Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2017

Drieënveertig jaar was ik overtuigd lid van de Verenigde Arbeiders Radio Amateurs. Nu wil ik dat niet meer zijn. De VARA is voor mij de vara niet meer. De rooie ruggengraat bestaat niet meer. Uit angst voor de mening van de Telegraaf en haar hersenarme achterban is de omroep teruggekomen op het besluit om de door Joey Boink gemaakte documentaire over Jesse Klaver uit te zenden. Ondanks de heldere afspraken die met Boink waren gemaakt, en waar – voor zover het mij duidelijk is – Boink zich aan heeft gehouden.

De NPO heeft zich opgeworpen als censor door te besluiten dat de NPO deze docu niet zou gaan uitzenden. In een hypocriete poging om begrip voor dat besluit te kweken heeft NPO voorzitter Shula Rijxman het over de ‘onafhankelijkheid van de publieke omroep’. Daarbij wijzend op de steeds meer in handen van grote bedrijven rakende commerciële omroepen. Dat zij in dezelfde ademteug het feit negeert dat de NPO nu zwicht voor het geblaas van de Telegraaf (een krant die niet voor het eerst fout gedrag vertoont) maakt duidelijk wat er van de publieke omroep in Nederland is geworden. Opportunisme en angsthazerij als fundament voor onafhankelijke informatie? Het is bijna te triest voor woorden.

Dat de VARA zich daarbij zo makkelijk neerlegt is beschamend, maar het laat zien waar wij in Nederland heengaan. De in snel tempo voortschrijdende verrechtsing gaat gepaard met het verlies aan brede veelkleurige informatie. Juist het brede aspect van informatie maakt het mondige mensen mogelijk een onafhankelijke mening te vormen. Het vee dat achter Geert Wilders aan loopt weet vermoedelijk niet eens wat onafhankelijkheid is, maar daartoe hebben ze wat mij betreft het recht. Je mag achter de kudde aanlopen, ook al loop je dan gegarandeerd altijd door de stront. Maar je mag mij niet gaan beknotten in het vormen van mijn eigen op brede informatie gebaseerde mening. Daartegen zal ik mij altijd verzetten.

Alleen had ik niet verwacht dat de VARA die eigenlijk allang geen vara meer is, daaraan mee zou doen. En zelfs zo ver zou gaan dat zij vertoning van de documentaire via andere omroepen of media wil verhinderen. Een documentaire kenmerkt zich per definitie door gekleurde betrokkenheid en is wezenlijk anders dan onafhankelijke nieuwsgaring. Denk aan beroemde documentairemakers als Joris Ivens en Cherry Duins. Een goede documentairemaker zorgt er voor dat er een gedegen stuk werk wordt geleverd en dat doe je niet als je als slippendrager met de camera achter je onderwerp aan loopt. Of Joey Boink een goede documentairemaker is of een slippendrager, dat zullen we nooit weten, dankzij de censuur van de vara.

De VARA, ooit opgericht om de arbeider te verheffen, is verworden tot een onsmakelijke grauwe hap mooipraters die zelfs bereid is om censuur toe te passen. Want dat is wat BNNVARA nu doet. Vermoedelijk omdat ze bang zijn dat bij vertoning van de docu zal blijken dat het tegenhouden van de uitzending volslagen onzin was. Van zo’n angsthazenelite wens ik geen lid te zijn.

.


 

Read Full Post »

De bestuurlijke soap rond de Treant Zorggroep duurt voort. Het plotselinge en onmiddellijke vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht overviel mij onlangs enorm. In de Hoogeveensche Courant en op Regio Hoogeveen speculeerde ik over de aanleiding tot dit vertrek en de mogelijke gevolgen daarvan voor Bethesda. Inmiddels heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg uitspraak gedaan in een zaak die de vorig jaar ontslagen Treant bestuurder Guus Bruins tegen de zorggroep was begonnen. Die uitspraak is waarschijnlijk een belangrijke factor bij het vertrek van Eenhoorn geweest. “Onnodig beschadigend” en “niet wat van een goed werkgever verwacht mag worden”, zo oordeelde het Scheidsgerecht.

Eenhoorn is weg, maar de overige leden van de Raad van Toezicht zijn blijven zitten en dat is op zijn zachtst gezegd raar en verontrustend. De overige leden van de RvT hebben vorig jaar ongetwijfeld ingestemd met het ontslag, anders waren zij toen wel opgestapt. Nu is de voorzitter geofferd en blijven de overige leden zitten. Dat valt niet te rijmen. Dus vraag ik mij af welk(e) belang(en) zij dienen. Is het gewoon hun eigen betaalde functie, dus eigenbelang? Of is er misschien vanuit de Raad van Bestuur druk uitgeoefend? In dit licht wordt de nadrukkelijke steunbetuiging die een lid van de Raad van Toezicht in Westerbork bij de update over de dialoogavonden uitsprak, ineens voorzien van een pikant sausje, dat aanleiding tot verder speculeren geeft.

Ik riep in mijn reactie op het vertrek van Eenhoorn Treant impliciet op om in alle openheid duidelijkheid te verschaffen. Zoals ik voorspelde reageerde de Zorggroep niet. Derhalve herhaal ik die oproep nu expliciet: Raad van Bestuur van Treant, u en u alleen bent verantwoordelijk voor het afbrokkelende vertrouwen dat de bevolking van Hoogeveen heeft in het beleid van de Treant Zorggroep. Niet, zoals u maar wat graag beweert in de kwaliteit van de door het personeel van Bethesda geleverde zorg, maar in uw beleid heeft Hoogeveen geen vertrouwen. Het wordt hoog tijd dat u zich dat realiseert en uw belofte van meer duidelijkheid en een open communicatie (op 13 februari gedaan) gestand doet.

In vijf jaar tijd was dit de vijfde ingrijpende verandering in de samenstelling van de Raad van Bestuur. De schuld voor de moeizame fusie kan onmogelijk bij Kuin en Bruins gelegd worden. Zij stonden aan het eind van een jaren durend conflict tussen de medische staven aan het roer. En met een ruziënde bemanning is het lastig varen. Dat de toezichthouders nu, binnen nog geen jaar, hun opstelling afdoen met “terugkijkend delen wij de conclusie van het Scheidsgerecht, daar leren wij van” doet het ergste vrezen over de kwaliteit van het toezicht dat men uitoefent.

Bruins heeft door de uitspraak van het Scheidsgerecht een jaarsalaris tegoed, alsmede een ontslagvergoeding en je mag aannemen dat Treant ook opdraait voor de proceskosten. Dan kom je al gauw op een bedrag van zo’n € 350.000,00. De zittende leden van de Raad van Toezicht hebben dit mede op hun geweten. Daarom roep ik hen op de volle verantwoordelijkheid te nemen en per onmiddellijk hun functie neer te leggen. Ik voorspel dat de kans dat mijn oproep gehoor zal vinden klein is, maar dat is geen reden om hem achterwege te laten.

.


 

Read Full Post »

Hoewel ik niet kan zeggen dat ik rouwig ben om het vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Treant Zorggroep, roept zijn plotselinge vertrek en de motivering die de zorggroep via een persbericht verspreidde bij mij toch de nodige vraagtekens op.

In de wereld der bestuurders gaat men doorgaans ‘in goed onderling overleg’ en vaak ook nog eens ‘om persoonlijke redenen’ uit elkaar. Maar het persbericht van Treant maakt gewag van een ‘verschil van inzicht’ tussen de toezichthouder en de bestuursvoorzitter. Voeg dit bij de opmerking van specialist Huvers (gedaan tijdens de dialoogbijeenkomst in de Weideblik) dat het bij conflicten altijd gaat om macht, geld of sex en laat uw fantasie eens goed werken.

Zou het kunnen zijn dat er sprake is van een hoog oplopend conflict waar Treant (gezien haar nieuwe openheid) niet de status van goed onderling overleg aan wil geven en dus met de formulering verschil van inzicht op de proppen komt? Zou het misschien kunnen zijn dat Eenhoorn Treant ten onder ziet gaan en dat hij (met het oog op zijn cv) het mogelijk zinkende schip verlaat zonder zijn termijn tot 2018 uit te dienen. Het vertrek geschiedt ‘met onmiddellijke ingang’ dus het is voorwaar geen kattenurine waar het hier om gaat. Sex kan ik mij niet voorstellen in dit conflict. Geld eerlijk gezegd ook niet zo. De heer Eenhoorn is de ongekroonde koning van de goed betaalde bijbaantjes en Mevrouw van de Wiel hoeft ook beslist niet op een houtje te bijten. Dus het gaat om macht, als ik de woorden van Dr. Huvers goed heb begrepen.

Blijft de vraag open of dat voor Bethesda gunstig is of niet. Wilde Eenhoorn zijn greep op de RvB verstevigen en de voortgaande concentratie in Emmen stoppen? Dan zou dat betekenen dat Mw vd Wiel juist door wil gaan met het beleid dat in de Locatieprofilering werd geschetst. Slecht voor Bethesda dus. Maar het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn. Dat Eenhoorn voort wilde gaan op het pad dat onder zijn verantwoordelijkheid zo’n beetje elk (anderhalf) jaar een nieuwe bestuursvoorzitter opleverde. En dat zou kunnen betekenen dat Mw vd Wiel (en de overige leden van de Raad van Toezicht) juist van dat pad af willen gaan wijken. Wat mogelijk gunstig voor Bethesda zou kunnen uitpakken.

Wie het weet mag het zeggen. Ik denk niet de Treant er voorlopig veel over zal zeggen, bevreesd als men is voor hernieuwde onrust in Hoogeveen. Maar de tot nu toe uitgesproken mantra’s hebben hun zeggingskracht inmiddels verloren en men moet toch echt met iets nieuws op de proppen komen.

.


 

Read Full Post »