Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2017

Hoogeveen 7 december 2017

De heer H.B. Giethoorn,
Wethouder der gemeente Hoogeveen

 

Geachte heer Giethoorn, beste Erik,

Meerdere malen zat ik, samen met Klaas Reenders, bij u aan tafel om u en uw ambtenaar bij te praten over de ontwikkelingen binnen de Treant Zorggroep en dan vooral de gevolgen van die ontwikkelingen voor ziekenhuis Bethesda. Bij diverse gelegenheden heb ik begrip getoond voor de lastige spagaat waarin u verkeert met enerzijds de belangen van Bethesda in uw agenda, maar anderzijds de afhankelijkheid van Treant waar het gaat om de samenwerking op het gebied van de ouderenzorg, in het bijzonder de ouderen die op een verzorgingshuis zijn aangewezen. Ook tijdens een inspreekbeurt in de raadsvergadering heb ik die spagaat benoemd.

Helaas moest ik afgelopen woensdag constateren dat u bij het eerste het beste positieve geluid met betrekking tot Bethesda de huid van de beer te koop aanbiedt. En dat terwijl er slechts is aangekondigd dat slechts één beertje mogelijk zal worden geschoten. Volgend voorjaar. Ik bedoel hiermee de aankondiging dat – voor slechts één dag per week – het geriatrische spreekuur in Bethesda terug zal keren. U koppelt hier meteen aan vast dat er ‘goede geluiden over oogheelkunde’ zijn. De aangekondigde terugkeer van – een klein beetje – geriatrische mogelijkheden in Hoogeveen is een goed nieuwtje, maar niet meer dan dat. Een nieuwtje. De goede geluiden over oogheelkunde betreffen mogelijk op handen zijnde afspraken met een externe oogzorgaanbieder. Ook niet meer dan dat.

Het is nog lang geen avond en het is dus beslist veel te vroeg om de dag te prijzen door een lans voor Treant te breken. De vergelijking met de buurtsuper waar niemand meer komt slaat bovendien helemaal nergens op. Bethesda is geen buurtsuper en Hoogeveners gaan nog steeds graag naar Bethesda toe. Alleen bij doorverwijzing naar het Scheperziekenhuis zijn veel inwoners van Hoogeveen kritisch. Steeds minder wordt een verwijzing naar Emmen automatisch opgevolgd. Terecht, want als je toch moet gaan reizen dan oriënteert menigeen zich eerst op de vraag waar voor die specifieke behandeling de beste mogelijkheden en resultaten te verwachten zijn. Als dat Emmen is, dan is dat mooi, maar Zwolle, Assen en Groningen zijn ook zeer aanvaardbare alternatieven. Met de vergelijking met een buurtsuper doet u Bethesda (onbedoeld, daarvoor ken ik u te goed) ernstig te kort.

De recente heibel rond de sluiting van de kinderafdeling in Emmen toont bovendien aan dat er binnen de Treant organisatie nog een hoop onrust bestaat. Onderlinge problemen tussen artsen hebben vorig jaar in Emmen geleid tot het vertrek van twee orthopeden en nu meldt het Dagblad van het Noorden dat de huidige problemen ook weer deels door onderlinge conflicten (tussen de kinderartsen in dit geval) zijn ontstaan. Zoals de Denktank in zijn rapport ‘Bij Trommelslag’ heeft geconcludeerd is de Raad van Bestuur van Treant beslist niet ‘in control’. Het is dan ook veel te vroeg om vertrouwen in de Treant Zorggroep uit te spreken, dan wel er toe op te roepen. Want dat is wat u doet door uw lans te breken. U ontwapent daarmee uzelf.

De Raad van Bestuur van Treant had de problemen bij de kinderafdeling in Emmen moeten zien aankomen. Als drie artsen daar voor vijf artsen moeten werken kun je op je vingers natellen dat het fout gaat. Men had pro-actief moeten zijn en tegen 40% van de zwangere vrouwen moeten zeggen: “Helaas kunnen wij u momenteel in het Scheperziekenhuis niet van dienst zijn. Wij adviseren u om naar één van onze andere locaties te gaan, zolang wij niet voldoende kinderartsen kunnen aantrekken.” Mevrouw van de Wiel mag dan nu melden dat het niet verantwoord is om de kinderafdeling open te houden. Met drie artsen die een taakomvang van 5 fte’s moeten vervullen is het al veel langer niet te verantwoorden geweest. Wie wil er nou door een overbelaste arts worden geholpen?

Het spijt mij dat ik u na de vele – door mij als plezierig ervaren – gesprekken hier openbaar moet tegenspreken, maar door uw keuze om uzelf via de media te ontwapenen rest mij geen andere mogelijkheid. De zorgen over de toekomst van de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen blijven onveranderd groot. Het is niet in het belang van die drie locaties om geruststellende woorden te spreken.

 

Read Full Post »

In het Emmer Scheperziekenhuis kunnen vrouwen (voorlopig) niet meer bevallen. Woordvoerder Bart Visser van Treant antwoordde op vragen van het Dagblad van het Noorden waarom er dan geen artsen uit Stadskanaal of Hoogeveen bijspringen, dat dit niet zo makkelijk gaat. Er zouden namelijk te weinig kinderartsen zijn. Dat antwoord werd ook gegeven toen het geriatriespreekuur uit Hoogeveen verdween en ook het ontbreken van oogheelkunde wordt aan een tekort aan artsen toegeschreven.


Drie keer is scheepsrecht, dus het wordt tijd dat duidelijkheid ontstaat. Er lijkt sprake van een trend. Een groeiend artsentekort kost Treant klaarblijkelijk diverse specialismen. Je zou dan denken dat je op tijd de lasten moet spreiden. De nu ziekgemelde kinderartsen zijn gedurende langere tijd zwaar overbelast geweest. Na het vertrek van een ‘vaste waarnemer’ (die elders werk had gevonden) bleven er drie kinderartsen over waar er vijf nodig zijn. Je kunt dan op je vingers natellen dat hun kaarsje aan twee kanten opbrandt. Omdat regeren vooruitzien vergt, had de Raad van Bestuur op dat moment (met grote tegenzin desnoods) moeten besluiten dat 40% van de zwangere vrouwen moest worden doorverwezen naar de locaties Hoogeveen en/of Stadskanaal. Het argument dat de artsen in die plaatsen dan ook zwaarder belast worden is niet legitiem. Waar pijn geleden wordt binnen een fusieziekenhuis hoort pijn verdeeld te worden. Nu is één ziekenhuis een complete geboorteafdeling (tijdelijk) kwijt.

Het roept het beeld op van bestuurlijke incompetentie. De Raad van Bestuur heeft de afgelopen vijf jaar gemiddeld jaarlijks een andere voorzitter gekregen. Voor de financiële verantwoordelijkheid is men al voor de tweede keer aangewezen op een (doorgaans peperdure) interim bestuurder, die na een half jaar weer zal vertrekken. Voeg daarbij de bedenkelijke rol die het bestuur van de medische staf vorig jaar heeft gespeeld bij het pootje haken van bestuurder Guus Bruins en je gaat denken dat de ziekenhuispoot van Treant (be)stuurloos op lager wal afkoerst.

Waar men mee bezig is? Met het ontwikkelen van een regiovisie, waar Achmea al zeker drie jaar op zit te wachten en die ook nu weer niet gepresenteerd kon worden, terwijl de verwachting toch echt uitgesproken is dat dit in december zou gaan gebeuren. Daarnaast het interne gedoe rond de benoeming van twee arts-bestuurders, waarbij naar verluidt enorme druk op de ondernemingsraad uitgeoefend is om geen gang te maken naar de ondernemingskamer.

En ondertussen werd niet pro-actief gereageerd op de voor een blind paard nog te voorspellen overbelasting van de kinderartsen in het Scheperziekenhuis. Of waren die kinderartsen soms zo eigenwijs dat zij geen hulp van hun collegae in Hoogeveen of Stadskanaal wilden ontvangen? Hoogeveen zou met leedvermaak kunnen reageren op de onrust die nu (terecht) in Emmen heerst, maar zo zit Hoogeveen niet in mekaar. Het is zorgwekkend dat in Emmen inmiddels vergelijkbare geluiden klinken als reeds enkele jaren in Hoogeveen. Niet voor niets heeft Treant vorige week gemeld dat de huidige ziekenhuisstructuur niet langer houdbaar is dan hooguit 3-5 jaar. Moeten we soms vrezen dat dit nog een optimistische voorspelling is?

Je zou bijna gaan zeggen: Achmea grijp in. Voor het te laat is. Maar ja het enige dat je van een zorgverzekeraar mag verwachten is dat de financiële duimschroeven nog verder worden aangedraaid. En de Emmer gemeenteraad gaat, net als de raad van Hoogeveen, in gesprek met de Raad van Bestuur van Treant. Praten dus. Terwijl hier voor gemeentebesturen toch echt geldt: Geen woorden maar daden!!!
Of moeten we de hulp van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg soms inroepen?

Meer info:

Kinderafdeling Emmer ziekenhuis even plat
Bevallen in Emmen niet meer mogelijk
Onbegrip in Emmen
2018 Het jaar van de waarheid voor Treant

.


 

Read Full Post »

2018 wordt het jaar van de waarheid voor de verlieslijdende ziekenhuispoot van de Treant Zorggroep. In een intern stuk noemt de Raad van Bestuur 2018 “Een jaar waarin we op meerdere fronten moeten laten zien wat we waard zijn. Zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid, financiën, als de bedrijfsvoering en de manier waarop we met elkaar samenwerken.”


Voor de ziekenhuisgroep betekent dit vooral dat er een forse financiële ingreep moet plaatsvinden om de rode cijfers weer zwart te maken. Laat ik beginnen met de wens uit te spreken dat men hierin zal slagen. Hoe zeer wij in Hoogeveen het beleid van Treant op het gebied van locatieprofilering ook afwijzen, het voortbestaan van Treant is voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe van groot belang.

Grote organisaties maken er een gewoonte van om ingrijpende veranderingen vlak voor de kerstdagen naar buiten te brengen. Het personeel is dan aan vakantie en rust toe, de kerstdagen wil men niet laten verpesten, dus de strijdvaardigheid staat op een lager pitje dan gewoonlijk. In 2014 lekten de plannen tot opheffing van de IC’s in Stadskanaal en Hoogeveen uit. Het actiecomité sloeg alarm, kreeg ontkenning als antwoord en uiteindelijk kreeg het comité gelijk. De IC is verdwenen. Dat er een AZA voor in de plaats is gekomen wordt verschillend beoordeeld. Afhankelijk van welke criteria je bij de beoordeling hanteert.

In december 2016 lekte de locatieprofilering uit. Zelfs de anders zo timide gemeenteraad van Hoogeveen kwam in het geweer, met als resultaat een historische avond in de Tamboer op 13 februari. Een avond die door Treants bestuursvoorzitter Carla van de Wiel werd omschreven als “een avond die ik nooit meer wil meemaken.” Begrijpelijk, want zelden gaf Hoogeveen zo ondubbelzinnig geluid aan het protest tegen de ontwikkelingen rond Bethesda.

Onlangs meldde Treant in een brief aan gemeenteraden in het verzorgingsgebied dat de huidige ziekenhuisstructuur met drie locaties nog hooguit drie tot vijf jaar houdbaar is. En dan alleen als er verder wordt geconcentreerd. Je hoeft geen doemdenker te zijn om te vermoeden dat die concentratie in Emmen zal plaatsvinden. Van 400 complexe ingrepen die in Emmen gedaan worden zal men stijgen naar zo’n 2200 ingrepen waarvoor naar het Scheperziekenhuis zal moeten worden gereisd.

Medisch gezien valt daar weinig tegen in te brengen. Of je nu door chirurg X in Emmen wordt geopereerd of in Hoogeveen is lood om oud ijzer. Hoewel er bij voormalige leden van het actiecomité wel meldingen binnen zijn gekomen over complicaties die optraden (wat nou eenmaal kan gebeuren) en over slechte communicatie tussen verschillende locaties, is daar nooit een melding van een calamiteit met fatale afloop bij geweest. De uiteindelijke uitkomst van de behandelingen moet dus op zijn minst ruim voldoende zijn.
Dat er veel praktische bezwaren tegen behandeling in Emmen bestaan is bekend en in het kader van deze iSay niet relevant, daarom laat ik ze nu buiten beschouwing.

De melding dat (in het beste geval) nog hooguit vijf jaar complexe ingrepen in onze regio gedaan kunnen worden is uiterst zorgwekkend. Enerzijds is er in de achter ons liggende fusiejaren zoveel onrust geweest dat nog steeds geen kant en klare regiovisie gepresenteerd kan worden. Verder dan we willen goede bereikbare en betaalbare zorg blijven bieden, dichtbij als het kan, verder weg als het moet is men nog niet gekomen. Dat is inherent aan een fusie. De totstandkoming van de Isalagroep in Zwolle ging gepaard met jarenlange beschamende strijd tussen de specialisten van de Weezenlanden en het Sophiaziekenhuis. Het zal binnen Treant niet veel anders zijn. Daarvoor zijn er nou eenmaal te veel verschillende (financiële) belangen binnen ziekenhuizen.

In 2012 blokkeerde de medische staf uit Emmen het advies van KPMG om te werken aan de totstandkoming van een nieuw interventiecentrum op een centrale plek in Drenthe. De periferie van Hoogeveen was volgens Wouter Bos een uitstekende locatie, alsmede een plek aan de A28 nabij de afslag Westerbork/Emmen. Aanvankelijk heb ik mij op het standpunt gesteld, dat Drenthe helemaal geen behoefte heeft aan een dergelijk interventiecentrum, maar vooral aan volwaardige ziekenhuizen voor basiszorg in Emmen en Hoogeveen, maar daar ben ik inmiddels op teruggekomen.

Van alle behandelingen die in een ziekenhuis plaatsvinden is 85% niet onderhevig aan volumenormen en voor de 15% (mogelijk levensreddende) behandelingen zal elk weldenkend mens willen reizen, was mijn gedachte, maar daarbij heb ik geen rekening gehouden met de dalende belangstelling van jonge, net afgestudeerde specialisten om in een basisziekenhuis te gaan werken, zonder de mogelijkheid om ervaring op te doen met complexe behandelingen. De moeite die Treant moet doen om voldoende specialisten aan te trekken heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Zeker op het gebied van specialismen waarbinnen schaarste aan specialisten bestaat.

Met de blokkade van het peperdure KPMG rapport heeft de Emmer medische staf niet alleen geld verspild; er is ook een achterstand van jaren opgelopen bij het tot stand brengen van het benodigde interventiecentrum. In de slotalinea van het uitgelekte stuk over de locatieprofilering werd vorig jaar al gemeld dat als voor verdergaande concentratie in Emmen onvoldoende draagvlak in de regio zou blijken te bestaan ‘second best‘ een nieuw interventiecentrum uitkomst kon bieden. Let wel second best. Het was de opstellers van het stuk heel wat waard geweest om het in Emmen te vestigen.

Of het interventiecentrum er ooit komt is de vraag. Een nieuw ziekenhuis kost een bom duiten en Achmea (de voor onze regio belangrijkste ziekenhuisfinancier) heeft meermalen verklaard een interventiecentrum geen optie te vinden. Daarnaast blijken gefuseerde ziekenhuizen zoveel kostenstijgingen te veroorzaken dat de autoriteit consument en markt heeft aangekondigd daar onderzoek naar te gaan doen. En van gestegen kwaliteit bij gefuseerde ziekenhuizen is naar verluidt (vrijwel) niet gebleken. Dat juist het niet gefuseerde Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (hoewel ook in  lastig vaarwater manoeuvrerend) het beste ziekenhuis in de wijde omgeving lijkt te zijn is een signaal dat niet misverstaan kan en mag worden.

De vraag dient zich dan ook aan wat de achterliggende gedachte is van de melding dat de huidige ziekenhuisstructuur van Treant aan het eind van de houdbaarheid is gekomen. Vijf jaar zijn zo voorbij.

2018 wordt voor de gehele zuidoost-regio van Drenthe een jaar van de waarheid.

.


 

Read Full Post »