Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for november, 2018

Vorig jaar heb ik me voorgenomen me buiten de discussie over het vermeende racisme van Zwarte Piet te houden. Dat gaat dus niet lukken. Het gaat immers niet meer om Zwarte Piet sinds neo-nazisten en fascisten de discussie hebben gekaapt. De zangers van het walgelijke Daar moet een piemel in, stonden afgelopen weekend her en der verspreid Sinterklaasliedjes te zingen. En daarmee hebben ze mijn zwijgen om zeep geholpen. Het gaat ze immers niet om Zwarte Piet, maar om zuivering. Onze “tradities” moeten zuiver blijven.


Laat ik om te beginnen voorop stellen dat wat mij betreft Zwarte Piet zwart is omdat ie dan niet door kleine kinderen herkend kan worden. En dat ik het als een verlies van een dierbare jeugdherinnering ervaar dat dit misschien binnen niet al te lange tijd zal verdwijnen. Zoals ook de roe en dreiging van meegenomen worden in de zak al lang verdwenen is en niemand die daarom geeft.

Ik geef toe dat ik lang nodig heb gehad om te begrijpen waar het voor groepen als Kick Out Zwarte Piet (kozp) en Zwarte Piet = racisme om gaat. En dat is volgens mij niet om Zwarte Piet als persoon, maar om de zogenaamde humor van hersenloze idioten, die op 6 december vrolijk lachend tegen gekleurde Nederlanders zeggen: “Goh ben je nog hier? Je moest toch weer terug vandaag?” Of nog “leuker” op een verjaardagsfeestje bij de binnenkomst van een donkerder gekleurde mens: “Daar is Zwarte Piet met de cadeautjes.”

Eikels vind ik dat. Leuk zijn ten koste van anderen. Zij en niemand anders zijn er de schuld van dat er nu al jaren gekijfd wordt over Zwarte Piet en het aanpassen of juist het behouden van onze “tradities”. Hadden ze dat niet gedaan dan zou Piet nooit in een adem met racisme worden genoemd. Deze racisten lopen hand in hand met Zwarte Piet, varkenskoppen en brengen zonder aarzelen de nazigroet. En ze dragen al helemaal niet bij aan het behoud van Zwarte Piet, omdat beschaafde mensen niet men hen geassocieerd willen worden. Niet alleen dragen ze niet bij aan een oplossing, ze draaien Piet eigenhandig de nek om.

Ik weet in ieder geval één “traditie” te noemen die wat mij betreft onmiddellijk verboden mag worden: foute raciale grappen maken ten koste van anderen. Zet er maar een straf in een werkkamp in de Oostvaardersplassen tegenover en vervoer de gestraften er in een zak naar toe. Elke morgen geselen met een roe, zal ze leren wat onze Sinterklaastraditie inhield.

.


Read Full Post »

Erik Jan Kreuze, voorzitter van de fractie van het CDA in de Hoogeveense Gemeenteraad wil dat wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) weer aan tafel gaat met de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep. Kreuzeman noemt dat het “Nieuwe Drentse Denken.” Ik noem dat een laffe poging om het gebrek aan ruggengraat te verdoezelen.


Op de website van het CDA is de volgende tekst te vinden over ziekenhuis Bethesda: “Al jaren is er grote onrust over de toekomst van ziekenhuis Bethesda. Die onrust begrijpt het CDA heel goed. Daarom maken wij ons ook al jaren sterk voor behoud van een volwaardig ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Ook de komende jaren blijven we ons daarvoor inzetten.”
Dat Bethesda zonder IC, verloskunde en kinderafdeling al lang geen volwaardig ziekenhuis meer is, dat is het CDA kennelijk ontgaan. Zoals hun fractievoorzitter met het NDD (= Nieuwe Drentse Denken) klaarblijkelijk de indruk wil wekken dat accepteren van deze onzalige situatie getuigt van wijsheid. Ik citeer hem: “We moeten in Drenthe niet allemaal hetzelfde ziekenhuis willen, maar we moeten samenwerken.”

Onder welke steen Kreuzeman de achter ons liggende zes jaren heeft gelegen is niet bekend, maar dat hij er heeft gelegen staat vast. Treant en zijn rechtsvoorganger ZLM hebben laten zien wat samenwerken inhoudt. Samen zoveel mogelijk de boel naar Emmen brengen. In de Hoogeveensche Courant liet de huidige Chief Medical Officer David Post destijds weten dat Bethesda verloskunde nooit zou opgeven. Het stond als vette kop boven een interview dat Leonora de Vries had met hem en intensivist Martijn Passier. De kop luidde in eerste versie dat Bethesda de IC zou behouden, maar kennelijk waren de plannen voor sluiting daarvan al zo ver dat Post die kop niet accepteerde en verlangde dat hij werd veranderd. In hetzelfde artikel
zou staan. Wat de woorden van Post waard zijn is meer dan duidelijk. Helemaal niets. Wat samenwerken binnen Treant betekent is ook duidelijk. De ramen in Bethesda zijn ’s avonds vrijwel allemaal donker.

Nog in april van dit jaar toonde de CDA fractie zich bezorgd om Bethesda en vroeg het college van B&W zich sterk te maken voor het behoud van verloskunde, kinderafdeling en spoedeisende hulp. De eerste twee zijn al verdwenen en de laatste “toogt ziel”. Maar volgens het NDD van Kreuzeman is dat niet erg want we moeten niet allemaal in Drenthe hetzelfde ziekenhuis willen. NDD staat wat mij betreft voor Niet Doen Domkop!

Bij de lawaaidemonstratie begin mei, georganiseerd door de SP in samenwerking met GroenLinks en met medewerking van de overige fracties sprak het Drentse CDA kamerlid Agnes Mulder stoere taal, die als sneeuw voor de zon verdampte toen het in de Tweede Kamer op stemmen aankwam. Want toen verried mevrouw Mulder Bethesda én Hoogeveen en stemde tegen een motie die om openhouden van de verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal vroeg.

Meer dan zes jaar sprak het college met de Raad van Bestuur van Treant, eerst in de persoon van Klaas Smid, daarna in de persoon van Erik Giethoorn. We weten inmiddels dat dit niets heeft opgeleverd. Erwin Slomp, een man die in zijn carrière bij de politie zeer gevoelige antennes heeft ontwikkeld voor het herkennen van leugens, onwil en tegenwerking hield het snel gezien. Hij zegde samen met zijn collega wethouder uit de Wolden het vertrouwen in Treant op. Natuurlijk komt hij de Treant bestuurders wel tegen, bijvoorbeeld aan de Zorgtafel, maar één op één met Treant aan tafel? Slomp kan zijn tijd wel beter besteden.

Kreuzeman wil terug aan tafel met “ons” Treant. Hij wil NDD-en. Ik zeg het nog één keer in de hoop dat het CDA het eindelijk (af)leert: NIET DOEN DOMKOP!

Gelukkig is Brand van Rijn namens de SGP dit jaar in de raad gekozen. En wie de confessionele politiek goed volgt zal constateren dat hij zich in zijn eentje drukker maakt voor de zaak van Bethesda dan de hele CDA fractie bij elkaar. De man is oprecht, principieel en beschikt over een kaarsrechte ruggengraat.

Confessionele Hoogeveners trap niet in de ijdele kunsten van het CDA, hou Brand in de gaten.

.


Read Full Post »

Zonder broeikaseffect zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Extreem hoge en lage temperaturen zouden de aarde teisteren. Leven zoals wij dat kennen zou niet kunnen bestaan in dergelijke omstandigheden. Dankzij het broeikaseffect kennen wij beperkte temperatuurverschillen. Het minimum van -27,4 graden, dat in 1942 in Winterswijk werd gemeten, is tot nu toe de laagste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten. De hoogste temperatuur werd in 1944 in Warnsveld gemeten en bedraagt 38,6 °C  in Warnsveld [Wikipedia].


Het maximale temperatuurverschil in ons land bedraagt dus 66 °C. Nog steeds een fors verschil maar niet te vergelijken met de temperatuurverschillen waar onze toekomstige buren op de maan mee te maken zullen krijgen. Daar is het temperatuurverschil tussen heetste en koudste moment 264 °C. De atmosfeer heeft (simpel gezegd) een dempende werking op de opwarming van de aarde, de CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer heeft een dempende werking op de afkoeling van de aarde. Het is voor de aarde wat voor ons het dekbed is waaronder wij in een onverwarmde kamer een lekker warm plekje hebben dankzij ons biologische kacheltje, de verbranding in onze cellen. Zonder CO2 in de atmosfeer geen leven op aarde dus. Lang leve het broeikaseffect dus.

De Nederlandse glastuinbouw met hun glazen broeikassen maken het voor onder meer aardbeienplanten mogelijk om ook in herfst en winter vrucht te dragen. Wij zijn goed vergelijkbaar met die aardbeien. Alleen leven wij in een broeikas, waar geen ramen kunnen worden geopend om bij warme buitenomstandigheden warmte uit de kas te laten ontsnappen. We kunnen geen luiken in de atmosfeer openen en sluiten wanneer ons dat het beste uitkomt. En dus wordt het steeds warmer op aarde.

Als je in een volle bioscoopzaal de temperatuur aan begin van de film meet, geen airco aanzet en geen ventilatie toepast is het aan het eind van de film flink warmer geworden. 300 kacheltjes waarvan de thermostaat op 37 °C staat geven behoorlijk wat warmte af. In mijn jeugd was ik altijd verbaasd waarom bij mijn overgrootouders de koeienstal ’s winters altijd lekker warm was. Er werd niet gestookt en toch was het er nooit koud. Onze aarde wordt bewoond door miljarden kacheltjes, die allemaal CO2 uitstoten. Bij iedere uitademing. Die CO2 ontstaat bij de verbranding van glucose in onze lichaamscellen. Net zoals in cv-ketels, benzine- en dieselmotoren en alle andere apparaten en machines CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas, aardolie of kerosine.
Al deze brandstoffen zijn namelijk opgebouwd uit atomen koolstof en waterstof. Glucose vormt een uitzondering hierop want dat bevat naast koolstof en waterstof ook nog zuurstofatomen. Bij de verbranding van deze brandstoffen verandert koolstof in koolstofdioxide en waterstof in water.

Na de uitvinding van de stoommachine en de industriële revolutie is de CO2 uitstoot van machines gigantisch gegroeid. In de 220 jaar daarna hebben we zoveel CO2 aan de atmosfeer afgegeven dat we nu te maken hebben met een reusachtig probleem, dat de bestaansmogelijkheden voor onze (achter)kleinkinderen ernstig vermindert. Stel je voor dat je achterkleinkroost straks in Hoogeveen aan zee woont. Dat is echt niet denkbeeldig.

We moeten dan ook (of we dat nou leuk vinden of niet) aan de windmolens en de zonneparken. We moeten van het aardgas af, voor Groningen, maar ook om de CO2 uitstoot te verlagen. Alleen… als we voor onze totale energiebehoefte duurzame energie willen opwekken met zonnepanelen dan hebben we een hoeveelheid panelen nodig waarmee heel Groningen, Friesland en Drenthe zou kunnen worden overdekt. En als we de productie van die panelen met duurzame energie willen opwekken moet misschien Flevoland ook nog worden overdekt. Maar dat is nog niet alles, netbeheerder Tennet heeft nu al grote transportproblemen. Door het toenemende aantal zonnepanelen op de daken bij particulieren wordt inmiddels zoveel elektrische energie ‘teruggeleverd’ dat de elektrische infrastructuur het bijna niet meer aankan. En dat bijna heeft geen lange houdbaarheid, spoedig kan het net het absoluut niet meer aan.

Dus is het logisch dat het taboe op het K-woord aan het wankelen is. Kernenergie is CO2 vrij…. en we hebben niet veel tijd meer voor er onomkeerbare klimaatveranderingen zijn opgetreden. Ondertussen wil in Drenthe vrijwel niemand windmolens in de achtertuin, start elke buurt waar zonneparken dreigen te komen binnen de kortste keren een actiecomité dat zich tegen de plannen verzet en dus schieten we niet op, terwijl we ons geen gedraal meer kunnen veroorloven. Onze hoop op kernfusie vestigen is dom en naïef. Als het al realiseerbaar is, dan heeft dat nog wel zo veel voeten in de aarde, dat de zeespiegelstijging dan al miljarden mensenlevens zal hebben gekost.

Op zich is dat misschien ook wel de beste oplossing. Het voortbestaan van het leven op aarde is meer dan ooit gebaat bij het uitsterven van de mens.

.


 

Read Full Post »

Het lijkt bijna een episode uit de serie rond Asterix en Obelix, de dappere strijders uit het kleine dorpje die moedig strijden tegen de almachtige Romeinen, die heel Gallië in hun greep hebben. De dappere strijders bieden hevige tegenstand dankzij Panoramix, de druïde die een krachtige toverdrank kan bereiden. Het zou mooi zijn als die zijn brouwerskunst eens in het zorglandschap in Nederland zou vertonen. Daar vindt momenteel een gevecht plaats tussen de Achmeaten, herkenbaar aan het zilveren kruis op hun schild, en de Esculapen, huisartsen die steeds meer taken toebedeeld krijgen in hun medische praktijken. De Achmeaten willen een vredesovereenkomst voor een jaar sluiten met de Esculapen, maar de voorwaarden van die overeenkomst staan de Esculapen totaal niet aan. Zij weigeren dan ook de overeenkomst te accepteren en te ondertekenen.


Als het niet de bittere werkelijkheid in ons land was zou ik er met plezier een hilarisch verhaal van maken, waarbij de Achmeaten in de pan worden gehakt en de Esculapen zich likkebaardend te goed doen aan het afsluitende diner . “Rare jongens die Achmeaten” zou de slotzin dan worden.

Maar de werkelijkheid is dat honderden huisartsen (in met name de regio Haarlem) weigeren om de door het almachtige Zilveren Kruis “voorgestelde” contractvoorwaarden te accepteren. Dit omdat die haaks zouden staan op afspraken die de artsen deze zomer hebben gemaakt met de zorgverzekeraars en de politiek. Daar komt nog bij dat de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de huisartsen verbiedt om als één front met de verzekeraars te onderhandelen.

Waar werkgevers en werknemers hun krachten bundelen in organisaties die namens hen de CAO-onderhandelingen voeren, worden huisartsen gedwongen om individueel een contract met de zorgverzekeraars te sluiten. Dat is een David en Goliath verhouding, maar dan in de absoluut overtreffende trap.

Achmea heeft eerder al eens laten weten waarom zij zo doen. Zij willen winsten kunnen uitkeren aan investeerders. Toen de politiek daar een (tijdelijk?) stokje voor stak liet Achmea weten dat ze nooit aan de zorgverzekeringen waren begonnen, als ze dit van tevoren hadden geweten. De patiënt daarmee tot melkkoe degraderend, onderwijl in dure reclames het zorgevangelie verspreidend. Daarin wordt verkondigd hoe goed die melkkoe het zal hebben als die zich maar aansluit bij VGZ, CZ, Menzis of Achmea.

Kartelvorming is verboden en juridisch zal het allemaal ook wel kloppen, dus is het riskant om deze vier verzekeringsreuzen als een kartel aan te merken, maar het is een feit, dat in elke regio een van de vier leidend is bij de onderhandelingen. In Hoogeveen is dat Zilveren Kruis in Stadskanaal Menzis en in Emmen heeft Univé (VGZ) die rol. De overige reuzen volgen de leider en zo staan de zorgverleners individueel tegenover een reusachtige overmacht. Komt een zorgverlener er met die leidende onderhandelaar niet uit, dan is er een reusachtig probleem.

Dit perverse spel is voor mij een aantal jaren geleden reden geweest om over te stappen naar DSW, de zorgverzekeraar, die maar één product in de aanbieding heeft in plaats van honderden. En ook nog eens niet doet aan het ondermijnen van de solidariteitsgedachte, door geen jongeren- of groepskortingen toe te passen.

Een verzekeraar, die echt niet de filantroop uithangt, maar moreel een hoger doel nastreeft.

Ik zou zeggen, denk er eens goed over na, de komende weken. En lees even dit artikel uit de NRC van afgelopen vrijdag over de strijd tussen de Achmeaten en de Esculapen.

Read Full Post »

De VVD lijkt werkelijk overal mee weg te komen, onderwijl coalitiepartners in de electorale afgrond werkend. De PvdA likt nog steeds de wonden van de verkeerd gekozen verantwoordelijkheid, D66 en CDA wacht eenzelfde lot en in de VVD heffen ze het glas, doen een plas en zijn reuze in hun sas.


Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het egocentrisch egoïsme dat als zevenblad in een mooie tuin de zaken waar het uiteindelijk om gaat om zeep helpt. Vorige week Ruben van Zwieten gezien in De wereld draait door? De man is dominee op de Zuidas en probeert al die arme driedelige pinguïns, die krom lopen van het geld dat ze met zich mee dragen, aan wat zingeving te helpen. Zinloze bezigheid want voor deze pinguïns betekent de zin van het leven zin in geld.

Een jaar of dertig geleden kwam ik de eerste pinguïn kuikens tegen in het voortgezet onderwijs. Ze waren egocentrisch en egoïstisch op een voor mij ongekende manier. Er zat een muur van onaanspreekbaarheid om hen heen. Het wereldje dat hun referentiekader vormde was klein en beperkt. Ik heb toen tegen collega’s gezegd dat als wij het op onze oude dag van deze gasten moesten hebben we onze borsten wel drijfnat mochten maken.

En nu lopen de kuikens als volwassen pinguïns te paraderen op de Zuidas. Maken zich druk om snellere verbindingen, wonen in vestingen met dikke muren er omheen en kijken je niet begrijpend aan als je het hebt over solidariteit in de samenleving. Van Swieten spreekt van geestelijke armoe onder de CEO’s, de topmannen van het Nederlandse bedrijfsleven. Laat dat eens op u inwerken. Geestelijke armoe bij de mensen die moeten zorgen dat er genoeg banen blijven in dit land. Al was het alleen maar om te voorkomen dat een moderne versie van de Franse of de Russische revolutie hun koppen in manden onder een hakblok doet belanden.

Het is nu al zo dat er bittere armoe in ons land heerst. Gemiddeld drie kinderen per schoolklas groeien op in armoe. Fascisten maken daar gretig gebruik van door te zeggen dat arbeidsmigranten “onze banen inpikken”. Gelukzoekers zijn de nieuwe schuldigen, ook als ze de armen ver en langdurig uit de mouwen steken.

Bij NS willen ze nog sneller van de Randstad naar Groningen. Ze gaan experimenteren met een sneltrein die nergens in Drenthe meer zal stoppen. Het is typerend voor de stand van het land. We leven in sneltreinvaart en gaan met ware doodsverachting met een rotgang op de afgrond af.

De schuld van dit alles moet worden gezocht in het egocentrisch egoïsme.


Read Full Post »