Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juli, 2017

De Treant Zorggroep heeft de boodschap die de Hoogeveense bevolking op 13 februari in de Tamboer gaf, nog steeds niet begrepen. Dat werd afgelopen donderdag 13 juli duidelijk tijdens de afsluitende dialoogbijeenkomst in Westerbork. Treant voorzitter Carla van de Wiel noemde de Tamboeravond “een avond die zij nooit meer mee wilde maken”.


In de ogen van mevrouw van de Wiel heeft de bevolking van Hoogeveen die avond het personeel van Bethesda namelijk frontaal aangevallen. Tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork ging mevrouw van de Wiel daarom fier en met rechte rug voor haar hardwerkende personeel staan. Zij toonde zich niet gevoelig voor geluiden uit de zaal die haar duidelijk lieten weten dat Hoogeveen niet boos was op het personeel van  Bethesda maar op de Raad van Bestuur en het beleid dat deze voorstaat.

Daarmee werd eens te meer duidelijk dat de zorggroep haar agenda heeft, houdt en niet bijstuurt. Hoogeveen heeft niets maar dan ook niets te verwachten van deze bestuurders. Steeds weer wordt een nieuwe realiteit geschapen. Zo lieten de artsen Post en Passier, na lezing van de concepttekst van een interview dat zij aan HC redacteur Leonora de Vries gaven, hun uitspraak dat de IC behouden zou blijven afzwakken en moest dit veranderd worden in een tekst over het behoud van verloskunde.

In datzelfde stuk werd ik afgeschilderd als iemand die voortdurend negatieve kritiek had op het personeel. Post had dankzij mij geregeld huilende verpleegkundigen aan zijn bureau staan, zo bleek uit zijn woorden. Dat dezelfde Post in gesprekken met het toen nog bestaande actiecomité de bronnen op de IC ‘verzuurde zusters’ noemde heb ik altijd voor mij gehouden, maar er zijn grenzen. En die grenzen bereikte Carla van de Wiel toen zij afgelopen donderdag tijdens de slotbijeenkomst in Westerbork en vrijdag in de Hoogeveensche Courant de bezoekers van de Tamboeravond hetzelfde verweet. Volgens haar heeft Hoogeveen het personeel frontaal aangevallen. Dat de kritiek juist niet op het personeel is gericht maar op de door mevrouw voorgezeten Raad van Bestuur wil er bij haar klaarblijkelijk maar niet in.

De waarheid is in ons land in de handen van veel bestuurders vloeibaar geworden en daar maken de achtereenvolgende Treantbestuurders geen uitzondering op. Wie alle uitspraken, die de afgelopen jaren zijn gedaan met betrekking tot de IC in Hoogeveen, achter elkaar zet, ziet hoe de verbale salami tactiek werkt. Bij iedere verandering wordt gezegd dat het alleen een verandering in naam is, maar dat de zelfde zorg wordt geboden als voorheen. De IC gaat niet dicht klonk twee jaar geleden nog. De IC is al een jaar dicht zegt men nu, maar “op de acute zorgafdeling – de aza – wordt dezelfde zorg geboden als altijd”. Een aza bestáát niet eens in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care! Je kunt er dus alle kanten mee op. Er is in Nederland één keer een pilot met een acute zorg afdeling gehouden. En Treant is momenteel de enige ziekenhuisgroep die aza’s heeft. Daarmee is Treant uniek, maar wees eerlijk wie wil nou op die manier uniek zijn?

Dat vrijwel alle SEH-artsen in Emmen werken, terwijl daar destijds binnen (toen nog) ZLM andere afspraken over zijn gemaakt laat eveneens duidelijk zien wat Treant wil: Groot-Emmen en twee satellieten.

De Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep leeft in een heel ander universum dan de bevolking van Hoogeveen, die in toenemende mate haar heil westwaarts of noordwaarts zoekt. Het verlieslijdende Treant zou zich daar beter eens goed over achter de oren krabben in plaats van als enige opbrengst van de dialoogavonden een experiment met een busje tussen de drie locaties aan te kondigen.

 

Komen er nu naast de wachtlijsten ook wachthokjes? Dat moet wel: “Busje komt zo!”

Read Full Post »