Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Columns’ Category

Op 6 april vindt voor de tweede keer een referendum plaats in Nederland. Daardoor moet u in feite de komende tijd (in het lastigste geval) twee vragen beantwoorden:

 1. Neem ik deel aan het referendum of boycot ik het in de hoop op een te lage opkomst?
 2. Neem ik deel, ben ik dan voor of tegen het associatieverdrag met de Oekraïne?

De komende tijd zullen we worden overspoeld met propaganda. Uit het voorkamp en uit het tegenkamp. Kost een hoop geld en energie en is volkomen zinloos, dat is nu eenmaal inherent aan propaganda, want het gaat bij propaganda niet om inhoud maar om overtuigingskracht.
Het referendum zal alleen maar antwoord gegeven op de vraag “Welke propaganda gelooft u het liefst?”

Ik geef u op een briefje dat u op 6 april geen idee zult hebben wat het associatieverdrag met Oekraïne voor u, voor Nederland, voor Europa of voor Oekraïne zal betekenen. Daarvoor is de materie veel te gecompliceerd.
Het feit dat er een referendum over gehouden wordt, speelt voorlopig alleen Vladimir Poetin in de kaart en ik verwacht dan ook dat hij een hoofdrol zal spelen in de propaganda, zowel die van het voorkamp als die van het tegenkamp.

Dat is al begonnen met een stuk van Frits Bolkesteijn in de NRC, getiteld Er zijn grenzen aan wat Europa aankan. De voormalige euro-commissaris heeft nog steeds een heldere en onderbouwde mening, los van de vraag of je het met hem eens bent. Grote verdienste van zijn bijdragen is doorgaans dat die je dwingen tot nadenken.
In dit stuk gaat Bolkesteijn in op wat Europa te doen staat met betrekking tot de ontwikkelingen in Oekraïne. Hij meent dat Europa het beste niets kan doen: “Westerse politici streven altijd naar activiteit, denkend dat dit hetzelfde is als actie. Soms is het beter niets te doen, wachten tot het tij keert.

Of Poetin straks op 6 april een belangrijke rol zal spelen in het stemhokje, waar elke meerderjarige Nederlander ja of nee kan aankruisen, betwijfel ik sterk. Ik vrees dat veel kiezers zich zullen laten leiden door hun basale anti-Europa gevoelens en daarom nee zullen stemmen.

Het zal Poetin uiteindelijk worst zijn. Man is bezeten van en hongerig naar macht. Het gaat economisch slecht in zijn land en dus is het vooral zijn belang om Europa te verzwakken. Daartoe steunt hij om het even wie hij maar voor zijn karretje wil spannen. Wat de uitkomst van het referendum ook zal worden. Poetin wordt er (voorlopig) de winnaar van.

Tenzij er zo’n lage opkomst is dat het referendum geen zeggingskracht zal hebben. In tegenstelling tot verkiezingen is niet opkomen nu ook een stem. Een stem tegen dit referendum. En bij voldoende stemmen tegen dit referendum verliest het zijn zeggingskracht.

Voorlopig twijfel ik tussen niet stemmen of voorstemmen.

.

 

Read Full Post »

Wij, Willem Alexander..bla..bla..bla.., bij de gratie Gods Koning van … moet (als het aan D66 ligt) veranderen in iets als Wij, Willy, bij de gratie van het Nederlandse Volk

Hoe de precieze formulering moet worden is nog onduidelijk maar D66 wil geen gratie van God meer. Het zou in strijd zijn met de scheiding van kerk en staat. Als atheïst juich ik dit voorstel van harte toe.

Toch vraag ik mij af, waarom dit voorstel juist nu het licht ziet. Het is een principiële kwestie waar ongetwijfeld de nodige confessionele messen tegen zullen worden geslepen. We hebben dacht ik belangrijkere zaken aan ons hoofd.

Dat CDA, ChristenUnie en SGP tegen het voorstel zullen zijn staat wel vast, maar hoe zullen met name VVD en PvdA zich opstellen? Beide zullen smachten naar de warme omarming van het CDA na de volgende verkiezingen. En de PVV? De blonde leider begon zijn leven als Rooms-Katholiek, maar liet zich uitschrijven en gaat nu door het leven als agnost.
Zijn afkeer van de Islam, die hij consequent een ideologie en geen religie noemt, en zijn grote liefde voor de “Joods-Christelijke traditie van ons land” kunnen hoogstande retoriek van hem verlangen.

Toch wel leuk dat voorstel. Gij WA, bij de gratie van o.a. mij, Koning van dit land….

.

 

Read Full Post »

Het tuig dat in Keulen vrouwen lastig viel is koren op de molen voor mensen als Geert Wilders en zijn Franse vriendin Marine le Pen. Zij zullen ongeremd de lankmoedige overheden de schuld van geven. Die laten immers een ongeremde instroom van asielzoekers toe.

Wilders wil alle asielzoekers terugsturen. Hij riep het deze week opnieuw in het spotje vlak voor het journaal van zes uur. Allemaal terug, zodat de mensensmokkelaars hun ‘werk’ verliezen.
Hoe we dat dan moeten doen vertelt hij er niet bij. Zou toch een aardig werkgelegenheidsproject zijn voor de overheid. Levert duizenden banen op en dat is in een land vol werkloze Henk en Ingrids nooit weg. Toch komen er geen voorstellen van de man die niet vergeleken wil worden met de nazi’s maar zijn uiterste best doet om er als een blonde edelgermaan uit te zien. Dat het volk dat piemels in mevrouwen wil steken van eenzelfde kaliber is daar horen we de blonde roeptoeter evenmin over.

Laat ik ondubbelzinnig duidelijk zijn: dat tuig uit Keulen moet wat mij betreft zo snel mogelijk Europa uitgezet worden. Van mij mogen ze midden in de Sahara worden neergezet. Met elk één flesje water, camera aan een drone er boven en als een soort Real Expeditie Robinson volgt een nog in het leven te roepen themakanaal van het ministerie van veiligheid hen om de kosten van hun uitzetting terug te betalen. Dat belooft spannende tv, want het zijn enge mannen, van het soort dat ooit in het Wilde Westen de wet ten westen van de Pecos bepaalde.

Maar nu de realiteit. In Keulen is voor zover ik weet nog niemand gearresteerd, dus zo makkelijk krijgen we ze Europa niet uit. De politie schijnt machteloos te staan. Als je de verhalen mag geloven (en waarom zouden we die niet geloven) zijn de Bronx niet meer de enige plek vol wetteloosheid in de beschaafde wereld. In Europa zijn er meerdere te vinden.

Geert Wilders, de man die zich in Nederland afficheert als de Redder des Vaderlands is niet bereid de portemonnee te trekken. De afslanking van het politiekorps is met zijn instemming gebeurd. Hij riep wel dat er meer blauw op straat moest, maar hij deed geen enkele moeite om de middelen die daarvoor nodig waren, vrij te maken.
En zo zal het aantal no go area’s in Nederland en de ons omringende landen toenemen. Je hoeft echt geen rechts extremistische idioot zonder hersens te zijn om daar bezorgd over te zijn. Integendeel, er is alle reden om daar bezorgd over te zijn.
Er zijn genoeg wijken in Nederland waar enge mannen de dienst uit maken. En dat zijn lang niet altijd enge mannen van allochtone afkomst. Vraag een willekeurige burgemeester in Brabant maar eens naar de ervaringen met de outlaws ter plekke. En hoeveel steun kregen zij om hun strijd daartegen te voeren? Ook Wilders hield zich stil.

De Oberbürgemeister van Keulen, Henriëtte Reker, die eind vorig jaar ernstig gewond raakte bij een aanslag op haar leven, roept vrouwen op om een armlengte van vreemde mannen verwijderd te blijven. Ik heb diep respect voor Frau Reker, die ondanks de aanslag, haar kandidatuur voor het burgemeesterschap handhaafde. Toch vrees ik dat de aanslag haar beoordelingsvermogen blijvende schade heeft toegebracht. Die gnädige Frau hat wirlich keine Ahnung. Met zulke roergangers krijgen alle enge mannen in Europa vrij spel. Zowel de criminele enge mannen, als de politieke enge mannen (en vrouwen).

En ook ik heb de oplossing niet in de hand. Mijn geweten dwingt mij om te zien naar de verdrukten in deze wereld en het overgrote deel van de vluchtelingen is verdrukt. Maar mijn gezonde angst dwingt mij om me te realiseren dat er grenzen zijn en dat Diederik Samsom zichzelf tot enge man degradeert als hij roept dat we er nog makkelijk 200.000 bij kunnen hebben.

Mijn ergste nachtmerrie is dat Nederland in een politiestaat verandert, met veel groen en blauw op straat. En dat ik daar dan nog blij om ben ook. Laat het alsjeblieft niet zo ver komen.

.


 

 

 

 

Read Full Post »

Bekijk voor u verder leest eerst onderstaande video van 57 seconden.
De datum: 6 januari 2016
Het tijdstip: 23:00 uur
Het programma: Jinek
Het onderwerp: De gladheid in het noorden.

Ik heb al eens geschreven dat het tijd wordt voor een onafhankelijk Noordland, dat zichzelf bedruipt met de aardgasbaten door de gasprijs flink te verhogen voor Zuidland en misschien wordt het tijd om dat te herhalen. Alhoewel ik vrees dat er bij daadwerkelijke vorming van Noordland een groot conflict zal ontstaan over welke provincies wel en welke niet bij Noordland mogen horen.

Gisteravond opende Jinek met het item dat u hierboven hebt kunnen bekijken. Eva Jinek en Martin Koolhoven passen dankzij hun aandeel in deze opening moeiteloos in de Eregalerij der botte domheid die op 16 april 2014 werd opgericht door schrijfster Yvonne Kroonenburg. Om lid van deze galerij te worden moet je uitgeblonken hebben in botheid, domheid en/of desinteresse ten aanzien van Drenthe, of je anderszins ongefundeerd negatief over Drenthe hebben uitgelaten.

Ik nomineer vanwege dan ook zowel Eva Jinek als Martin Koolhoven voor toetreding tot deze eregalerij.
Jinek zelfs om twee redenen. Ten eerste had zij zich, als presentator van een zich serieus noemend praatprogramma, rekenschap moeten geven van de laatdunkendheid van cineast Martin Koolhoven, die nu haar programma definitief degradeerde tot het niveau van de domme roddeljournalistiek van RTL Boulevard. Ten tweede omdat zij er zelf nog een lacherig schepje bovenop deed.

Martin Koolhoven is een cineast van formaat, die o.a. Oorlogswinter van Jan Terlouw verfilmde. Hij had zich rekenschap moeten geven van de impact van dagenlange gladheid en een lamgelegd openbaar leven in een grote regio.

De redactie van Jinek verdient een vermelding vanwege het illustrerende filmpje.
Dames en heren, er is iemand overleden na een val tijdens het uitlaten van de hond. Iets meer zorgvuldigheid en respect was op zijn plaats geweest.

.


 

 

Read Full Post »

De belangstelling voor mijn samenvatting van het SP rapport over de beloftes van Geert Wilders en het stemgedrag van zijn fractie heeft mij overdonderd. Meer dan 20.000 bezichtigingen. Terechte kanttekening die veel gemaakt werd was dat het ging over de periode tussen 2010 (verkiezingen die leidden tot het 1e kabinet Rutte) en 2011 (verkiezingen die leidden tot het 2e kabinet Rutte. Ook werd nogal eens opgemerkt dat kiezersbedrog bij alle partijen voorkomt en niet alleen maar bij de PVV.

Laat ik beginnen met te reageren op die laatste opmerking. Die is volkomen waar. Ik heb de Partij van de Arbeid het afgelopen jaar menigmaal getackeld op gebroken beloftes. Ook de VVD zou ik daar op kunnen tackelen, maar dat laat ik liever over aan mensen die zich door de VVD bedrogen voelen. En zo komt iedere kiezer van om het even welke partij wel bedrogen uit. Dat is inherent aan een parlementaire democratie waar geen enkele partij de absolute meerderheid heeft. En dat is eigenlijk maar goed ook, want we zien in Polen en Turkije waar absolute meerderheden toe kunnen leiden.

Toch beschouw ik het Wilderiaanse beloven als een unieke vorm van beloven. De PVV weigert stelselmatig verantwoordelijkheid te nemen.
Een voorbeeld? De opvang van vluchtelingen in de regio. Wilders heeft de mond vol over het opvangen in de regio, maar zo gauw daar geld voor op tafel moet komen, roept ie dat ze het daar maar mooi moeten bekijken en dat de rijke buurlanden het maar moeten opknappen.

Zo acteert de blonde leider, wiens naam ik zowaar uit mijn toetsenbord begin te krijgen, veel vaker. Denk aan de AOW-leeftijd. Die was bij de PVV veilig tot de dag na de verkiezingen. Ongevraagd en uit eigen initiatief liet Wilders weten dat wat hem betreft de leeftijd van 65 jaar geen breekpunt zou zijn als het om regeringsdeelname zou gaan. De man is een gevaar voor de mensen die in hem geloven. Zij worden het zwaarst bedrogen. De Henk en Ingrids zijn voor hem geen doelgroep, maar een middel om zijn eigen doel te bereiken. In het eerdere overzicht heb ik daar voldoende voorbeelden van gegeven. Het gaat om het gedraai. De onbetrouwbaarheid, die Sybrand Buma er al toe bracht om de PVV nu al als mogelijke coalitiepartner uit te sluiten.

In 2004 scheidde Wilders zich af van de VVD en in 2005 schreef hij in een verklaring dat

 1. de te royale verzorgingsstaat moest worden uitgekleed
 2. het minimumloon moest worden afgeschaft
 3. het ontslagrecht moest worden versoepeld
 4. dat er één belastingtarief (vlaktaks) moest komen
 5. bijstandsgerechtigden verplicht moesten werken bij plantsoenendiensten of in de zorg

In 2010 neemt Wilders daar al weer afstand van en in het verkiezingsprogramma staat dat de PVV inzet op verdediging van de verzorgingsstaat, zelfs dat de AOW leeftijd van 65 het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet zou zijn. Die laatste belofte bleek gewoon een ordinaire leugen te zijn geweest.

De verzorgingsstaat
Opkomen voor de verzorgingsstaat deed de PVV in de afgelopen vijf jaar door te stemmen

 • tegen het opstellen van armoedebeleid
 • tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers
 • voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen
 • voor het verlagen van de huurtoeslag

.

Zorg en onderwijs
De beloften dat de zorg beter betaalbaar zou worden en ouderen meer voorzieningen zouden kijgen en dat de studiefinanciering gehandhaafd zou worden om er voor te zorgen dat het hogere onderwijs voor iedereen toegankelijk bleef resulteerden in steun voor

 • hogere eigen bijdragen
 • bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verdere bevordering van de marktwerking in de zorg
 • het leenstelsel in de masterfase

.

Henk en Ingrid
Opkomen voor gewone mensen doet de PVV op een bijzondere wijze. Men is voor:

 • instandhouding van Nederland als belastingparadijs
 • verlagen van vennootschapsbelasting voor kleine én grote bedrijven
 • een wachttijd van vier weken voor een werkeloze een bijstandsuitkering krijgt
 • onbeloonde tegenprestaties van bijstandsgerechtigden

.

Geen bevoegdheden van Nederland overdragen
De PVV wil niet dat Nederland meer bevoegdheden overdraagt aan de EU maar men is voor TTIP waardoor

 • soevereiniteit wordt afgestaan aan grote multinationals
 • sociale rechten en publieke voorzieningen worden afgebroken
 • multinationals door speciale rechtbanken (ISDS) staten kunnen aanklagen als zij vinden dat hun belangen worden geschaad
 • Europese burgers niets meer in de melk te brokkelen hebben

Wilt u meer over TTIP weten? Klik dan hier.

.


.

Samengevat: De PVV heeft de verzorgingsstaat in 2010 een bron van trots genoemd, maar de realiteit is dat de PVV sindsdien

 • niets doet om grote bedrijven meer en eerlijker te belasten en hun macht in te perken,
 • er niet voor terugdeinst om mensen in de bijstand bij het minste of geringste te korten op hun uitkering en een verplichte tegenprestatie te laten leveren
 • ouderen te lokken met beloftes die binnen het etmaal worden genuanceerd (mooi woord voor gebroken)
  Zie onderstaande video

.


 

Achtergrondinformatie:

Wat beloofde en hoe stemde de PVV?
Tribune september 2015
(pagina 24 en 25)
Vreemd: De PVV verlaten omdat de koers te links is (Elsevier)
Verkiezingsprogramma PVV 2012
Quotenet: Geert Wilders houdt wél van belastingparadijs Nederland
Doorbraak.eu: Wilders pakt werklozen graag keihard aan

Wilt u zelf vergelijken hoe verschillende partijen over verschillende onderwerpen hebben gestemd, kijkt u dan eens op partijgedrag.nl

.

Read Full Post »

Code geel, code rood en zojuist is daar code violet aan toegevoegd. Omdat het ijzelt. En dat is tegenwoordig extreem weer. Ik noem dat hysterische woordinflatie. Maar ik heb de winter van 78-79 dan ook meegemaakt.

Mijn eerste winter in Hoogeveen was meteen de ultieme kennismaking met het toen heersende poolklimaat in Drenthe. Ik kwam uit Den Helder en daar waait het hooguit altijd, maar verder… in zes jaar tijd twee dagen met natuurijs. Op 1 augustus 1978 begon mijn dienstverband aan de Groene Driehoek. De winter was best. Heel best. Met als hoogtepunt de sneeuwstorm in de nacht van 13 op 14 februari. Toen ik ’s morgens de voordeur opendeed stond ik tegenover een sneeuwmuur van anderhalve meter hoog. Wat geweldig om die omver te schoppen en zo een doorgang te forceren.

Mijn Citroën Dyane ploegde zich moeiteloos door alle sneeuwduinen heen die ik op weg naar school tegenkwam. Hoog op de poten en voorwielaandrijving. Met enig leedvermaak zag ik veel luxere auto’s in de duinen vastzitten. Konden geen kant meer op. Bij school gekomen, trof ik een verlatenheid aan die om 8:15 uur niet normaal was. We zijn uiteindelijk drie dagen dicht geweest.

Radio Noord (Groningen en Drenthe vormden toen nog samen het noorden) was de hele dag in de lucht met van alles en nog wat. Ik herinner mij het meest hilarische bericht van die dag. In een dorp (ik weet helaas niet meer waar) was de stroom uitgevallen. Een zwangere vrouw lag eind van de middag thuis te bevallen en de vroedvrouw had licht nodig. Via de radio werden mensen in de buurt toen opgeroepen hun auto’s zo voor het huis van de zwangere te plaatsen dat ze met groot licht de ‘verloskamer’ konden voorzien van licht. Er werd nog wel bijgezegd, dat de chauffeurs vriendelijk doch dringend verzocht werden om de auto te verlaten en niet te gaan zitten gluren. Dat was pas code rood!
De boreling moet nu bijna 37 zijn.

.

.


 

Read Full Post »

Hysterie heeft onze Hollandse nuchterheid verdreven. Je moet uitkijken met wat je zegt, hoe je dat zegt en tegen wie. De klappen kunnen nu van alle kanten komen, links en rechts.

Neem bijvoorbeeld de gemeente Loon op Zand. Daar is in vakantiepark Droomgaard (Kaatsheuvel) een tijdelijk AZC en daar fietsen scholieren langs. Op weg naar een school voor speciaal onderwijs in Waalwijk.
En zoals overal lijkt men ook hier niet gerust op de gevolgen van de komst van ontheemde buitenlanders. Daarom zullen vanaf de eerste dag na de kerstvakantie vrijwilligers de kinderen begeleiden. Of dit alleen de passage van het AZC betreft of misschien de hele route is mij niet bekend.

De gemeente heeft laten weten dat bij onvoldoende beschikbare vrijwilligers gemeentepersoneel zal worden ingezet. Niet omdat het (volgens de gemeente) nodig zou zijn de leerlingen te beschermen, maar om aan de ongerustheid van de ouders tegemoet te komen. (Bron: NRC 29-12-2015)

In reactie op dit bericht schreef Sylvia Witte (niet te verwarren met Sylvia Witteman!) op haar weblog een verzoek aan haar burgemeester. Voor begeleiding van haar kinderen die op weg naar school langs een Katholieke kerk komen en ook nog een bouwplaats waar afgetrainde wat oudere bouwvakkers jonge- en meestal minderjarige meisjes nafluiten.
Witte schildert op een vermakelijke manier de hysterie in de reacties op de komst van asielzoekerscentra. Een blog dat het verspreiden waard is en ik heb daar dan ook mijn steentje aan bijgedragen.

Van collega blogger Hermannus Stegeman kwam de melding dat de column van Witte ronduit slecht was en gevoed door hysterisch reageren op één krantenkop. Op zijn blog betoogt hij dat de wethouder vol empathie op de mogelijke ongerustheid onder de ouders van kwetsbare kinderen reageert. En dat vindt Stegeman (terecht overigens) in de wethouder te prijzen.

Maar de wethouder acteerde voor zijn beurt. Ik laat mij niet uit over de noodzaak van de begeleiding. Ik weet als gepensioneerd leraar heel goed dat kinderen in het speciaal onderwijs soms door kleine veranderingen al uit balans kunnen raken. Maar het was beter geweest in stilte begeleiding te regelen en af te wachten of die begeleiding daadwerkelijk nodig is.

In zijn betoog stelt Stegeman verder dat het de wethouder niet gaat om angst voor de vreemdelingen maar angst voor rellen, demonstraties en walgelijk protest langs de route van de kinderen.
Het moet niet gekker worden. Moeten we nu naast vluchtelingen ook al kinderen tegen het hersenarme deel van onze samenleving gaan beschermen?

We moeten oppassen dat we geen hysterische kettingreacties in dit land gaan krijgen.

.


 

Read Full Post »

Jacques Hartog somt in de Asser Courant argumenten op van voorstanders van het Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van Assen. Eens te meer blijkt hoe destructief hebzucht en domheid zijn. Destructief en blijkbaar onuitroeibaar.

Hoogmoed heeft grotere machten dan de bestuurders van Assen (soms zelfs letterlijk) de kop gekost. Je hoeft alleen je geschiedenis maar te kennen en te begrijpen om dat te beseffen.

Toch zitten er in de Asser raad leden, die vanwege partijstandpunt, wraakgevoelens of wat voor infantiele argumenten dan ook, voor het vernielen van het toch al beschadigde centrum van de stad zullen stemmen. De leegstand in het centrum ten spijt biedt Assen straks voor 17 euro de vierkante meter de grond voor het FOC aan. Voor dat bedrag wil ik ook wel een kaveltje, maar net als voor lokale ondernemers zal er voor mij ook wel geen plaats in de herberg zijn.

Lees de column van Jacques Hartog en begrijp dat niet alleen de centra van omliggende gemeenten de dupe zullen worden. Het Asser centrum zal het zwaarst getroffen worden.

Tenzij de burgers zullen besluiten het FOC te boycotten.

.


 

Read Full Post »

De oudejaarsconference 2015 van Herman Finkers en een bericht over opnieuw belaagde hulpverleners in de digitale kranten van 1 januari hebben mij geïnspireerd tot een vorm van spijtbetuiging.
Soms doe je namelijk iets waar je trots op bent op het moment dat je het doet, maar na verloop van tijd bekruipt je een ongemakkelijk gevoel en heel soms ontwikkelt zich dat tot spijt.


 

Op 2 januari 2012 werd ik uitgeroepen tot Hoogevener van het jaar 2012. Volkomen uit het niets was ik door een petitie voor het ziekenhuis en daarop volgende acties zo populair geworden dat deze eer mij ten deel viel. En door twee doorzichtige telefoontjes van het bestuurssecretariaat van Hoogeveen wist ik dat vlak voor de jaarwisseling al.
Het betekende dat ik de kans kreeg een toespraak voor te bereiden. Een toespraak in het hol van de leeuw, de burgerzaal van de gemeente Hoogeveen. Mijn verhouding met een zeer groot deel van de raad was ronduit slecht te noemen en de kans om eens even flink van mij af te bijten liet ik niet aan mijn neus voorbij gaan.

Inmiddels ben ik alleen nog maar trots op mijn openingszin, omdat die vol humor zat. Onder verwijzing naar de smoes waarmee ik naar de nieuwjaarsreceptie was gelokt concludeerde ik tot flinke hilariteit van de toehoorders dat de overheid inderdaad onbetrouwbaar is.
De rest was humorloos en cynisch en daar heb ik nu spijt van. Maar het is geen berouw na de zonde, want het heeft zich niet tegen mij gekeerd. Integendeel, men weet wat men in het beroerdste geval van mij kan verwachten en dat is voor een actievoerder een geducht wapen. Toch had ik met de kennis van nu liever een humoristische toespraak gehouden. Een goede grap brengt een tegenstander niet op andere gedachten, maar verlaagt wel drempels en roept geen weerstand op.

Humor kan van een vernietigend verbaal kanonschot een liefdevolle draai om de oren maken. Met meer zeggingskracht dan het kanonschot ooit zal kunnen hebben. Zoals Herman Finkers gisteravond bijvoorbeeld de PVV opriep om het iets ongenuanceerder te gaan doen, of concludeerde dat volgens de RK kerk homo-seksualiteit een wonder moest zijn.
Na de ontluisterende spreekkoren tijdens de openbare bijeenkomst over het AZC in Steenbergen zou je natuurlijk kunnen zeggen dat de hersens van die onruststokers in hun balzak zitten, maar met een lied als Hoor de wind waait door de hoofden kun je mogelijk meer bereiken.
De ‘heren’, die uit angst voor aantasting van de lichamelijke integriteit van hun dochters de piemel in een mevrouw met een andere mening willen steken, komen waarschijnlijk niet verder dan trots zijn op wat ze daar hebben gedaan. Ongemakkelijk er bij voelen, laat staan er spijt van krijgen lijkt mij in hun geval een kilometerslange brug te ver. Of humor hen in de goede richting kan bewegen waag ik ook te betwijfelen, maar het stimuleert in ieder geval niet de gang naar nog extremer gedrag.

Tijdens de snelrechtprocedures die na de jaarwisseling lik op stuk moeten geven, zal vast wel een aantal personen spijt betuigen, maar dat is berouw dat na de zonde komt. Had nagedacht voordat je met een dronken kop vuurpijlen afschoot op hulpverleners. Wees blij dat onze politie je in het ergste geval in elkaar mept, maar niet, zoals in Amerika, doodschiet. Haal de wind uit je hoofd, breng tochtstrips aan, blijf met je klauwen van drank en onze hulpverleners af. En brom wat mij betreft maar eens een flinke poos in isolatie. Wie niet horen wil moet voelen.

Zo … dat moest me even van het hart. Mijn gevoel voor humor gaat niet zo ver dat ik me hier met humor over kan uitlaten. En dat spijt mij gek genoeg nou weer niet.

Tot slot. De groeiende onverdraagzaamheid in Nederland wordt gevoed vanuit emoties. Dat is heel begrijpelijk want ook al herstelt de economie zich en vindt de neo-liberale kant van het politieke spectrum dat dit aan hun beleid is te danken, een veel te grote groep mensen zit (mogelijk voorgoed) in het verdomhoekje. En een kleine groep maakt daar voor dubieuze politieke doeleinden dan weer misbruik van.
Het is te hopen dat men daar in het neo-liberale segment een keer spijt van krijgt.

Ik wens u een liefdevol 2016 vol gezondheid en verdraagzaamheid toe.

.ScreenHunter_01 Jan. 01 12.05

 

Read Full Post »

Nederland kampt met drie problemen.

 1. Er is werk zat, maar het wordt niet gedaan. Zo ontstaat er achterstallig werk. Bijvoorbeeld bij de politie, die over onze veiligheid hoort te waken.
 2. Er zijn werknemers zat, maar die worden weg-georganiseerd of raken hun werk kwijt door faillissementen.
 3. Er is een kabinet aan de macht dat zegt dat er geen geld is voor stimuleringsmaatregelen.

Probleem 1 en 2 verdwijnen zodra probleem drie is opgelost. Daarvoor hoeft het kabinet niet eens weg. Het enige wat ze moeten doen is zich realiseren dat er geld zat is in Nederland, maar dat het, net als de plastic soep in de Grote Oceaan, is geconcentreerd bij een veel te kleine groep.

De inkomsten van het kabinet moeten met belastingen worden binnengehaald. Een miljonairsbelasting, die de miljonairs zelf niet eens aan den lijve zouden voelen, zou volstaan om probleem 1 en 2 op te lossen.

.


 

Read Full Post »

“Hallo Loek, Clemens hier. Hoe gaat het amice?”
“Het is wel eens beter gegaan.”
“Ja, dat snap ik, maar misschien kan ik je een beetje opvrolijken.”
“Vertel.”
“Zutphen.”
“Zutphen?”
“Ja, ligt in Gelderland, noordelijkste punt van de Achterhoek.”
“Oh.”
“Heeft een waarnemend burgemeester nodig.”
“Hoe lang?”

We weten dat het zo ongeveer moet zijn gegaan. Het Old Boys Network blijft zijn best doen voor zijn leden. Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland en tevens lid van de integriteitscommissie van de VVD, dacht vermoedelijk Loek Hermans, de man van het wanbeleid bij Meavita een dienst te bewijzen.

Na enige aarzelen was de reactie van de gemeente Zutphen, vrij vertaald, “Nee dank u vriendelijk. Wij prefereren iemand van onbesproken gedrag en geen wanpresteerder.”
De fraaie stad bracht hiermee een slogan van de provincie Gelderland in de praktijk: Gelderland levert u mooie streken!

Ik vind het een prachtstreek van Zutphen.

.

Read Full Post »

Via de social media luchtte een lezer zijn hart over Achmea. Mijnheer is vorig jaar overgestapt naar DSW maar mevrouw bleef noodgedwongen bij Achmea. Noodgedwongen want er was sprake (geweest) van betalingsachterstand en dus moest mevrouw als verzekeringnemer achterblijven, want zo staat dat in de voorwaarden van Achmea.

Mijnheer was vlak voor het einde van 2012 komen te vallen en brak een arm. Niet echt ernstig, maar het kostte wel een (voor het echtpaar) flink bedrag aan eigen risico over 2012.
Omdat in 2013 nogmaals zorgkosten waren door ziekte en ziekenhuisopname, moest dat eigen risico ook al snel geheel voldaan worden. Mijnheer en mevrouw hadden geen reserves en konden niet betalen. ‘Gelukkig’ konden ze een betalingsregeling treffen met Achmea.

In januari 2014 werd een zoon 18 jaar en deze verzekerde zich zelf met ingang van februari. Hij heeft dat in januari telefonisch geregeld, maar Achmea ging er (voor het gemak?) van uit dat de premie gewoon bij de ouders afgeschreven kon worden.
Omdat het gezin niet uit een vetpot kan putten lukte die afschrijving niet en Achmea beschouwde dat als een nieuwe schuld, waarmee de bestaande regeling ook meteen kwam te vervallen.

Het gezin werd vanaf dat moment door een incassobureau belaagd en er werden bedragen geclaimd, die volgens mijnheer en mevrouw niet klopten. Uitleg werd niet gegeven en Achmea wilde niet meer communiceren omdat de zaak in handen van het incassobureau was gegeven.

Mijnheer is toen eind 2014 uit puur chagrijn overgestapt, maar mevrouw moest blijven, omdat er volgens Achmea nog een bedrag openstond van ongeveer €230,00. Of dat klopte werd niet duidelijk gemaakt, maar het echtpaar betwijfelde dat zeer.
Mijnheer stelde uiteindelijk voor om €200,00 ineens te voldoen (hoe hij dat bij elkaar moest krijgen beschouwde hij als van later zorg) om zo voor zijn vrouw de vrijheid te krijgen om nu (2015) over te stappen. Een vorm van finale kwijting dus.

Achmea eiste daarop een verklaring van inkomsten en uitgaven om het voorstel te beoordelen. Zonder die verklaring geen beslissing. Mijnheer weigerde om privégegevens hiervoor vrij te geven en kreeg te horen dat er dan niet overgestapt kon worden naar DSW waar mevrouw voor vrijwel hetzelfde bedrag dat ze bij Achmea kwijt zou zijn aan alleen basispremie ook aanvullend verzekerd zou zijn.

Ten einde raad vroeg mijnheer mij om raad. Ik heb dit probleem voorgelegd aan een verzekeringsadviseur en bemiddelaar in zorgverzekeringen die mij meldde dat het riekt naar onwil en traineren. Hij kon het echtpaar gelukkig wel deskundig adviseren en mijnheer en mevrouw zien weer mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen, maar het heeft hen gedurende lange tijd zwaar op de schouders gedrukt.

En zo worden mensen, die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen dus eigenlijk ordinair gegijzeld door het almachtige Achmea.

 

 

Read Full Post »

Een paar regels op de voorpagina van de Volkskrant van 23 december wekten mijn achterdocht. Een oude bekende keerde terug in mijn blikveld. De orthopeed Herman de Boer, ten tijde van de fusies die Bethesda door de strot werden gedrukt, voorzitter van de medische staf in Hoogeveen. De man waarvan wij in het actiecomité vonden dat hij Bethesda uitleverde aan het Scheperziekenhuis.

De Boer verdween vorig jaar van de ene op de andere dag uit Bethesda. Officieel omdat hij zich wilde gaan wijden aan zijn passie: onderzoek. Officieus hoorden wij vanuit het ziekenhuis via onze vaste (en zeer betrouwbare bronnen) dat er heel andere redenen aan zijn plotselinge vertrek ten grondslag lagen. Zo zeer in de privésfeer gelegen dat ik het niet waag ze hier te benoemen, teneinde een aanklacht wegens smaad te voorkomen.

En nu duikt hij ineens op in een onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat instellen naar dubieuze praktijken met stamcellen. Onder meer door Herman de Boer, in een privékliniek in Amsterdam.
Plotseling vraag ik mij af of Bethesda voor hem te klein was om zijn (naar het nu lijkt zelfs mogelijk dubieuze) ambities te realiseren. Hij heeft zich destijds in onze ogen veel te makkelijk (nu denk ik graag) bij de fusies neergelegd.

Het bericht plaatst in ieder geval een aantal meldingen, die bij het actiecomité binnenkwamen in een ander perspectief. De berichten gingen steeds over het (bijna dwingend) voorschrijven van een medicijn dat door een bedrijf van de Boer werd verhandeld. Ik heb dat altijd hoofdschuddend naast me neer gelegd, ook omdat er heel positieve berichten over de man bij ons binnenkwamen, maar nu…

Ik vraag mij al een etmaal af of fusie met Scheper en zijn eigen zakelijke belangen door elkaar hebben gespeeld en Bethesda misschien mede door zijn toedoen is meegesleurd in twee fusies die (misschien een paar specialisten uitgezonderd) helemaal niemand in Hoogeveen wilde.*

Het is een wrang idee dat ik op het bordes van het raadhuis, bij de aanbieding van 15.000 handtekeningen onder mijn petitie, misschien wel de hand heb geschud van een man die Bethesda verkwanselde. De werkelijkheid zal vermoedelijk nooit bekend worden, maar het idee alleen al…

Bah!

*Onderstaande reactie van Ik blijf liever anoniem maakt in ieder geval zeer aannemelijk dat ik met mijn veronderstelling over de Boers motieven fout zat. Waarvan akte.

.

 

Read Full Post »

De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 is geopend door Edith Schippers, de VVD bewindsvrouw die ons gezondheidsstelsel zo bereikbaar voor iedereen zegt te houden.

De Volkskrant van vandaag (23-12-2015) meldt dat zij samenwerking met de PVV niet uitsluit na de volgende verkiezingen. Ook vraagt zij zich openlijk af of de houdbaarheid van Mark Rutte “zich uitstrekt tot de volgende verkiezingen” en twijfelt zij er geen moment aan dat zij de capaciteiten heeft om lijsttrekker van de VVD te worden.

Toegegeven, mevrouw Schippers durft. De vorige vrouw die de moed had om aan Mark Rutte zijn poten te knagen was Rita Verdonk en wie hoort daar nog ooit iets van?

Interessante vraag die zich nu aandient is natuurlijk of en zo ja wanneer hierdoor het onzalige kabinet Rutte II vroegtijdig ten val komt. En wie dan de breker is. Wat is de strategie van het campagneteam? En hoe zal de PvdA op deze flirt gaan reageren?

Wat mij betreft moeten we maar niet meer wachten. Hoe eerder een kabinet PVVD de afbraak van dit land versneld kan voortzetten hoe liever. Dan zullen al die misleide PVV stemmers snappen waarom ze toch beter eens goed naar het stemgedrag van de blonde leider, van wie slechts de initialen uit mijn toetsenbord willen komen, hadden moeten kijken.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar PVV kiezers houden er niet van om verder te kijken dan het geschreeuw van GW hoorbaar is. Toch mogen zij nooit zeggen dat ze niet hadden kunnen weten hoe de PVV in de Tweede Kamer heeft gestemd. Ik maak het ze extra makkelijk met dit overzicht.

Henk en Ingrid zullen er niet blij van worden.

.

 

Read Full Post »

Update: Naar aanleiding van de reacties op deze samenvatting heb ik een aanvulling verzorgd die u hier kunt vinden


 

Veel mensen zijn terecht afgeknapt op de manier waarop in den Haag politiek wordt bedreven en hebben hun hoop gevestigd op de PVV van Geert Wilders. Maar is de PVV nou anders dan? Zal een regering met PVV (waar de VVD inmiddels bij monde van minister Edith Schippers naar aast) het zoveel anders aanpakken. Zullen gedane beloften dan wèl worden nagekomen?

In 2011 bracht de SP een rapport uit over het stemgedrag van Partij voor de Vrijheid in de periode na de verkiezingen. Beloftes en stemgedrag in de tijd dat de PVV net geen regeringsverantwoordelijkheid droeg en daardoor maximale invloed op het beleid kon uitoefenen.
Wie overweegt om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (uiterlijk voorjaar 2017) op de PVV te stemmen doet er goed aan onderstaande samenvatting van dat rapport te lezen. Er is namelijk nogal wat verschil tussen wat men roept en wat men stemt. Daarin lijkt de PVV dus gewoon op alle andere partijen.


 

De zorg
De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.

In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer

 • voor hogere eigen bijdragen
 • voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
 • voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70

De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde

 • voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
 • voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
 • voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
 • tegen een meer inkomensafhankelijke premie
 • tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
 • tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
 • tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb

Veiligheid
De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan. 

In werkelijkheid ging de PVV akkoord met

 • bezuinigingen op de politieopleiding
 • afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden
 • afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid

De PVV was tegen

 • het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer
 • het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit
 • het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering
 • snelle re-integratie van ex-gedetineerden.

Verkeer en vervoer
De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen.

De PVV stemde

 • voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren
 • tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers
 • tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen
 • tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen
 • tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations

De PVV verklaarde zich

 • tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen
 • voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto
 • tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail
 • tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor
 • tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV
 • tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor
 • tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten
 • voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.

Dierenwelzijn
De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich  tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier

De PVV stemde

 • tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand
 • tegen betere controle op de intensieve veehouderij
 • tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen
 • tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie
 • tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn
 • tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015
 • tegen een vergunningenstop voor megastallen
 • voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen

Het milieu
DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer.

De PVV stemde

 • tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems
 • tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken
 • tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept
 • tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales
 • voor de bouw van nieuwe kolencentrales

Democratisch Nederland
De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze.

De PVV stemde

 • tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop
 • tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken
 • tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan
 • voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting

De PVV verleende geen steun aan voorstellen om

 • meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw
 • de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen

En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde

 • tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen

.


 

Bron: Rapport Gebroken beloften Geert Wilders
Lees ook over de flirt van Edith Schippers in de richting van de PVV
Wilt u eens testen in hoe verre partijen net zo stemmen als u zou doen? Kijk dan hier.

 

 

Read Full Post »

Stel u voor: uw partner zit in de medezeggenschapsraad van de school van uw kinderen en wordt betrapt op overspel. Niet zo maar een keer een faux pas, maar structureel overspel. U confronteert uw partner daarmee en die reageert door te zeggen: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid, het blijkt nu wat de taken zijn van een partner.” En vervolgens verlaat uw partner met onmiddellijke ingang de medezeggenschapsraad.”

Dit is – weliswaar in een andere setting – precies wat VVD senator Loek Hermans deed, naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak over het Meavitaschandaal.

ScreenHunter_01 Dec. 22 10.57

Hermans, in het dagelijks leven bijbaantjesgrossier, had zitten slapen. Misschien wel liggen slapen. Waar en met wie is niet duidelijk, maar hazenslaapjes kunnen het onmogelijk geweest zijn. Dat het al meer dan zes jaar geleden is doet er niet toe. Het spreekwoord dat de tijd alle wonden heelt, geldt voor de tienduizenden gedupeerde werknemers van het zorgconcern niet. Net als voor hun evenzeer gedupeerde cliënten.

In het NOS journaal liet Hermans begin november weten dat “nu duidelijk is wat een toezichthouder moet doen…” Daarmee gaf hij vrij expliciet toe dat hij ondanks zijn imposante CV dus gewoon geen flauw benul had van wat de directie van Meavista, als uitvoerder van het beleid van de zorginstelling, had moeten doen. Had hij dat benul wel gehad, dan was de organisatie nooit failliet gegaan. Dan had Hermans namelijk zijn werk gedaan in plaats van lekker door te slapen.

De FNV stapte naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam en werd begin november in het gelijk gesteld in een voor Hermans en zijn mede-commissarissen vernietigende uitspraak. De vakbond liet in een reactie weten dat nu eens en voor altijd is vastgelegd dat “besturen en toezicht houden geen erebaantje is, maar serieus en hard werken.”

En dus verkondigde Hermans in het NOS journaal meteen dat hij zijn verantwoordelijkheid had genomen en met onmiddellijke ingang was opgestapt als senator voor  de VVD in de Eerste Kamer.

Ik weet niet hoe het u verging bij het horen van deze verklaring.Ik denk bij het verantwoordelijkheid nemen vooral aan het schadeloosstellen van degenen die schade hebben geleden onder mijn verantwoordelijkheid. Daarbij moet u denken aan zes jaar misgelopen salaris voor 20 000 werknemers. Mogelijk minus de ontvangen ww en daarop volgende bijstandsuitkering. Maar wel vermeerderd met een vergoeding voor de geleverde tegenprestaties, die gemeentes tegenwoordig van bijstandsgerechtigden verlangen.

De FNV is van plan om bij de door de rechter verantwoordelijk gestelde bestuurders en toezichthouders forse schadeclaims neer te gaan leggen. Daar zouden wij als belastingbetalers misschien wel bij aan moeten sluiten, aangezien het Meavita echec de staat tientallen miljoenen heeft gekost.

In mijn Kantlijnen zou ik het hierbij laten. Dat is immers geroeptoeter in de marge van de samenleving, maar omdat we hier weer te maken hebben met een zwam die in de bestuurswereld woekert als in een warme, vochtige kruipruimte van een huis met houten vloeren, stel ik hier toch de vraag aan u en mijzelf Doet u wel eens een Loek Hermansje?

Wat doet u als u op een parkeerplaats door een onhandige manoeuvre lakschade toebrengt aan een derde? Stapt u dan uit en schrijft u dan een briefje waarin u de verantwoordelijkheid neemt en uw telefoonnummer achterlaat? Of doet u als Loek Hermans en verlaat u de parkeerplaats onmiddellijk en keert u er nooit meer terug?

Wat doet u als een caissière een fout maakt in uw voordeel? Denkt u dan “You make my day!” of wijst u het vermoedelijk zwaar onderbetaalde meisje er op dat ze zich vergist?

Wat doet u als u een positie wordt aangeboden, waarbij u een keer of tien per jaar een middag moet vergaderen tegen een vergoeding van enige tienduizenden euro’s? Belt u mij dan op, zodat ik in een Kantlijn kan gaan roeptoeteren, of trekt u ’s avonds samen met uw partner (zo u die hebt) een fles champagne open?

De gelegenheid maakt altijd de dief, maar wie is er het meest verantwoordelijk? Degene die zijn iPhone op het dashboard van de auto achterlaat of degene die vervolgens de auto openbreekt? Ik hou het op de inbreker. Ook al doet de gelegenheid zich voor je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Hetzelfde geldt voor leden van raden van toezicht en raden van commissarissen. Zij horen persoonlijk aansprakelijk te zijn voor door hun handelen (of juist niet handelen) berokkende schade.


Wilt u eens zien hoe het CV van Loek Hermans er uit ziet, kijk dan op deze pagina.


 

.

Bekijk (en vooral) beluister ook eens deze vergelijking door Willem Scheepers

 

Read Full Post »

Met ingang van vandaag presenteer ik een nieuwe rubriek op mijn blog. Naast de Kantlijnen zal er met regelmaat een iSay verschijnen, waarin ik een onderwerp wat dieper wil bekijken. De serie gaat van start met een iSay over een belangrijke (want vaak) levensreddende emotie: de angst.

Ooit maakte ik in een kleine expeditie een voettocht in de bergen van de Karakoram in Pakistan. Samen met de Himalaya het hoogste gebergte ter wereld. Ontstaan uit een botsing tussen de subcontinenten van Azië en India. Een botsing die nog niet is uitgewerkt, waardoor het gebied extreem aardbevingsgevoelig is. Denk aan Nepal vorig jaar. En Pakistan een jaar of twee daarvoor.

Na de oversteek van de eerste gletsjer vroeg ik aan de expeditieleider of hij wel eens bang was. Zijn antwoord was veelzeggend: “Ik heb een gezonde dosis angst, die voorkomt dat ik roekeloos word.”
Die uitspraak is altijd blijven hangen.
Hij is de ultieme tegenhanger van het gezegde waarin wordt beweerd dat angst een slechte raadgever is.

0081 (Large)

Op de Batura gletsjer in Pakistan (1992). De route liep langs gletsjerspleten die tientallen meters diep waren (Bron: eigen archief).

Tijdens de oversteek van de gletsjer moesten we heel wat keren slikken, ook al wisten we dat de route ‘veilig’ was, de gevaren waren dichtbij en groots. Zeker als we over een spleet moesten stappen.

0088 (Large)

Tijdens een passage van een spleet zie je diepte en kijk je het gevaar recht in de ogen (Bron: eigen archief).

Op momenten dat je voor een moeilijke keuze staat kun je behoorlijk wat angst ervaren. Dat moment is niet geschikt voor het maken van de gevraagde keuze. Dan is het risico groot dat angst inderdaad de slechte adviseur is waar het gezegde over spreekt.

Uit angst dat alle Syrische mannen (want ze zijn jong en ze komen alleen) onze vrouwen en dochters gaan verkrachten ga je dan roepen dat er een piemel in die mevrouw moet, die voorstander is van een asielzoekerscentrum in haar woonplaats. Door angst overmand verander je op zo’n moment in datgene waar je bang voor bent. Je realiseert je niet dat de enige manier om aan de oorlog en de waanzin in de overvolle vluchtelingenkampen te ontsnappen de hulp van mensensmokkelaars is. Kost handenvol geld en dus worden de kansrijksten met familiekapitaal op pad gestuurd in de hoop dat de rest van de familie mag nareizen als de veilige haven is bereikt. En wie zijn die kansrijksten? Natuurlijk de jonge, sterke mannen die hun vrouw en kinderen achterlaten om veiligheid voor het hele gezin te zoeken. Zet je zonder ze te hebben gesproken de angstbril op dan zie je potentiële verkrachters, een beeld dat uit je eigen geest komt en nergens op is gebaseerd.

Veel keuzes worden gemaakt met angst als leidraad. Zo is de angst voor het verlies van stemmen een dagelijks aan politieke leiders vretende parasiet. En dus kan het bestaan dat een regering uit twee lijnrecht tegenover elkaar staande partners in stand gehouden wordt, uit angst voor een populistische partij, die bij de volgende verkiezingen een record aantal stemmen dreigt te krijgen, omdat zij het beste inspelen op de onbeheerste angsten van grote delen van het kiezersvolk. Die partij buit de angst dus (vanuit hun perspectief) voortreffelijk uit.

Eeuwenlang zochten mensen, gedreven door hun angst voor satan en zijn helse vuren, hun heil in het christendom. Strijders van IS lijken doodsbang te zijn voor vrouwelijke tegenstanders, want wie door een vrouw gedood wordt zal in de hel belanden, waar de ongelovigen zitten. Uit angst voor het ultieme kwaad een geloof gaan belijden werkt niet, toch hebben hele volksstammen zich vanwege die angst bekeerd tot een religie.
Je zou hen de ondermoedigen kunnen noemen. Zij zijn de tegenhanger van de overmoedigen. Beide groepen maken vaak niet de beste keuzes. Wie geen angst kent en alles aan denkt te kunnen, danst blindelings de ondergang tegemoet. Doe je overmand door angst geen stap meer voor- of achteruit dan laat je de ondergang op je afdansen. Je handelt anders, maar het resultaat is hetzelfde.

Een gezonde portie angst dus. Als voorwaarde voor een veilig bestaan. Hoe ga je daar mee om? Dat zal ieder voor zichzelf uit moeten vinden. Om wijze beslissingen te kunnen nemen zul je moeten leren om moed op te brengen. De moed om onder meer naar je diepste angsten te luisteren. Dat vergt een leven lang oefening. Wie daar te lui voor is of te bang, zal altijd in de slagschaduw van de eigen angsten leven. Het resultaat daarvan is doorgaans ontwijkingsgedrag.

Afwijken van de gewenste route, misschien zelfs een reisdoel laten schieten, om maar te kunnen blijven reizen. En zo steeds verder verwijderd te raken van het oorspronkelijke doel. Op reis in de Karakoram moesten wij dat meerdere malen doen. Waar een landverschuiving een route blokkeerde moest zelfs rechtsomkeert gemaakt worden, maar steevast overlegden we dan hoe we konden terugkeren op diezelfde route en ons uiteindelijke doel niet hoefden los te laten.

Leven is ook een reis. Al was het alleen maar een reis door de tijd. Wie die reis doelloos maakt hoeft geen ontwijkingsgedrag aan te wenden, zonder doel is er geen route. Toch is dat iets heel anders dan het boeddhistische  ‘Niet het doel bepaalt mijn route. Mijn route is het doel.’
De ultieme angst, de doodsangst, is door miljarden mensen in vele millennia bezworen door te geloven in een paradijselijk leven na de dood. Op zich geen verkeerd idee. Als het waar blijkt te zijn is dat fantastisch. Als het niet waar blijkt te zijn heb je er geen weet van.

En hoe is dat dan bij jou, zult u misschien denken. Hoe bezweer jij je doodsangst dan, wijsneus?

Een terechte vraag waarop ik het antwoord niet zal ontwijken. Ik geloof niet in een leven na de dood. Ik geloof alleen in het leven dat ik NU leid. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen, met oog, oor en hart voor mijn medemens en mijn doodsangst bezweer ik door te denken dat dood zijn net zo iets is als diep en droomloos slapen. En dát vind ik heerlijk.
Resultaat: ik ben niet meer bang om dood te zijn. Wel om dood te gaan. Dus heb ik daar uitgebreid met mijn huisarts over gesproken, om te bevorderen dat ik straks aan het onvermijdelijke eind toch de regie zoveel mogelijk in eigen hand zal kunnen houden.

 

Read Full Post »

Loopt u op straat wel eens spiedend rond te kijken? Dan bent u een spieder. Ik ben sinds kort ook een spieder. Dit artikel op Regiohoogeveen.nl heeft van mij een spieder gemaakt. Ik spied of ik kinderen zie die in armoe leven. Maar hoe ziet een kind dat in armoe leeft er uit? Waar herken je die aan? Het antwoord is nergens aan. En dat is maar goed ook.

Je zult maar in armoe opgroeien, beseffen dat je ouders zich van alles ontzeggen om er maar voor te zorgen dat niemand aan jou kan zien dat je in armoe opgroeit. Je zult maar weten dat ze voor alles en nog wat de hand op moeten houden bij instanties. Je zult maar weten hoe mensonterend je ouders soms door mensen van die instanties worden behandeld.

Maar dat laatste weet je niet. Dat houden je ouders wel verborgen. En dat is maar goed ook, want je beseft toch al wel dat je het thuis ‘arm hebt.’ Vooral in december besef je dat. Voorafgaand aan pakjesavond is het STER-blok om even voor zes uur helemaal gevuld met reclame voor speelgoed. Prachtig speelgoed, maar zelfs het goedkoopste speelgoed is voor je ouders al te duur.
En vervolgens zie je tot kerstmis feestelijke reclames met tafels die rechtstreeks uit de hoorn des overvloeds zijn gekomen.

Je ziet politici de mouwen opstropen voor de jaarlijkse voedselbankenactie van RTV Drenthe. Daar is niks mis mee, maar jij hebt een hekel aan die mensen. Ze zien er zo vrolijk uit, ze zijn zo blij. Zo te zien hebben zij geen zorgen. Ze doen iets goeds in de donkere dagen voor kerst. Voor jou. En dat willen ze nog best weten ook. Dat ze daarmee mensen oproepen om nog eens extra in de buidel te tasten dat heb je niet door.

Jij beseft alleen maar, eens te meer, hoe arm je het thuis hebt.

Ik besefte dat vijfenvijftig jaar geleden ook juist in december. Als mijn broer en ik met Sinterklaas een cadeau kregen van Vara’s Speelgoedactie en met de Kerst een pakket van het Leger des Heils. Wat waren we blij, en wat vrat het aan mij.

Dit verhaal geldt volgens het CBS voor ruim 1500 kinderen in Hoogeveen. Dat zijn 50 volle schoolklassen! Hoogeveen wil al een tijdje kindvriendelijk zijn. Hersens worden gebroken over hoe en wat met betrekking tot kindvriendelijkheid. Duizenden euro’s zijn er al aan besteed.
En ondertussen groeit de armoe, zoals schimmel in een warme vochtige kelder. Razendsnel. Steeds meer kinderen raken buitengesloten. Niet omdat ze er niet meer bij mogen horen, maar omdat ze er niet meer bij kunnen horen.

Gemeente Hoogeveen, als u echt kindvriendelijk wilt worden, spreek dan nu iets af. Begin nou eens met een convenant. Daar zijn politici toch gek op? Spreek met alle scholen in Hoogeveen af dat vanaf 2016 van basisschool tot en met MBO geen enkel kind, maar dan ook echt geen enkel kind, meer op financiële gronden buitengesloten mag raken.

Dan zet u een echte eerste stap op weg naar een kindvriendelijk Hoogeveen.

Afgesproken?

.

20151219_113116

 

 

 

Read Full Post »

Het overstapcircus van de zorgverzekeraars heeft in Hoogeveen een spannende finale gekregen. Pas op 15 december sloten Treant Zorggroep en de Achmea merken een contract voor 2016. Dat  gebeurde nadat dagenlang onzekerheid bestond over de ziekenhuiszorg voor Achmea verzekerden.

Achmea had zich dan wel gehaast om te melden dat ook zonder contract behandelingen in de ziekenhuizen van Treant zouden worden vergoed, maar tegelijk was niet duidelijk op welke wijze die vergoeding zou plaatsvinden. Het was onduidelijk of verzekerden de rekening eerst zouden moeten voorschieten om daarna bij de verzekeraar de vergoeding te declareren.

Het Martini ziekenhuis in Groningen kreeg met eenzelfde conflict te maken. Verzekeraar VGZ ging zelfs nog een stapje verder dan de andere grote verzekeraars en meldde nadrukkelijk zonder contract geen 100% vergoeding voor behandeling in het Martini ziekenhuis te zullen geven.

Een onbegrijpelijke houding, aangezien patiënten daarmee ernstig gedupeerd worden en een beroep zouden kunnen doen op schending van de zorgplicht door VGZ. Men kan voor een simpele operatie immers niet in het UMCG terecht en de afstanden naar de ziekenhuizen van de Ommelander Zorggroep lijken te groot om VGZ te vrijwaren van een schending van die zorgplicht.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was nog steeds niet bekend of er voor 31 december een contract zal komen tussen VGZ en Martini en dus wordt de noodzaak om zich op overstap te bezinnen voor veel Groningers met de dag groter. De enige echte garantie voor zorgeloze zorg is een contract van je zorgverzekeraar met het ziekenhuis dat je wilt bezoeken. Alle andere toezeggingen bieden ruimte voor verschillende interpretaties en dus geschillen. Dat wil je als consument niet en al helemaal niet als het je gezondheid betreft.

De conflicten met Treant en Martini zijn slechts het topje van de ijsberg. Nog steeds zijn lang niet alle ziekenhuizen in Nederland gecontracteerd. Bij de invoering van marktwerking werd ons beloofd dat we betere zorg tegen lagere prijzen zouden krijgen. Het tegendeel is waar. Het kind blijkt een monster te zijn, dat beter niet geboren had kunnen worden.
De marktwerking is ernstig ziek en ik hoop vurig dat de patiënt in dit specifieke geval terminaal is en zal verdwijnen in een naamloos graf.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

 

 

Read Full Post »

Natuurlijk werd de blonde leider wiens naam maar niet uit mijn toetsenbord wil komen gisteren gekozen tot politicus van het jaar. Pim Fortuijn is ooit al gekozen tot grootste Nederlander aller tijden. Het zegt slechts iets over de tijdgeest in ons land op het moment van zo’n uitverkiezing.

Het is logisch dat nu de b.l.w.n.m.n.u.m.t.w.k. werd gekozen. Hij zegt wat een grote groep mensen in Nederland denkt. Hij zegt het bovendien in een taal die deze groep maar wat graag hoort, agressief, ongenuanceerd en gericht op een schuldige. Kenmerkend zijn daarin, het ligt niet aan ons, wij zijn het slachtoffer en de schuldige is…

Eigenlijk ook gewoon een verkiezing. Who’s to blame? En het enige jurylid is de b.l.w.n.m.n.u.m.t.w.k. Misschien moet hij maar zo snel mogelijk premier worden. Van het kabinet GW1 (goh, zijn initialen komen wel uit mijn toetsenbord, mijn notebook stompt af) dan kunnen zijn kiezers zich overgeven aan geween en knersing der tanden.

Hadden zij zich verdiept in het stemgedrag van de PVV dan zouden ze hebben geweten dat de PVV hen misleidt. Dan wisten ze dat de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers heeft gestemd.

Misschien zouden ze het niet geloven. Men wil immers hardnekkig aan mythische verwachtingen vasthouden, maar de PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen. En voor het afschaffen van de alleenstaande-ouder-korting en ook nog voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

De PVV beloofde om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen, maar toen puntje bij paaltje kwam stemde het stemvee van GW (verrek het lukt alweer) tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En vóór de belastingvoordelen van het Koningshuis.

En zo kan ik nog wel enige tientallen punten meer noemen, maar dat doe ik niet, wie het niet wil geloven leest toch niet verder en wie er echt in is geïnteresseerd moet maar even kijken naar de resultaten van de zoekopdracht stemgedrag van de PVV.

Read Full Post »

Older Posts »