Feeds:
Berichten
Reacties

Search Results for 'kantlijn:'

In het Emmer Scheperziekenhuis kunnen vrouwen (voorlopig) niet meer bevallen. Woordvoerder Bart Visser van Treant antwoordde op vragen van het Dagblad van het Noorden waarom er dan geen artsen uit Stadskanaal of Hoogeveen bijspringen, dat dit niet zo makkelijk gaat. Er zouden namelijk te weinig kinderartsen zijn. Dat antwoord werd ook gegeven toen het geriatriespreekuur […]

Read Full Post »

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft gisteravond een motie van de SP en GroenLinks verworpen. In deze motie werd het college van B&W opgeroepen om de nieuwe bestuursstructuur van de Treant Zorggroep te laten toetsen door de Governancecommissie. Dat is een toetsingscollege dat kijkt of het bestuur van een zorgorganisatie voldoet aan de in de Governancecode […]

Read Full Post »

Hoewel ik niet van plan ben inhoudelijk in te gaan op de brief van de initiatiefneemsters van de petitie tegen het door mij onderhouden Uitkijkpunt Bethesda, kan ik wel ingaan op de gevolgen van dat initiatief. Om te beginnen is duidelijk geworden hoe de hazen lopen. Wie mij en mijn strijdwijze steunen bijvoorbeeld en wie […]

Read Full Post »

Sinds een paar weken rijdt (bij wijze van experiment) op reguliere basis een busje met acht zitplaatsen tussen de drie locaties van de Treant Zorggroep. Omdat ik benieuwd ben naar de effecten van deze service, vindt u in deze Kantlijn een gefingeerde uitgewerkte situatie. De dienstregelingen treft u onderaan deze Kantlijn aan. De ik-figuur in deze situatie […]

Read Full Post »

Het begon allemaal met een redactioneel commentaar in de Hoogeveensche Courant. Daarin werd gemeld dat er een anonieme brandbrief uit Ziekenhuis Bethesda door de krant was ontvangen. Uit de brief bleek dat er in Bethesda een houtskoolschets op tafel lag waarin een grijze en grauwe toekomst voor het Hoogeveense ziekenhuis werd beschreven. Vanaf 1 januari […]

Read Full Post »

Peter Kleingeld, uroloog en voorman van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) waarin de vrijgevestigde specialisten van Treant zijn verenigd, heeft in een opinieartikel in het Dagblad van het Noorden een vurig pleidooi gehouden voor opname van artsen in de Raad van Bestuur van Treant. Bij dat pleidooi vallen de nodige kanttekeningen te plaatsen. Laat ik […]

Read Full Post »

Op 13 februari 2017 beleefde Treant voorzitter Carla van de Wiel een avond, die zij “beslist nooit weer wil meemaken”. Ze zat tegenover een zaal vol “lieve mensen, die de meest vreselijke dingen zeiden.” Eén van die lieve mensen had het over een angstcultuur en nog staande de bijeenkomst werd deze lieve man door het […]

Read Full Post »

We kennen de term directeur/bestuurder inmiddels wel. Een betiteling die mijn tenen doet krommen en me ongelooflijk veel jeuk bezorgt. Het is een combinatie van twee functies die in mijn beleving onmogelijk zou moeten zijn. Een bestuur (van bijvoorbeeld een school) stelt docenten aan, benoemt onderwijs ondersteunend personeel en ook de leiding van de school. […]

Read Full Post »

De onrust binnen de Treant Zorggroep is niet van gisteren en zal ook niet op korte termijn worden opgelost. We hoeven maar te kijken naar Zwolle om ons dat te realiseren. De totstandkoming van het Isala ziekenhuis door een fusie van de ziekenhuizen Sophia en de Wezenlanden ging gepaard met beschamende trammelant. Schijnt bij fusies […]

Read Full Post »

De bestuurlijke soap rond de Treant Zorggroep duurt voort. Het plotselinge en onmiddellijke vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht overviel mij onlangs enorm. In de Hoogeveensche Courant en op Regio Hoogeveen speculeerde ik over de aanleiding tot dit vertrek en de mogelijke gevolgen daarvan voor Bethesda. Inmiddels heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg […]

Read Full Post »

De Treant Zorggroep heeft de boodschap die de Hoogeveense bevolking op 13 februari in de Tamboer gaf, nog steeds niet begrepen. Dat werd afgelopen donderdag 13 juli duidelijk tijdens de afsluitende dialoogbijeenkomst in Westerbork. Treant voorzitter Carla van de Wiel noemde de Tamboeravond “een avond die zij nooit meer mee wilde maken”. In de ogen […]

Read Full Post »

Als door een slang gebeten zo heftig was de reactie van de Treant Zorggroep op het redactionele commentaar in de Hoogeveensche Courant van 26 juni. Nicole Donkervoort liet geen spaan heel van de wijze waarop de Raad van Bestuur van de zorggroep communiceert. Het was slimmer geweest als Treant langer had nagedacht over een inhoudelijke […]

Read Full Post »

Afgelopen week werd ik door iemand (Laat ik hem kortweg M noemen) publiekelijk op facebook er van beschuldigd met modder te gooien naar voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Hoogeveen, Hendrikus Loof. Mijn modder bestond uit: Ik ken Hendrikus Loof vanaf het moment dat ik actie ging voeren voor Bethesda. Heb in hem toen vooral passiviteit […]

Read Full Post »

Op 14 juni bood de Denktank Bethesda het rapport “Na de Tamboer: Bij Trommelslag” aan de fractievoorzitters van de Hoogeveense gemeenteraad aan. Het initiatief voor de Denktank kwam van Uitkijkpunt Bethesda. Doel was een brede groep van Hoogeveense deskundigen te vragen zich te buigen over de positie van Bethesda binnen Treant. Bij de aanbieding meldde woordvoerder Klaas Reenders […]

Read Full Post »

Na drie dialoog avonden tussen Treant en de bevolking van Hoogeveen en Pesse kan de vraag gesteld worden of wij Treant de rug toekeren. In Pesse kwamen slechts vijf bezoekers op de dialoog avond af en op de beide dialoog avonden in Hoogeveen een kleine dertig. Waaronder ten minste zeven leden van het voormalig actiecomité […]

Read Full Post »

Op 14 februari, daags na de tumultueuze bijeenkomst over ziekenhuis Bethesda in theater de Tamboer in Hoogeveen, schreef huisarts Carolien van Leeuwen uit Emmen, tevens transmuraal coördinator Treant locatie Emmen, een gepeperde brief aan haar collega Joke Dijkema, huisarts en voormalig transmuraal coördinator in Hoogeveen. In deze brief maakt van Leeuwen haar collega bittere verwijten. […]

Read Full Post »

In een videoboodschap meldt Pieter Omtzigt (CDA) dat vijf politieke partijen een plan in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, waardoor ruim dertig afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in diverse regionale ziekenhuizen zullen worden gesloten tijdens de nachtelijke uren. Een bedreiging van de acute spoedzorg voor mensen in dunner bevolkte gebieden, die zonder enige twijfel -onnodig- levens zal […]

Read Full Post »

In de aanloop naar en na afloop van de Tamboer Treant meeting lieten de toppers van Treant weten dat mijnheer de burgemeester van Hoogeveen wel eens gelijk kon hebben. Misschien was er inderdaad niet goed gecommuniceerd. Daar moest verbetering in komen en dus zou er een extern bureau ingehuurd worden om voor bijscholing te zorgen. […]

Read Full Post »

Treant bestuurder Carla van de Wiel zal het ongetwijfeld met een andere bedoeling hebben gezegd, maar de voorwaarde die zij op 13 februari in de Tamboer stelde, om onderhandelingen te beginnen met de oogartsen die vanuit Bethesda naar Hardenberg zijn verdwenen, laat zien met welke maten Treant meet. Even daarvoor hadden Mw van de Wiel en […]

Read Full Post »

Uit berichten in de media valt af te leiden dat de Treant Zorggroep beter wil communiceren. Dat men daar mogelijk zelfs een extern bureau voor gaat inhuren is dan weer een tegenvaller. Externe bureaus kosten wat en vaak is het maar de vraag of je dan wat krijgt. Dat is in de wereld van de […]

Read Full Post »

Next »