Feeds:
Berichten
Reacties

Search Results for 'kantlijn:'

Met stijgende onthutsing las ik afgelopen vrijdag het artikel over ruilverkaveling in oorlogstijd van de hand van Albert Metselaar. De onthutsing werd veroorzaakt door de in het artikel beschreven rol die Burgemeester Tjalma van Hoogeveen aan het begin van de oorlog speelde. Dat er een park naar hem is genoemd en dat hij het ereburgerschap […]

Read Full Post »

Dagblad van het Noorden meldt dat ondernemer Max Jacobsen een verzoek heeft ingediend bij de rechtbank om Burgemeester Loohuis, wethouder Erwin Slomp en voormalig wethouders Steenbergen en Otten, alsmede enige ambtenaren, onder ede te verhoren over de gang van zaken rond de aankoop door de gemeente Hoogeveen van het pand en de grond van Maxx […]

Read Full Post »

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier is niet van plan stappen te ondernemen tegen boeren die maandagavond het politiebureau van Zuidhorn enkele uren “op slot deden”, meldt het Dagblad van het Noorden vanmorgen. Ik heb het idee, dat angst voor de toorn der boeren hier de leidende raadgever is geweest. Maar daarmee […]

Read Full Post »

De vraag wat de Hoogeveense gemeenteraad heeft geleerd van de ijsbaansof kan kort en krachtig worden beantwoord. Helemaal niets. Men is inmiddels op dezelfde verblinde toer gegaan met het CultuurHuis, wat ik voortaan project CH zal noemen. Niet te verwarren met Concours Hippique, hoewel daar soms ook heel rare sprongen te zien zijn. Hoogeveen moet […]

Read Full Post »

De afdeling spoedeisende zorg in Bethesda kan niet gesloten worden. Dat blijkt uit berichten van huisartsen op de sociale media. Alleen moet je die uitlatingen kunnen plaatsen in de context van uitlatingen van minister Bruno Bruins, de veel bekritiseerde minister voor Medische Zorg en Sport. Op 2 oktober 2019, schreef Bruins een brief aan de […]

Read Full Post »

Peter Cruijff, klimaatonderzoeker, deed 50 jaar onderzoek naar verschuiving van de zonsopkomsten. Hij bracht voor het eerst de schommeling van de aardas visueel in beeld met dit onderzoek. Ook kwam hij met een alternatieve stormvoorspellingsmethode en heeft hij een afwijkende, maar niet minder verontrustende, kijk op klimaatverandering. Net als bij Tjerk Vermaning destijds dient zich […]

Read Full Post »

Hoewel ik het lang niet altijd met “de boeren” eens was – en ben – stond ik wel achter hun acties van de afgelopen weken. Tot Geert Wilders en Thierry Baudet op het podium verschenen en hun leugenachtige populisme de vrije teugel lieten. Toch neem ik het nog een keer voor de boerenstand op. Wilders […]

Read Full Post »

Bloeiende heidevelden zijn een lust voor het oog. Vorig jaar hebben wij die door de landurige droogte node moeten missen, maar dit jaar konden we ondanks de hittegolf met zijn warmterecords weer genieten van enorme paarse velden, soms zover het oog reikt. In Drenthe zijn wij gezegend met het Dwingelderveld. Dat is te danken aan […]

Read Full Post »

Dit jaar bezocht ik de slagvelden van de eerste wereldoorlog in de omgeving van Romagne sous Montfacon in Noord-Frankrijk. Ik zag er de restanten van een aards filiaal van de hel. De Amerikaanse begraafplaats die ik er bezocht is de grootste in Europa. We zagen er bijna 15.000 kruizen. De tranen die mijn geliefde plengde […]

Read Full Post »

In dit artikel op de website van RTV Noord stelt de bestuurlijke top van de Treant zorggroep op een verbijsterende manier de eigen onkunde ten toon. Anders kan ik het niet duiden. Hier wordt vrijwillig gevoelige bedrijfsinformatie gedeeld, waarmee in maat en getal het eigen falen wordt beschreven. Die cijfers vertellen ons ook iets over […]

Read Full Post »

Het is wat met het bestuur in Hoogeveen. Zo gauw er een of meer wethouders met vakantie zijn vooral. En weer is er verband met het rampzalig verlopen project IJZ. Was enige tijd geleden wethouder Slomp de enig aanwezige wethouder toen duidelijk werd hoe de aanbesteding voor dit project er uit zag, nu is diezelfde […]

Read Full Post »

Natuurlijk is de intensieve veeteelt enorm belastend voor het milieu, en natuurlijk is dierenwelzijn in megabedrijven gereduceerd tot zo goed mogelijk voor het product zorgen. Natuurlijk is vleesconsumptie een onverstandige en in toenemende mate onverantwoorde voedingswijze, omdat voor 1 kg dierlijk eiwit veel meer voedingsstoffen aan moeder aarde moeten worden onttrokken dan voor 1 kg […]

Read Full Post »

Het college van B&W en de Hoogeveense gemeenteraad staan voor een moeilijke afweging. Max Jacobsen de voormalige eigenaar van Maxx Sports & Events heeft namelijk een deal aan de gemeente voorgesteld waarbij Hoogeveen € 600.000 schadevergoeding aan Jacobsen zal betalen. In ruil daarvoor zal Jacobsen geen claim van een miljoen euro bij de rechtbank indienen. […]

Read Full Post »

Ik zie mezelf als een mondig en kritisch mens. Daarnaast beschik ik over een grote mond, een meermalen uitgesproken mening en laat ik me de mond niet snel snoeren. Eigenlijk heb ik wel wat weg van Be Okken, gewezen voorzitter en inmiddels ook vertrokken lid van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. Onlangs deed Okken een boekje open […]

Read Full Post »

Project IJZ gaat niet door, als klopt wat bronnen aan Dagblad van het Noorden hebben gelekt. Daarmee krijgen zowel de raad als het college van B&W een gevoelige tik over de vingers. En dient de vraag zich nadrukkelijk aan of dit college wel in staat zal zijn om Hoogeveen door de financieel moeilijke toekomst te […]

Read Full Post »

Ooit werd Youp v’t Hek door een dame in de Tamboer geïnterrumpeerd met het verzoek even te pauzeren, zodat mevrouw met haar gezin kon verkassen naar betere plaatsen op het 2e balkon. De voorstelling werd daardoor drie kwartier langer, want dat liet Youp niet op zich zitten. Een jaar later werd hij na 5 minuten […]

Read Full Post »

Als een paard dat doping toegediend heeft gekregen sloeg een groot deel van de Hoogeveense gemeenteraad op 31 maart 2017 op hol, nadat gedeputeerde Henk Jumelet Hoogeveen en Assen de kluif van vijf miljoen euro provinciale subsidie voor hield. Ik geef het toe ook ik raakte in de ban. Een overdekte kunstijsbaan op loopafstand van […]

Read Full Post »

Het is IJZ-tijd in Hoogeveen. Op diverse fronten is het onrustig in de gemeente. Hoewel het vakantie is en bezuinigingsplannen van het centrumrechtse college in Hoogeveen niet toevallig juist in deze periode naar buiten zijn gebracht, is er sprake van groeiende onrust onder de bevolking. Het plan voor de ijsbaan/zwembadcombinatie heeft inmiddels de dubieuze status […]

Read Full Post »

Beste Erik-Jan, Het spijt mij zeer te moeten lezen dat jij mij in jouw blog Op straat en onder professoren een beroepsmopperaar noemt. Je noemt mij dan wel niet met name, maar de verzuchting dat sommige van hen (de beroepsmopperaars) daar “van alles bijslepen, tot (helaas) halve bijbelteksten” is een klare verwijzing naar mijn blog […]

Read Full Post »

Eind 2016 vond binnen de Treant Zorggroep een bijna Shakespeariaans koningsdrama plaats. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin zag de bui hangen en nam de benenwagen naar Sneek. Bestuurder Guus Bruins, pleitbezorger van volwaardige regionale ziekenhuizen, had niets in de gaten. Logisch want hij had (kort voor de toenmalige voorzitter van de medischestaf hem een dolk in de […]

Read Full Post »

Next »