Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2018

Drentse actievoerders hebben gisteren (25 februari) hooibalen over de hekken van de Oostvaardersplassen gegooid om de noodlijdende dieren daar bij te voeren. Maar volgens Staatsbosbeheer is het onverstandig om de dieren te voeren.  “Dat betekent dat de sterke dieren daarvan profiteren en de zwakke niet. Het haalt het natuurlijk evenwicht weg”, legt boswachter Hans-Erik Kuypers uit. Volgens mij is dat juist de essentie van de struggle for life: dat de sterken profiteren en de zwakken niet.


Ik moet bekennen dat het idee van een natuurgebied, waar de natuur haar gang kan gaan mij ooit aansprak. Maar de praktijk dwingt mij om me nu klip en klaar uit te spreken tegen dit volslagen misplaatste en beschamende experiment. Moeder natuur verdraagt namelijk geen hekken. Dieren moeten bij voedselschaarste weg kunnen trekken en op zoek gaan naar nieuwe voedselgebieden. Denk aan de jaarlijkse trek van de gnoe’s in Afrika en dichter bij huis de vogeltrek. En zwakke dieren hebben recht op een predator (roofdier) die hen uit hun lijden verlost.

Wat in de Oostvaardersklassen beoogd werd is ontaard. Het natuurgebied is een soort van concentratiekamp geworden – let wel geen vernietigingskamp – waar dieren worden opgesloten, geen voedsel krijgen en zichzelf moeten zien te redden. Daar hoort dan ook op zijn minst een roedel hongerige wolven bij als we een vorm van (kunstmatig) natuurlijk evenwicht zouden willen scheppen.

Ik geloof niet in de schepping die de Bijbel ons voortovert en ik heb dus ook niet de drang om de daarin beschreven Schepper te imiteren. Maar Staatsbosbeheer lijkt wel in de klauwen van deze hoogmoed te verkeren. Daarom stel ik een nieuw experiment voor, waarbij wolven en alle voor dit experiment verantwoordelijken bij SBB in het gebied worden geplaatst. Een soort Steentijd-Utopia. Toen de mens nog op de toendra’s streed tegen de kou van de permafrost.

Als tegemoetkoming mogen er wat mij betreft een klein aantal grotten kunstmatig worden aangelegd, anders voorzie ik een te spoedig eind van het experiment door het uitsterven van de menselijk soort binnen de hekken van deze ongetwijfeld adembenemende overlevings-soap. En denk erom: het natuurlijk evenwicht moet ten allen tijde in stand blijven, dus niet bijvoeren! En geen kleding over de hekken werpen!

.


 

Read Full Post »

Het college van B&W van Hoogeveen heeft geen mening over het idee van een nieuw interventiecentrum van de Treantzorggroep, zoals onder meer door het Comité Actie voor Bethesda onlangs werd bepleit. Dat bleek uit het antwoord van wethouder Giethoorn op een vraag van raadslid Gerard Fidom (GroenLinks). Het college wil hierover eerst “in breder verband in gesprek met meerdere partijen.”


Mijn broek zakte af af toen ik dat hoorde – gelukkig was ik thuis en heeft alleen mijn echtgenote mijn ontzetting aanschouwd. Geen mening! Men wil eerst horen wat anderen er van vinden. Dan pas gaat men een mening vormen. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling van Giethoorn zijn geweest, maar hij heeft hiermee laten zien ongeïnspireerd en volkomen visieloos het Bethesda dossier te benaderen.

Natuurlijk zal hij ontkennen dat hij ongeïnspireerd is. Daar heeft een politicus/bestuurder altijd wel een formulering voor klaar, maar als je na vijfenhalf jaar strijd om behoud van een volwaardig ziekenhuis nog steeds een duur adviesbureau als Twijnstra en Gudde nodig hebt om je weg te vinden en dan vervolgens geen enkele mededeling naar buiten wilt doen en de raadsleden strikte geheimhouding moeten betrachten als het over het rapport van T&G gaat dan is er nauwelijks meer hoop op een goede afloop. Voor een mening moet je eerst bij jezelf te rade, pas daarna kun je met anderen in gesprek. En als dan beide partijen de bereidheid hebben elkaar tegemoet te komen, is er kans op een aanvaardbaar compromis. Zonder eigen mening is het een kwestie van u dicteert, wij schrijven wel.

Ook dat zal Giethoorn ontkennen. De afloop zal altijd goed zijn en als hij niet goed is dan wordt hij wel goedgepraat. Gisteren hoorde ik van een goed ingewijde en betrouwbare bron dat al in 2016 in de medische staf van Treant werd gezegd “Wij kunnen geen diensten draaien op drie locaties.” Met andere woorden, vanwege de concentratie in Emmen zullen Hoogeveen en Stadskanaal de klos zijn. Gelukkig hoorde ik van Erik Giethoorn gisteren ook dat hij “vrijwel elke dag contact heeft met (mevrouw) Carla van de Wiel en dat het echt wel goed zal komen met die verloskunde”. Met andere woorden gaat u gerust maar slapen.

Maarten Rutgers (bestuursvoorzitter van de rechtsvoorganger van Treant, ZLM) zei in 2011 al tegen de gemeenteraad: “Wij willen best met u praten, maar u gaat er niet over.” Dat is nette taal voor jullie kunnen zeggen wat je wilt maar wij trekken er ons toch niets van aan.” Sindsdien wordt in Hoogeveen elke partij, die zich niet blindelings schaart achter de meerderheidsopvatting van de raad, verketterd. Nog in de nieuwjaarstoespraak 2018 van Burgemeester Loohuis gebeurde dat. Hoogeveen kan het dus wel vergeten, op dit college van B&W hoeft Bethesda niet te vertrouwen.

.


Read Full Post »

CDA-lijsttrekker Erik Giethoorn gelooft niet dat Treant de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Bethesdaziekenhuis zal sluiten. Dat blijkt uit citaten in het Dagblad van het Noorden van woensdag 21 februari.


,,Ik kan me niet voorstellen dat Treant er echt toe overgaat om de verloskunde in Hoogeveen te sluiten. Ziekenhuizen laten zoveel dingen onderzoeken,’’ heeft Giethoorn blijkbaar gezegd tegen verslaggever Harald Buit. Mijn inschatting is dat deze wethouder wacht of het kalf zal verdrinken en dat hij dan tot de ontdekking komt dat het te laat is om nog reddend op te treden, waarna alleen het dempen van de put hem nog rest. Hij zal er de geschiedenisboeken mee halen.

De trouwe CDA-kiezers zullen hun partij niet in de steek gaan laten, dat hebben ze al zo vaak in Hoogeveen bewezen, maar daarmee nemen ze wel verantwoordelijkheid voor de teloorgang van ziekenhuis Bethesda, een van oorsprong christelijk ziekenhuis, op hun schouders. Wie besluiteloos en machteloos toeziet hoe een dierbaar instituut verloren gaat, zal in mijn ogen altijd moeten leven met de vraag “Waarom heb ik niets gedaan toen het nog kon? Waarom hoopte ik dat anderen de kastanjes voor mij uit het vuur zouden halen?”

Ik ga geen stemadvies geven, maar kiezers die zich werkelijk druk maken om Bethesda doen er goed aan zich te realiseren welke twee partijen in de gemeenteraad al sinds 2012 actief verzet plegen tegen eerst ZLM en daarna Treant. Want eerder zal een kameel door het oog van een naald kruipen dan dat de rest van de gemeenteraad in Hoogeveen werkelijk in beweging komt. Zij laten zich liever “in gesprek met Treant” in het pak naaien zoals Italiaanse wielrenners dat doen in de eindsprint van bijvoorbeeld een wereldkampioenschap wielrennen. Al pratend laten zij Bethesda langzaam uit Hoogeveen verdwijnen.

En zeg later nou niet, dat u niet op tijd was gewaarschuwd!

.


 

Read Full Post »

Gisteren heb ik begrip opgebracht voor de problemen die de Treant Zorggroep het hoofd moet bieden. Dat laat onverlet dat ik vind dat de concentratiefocus van Treant via een heilloos kompas richting krijgt. De uiterste zuidoosthoek van het verzorgingsgebied; slechter kun je niet kiezen. Maar niet alleen Treant speelt een cruciale rol. Ook zorgverzekeraar Achmea, de grootste geldschieter van Treant, speelt in stilte een – waarschijnlijk cruciale – rol. Tijd om daar de schijnwerpers weer eens vol op te richten.


De boekhoudkundige focus van de overheid is sinds de kabinetten Kok oorzaak van een hoop betonrot in de fundamenten van onze samenleving: de publieke domeinen. In het beste geval is gemakzucht de oorzaak geweest van de betonrot die steeds zichtbaarder die fundamenten ondermijnt. In het beroerdste geval hebzucht. Kijk naar de baantjes die de toenmalige premier sindsdien heeft bekleed. De door zijn kabinetten ingevoerde marktwerking in de publieke domeinen heeft daar zeker geen remmende rol in gespeeld. Integendeel, de (voornamelijk) heren hebben het goed geregeld voor zichzelf. Ab Klink topman van VGZ, Roger van Boxtel eerst topman bij Menzis, nu bij de Nederlandse Spoorwegen. Perfecte carrièreplanning zal de cynicus zeggen.

Dankzij die marktwerking kon onder meer Achmea ontstaan en een oppermachtige wurggreep op onze gezondheidszorg ontwikkelen, wat door woordvoerders altijd weer wordt ontkracht met argumenten als “wij hebben een wettelijke zorgplicht”, of “zonder ons zou de zorg niet meer betaalbaar zijn”; het soort rechtvaardiging dat ook door Treant wordt gebruikt in het meerdere malen uitgesproken “zonder fusie (men bedoelt zonder ons) zouden de drie ziekenhuizen niet meer hebben bestaan.” Het zijn onbewijsbare redeneringen want de klok kan niet terug worden gedraaid om te kijken wat er gebeurd zou zijn als…

Vreemd aangezien juist in de zorgwereld onderzoek de basis is van elk medisch succes. En goed onderzoek geschiedt altijd met parallelle groepen. Die elk net even anders benaderd worden. Het simpelste voorbeeld is het medicijnonderzoek, waarbij de helft van de proefpersonen (zonder dat zij het weten) een placebo krijgen. Alleen dan kun je met zekerheid een uitspraak doen over het effect van de onderzochte oplossing. Een wetenschapper die andere wegen bewandelt komt gegarandeerd ten val.
Uitspraken van Achmea en Treant zoals hierboven beschreven getuigen dan ook niet van een wetenschappelijke benadering. Eerder van hoogmoed en arrogantie. Voor bestuurders gelden kennelijk andere wetten dan voor wetenschappers.

De rol van Achmea is ineens weer actueel sinds duidelijk werd dat bij Treant onderzocht wordt of het mogelijk is om de verloskunde (en in het kielzog zal de kindergeneeskunde razendsnel volgen is mijn voorspelling) geconcentreerd kan worden. Medewerkers van Treant hebben tegenover de media gezegd dat intern sprake is van concentratie in (hoe kan het ook anders?) Emmen.

En dat is nou precies wat Achmea niet goed zal vinden. Althans als men daar nog steeds hetzelfde aankijkt tegenover de van overheidswege opgedragen zorgplicht. Ten tijde van het verdwijnen van de verloskunde uit Meppel stelde Achmea zich in gesprekken met het actiecomité op het standpunt dat verloskunde (en bijbehorende IC) nooit uit Hoogeveen zou mogen verdwijnen, aangezien dan voor geboortezorg een te grote witte vlek op de kaart zou ontstaan waardoor de verzekeraar niet meer aan voornoemde zorgplicht zou voldoen. Concentratie van verloskunde in Emmen betekent dat heel zuidwest Drenthe afhankelijk wordt van Emmen of Zwolle. Het is dan wachten op de eerste rampzalig verlopen bevalling in de ambulance.

Er worden klaarblijkelijk te weinig specialisten opgeleid in Nederland, anders kan het niet  dat een groeiend aantal kleinere ziekenhuizen moeite hebben met het vinden van artsen. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de overheid, die verder gaat dan het in toenemende mate aantrekken van Duitse, Poolse Ierse of Roemeense artsen. Die overigens zeer bekwaam kunnen zijn, maar de zekerheid daaromtrent blijkt niet 100% te zijn. Vorig jaar kwam aan het licht dat het delen van informatie over artsen die in eigen land hun beroep niet meer mogen uitoefenen in Europa uiterst slecht is geregeld. Denk aan een Twentse neuroloog die gewoon in Duitsland praktijk voerde.

Dus komen we terug bij Achmea, waar de boekhoudkundige focus de medische focus overstijgt. Het wordt tijd dat we de zorgverzekeraar weer onder druk gaan zetten, bevreesd als men daar is voor negatieve publiciteit. Daarom roep ik Achmea op om zich klip en klaar uit te spreken over hoe men de zorgplicht ten aanzien van geboortezorg gestalte zal geven. En dan niet met mooie praat waar je alle kanten mee op kunt, maar in glasheldere bewoordingen, waarmee je maar één kant op kunt.

U kunt daarbij helpen door tweets, mailtjes en berichten op facebook met gebruikmaking van de hashtag #achmea. De gestage druppel holt de hardste steen. Zwijgen en berusten is geen optie!

.

 


 

Read Full Post »

De Treant zorggroep is als een verwarde persoon die recht op de afgrond afloopt en niet naar waarschuwende kreten van omstanders wil luisteren. Gelukkig grijpen die in en overmeesteren de verwarde persoon, die vervolgens tijdelijk wordt opgesloten, want voor verwarde mensen hebben wij geen adequate plekken meer in onze samenleving. Binnen de kortste keren wordt de verwarde (in gegroeide verwarring door de bejegening) weer aan het eigen lot overgelaten. Op ongelukken kun je wachten.


De raad van bestuur en de staf van de Treant Zorggroep zoeken voor elk probleem de oplossing in concentratie in Emmen. Daar veroorzaakt men enorme onrust mee in de rest van de provincie. Mijn schrijfsels worden met enige regelmaat bestookt door personeelsleden die boos zijn, verdrietig, gefrustreerd of gewoon doodsbenauwd voor hun werkgelegenheid. Er moeten immers bijna 100 FTE’s verdwijnen om de fusiewinst te verzilveren!
Toch mag ik niet zwijgen.

Zo is het (niet alleen in Drenthe) gesteld met de zorg. De problemen die Treant het hoofd moet bieden zijn immens, dat onderschat ik echt niet, maar concentratie in Emmen, aan de uiterste rand van het verzorgingsgebied is niet de oplossing. Alle alternatieven liggen de andere kant op. Nergens ben je verder van andere ziekenhuizen verwijderd dan juist in Emmen. Het is onbegrijpelijk dat de nieuwe chief medical officers (zoals ze onlangs in de Hoogeveensche Courant werden genoemd) zich dat niet realiseren.
In het gewraakte advies locatieprofilering dat directe aanleiding vormde tot de Tamboeravond van “dertien twee” (2017) valt in de slotalinea te lezen dat – als er niet genoeg draagvlak in de regio is voor concentratie in Emmen – “een nieuw Treant interventiecentrum” het beste alternatief is. ‘Second best’ schrijft men weliswaar, maar dat komt door het decennialange isolement waarin de medische staf van het Scheperziekenhuis heeft verkeerd.

De artsen zouden reizen, de patiënten niet. Dat beloofde interimbestuurder Leo L. Schoots. Dat schrikt nieuwe artsen af. Dus concentratie is blijkbaar onvermijdelijk. Maar dan alstublieft CENTRAAL en niet aan het einde van onze wereld.

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft zich duidelijk laten horen.
Wanneer volgt de raad van Hoogeveen?

Zie ook: Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe

 

.


 

Read Full Post »

Het beschamende gezeul van een moeder met haar onrustbarend zieke peuter van ruim twee jaar oud vormt een dieptepunt op het gebied van de ziekenhuiszorg waar de Treant Zorggroep in Drenthe verantwoordelijkheid voor draagt. Sinds 2012 verzet Hoogeveen zich intensief tegen het beleid van diverse raden van bestuur van de zorggroep, waar het een komen en gaan van voorzitters is geweest. Maar nu bereikt de onrust ook Emmen waar de beoogde hoofdvestiging van Treant staat.


Je zal maar met een peuter van twee jaar en een temperatuur van bijna 41 graden, die al drie dagen flink ziek is, via de huisartsenpost naar Stadskanaal gestuurd worden omdat de kinderartsen in je “eigen ziekenhuis” zich ziek hebben gemeld. Dan kom je in Stadskanaal en wordt duidelijk dat opname noodzakelijk is en dan hoor je na anderhalf uur (!) dat daar geen plaats voor je kind is en dat je naar Hoogeveen moet rijden, waar je om één uur in de nacht aankomt. Ruim vierenhalf uur onderweg.

Opa Richard plaatste zijn ongenoegen op Facebook en riep de gemeente Emmen op om in te grijpen. Op RTV Drenthe deed hij telefonisch zijn ontluisterende verhaal: Waarom heeft Emmen eigenlijk nog een ziekenhuis? Het is een goede vraag en het antwoord zal door de afdeling communicatie van Treant wel weer mooi verpakt worden. Verder dan het geijkte wij betreuren de gang van zaken, maar uit privacyoverwegingen kunnen we hier niet op ingaan is men tot nog toe niet gekomen. Geen woord over de ongeloofwaardige synchroonziekmelding van drie kinderartsen, die naar verluidt onderling al een hele tijd problemen hebben. Geen weldenkend mens gelooft dat verhaal. Er moet van alles aan de hand zijn en in plaats van dat het beter wordt lijkt het erger en erger te worden. Hoe ver kun je nog zinken als je een peuter met een nachtelijke autorit van vierenhalf uur opzadelt? De artsen zouden reizen, niet de patiënten. Dat was een van de (niet nagekomen) beloftes.

Met verbijstering namen wij kennis van de sluiting van de kinderafdeling in het Scheperziekenhuis. De communicatie daarover naar buiten is vaag en veroorzaakt speculatie. Hoe verbind je drie met elkaar in conflict verkerende artsen tot een verbond waarbij ze zich gelijktijdig ziek melden? De meest voor de hand liggende verklaring is dat zij ineens een gemeenschappelijke tegenstander hadden en dat kan slechts (een deel van of de hele) raad van bestuur zijn geweest. Is het misschien zo dat de beide artsen/bestuurders, die blijkens een bericht in de Hoogeveensche Courant Chief medical officers genoemd worden, met de vuist op tafel hebben geslagen en tegen de kinderartsen hebben gezegd dat het ‘uit moest zijn met dat gesodemieter’? En hebben die artsen toen gedacht ‘jullie kunnen ons wat’? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar alle mooie praat van de raad van bestuur ten spijt verkeren ouders van zieke kinderen in Emmen nu voorlopig in grote onzekerheid. En dat valt de top van Treant zwaar aan te rekenen.

Het actiecomité in Hoogeveen verrees als een Phoenix uit de as toen de twee bij Treant praktiserende artsen werden benoemd als lid van de raad van bestuur en startte een procedure bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg om de bestuursstructuur te laten toetsen aan de Governancecode voor goed bestuur in de zorgsector. De procedure loopt nog en hangende die procedure wil het actiecomité geen mededelingen doen.

Uiteraard zal Treant mij verwijten dat ik negatieve stemming kweek met dit artikel, maar over het gezeul met een peuter die zo ziek is mag niet worden gezwegen. Over afzeggingen van afspraken in het Scheperziekenhuis, het doorsturen van hoogbejaarden met heupfracturen, niet meer kunnen bevallen in het ziekenhuis in Emmen en de cultuurverschillen tussen de locaties onderling heb ik het hier niet, maar daar zijn vele Kantlijnen mee te vullen dat kan ik u verzekeren.

Zie ook dit artikel op de website van RTV Drenthe

.


 

Read Full Post »

Vandaag om 14:00 uur zal de bestuursrechter van de Raad van State uitspraak doen inzake de door de geestelijk vader van de referendumwet aan de raad voorgelegde vraag of de kiezer zich in een raadgevend referendum of mag uitspreken over het afschaffen van dit referendum. Of het referendum een zegen of een vloek is zal altijd onderwerp van (mogelijk heftig) dispuut blijven, feit is dat de wijze waarop minister Ollongren de afspraken in het regeerakkoord uit lijkt te gaan voeren veel kwaad bloed zal zetten bij (vooral) het populistische deel van de bevolking.

Ik was aanvankelijk voorstander van het raadgevend referendum, zelfs van een correctief referendum, maar ik ben inmiddels van gedachten veranderd. Een referendum geeft wat mij betreft veel te veel ruimte aan de waan van de dag. Deze week werd duidelijk dat veel deelnemers aan anti-AZC protesten zich mee lieten slepen. De gevreesde overlast toename van criminaliteit in de directe omgeving van AZC’s blijkt reusachtig mee te vallen. Maar als er een referendum over de bouw van AZC’s was gekomen, zou de uitkomst voorspelbaar zijn geweest. Gelukkig bood de referendumwet niet de mogelijkheid hiertoe.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

15175630951111380101384.png

Hoewel ik dus niet rouwig ben om het afschaffen van het raadgevend referendum, vind ik de wijze waarop het kabinet RutteIII (of zo u wilt Shell1) deze afschaffing vormgeeft onfatsoenlijk. Het feit dat CDA-voorman Buma onmiddellijk na de uitkomst van de telling van handtekeningen door de kiesraad al meldde de uitslag naast zich neer te zullen leggen toont respectloosheid. Vanuit het CDA beschouwt men dat als transparant. “De kiezer weet op deze manier waar hij met ons aan toe is.” Ammehoela, het is uiterst onfatsoenlijk om op deze manier een – nog steeds geldend – wettig democratisch inspraakmiddel bij voorbaat zinloos te maken. Het vertrouwen in “de politiek” zal er zeker niet door groeien.

Den Haag heeft feitelijk vanaf het begin met het raadgevend referendum in zijn maag gezeten. Men had waarschijnlijk niet verwacht dat 300.000 handtekeningen zal makkelijk bij elkaar te krijgen waren. Toen dat in het geval van het Oekraïne referendum toch het geval was heeft het kabinet blunder op blunder gestapeld. De weigering om actief campagne te voeren om kiezers naar de stembus te krijgen en hen te motiveren voor de overeenkomst tussen EU en Oekraïne te stemmen liet al zien dat men van het referendum beslist geen succes wilde maken. Rutte heeft vervolgens als een ware leugenmeester de uitkomst ervan weten te omzeilen.

Populistische kiezers wisten zich niet serieus genomen, zoals die zich ook nu weer niet serieus genomen zullen voelen en met name Forum voor Democratie zal hier van gaan profiteren. Het geschreeuw van Wilders gaat het afleggen tegen de betogen van salon-intellectueel Baudet. Die een veel groter gevaar voor onze democratie is dan de blonde leider uit Limburg.

Respect voor de democratie vereist de mogelijkheid van een raadgevend referendum over de wet die het raadgevend referendum afschaft. De regering zal – als de wet in de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen, hoe dan ook de wet uitvoeren en zich niets van de uitkomst van dat (in dat geval laatste) raadgevend referendum. De uitslag wordt net als de uitslag van het a.s. referendum Ruttiaans genegeerd. Maar dan heeft men het spel gespeeld volgens democratisch vastgestelde spelregels en niet gaandeweg het spel de regels aangepast. Het is te hopen dat de bestuursrechter van de Hoge Raad vanmiddag ook die conclusie trekt. Het gaat per slot van rekening om onze democratie.

.


 

Read Full Post »