Feeds:
Berichten
Reacties

Search Results for 'kantlijn:'

Afgelopen week werd ik door iemand (Laat ik hem kortweg M noemen) publiekelijk op facebook er van beschuldigd met modder te gooien naar voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Hoogeveen, Hendrikus Loof. Mijn modder bestond uit: Ik ken Hendrikus Loof vanaf het moment dat ik actie ging voeren voor Bethesda. Heb in hem toen vooral passiviteit […]

Read Full Post »

Op 14 juni bood de Denktank Bethesda het rapport “Na de Tamboer: Bij Trommelslag” aan de fractievoorzitters van de Hoogeveense gemeenteraad aan. Het initiatief voor de Denktank kwam van Uitkijkpunt Bethesda. Doel was een brede groep van Hoogeveense deskundigen te vragen zich te buigen over de positie van Bethesda binnen Treant. Bij de aanbieding meldde woordvoerder Klaas Reenders […]

Read Full Post »

Na drie dialoog avonden tussen Treant en de bevolking van Hoogeveen en Pesse kan de vraag gesteld worden of wij Treant de rug toekeren. In Pesse kwamen slechts vijf bezoekers op de dialoog avond af en op de beide dialoog avonden in Hoogeveen een kleine dertig. Waaronder ten minste zeven leden van het voormalig actiecomité […]

Read Full Post »

Op 14 februari, daags na de tumultueuze bijeenkomst over ziekenhuis Bethesda in theater de Tamboer in Hoogeveen, schreef huisarts Carolien van Leeuwen uit Emmen, tevens transmuraal coördinator Treant locatie Emmen, een gepeperde brief aan haar collega Joke Dijkema, huisarts en voormalig transmuraal coördinator in Hoogeveen. In deze brief maakt van Leeuwen haar collega bittere verwijten. […]

Read Full Post »

In een videoboodschap meldt Pieter Omtzigt (CDA) dat vijf politieke partijen een plan in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, waardoor ruim dertig afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in diverse regionale ziekenhuizen zullen worden gesloten tijdens de nachtelijke uren. Een bedreiging van de acute spoedzorg voor mensen in dunner bevolkte gebieden, die zonder enige twijfel -onnodig- levens zal […]

Read Full Post »

In de aanloop naar en na afloop van de Tamboer Treant meeting lieten de toppers van Treant weten dat mijnheer de burgemeester van Hoogeveen wel eens gelijk kon hebben. Misschien was er inderdaad niet goed gecommuniceerd. Daar moest verbetering in komen en dus zou er een extern bureau ingehuurd worden om voor bijscholing te zorgen. […]

Read Full Post »

Treant bestuurder Carla van de Wiel zal het ongetwijfeld met een andere bedoeling hebben gezegd, maar de voorwaarde die zij op 13 februari in de Tamboer stelde, om onderhandelingen te beginnen met de oogartsen die vanuit Bethesda naar Hardenberg zijn verdwenen, laat zien met welke maten Treant meet. Even daarvoor hadden Mw van de Wiel en […]

Read Full Post »

Uit berichten in de media valt af te leiden dat de Treant Zorggroep beter wil communiceren. Dat men daar mogelijk zelfs een extern bureau voor gaat inhuren is dan weer een tegenvaller. Externe bureaus kosten wat en vaak is het maar de vraag of je dan wat krijgt. Dat is in de wereld van de […]

Read Full Post »

Volgens Harmina Fischer, hoofd OK en sterilisatie bij de Treant Zorggroep heerst er geen angstcultuur binnen de organisatie en moet Hoogeveen ophouden met niet te luisteren. Dat zei zij tijdens de grote Bethesda manifestatie afgelopen maandag in de Tamboer. Fischer reageerde daarmee op opmerkingen van zowel Klaas Reenders als Marnix Koppe. Op de vraag of […]

Read Full Post »

Ere wie ere toekomt. De gemeenteraad heeft op 13 februari voor een historische avond gezorgd. Nog nooit heeft de bevolking van Hoogeveen zich zo massaal verzet tegen de plannen van wat men hier meestal ‘de hoge Heeren’ noemt ‘waar je toch niet tegen kunt vechten.’ Een zaal vol kolkende emotie maakte korte metten met de […]

Read Full Post »

Ik ben het inmiddels gewend: Dr. David Post, anesthesist en voorzitter van de medische staf van de Treant zorggroep beschuldigt ieder die kritisch staat tegenover de plannen van Treant met betrekking tot de ziekenhuiszorg in onze regio. In zijn wereld is het voormalige actiecomité schuldig aan de teloorgang van Bethesda. Immers wij zaaiden onrust, stelden […]

Read Full Post »

Op Facebook las ik de volgende bizarre gebeurtenis. Opgetekend door een mevrouw die ik ken en dus twijfel ik er niet aan dat het gegaan is zoals zij heeft beschreven. Mevrouw is schildklierpatiënt en gebruikt al jaren naar volle tevredenheid het geneesmiddel Thyrax, dat door onverantwoordelijk gedrag van de producerende farmaceut niet meer leverbaar is. Apotheek Jansen […]

Read Full Post »

Plaats van handeling 1: Een bierhalle in Dresden. Spreker: Björn Höcke, chef van de deelstaat Thüringen voor het extreem rechtse Alternative für Deutschland (AfD). Gescandeerde tekst: “Wir sind das Volk.” De kern van Höckes boodschap werd in de Volkskrant vandaag treffend door Arnon Grunberg verwoord: Het is geen schande dat ons verleden het Derde Rijk […]

Read Full Post »

Ik heb mij weleens laten ontvallen, dat het wat mij betreft oorlog is in Hoogeveen. Oorlog tegen de Treant Zorggroep en haar onzalige plannen voor ons ziekenhuis Bethesda. Daarbij heb ik het bewust nooit gehad over de rol van de huisartsen in dit dossier, een huisarts moet in alle rust tijd en aandacht aan de […]

Read Full Post »

Burgemeester Loohuis deed in zijn nieuwjaarstoespraak een opvallende uitspraak. Hoogeveen moet het koopcentrum van de regio worden. Een ambitieuze doelstelling van de voorzitter van de KIK-kers (= Kijkers in Kansen) van Hoogeveen. Maar verraadde hij daarmee ook een verandering in het afgesproken coalitiebeleid voor de periode 2014-2018 met betrekking tot de winkelsluiting op zondag? Of […]

Read Full Post »

“In goed overleg” is in het parallelle universum der bestuurders de manier waarop men duidelijk maakt dat er gedonder in de tent was. Het goede overleg gaat dan vrijwel altijd over de ontslagvergoeding, die in dit universum altijd ‘bescheiden’ genoemd wordt, maar al gauw twee á drie jaarsalarissen van Jan Modaal bedraagt. In dat licht moeten […]

Read Full Post »

Voor het derde jaar hebben Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep, die de ziekenhuizen Bethesda, Scheper en Refaja bestuurt, grote moeite om een contract met elkaar af te sluiten. Opnieuw is de Treant Zorggroep een van de lastigste jongetjes in de klas. Volgens woordvoerster Christine Rompa van Achmea is de zorgverzekeraar nog in […]

Read Full Post »

Voorzitter, dank u wel. Ik realiseer mij dat het zéér uitzonderlijk is dat ik toestemming van u heb gekregen om deze raad op dit moment toe te spreken en ik ben u daar heel erkentelijk voor. Er is mij echter ter ore gekomen dat een aantal leden van deze raad bijna onoverkomelijke bezwaren hadden tegen […]

Read Full Post »

Gisteravond heb ik voor een primeur in de Hoogeveense gemeenteraad gezorgd. Een kleine weliswaar, maar die ging wel gepaard met de nodige opschudding. Het betrof het inspreekrecht voor burgers, waar volgens diverse leden van de raad te weinig gebruik van wordt gemaakt. Volgens de regels die de raad voor dit recht op burgerparticipatie heeft opgesteld, […]

Read Full Post »

Brussel wil miljarden extra voor Europese wapens. De Volkskrant opent er mee vandaag. De ambitie van de EU om een supermacht op het wereldtoneel te worden, zorgt voor nieuw leven in het vat met Europese militaire ambities. Tot 2020 wil de Europese commissie jaarlijks 90 miljoen euro uit het EU budget vrijmaken en vanaf 2021 moet jaarlijks […]

Read Full Post »

Next »