Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Columns’ Category

Op 6 april vindt voor de tweede keer een referendum plaats in Nederland. Daardoor moet u in feite de komende tijd (in het lastigste geval) twee vragen beantwoorden:

 1. Neem ik deel aan het referendum of boycot ik het in de hoop op een te lage opkomst?
 2. Neem ik deel, ben ik dan voor of tegen het associatieverdrag met de Oekraïne?

De komende tijd zullen we worden overspoeld met propaganda. Uit het voorkamp en uit het tegenkamp. Kost een hoop geld en energie en is volkomen zinloos, dat is nu eenmaal inherent aan propaganda, want het gaat bij propaganda niet om inhoud maar om overtuigingskracht.
Het referendum zal alleen maar antwoord gegeven op de vraag “Welke propaganda gelooft u het liefst?”

Ik geef u op een briefje dat u op 6 april geen idee zult hebben wat het associatieverdrag met Oekraïne voor u, voor Nederland, voor Europa of voor Oekraïne zal betekenen. Daarvoor is de materie veel te gecompliceerd.
Het feit dat er een referendum over gehouden wordt, speelt voorlopig alleen Vladimir Poetin in de kaart en ik verwacht dan ook dat hij een hoofdrol zal spelen in de propaganda, zowel die van het voorkamp als die van het tegenkamp.

Dat is al begonnen met een stuk van Frits Bolkesteijn in de NRC, getiteld Er zijn grenzen aan wat Europa aankan. De voormalige euro-commissaris heeft nog steeds een heldere en onderbouwde mening, los van de vraag of je het met hem eens bent. Grote verdienste van zijn bijdragen is doorgaans dat die je dwingen tot nadenken.
In dit stuk gaat Bolkesteijn in op wat Europa te doen staat met betrekking tot de ontwikkelingen in Oekraïne. Hij meent dat Europa het beste niets kan doen: “Westerse politici streven altijd naar activiteit, denkend dat dit hetzelfde is als actie. Soms is het beter niets te doen, wachten tot het tij keert.

Of Poetin straks op 6 april een belangrijke rol zal spelen in het stemhokje, waar elke meerderjarige Nederlander ja of nee kan aankruisen, betwijfel ik sterk. Ik vrees dat veel kiezers zich zullen laten leiden door hun basale anti-Europa gevoelens en daarom nee zullen stemmen.

Het zal Poetin uiteindelijk worst zijn. Man is bezeten van en hongerig naar macht. Het gaat economisch slecht in zijn land en dus is het vooral zijn belang om Europa te verzwakken. Daartoe steunt hij om het even wie hij maar voor zijn karretje wil spannen. Wat de uitkomst van het referendum ook zal worden. Poetin wordt er (voorlopig) de winnaar van.

Tenzij er zo’n lage opkomst is dat het referendum geen zeggingskracht zal hebben. In tegenstelling tot verkiezingen is niet opkomen nu ook een stem. Een stem tegen dit referendum. En bij voldoende stemmen tegen dit referendum verliest het zijn zeggingskracht.

Voorlopig twijfel ik tussen niet stemmen of voorstemmen.

.

 

Read Full Post »

Wij, Willem Alexander..bla..bla..bla.., bij de gratie Gods Koning van … moet (als het aan D66 ligt) veranderen in iets als Wij, Willy, bij de gratie van het Nederlandse Volk

Hoe de precieze formulering moet worden is nog onduidelijk maar D66 wil geen gratie van God meer. Het zou in strijd zijn met de scheiding van kerk en staat. Als atheïst juich ik dit voorstel van harte toe.

Toch vraag ik mij af, waarom dit voorstel juist nu het licht ziet. Het is een principiële kwestie waar ongetwijfeld de nodige confessionele messen tegen zullen worden geslepen. We hebben dacht ik belangrijkere zaken aan ons hoofd.

Dat CDA, ChristenUnie en SGP tegen het voorstel zullen zijn staat wel vast, maar hoe zullen met name VVD en PvdA zich opstellen? Beide zullen smachten naar de warme omarming van het CDA na de volgende verkiezingen. En de PVV? De blonde leider begon zijn leven als Rooms-Katholiek, maar liet zich uitschrijven en gaat nu door het leven als agnost.
Zijn afkeer van de Islam, die hij consequent een ideologie en geen religie noemt, en zijn grote liefde voor de “Joods-Christelijke traditie van ons land” kunnen hoogstande retoriek van hem verlangen.

Toch wel leuk dat voorstel. Gij WA, bij de gratie van o.a. mij, Koning van dit land….

.

 

Read Full Post »

Het tuig dat in Keulen vrouwen lastig viel is koren op de molen voor mensen als Geert Wilders en zijn Franse vriendin Marine le Pen. Zij zullen ongeremd de lankmoedige overheden de schuld van geven. Die laten immers een ongeremde instroom van asielzoekers toe.

Wilders wil alle asielzoekers terugsturen. Hij riep het deze week opnieuw in het spotje vlak voor het journaal van zes uur. Allemaal terug, zodat de mensensmokkelaars hun ‘werk’ verliezen.
Hoe we dat dan moeten doen vertelt hij er niet bij. Zou toch een aardig werkgelegenheidsproject zijn voor de overheid. Levert duizenden banen op en dat is in een land vol werkloze Henk en Ingrids nooit weg. Toch komen er geen voorstellen van de man die niet vergeleken wil worden met de nazi’s maar zijn uiterste best doet om er als een blonde edelgermaan uit te zien. Dat het volk dat piemels in mevrouwen wil steken van eenzelfde kaliber is daar horen we de blonde roeptoeter evenmin over.

Laat ik ondubbelzinnig duidelijk zijn: dat tuig uit Keulen moet wat mij betreft zo snel mogelijk Europa uitgezet worden. Van mij mogen ze midden in de Sahara worden neergezet. Met elk één flesje water, camera aan een drone er boven en als een soort Real Expeditie Robinson volgt een nog in het leven te roepen themakanaal van het ministerie van veiligheid hen om de kosten van hun uitzetting terug te betalen. Dat belooft spannende tv, want het zijn enge mannen, van het soort dat ooit in het Wilde Westen de wet ten westen van de Pecos bepaalde.

Maar nu de realiteit. In Keulen is voor zover ik weet nog niemand gearresteerd, dus zo makkelijk krijgen we ze Europa niet uit. De politie schijnt machteloos te staan. Als je de verhalen mag geloven (en waarom zouden we die niet geloven) zijn de Bronx niet meer de enige plek vol wetteloosheid in de beschaafde wereld. In Europa zijn er meerdere te vinden.

Geert Wilders, de man die zich in Nederland afficheert als de Redder des Vaderlands is niet bereid de portemonnee te trekken. De afslanking van het politiekorps is met zijn instemming gebeurd. Hij riep wel dat er meer blauw op straat moest, maar hij deed geen enkele moeite om de middelen die daarvoor nodig waren, vrij te maken.
En zo zal het aantal no go area’s in Nederland en de ons omringende landen toenemen. Je hoeft echt geen rechts extremistische idioot zonder hersens te zijn om daar bezorgd over te zijn. Integendeel, er is alle reden om daar bezorgd over te zijn.
Er zijn genoeg wijken in Nederland waar enge mannen de dienst uit maken. En dat zijn lang niet altijd enge mannen van allochtone afkomst. Vraag een willekeurige burgemeester in Brabant maar eens naar de ervaringen met de outlaws ter plekke. En hoeveel steun kregen zij om hun strijd daartegen te voeren? Ook Wilders hield zich stil.

De Oberbürgemeister van Keulen, Henriëtte Reker, die eind vorig jaar ernstig gewond raakte bij een aanslag op haar leven, roept vrouwen op om een armlengte van vreemde mannen verwijderd te blijven. Ik heb diep respect voor Frau Reker, die ondanks de aanslag, haar kandidatuur voor het burgemeesterschap handhaafde. Toch vrees ik dat de aanslag haar beoordelingsvermogen blijvende schade heeft toegebracht. Die gnädige Frau hat wirlich keine Ahnung. Met zulke roergangers krijgen alle enge mannen in Europa vrij spel. Zowel de criminele enge mannen, als de politieke enge mannen (en vrouwen).

En ook ik heb de oplossing niet in de hand. Mijn geweten dwingt mij om te zien naar de verdrukten in deze wereld en het overgrote deel van de vluchtelingen is verdrukt. Maar mijn gezonde angst dwingt mij om me te realiseren dat er grenzen zijn en dat Diederik Samsom zichzelf tot enge man degradeert als hij roept dat we er nog makkelijk 200.000 bij kunnen hebben.

Mijn ergste nachtmerrie is dat Nederland in een politiestaat verandert, met veel groen en blauw op straat. En dat ik daar dan nog blij om ben ook. Laat het alsjeblieft niet zo ver komen.

.


 

 

 

 

Read Full Post »

Bekijk voor u verder leest eerst onderstaande video van 57 seconden.
De datum: 6 januari 2016
Het tijdstip: 23:00 uur
Het programma: Jinek
Het onderwerp: De gladheid in het noorden.

Ik heb al eens geschreven dat het tijd wordt voor een onafhankelijk Noordland, dat zichzelf bedruipt met de aardgasbaten door de gasprijs flink te verhogen voor Zuidland en misschien wordt het tijd om dat te herhalen. Alhoewel ik vrees dat er bij daadwerkelijke vorming van Noordland een groot conflict zal ontstaan over welke provincies wel en welke niet bij Noordland mogen horen.

Gisteravond opende Jinek met het item dat u hierboven hebt kunnen bekijken. Eva Jinek en Martin Koolhoven passen dankzij hun aandeel in deze opening moeiteloos in de Eregalerij der botte domheid die op 16 april 2014 werd opgericht door schrijfster Yvonne Kroonenburg. Om lid van deze galerij te worden moet je uitgeblonken hebben in botheid, domheid en/of desinteresse ten aanzien van Drenthe, of je anderszins ongefundeerd negatief over Drenthe hebben uitgelaten.

Ik nomineer vanwege dan ook zowel Eva Jinek als Martin Koolhoven voor toetreding tot deze eregalerij.
Jinek zelfs om twee redenen. Ten eerste had zij zich, als presentator van een zich serieus noemend praatprogramma, rekenschap moeten geven van de laatdunkendheid van cineast Martin Koolhoven, die nu haar programma definitief degradeerde tot het niveau van de domme roddeljournalistiek van RTL Boulevard. Ten tweede omdat zij er zelf nog een lacherig schepje bovenop deed.

Martin Koolhoven is een cineast van formaat, die o.a. Oorlogswinter van Jan Terlouw verfilmde. Hij had zich rekenschap moeten geven van de impact van dagenlange gladheid en een lamgelegd openbaar leven in een grote regio.

De redactie van Jinek verdient een vermelding vanwege het illustrerende filmpje.
Dames en heren, er is iemand overleden na een val tijdens het uitlaten van de hond. Iets meer zorgvuldigheid en respect was op zijn plaats geweest.

.


 

 

Read Full Post »

De belangstelling voor mijn samenvatting van het SP rapport over de beloftes van Geert Wilders en het stemgedrag van zijn fractie heeft mij overdonderd. Meer dan 20.000 bezichtigingen. Terechte kanttekening die veel gemaakt werd was dat het ging over de periode tussen 2010 (verkiezingen die leidden tot het 1e kabinet Rutte) en 2011 (verkiezingen die leidden tot het 2e kabinet Rutte. Ook werd nogal eens opgemerkt dat kiezersbedrog bij alle partijen voorkomt en niet alleen maar bij de PVV.

Laat ik beginnen met te reageren op die laatste opmerking. Die is volkomen waar. Ik heb de Partij van de Arbeid het afgelopen jaar menigmaal getackeld op gebroken beloftes. Ook de VVD zou ik daar op kunnen tackelen, maar dat laat ik liever over aan mensen die zich door de VVD bedrogen voelen. En zo komt iedere kiezer van om het even welke partij wel bedrogen uit. Dat is inherent aan een parlementaire democratie waar geen enkele partij de absolute meerderheid heeft. En dat is eigenlijk maar goed ook, want we zien in Polen en Turkije waar absolute meerderheden toe kunnen leiden.

Toch beschouw ik het Wilderiaanse beloven als een unieke vorm van beloven. De PVV weigert stelselmatig verantwoordelijkheid te nemen.
Een voorbeeld? De opvang van vluchtelingen in de regio. Wilders heeft de mond vol over het opvangen in de regio, maar zo gauw daar geld voor op tafel moet komen, roept ie dat ze het daar maar mooi moeten bekijken en dat de rijke buurlanden het maar moeten opknappen.

Zo acteert de blonde leider, wiens naam ik zowaar uit mijn toetsenbord begin te krijgen, veel vaker. Denk aan de AOW-leeftijd. Die was bij de PVV veilig tot de dag na de verkiezingen. Ongevraagd en uit eigen initiatief liet Wilders weten dat wat hem betreft de leeftijd van 65 jaar geen breekpunt zou zijn als het om regeringsdeelname zou gaan. De man is een gevaar voor de mensen die in hem geloven. Zij worden het zwaarst bedrogen. De Henk en Ingrids zijn voor hem geen doelgroep, maar een middel om zijn eigen doel te bereiken. In het eerdere overzicht heb ik daar voldoende voorbeelden van gegeven. Het gaat om het gedraai. De onbetrouwbaarheid, die Sybrand Buma er al toe bracht om de PVV nu al als mogelijke coalitiepartner uit te sluiten.

In 2004 scheidde Wilders zich af van de VVD en in 2005 schreef hij in een verklaring dat

 1. de te royale verzorgingsstaat moest worden uitgekleed
 2. het minimumloon moest worden afgeschaft
 3. het ontslagrecht moest worden versoepeld
 4. dat er één belastingtarief (vlaktaks) moest komen
 5. bijstandsgerechtigden verplicht moesten werken bij plantsoenendiensten of in de zorg

In 2010 neemt Wilders daar al weer afstand van en in het verkiezingsprogramma staat dat de PVV inzet op verdediging van de verzorgingsstaat, zelfs dat de AOW leeftijd van 65 het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet zou zijn. Die laatste belofte bleek gewoon een ordinaire leugen te zijn geweest.

De verzorgingsstaat
Opkomen voor de verzorgingsstaat deed de PVV in de afgelopen vijf jaar door te stemmen

 • tegen het opstellen van armoedebeleid
 • tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers
 • voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen
 • voor het verlagen van de huurtoeslag

.

Zorg en onderwijs
De beloften dat de zorg beter betaalbaar zou worden en ouderen meer voorzieningen zouden kijgen en dat de studiefinanciering gehandhaafd zou worden om er voor te zorgen dat het hogere onderwijs voor iedereen toegankelijk bleef resulteerden in steun voor

 • hogere eigen bijdragen
 • bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verdere bevordering van de marktwerking in de zorg
 • het leenstelsel in de masterfase

.

Henk en Ingrid
Opkomen voor gewone mensen doet de PVV op een bijzondere wijze. Men is voor:

 • instandhouding van Nederland als belastingparadijs
 • verlagen van vennootschapsbelasting voor kleine én grote bedrijven
 • een wachttijd van vier weken voor een werkeloze een bijstandsuitkering krijgt
 • onbeloonde tegenprestaties van bijstandsgerechtigden

.

Geen bevoegdheden van Nederland overdragen
De PVV wil niet dat Nederland meer bevoegdheden overdraagt aan de EU maar men is voor TTIP waardoor

 • soevereiniteit wordt afgestaan aan grote multinationals
 • sociale rechten en publieke voorzieningen worden afgebroken
 • multinationals door speciale rechtbanken (ISDS) staten kunnen aanklagen als zij vinden dat hun belangen worden geschaad
 • Europese burgers niets meer in de melk te brokkelen hebben

Wilt u meer over TTIP weten? Klik dan hier.

.


.

Samengevat: De PVV heeft de verzorgingsstaat in 2010 een bron van trots genoemd, maar de realiteit is dat de PVV sindsdien

 • niets doet om grote bedrijven meer en eerlijker te belasten en hun macht in te perken,
 • er niet voor terugdeinst om mensen in de bijstand bij het minste of geringste te korten op hun uitkering en een verplichte tegenprestatie te laten leveren
 • ouderen te lokken met beloftes die binnen het etmaal worden genuanceerd (mooi woord voor gebroken)
  Zie onderstaande video

.


 

Achtergrondinformatie:

Wat beloofde en hoe stemde de PVV?
Tribune september 2015
(pagina 24 en 25)
Vreemd: De PVV verlaten omdat de koers te links is (Elsevier)
Verkiezingsprogramma PVV 2012
Quotenet: Geert Wilders houdt wél van belastingparadijs Nederland
Doorbraak.eu: Wilders pakt werklozen graag keihard aan

Wilt u zelf vergelijken hoe verschillende partijen over verschillende onderwerpen hebben gestemd, kijkt u dan eens op partijgedrag.nl

.

Read Full Post »

Code geel, code rood en zojuist is daar code violet aan toegevoegd. Omdat het ijzelt. En dat is tegenwoordig extreem weer. Ik noem dat hysterische woordinflatie. Maar ik heb de winter van 78-79 dan ook meegemaakt.

Mijn eerste winter in Hoogeveen was meteen de ultieme kennismaking met het toen heersende poolklimaat in Drenthe. Ik kwam uit Den Helder en daar waait het hooguit altijd, maar verder… in zes jaar tijd twee dagen met natuurijs. Op 1 augustus 1978 begon mijn dienstverband aan de Groene Driehoek. De winter was best. Heel best. Met als hoogtepunt de sneeuwstorm in de nacht van 13 op 14 februari. Toen ik ’s morgens de voordeur opendeed stond ik tegenover een sneeuwmuur van anderhalve meter hoog. Wat geweldig om die omver te schoppen en zo een doorgang te forceren.

Mijn Citroën Dyane ploegde zich moeiteloos door alle sneeuwduinen heen die ik op weg naar school tegenkwam. Hoog op de poten en voorwielaandrijving. Met enig leedvermaak zag ik veel luxere auto’s in de duinen vastzitten. Konden geen kant meer op. Bij school gekomen, trof ik een verlatenheid aan die om 8:15 uur niet normaal was. We zijn uiteindelijk drie dagen dicht geweest.

Radio Noord (Groningen en Drenthe vormden toen nog samen het noorden) was de hele dag in de lucht met van alles en nog wat. Ik herinner mij het meest hilarische bericht van die dag. In een dorp (ik weet helaas niet meer waar) was de stroom uitgevallen. Een zwangere vrouw lag eind van de middag thuis te bevallen en de vroedvrouw had licht nodig. Via de radio werden mensen in de buurt toen opgeroepen hun auto’s zo voor het huis van de zwangere te plaatsen dat ze met groot licht de ‘verloskamer’ konden voorzien van licht. Er werd nog wel bijgezegd, dat de chauffeurs vriendelijk doch dringend verzocht werden om de auto te verlaten en niet te gaan zitten gluren. Dat was pas code rood!
De boreling moet nu bijna 37 zijn.

.

.


 

Read Full Post »

Hysterie heeft onze Hollandse nuchterheid verdreven. Je moet uitkijken met wat je zegt, hoe je dat zegt en tegen wie. De klappen kunnen nu van alle kanten komen, links en rechts.

Neem bijvoorbeeld de gemeente Loon op Zand. Daar is in vakantiepark Droomgaard (Kaatsheuvel) een tijdelijk AZC en daar fietsen scholieren langs. Op weg naar een school voor speciaal onderwijs in Waalwijk.
En zoals overal lijkt men ook hier niet gerust op de gevolgen van de komst van ontheemde buitenlanders. Daarom zullen vanaf de eerste dag na de kerstvakantie vrijwilligers de kinderen begeleiden. Of dit alleen de passage van het AZC betreft of misschien de hele route is mij niet bekend.

De gemeente heeft laten weten dat bij onvoldoende beschikbare vrijwilligers gemeentepersoneel zal worden ingezet. Niet omdat het (volgens de gemeente) nodig zou zijn de leerlingen te beschermen, maar om aan de ongerustheid van de ouders tegemoet te komen. (Bron: NRC 29-12-2015)

In reactie op dit bericht schreef Sylvia Witte (niet te verwarren met Sylvia Witteman!) op haar weblog een verzoek aan haar burgemeester. Voor begeleiding van haar kinderen die op weg naar school langs een Katholieke kerk komen en ook nog een bouwplaats waar afgetrainde wat oudere bouwvakkers jonge- en meestal minderjarige meisjes nafluiten.
Witte schildert op een vermakelijke manier de hysterie in de reacties op de komst van asielzoekerscentra. Een blog dat het verspreiden waard is en ik heb daar dan ook mijn steentje aan bijgedragen.

Van collega blogger Hermannus Stegeman kwam de melding dat de column van Witte ronduit slecht was en gevoed door hysterisch reageren op één krantenkop. Op zijn blog betoogt hij dat de wethouder vol empathie op de mogelijke ongerustheid onder de ouders van kwetsbare kinderen reageert. En dat vindt Stegeman (terecht overigens) in de wethouder te prijzen.

Maar de wethouder acteerde voor zijn beurt. Ik laat mij niet uit over de noodzaak van de begeleiding. Ik weet als gepensioneerd leraar heel goed dat kinderen in het speciaal onderwijs soms door kleine veranderingen al uit balans kunnen raken. Maar het was beter geweest in stilte begeleiding te regelen en af te wachten of die begeleiding daadwerkelijk nodig is.

In zijn betoog stelt Stegeman verder dat het de wethouder niet gaat om angst voor de vreemdelingen maar angst voor rellen, demonstraties en walgelijk protest langs de route van de kinderen.
Het moet niet gekker worden. Moeten we nu naast vluchtelingen ook al kinderen tegen het hersenarme deel van onze samenleving gaan beschermen?

We moeten oppassen dat we geen hysterische kettingreacties in dit land gaan krijgen.

.


 

Read Full Post »

Older Posts »