Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juni, 2017

Als door een slang gebeten zo heftig was de reactie van de Treant Zorggroep op het redactionele commentaar in de Hoogeveensche Courant van 26 juni. Nicole Donkervoort liet geen spaan heel van de wijze waarop de Raad van Bestuur van de zorggroep communiceert.


Het was slimmer geweest als Treant langer had nagedacht over een inhoudelijke reactie op de verwijten van Donkervoort. Misschien was het dan overbodig geweest om de realiteit van het contact met de Denktank te manipuleren. Op het verwijt dat Treant niet met de Denktank praat reageert de woordvoerder van de Zorggroep als volgt: We hebben Nicole Donkervoort bij geen van de dialoogbijeenkomsten mogen ontmoeten. We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog.”

Treant laat hiermee zien dat de belofte van betere communicatie die men in februari deed niet gestand wordt gedaan. In de dialoogavonden was immers nauwelijks sprake van dialoog, maar vooral van hernieuwde uitleg over de plannen van de zorggroep. Verder heeft Nicole Donkervoort eigenlijk geen recht van schrijven omdat zij geen dialoogavonden heeft bezocht. En haar bewering dat er geen overleg met de Denktank is wordt weerlegd met een te mooie voorstelling van zaken. De zinsnede We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog is een schoolvoorbeeld van manipulatie van de realiteit. De indruk wordt gewekt dat er al meerdere gesprekken met de DT zijn geweest en dat er vanavond (= 26 juni) opnieuw gesproken wordt. De realiteit is dat het gesprek vanavond het eerste gesprek is dat tussen beide partijen gevoerd wordt. Een kennismakingsgesprek dus. Niet meer dan dat.

De realiteit is wel even anders. Tijdens de dialoogbijeenkomsten is Treant meerdere malen opgeroepen met de Denktank in gesprek te gaan. Zelfs wethouder Giethoorn riep daar onlangs nog toe op. Dit alles zonder resultaat. Van Treant kwam taal noch teken. Tot RTV Drenthe op haar website meldde dat de Denktank het rapport Bij Trommelslag klaar had en aan de gemeenteraad van Hoogeveen zou aanbieden. Binnen een halve dag stuurde Treant de Denktank een email met een uitnodiging voor een gesprek op 26 juni. Nog geen half uur na het verzenden van deze uitnodiging stond op RTV Drenthe al een bericht met als kop Treant wil gesprek met Denktank over ziekenhuiszorg: “Hoe eerder hoe beter.” Men was gewoon vreselijk nieuwsgierig naar de inhoud van het rapport. Bevreesd als men is voor kritiek.

De wijze waarop Treant vandaag de indruk wekte regelmatig met de Denktank te overleggen laat zien hoe men communiceert. Zo gauw de Raad van Bestuur in een hoek wordt gezet die haar onwelgevallig is wordt de criticaster zwart gemaakt en de werkelijkheid vertekend voorgesteld. Maak u derhalve geen illusies; het mantra over goede, betaalbare en bereikbare zorg dat als door een robot uitgesproken al maanden over u wordt uitgestrooid, vaak in combinatie met ‘Alles wat we doen is erop gericht goede zorg voor de hele regio te behouden en in de ziekenhuiszorg te kunnen blijven investeren’ is net zo’n vertekende voorstelling van de werkelijkheid.

In Engeland wordt Theresa May spottend Maybot genoemd omdat zij als een robot keer op keer haar mantra’s over de Brexit rond strooit. Ik dacht er aan om Mevrouw vd Wiel voortaan Mw vd Wielbot te gaan noemen, maar dat vind ik bij nader inzien te veel eer.

.


 

Read Full Post »

Afgelopen week werd ik door iemand (Laat ik hem kortweg M noemen) publiekelijk op facebook er van beschuldigd met modder te gooien naar voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Hoogeveen, Hendrikus Loof. Mijn modder bestond uit: Ik ken Hendrikus Loof vanaf het moment dat ik actie ging voeren voor Bethesda. Heb in hem toen vooral passiviteit ontmoet en een houding van neerleggen bij … het onvermijdelijke? Diezelfde houding bespeur ik nu (inzake Bethesda) weer bij hem. Geen vechtersmentaliteit.


Ik neem aan dat M lid is van de Partij van de Arbeid, maar misschien vergis ik mij dan net zo als hij. Hij veronderstelt namelijk onterecht dat ik “SP ben”. Ik sympathiseer slechts met de SP sinds Wim Kok de socialistische wortels van de PvdA heeft verkwanseld. Net als Tony Blair destijds deed. Beiden brachten daarmee de sociaal democratie in grote problemen.

Sinds Kok is de Partij van de Arbeid (in mijn ogen) geen partij voor arbeiders meer, maar een partij vol bestuurders. De laatsten die nog wisten hoe een arbeider praatte en dacht waren Joop den Uyl en Jan (in gelul kun je niet wonen) Schaeffer. Ik vraag mij af wie van de huidige PvdA-coryfeeën zich op dat gebied met Joop en Jan kunnen meten. Hendrikus Loof wat mij betreft beslist niet, maar dat hoeft ook niet. Ik oordeel niet over zijn fractievoorzitterschap, daarvoor heb ik het te weinig gevolgd, maar ik heb destijds in hem geen bereidheid tot het leveren van een gevecht ontmoet. Datzelfde bespeur ik nu met zijn ideeën over het redden van de Tamboer weer.

De Tamboer is – net als Bethesda – een lastig onderwerp. Er zijn grote belangen mee gemoeid en wiens belang is daarbij dan het grootst? Dat Loof dan met ideeën komt is in hem te prijzen, dat er kritiek op die ideeën komt is inherent aan een democratie, maar dat M mij van moddergooien beticht als ik aangeef dat ik Hendrikus Loof geen vechter vind, dat tekent voor mij de verwording van de Partij van de Arbeid. Zo snel op de teentjes getrapt en dan meteen zo hoog van de toren blazen, waar – zeker na het echec van de laatste verkiezingen – bescheidenheid past, dat maakt mij pessimistisch over de toekomst van de Partij waar ik ooit met hart en ziel lid van was.

Voor alle duidelijkheid wil ik geen misverstand laten bestaan over mijn positie in het politieke spectrum. Ik ben niet van de SP. Ik word nooit meer lid van een partij. Maar ik sympathiseer wel met de SP, ook al vecht ik soms daverende politieke ruzies uit met de lokale SP voorzitter, die tevens mijn echtgenote is. Ik kies principieel voor een partij die echt oog heeft voor de noden van de zwaksten in onze samenleving. Dat heb ik als kind (en toen behorend tot die zwaksten in de samenleving) gezworen. Nooit of te nimmer zal ik minder links stemmen dan ik nu doe. Voor mij is er daarom niet veel te kiezen. GroenLinks heb ik overwogen, de Partij voor de dieren ook, maar om redenen die nu niet relevant zijn, vielen zij bij mij toch weer af.

.

 

 

Read Full Post »

Op 14 juni bood de Denktank Bethesda het rapport “Na de Tamboer: Bij Trommelslag” aan de fractievoorzitters van de Hoogeveense gemeenteraad aan. Het initiatief voor de Denktank kwam van Uitkijkpunt Bethesda. Doel was een brede groep van Hoogeveense deskundigen te vragen zich te buigen over de positie van Bethesda binnen Treant.
Bij de aanbieding meldde 
woordvoerder Klaas Reenders dat na het produceren van het rapport nog verontrustende informatie binnen was gekomen van de ambulancedienst. Cijfers, waar Treant niet mee op de proppen wilde komen. En wie de cijfers kent zal daar niet verbaasd over zijn.


Uit die cijfers blijkt namelijk dat in 2016 1223 A1 ritten werden uitgevoerd buiten kantooruren. A1 ritten zijn ritten met zwaailicht en sirene in gloeiende vaart naar het ziekenhuis omdat volgens inschatting van het ambulancepersoneel grote spoed vereist is. Het gaat dan niet om een gebroken been, maar om noodzakelijke snelle specialistische diagnose en behandeling.

1223 ritten met iemand in grote nood, buiten kantooruren naar een SEH afdeling waar op dat moment geen gespecialiseerde SEH-arts aanwezig is. Immers alleen tijdens kantooruren is er (ook niet altijd trouwens) een SEH-arts aanwezig. Niet tijdens de ANW (avond, nacht, weekend) uren, als er ook aanmerkelijk minder andere specialisten ‘in huis’ zijn. 1223 ritten, dat betekent gemiddeld 3,3 mensen per dag die in grote nood naar een SEH komen waar geen SEH-arts aanwezig is. De Tamboer loeide dus terecht toen huisarts Joke Dijkema in haar toespraak over de onderbezette SEH sprak.

Mevrouw v.d. Wiel zei in de Tamboer dat Treant beter moest gaan communiceren. Daar is het bij gebleven. Tijdens dialoogavonden was geen sprake van communicatie, maar van herhaalde uitleg van het voorgenomen beleid. Op suggesties om met de Denktank aan tafel te gaan zitten werd niet ingegaan. Ook een oproep van wethouder Erik Giethoorn aan de Raad van Bestuur om met de Denktank te praten werd genegeerd.

Maar…

direct na een publicatie van RTV Drenthe, waarin de aanbieding van het rapport werd aangekondigd, verstuurde men een uitnodiging aan de Denktank, om vervolgens via de website van RTV Drenthe te communiceren, dat men ‘hoe eerder hoe liever’ met de Denktank aan tafel wilde. Tussen het verzenden van de uitnodiging en de publicatie op de website van RTVD zat nog geen half uur.

In het Dagblad van het Noorden van vandaag staat de  reden van deze haastige uitnodiging: De Hoogeveense raad zou graag zien dat Treant met de denktank in gesprek gaat. Die klaagde tot nog toe daar nooit een uitnodiging voor te hebben ontvangen. Volgens Treant-woordvoerder Bart Visser is deze week (gisteren dus, FK) de invitatie de deur uitgegaan. ,,Wij hebben altijd willen praten en zijn buitengewoon benieuwd naar het rapport.” (bron: Dagblad van het Noorden)
Treant is ‘buitengewoon benieuwd naar het rapport’. De ware reden om te praten is dus geen betrokken interesse voor de wensen en noden van de Hoogeveense bevolking, maar buitengewone nieuwsgierigheid.

Ik maak geen deel uit van de Denktank, mijn onafhankelijkheid als (momenteel sluimerende) actievoerder is daar een belangrijke reden voor. Bovendien is mijn naam dusdanig besmet bij bepaalde spelers in deze tragedie, dat het niet verstandig is als de Denktank met mij geassocieerd kan worden. Maar ik volg de Denktank natuurlijk wel op de voet en niet omdat ik buitengewoon nieuwsgierig ben, maar vanuit een diepgevoelde betrokkenheid bij dit onderwerp. Voor het werk dat de DT heeft gedaan om tot het rapport te komen heb ik diep respect. Men is grondig te werk gegaan en heeft een hoop duidelijkheid gegeven.

Ik hoop dat de dames en heren denkers en tankers zich niet door Treant in de luren zullen laten leggen. Het rapport zal ongetwijfeld aan de Raad van Bestuur worden toegezonden (en anders zal men het rapport wel vanaf het Uitkijkpunt downloaden), dus de nieuwsgierigheid kan ook wel bevredigd worden zonder met de Denktank aan tafel te gaan zitten.

Zolang Treant geen drastische verandering van koers in het beleid gaat doorvoeren is praten zinloos en verspilling van kostbare tijd van de leden van de Denktank. Bovendien wordt het dan tijd, dat actievoerders uit hun sluimerende bestaan ontwaken en weer als bokken bovenop de haverkist gaan zitten. Het is niet het actiecomité geweest dat Bethesda uitkleedde, het is niet het Uitkijkpunt Bethesda geweest waardoor Treant in financiële problemen is gekomen, ook hebben actievoerders geen aandeel in het geïntensiveerde toezicht dat de IZG (inspectie) Treant heeft opgelegd. Dat is allemaal de verantwoordelijkheid van de zwabberende Raad van Bestuur, die absoluut geen visie heeft weten te ontwikkelen en volgens mij ook geen grip op de medische staf heeft, waar in meerderheid Emmer specialisten de dienst uitmaken.

Hoogeveners, hou Uitkijkpunt Bethesda goed in de gaten. Treant moet geen kans krijgen om uit de schijnwerpers te komen.

Ons enige wapen is publiciteit en openheid. Deel daarom het rapport en alle publicaties over Bethesda zoveel als mogelijk is.

Download het rapport hier

.

Read Full Post »