijnen. Opvallend is de slotzin van het vorig jaar via Uitkijkpunt Bethesda uitgelekte advies locatieprofilering.

ScreenHunter_115 Oct. 18 10.10

Opeens is weer sprake van een interventiecentrum zoals in het KPMG rapport werd geadviseerd. Met dien verstande dat het aan de uiterste oostgrens (zonder achterland) van het verzorgingsgebied van Treant is gelegen in plaats van centraal in Drenthe. En het draagvlak waarover wordt geschreven is in Hoogeveen in ieder geval uiterst gering. Dat bleek op 13 februari in de Tamboer en het is door de dialoogsessies hier ter plaatse niet gegroeid.

Adherentieverlies* aan de westzijde van het verzorgingsgebied en te verwachten adherentieverlies aan de noordkant waar binnenkort het nieuwe ziekenhuis in Scheemda West een aanzuigende werking op de omgeving van Stadskanaal zal ontwikkelen maken de toekomst van de Treant Zorggroep er niet rooskleuriger op. En dat is niet alleen slecht voor Hoogeveen, maar vooral slecht voor de inwoners van Emmen.

* adherentie is heel simpel gezegd het ‘aanbod van patiënten’

Allemaal het gevolg van het beleid dat onder verantwoordelijkheid van thans Carla van de Wiel, Marco Dam en David Post tot stand komt. De eventuele ondergang van Treant die tussen de regels door al een aantal keren aan de actievoerders is verweten, zal geheel en al de verantwoordelijkheid zijn van de Raad van Bestuur.

.


 

Read Full Post »

Stelt u zich eens voor dat uw televisie en uw bankstel worden gestolen. En dat u dan een uitnodiging van de dieven krijgt om bij hen thuis, op uw ontvreemde bankstel, naar uw ontvreemde televisie te gaan kijken. Wat zou u dan doen?


Zo ongeveer voelen veel inwoners van Hoogeveen zich over wat er sinds de fusie met Scheper (en in het verlengde daarvan Refaja) is gebeurd met ziekenhuis Bethesda. Ik heb het meer dan eens zorgroof genoemd. En ik heb meer dan eens de medewerkers van Bethesda geprezen om het feit dat zij zich nog steeds volledig uit de naad werken om zorg van hoog niveau te leveren en het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Dat blijkt uit alle reacties die ik krijg van mensen die in Bethesda zijn behandeld. Daar zit – tot heden – geen enkel negatief verhaal bij.

Toch wordt mij op facebook van alles verweten door medewerkers die klaarblijkelijk achter het beleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht staan. Er is zelfs een klacht gestuurd aan het partijbureau van de SP om melding te maken van het feit dat de lokale afdelingsvoorzitter mijn echtgenote is en dientengevolge (?) “onder invloed van haar man” een actie tegen Treant heeft georganiseerd in de Hoofdstraat in Hoogeveen. Het is om te beginnen een belediging aan het adres van mijn echtgenote, verder heeft niet zij, maar het voltallige afdelingsbestuur besloten tot de actie en zal deze binnenkort ook in Emmen en Stadskanaal plaatsvinden. Bovendien heeft klager blijkbaar geen kennis van het feit, dat ik juist door de SP ben gevraagd om in het voormalige actiecomité plaats te nemen en tot de dag van vandaag word ik nog steeds van harte ondersteund door kamerlid Nine Kooiman en voormalig kamerlid Henk van Gerven. Toch verwijt klager mij op facebook dat ik feiten verdraai, onvolledig communiceer en zomaar wat schrijf. Ook al geef ik aan dat ik mij baseer op (1) stukken die in mijn bezit zijn en (2) op bronnen, die de afgelopen jaren meer dan eens hebben bewezen betrouwbaar én goed geïnformeerd te zijn.

Ten bewijze van deze kwalificatie citeer ik een zinsnede uit een intern stuk van de ondernemingsraad Cure en OD (ondersteunende diensten) over de bestuursparticipatie, die tot de ‘Postdam’ heeft geleid. Letterlijk staat hierin te lezen: “Wij worden regelmatig benaderd door de pers en om een reactie gevraagd. Uit de vragen die gesteld worden, leiden wij af dat men over veel informatie beschikt.” Naast de pers worden ook de actievoerders goed en veelvuldig geïnformeerd. Het voormalig actiecomité heeft volkomen terecht aan de bel getrokken toen drie jaar geleden duidelijk werd dat de IC’s uit Hoogeveen en Stadskanaal zouden verdwijnen. Het werd ten stelligste ontkend door Treant. Vorig jaar december meldde het comité dat er een advies locatieprofilering binnen Treant aan de orde was, met opnieuw vervelende gevolgen voor Hoogeveen. De bijeenkomst in de Tamboer op 13 februari was hier een rechtstreeks gevolg van. Daar werd ’s avonds gewoon gezegd dat het slechts een intern discussiestuk was, maar in een verslag van het jaargesprek met de inspectie (IGZ), dat diezelfde dag (!) plaats had gevonden, valt het volgende te lezen: “Een project kan alleen opgestart worden wanneer dit aantoonbaar bijdraagt en past binnen de locatieprofilering.” Dat is een totaal ander verhaal dan ’s avonds in de Tamboer werd verteld.

Dieven ontkennen altijd. Dat zou ik ook doen als ik iets had gejat. Daar kan ik nog wel begrip voor opbrengen. Dat dieven de ontkenning koppelen aan rechtvaardiging van de diefstal door te zeggen dat als men de televisie en het bankstel niet had gestolen u uw hele huisraad op termijn was kwijtgeraakt, getuigt van arrogantie.
Zo ongeveer kunnen we kijken naar de woorden van toenmalig stafvoorzitter David Post in de Hoogeveensche Courant van 5 februari 2016 als hij (gevraagd naar de lage positie in de ranglijsten van AD en Elsevier) zegt “Ik verwacht niet dat we in 2016 in de top tien zullen staan, maar voor 2017 heb ik er een fles wijn op verwed.” Een weddenschap waarvan ik in mijn Kantlijn van 10 november 2016 heb herbevestigd dat ik hem aannam.

Over een week of drie zullen we weten of ik het kersverse lid van de Raad van Bestuur mag belonen voor zijn visionaire blik. Ik vrees dat ik in het omgekeerde geval kan fluiten naar mijn fles wijn, want de heer Post heeft nooit gereageerd op mijn meldingen via de (ook door hem gelezen) sociale media dat ik de weddenschap aannam.

Het is te hopen voor de heer Post dat hij waarlijk een visionair zal blijken te zijn, want anders heeft de Raad van Toezicht een grootspreker benoemd als duoraadslid. En daar is dan het laatste woord nog niet over gesproken, dat beloof ik bij deze.
De waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, Coba Anninga, mag dan vinden dat de discussie over de nieuwe bestuursstructuur bij Treant is gesloten, maar ik voorspel dat zij nog lelijk van de bok zal dromen, want zij mag dan gaan zwijgen. Het verzet gaat door.

.


 

Read Full Post »

Older Posts »