Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2018

Oudejaarsdag 2018, ik neem afscheid van een voor mijn geliefde en mij persoonlijk prachtig jaar, dat slechts door één ding werd verpest. De sluiting van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in ziekenhuis Bethesda is de vogelpoep op de deksel van de kist waarin 2018 de geschiedenis ingaat. Het actiecomité waarvan ik sinds 2012 het boegbeeld (volgens RTV Drenthe) mocht zijn, heeft de strijd definitief gestaakt, maar dat wil niet zeggen dat ik de ontwikkelingen rond Bethesda niet op de voet zal blijven volgen en daar via Uitkijkpunt Bethesda melding van zal blijven maken.


Het einde van het comité heeft zo zijn voordelen. Ik kan nu weer zonder overleg mijn gal spugen over het verwerpelijke zorgsysteem en de wijze waarop de Treant Zorggroep daar gestalte aan geeft. Na zes jaar op de rem getrapt te hebben, schreeuwt mijn geest om een grondige reiniging van het hok met onuitgesproken gedachten en gevoelens. Hou u dus maar vast.

Bij de aanbieding van de 15.000 handtekeningen onder mijn petitie zei toenmalig RvB voorzitter Kees Donkervoort “Respect.” En op vragen van RTV Drenthe over ons bericht dat we stoppen zei de woordvoerder van Treant, het opnieuw. Treant heeft “respect” voor ons besluit. De zorggroep etaleert haar schijnheiligheid schaamteloos.
Hoezo ‘respect’? Als men eerlijk is dan laat men David Post aan het woord, die ons oproerkraaiers noemde, ons zelfs schuldig verklaarde aan een mogelijke ondergang van het ziekenhuis. Of Marcel Kuin, die in Cassata zei “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.” Hij besefte toen nog niet dat zijn stafvoorzitter (Post) zijn grootste vijand was. Lees mijn samenvatting van de rechtszaak over het ontslag van Guus Bruins er maar op na.

Vanaf het moment dat voormalig huisarts en toezichthouder bij Bethesda, Klaas Reenders, in de Hoogeveensche Courant als actievoerder uit de kast kwam, heeft David Post zich als slippendrager van de medische staf in Emmen gedragen. Hij schreef in een ingezonden reactie op de brief van Reenders dat diens houding onbegrijpelijk was en sprak van “onze vestiging in Emmen”.
Tijdens de vele gesprekken die wij (toen nog wel) met de Raad van Bestuur voerden, zat hij er verveeld en met chagrijnig gezicht bij. Het was overduidelijk dat wij de luizen in zijn pels waren. Grootspraak (binnen twee jaar staat Bethesda in de top10 van het AD) en leugens (Bethesda zal verloskunde nooit opgeven) in de Hoogeveensche Courant waren de wapens waarmee hij ons bestreed. In een van die aanvallen sprak hij over huilende zusters aan zijn bureau. Volgens hem hadden wij hun vakbekwaamheid in twijfel getrokken. De werkelijkheid is dat de IC-verpleegkundigen door Post en intensivist Passier werden verdacht van lekken naar het actiecomité en onder enorme druk werden gezet op zoek naar het (nooit gevonden) lek. De fustratie daarover was ongetwijfeld groot, want in een van de gesprekken met ons kwalificeerde hij onze bronnen als “verzuurde zusters, die hun zin niet krijgen”.

Een andere vijand van Kuin en Bruins bleek de Raad van Toezicht te zijn. In het vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg inzake het ontslag van Guus Bruins valt te lezen dat in het remuneratiegesprek (soort van functionerings/beoordelingsgesprek) de RvT het functioneren van Bruins als zeer positief beoordeelde. Letterlijk meldt het vonnis dat Bruins geen enkele aanleiding had om voor ontslag te vrezen.
Maar toen Post (namens de medische staf) een dolk in de rug van de Raad van Bestuur stak sloeg de RvT als een blad aan een boom om en sprak zelfs voor zijn beurt via de media over het ontslag van Bruins en het (vrijwillige) vertrek van Kuin (die de bui wel had zien aankomen en naar Sneek verkaste). Niet lang daarna vertrok RvT-voorzitter Bas Eenhoorn, met als enige verklaring een verschil van inzicht met waarnemend voorzitter Carla van de Wiel. In het vonnis van het Scheidsgerecht krijgt (de Raad van Toezicht van) Treant over deze gang van zaken “een ernstig verwijt van slecht werkgeverschap“. In plaats van daar de consequenties uit te trekken en voltallig af te treden liet men, bij monde van waarnemend voorzitter Coba Anninga, weten “te leren” van dit vonnis.

Ik haal dit hier zo uitvoerig aan omdat op Uitkijkpunt Bethesda van Emmer zijde verwijten worden gemaakt, dat wij Treant in een kwaad daglicht zetten en dat het vooral daarom lastig is om nieuwe specialisten aan te trekken. Van enige zelfreflectie hebben die criticasters klaarblijkelijk geen last, want wie wil er nou werken voor een zo prominent als slecht werkgever afgeschilderde organisatie? De Raad van Toezicht, die in mijn beleving uit beroepstoezichthouders bestaat, voor wie het traktement en het eigen cv belangrijker zijn dan de organisatie waarop men toezicht moet houden, heeft het oor gewillig aan de medische staf geschonken en is daarmee verantwoordelijk voor de fiasco’s in Stadskanaal en Hoogeveen.

Het verweer van Treant tegen ons toetsingsverzoek bij het Scheidsgerecht beperkte zich tot onze ontvankelijkheid. Wij moesten niet denken dat wij een volwaardige gesprekspartner van de Raad van Bestuur waren geweest. Zelfs de Gemeenteraad zou dit gehoord hebben, als zij de moed had gehad om een toetsingsverzoek te doen. Treant beschouwt de bevolking van Hoogeveen niet als belanghebbend genoeg om een dergelijk verzoek te doen.

Ik zal nooit oproepen om Treant te boycotten, de keuze voor een zorgverlener is ieders persoonlijke vrijheid waar ik mij niet in ga mengen. Iets wat alle zorgverzekeraars ook zouden moeten doen, maar helaas… met goedkope budgetpolissen (altijd nog duurder dan het hele pakket bij DSW) lokt men de mensen toch uit die keuzevrijheid weg.

Zo. Dat lucht op. Iedereen die ons heeft gesteund in de afgelopen zes jaar wil ik daarvoor hartelijk danken. Ik wens u allen een goed en bovenal gezond 2019 toe.

.


Read Full Post »

Vrijheid. Wie is er op tegen? Ik niet. Ik koester mijn vrijheid tot in het oneindige. Maar is vrijheid, wat u betreft, ook oneindig. Of stelt u grenzen?

Natuurlijk stelt u grenzen. U zult mij vermoedelijk niet de vrijheid gunnen uw partner te vermoorden, tenzij u juist van uw partner af wilt. Een enkeling schijnt daar zelfs (veel) geld voor over te hebben. Gunt u in dat geval die enkeling de vrijheid om zich van de partner te laten ontdoen? Ik vermoed van niet.

De vraag is echter niet zozeer of vrijheid oneindig is, maar waar vrijheid eindigt. Mag ik zeggen dat iemand een vieze vuile fascist is? Of moet ik zeggen dat ik iemand een vieze vuile fascist vind? In het eerste geval doe ik een bewering die ik zou moeten kunnen bewijzen, dus echt slim is de constructie voor die uitspraak niet. In het tweede geval zeg ik wat ik vind. Mag ik mij in dat geval dan wat u betreft beroepen op de vrijheid van meningsuiting?

Dé dooddoener bij uitstek voor dit soort discussies is de uitspraak “Jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint.” Nietszeggende symboliek omdat in deze uitspraak het ongedefinieerde begrip vrijheid wordt gebruikt om het te definiëren. Waarmee het onverminderd ongedefinieerd blijft.

Toch suggereert die dooddoener wel dat er een moreel einde aan de vrijheid is en dat ‘de ander’ bepalend is voor de plek van dat einde. Voor mij bent u de ander en voor u ben ik dat dus wij zullen er samen uit moeten komen om te bepalen waar het einde van de vrijheid ligt.

Voor een groeiend aantal mensen lijkt de vrijheid van de ander te eindigen wanneer die er een afwijkende mening op nahoudt. Men mag dan de ander bijvoorbeeld van haatzaaierij beschuldigen en er vervolgens bezwaar tegen hebben om dan zelf van haatzaaierij beschuldigd te worden. Wie dat pad bewandelt begeeft zich op glad ijs. Maar we bevinden ons dan nog steeds op het terrein van de discussie, de rede, de redetwist, die veel beter een dialoog zou zijn.

Met de actuele problemen rond Lelystad Luchthaven  komen we vanuit het ongrijpbare ineens op het uiterst grijp- en graaibare terrein van de financiën. En niet zo’n klein beetje ook. Het gaat om miljoenen, waarschijnlijk miljarden. Nederland mag van Europa niet de zogenoemde verkeersverdelingsregel toepassen, omdat daarmee de “markttoegang voor nieuwe gegadigden” volledig wordt afgesloten. Er zijn politici in Nederland die dan de schouders ophalen. Europa? Nou en? Waarmee zij de vrijheid van dienstenverkeer schenden. Het zou een misdaad zijn tegen de vrije markt. Maar is die markt wel zo vrij? Mag ik er verhandelen wat ik maar wil? Ook drugs, wapens, mannen, vrouwen….?

In 2006 werd in Nederland de vrije markt ingevoerd op terreinen als zorg, onderwijs, energie, openbaar vervoer en sociale woningbouw. Hoofdwet van die markt is “Een ieder wordt geacht de eigen broek op te houden.” Een uitdrukking overigens die aanpassing behoeft, omdat de vrijheid van de genderneutraliteit mogelijk in gevaar wordt gebracht. Er zou iets moeten staan als “Een ieder wordt geacht de eigen bedekking van het onderlichaam op te houden.” Of wordt hiermee de vrijheid van de naturist om die bedekking te laten vallen tekort gedaan?

Laat de illusie dat vrijheid bestaat dus maar varen. Vrijheid bestaat niet. Of misschien is er toch een uitzondering… de vrijheid van gedachten daar heb ik u niet bij nodig. Die kunt u niet inperken tenzij u mij vermoordt, maar dan moet ik die gedachten dus wel eerst naar buiten hebben gebracht. Mijn Kantlijnen zijn voor mij het middel om dat te doen.

Omdat Kerstmis voor de deur staat wil ik eindigen met twee spreuken. Misschien wilt u die spreuken wel onthouden.

Als het hart bitter is, helpt zelfs suiker in de mond niet.
(Oud jiddisch gezegde)

Wie voor cynisme kiest het hart bevriest.
(Van Kooten, de Bie en de Jonge tijdens een gala-avond voor Amnesty International jaren geleden)


 

Read Full Post »

Ook ik ontkom er niet aan. De kersttijd is de tijd voor overpeinzingen. Dagelijks peins ik heel wat af. Ik ervaar dat niet als een last, dus u hoeft u niet te haasten om mij morele steun te bieden. Het is verrijkend om te doen. Mits niet begrensd door wat voor vooringenomen standpunten dan ook.


Vandaag is het koopzondag in Hoogeveen en hoewel ik de 24/7 economie verfoei vind ik niet dat ik dat een ander mag verhinderen om op zondag boodschappen te kunnen doen. In veel christelijke kringen denkt men daar anders over. In een verhaal dat zich niet op enig historisch bewijs kan beroepen wordt gezegd dat de 7e dag een rustdag is. Prima. Heb ik niets tegen. Ik rust heel graag. Maar het gaat mij te ver om dit anderen te gaan opleggen. Wat is het verschil tussen een kledingverbod en het zondagse winkelverbod? Wie dat kan uitleggen verdient de titel Rechtprater van het jaar.

Ik ga met deze overpeinzing op tenen staan. Lange en gevoelige tenen. Dat realiseer ik mij, maar waarom zou een atheïst (die overigens niet per se zonder een geloofsovertuiging in het leven staat, al is het dan geen religieuze geloofsovertuiging) op zondag geen boodschappen mogen doen en moet de atheïst zich verdedigen tegen (voor)oordelen als, je hebt zes dagen tijd voor je boodschappen, daar heb je die zevende dag niet voor nodig. Wordt de christen daar gelukkiger van? Komt het eeuwige leven daardoor dichterbij voor de christen? Vanwaar die dwang?

Toen ik een reis door Pakistan maakte heb ik in bewoonde gebieden respect getoond voor de daar geldende zeden door niet in korte broek rond te gaan lopen. Had ik vergelijkbaar gedrag vertoond als veel moslims in Europa dan had ik gewoon in mijn korte broek moeten blijven lopen. Volledig gezichtsbedekkende kleding is in onze cultuur (mild uitgedrukt) niet wenselijk. Maar met een beroep op met vergelijkbare (christelijke) geschriften wordt het in bepaalde kringen wel voorgeschreven.

Ik stoor mij aan religieuze dwang, zo gauw die mij beperkt. Als iemand er voor kiest om met inachtneming van religieuze voorschriften te leven prima. Zolang het mij niet belemmert heb ik er geen enkel bezwaar tegen. Ik stoor mij er niet aan omdat ik respect heb voor een oprechte levensovertuiging, ook al begrijp ik die voor geen meter. Waarom is het dan nodig dat de koopzondag pas om één uur begint? Omdat de kerkbezoekers er dan niet mee geconfronteerd worden. Komt door die confrontatie het eeuwig leven in gevaar? Is men bang verleid te worden? Twijfelt men aan de eigen standvastigheid? Vanwaar die dwang, gebaseerd op geschriften zonder enig historisch bewijs?

In mijn jeugd was het heel bijzonder dat in Winterswijk een predikant een homo-gespreksgroep startte. Het werd hem door velen ernstig kwalijk genomen dat hij weigerde om homoseksualiteit te veroordelen, omdat er in die oude geschriften staat dat het de Heer een gruwel is.
Hoe kan iemand zich er op beroepen dat de Heer een god van de Liefde is en tegelijk een ander mens om zijn of haar anders zijn veroordelen, discrimineren en doden? Wat is het verschil tussen het christendom en de islam hierin, in aanmerking genomen dat de profeet van de islam zes eeuwen later de ‘uiteindelijke openbaring’ van God heeft ontvangen? En als je beseft dat in Amerika christelijke gemeentes zijn die homoseksualiteit net zo erg vinden als moord?

Psychiater Tjeerd Jongsma zei ooit in een seminar: “Kijk uit voor de nederigen want zij zijn vaak het arrogantst.”


Ik wens u prettige kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.

Read Full Post »

In eendrachtige samenwerking hebben RTV Drenthe en RTV Noord gewerkt aan een evaluatie van de nu vier jaar oude Treant Zorggroep. In een gedegen stuk werk  melden de omroepen dat de fusie tussen de drie ziekenhuizen er eentje was in de categorie tegen wil en en dank en komen zij tot de conclusie dat Treant nooit meer is geworden dan de som der delen.

Die conclusie komt uit de mond van VVD Kamerlid en zorgwoordvoerder Arno Rutte en mag gerust naïef genoemd worden. Al in 2013 was bekend dat de overgrote meerderheid van de bevolking van Hoogeveen tegen de fusie met Scheper was. Vijftienduizend handtekeningen onder een petitie voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen, een niet mis te verstane uitkomst van een enquête onder de inwoners van Hoogeveen e.o. waaruit bleek dat de fusieorganisatie een behoorlijk adherentieverlies* zou lijden, twee gemeenteraden (Hoogeveen en de Wolden) die zich unaniem (!) uitspraken tegen de vervolgfusie met het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Wie toen nog geloofde in een zonnige toekomst voor het latere Treant was naïef of een ziekelijke optimist.

* adherentie is het aanbod van patiënten, dat bepalend is voor de
financiële gezondheid van de organisatie

Wat mij betreft is Treant aanmerkelijk minder dan de som der delen. Hoogeveen en Stadskanaal zijn de IC kwijtgeraakt, verloskunde en kinderafdeling zijn gesloten en ingewijden melden dat de Spoedeisende Hulp (SEH) het volgende kindje is dat geofferd zal worden. Volgens insiders blijft in Hoogeveen en Stadskanaal slechts een poliklinische zorglocatie met enkel dagopvang en ondersteunende zorg over. De wens wordt uitgesproken dat lokale bestuurders en de bevolking over hun eigen schaduw heen zullen kunnen springen. Ik vrees dat dit nog wel eens heel moeilijk kan gaan worden.

Het actiecomité in Hoogeveen heeft zich bij de keuze tussen verschillende kwaden ruim een jaar geleden neergelegd bij de onvermijdelijkheid van de afbraak die nu in Hoogeveen plaats vindt. Tegen beter weten in valt slecht te vechten. Maar wij zullen nooit accepteren dat de complexe zorg in ons gebied wordt geconcentreerd aan de uiterste zuidoost grens van het verzorgingsgebied in een ziekenhuis dat met list leugen en bedrog heeft laten zien weinig tot geen respect te hebben voor de inwoners van Hoogeveen (en Stadskanaal, maar ik wil niet voor hen spreken). Ik herinner mij nog een opgetogen Leo L. Schoots, een man die rustig een kwart miljoen euro declareert voor een half jaartje interimwerk. Hij meldde vol trots op RTV Drenthe dat de drie ziekenhuizen van (toen nog) ZLM volwaardig zouden blijven en dat de chirurgen zouden reizen tussen de verschillende locaties. 
Toen ik hem confronteerde met de voorspellingen van wijlen Professor Smalhout, dat chirurgen binnen de kortste keren zouden willen opereren op één locatie reageerde hij uiterst bot: “Smalhout is een malloot.” We weten inmiddels wel dat de echte malloten hebben vertrouwd op de blauwe ogen en de mooie woorden van de dieven uit het oosten.

De enige manier waarop Treant zal kunnen overleven is de bouw van een interventiecentrum aan de A28 bij Beilen, nabij de afslag Emmen. Goed bereikbaar vanuit Hoogeveen. Ook voor de meeste zwangere vrouwen. Treant heeft geen andere optie dan deze. Elke andere optie maakt het logisch om voortaan naar Assen of Zwolle te gaan in plaats van naar een organisatie waar wij geen vertrouwen in hebben. 

Toen wij dit iets meer dan een jaar geleden bekend maakten kregen we behoorlijk wat negatieve reacties uit de bevolking van Hoogeveen. Men wil Bethesda terug, zoals dat was. Laat ik daar net zo klip en klaar over zijn als ik over Treant altijd ben (geweest). Bethesda zijn we kwijt en we krijgen het nooit meer terug. En als Treant niet oppast zijn zij straks een reusachtig aantal patiënten kwijt, die zij op hun beurt ook nooit meer terug zullen krijgen. Weg is weg.

Read Full Post »

Op donderdagochtend ga ik altijd met een goede vriendin koffie drinken in een van de horeca gelegenheden nabij de markt. Onlangs was ik erg van de vroege en omdat ik geen genoegen beleef aan marktbezoek in miezerige regen nam ik vast plaats in ons vaste koffiehuis. Aan het tafeltje naast mij zat een enigzins sjofel geklede heer van zo ongeveer mijn leeftijd en een jongeman die er uit zag alsof hij naar een bijeenkomst moest waarvoor dresscode “keurig in het pak” was vermeld op de uitnodiging. Ze waren intensief en redelijk luid in gesprek en ik luisterde achter mijn exemplaar van het Dagblad van het Noorden wat deze twee totaal verschillende generaties met elkaar bespraken.


Nee opa, dat kunt u niet menen. De rekening bij de rijken leggen dat is net zoiets als een student die zegt papa en mama betalen alles wel. U moet echt eens stoppen met het lezen van die socialistische Volkskrant.
Opa glimlachte en wees de jongeman terecht. Erik Daniël het wordt hoog tijd dat de rijken gaan betalen wat ze horen te betalen. Vooral de graaiers en de uitbuiters. Ze kunnen het beter goedschiks accepteren want anders loopt het op een gegeven moment gigantisch uit de klauwen en dan krijg je vanzelf een gewelddadige uitbarsting waar niemand op zit te wachten.
De jongeman veerde op. Dus als iemand veel geld in zijn leven heeft weten te verdienen is het meteen een graaier of een uitbuiter? En dat geeft dan de armen het recht om de boel fysiek te gaan slopen? Dat vind ik holbewonersgedrag.
Daar gaat het niet om Erik Daniel, ik praat dat gesloop niet goed. Het gebeurt gewoon en het zijn niet de armen die daar verantwoordelijk voor zijn. Er lopen goed getrainde extreme figuren rond, die dit soort momenten aangrijpen om onrust te zaaien. Die misbruiken de mensen die terecht demonstreren omdat elke maand een week langer is dan hun salaris toestaat. Die klootzakken willen zoveel mogelijk onrust in de hoop dat ze op de langere termijn dan de macht kunnen grijpen. Dat ging zo in Hitler Duitsland met de bruinhemden, dat ging ook zo in Rusland met de revolutionairen van Lenin. Links of rechts, het maakt niet. Ken je geschiedenis jongen, alleen dan kun je voorkomen dat die zich herhaalt.
Dat heeft niks te maken met die rekening voor de rijken opa. Mensen die een goed eigen inkomen hebben geven meer uit, dat geld komt bij bedrijven en de staat via belastingen terecht. Deze mensen geven dus zeker dubbel zoveel geld uit en dus wordt aan hen ook meer verdiend dan aan iemand die zijn eten bij de voedselbank haalt. Wel een goed concept trouwens, die voedselbank.
Oh ja? Vind jij dat? Heb jij enig idee hoe het voor een vader van twee kinderen is, die een volle baan heeft en net teveel verdient om nog voor een toelage of een extra belastingvoordeeltje in aanmerking te komen? Dan ben je beter af als je in de bijstand zit. Die vader wil zijn kinderen ook wel eens wat extra’s geven, maar als je aan het eind van de maand drie dagen salaris tekort komt dan is dat allemaal niet voor hen weggelegd. Dat ziet die VVD van jou niet.
Maar zo iemand kan toch ook nog een extra baantje zoeken en in de avonduren een paar uren gaan werken opa? Dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid serieus en gaat ie niet lopen bedelen bij de overheid.

Op dat moment kwam mijn goede vriendin binnen. Gelukkig maar want ik voelde de neiging op komen om het jong een glas ijskoud water in zijn gezicht te gooien.

.


Read Full Post »

Het kon niet uitblijven. De gele hesjes hebben ook de Nederlandse straten bereikt. Gemeenschappelijk standpunt van de voorlopig nog in kleine aantallen opgekomen hesjesdragers is dat ze “er klaar mee zijn” en dat “genoeg genoeg” is. Waar men klaar mee is en wat er genoeg is dat verschilt van hesje tot hesje. Mocht het dus ooit tot een echte gele hesjes revolutie komen, en mocht die resulteren in het omver gooien van “de macht”, dan is de chaos die daarna ontstaat nu al tot in detail in kaart te brengen.


De natuurbeschermers rollen dan met de anti-rewilding beweging over straat, omgeven door moslimhaters die met vluchtelingenhelpers op de vuist gaan. De ultralinksen proberen de bruinhemden om zeep te helpen en het auto bestand in Nederland wordt meer dan gehalveerd. Het aantal uitgebrande carrosserieën tegelijk meer dan verdubbeld. Bankiers hangen aan lantarenpalen, ziekenhuisbesturen liggen vastgeketend op buiten bedrijf gestelde intensive care bedden en “de massa” zoekt verhit naar de nooduitgang, zich afvragend hoe deze apocalyptisch aandoende ellende toch ooit heeft kunnen ontstaan. Die massa is vergeten dat we zelf democratisch voor deze ontwikkelingen hebben gekozen.

Gelukkig is het nog (lang?) niet zo ver. Maar we moeten niet denken dat het nooit zo ver zal komen, als banken 12% rente rekenen voor roodstand en vrijwel 0% geven voor zwarte cijfers; als ministers met de armen over elkaar ziekenhuizen zien omvallen zonder in te grijpen; als onze kinderen steeds vaker geen les hebben door het lerarentekort; als er geen enkele sociale huurwoning meer bestaat; als roetveegpiet en zwarte Piet niet samen door één schoorsteen mogen; “onze club” niet wint; er nog meer geld naar Europa gaat of als Italië toch door mag gaan met fout begroten.

Als we vergeten dat de wortels van alle grote oorlogen lustig groeiden in de vruchtbare bodem van het ongenoegen van de massa, als we vergeten dat isolationisme en nationalisme verwoestend zijn, moeten we beslist niet denken dat we met een oproep tot redelijkheid, laat staan tot solidariteit gehoor zullen vinden. Als de massa op drift raakt is er geen stoppen meer aan.

Zolang de kloof tussen arm en rijk, tussen bevoorrechten en verpauperden, bestaat en groter wordt zal de drift groeien. Bekijk onze geschiedenis en bedenk dat er nog nooit zo lang voorspoed en vrede in onze omgeving heeft bestaan. Over duizend jaar zullen historici schrijven dat de totale ineenstorting van “de polder” onafwendbaar was geworden. Na een goede aardappeloogst moet de akker immers toch weer twee jaar vrij van aardappelen blijven, als u begrijpt wat ik bedoel.

Als die ineenstorting is wat je wilt, trek dan een geel hesje aan.

.


Read Full Post »